Goudsche Courant, maandag 24 oktober 1898

BULLETIN DEB GOUDSCHE COURANT ïïrrSLAG DEE VEEEEZniG VOOB drie Leden der Provinciale 8taten in het Hoofdkiesdistrict GOUDA üitgehracht op de Heeren miüNT mn van galen 2820 brouwer 2797 knijff 2724 VAN DER HOOG 2807 en VAN DER WEIJDEN 24 i3 stemmen Dnar geen volstrekte meerderheid verkregen is moet herstemming plaats hebben Oosda Drnk tan A BUINKMAN in