Goudsche Courant, zondag 18 oktober 1874

H 1 5 = i S O Li s M u Thh r ps ïïöi 8 H j i B Oi c 2 a b4 si m i c Si O B £ r I o S i oi 5 ï s B 2 e E fe = 3 B15 2 l O 2 ODB 5 Ei g I UI H O id A VAN D Ai TZIt Hoogstraat A ut u Tra J het Vierdo Huis vsax af do Brug BW EiXGEWOiXE GROOTE NAJAARS OPRÜIMING tot ongekende LAOE F rijzen op MAA DAG DINSDAG en WOENSDAG 19 20 en 21 October Ontvangen een groot assortiment P E L T E R E IJ E IV iP S Gelieve vooral op Naam en VVoonpJaats te letten