Goudsche Courant, woensdag 24 oktober 1900

Ulrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA WInterdleost 1900 AaogevanKeo 1 October TUd van Greenwicb 1 § f f L aoBD A K 0 T T X R D A M Tiflfl varaa a d Hond 6 68 7 11 7 S6 1 8 8S 9 68 9 84 8S 67 10 85 11 01 11 8 18 18 8 58 1 87 a 18 8 80 iM 4 39 4 54 5 18 6 18 ƒ 17 7 ie 7 44 8 14 8 17 SS 9 14 10 69 10 11 10 40 11 30 Moordreoht door 7 18 a 8 40 11 09 1 a ff a ff ff 5 01 ff n a ff 9 84 d 10 19 f lieuwerkerk 7 88 8 0 J 11 19 11 86 1 10 4 f ff ff ff 6 11 a ff S Si aa a ff lO SO Oapelle 7 88 8 67 1 17 t ff ff ff 5 18 ff ff f j 4l ri ff ff 10 87 B fUiflerdui M 8 86 7 44 9 06 9 19 8 46 10 18 10 8 11 86 11 0 11 84 1 18 8 89 8 1 4 0 6 87 5 4 6 89 7 47 8 07 ï 0 66 8i 10 90 10 4 U Ol 11 47 BotterdamD F 8 09 8 64 t U IB 1 68 ff ff 6 10 ff ff 7 48 ff 8 45 ff ff ff ff ll Sl Rotterdam B 9 05 H lO DB 11 86 a tl a a 06 ff V ff 5 80 ff ff IM ff ff ff ff ff ff ff 11 48 Allaa la ai la klaiaa Eitra bubatala Op data traioan nja Zondag MaandaK ea Diaadag Madaagaalio letoarltiljattau roor de 8a 1 1 Tarlcrijgbaar tagaa ankalaa 1 AUaaa D ija i H BOTTIKDAM QOOA ffiee Taraa H i Botterdam Beun 8 4 7 51 iO 18 80 ff 1 4S H ff ff ff 4 8y ff a ff 6 17 ff ff 9 19 ff w lO SS Rotterdam 0 F 6 66 I a 9 48 U a ff 1 51 ff a ff ff 4 4 ff 41 ff 6 87 ff ff ff 9 40 10 M Botbirdara U 4 41 6 80 6 07 7 18 7 41 8 81 9 18 47 10 18 11 81 11 48 11 10 a 36 2 14 i ii 3 46 4 08 4 34 n 6 86 6 04 6 1 7 06 7 63 8 81 y 9 88 Capella 4 1 5 41 a 10 18 f 46 ff ff ff 4 44 n a 6 89 ff 9 46 Hieuwerkerk 6 01 6 61 10 88 H 1 13 ff ff ff 4 51 9 ff 6 46 g ff ff 9 3 Moordreclit 6 11 8 04 s a 10 43 II a os ff ff 5 111 6 51 10 03 Soada 5 17 8 10 8 18 7 8 8 04 8 84 9 O0 9 89 10 08 10 1 10 49 11 1 19 06 11 81 1 09 1 09 8 85 f9 4 6 84 5 07 Sallt 6 1t 8 84 7 0J 7 1 8 90 8 41 9 47 lo 09 lO lc U O il lUaaa la aa Sa Uaaaa aitn batalaa haallaUal o 1 1 P lankaod warlal J HaUaodaakB apior L Ixtn anpplemestbawqa aaa da Compagmi dar Wigimi Irtti a nou DA DBN Haag laa eraa j i i Uoada 7 18 8 87 8 41 ll 9 11 10 00 10 19 10 69 11 81 11 16 11 16 11 8 1 58 1 11 S 4 4 19 4 60 5 8 B 4 l Jll 7 1 8 0 i 8 9 17 8 B 56 10 18 10 43 11 2 ZoTenh Mooro 7 18 8 58 t 11 11 1 10 ff ff a 6 08 ff li 10 08 SoetarmMr Zeg 7 89 9 08 a 11 11 1 11 ff ff ff 6 13 ff ff 8 84 tft 10 17 c Voorbarg 7 BJ 9 14 t 11 18 M f ff ff 5 S7 ff t 8 88 10 19 Hagfc 7 68 9 08 19 9 88 9 49 10 88 10 4 11 41 11 01 11 4 18 6 1 40 MO 1 4 B 4 16 4 4 5 81 6 65 6 16 8 4 7 57 8 48 8 8 44 10 19 10 84 lO iS 11 11 11 6 i a U u l u A T K 1 1 H 1 Maanraa a UOuda 80 6 84 7 46 8 18 07 g s 10 14 10 6 11 00 11 87 1 16 J ll 4 81 58 P 81 7 10 7 86 i it 10 87 u o Oudew S 11 18 8 38 7 85 li 5 i Woerd 6 48 8 18 U 1 1 40 3 19 8 11 7 38 48 11 01 1 trMhl 08 7 l 4 B IB 8 1 9 8 10 14 10 49 11 47 11 31 1 09 a IS S 4S 5 04 8 80 7 00 7 64 8 08 69 1 89 U 4 ff ♦ t B a i 7 V 86V de NOüVEAUTl rs m MANTELS COSTUMES Robes Japonstoffen met bijbehoorende garneeriugen Blousen Peignoirs en Pelterijen a SAMSOM 16 OCT MllilELAKD Oert Ned Mf 8 81 dito dito dllc 8 dito dito dito 8 H0K8A Obl Goudl 1881 98 4 ElAULlnaolirgTiog 1888 81 6 Oo tlini Obl inpapiorl368 dito u Eilrerl 68 5 Po TOSAl Obl met coupon 3 dito ticket 8 auauMD Obl Binnenl 1894 4 dito GleooDa 1880 4 dito bij Botha 1889 4 dito bjj Hop 1889 90 4 dito in goud lesu 1883 6 dito dito dito 1884 5 