De Vrije Pers, dinsdag 10 juli 1945

Nederlandsch Hervormde jonge vrouwen en meisjes kunnen Kerk en land op U rekenen Nog niet zegt Ü I Geeft U dan NU op als leidster van onze jeugdclubjes Komt Donderdag 12 Juli 45 om 7 30 u in Daniël op de leidstersvergadering en U kunt Vrijdag actief beginnen met bouwen Komt God roept U op tot dit werk I Laat He niet tevergeefsToeoen DONDERDAG 12 JULI 7 30 uur In Dan el hebben wijUw werk klaar liggen De Commiss e i lichtingen SoDhiastrnnMj J arncP ejks c ct 15 nrele lr8at 26 M V Z GOUDA an van de nauwef st wor ns hun rlogsge I 8 gele dat In n opge delingen kunnen van on Duitsche ad in het ijn Het r zlja dat laden zulk belang f gezien van de Het tie werd ond aan opgeleid d worden al deze ïchrifte i it naam het werk de pers van de vn dank 1 richt mij cctor aatleiders de tot de ezen om sbaren in It namens uda den t nalaten te danken ang van de et was een allen blij noodig is ervaringen end werk an Gouda St de den oorItuurkamer de buitenoor middel e band bi B q i voor oneelveree Ituurkamcr bezettlng un principe innen K cht te ver mmissic g nateurs ten in xljn oude Beestmenschen in Uniform Glsleravond hield de heer W Hoonhout in het Veemarkt restaurant een causeiieover zijn 26 maandenlang verblijf in gevangenis gijzelaars en concentratiekampen op Nederlandschen bodem Allereerst schetste hij zijn verblijf in het gijzelaarskamp Beekvliet te St Michielsgestel In den vroegen morgen van den 4en Mei 1912 werd hij met een aantal andere Gouweoaars opgepikt en na een kort verblijf in het politiebureau te Gouda naar Rotterdam overgebracht Groot was de spanning toen men in gesloten wagens in de richting v n Brabant vertrok Waar ging men heen Naar Duitschland Belpie Niemand wist het In Gestel aangekomen werd er vernomen dat men gegijzeld was De eerste maanden waren dragelijk Onder de mannen groeide een groote vriendschap terwijl het cultureele leven op een hoog peil stond Een verschrikkulijke dag was de 15de Augustus toen vijf gijzelaars werden vermoord De spanning was verschrikkelijk Deze dag bracht een groote verandering in het leven van het kamp Geen bioscoop geen bonte avonden meer De moord op de vijf onschuldige Nederlanders bleef een stempel drukken op de kampbewoners Na de gijzeling werd de heer Hoonhout gearresteerd wegens illegale activiteit De beestachtige behandeling die hij reeds op het politiebureau te Gouda reeds onderging tart elke beschrijving Van God kreeg hij de kracht te zwijgen wanneef dit noodig was Hij sprak openlijk zijn dank uit aan den agent van politie Padberg aan wien hij zijn leven te danken had Na een onmenschelijk verhoor door de S D in Rotterdam dat de heeren niets verder bracht kwam spreker terecht in Vught waar hij de vernederingen van het concentratiekamp met duizenden anderen ging deelen De eenige opzet van de moffen was de gevangenen zooveel mogelijk te pesten en hen juist werk te laten verrichten waarvoor zij het minst geschikt waren Van Vught naar Amersfoort overpebracht waar hij weer als gijzelaar werd beschouwd en behandeld zag hij de verschrikkingen van dit kamp op Nederlandschen bodem Hier zag hij hoe bewusteloosheid van uitgemergelde lichamen werd vastgesteld door trappen v n bespijkerde soldatenlaarzen tegen het gelr at G C J H Wilbcrts Arts voor mwendige ziekten Vanaf 1 Juli spreekuur voor particuliere patiënten Maandag Woensdag en Vrijdag 2 3 nar v Bevecninghlaan 16 Gevraagd FUNKE DIENSTBODE voor heele of halve dagen en een WERKSTER voor twee dagen Mevr VAN DE POL V Swictcnstraat 5 1 immm a mn vragen een flinke jongste bediende mannelijk Aaaaielding schrikeliik hoe tengevolge van beestachtige gymnastische oefeningen uitgeteerde lichamen zieltogend op den grond neerzakten Wegens het vergevordtrde