Goudsche Courant, zondag 31 maart 1878

BULLETIN G0UD8CHE COUR AI T De Hooge Raad deed heden uitspraak in de cassatie voorziening van G DE VOS uit Waddinxveen die wegens vergiftiging zijner huisvrouw tot levenslange tuchthuisstraf werd veroordeeld door het Gerechtshol te s Gravenhage De Hooge Raad heeft overeenkomstig de conclusie van hetOpenbaar Ministerie de voorziening VERWORPEN en alzoo het arrestvan het Hof bevestigd GOODA 1 April 1878 t Gouda Druk Tan A Brinkman