SrA Porpet aoliald 1881 4 ToMEij Gepr Oonv leen 1890 4 Gee leenmg aene D G e leenin aariaC ZoiBAraEp y oblg 1 sMliMO Ob iLSoh 1890 8 Vjkïhhia Obl 4 onbep 1881 YUTllSAH Obligation 1895 8 BorrilDAK Stad leen 1894 3 NlD N Afr Handel aand Alondab Tab Mü C rtilioatoo DeliUaatieliappD ditoAm Hjpotheelb pandbr 4 Cnlt Mij dor Voratonl aand 8S a Or llypolheokb pandbr 4 i 108 Naderlandaihe bank aand 804 Nod HandelmaatMb dito 154Vi N W k Pac Hyp h pandbr 8 9 Bott HjpotbMkb pandbr 4 Ütr Hjpothaoiib dito 4 OoailXï Ooat Hong bank aand Soai Hypotheekbank pandb 5 AKniIA E nt hypotk pandb 4 Maiw L O Pr Lien cert 8 N D Holl U Spoorw Mij aand Mg lot Kipl T 8t Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand 1 N d Zuid Afr Bpm aud 8 0 Z 5 81 8 04 7 08 7 15 7 89 8 85 8 9 03 9 44 10 11 U 8 11 86 11 08 1 80 1 40 1 7 4 00 4 16 4 87 6 S8 6 8J 7 H 7 4 7 55 M8 9 61 10 80 8 t 10 17 1 16 4 48 6 88 9 67 6 68 10 38 1 60 4 8 9 43 10 11 6 0 10 48 1 01 5 1 1 6 5 10 89 8 14 si 7 88 7 48 07 H Ot 9 99 80 10 11 10 B4 lis 18 08 11 84 1 11 8 09 8 84 4 17 4 48 6 81 6 4 7 05 7 81 G o U 11 A A M K T e H D A M iaa tana U 6 9 S U 8 31 SS 10 80 10 918 08 1 101 861 16 4 07 4 43 6 1 5 86 8 43 9 51 O l 10 87 11 06 mst Vr 8 01 3 68 10 10 11 04 18 48 13 671 67 3 86 4 19 i 57 5 30 6 0 j 44 9 36 10 3 1 03 11 9 A mBt C t t V 13 9 8 10 15 11 1 10Sl lut ll 8 t0 4 S7 6 1 6 45 6 8 tS 10 bO 11 18 11 14 iMt C 6 8 7 13 8 10 1l f 9 18 9 81 11 18 11 17 11 5 9 1 1 10 8 S4 4 4i 8 11 6 11 7 09 8 10 1 kxa W 5 84 8 47 7 S0 8 15 8 4t 80 v 4111 10 11 41 1 06 8 411 8 86 8 49 6 0 6 88 36 7 1 8 86 10 06 ï uida 7 01 7 S1 8 18 18 9 89 10 18 lO St 11 1 1 18 1 3 88 4 18 4 14 47 7 16 IM 8 09 8 11 11 18 8 18 8 8 7 47 B aS 9 80 10 10 10 5 11 38 18 08 1 48 3 03 8 19 4 1 4 48 41 6 31 7 00 l hi 9 01 1 35 lO aJ 10 46 8 07 6 44 8 0 9 17 10 83 11 5 11 87 4 i 1 U 8 11 C7 11 8 1 8 17 10 41 1 5 4 38 9 i i tf 7 01 I M BJO 0 10 4 11 17 11 11 11 1 1 11 3 40 8 4 4 48 6 10 18 7 14 7 41 B l 9 89 10 07 lO U 11J8 U raaht i trtlea Qu le Ooad Het heet dat het bedrag van bet op het Vaticaan ontstolene in werkelijkheid veel hooger is dan gemeld is het zon wel twee nüllioen lire wezen BINNENLAND Hen meldt nit den Haag De Gelderland heeft order het eerst koers te zetten naar de B ransche haven Djiboeti waar het voor de verdere reis van victualie voorzien wordt door een transportschip van eene der Indische stoomvaartmaatschappijen Naar w j vernemen is behalve de ontwerpen van wet tot regeling van de pensioenan en die hunner weduwen van de onderwijzers verbonden aan openbare en bgzondere scholen tevens gereed een ontwerp van wet tot regeling van de pensioenen en die banner weduwen van het personeel verbonden aan de gemeente Hoogere burgerscholen onvorplicbtige geineentebargerscholcn en gymnasia gemeentelijke middelbare scholen voor meiijes en gemeentelijke kweekscholen voor onderwijzers en onderwijzeressen Men meldt aan de N R Ct Niet Zaterdag gelijk gemeld is maar in den loop der volgende week zal hertog Hendrik van het Loo vertrekken Omstreeks het begin der volgende maand zullen H M de Koningin en hertog Hendrik een bezoek afleggen bij de zuster van den hertog groothortogin Elizabeth van Oldenburg B en W te s ïravonbago stellen den raad voor afwijzend te beschikken op liet verzoek van M J van Bolhuis Hoitsema om in deze gemeente te