Goudsche Courant, woensdag 30 maart 1898

Woensdag 30 Maart J898 No 7543 30ste Jaargang Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No St aDVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel maro 10 Centen Groote letters worden berstendnaar plaatsraimte f Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No j De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 iranco per post ƒ 1 70 AizonderUjke Nommers VIJF CENTEN Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden HEERE HLIS met TlIN staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Ganff met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 VOOEJAAES PAAEDEIIMAEKT en aanverwante Artikelen VRIJDAG 1 APRIL 1898 Loten voor deze Verloting zijn te bekomen bij A Brinkman Zn Lange Tiendew D 60 Prijs 1 11 Loten voor ƒ 10 Drnk Tan A BRINKMAN Zn Goed p r 100 K O ƒ 7 SB I S St mu4 oQ lm ƒ i betere Boortac ƒ a ZOMEEGEBST per H L ƒ 0 ƒ 0 per 100 K G ƒ 7 10 i 8 B0 0HEVALIBBGER8T per H L ƒ C a 0 per 100 K Q f 8 80 ii 10 HAVEE per H L 8 80 a ƒ S 70 pel 100 K G f 6 80 il 7 Ï6 PAARDEBOONEN per H L S6 WITTE BOONBK per H L 7 i BEUINE BOONEN per H L ƒ 6 40 BLAUWE EEWTEK Kooksoorlen per H il 7 Niet kooleoorteo 6 6 2 KANAEIEZAAD per H L 6 a 8 60 Per Telegraaf Tarwe prijshoudend rogge 10 cent lager zomergertt 2K oect haver 10 cent paardebooaeo 10 eent lager breiae boenen 10 kookervrtea 10 cent booger ALDOOR I vindt men de ruimste en schoonste Sorteering 3D S S EIT UNNENQOED Dames en Heeren QLACÉen STOPHANDSCHOENBN bg A 7an OS Az Ud Taillenr Kleiweg B 7S 73fl GOUDA Teleph n So 3M Vrkn lOS 88 84 8BV 18 m 6 s 98 Vi 98V lf 4 B4 88 V S 108 98 8B7 100 93 88 8B0 466 lOOV 1007 904 1487 891 101 101 1891 97 801 80 1187 113 80BV SU 100 BB B97 IS 967 7B 1017 IMVi w 189 11 lOi 104 U IB 78 Beurs van Amsterdam 6 MA ABT Vrkn siotkra NjDlH iND Cert Ne l W S Ji 8717 87 dito dito dito 8 86y 18 68 dito dito dito 3 If0H l 0bl Geudl 1881 88 4 ITIUI InieliriJTingl86i 81 6 OasTnia Obl in papier 1888 6 dito in ziWer 1868 i Pokthoil Obl met ooupon 8 dito ticket 3 103 87 S6V 463 5 180 BmicUlD Obl Binnenl 18 4 4 dito Geeone 1880 4 dito bij Botbe 1889 4 dito by Hope 1880 90 4 ditoingond leen 1883 6 dito dilo dito 1884 8 8pi WI Ferptt aobuld 1881 4 Tnutu Oepr Conr leen 1890 4 Geo leeniog serie D Geo le niog serie C ZitnDAn B T obl 1899 8 lUlioo Obl Buit Bob 1890 6 Vmnmu Obl 4 onbep 1881 AwniuiK ObliKatien 1 911 8 BoTTnoAM Sted loea 1894 8 Nu N Aft HandelsT aand Areedsb Tab Mij Certi oaten Pali Maahehappi dito Are Hypoibeekb pandbr 4 Oult ilij der Vorstenl aand s Gr Hypotheekb pandbr 8 Nedefianiisobe bank aand Ned Haodelmaatsob dito N W k Pae Hyp b pandbr B Rett Hypotheekb pandbr 8V1 ütr Hypotheekb dito 8I 1 OoaTBHs Oost Hong bank aand BnsL Hypotheekbank pandb 4Vb Ahuika B ut hypoth pandb 8 Maxw L G Fr Lien oert 6 Nis HoU IJ 8poorir Uij aand Uif tot Bipl r 8t 8pw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dilo dito dito 1891 dito 6 IliUl8poorwl l887 89 A Eobl 8 B91 Znid Ital 8ptrmij A H obl 8 FoLKN Wanohan Weeuen aand 4 Büsl Gr Buss Spw Uij obl 4 Baltiaohe dito aand Futowa dito aand 8 Iwang Dombr dit aand 6 Knrsk Ch Asoir ap kap obl 4 dito 4ito oblig 4 AMiEiKi Cent Chic fc North W pr C T aand dito dito W n 8t Peter obl 7 Denrerk Bio Gr