De Vrije Pers, donderdag 3 mei 1945

Pf D V P No 1 l krachten da izloii hcoft over SQgo ron Q p mill oen nru He capi u a t ie gG l i i 03 vat geheel ITjItal ótot lu Isonso in het F en de Oor tenx ijJ ae jpi vi i iej VorRu berg Jiroi 3alzh vrc ca oen gedeelte var CtirGlló en Stiexilarüreij Deze capitü atio botckGnt de ineenstorting vrm hot laatste 1 na j DolY or in Oostenrijk en hcc oinae en de oorlog in Ttaliö Van do capitalafcie 2ijn uit gesloten de troe ca U hot dal an de J oixa a + uGsen de iUa en RusPolcgers EET MAÏS F L L T 2i£fK In Qexit hodonnarht in Moo kou uitfcegöven coainiiiiiguó wordt nodegodoeid öab Hi i Ier Goeböoip en Gcn Ki eba zolfbioord hebben oiJleogd Sqzq nededejing ia afkunstig van e en hokoaden redio ooBunontator en roohtoruatad van Goóbbels HajiG ilrrcsche die gova igen gononcn in Dofidofdag J Mei 1945 RLC TCJ IHCr OPKOyjP e eigenaars van üleepho son en awi iere schope worden verzocht hun schepen ter edchiklcing van ae Mod viodEeiaatoriioiten te Stellen Sxj kurnen dit zonder enig risico doen Glüte i en holaben opnieuvv M zowel als fjr toesteJlcu oedeol uitgeworpen boven bene Nod in hoo t saak boven de ste4eu A dam Alk i aj HiJTcrsin o4 U+rocht Bij Gouda werd ongevoö r 10 tan afge wor ije i e le versrair ldelen aijn af jfewoxp n m ceiientaakköii Tot en ïPL hedenmorgen is + 5000 to oe sel afgcvroriien Gisteren hebben teven 200 a 300 Can eu Za vi achtau fco s lOOO ton voedsel door nioqioiAsland in beset Nedorlaiid gebraolit Hiervoor was sum het front co wapenstilstand va j 7 15 ii r afg 3ondlgdo Mei do is ovoieongelWünt dat over do binnenwaioroii p cètóolon e te uit bovrijd Kederlaul kunnen worden ac ingevoerd IfTlOXTITlSITWai 7c pn3 R O 1 uur is pag 2 Hambui g tox open stad verklaard De geall trekken er vandaag binnenc Vo i ens Reuter v a3 Hambiirg reeds vea o verdj In een blikseuanelle op mars veroverden de EreLübock en onlTaoetten Britten en Rits sen elkaar in Wisisar aan do üos caee Denemarken en SI Hol stoin goisoleord Caa troeperx ondervinden in hun Q uars naar Ijndon on WiSitö fp tïafon practisch gpen tgj önstand Am t iroep$n vofoverdon Möfcklen bixTg Sv orin R©pito werd door do Rusfien VtSrorai da D © enige grote steden dio in Dtx door do ge lw nog niet zijn bezet zijns KLel Dresde en Chennitz Pat ton staat 25km ten ïï van Linz BEVRIJD Bij een overvalj die gtato remaiddag op het politiebu reau te Gouda werd uitgevoerd zijn 5 gevangenen bevrijd a YSR TxE OOSTüN ï l iangoon vero ei Coail landingen op Ned Borne door Mac Ai thur bevestigd f jF fcfcï e f 4 iW to J iim 1 iWm aM v r dto M t i J Vi dUlll fwbiWAh bl sm