Goudsche Courant, woensdag 1 december 1897

nemen Dat het Tonnia Tan Drayins geravideerd zal worden is nog volstrekt niet zeker Da mogelijkheid wórdt nauelgk in t Toomitticht geetald dat er geen voldoende gronden agn gevonden om aan de oosrhnld van Dreytis te gelooTon In dat geTal zon men het onderloek voortzetten Bet blad spreekt ovarigaot ten stalligata tegen dat kolonel Piquart gestraft ion zijn of zelfs mur onder eenige Terdeoking zoo staah Werkelgk nienwa is er dus eigenlijk niet in deze taak 348 8901 6488 370 S S0 6668 401 3010 680 488 3091 6848 587 3130 6868 886 3138 6888 863 3177 571Ü 8 1 3330 673 787 8337 6840 781 3846 6848 80 3383 6864 888 3389 694 838 3418 618 1 887 3483 r ll8 880 34 8853 S87 55l 8370 948 3808 6878 943 3631 6391 998 3861 6414 99 3784 6417 1006 3731 M 1089 3738 8813 1086 3746 8831 1088 3747 886 1149 S7 0 6753 1158 3780 C78I 1171 3801 S880 1840 3854 l 8 6 1183 3867 8887 1419 1984 8868 1481 3939 8891 1511 3988 8931 1814 8990 6971 10 7 401 1 7136 1889 4130 7168 1778 4148 718S 17 9 4 63 7888 1109 4189 7834 H15 4t 3 787 HS7 4ie6 717 1887 4175 7199 1938 4339 7314 3049 4386 7348 1064 4384 871 8098 446 78 3 8131 4484 7431 1186 4486 7486 1301 461 7686 308 4748 7678 8341 4777 7619 8119 4848 7889 143 1 4885 7708 Zeer geschikle St Uicolaas Cadeauz A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73 i GOD DA Teleph0M Mo 31 Beurs van lolkra Vrkn i 8V 103 87 84 SVs 93 8 8y 1 4 68V 7 84V u 86 100 8 NOVEMBER NloaBLiMD Cart Ned W 8 l i tito dito dito 8 ilito dito dito 3 HoKOi O il G o ll U81S8 4 iTiLlt Insohrgving 1868 81 SOosTlN 0bl ia p pief 1868 Bdito in Jit er 1868 6 PORTDOU Ohl met oonpon 3 dito tiekat 3 RuauHD Obl Uiontiit 1884 4 dito Cmota 1880 4 dito bii Bolbs 1889 4 dito bj Hope ie8 0 4 diloingoud leen 1888 dito dilo dito 1884 6 SPAKit Perp l schuld 1881 4 TcalZH Gapr Conv leen 1880 4 Qeo leeDiofl serie D Geo I niag serie C ZuiDAri Rlr v obl 1808 6 lllllco Obl Buit Sob 1880 Vlinituil A Olil 4onb p 1881 AvsTiaDU ObliiiBtien 1886 8 5 s 86 il i e8 s RoTmnm Sted lees 1804 8 9t NZD N Afr H urlel v Mn l 87 Arendsh T b Mg Corti o ton 11 Dsli Miiauohsppij dito I 48 Ara H patlieekb pandbr 4 f lOO s Colt U der Vorstenl aand 48 a Or Hypolheokb pandbr S 100 Nedarlandaehe bsuk sasd 188 Ned H ndelmulsah dilo 188 l K W k F O Hyp I pandbr 6 67 67 Kott Hypotheekb pandbr S ll i Otr llypitheekb dilo S s 1 Oosiasa Uosl Hiing bank and 184 Bdbu Hypotbeiaklmnk pandb 4 100 AHtlUA KquI bypolli pauilb 6 80 Maiiv L Pr lieg oen 81 l i Nln Holt IJ 9poor MiJ aan l lu My tot Ëipl r 81 8p r aurl 106 Neil Inil Bpoorivegm und 801 Ned Zuiil fr Spm aand 8 898 dito dilo dito llil ditoS I00 iTAUsSpoorvl 1887 8 k Eobl 8 64 Znid lUt Spivmij A H oM 8 58 1 68 PoLtN ttaruhsu Weeiiau aand 4 143 Rusl r Riu Spw Mii obl 4 100 Btltiaehe dilo aand 6t Faatowa dito aand 6 77 Isrsng Dombr dite oaol 5 11 3 ICnrak h kiow ip kap obl 4 l02 s dito dito oblig 4 AMiaitA Uanl Pac Hp Mg obl 8 11 0 Ckio ll Vorlh W pr C v aand 10 diloditoW n Sl l eler obl 7 138 Den erkRio r8pm eert a 18 1 18 Iltlnoi I enlral obl in goud 4 IÜO Loaiav fcNaabvill aert v aud 66 1 67 Mezloo N Spw Mg lehvp o B 103 i tCiia Kansas V 4pct pre ssod 14 I4 K ïorkOnt iiok Weet aand 15 dilo Pene Obio oblig 8 108 Oregon Calif Ie hyp io goud 5 74 81 Psul Hinn Il Manlt obl 7 UB JJn Pso Hoofdlijo obliit i 100 dito dilo Uno Col Ig hyp O 6 80 CAmoi Can Boulh Cert v aand 66 Van C Rall fcNs lab d cO 6 Amsterd Omnibus Hij aand 184 Rottetd Tramweg Maats aand 800 Nto Stail Jlmsterdani aand 8 1087 Stad Rotterdam aan 3 108 Bau n 8t l Antwerpen 1817 I v 108 Stad Brusaal 1888 I 108V HoNO Tbeiss Regnllr ieaeltuh 11 OoSTSKa Slaataleening 1880 5 181 K K Oost B Cr 1880 3 Smnjz Stad Madrid 8 1888 86 Nan Ver Bes Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1S97 98 Aaogevaogen 1 October TUd van 1 1 SOCDi OTTIEDAll 8 11 6 14 7 81 7 88 8 80 8 81 8 16 t I t 8 01 I It 8 08 8 18 1 U 7 88 8 18 8 48 8 10 10 16 Oaoa J 6 8 10 8 as 10 ll B M 10 11 11 11 U l 1 U H M l MoonlrMhl T l 4 ll f J Nl irBk k 7 8 4 IJ J Oaiwllt 1 46 8 f f t 11 4S 4 Bottsnluii 7 7 15 8 18 9 Ci I SO S8 t 47 10 13 10 80 11 81 81 11 88 11 81 1 18 SSe oStaatB loteriJ 8e Kttaae Trekking van Dinadag 80 November No 16888 8000 No 8888 1000 No 