Goudsche Courant, zondag 22 oktober 1876

sun E w mL m m o UTRECHT OlDE GRACHT G 29 iwms pi ROTTERDAJifl HOOGStllAAT 266 268 DE lEl IJ Z E InT Hebben voorradig eene fijne Odlectie der niettwste GEIIAiETE HIEREN KLEEDINGSTflKKEN De Prijxen der Artikelen zijn èt Contant berekend Mmii i Fiiiï sii ï mm 18 tot 30 C5 25 50 PB 18 30 pt C5 20 32 = c 4 8 13 30 1 15 20 5 7 16 0 30 en hoogef E = 32 s 5 8 50 tot 15 10 15 V HEEREN DEMI rSAISONS gegarandeerd echt van kleur vani WINTfiE ÖVERJASÖEN gegar echt van kleur COLBERTS gegar echt van kleur CAPUCUONSof REISJASSEN geheel woL VESTBN CHAMBEROLOAKS Waterpr REGJENM NTKLSofMACVERLAANS GEVÜLCANISEERDE REGENJASSEN FANTASIE COSTÜUMS ZWARTE COSTÜUMS FANTASIE PANTALONS ZWARTE PANTALONS es 3 Ê Il PANTALONS VESTEN DEMI SAISONS PARDBSSUS CAPUCHONS ea REISJAS3EN welke apogdig onder toezicbt yan onze Fraasche Coupenrg zeer elegant en soliede econlectioneflid worden Voorts Toorradig eene enorme Collectie gemaakte HERREN KLEEDINGSTÜKKEN als DEMISAISONS OVBRJASSEN COSTUMES BROEKEN VESTEN CHAMBEEUCLOAKö CXPDCHONS eti REI3 IABSEN welke nlterst soliede bg ons zelf oiaakt zeker in modellen als billgke prgzen alle eonearrentie orery ffen VOORHANDEN het nieuwête in REISDEKENS JACHTVESTEN CACHENEZ CRAVATES BOORDBN MANCHETTEN OVERHEMDEN Oaatsten ook desverkiezende op maat te leveren PARAPljüIBS GLACÉen CASTOREN HANDSCHOENEN gegarandeerd TRICOT ONDERfiOEOEBEN enz ebz W berelen o s beleefd voor een bezoek aan onze Magazgnen aan I üEd Dw Dienaren PEEK CLOPPENBURG GAilFOBMEiV voor H H MILITAIKEK alsmede ieder soort LIVKKIE worden ten spoedigste door ons a e everd Uiirustiogen vQor ii l lE n TRA 8YAALSCHE REPUBLIEK worden g ebeel compleet soUcd en billijk in zeca korten tijd vervaardig d = ü 2 SSSS