Goudsche Courant, zondag 20 januari 1867

Bij dcii bockliaiHlclaar VAN 1IE11SI E te s llorldseiibosch Is iiHsoatvcii cii verder alom vooiiiandei Voor allen dia belang stellen in de GeVoor allen die h ie finanliiTle 7nken Viair allen ilie tieclii iels dagelijks hebVoor lluisvrouHen die orde beniinnen p 1 Mhiedenis hunner Familie eenvoudig en gcniakkelnk willen ailmiuibirelieii 1 111 te lerkcii en Ie onthoiiileii hit sedert gunsiig bekenderen een nug geheel nieuw jaren rei = 3 tf rt mB FAMUIE ARCHIEVEN 0 lltlSB y M S ö I B JiHS E BOEK voor de bevuilende t ee gedeelien GenealogischeTafelsen Familie Kronijk Prijs fi h K gebonden in heel linneu band verguld op snee VOOR ALLE STANDEN ZAKBOEKJE HUISHOUDING 11 K It I 1 1 Il I Z K N ü I Staat van Itczillintron prijs ƒ 1 gelionileii in heel linnen Prij ƒ 0 75 met linnen rug stevig gebonden voor 1807 Pr j ƒ O tiO gebonden in half linnen bandje