1076 400 No 8101 194 768 10886 18088 en H088ieder 100 Prüien van 80 81 1816 49 5 7786 10868 18166 16406 18086 48 860 5168 7798 10863 18174 16488 18070 63 8648 6I7V 780U 10888 18881 15448 18098 186 878 5189 7810 10318 13243 15448 1817 188 2730 683 7883 10S88 18184 16606 1818 110 3780 B 6i 7880 10 74 18886 18450 18187 160 1813 53 S 7888 10447 18488 16655 18188 307 8S18 J41 7907 10i78 18611 16676 18887 818 1844 S497 7918 10498 18141 16681 18303 848 887 6449 8086 10706 18466 16780 18816 KOTTIRDA U e O C O A 10 18 U 88 11 80 18 17 1 8 60 8 46 10 1 1 84 10 88 8 01 10 48 8 08 10 4 11 64 11 08 11 47 1 14 8 0 4 88 4 41 8 80 6 88 4 60 4 67 8 04 6 10 8 48 6 88 4 48 8 61 8 16 8 81 7 16 8 8 40 1 18 8 68 4 88 6 08 8 04 6 11 f f 8 11 18 n 6 17 8 11 SS 7 10 7 48 8 18 8 00 1 47 10 18 ODUDl DEN HAAG ftoud Z rHliuiwBMoerkap ll ZtMtermeer Zegwurd Voorburg Hac e 7 80 8 80 g 18 8 16 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 3 46 4 4 6 86 6 64 8 11 7 S4 7 61 OS 8 1410 10 88 U lt ÏH 7 418 48 18 40 8 04 10 18 e Z 7 88 8 61 11 61 8 18 10 81 V 8 07 8 08 1 06 8 88 18 88 H 8 18 8 08 8 48 8 E4 10 4411 4811 481 10 1 06 4 16 8 18 6 66 6 81 N 8 04 8 84 8 8 11 10 8811 8 11 44 OUDA UTEIOHT U ad 6 80 8 84 7 88 8J1 M7 18 1 10 67 18 00 11 8S 1 1 8 17 4 S6 6 01 8 66 8 18 10 17 10 86 Oudew 6 86 11 14 8 87 1 10 10 34 iro rd 6 43 8 10 11 81 1 46 8 84 8 84 7 18 8 48 10 41 DEN RAAa eODDA iU 6 46 7 80 7 48 8 86 t 46 10 1111 87 18 111 811 44 8 40t 4 06 4 88 8 80 8 11 7 18 7 68 8 1110 0 Toorb 1 61 10 17 1 41 4 8 8 18 8 84 Z w6 6 10 81 1 18 4 68 6 80 1 48 Zir C 8 17 ff 10 48 8 0 ff 6 04 6 8 8 11 Ooodl 8 1 7 48 8 18 8 08 10 1810 6411 67 18 801 17 1 14 4 08 4 88 8 16 8 6 80 7 48 8 1 18 10 lOJl DTIIOBT S ODDA Utrwkt 8 88 7 46 8 48 8 8010 1110 8811 88 1 8 08 8 814 48 8 88 8 18 7 88 8 87 0 0 10 84 Wowdn 8 6S 8 08 ff 10 88 11 66 4 18 7 18 J8 10 14 OidenUr 7 07 8 14 10 48 ff ff 4 84 ff SI DlTMbt 8 08 7 4 8 88 1 0 3 10 61 11 46 11 81 1 11 8 08 3 80 1 01 4 1 88 6 8 11 18 11 18 jOondA 7 88 8 87 83 68 18 88 11 10 11 111 11 8 48 4 87 8 80 8 07 7 88 8 88 8 4 10 84 11 10 AHSTilDAM SOSDA 7 01 1 11 8 t 10 41 8 8 8 48 8 M Ji M UaiUJ 18 4 41 S O D 1 A A HHTEIOAU 81 8 48 10 87 18 i0 4 11 8 87 10 10 1 1 1 18 8 18 8 41 H IO 10 17 1 88 11 41 lUfld ran dien Mrd dat bare oferbraoging DMr bet academiiob Ziekeahois Doodzaketgk wai Men meldt ait Scbiedam Met bet bedaren ran den etorm ia bet ge vaar voor het afoadtg geweken Niettemin waren de noodige Toortorgeo aaa de hoofdstraat genomen ook door het plaatsen Tan Y l cbt Toor het geret de gairerlicbtiog itoornis oodurvond Ia de KoDyneobnart zgn de grond aten der brandergen vol geloopen Op enke e plaateen ligsen daar de keieo door elkaar geworpen Uit Pernie Door een uer hooi getg water stond d berolkte bnnrt de Nieawedgk giiterocbteod geheel bUok Na at het water weder was afgflloopi n itond gistermiddag 12 unr de genoemde baart weder onder Uit Dordrecht Nadat een vrg boog tg gisterochtend de boitenetad onder water bad gezet stefg de vloed gisleraf ond tot een buitengewone hoogte Do gewone ongemakken aan dien to tand verboDden bleven ook ditmaal niet nit heele straten die van het verbeer zgn afgesneden werkplaatsen waar niet gewerkt winkeh waar niet ferkocbt kan worden opgestapeld bont dat wegdrijft enz ns Uit Oad Beierlind metdt men Gisterenmiddag te 12 nor ontdekte men Hat een cbip op korten sfataiid fan hier gelef ea de noodvlag gehesohen bad bet bleek dat het Bcfaip door den wind in een griend geslagen wa i en in govaar verkeerde Onmiddellgk werd een der stoombooien van de maatsrhappy Oade Maas ter assiitentie nitgezonden Na eenigo inspanning mocht bet gatokken het ichip nit zijne geraariyke positie te vorlosiea on beboidcD naar hais ie brengen Uit ËokhaJMn Wegens den storm was de postboot Minister Havelaar gisterenmiddag van hier naar Kampen vertrokken even bniten het Krabbers at geooodzHakt terng te keeren met veel mofite bereikte zg weder de Spoorbaven Gisterenmiddag Is een locaallrein der Hnllandflche IJzeren Spoor web maatsohappg te Hengelo hg vertrek op twee ledige gesloten goederen wagens gejoopen welke door den itorm van hst terrein zgn voortbewogen De machiae ontspoorde en het materieel werd licht be Hohadigd