De Vrije Pers, zaterdag 11 augustus 1945

l aiers Zij zouden hun plannen enige dageen kunnen uitstf Hen indien ai tot de ontdekking kwamen dat hun opzet te vro gtijdig bekBnd was gewordo 6 Teemt mede of verbergt Uw stamkcart en Noo ikaart Bij huiszoekingen wordt neestal hierna gevraagdl 7 Vertrekt ü naar buiten kleedt U dan goed Probeert U zovoelnogelijk zelt be helpen Neemt een deken vork en lepel en Vvat mondvoorraad mede 8 Huiszoekin eri geschieden meestal oppervlakkig Een kast of een ledikant is echter een slechte schuilplaats Volgt de e raadgevingen stipt op Het is Uw ï licht tegenover het vaderland Uw staa Uw huisgezin of familie en Uw geweten U aan de D sla venjacht te onttrekken De razzia s duren hoogstens 24 uur Biót door deze zune appel rjeenJJ btsraart Uzelf een onzekere toekomst achter de IJsellinie of in Duitsland wc ir U de grootste c evaren wachtenJ Zorgt ervoor geen PMIEK te veroorzaken Bewaart Uw nuchterheid en kalutel Lutbi alle Gouwenaars elkaar imieze dagen helpen Toont Uw soiida iiLeio YnowNen 3teunb in deze dagen Uw mannoa en aong o Het tijds sip is asngebroKen waarop Gij hen voor lange tijd of v x J gaed uit v erliez n of heu kunt behoudenj nfh feii