uur kon de heer Hoonhout niet verder op zijn verblijf in Scheveningen ingaan Hij eindigde zijn betoog met den wensch dat men bij de bestraffing van Ie Duitsche beulen geen weekhartigho z u toonen doch dat zij op rechtvaardige töjae voor hun beestachtigheid zoudeu worden ge straft Een aandachtig publiek volgde het boeiende relaas van den heer Hoonhout Buurtvereenigingen opgericht Gouda is weer eenige buurtvereenigingen rijker geworden De bewoners van Regentessepiantsoen v Swi tenstrapt Kattensingel en Crabethstraat hebben een buurtvereeniging opgericht onder eerevooriifterschap van den Burgemeester Mr Dr K F O James Ds Hoenekoop voorzitter P Bokhoven 2e voorzitter H Reneman penningmeester W Ketler secretaris Regentess plantsoen 15 De bewoners van de F W Reitstraat vereenigden zich in de buurtvereeniging Burgemeester James Het voorzitterschap wordt waargenomen door den Heer C Kameraat terwijl den Heer M W Schriek F W Reitstraat 25 de functies van secretaris en penningmeester z l waarnemen Op 1 Juli jl werd door bewoners van IJssellaan Dijkstraat en Adr Vlackstraat de buurtvereeniging Vrede en Vrijheid opgericht Het dagelllksch bestuur bestaat uit de heeren J C Welling voorzitter D C Brem Dijkstraat 5 secretaris en L v d Speld penningmeester Ook de Goejanverwelleëijk Bothastraat en Joubertstraat tot aan da Herzogstraat hebben een buurtvereeniging opgericht onder voorzitterschap van Th de Jong secretaris A Pot Joubertstraat n H C Spee penningmeester Door de bewoners van Raam en omgeving is opgericht de buurtvareeniging Eensgezindheid Het eerc voorzitterschap is aanvaard door den Heer E A Polct Weth terwijl in het bestuur zittiag hebben Tb v d Burg voorzitter Karels Ranm 125 en A Melkert penningmeester Het bestuur van de aieuw opgerichtebuurtvereeniging Bl ekerssingel bestaat uitde volgende heeren H de Jonq voorzitter Th Dijkxhoorn Rleekerssingcl 68 secr enK Vermei penningmeester DISTRIBUTIB NIEUWS Officiëele bonnenlijst voor de 5e week van de 8ste periode 1945 van 8 toten met 14 Juli Publicatie voor het District Gouda omvattende de Distributiekringen Alkemade Alphen a d Rijn Bodegraven Boskoop Capelle a d lj ssel Gouda Haastrecht Krimpen a d IJssel Schoonhoven Woerden De Directeur Generaal van de Voedselvoorziening maakt bekend dat gedurende de week van 7 tm 14 Juli 1945 Bon 120 der M G kaart recht geeft op het koopen vanik g aardappelen Deze bon behoeft niet bij de Centrale Keukens te worden ingeleverd Zelfverzorgers voor aardappelen moeten deze bon t z t bij den plaatselijken dislributicdienst inleveren s De reeds bestaande be langen vereeniging Dowano is omgevormd tot een gelijknamige buurtvereeniging onder voorzitterschap van J Th Imholz Secretaris D M van Hoorn Doelestraat 12 Pennlngtiecster B F Hensen van Uningen Jubileum Op 7 Juli herdacht de Heer K Baas den dag waarop hij voor 25 jaar zijn beste krachten ging wijden aan het Aannemersbedrijf van de Firma W Baas in de oorwillefls De heer K Baar is thans mede firmant B S De Producent Deze wedstrijd vond niet gisterenavond plaats doch zal hedenavond worden gespeeld Predikbeurt Jong Nederland voor Christus gebouw Spieringstraat 49 Woensdagavond 8 utir Spreker de Heer W J van Leeuwen Ned Herv Propagandist v de Belgische Zending Onderwerp Grepen uit den arbeid KORTE BERICHTEN Ter hoogte van Hoogwatum onder de gemeente Bierum bij Delftzijl is een sleepboot op een mijn geloopen Hierbij kwamen 7 opvarenden om het leven In otaal heeft het mijnenveld hier tot au toe al 50 ilachtoffers geeischt Fabricksruimtc te huur gevraagd in of direct bij de stad P BROERE Hccrcnstraat 5b Gevraagd can voiwasseu schoenmaker een L fw Bcboeoniaker en etn lecUng dieinketvak opgeleid wil worden armeldcn J FLUX St Anthonicstraat 20 Gonda iP