Pertoonlgke ongelukken kwamen niet voor Boven Zn dlaod is Zoodagarond onder het hevig onweder een ronrbol neergevallen welke boven bet kfrkgebouw der Ned Herv gemeente Qiteeuspatte zooder onbeileo te veroorzaken De beer G Blom deelt in het ü D mede dat hij de vraag de vrede van Muopter eene zoo belaDgrgke gebeorlenis in de geicbledeois vaa ons land dat de 250e gedenkdi daarvan door het Nederlandscbe volk behoort te worden herdachtfc gedaan heeft aan de boogleeraren in de vaderlandsche gesobiedenis aan de vier Nederlaodsobe aoitrertiteiiOD Zii werd o m als volgt beantwoord De hoogleeraar Blok Leiden sohrgft De vrede van Manster in eene te gewichtige gebeurtenis in oase teichiedenia geweest om doü datam van 30 Jaonari a i onopgemerkt te laten voorbijgaan De boogleeraar Krümer Utrecht de vrede en de erkenning van de oDafbaokelgkheid der zeven geweaten btyfteen ini van zeer groote historische beteekenis waaraan ieder Nederlander wel mag worden berin Dord f lllm Dla Up totteldua OtpoU Hieswnlurk Hoordnckt rad Soad 8 87 lmrt rdu O SL 8 16 De booitleeraar Bassemaker Groaingeii Ik ben bet geheel met n eens dat de groots beteekenis van den MnnsterscheD vrede voor de geschiedenis van ons land en volk eebe plechtige herdenking van tgne tweehonderd ea vgHigste virjaring allessiDs sou waardig ziin Sn ik zon mg over zolk een berdenkdag vooral dan hartelijk verheugen wanneer ons volk zelf er gver en g fatdri t voor aan den dag legde on aldns blgken gaf sga roemrgk verleden te eeren Dfl boogleoratr Rogge Amiterdaai De vr o vaa Manster behoort als besluit van den taehtigjarigen strgd tot eeoe der merkwaardigste bladzgden van onze volksgO schiedenii Al was onze Hepabllek na in 1588 ïe i taodig te zgn opgetreden reeds lang door andere Staten erkend haar vrg en onsfhankelyk bestaan is e rst t Monster opeolgk uitgesproken Ik acbt de berdenking zeker geweoscht in verl nd met het feit der troonabekliitiming van H M de Koningin Na kennisneming van deze antwoorden beeft de beer Blom een adr gericht aan den minister van binDenlaiidscbe zaken om deiea te verzoeken het daarheen te willen leiden dat de 250e gedenkdag der onderteek en ing van den vrede van Mnnster in Nederland worde herdacht door riafrvertoon op alle openbare gebonwn en door bespreking der genoemde gebeortenis op school als ook door alle andere middelen welke den min ster daartoe getcbikt mochten voorkomen Uit Amsterdam meldt men Sedert Zaterdagavond zgn de gemoederen opnienw verootruHt door een aanranding op een jong meisje gepleegd gelgkende op die welke in de maanden Kovember en December vao het vorige ja r in de Spinozaitraat en de Van Ëngbenstraat voorvielen Ditmaal is bet slachtoifer een 16 jarig nafii8tert e bet dochtertje van den horlogemaker Ramns Tosscheo zes en zeven uur begaf zg zich van bet atelier van den heer Maasland aan de Ueerengracht bg d Romgnsarmste boiswaarts Ter boogie van die steeg mrd haar nanr zg meende een stomp in den rog toegebracht door iemand dien zg eerst niet gezien had en zich das verborgen moet hebbeo gebonden verschrikt keek zg om en zag een persoon dien zg later slechts beschrgven kon als een jongen man met een pet op Voor zooveel zg zich herinneren kon vUcbite de man door de Romgosarmsteeg Toen zg de Gatithuiimoleaiteeg tot aan de Paleï straat wai doorgeloopen getooide zg pgn in den rog en vroeg e ne oude vroow of die eens zieo wilde Deze vroaw ontdekte een sobonr in den wintermantxj juist onder den kraa Door deze vronw en een politieagent oaderstennd werd hft rneinje naar het po1iliebiir aa op den hoek van den Molsteeg gebraiht Daar bleek dut een diepen messteek onder den hals tosichen den raggegraat en het tinkericbouderblad was toegebracht Zooder verwgl werd het kind per braaeard naar bet Bianengaithais gebracht De steek is lovensgevaarlgk daar een der longen geraakt is £ r wordt gevreesd voor eene bloedaitstorttng welke echter tot ia dea laten avond vau Zondag is uitgebleven Cato zoo beet het meisje moet voorloopig volstrekte rost houden De commiisaiis van poliiie der eerste sectie de heer Versteeg beett baar das nog niet met klem konnen ondervragen Ztj heeft echter reeds £ 00reel te kennen uegeven dat zg haren aanrander moeilgk herkennen