Goudsche Courant, zondag 15 juni 1879

Extra Nummer der Góudsche Courant ÏÏITSLAe DEE VEEEIEZIN EIT GOUDA aftr Kd Mr J Gj Patijn uitgrebracht 2303 stemmen van onwaarde 8 geldig 2295 stemmen meerderheid 3148 stemmen Herstemming tusschen Mr Patijn met 1027 en J u Mr A F de Savomin Lohman met 80G st Mr Barge verkreeg 445 st i m 1 4 m 4ém 1 Groningen Mr 8 Tan Honten Herkozen met 394 tL Cremen 1 7 Eeachenios 78 Appingadam Mr D de Buiter Zglker Niet ontTangen WinëdioUn Mr J W J Baron de Vo Tan Steenwgk Berki met 686 st Mnlder Terkreeg 461 Tan der Hoop 66 st Amn Jhr W A van der Feltz Herkozen met 557 st SaTorai Lohman 178 Leeuwarden F Lieftinck Herkozen met 1240 st Lohman Teikre t 380 st Sneek A Moeus Niet ontTangen Steenwijk Jhr C M Storm Tan s Oraresaude die bniten aanmeritkg wenscht te blgven Niet ontrangen Zicollt Mr A Tan Naamen Tan Eenmes Herstemming tnasdicii van Naamen met 788 en van Dedem met 776 st Yerwr verkreeg 235 st Almelo Mr J B Correr Hooft Herkozen met 898 st QeldemMtai 747 Eaaetytui Betenter Mr P Blossé Herkozen met 1092 st Tan der Borch Terkreeg 563 Weeterwoodt 273 st utfen Mr C J Sickesz Herkozen met 1319 st Maekay Terki ag 1225 st Arnhem A Kool Herkozen met 991 st Beelaerts Teifcreeg 467 Wgnmalen 313 st Nijmegen Jhr Mr C J C B ran Kispen tot Sevenaer Herkozen met 1347 at Tiel Mr W H de Beanfort Herkozen met 3 st Bedaerta T oeeg 962 st f Amertfoort Jhr Mr M M Tan Asch Tan Wgk Herkozen met 1190 st t Goltstein 617 Utrecht J N Bastert Herstemming tnsschen Baatert met 792 en du Tour met 490 st Lohman Terkreeg 323 st Hitvertum A Baron Schimmelpenninck Tan der Oye HeiicoE i met 840 st Tan Pafaat 253 ffoorn K de Jong Herkozen met 1336 st AmeUrdam Mr M B Godefroi Mr C Tan Henkelom Mr S A Vening Meinesz Herkozen Godefroi met 1092 Henkelom mei 1070 en Meinesz met 1041 st V Haarlem W de Megier Herkozen met 723 st Ton Beeken Tei reeg 395 Eeochenius 74 st Haarlemmermeer Mr F J M A Reekers Herstemming tusschen Beekers met 581 en Bultman met 446 st Heemstra Tterkreeg 185st Leiden O Baron Tan Wassenaer ran Catwijck Herstemming tnsschen de Kanter met 800 en Tan Wassenaer met 720 st Verwer verkreeg 614 st Dtlft Jhr F de Casembroot Herstemming tusschen de Casembroof inet 1059 en Seret met 689 st Levysohn Norman verkreeg 535 st Boutrdam B P Mees B Azn J van Stolk Jzn Herstemming tnaschön Mees met 933 van Stolk met 814 Vermeulen met 573 en Janssen met 583 st De volstrekte meerderheid was 968 Brieü Dr K A Bombach Herkozen met 419 st Wolbers 92 s Gravenhage Mr W Wintgens Herkozen met 784 st v Boyen 331 v d Hoop v Slochteren 99 Dordrecht Mr J B van Osenbruggen Herstemming tnsschen Kenchenins met 600 en v Osenbmggen met 540 st Mr Levysohn Norman veikre 395 st Gorinehem W C M Begram die buiten aanmerking wenscht te blgven Gekozen Mr L W C Kenchenins met 1105 st Jhr de Klerck verkreeg 821 st Goeê Mr P H Saagmans Vader die boiten aanmerking wenscht te blgren Niet ontvangen Breda Mr H A des Amorie van der Hoeren Niet ontvangen TUburg F H H Borret Herkozen met 1194 st Eindhoven Mr C A H Barge Herkozen met 868 st Diepen vo kre 605 van den Acker 150 st Maattricht C A Baron de Bieberstein Bogalla Zawadsky Herkozen met 1096 st Roermond J H Amoldts Herkozen met 1208 st Boxmeer Mr H J Brouwers Herkozen met 903 st Hertogenbosch P G J van der Schrieck Herkozen met J344 st In de Districten Dokkutm Alkmaar en Middelburg worden de billetten later geopend Te Zuidhom te Zevenbergen en te Zieriieee hebben in dit jaar geene verkiezingen plaats Gooda Dmk Tan A Brinkman