worden benoemd tot makelaar in onroerende en roerende goederen Te Amsterdam werd opgericht de Stenogralen Clnb De Vliegende Pen welke zich ten doel stelt de beoefening on verbreiding van hflt stelsel Eiënts Balt Bestuur A Sikkel Voorzitter J C Graf Secretaris W S do Haas Penningmeester ïe Groningen werd met hetzelfde doel door Mej G Tj Wala opgericht de Ulnb Ei6ut8 Voorloopig traden reeds zeven jonge Dames als Lid toe Voorzitster Mej U Tj Wals j Secretaresse Mej Job Borgman Penningmeesteresse Mej J Kttema Do Presidente vervaardigde een Clublied Gemeng de Berichten üit Arnhem meldt men Bil de gistermiddag gehouden wegwedstrijden uitgeschreven door den GelderscUeu Wielerbond is een ongeluk gebeurd Ham Voorbarg iCoetarm Zeg 7evanh Ma iioada raaalUbat De wedstrijden haddon plaats in do onmiddellijke nabijheid der stad op den AmBterdamschen weg Terwijl de rijders het eindpunt naderden en de weg reeds vrü was gemaakt wilde mej J S een 21jarige kinderjuffrouw die met haren verloofde tegenwoordig was den weg nog oversteken zij werd aangereden door een der nudoronileii en een aantal meters ver weggeslingord Do ongelukkige werd bewaateloos in café Wielerrust gedragen en was na weinige minuten een Ijjk Noch de rcgelingscooimisaie noch de politie beeft eenige schold Het pobliek liep voortdurend op den weg en te verwonderen is het dat niet oog meer ongevallen zijn voorgekomen Men schrijft van de Belgische grenzen Het is hier langen tijd zeer stil geweest met bet smokkelen van vee naar België Ken paar jaren geleden heerschte omtrent dezen ti d lederen avond in enkele grensdorpen een eigenaardige drukte Daar verzamelden zich veekooplui en smokkelaars In de herbergen werd een goed glas gedronken en druk geredeneerd en als het gunstig oügeublik aangebroken was trok de gebeele troep met een 00 4 70 sohoone melkkoeien in alle stilte over de grenzen Van al deze drukte is thans geen spoor meer te ontdekken t Is of het veesraokkelen tot het verleden behoort en of de smokkelaars door de maatregelen van het Belgisch gouvernement z66 afgeschrikt zijn dat zij een ander middel van bestaan opgezocht hebben Het is waar het smokkelen bg groote troepen is gedaan daarvoor wordt da grens te goed bewaakt maar op kleine schaal wordt toch nog steeds smokkelhandel gedreven lederen avond gaan er beestjes over de grenzen maar hoogstens twee of drie tegelijk en dit gaat nog z6o stil en geheimzinnig in zgn werk dat weinigen daar iets van bespeuren Een veesmokkelaar verzekerde rag dezer dagen dat hg geregeld iedere week minstens drie koeien naar Belgié bracht maar voegde hjj er bij telkens laiigs een anderen weg Op mijn vraag waarom er dit jaar zoo weinig gesmokkeld werd was ziin antwoord dat de prijzen van het vee in Nederland en België te weinig verschillen om vrijheid en leven te wagen Al8 men geen 50 tot 75 francs op een beestje kan verdienen is liet al die moeite en zorgen niet waard want er behoort hooi wat moed en onverschrokkenheid toe om in het holld van den nacht langs eenzame wegen een koe naar de plaats barer bestemming te brengen soms 5 tot 6 uur van de grenzen gelegen Daarbg komt nog dat door de drukte met de beetwortelen velen op een meer eerlijke manier hnn brood ikunnen verdienen Is echter alle arbeid op veld en akker gedaan dan is het te verwachten dat het veesmokkelen