zon Het was Zaterdagavond winderig en reg naebtig weer Dit verklaart ook dat weder niemand in do bnart eenige aanwgzing weet te doen Indien de dader inderdaad door de Romeio armsteeg isgevlocbt moet hg daar onderscheidene lieden voorbg 7 gn gegaan Stalhoaderskoecbla waren met rgtnigsn bezig een melkboer maakte zgn emmers voor de dear schoon niemand beeft echter iets verdachts bospeard 1 10 7 81 8 86 18 10 11 Cato s moeder beeft eenige oogenblikken met de ken Dit meisje woonde te Kisoweodam en zal morgen geboord worden baar niterlgk slnit evenwel sHo gedachten aan misvatting van den aaoraador ait Do commissaris tan politie pnbliceerde eene mededreling van bet geval en riep daarbg de rrüaw op dia bot meisje oodenteood heeft Zondag heeft ene vronw zich bg den hoer Versteeg aan emeld die echtergean liobt over het droeoig gevsl kon rerspreideo De justitie tast das voorloopig in volslagen daistor Het ligt voor de band dat bet pobliek deze aanranding met die van het vorig jaar io verband brengt Ook na ia de steek met een fijn tweesngdend wapen toegebracht en de breedte der snede geeft wsarlgk reden tot vergelgking De officier van justitie berionart do bevolking er aaa dat zgne publicatie van het vorig jaar waarbij eene som vao 500 galden werd uitgeloofd voor eenige aaowgziog welke tot opsporing van den aanrander mocht leiden ook voor dit geval gehandhaafd wordt Beden tonden de kameraadj der verwonde geboord worden er werken ongeveer 20 meisjes bg den beer Maasland in de maotel afdeeliog waarin Cato Ramos geplaatit was eeo vgftal Dato vgf meisjes zolfen misschien met eene kleinigheid den commissaris althans eenigoo draad in handen kannen geven Nader müldt men De verklaringen der kameraadjes van bet meisje heden geboord hebben aan de jnstiïïe niet bet geringste spoor doen ontdekken De toestand van Cato Rainos is voor het oogeoblik bevredigend Het ergste gevaar is geweken daar ó wond in den rag zich reeds ten deele gesloten heeft Zg beeft gis eren weder met hare moeder gesproken en nog verteld dat haar aanrander niet ait etn steeg of nit een verborgen boek op haar is afgekomen toch haar reeds volgde terstond nadat zg het ftteliei verlaten bad Zg weet dat hg in een donkere jas was gekleed en een pet op het hoofd bad Maar dit is dan ook alle inlichting die zg omtrent den dader ooit zal kannen geven Te Londen is verschenen de leveosbeschrgving van Baroato door Harrj Raymond Het boek bevat tal van aoecdoten Louis Cohan Barnato s eerste partner vertelt dst zg samen eeo handel in diimanten begonnen Coben was nog geen honderd pond rgkeo Baroato bezat 60 kiütjes sigaren Te Londen wordt een aardige mop verteld io verband met den jnweelendiefstal in Piccadilly waarvan de dsders overwegende dat ware verdienste zich steads kenmerkt door besoheideoheid geen neiging rohgoen te hebben hun namen bekend ta maken £ en poosje geleden ontdekte de politie dat ZoodagsmorgeoK oa den diefstal die in den nacht van Zaterdag op Zondag pUats had twee heeren op een paar pas afstand van bet geplunderde magasgn een rgtnig hadden genomen naar bet Victor lactation Voor de gverigo detectives leed geen twgfel of deze heeren waren de schuldigen Aan het Viotoriwtation waar men informeerde bleek dat twee heeren omstreeks den tgd waarop het rgtuig moest zgn gearriveerd den trein badden genomen om eeo reisje te aanvaarden naar entnor op het eiland Wight De geheime politie was buiten aioh zelve van vrengd Oomiddellgk tel rafeerde men naar Ventnor om de namen der beide reizigers Het antwoord kwam spoedig en wst bleek ba De beert o aren taree der meest bekende Londensche diplomaten die zich een nilspanoiagsreiaje hadden veroorloofd De heerbo hebbeo nog schik om de eigenaardige vergissing dor politie Do politie Iftobte echter niet want do ware dieven zgn nog bteeds zoek Men me dt uit Zereoaar van 27 November Door verificateurs belast met do isitatie 8 48 8 87 4 18 4 86 8 M 8 08 8 0 H f 4 11 i lO 6 18 8 40 4 10 Aautndiaast Soiiil f M aitn t station alhier werd gister een belaagrgke aaohaliog gedaan £ en jaw ior tut Annt r dam die op geregelde gdatippeB vaa en naftr Doiteebland reisde en gewoonigk parharmoDicatrein teragkeerde kwam heden ook weer met doeelfds galagonhoid