Spm eert r a Illinois Central obl in goud 4 LouiBT KBBbvilleCert r aand Mexico N Spw Mij Ie hyp o 8 Miss Kansas r 4pct pref aand N Tork Ontasiok West aand dito Penn Ohio oblig 8 Oregon Calif la hyp in goud 8 BI Paul Hinn k Manil obl 7 Un Pao Hoofliijn oblig 8 49 1897 106 108 101 101 180 18B 847 dito dito Line Col la hyp 0 8 Oamjld Btad Botterdam aan 8 BlUHLBtad Antwerpen 1887 8 357 t staat8 loterij la KlaHe Trekking van Maandag 28 Maart No 889 ISOO No 3 84 en 19086 ieder 1000 No 10480 14788 eu lB04g ieder 400 No 9498 en 16780 ieder 800 No IB800 en 16081 ieder 100 SUd Brussel 1886 tl Hoxa Theiss Begnllr Gmellseh 4 OoBTlNl Staataleening 1860 S K K Oost B Cr 1880 8 S Hii Stad Madrid S 1868 NlD Ter Bes Hyp Spobl eert Prüien an 30 ïl 3143 B787 62 11056 13969 16893 18707 3111 8181 B84 8812 11080 13 23 16 06 18726 370 3194 B9iB 8387 11100 18447 15919 IS SO 391 8198 80 0 8341 11171 18448 16994 16778 431 8304 6176 8360 11178 13467 16997 18812 44B 8193 8186 6396 11230 18501 16011 18823 t73 8230 6932 8582 11291 18646 16031 18881 591 89B6 8249 8170 11377 13569 16049 18861 806 S279 8111 8576 11417 13843 16044 18871 889 3389 6828 8069 11416 13679 le047 18936 670 8491 369 8723 114t9 13770 1604S 18I88 888 3489 64S3 8776 11171 13795 1609 4 19013 71B 8B87 64B6 8786 11477 18898 16071 19023 733 3800 6469 8799 11516 13930 16108 19 35 846 3699 6482 8849 11687 14014 16200 19082 874 874B 6BU 8805 11567 14166 16243 19102 987 8748 6816 8980 11688 14074 1683 19125 971 3765 6566 8987 11643 14138 16398 19174 1006 8778 6678 8978 11617 14144 16441 19875 1014 8376 6601 9059 U t8 14182 16667 19361 1073 3881 6617 9057 11661 14184 16581 19407 1215 8967 785 9062 11669 14908 16708 19423 1925 4053 6836 9092 11831 14 14 6707 1955t 12 9 4084 664B 9117 11870 14261 16716 19636 1308 4196 6877 9180 11976 1425 16791 19641 1319 4266 6909 9960 11B82 14291 16890 19665 1853 4270 6924 9348 12000 14298 18908 19666 1880 4880 60 8 9364 12080 14804 16975 1 87 l 1389 4377 696 9484 12078 14338 17008 19704 1391 4418 6964 9510 12162 14388 17066 1971 14 6 4434 6999 9568 12196 14464 17099 19739 1493 4467 7014 9887 12201 145H 17114 19767 1884 4470 7085 9893 2209 14899 17319 199S4 1680 4507 7099 9913 12293 14757 17374 2ÜÜ06 1749 4673 7167 995 12928 1 767 17376 20023 1774 4663 7175 9982 12268 14799 17434 20034 1795 4704 7296 10056 12283 141 64 17540 20044 1809 4796 7284 1P128 12816 14868 17584 90054 1810 4746 7321 10252 19349 14878 U612 900f4 1911 4847 7335 10966 19408 14898 17617 20116 9003 4031 7346 10309 1244 14903 17641 20228 2076 5008 7862 10833 12B1S 14914 17688 20249 2094 6061 7426 10345 12550 14 33 17720 20851 2175 5098 745310364 12B81 14966 17729 20399 9195 5184 7604 10409 19597 15189 17743 20418 9918 6140 7539 I04 5 igr l 16209 17910 20440 2946 B14I 7545 10486 12623 15246 180 9 S0501 2261 6181 7632 10467 12696 15260 18207 20574 9868 5946 7883 10507 12697 1993 18256 20583 999 6972 7688 10 85 12740 1 368 1 297 20S89 8471 5331 766710704 19774 153 B 18299 20599 2496 6366 766510706 12860 1643B 18424 S0618 2608 5367 775410784 12892 16436 18501 20720 9566 6441 7781 10814 12983 15470 18520 073 26 8 5540 7849 10346 19986 16561 18549 20748 9893 608 790010889 13016 15606 18567 20777 2610 5658 7963 10988 13087 1 678 18649 20798 648 6669 