Goudsche Courant, zondag 6 juni 1886

L I er s o VAK HET aantal Kiezers en de gestemd hebbende Kiezers in bet Hoofd kiesdistrict GOUDA OeUl nitg stemmee 638 Getal KieEen 60B OoDd Oadevster L I J S T VAN HBT aantal Kiezers en de gestemd hebbende Kiezers in het Hoofd kiesdistrict GOUDA Getal Kiecers 606 106 34 48 222 27 196 33 69 36 130 82 162 198 177 108 26 80 60 162 88 82 84 143 79 90 61 44 67 191 130 132 30 96 46 69 76 41 60 68 81 4183 Getal uitg stemmer 638 99 28 37 188 24 180 27 63 36 118 62 119 144 161 126 76 46 128 79 67 66 131 64 119 36 46 174 120 107 3U 89 41 49 I 97 112 Goad Oudevrater HekenHorp Lange Bulge Weide Bodegraie PapeVop Woerden ftielreld Waarder BarwoDtiwaarder Boskoop Ziraramerdam Aarlanderveen Alfeii Waddingsreen Zrfenhuizen Mocroapelle Bleiswgk BergscheDhoek Reeuwjjk Moordrecht Nieuwerkerk a d Hiel Capelle a d IJsel Lekkerkerk Krimpen a d Lek Ouderkerk a d IJsel Krimpen a d IJael Berkenwoude i Gouderak Schoonhoven Siolwljk Berg Ambacht Ammerstol Haastrecht Vlist 3610 Zegveld Liusoholen Snelreiraard MoDtfoort Willeakop Veldhuizen ï i i ii in i a iii ii w WIWH BULLETIN DfiB iiODDSGHE GODRJUT WTfBÏ A mi fllEillIM VOOR l den van de Tweede Ilaïaer der Staten G eneraal op DINSDAG 15 JUNI 1886 lipeho Gekozen Mr Corver Hooft C met 1411 en J van Iphen A R met 14 J5 Bt Mr van Laer Lib had 1261 en Jannink Lib 1224 st iüden Herstemming tusschen Mr H Graaf van Limbarg Stirnm Lib met 1041 st Mr J P Smeele K met 1014 J Rinkes Borger Lib met 952 en O Baron van Wassenaer van Catwgck A R met 920 st Hifom Uitgebracht 3185 st Gekozen Mr W K Baron van Dedem Lib met 1950 en Mr D Visser van Hazerswoude Lib met 195S st Mteda uitgebracht 2572 st Gekozen Pr Scbaepmau K met 2040 en Mr van denBieseu K met 1998 st Mr Tydeman Lib had 508 st Jhr Mr Rntgers van Bozenbnrg Lib had 485 st Haarlem Uitgebracht 2274 st Gekozen de Mej ier Lib met 1334 en Farncombe Sanders Lib met 1344 st Ahihem Uitgebracht 3676 st Gekozen W Rooseboom Lib met 1866 en Pb y van der Slepen Lib met 1844 st Baron Schimmelpenninck van der Oije A R had 1807 en Mr Melvil van Lgnden A R 1774 st Gorinehem Gekozen H Seret A R met 2050 en iyi d er van Jutphaas A R liiet 2034 st van Andel Lib had U12 en Mr H Ph de Kanter L 1127 jBt Éeeuwarden Gekozen ür J Zaayer Az L en F Lieftinct L Éeventer Gekozen Mr van Deldw Lib met 1846 en Mr felussé Lib met 1804 st Tiel Gekozeh Jhr Mr Beelaerts van Blokland A R met 1609 en Baroi van Aylva jan Pallandt A R met 1602 si Mr H J Dackmeester Lib had 1567 en Mr P Bink L had 1521 st Appingadam Uitgebracht 2299 st Gekozen J Schepel Lib met 1517 en Mr D de Bniter Zeiker Lib met 1507 Lohman A B had 732 Dijckhuis A i 730 st Zwolle l itgebra üit 2729 st Gekozen A Baron ê n Dedem A B met 1581 en JhrMr van Asoh van Wflk A B met U 37 st Mr Fockema Lib had 1374 en Mr Wichelink Lib 1343 st Gouda Drijk van A BRINKMAN