bier aan De raisigero die aieta te declareoren hebben blgvMi gewoonigk in den trein fitten en ontslnitta alleen bon valies Op de gewone vraag vaa den vorificatear niets aan te geven volgde bel antwoord van den jaw lier saiats als en pakje chocolade Do beambte taette in bH valies en vond daarin een pakje goud hetwelk onder eeo papier wat terborgen Den juwelier werd aangezegd dat hg moe moest naar da visiiatiosaal Seb paar haodkoffers die de juwelier onder de rnitbedden had gezet moe t ten ook wordoti gevi iteerd Bg opening blask dat ko£F rs en valies volgepakt waren mot ariobanden kettingen broches enz aar Dit was nt niet genoeg de man moest zich ook ootkleedeo en al zgn oodorkleederen waran als bezaaid met gooden voorwerpen jaweelen enz Met haken was dit alles beveatigd De waarde van het aangehaalde werd door kenners raw geschat op vgfiig duiseod gnldan Tegen borgtocht werd de man vrggelatea Zga goederen werden echter verboord verklaard BIgkena een officieel telegram zgn den 35n October twee compagniën van hot 12o bataljon infanterie van Kota Radja en een conspagnie van bet 7e bataljon infanterie van Gieiiog naar Selimoen gedirigeerd tot dekkiog dar werkzaamheden tot het oprichten aan da Selimoeorivior lasscbeo Kanalo on Selimoen van een tgdelgk kampement voor anderhalf bataljon infanterie een peloton cavalerie en eene sectie artillerie met faolpdienetop Deze twee compagniëa staan onder kommaodo van kapitein J A L de Jeer het geheet wordt sangovoerd door laiteoaiitkolonat H Krull De toestaod op Aljefa segt do sJavabodoe moet volgons particuliere berichten alles bebalTo opwekkend zgn Paoglima Polim moet aan zijn onderbavelhebbers den vorsiandigeo raad gegeven hebbeo om onze patrouilles zoovael mogelgk te hsrceleeren maar zich oimour in gevocht te begeven met een grootere troapaaafdeeling Het is om en bg Tjot Mantjang dan ook van henvel tot henvel krygertje spoten met den vgand rerzeld van hot traditioneels thais brengen Dit mat af en brengt een gedrokton geest onder de officieren iemand die kortelings la Kota Radjt geplaatst is zag den eersten Za terdag avood dien bg in de sociteit doorbracht dit veraonigiogB aot der gezelligheid heel slecht bezocht en vernam dat dit in de Iaat ten tgd altgd zoo ai Aan die gedrukte stemming aal bet o k wel te wijten zgn geweest dat niemand er aan gedacht heeft kolonel vau Uentsz vóór agn vertrek te logeeren te vragen soodat deze met ague famillie sgu intrek moest nemen iu het hotel ook dat op zga afscheidafoast van de hoogec autoriteiten niemand aanweaig was dan da ehof an den goneeskondigoo dienst dienst on m oor Christen en dat zoo weinigen slechts gelegenheid vonden om hem nitgeleide te doen Staatsbegroolingp BinnenUndsohe Zaken Do minister van biononlandsche zaken verdedigt in de eerste plaats in zgne Mem ao Aatw op het voorl verslag bet hooger eindcijfer zgner begrootiog dat voortspruit ait noodige uitgaven 7 16 6 17 J7 8 84 6 41 8 47 De Regeeriog is niet geschokt in hare overtuiging dat voor hot oogenblik da oprichting van eene afsondarlgke afdeoling verre de voorkeur verdient boven e on aboadorlgk dopsrfeoEent van laadbonw Ook kan de Regeering volstrekt niet toegeven dat aUo domeioeo oaten blgvon bg het doparteaient van fini iÖn Uitvoerig tracht de Minister aaa te toooen dat boeieer bg da splitsing tasscbon hetgeen overgaat en bigft persoonlijke opvattingen en VI00 luwii U 0 04 10 88 1 18 10 11 10 18 ff ff 10 86 18 34 10 14 ll tO 8 8 87 10 0 8 47 ff f 8 14 ff 10 81 7 46 8J0 7 48 8 18 t 4 1 4 18 07 V M MorjeMtwn iral d g l$k httiban gtgolden do M Uing Boer tg tot stand komt Dochtaoa nl Mcbirdea nur rarto b gionleo Wat de kkamt betreit aagt da MioUter dat anaaar daxa ait eoo tecboiach oogpaoLaaD da ofda lal sijo g steld omtrent de mag welka baBaliogao teraoderiog behoerec eo welk de bMte oploiiiog Tan da in de praktgk nnderyopdan moeielökfaaden sonde agn nader oTor atf kaa worden gepleegd AaDTolting van het Kon Bail in dier roege dat ook het beroep tan dan kiezer op de kieierslyit wordt Ter ald komt den MioiaUr niet wtnaehalgk toor ter den Miniiter kan bet geen bedenking ontmoeten Eoo hoarder en rerknorder tot ophef Bag ran twgtel omtrent de jainheld der aani ilte Toor de