7999 10995 13080 1 734 lil6 s 20855 2705 6679 8183 10999 13119 15754 186f9 2086H 9781 5690 8170 11006 13157 15796 18679 909 6 9913 5899 8909 11019 1S1B8 15391 18689 20991 3118 6764 ADVERTENTIEN 1 Gisteren overleed one jongste 1 Zoontje slechts 8 dagen ond 1 T TAB VLIET I A Ti VLIET 1 Vkbh u I 1 Gouda 28 Maart 1898 TERSTOND GEVRAAGD EEN FLINKE DIEirSTBODE P G in een bargergeKin die met de wasch en met kinderen kan omgaan Uefst uit den boerenstand en van goede getnigen vooreien Adres L LAFEBËB Koestraat Sekoonhwen Verscli Kalfsvleescli HS Cent H al±sn ierst a lc S l Cent de ü ona Verkryghaar bg J FAAlJ Reizerstraat 171 CAMPHOR NAPHTALIN BALLEN CAMPHOR b WOLFF Co WBaTaAVBS B 198 KUniek en Folikliniek OBSTBTHMB en uvmMBeoMMKïïm TOOT SpVsekiren dagelyki van lü S Q Uratis Spreekuren Maondag Wtemdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A EVL fi nM A r i it i r E CASSITO TANDARTS Gouda Turfmarkt aPMBEKUBES MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van g tot S nur WOENSDAG en VRIJDAG Tan tot unr ZONDAGS niet Hraepelien en Bolm s 8almiakPasUI les algemeen erkend ala het beate middel by Hoest en Verkoudheid Het is een siytnoploBsend en Terzachteud middel b i intnemendheid Verkrijgbaar o de meeste Apotheketi en Drogisten Prys per fleschje 20 ets 9 Alleen echt in Tierk fleschjes Toorzien Tan etiqoet sraarop de handteekening TanKRAEPELIEN HOLM Zeiatt HofleTeranciers J VE RGEER G OUDA Levert KOPLATTEN ARCBITRAVEN en LIJSTEN volgens op te geveu profiel Het zagen va i TOüGSTüKKEN en verder alle zaagvrerk wat tot bet vak behoort Met en zonder levering van hont Een ware Schal voor de ongelakkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARL G HoUandsche uitgave met 27 afb Pr s 2 galden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet bet lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkregen bfl hetVerlaga Magaün te Leipzig Neumarkt 34 franco t en inzending van het bedrag ook in postzegels en iu eiken boekhandel in Hollüid Zeer nette Gesteendrukte NAAMSAASTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON FEANSCHE STOOMVEEYEEIJ BK cheniisebe Wasscherij VAN II OPPE IIEIillEK 19 Kmislififle Rotterdam Gebrevetot rd door Z M den Koninf der Belgen Boofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Gord nen tafelkleeden enz worden uaar de nieuwste en laatste métbode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Koninklijke Machinale Fabriek DE HÜNlGBLOEMf v H V van Schaik Co gevestigd te s Oravenhage H eppierftraai 29 en 99a naby de Begentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gijhoetttii gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior Druiven Borst Honig Extract Is L E3raI A lSr THE FLACONS Tan 40 Cts 70 Cta en ï Terkr gbaar by Firma WOLFF Si Co WesthaTen MOS Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te nouda A BOUMAN MoordreeM J O RATELAND Boetoop B T WIJK Oudeaalrr M KOLKMAN Waddmxvem Die zich met 1 April op deze Courant wenschen te abonneeren ontvangen de nog vóór dien tijd verschvinende nummers gratife en franco KlelQliaDdcl lo Sterken Drank BUEGEMEESTEB en WETHOUDERS Tan Oouda brengee ingeTolgfl art i der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter opanbaro keaais dat bij ben is iugetomea