De Vrije Pers, zaterdag 5 mei 1945

No 114 OFFICIEEL jltl MEDEDEELINGENBLAD gijk VOOR GOUDA EN OMGEVING REDACTIE TH ARTS Mr A A J RUKSEN L J A VAN DEN STEENHOVEN BUREAU MARKT 9 14 ÉA DE V PERS 5 MEI 1945 KT 9 GOUDA m AAR Als Ik leven maq tot öe BevRijöinq en juichen op het oveRwinninqsfeest Qoö öoe mij öan öit weten wat vooRBUQinq aan nooö en leeö is niet veRqeefs geweest l aat hieR een volk heRRijzen wijzeR schooneR öan toen het neecöaalö in het öooósqeBieö öat van uw aaRö opnieuw een vrij oewoneR staac naaR öe kim van uw voleinöinq ziet Omöat öan van öit Unö öe hORizonnen RIJP woRöen öooR uw licht van eeuwiqheiö omöat uw maptelaaRs hieR ovcRwonnen en mer hun Bloeö öe Boöem is oevviiö Laat hun öit lanö zoolanc uw zon zal schnnen Qoö öoc het ons ontvancicn uit hun hanö laat ons slechts wat zn wonnen met hun pnnen ht RBORen iVORöen tot écn vaöeRlanö uir CiCuzeniKöBOtk jAwjmiOKiiiimiaimi