De Vrije Pers, zaterdag 5 mei 1945

lie ViMje Peir v No 113 1 UI T G A V E V A N 5 MEI 1945 DE GEUS JE MAINTIENDRAI ONS VOLK HET PAROOL STENTOR DE TOEKOMST TROUW DE VONK DE VRIJE GEDACHTE DE VRIJE KATHEDER VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID NIEUWSORGANEN MH f Editie voor Gouda en omstreken 1 GEHEEL NEDERLAND VRIJ Gisteravond deed Herrijzend Nederland de volgende verheugende mededeeling Veldmaarschalk Montgomery heeft aan Generaal Eisenhower het volgende medegedeeld Alle Duiische strijdkrachten in NEDERLAND in het NoordWestelijk deel van Duitschland en in Denemarken met inbegrip van Helgoland en de Friesche eiland n hebben gecapituleerd Zij hebben zich overgegeven aan de 21e legergroep Zaterdagmorgen om 8 uur zal de capitulatie van kracht worden De overgave heeft betrekking op al e strijdkrachten die tegenover de 21e legergroep staan