een rerzoeksohrift van den narolgenden persoon waarbij Vergunning wordt geTrasgd om in de bij zijn naam vermelde looalitoitsterken drank in het klein te mogen Terkoopen als Naam van den verzoeker Aaodiidmg dor localiteit A V V Nolto Turfmarkt II 156 Gouda den 29 Maart 189e Burgemeester en Wethouders voornoemd B L MAEÏENS De Secretaris BROUWER KEMXISGE IXG INBICUTISOEN WELK GEVAAR SCHADE OK HINDER KT NM£N VËK00Ï2AKBN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Qouda uk eealm art 4êt Héndonrat Doen te weten Dal zij vergunning hebben verleend aan J de Jong en zijne reohtverlcrijgendon l ot het plaatsen van een gasmolor ter vervanging der atooratnachino in zijne hoatzagery in hei perceel aau iIöd KaltenBÏngel vrijk Q ao 83 kadastraal bekend aectie A no 3128 Gouda dea 29 Maart 1898 burgemeester e Wethouders voornoemd R L MARTENa De Seoretarie BROUWER Buiteolandsch Overzlcbt De Daitsche Kyksdag oam na eeb onbeteekeod debat definitief het ontwerp tot aitbreïdiog der vloot aan De laattte stemmiog geschiedde DÏtt hoofdel k De uitslag werd met levendige ïbravo ij begroet V De berichten over het sDCces ran Rusland in OostA ië bebben io Engeland een zeer Biechten indruk gemaakt De politieke atemming ie leer opgewooden Byna alle bladen Tragen of Engeland bet kan toelaten dat Bus tEVILLETOlM HARRY SHARPE de agent der g eheime politie Roman naar het Engeltch 1 vGa weg I riep hij met heesohe stem Ik smijt je er af als je nog dichter b j my komt Ben orerzag in gedachten den geheelen toestand Hy twyfelde er niet aan of de remmer eou wanneer hy er by kwam hem 5f van dea trein gouien óf ben dwingen er af te spriagen Hy kon ieder oogenblik komen en tegenstand zou niets baten D trein ging altgd voor een goederentrein met tamelijk aaelten gang en ofschoon het altijd gevaar lyk blyft om van en ia gang zynden trein te ipringen toch was er veel kans voor zulk een vlugge Jongea als hy was om dit zooder ernstige gevolgen ie kunneu wagen Ik heb echter geen lost om er af te gaan dacht Ben f Als ik nu er afspring dan neb ik alles verloren ook al loop ik geen enkele schram op En toch moet èf by of ik er aan gelooven Als de remmer boven komt dan trek ik aan bet kortste eÏDdje ik moet dus vóör alle dingen hem uit den weg blijven en ti5or dat hy komt moet óf Lon óf ik n af Dat alles vloog Ben door bet hoofd terwijl hij oTir dn xaod ran den wagen op s n vijand neenag land zich op die wqye Tan Port Anbur en Talien wan meeater maakt en zg meeoeo dat aao Eugelands preatiga in Cb na een zware lag is toegebracht Graaf Thtin en baron Banffy lulleo deze week by de Ojatenrgkiche en Boagaarsche Parlementen de ontwerpen fan wet indienen Toor de nieuwe OTereenkomst tnascheu Ooetanr k en Hongarfle Daarby zal echter niet gevoegd worden het ontwerp tot vaBtstelting der aandeeleD van beide landen n de gemeenBcbappeliike aitgavan hÏBiover zal nog door de Oo tenrgkBche en üongaarscbe commissie worden beraadslaagd gedar nde de Paascbvacantie De regeeringen verwachteo t at de voorloopige overeenkomst nog Toor Paaschreces door de beide parlementen zal worden vastgesteld Zoodra de parlementen nade Paaschva cantie weder bijeen nyn zal het ontwerp tot vaatsteriog van de qoota worden ingediend indien ten minste de commis ies