Goudsche Courant, zondag 6 juni 1886

BULLETIN DER GODDSCHE COURANT WIT§i 4 l mi WElÊ mmEM VOOB Leden van de Tweede Hamer der Staten Qezieraal op DINSDAG 15 JUNI 1886 Groningen Uitgebracht 1040 it Qekozen Mr S van Houten Lib met 706 st Jhr Mr Tan Swiuderen A B 328 st e Hage Uitgebracht 2259 st Gekozen Mr L G Greere Lib met 1184 st en Mr H M A Baron van der Goes van Dirksland liib met 1152 st Mr B J Graaf Schimmelpenninck C en K had 870 st Jhr ran Sypesteyn K had 825 st Mr W Wintgens 171 st C Jhr Mr Hora Siccama A B 83 st en Dr Wflnmalen A E 82 st Haarlemmermeer Uitgebracht 1445 st Herstemming tnsschen Mr F J M A Beekers K met 698 en H F Bultman Lib met 547 Hovy A B had 190 st TiOurg Uitgebracht 1652 st Gekozen Mr Bahimann K met 1540 en Borret E met 1532 st Roermond Uitgebracht 2178 st Gekozen Mr Brouwers K en Mr Lambrecbts E Atatterdam Uitgebracht 3317 st Gekozen Jhr Mr J W H Butgers ran Bozenbarg Lib met 2370 st Mr W H de BeanfoH Lib met 2368 st J T Cremer Lib met 2361 st Mr J G Gleichman Lib met 2357 st Mr H J Kist Lib met 2346 st Mr A F E Hartogh Lib met 2298 st en A GUdemeester Lib met 2350 st Zevenbergen GekoZén Baron van der Borch van Verwolde A B met 1104 st J Loeff Lib had 315 st Nijmegen Uitgebracht 2185 st Gekozen Benther E met 1641 en Mr Kolkman E j met 1647 t BrieUe Uitgebracht 1127 st Gekozen Mr Goekoop Lib met 737 st Mr Heemskerk A B had 390 st Eindhoven Uitgebracht 1790 st Gekozen Mr A J ran Baar K met 1619 st en Dr P J F Vennenlen K met 1587 st Maattricht Uitgebracht 2093 at Gekozen Jhr Mr Bngs van Beerenbroek E met 177 st en Bnland K met 1694 st de Bieberstein hb had 350 st en Menteii lib 287 st ar Zte omme fde GoTOA Druk Tan A BEINKMAN