kieaerilijet Trgwillig bonne medewarkiag rerleenen door o erlegging lan eene wbriftelgke erklaring Het gewicht raa eene doeltreffende rerdneling der kieadiitrioten in atemdiat icten woidt door den Miaiater ten Tolle arkend Uitgeatrekte ttamdislrieten moeten ook naar het oordeel ran dan Miniitar tooreel doenlgk wordei er meden Wat aangaat da wet regelende defioaerieele farhoodiog tnaechpn Rgk en gemeenten beataat bet Toornemen om bet eerite pnnt waarop in bat Voorl Verilag werd geweien te regelen in den algemeenen maatregel van bestnor die tbftna in bewerking ie Invoering van leerptiéht behoeft naar a Mioiatara oordeel niet tot heropening ran den Khool trjjd te leiden Da door eenige leden gewraakte tnapaasiog fan het tatiagireoht ran collecten acbt de Itfioifiter geheel in overeeoatemming met de geacbiedenia en de algemeene bewoordingen Tan art 13 der armenwet en ook net den geaet dier wet In bet algemeen Tereenigt de Minister zich wat het rondTentea van gedrukte stokken aangaat met ben die bg de besproken rerordeningan de Trgbaid Tan drokpera baiten het gedrag aebten Stann aan particoliere Tsreenigingen tot beatrgding van drankmisbrnik ligt in de bedoeling der Regeering £ en Toontel om met bet oog op betrekkingen en beroepen TOOr jnriilen en TOor leeraren bg middelbaar en gjmnasiaal onderwge Staatiexamena in te stellen is van den Minister niet te verwacbten De Uiniiter is Toarnemeos eea gadeeltelgke hersieniog der wet op bet booger ondarwgs Toor te bereiden waaibg de toelating tot di aniffanitaire eiamena tal worden gewgiigd De toeletiog van Zaid Afrihaansohe jongelieden tot de nniieniiteitan maakt een pont Tan ernatiga orwweging nit Ëeo voorstel tot sabsidiêeriog van bet bglonder hooger onderwge kan niet iu nitiicbt worden nitgeeteld Verbooging van bet in de wet op het booger ondarwgs bepaalde maximnm van bet minerval Tan f 100 komt den Minister Tooralsoog niet raadeaam Toor De aaabeeteding tad het nienwe Ziekenhuia ta Groningen zal worden bespoedigd Alvoreoa te beslissen omtrent bet doen van e n voorstel om aan de gemeenten AmAer dam Rotterdam en s Gravenhage subsidie toe ta kennen ten behoeve van hare gymnasia is hat wensobelgk den invloed af te wachten dien de wet op de financiën dier gemeenten aal hebben Vooralsnog bestaat niet het voornemen vooratellan te doen tot ingrijpende wgzigiog der wat tot regeling van bet middelbaar ouderwgs Herstel der Rgkesobsidiën aan middelbare maiejesacboleo wordt door den Minister overwogen Bg het verleenen van nieuwe Rgksanhsidiia ttl loeiatiog van meisjes op gemeentelgke H B S als voorwaarde worden gesteld Hetzelfde aal gelden ten aanzien van toelaling van on Termogenden Aanstelling nn een inspecteur san bet ambaohtaonderwgi stelt de miniitar zich voor te baTorderen Rechtstreeks invloed oefenen op da inrichting der ambachtscholen wenscfat de Ragaaring liej De B geer mg sUlt sich tot tuk een reorganiaatia dar Poljtschnische school tot stand te Wat het lager onderwge betreft doet da Miaiater opmerken dat wgaiging der wet op het L O niet kan aitblgTeo indien een wett lgka regaling vaa laarplioht tot slaad komt Da wgaiging tal echter niet strekken tot heropening Tan dan seboolstrgd Ten stelligste betwist de Begeering dat aan hat bgionder onderwge miader wordt aitgak erd dan waarop da Tooiitandert bg bet tot stand komen der wet hadden kannen lakman Tot het volgen van een ander aM ten aaniieo ran hat lager onderwijs vindt de rageering Tooralscog geen aanleiding Van de wen achelgkheid van algemeene invoering van bar baliagioaderwga is de regeeiing overtaigd Omtrent de mogelijkheid ran aan wadnwen a weetenpensioenlonds voor openbare OBdarwiiaara wordt overleg gepleegd Mat belangttalliDg heeft de M nistar kennis ganonen van da nota ran den heer TraragliDO welke bg het Toorl Tarslag waa gsToegd Ditkearing der bgdragen in de jaarwedden aan oaderwgiers aMi da büiondara teho an in termijnen kan niet worden loegaiagd Wat den Landbouw aangaat acbt de Regeering het niet raadtaam particulieren door bet Bitloreo Tan premiêe aan te sporen tot het io coltear brengen ran woeste gronden waarvan de ontgiuning als niet toonend zat worden nagelaten Van eene toeZeggiig dat een Toorstet zat worden