bet over de vaststelling van een quotum met elkander eens worden Üierover zullen wel breedvoerige debatten worden gehouden vooral de Hongaarsche Kamer ia cp dit pnnt zeer moeilgk te spreken Tocb hoopt men dat ditmaal de OTereenkomst zal tot stand komen opdat men aan het einde vnn bet jaar niet voor de nood zakelykheid sta de anie tnaacbea de beide deelen M motiftrohie geëindigd tst tefl lftr HA Een telegram uil New York aan de Pall Mali Qazettec meldt dat Spanje da voorstellen van president Mc Kinlpy beeft aangenomen te weten een wapenstilstand op Cuba tot October gedurende welken de Vereenigde Staten aan de reconcentradoa ondersteuning sullen uitkeereo De beurs te New York steeg aanmerkelgk Het Msiae rapport it by het Congres ingediend met een boodschap van den president waariu deze na een samenvatting der feiten van het onderzoek zegt Ik beb last gegeven om het vonnis der commissie van onderzoek en de inzichten der regeering mede te deelen aan de regeering van H M de Regentes liet Igdt by my niet den minsten twyfel of hst gevoel van rechtschapenheid van het Spaansche volk zil der regeeriog van Spanje den weg wij en die door de eer en de vriendschappelijke betrekkingen tasschen beide regeeringen wordt voorgeschreven Het resultaat zal aan het Congres worden medegfjdeeld In afwachting daarvan noodig ik het Congres uit met voorzicbtigbeid te beraadsla en dio naar bet scheen van plao was om daar veilig te blijven totdat zijn vriend de remmer komen zou Dus jij wilt me er af hebben hè vroeg Ben iiWaobt maar tot die andere man te voorschijn komt en dan zul Ja eens zien was bet antwoord Dan denk ik dat ik liever niet zal wachten Wij zullen t nu maar eerst eens samen uitmaken en als die andere vent dan komt daa kan ik het altijd nog met hem uitmaken ook ik houd van t en tegelijk Laat loB de ladder of En zonder nadere waarschuwing boog Ben zich plotseling geheel voorover en kneep met aile kracht in Icon s vingers die steeds krampachtig het yzeren laddertje omknield hielden Een kreet van pya was het antwoord van CarkiM weer een kneep een stomp on weer een kreet 9chei uit jy kleine duivel riep Lon terwijl hij zijn eene hand losliet en da andere des te vaster da ijzeren staaf omklemde iflk heb je gezegd dat je er af moest springea 1 Ik zal je vingers lynknypen als je nog langer dsar blyft hang n dus haast je wat Kom vooruil 1 Ben liet geen tyd verloren gaan en toonde ook niet het minste medelijden Nog een vinnige kneep deed Lon zijn houvast loslaten dooh toen de rand vnn den kap grijpende traehtte hg dea wagen weder te beklimmen Nu dedea echter Ben s laarzen goe le diensten Hij zette zijn voet boven op de groote vingers vnn Carkins Deze brulde bet uit van pijn trachtte nog omhoog te springen werd echter met alle kracht achterwaarts geworpen en viel met een doordringeodea kreet tot bykans onder aan dea ladder Ben i hart klopte hooibaar Ujj zon niet graag l a boodschap en het rapport zyn door den Se at en door de Kamer beidfn zonder debat in blinden der commissie voor bait nlandsche zaken gesteld ïe Madrid blijft de stemming nog ry kalm Stg sta moet gezegd hebben dat er niets oieows gebeord was dat men nog even ver was ala een paar dagen geledenen dat by nog hoopte middelen in bet werk ie