Goudsche Courant, maandag 28 september 1891

fei 0 B td Cf a5 0 0 € n s = ï td c a I V Let wel Eztra Bericht Let wel Beneden eiken prijs lager dan de grootste concurrentie zal nog worden voortgegaan met den VERKOOP van de nog Overgebleven Goederen DER 1 I ederl Fabrik Vereeiiigfing op de HOOGE GOUWE C252 Verzuim niet dit te lezen dan kan men pas oordeelen p doz 50 os o O ia Tl I H O Cf n © H H t ll Nachtjaponnen met strook en borduursel volslagen lengte 95 Ct Pantalons met strook 65 Chemises met kant 80 5 4 zuiver Linnen 17 en 21 10 4 voor lakens 40 Damasten Tafelstellen 12 Servetten en 1 Tafeüaken 525 Vingerdoekjes p doz 45 Linn dam Vingerd 100 Zakd zeer fijn 220 enz enz enz p H ö PS c H 2 p Niemand verzuime dus thans van de gelegenheid gebruik te maken Spoed ü derhalve naar de Wederlandsche FabrikantenVereenlglng Hooge Gouwe C 252 ziBO T HET voa EtTi 3 P H ff o p = o o c r ISl a a Ka E S S Q = g IS O B o Q O b Se O r H H O H WO 5 t 1 o 1 3 ca 3 z 5S O O H cc o H G tHS CS CD Soa 60 Ct 48 Zakdoeken Stofdoeken Witte linnen Handdoeken met afgep randen p doz 175 Dito Servetten 100 ïafellukens ongehoord 20 40 zeer groot 60 Prima prima zaiver linnen Tafell de mooiste putrooen 85 Zeer mooie Flanel 16 20 Prima wollen Flanel geheel krimpvr 25 30 Heeren Zakdoeken p doz 100 2 g 1 1 I sr o g en o m W BB 2 C = o S o O B co iasl p o o o s 2 S So 2 P 3 a 3 s S S S ® 5 5 S 3 a S ET 9 0 ca F re £ D S tn 3 El 2 a S a Si cS K W S o ► B 3 cc a Ü3 2 o 2 o 2 gP 3 5 S o o p 05 0 O £ S 3 g e a p 3 o EO O O Q f SS B ca o O H GD K i J i p 4 iimp 1 p f 1 0 M CD 1 b 1 == 1 S 1 s S CD CD 1 r 1 pf 1 1 1 1 1 R5 1 0 1 1 1 1 al i Si sir I 005 CTl IC B S c 5 0 a = o 2 3 a s c = o 3 o S S S 5 2 S g = g g S S E o = § E È = J 1J 5 5 E 5 5 S = 3 o M = a5I= 3= 5rS 2 5I= 3= 5rS 2 = i E w = En 35 i §= Ë S 5 S = 2 htf w QB ï W 0 2 cw P 3 s B o = 2 = c a 3 S es f u r tX 9 CL te tP o L fe E £ Q B a a o CS s a er J 3 cc ö 5 E 5 B ë B o 2 B ra 2 S c = 2 2 S g 5 35 re 5 s = ft s lil 1 i 1 8 g ba = s s s 5 os g H o = £ I C er a o = s N t tr £ n = 5 2 § S = 2 5 c 2 2 S N il fl t = tK £ o o o 5 S S = = 3 O 2 2 2 os e £ § S og g d e ë S o 2 01 S 1 3 ® er O S S S £ 2 5 S = 3 ö I S 3 ES sS I B § 2 = = = 2 = S § d O S 3 N c ® e o o I S S a ggStS o = £ g f K § £ 2 U § I = s i zi r 5 5 o £ S f 2 § S ê £ 3 = 0 S S B = = ï E g B tt e O 2 b B £ 2 £ i S Cl G 3 = 2 c 3 g SS o re 1 o 35 È or = K cT r = a = O