Goudsche Courant, maandag 21 maart 1898

Een elk die eigen voordeel op t oog spoede zleb naar bet UzermagazIJn van JAl R01 D Lange Groenendaal 1 25 waar alle voorbanden Artikelen wegens VERPLAATSflQ der Zaak tot Buitengewoon lage docb vaste prijzen worden Cri X TT EESI OCXXT ME ZEeCE HET VOORX B 1 = fift 5 o s § = s = ts = ii = 1 o Bt C a m SP r US m en Q