Goudsche Courant, woensdag 13 juni 1883

v I TAK Dl GOUDSCHE COURANT UITSLAG DEB TEBEIEZIITGEN ▼ oor Leden van de Tweede Kamer der Staten Gfei eraaL op 12 JU I 188a NB De tosschen gestelde namen zgn die der aftredende Leden ZuoUe A baron ran Dedem Jitgebracht 2547 st Herkozen met 1476 Mr Tan Rogen 1071 it Roermond Mr Ö J Brouwers Uitgebracht 1S67 Herkozen met 1252 st C M Tan der Hegden 95 lel Mr W H de Beanfort Ueko7 n Jhr Mr 6 i Th Beelaerts Tan Blokland met 1451 st Het aftredend Lid rerkreeg 1223 st Appmgedam Mr D de Rugter Zglker Herkoton met 836 st Arnhem A Kool 1 Uitgebracht 2791 st Gekozen A baron Schunmelpenninck ran der Oge met 1490 st Vemitfrs ran der Loeff 1208 Sneek Mr Ph Tan Blom Uitgebracht 4080 Herkozen met 2160 st Uppedgk 1879 Deventer Mr P Blasse Uitg racht 2586 Van onwaaide 13 Herkozen met 1426 Van der Borch 1141 Breda Mr H A des Amorie Tan der Hoeren Uitgebracht 1982 Herkozen met 1586 st Kallenberg ran den Bosch 367 Zutfen W G baron Brantaan t de Zgp Uitgebracht 3128 st Herkozen met 1566 st Jhr Mr ran Tets 1558 1 Wmicht met mrer lo taumrrk ug tr komen eOUDA DIUK TAH 4 BtlMf HAH