gedaan tot oprichting nn Kamers Tan landbouw wenscbt de Regeering ziob vooralsnog te oothoodeo De igd scbgot aangebroken dst maatregelen tot bestrg ing Tan tubercaloae onder het ree in orerwegiog moeten worden genomen Bnitenlandscb Overzicht Heden wordt de Duitsche Rgkedag geopend en met veel spanning ziet men d aankondiging Tao nieuwe ontwerpen en eenige offieiente mededeeting betreffende de conflicten met China eo Haiti te gemoet Volgens de Hamb Korr en de tEöln Ztg is oak het Teelbeepruken Ontwerp tot wgziging der Militaire Rechtspleging reeds aanstonds te wachten en zal daarhg ook de zoo gewonschte openbaarheid der zittingen van den Krijgirand eindelgk worden toegestaan ig hel ook onder de noodige beperkingen vlij wel overeenkomende met de in Beieren dienaangaande bestaande bepslingeo De organisatie Tan de milit ire rechtspleging bIgft gelgken tred houden met de organisatie Tan bet leger zoodat elke korps divisie baar eigen krjjgsraiid beeft en over eiken bescboldigde zgn superieur als r cbtar zit Daiodeeling in hoogere en lagere krggHaden onder scheidenigk Kriegsen Standgerichte 3 blgft bostaan met dien reratande evenwel dat de jurisdiclie der lagere krijgsraden dtandgeriobte kleiner wordt Alle zaken ran eenige beteekenis komen voor de Kriegsgerichta zoodat bet b T niet meer mogelijk lat zgn dat een cStsndgericfatt een onderofficier tot degradatie veroordeelt Het voortbestaan van da reclitbanken van hoogere instanties is geregeld TOOr de eerste instantie heeft men vastgehouden aan de gewoonte om voor elk afionderlgk een krggsraad te benoemen De scheiding van de ambten van rechter officier Tan justitie en verdediger die tot dusver in den anditanr tgo vereenigd is streng doorgeroerd Advocatan zullen als verdedigers zgn toegel ten ingeral zg Tooraf hg de betrokken militaire rechttjank zgn ingeecbreven Doch naast deze veelbelovende tgding verwacht men met heel andere gewaarwordingen ook nieuwe reozenkredieten voor de versterking der vloot waarbg natunrlgk Haïti en China heerlijk ta paa komen om don meest verstolitan enstanders de noodtaketgkbeid van eau sterke rtoot aan bet verstand te brengen Omtrent bet plan tot uitbreiding van üe Doitsohe vloot dat heden bü den ligksdag al worden ingediend detlt de cUeicbs AnKeiger bet volgende mede De bedoeling van bet plan ia steeds voor den dienst gsreed ta hebben 17 linieschepen 8 kustpaotaerscbepen 9groota en 26 kleine krniiers tarwgt de reeene zat bestaan nit 2 liaieschepsn 3 groota en 4 kleine kruisers natuurlijk behalTe de kleinere schepen Van de noodig geachte schepen zgn op l April 1898 reeds in dienst of in aanbouw 12 tioiescbepon 8 kastpantserschepun 10 groota en 23 kleinere kruisers De uitbreiding zal dus omvattan 7 linieschepen 2 groota en 7 kleine kroisers De Regeeriug wil deze vermeerdering in 1904 voltooid zieo en meent tat dekking der kostao geen nienwe belastingen te moetan heffen noch eeo groota leeoing uit ta scbrgveu Zg acht het beelist megelgk bet benoodigda geld langs den gewonen weg de begrooting ta verkrggnn Terwgt In het lonpande jur voor de marine zgn toegestaan 117 5 millioen mark zal voor bet aaostaaode jaar eea bedrag vao 171 3 miltioei worden gevraagd Voor de daaropvolgende rekeniogsjaren tot 1004 zgn de uitgaven Toor de zeemacht geschat op 131 6 millioen 144 7 millioen 148 4 millioen 150 5 millioen 150 6 millioen en 149 7 mitlioau mark Met deze middelen gelooft de Regeering haar plan tan nitToer ta kunnen leggen ld Oosteorgk is bet Zondag nog zeer oproerig geweest Te Weenen zonden tien sociaal democrattiehe vergaderingen worden gebonden Zeven warden door de politie opgeheven wsarop de deelnemers in optocht naar bet parlementagebouw trokken Om tien nur waren daar reeds drie daizend stadenten bgeen om elf nor kwamen er nog dertig doiieod Terkliedea bg Allea hielden zich op aanraden dar leiders ernstig zg hioTeo alleen na en dan den kreet Weg met Badeni aan Tegen twsalf unr kwam een regiment hutaren aanrgden ta gelgkertgd rnkta de wacht met geretde bajonet voorwaart om bet plein ta ontruimen £ r ontatond een verwarde Ttucbt waarbg telen onder de roet gereden en door sabelhonwen gewond werden Niettamin duurde de oploop tot den aTond Toort Als de