Goudsche Courant, zondag 26 april 1874

B B 1 re T fa C 0 S 2i i g re re 3 £ a 5 o M d S M U re td re O B E i f pre e iC 1 3 C OW s B S to tr SjziO t=3 5 n B Ltre r s co re tS 15 S S re 54 fe il g g s P ra g S 3 3=r § o m o o BE = S t 00 £ 38 g 5 = 1 a B = TO a = ts ff £ ® K i lx P o T3 $ C3 O a 5 2 i£ g e o CR g J EgiK § g 00 or 5 E B S 5 0b a 3 o § B S B iJ re rt = B ÏÏ r = fï B co O g C re 3 3 o 2 S B SS O S3BSBre 3 re e t A P = ffi 5 = = 5 1 B ö S 2g 5 g CO s re PT j B O oSb o re 6 ff3 S ü = o VEEKHIJGBAAK AAN HET Hoofd Dépót voor NederlaDd bij M J G AAM te Utrecht VERDISR VEEKEUÖBAAB TE Gouda bij Mej de Wed BOSMAN Montfoort J A JACOBI Oudewater J vaN LIEFLAND Schoonhoven Wed WOLFF en ZOON Waarder Wed BOÜTHOORN Woerden Gebr PFENNING Alphen L VAROSs lEAÜ Zn Bodeqraven P VERSLOOT Bo koop 3 GOUDKADE Harmelen W G KUKVERS Hazerswoude Mej J GAAPlKEL KEN § 2 § I S 2 CR B B 3 S CR En verder bekende Depots aanvraag om Dépót bg M J C HAM te Utrecht rS S r S S 2 llj CT B re p g 5 E 63 3 ct S S 3 S Cr5 § B B E B re re P üS 3 2 C § 3 C 3 p ta er5 re o Ö p re i = B N ïT B 3 S f 2 3 S B nl ë g g 5 T n s a 3 d B re Sre a 2 1 3 a o r d 5 ET = ►00 ► re 2 g S cf Pa J q K re S re g B er r s c £ H S S w K H h r i N ra tal rr 5 ra c 5 ï 3 Tï E f K OD p S B P Nct 3BB W V 2 BPOP se Pc3 S f ra o 2 H El G re re re 5 B B N O iXi T L y ï C m g iï B B H ré s C = p 3 re 3 B CD 2 5 3 Sr B ii s = 2 1 O B 3 flS P S 11 r i c ÏÏ B è P o N § re £ S ra tCö K o r c ra 00 B £ K E S S S o 2E re re f5 o re ffl o N W ö 3 re E K re re S Q 2 5 H O B S I CB B t I WIWW B S t5 B 3 1 rs i ci r CR S S S re a £ pa CR i cits N CS ffi er 3 § 0 i S S B R re 3 g B re 3 a g 0K1 o g 2 Bp oS 3reg S O O CR g JL ï 3 £ 05 rë § g B g cg g è O I P S re o re re 2 H F fr 1 3 re 3 o CR = 3 3 re i ecj 3 c E re S o § 3 2 B o N P R K = 3 rere ren re SB re ps o P et CR re 3 B S 3 CR re M 4 1 T B J I I 11 öi B 0 2 S B i g S 3 2 3 Z EO re 3 p C p W re m f ïïlHi R 2 S 2 E o B B r GO O B i tk p s 2B e o H a re r 3 3 2 CR B § 3 3 l § § i g 2 g 3 M s sJ s sg i g i J s p ft TS g ê ra ö 3 s h trt B == g B ÏT ra 2 reo53a 2 rtB gre = ajB P CR to3BB = S re re re B H 2 P era 3 eB o 00 f r 5 = r J re re re crtR o 3 H o III CB I I r B PT CS B 5ö 3a S g s B CO O S s w re O = g ES S o S S ra MUM OQ 3 S O B B S f 1 2 B p 0 t ël i i M 8 3 3 N Ê S t = 0 3 i S 5 g ö a S g S 3 2i I r 3 ft 3 1 E 2 ï o 2 G § R k I 2B i 3 o s Sfs ï Si rag w o ï 1 S € I = P = B S f i l s S 12 K I O S 6Ü 3 e a Ken B go S £ 5 I i B s 1 f = B§§ifl E 3 = E 5 cR = 3 S ET a 3 a s E c g = e l S 1 El yD e 2 OT vB h e 5 B re g a re SS = 6 E o £ gj i s o Q e Q B S s ff e i S B E f E g a o g g re = ere 2 £ 5 3 2 r r S S 2 s 3 g re CL IB S g 5 = S = is § 3 c St g g S = re 5 3 = S B o 2 p o S 2 Q ts 21 e 5 En ® E I c I g ïS o £ fS esB Bs 5 K re eT o SE S £ o re B £ s = 5 g s 3 K 5 ï 3 JE = = O r 9 3 1 3 re S £ s r £ M M B Sg3 = 5 H S S s B 5 o 5 ta 3 1 2 ï 5 5 3 C = 2 3 O S 03 B A 2 r C S2 5 J = S S g ggpl 1=1 il 7 = 7 B a =i I g g j jb o i srs s = 2 r 5 S 2 S 3 I S s r s B p = S H c 3 re P di VQ oe § 1 B gS 3 I 2 5 e B o c Efa 1 g g I I 5 ê ET = s ais Ills § r 2 8 s S lg iT S B E 2 5 elS S S Sff i re l §ssg gjr S g I SS Üfflfg al g S a a 2 s = = 2 3 eg = s 5 S o 5 a 5 g 3 s g 2 g g 5 S 2 h £ src X Sc £ S ï g £ 3 E re q S iw E S £ £ o o S s i £ S S g 1 = re s S w rs o g 5 K 2 Sa 5 s e O o 3 C s c S = 9Q Je ï P o ïl ï = S tt o J g 2 g S gsSg S g SÏ gÊg n CB o C O C g g S 5 5 = e o B S = p a c c D o I r a IlSpS re re 3 re re 5 e o 3 re £ C 9 3 re 0 3 £ 3 3 3 s = e 5 5 = g g 3 3 r g s sa rë 2 8 3 3 g l D 00 q GC ö D2 r re N CE n P ESI £ S = co C 5 5 o £= s Z g ors ri s w g S 3 5 re H ïi 05 P St g g Sg L r = g I a 5 0 Hi t Z B S D 3 g re Eg 8 S 3 g 3 elf 3 = 91 Er s b g Ss f 8 e M o CB o rt o D BS s 3 S g o 5g g 0 = o a o S STo O RiiSB § 2 3 B a O 3 a a o 2 re o g C g 5 3 5 n E re n S r c o S £ ï S 3 3 r B t B c S 3 Sc W 5 S 2 ¥ ÏT s ï re ÓC rf3 Scaarere = i O S = BS C B fH j g i r 5 2 9 e ft er S c 2 C jg B c H 5 2 £ 35 3 g JTS g B re S b 3 re re 2 2 2 S re o J o I S s ai Bèrre Üsif gs g = S = g g 3 s g ë ilifg lll re re == re r n rei D 5 p re S = = oS 3 S S 2 o 3 gS Cl c p 2 S P a F g fe ar a 3 B ÏT 5 n a g i 5 g 1 g n R 5 2 Bi ï 3 n o o n s 2 o g I ï I p S S 3 = g C3 fss S B 8 BS = j 3S e S =i i fg irg = efre fg ll i s c N re a c3 ït a s rê 5o £ 2 3 re S £ p re X re = M cSi Is gi B B S m g E S rei a SMA § J 1 09 I 2 = u § g P o so 1 3 o 00 t f èl Ê ft