Goudsche Courant, maandag 24 oktober 1898

GOUDSCHE COÜRA voor een Lid der Provinoiale Staten op T7 raöca agr 22 Octo b©r 1Ö07 Uitgebracht Van onwaarde 6074 stemmen Geldige Volstrekte meerderheid 1 5036 stemmen 2 iHBmen 1839 stemmen 1556 11 Uitgebra t werden op de l h rMr J T ü VIRULY C HOOGENDIJK Az C J VAN DEU WEIJDEN 184 liebben tusschen de hh F 8 W GA UTIER W BBAND8MA Iohz Zoodat Herstemming moet plaats Mr J T € VIHÜLY en C HOOGENDIJK Aï Él éÊÊb Oouda Dnik rui A BKINKMAN t ZOOll