Goudsche Courant, zondag 8 oktober 1876

1 t CONFECTION MESURE lïTlTOTÏii€lü UTRECHT OUDE GRACHT G 29 jö iiiif a öv = ROTTSRDABKy HOOGSTRAAT 266 S68 JP R XT Z lEllST Wfl berichtea bjj dexe de ONTVANGST der NIEUWE 6liA KTI HSBRBN KLEEDIHGSrDOEI Iffiffl i Fliffll IM i fimsMi XI e Prijiten der Artikelen zUn d Ocmtant berstend p flSBSffif DBMI SAISONS gegarandeerd eobt van klear van af 18 t SO C WINTER OVERJASSEN gegar cht van kleur 2i = COLBERTS g ar echt van klenr 1 CAPUCHONS ofREiajASSRN geheel wol 20 VESTEN 4 CHAMBERCLOA IS Waterpr REOENMANTBÖWJIACVERIAANS 15 r GEVULCANISEERDE REgINJ SSEN 7 FANTASIE COSTÜUMS V 3a en iooger ZWARTE C08TUÜMS J 7 X 32 FANTASIE PANTALONS u 8 50 tot 15 ZWABTE PANTALONS W 15 en tevens dat onze FRANSCHE COÜPEOBS met de NIEUWE MODELLEN ran Parijt geretooineeid zija Daar wö ons jaarlnks in een steeds grooter debiet in HEEREN KLEEDINOSTUEKEN verheugen hebb wfl voor dit Najaar en Winteivseiïoen een Collectie OYBRJA88EN DEMI SAISONS COSTUDMS BROEKEN en VESTEN doen vervaardigen die zeker alle concnnentie overtreft zoowel in keiut toUdüeit als n ttt en fijnt beverkmg 50j5 8 3P 80 i6 25 sS Jkea ia bij ma onder totaicht i an OM e FBANSCHE COimiUIiS naar den UKttatik atnaaJe vervctardigA vSoRHANDEN het nüwtiiite in REI8DEKENS JACHTVESTEN CACHENEZ CRAVATSS BOORDEN MANCHETTEN OVBRHEMDEN Haatsten ook desverkiezende op maat te leveren PARAPLÜIES GLACÉ en GASTOBEN HAN HOENEN gegarandeerd TRICOT ONDERGOEDEREN enz enz SS w W bevelen ons beleefd voor en bezoek aan onze Magazgne xui UEd Dw Dienaren PEEK GLOPPENBURG UNIFORMEIV voor H H lUILITAIREfV alsmede ieder soort LIVREIEK worden ten spoedigfste door ons afgeleverd Uitrustingen voor IKDIE en TRA SVAALSCHE REPUBLIEK worden gpeheel compleet solied en billijk in zeer korten tijd vervaardigd