Goudsche Courant, zondag 22 juni 1884

Groote Confectiemagazijnen VAN OpgeHeht 1884 Opgericht 1853 r 11 CAHËIV GOUDA Warkt 62 Nieuwe Rijn 32 LEIDE H M O H Q H Q s M H M H O H Ü WESENS EET VEIISE70MSE SAISOEN en om plaals te winnen voor hel aanstaande I ajaarssaisoen OPRUIMING tot veel verminderde prijzen van al de voorhanden zijnde Zomerklcedingstukken voor Heer en Buskinfr en tantaisie Colbert Costuums van fï2 m lö ƒ 17 50 Keis Costuums 18 fli f2S Jacquet 14 jlT SO 2I 26 a2 Kamjv aren Jacquet en fi eltleede Costuums 26 ƒ 32 a 42 Dia ronal Kamtvaren Costuums IS fis fn m Demi Saisons Iteisjassen StoQassen lot zeer billijke prijzen Pantalons en Vesten Huis Tuin en Kantoorjassen van af f 1 2Ö Luster Colberls Jacquets en Vesten Laken en Busking Vesten Piqué Vesten Overhemden Fronts enz Zoomede voor Jong eheeren en Kinderen op de bovenmag azijnen ter opruiming nog eene elegante en groote keuze Jon i jeheerenpakjes van 8 10 12 enlooger voor kinderen van fi SO I T 2 2 2r 3 i O f 7 9 Drilpakjes Jongeheeren en Kinder Deinisaisons enz D OS Oi o M CAHEN GOUDA Markt 52 Nieuwe Rijn 32 LEIDEN t OPRUIMIUCr tot veel verminderde prijzen BULLETIN DER 60DDSCHE GODBANT = S Sü E C9 f 5 iii =K Men seint ons uit s Hag van heden middag ö uur Z K II de Prins van Oranje is heden middag plotseling overleden Snelpersdruk van A Briikman te Gonda GEVRAAGD EEN liekeiul met eenige ADMINISTRATIE tegen flink loon goode getuigen Adres fiancobneren onder No 980 aan het Bureau dezer Courant Door verkoop der Zaak 0FIIIIMQ700SE00FJES bij L SCHENK Hoogstraat Engelsclie Zoutljroodjes PER STUK 15 ets T CREBAS Snelpersdruk van A Bsinkuan te Gouda