kunnen stetleD om een breuk met de loie te voorkomen Ook de minister vao buuenlandHcbe zakea sprak de hoop nit dat de verschillende stappen die bij met dat7 efde doel gedaan bad louden blageo De regeermg sohynt vooroemena een br ek QÜ de geven over de betrekkingen met de Unie gemrends den laataien Cubaanaohjn opatand en l dd cODcesiies door Spanje gedaan om conflict te vooikomeo Alle partijf n hebben de regeering stijun toegelegd SU zoo deden ook de haok van Spanje en andere financieele inst llinf en De Regentes wier houding zeer flink is confereert telkens met Saga ta en andere mioiiters Verspreide Berichten FllANKaiJK In de advDcatenkringen te Parya gelooft men dat bet vonnis tegnn Zola door het B of van £ SI 9lukie vernietigd ord n Van de twaalf middelen van caaiatie worden er twee ten minste voor oLanutastbaar gehooden en wel het feit dfti mevr De Boulancey door dei rechter van in tmctie die door het ffuf van Aiaises met haar verhoor werd hoiusF niet onder eede is gehoord en bet verbod an president Delagorgue aan generaal Da Boisdeflre voor de verdediging vragen te stellen Ëmile Zola en Perreux zyn tegen 21 April gedagvasrd wegens bun appèl t gea de beslisiing waarby hel gerechtshof ztcb competent verklaarde in bet proces der schriftkandigeo Ia de Sooiété des gens de lettres is eergiUeren een heftig toooeet voorgevallen Pau Alixifi bad zyn leedwezen uit epproken dat de vereeniging onverschillig was gebleven ten aanzien an de moedige daad van Emile Z la in de Dreyfns zaak £ r ontatond nu een waar tamnlt De voorzitter Henry Honssaye ontnam Alexia bet woord later werd ook Armand Cbarpentier die na Alexis ten gunste van Zola sprak het woord ontnomen De meflsten verholen toen de zaal Er werd leve Zolac geroepen den dood van Lon op zyn güweten willen hebben tooh voelde hy zieh gerechtraardigd om gebruik te maken van zyn oogenblikkelijk voordeel op zijn vyand Of bij ót ik dacht hy in wanhoop en met den moed der vertwijfeling sprong hij over de ruimte die hem van den dichtbijzyndon wagen scheidde waar hy iets zag leggen dat hem van dienst kon zijn Het was een ijzeren schroevendraaier Hiermede gewapend boog bij zich andermaal zoo ver hy kon voorover met de eene hand hield hy zich aan bet ijzeren laddertje rast en met de andere zwaaide hy het ijzeren werktuig Carkins keek op en zag wat hem te wachten stond f 0 ol om s hemels wil sla niet riep hij met heescha stem Dan springen siste Bei tussohen de tanden ylk ik durf niet het zou m u dood zynl vEn je wou er mij af lateu springen als ja kon hè en je zou bot doen als je vriend da remmer maar bij da band was Lè F Neen nean ik zal het niet doen ik beloof het je jfVan beloften kan men niet eten Spriugen moet je De trein gaat Juist nog al langzaam en als je t maar voorzichtig doet dan zal bet je bast bekomea Haast je wat anders zal ik je een tik op da vingors geven waardoor ze voorgoed buiten dienst gesteld worden Carkins deed een poging zioh omboog te werken met het plan de beanen van zijn tegenpartij te omklemmen Gelukte hem dit dan was bet voordeet aan zyn kant naar Ben bemerkte dien toeleg en een hevigen slag met den ijzeren Bchroevendruier wai het antwoord DUITSCHLAND PiioB Biamarck die a s Vrydag 83 jaar wordt vierfle Yrydag zyn 60 