Conrier du Soira er iets van weet dan tal men binnenkort taomiosta wat meer kunnen doen dan raden en gissen in de zaakDrejtas Volgens dat blad lat generaal De Pellien litorlijk baden tjjn rapport indieoea bg dan militairen gouverneur van Pargs waarna daia binnen Tiar n tvintig mr oonolotia Ml 16 3 13381 16878 18130 18061 18448 16190 18468 18810 13480 16847 18668 18a 8 18606 16368 18610 18378 18618 16401 18871 16453 880 1646 18887 16466 U848 16476 18I86 16648 18018 16680 H071 166 1 I16 16661 l 14 16736 19191 18774 19366 16803 19403 I6 i 0 iai41 16910 19681 17008 19606 17007 19880 17048 19683 l 86 19709 17101 7lo 17166 19718 17188 19778 17181 197M 17814 IMll 17818 0008 17881 80OIS 17883 80093 17838 80104 1786S 1010 17878 10167 17188 10835 17376 80880 17408 80371 17480 80464 17476 10478 17il4 10641 17666 8086 1760 10716 17680 10766 17767 80786 17844 8039 17880 80974 17984 5868 8140 10711 18898 8806 10788 18768 8818 10800 13776 8818 10380 13798 8377 10938 13811 8388 10948 13818 8476 11087 13833 704 11038 18846 8708 11189 13863 8788 11147 13874 8763 llllt 13836 8761 11181 13941 8788 11198 13943 8810 11388 14014 8888 11333 14051 3831 11871 14186 8844 11445 14188 1868 11458 14168 8909 11481 14178 6949 11498 14190 9041 IH31 I4 3 9U48 1108 14304 9048 11619 14335 9068 11619 14988 907 t 11847 14S71 9U3 11747 14401 9886 11936 14417 93S0 111108 14615 9411 11111 14831 9138 11805 14887 9457 llil 1489 9468 111 8 14714 4 7 1180 J7 4 68 18348 14830 688 11361 14881 9608 1140 14913 811 18143 14911 9681 11419 16U00 9898 1150 16008 968 1164f 16018 9703 11500 16011 9786 18638 1608 9818 8840 16034 9888 11771 16101 9988 8813 15194 9981 11868 16Ï05 10014 11887 15160 10041 11199 16161 10087 18971 16993 10118 13007 11308 0841 1S897 16830 NATIONALE UILITIE Eerste lilling vtn den Milillerud BUUOBMBESTER en WETHOUDERS van OOUDA brengen tar kennis ran belanghebbenden dat de eerste zitting T n den v Uititieraad bedoeld ba art 86 dar Wet van den 19den AuKostus 1861 Staatablnd no 72 zal plaats hebben op het Raadhuis ta Gouda op Dinkdag den 31sten December 1897 voor ben die bi de loting getrokken hebben no 1 tot en met 30 op woensdag den JUstan December 1807 Toor de nummers 31 lot 100 en op Donderdag den 23ston December 1897 voor de nummers 101 tot 150 talkens aanTangende dos voormiddags ta 9 ure In deze zitting moetan verschgnen de Vrg ittigers voor de Militie en de Lotatingen die Trgstalling Terlangon wejeOs ziekelijke gesteld heid gebreken of gemis van de gevorderde lengte tarwyi daarin levens uitspraak wordt gedaan omtrent hen di andere redenen van Trgstalling hebben ingediend en omtrent alle andere Lotetiijffen Voorts woiït den Lotaling die zijna bowg zen tot Trijttollinff nog nii t beeft doen ommaken herinnerd dat lie suitartyk tien lagen TÓdr den dag waarop de Kersta Zitting van den Militierawl Tordt geopiind bü den Burg meester moetan zgn ingeleverd en dat hg die Toor borongenoemden Militieraad niet is Terschenen gebou ien wordt geene redenen tot vrijstelling te hebben en voor den dienst wordt aangewezen tarwnl bet niet ontrangen Tan eene bijzondere kenni eving of Tan oen oproepingsbiljet niet ontheft Tan de Terplichting tot het rerschijnen roor den Mi titieraad of tot het indienen ran de tot staving der redenen van vrgstalling gevorderde bewijsstukken Eindelijk worden de belanghebbenden er op gewezen dat het opgeren Tan de redenen ran Trijstalling bg de insobriJTing of bij de loting en het doen opmaken van de noodige bewgt stukken niet voldoende is om zich de Trgstalling ta Terzakaren waarop zg meeoen aanspraak te Kunnen maken maar dat hun belang medebrengt om boTendien de vrijstelling te vragen in de eerste zitting ran den Militieraad Qonda 20 NoTember 1807 Bnrgemeaetar en Wetbouderl Tootnoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BnrgsrlUke Stand OBBOREN 27 Nov Neettj oodets T A Leefl ég m P Verkerk 28 Edoaardos ouden J Voteaart en G Wals Cornelia oudere K Tninenborg en C van der Graaf Dideriko onders 3 C van Uattem en B Boom Johannes ooders L Slobbe en J Nienwvotd 29 Sandrina onders J O J van der Kyid eo A E d Kroon Steffiilina Jacomfllk Catfaarina ouders H Bosman en 8 C Sarton SO Tennie Heudrikus ondert A Q Arkenboni au T Va bnk