Goudsche Courant, woensdag 29 oktober 1884

p f lllLiLlTïü VAN DB GOUDSCHE COURANT 29 0CT0BER 1884 3 ée= a 3 =9 = ï sfi ti De namen tusschen haakjes zgn die der afgetreden Leden Rof dam W A Viruly Verbrugge Mr ƒ an Gennep R P Mees R Az H C Verniers Tan der LoefiF Uitgebracht 2495 Gekozen van Gennep met 1517 van der Loeff tnet 1514 Viruly met 1510 en Mees met 1509 Bahlmann 570 Schaepman 567 Jansen 552 Haffmana 543 Keuchenius 398 Lohman 398 Huber 397 en Voorhoeve 396 Almelo Mr A van Laer Mr J B Oorver Hooft Uitgebracht 2230 Herstemming tusschen Oorver Hooft met 1093 van Laer met 1084 Stork met 1018 en van Berckel met 964 van AlpJ gn200 Roermond Mr H F Lambrechts Mr H J Brouwers Uitgebracht 1406 Gekozen Brouwers met 1190 en J Lambrechts met 1190 Leiden J H Donijer Mr O Baron van Wassenaer van Oatwjjck Gekozen van Wassenaer Catwflok met 1522 en Donner met 1511 Van der Breggen 861 en Harteveldt 852 Boxmter Mr J H 8 Haffmans Mr J M O H Olercx Uitgebracht 1326 Gekozen Mr Olercx mei 1242 en Mr Haffmans met 1237 Leeuwarden 8 Hingst F Lieftinck Uitgebracht 2130 Gekozen Mr Hingst met 1439 en Lieftinck met 1432 Huber 661 Pierson 632 Rengers 83 ZwolU Jhr Mr T A J van Asch van Wflk A Baron van üedem Gekozen van Dedem met U75 en van Asch van Wjjk met 1442 Van Roflen 1115 Wicherlink 1111 HaarUm Jacob Dnyvis W de Meflier Gekozen DnyvU met 4218 Herstemming tusschen de Meijier met 863 en Rethaan Macaré met 550 DtretAi Jhr Mr J Roëll J N Bastert Uitgebracht 2358 Gekozen RëoU met 1180 Herstemming tueschen Bastert met 1154 en Schimmelpenniuck met 708 Siccama 679 Harte 549 Gorinchem H Seret Mr L Vf C Keuchenius Gekozen Kapt Seret met 1747 en Mr Keuchenius met 1676 m t J C Fabins Mr A H M van Berckel Uitgebracht 2844 Herstemming tusschen van Berckel met 1172 van Doorn met 1028 Sanders met 984 en Fabius met 728 Van Velzen 627 Hoorn Mr W K Baron van Dedem K de Jong Uitgebracht 2918 Gekozen de Jong met 1893 en van Dedem met 1892 S Snüwebsuruk van A brinkman tb Gouda