jarig Hienstjobilée Men had hier en daar gemompeld dat de Keiaer by één van die gelegenheden den Prioi per loonlyk zou bezoeken daar hy juist om dien tyil een p leizier reisje ter zee zon gaan doen met het nieuwgebouwde snelvarende stooinsebip Kaiaer Wilbelm der Groei Inderdaad ia by Zaterdag daaraieevan Uremershaven uitgeloopen Z nder aen keizerlyke toespraak ging dat natuurlyk niet Aau boord vyde Z M alweder een vurige speech aan Grootvader de Qroote c den Yredovorst c eo prees daarom ook bet behond an dun vrede Diarna braoht hy ook een toost uit op Grootvaders grouten Kanselier en herdacht ook diens jahilée met dankbare waardeering van zyn bewezen diensten Het tweede garde regiment te voet heeft aan prins Bismarck Yrydag by gelegenheid van zyn zestigjarig soldaterijubilee een zilveren stsodbeeldje gezonden een grenadier uit het jaar 1813 voorstellende Generaal von Sobwainitz bracht aan Bismarck de gelnkwenscben van den Keizer over dia boveadieo nog ott Bremershaven een telegram sond De dag ii te Friedrichsruh stil en zonder feei tulykhedea in den bniselyken kring geTierd De jubilarii gevoelde zich wel In de voorsteden van Berlyn Tooraamelyk in Adlerabof en den oottrek zyn de mortaal demoeraten die op 18 Mbart geïllumineerd hadden tot een boete van 15 mark veroordeeld wegens grober üiifug Oogeveer 200 peraooea zul en op kodten van de partij kas een beslistiiug van den reuhter in deaukwostie nitlokkeo YolgPDi madedeeling van dan poUtie presideat te Berlyo is in het tteheel bij den gewezen beambte van da rykadrukkery GrUoenthal behalve de 44 000 naark die op een kerkhof verstopt wareu voor 125 000 mark aan gestolen banknoten in beslag genoiuea Hoeveel op eigen band genummerd bankpapierGtünentbal vóór de ontdekking van zyn diefstal heeft uitgegeven ia moeilyk te begro ten Het schijnen enkel biljetten van 1000 mark en hooger geweest te zyn De ryksbaok ral ze natuurlyk als nagemaakt hesohoaTen en za niet willen inwiaselen en ook de ryksdrnkkery zal de schade niet tyden Ten atotte zulten dos zoo men zeggen de argelooza bezittere van de met TaUchaaommera voorziene bitjelten het loodje moeten leggen Engeland Parnell s moeder de tachtigjarige van wie Carkini gilde bet uit zyn hand trilde van pijn maar toch hield hy zioh nog met da andere vast Steeds langzamer gmg de trein de locomotief steunde lui oen groote kolom rook en damp omboog werpend ffSpring dan schobbejak sohreeuwd Ben spring of ik vermorzel je andero hand I irO I o I doa bet niet doe het niat ik zal Ja niets doen als ivSpriog of ik sla er op losl Opriende zag Ben op dit oogenblik een man dan naast bijzijnden wagen bekUmmaa en op hem toetreden Carkins daalde iotusschen eeniga treden lager gevolgd door Ben dia do ijzeren bout steeds dreigend omhoog hield ffSpringl klonk het nogmaals En Carkins gehoorzaamde en sprong van den trein XII Wat moed vermag Het was aen kritiek oogenblik Ben zag zijn vijand zoo lang als hij waa op den grond vallen maar uitkijkende zag hij ook dat hy weer opstond dus wist hij dat hij ten minste goen moord op zyn geweten bad Toch was Ban hierdoor nog niet in veiligheid Hij hoorde den remmer boven over de wagens loopen en zag hem zelfs vlak boven tijn hoofd van den eenen wagen op den andoraa ovarspriagan