weer zal toenomon w t in do noordelijke provinciën 4an België bestaat groot gebrek aan goed vee De melkboeren hebben gebrek aan melkvee de kweekers aan fokvee zoodat het Nederlandsche vee daar gretig koopers vindt Naar aanleiding van de onthullingen van de Morning Leader aantoonende hoe sterk de familie Chamberlain betrokken was bg de verschillende maatschappijen en flrmas belast met da levering van artikelen voor militiiro uitrusting en van oorlogsmaterieel aan het departement van oorlog is aan alle oorlügaleveranciers de volgende brief gericht Do stuatssücretLris van oorlog heeft mg opgedragen u mede te deelen dat hg het uoodig oordeelt de namen te weten van alle personen die rechtstreeks of zijdelings belang hebben bg de maatschappijen die op de Igst van leveranciers aan het departement tan oorlog staan Indien de maatschappij een naamlooze vennootschap ij moeten bovendien de namen van alle commissarissen opgegeven worden enz De Westminster Gazette zegt dat dit een van de eerste maatregelen is die de regeering genomen heeft om het vertrouwen van de natie te herstellen in de eerlijkheid die in alles wat de publieke zaak raakt moet betracht worden Men schrijft uit Friesland De goede tgden komen in onze provincie tcrng Het gaat in het laatst snel zelfs zeer snel Dit blgkt ook nit de openbare verkoopmgen van boerenplaatsen Nog slechts voor een paar jaren was do gemiddelde opbrengst f 1000 per hectare Het begint nn al gewoon te worden dat voor goed greidland het dnbbel wordt bedongen Nu echter Vrgdagavond is een boerenplaats van ruim 33 lieclare onder Huizuta bg Leeuwarden bestaande uit huizinge weiland en bouwgrond met inbegrip van losland verkocht voor omstreeks f 75 000 daarbij komen de kosten van verkoop ad 6 pCt zoodat het totaal wordt weinig mjnder dan f 80 000 een prgs weinig meer verschillende van de opbrengsten vaii 25 4 30 jaren geleden toen menigmaal gemiddeld f 3000 per hectare werd verkregen Een gunstig verschijnsel is dat terwijl in de verloopen slechte jaren toen het zoo dikwgls gedwongen verknopen betrof de hoeren in den regel koopers waren het thans veelal boeren zgn die koopers worden Met de hunrprgzen gaat het eveneens voortdnrend vooruit doch niet in die mate als wel met de koopprijzen het geval is en dit is gelukkig ook daar de hunrboer bij achteruitgang van de prgzen van vee boter en kaas enz andera licht weder het kind van de rekening zou kunnen worden Toch is ook liier een belangrijke rijzing waar te nemen Zoo werd eenige dagen geleden bij do verhuring van bouwlanden onder Hol werd bgna ü2 pUt meer gebodon dan de laatst bedongen huurprijs bedroog Gisterenavond stegen een viertal Bauernfilnger te Arnliem in een 3e klasse compartiment van den trein die om 5 25 van daar naar Rotterdam vertrekt Alras werden de kaarten voor den dag gehaald en begon het 1 2 3 waar ligt hartenaas Een Dnitscher liet zich overhalen een spelletje moe te doen Ditmaal kwamen do kwartjesvinders ecliter bedrogen uit De Duitscher begreep met wat soort spelers hij te doen had niettegenstaande zij net gekleed on ruim voorzien waren van Duitsch en HoIlandscU bankpapier en eerst nadat hg liun 25 mark had afgei onnen werd het spel gestaakt Te Utrecht stapten de kwarjesvinders uit om vermoedelgk in een anderen trein hun Icwade praktijken voort te zetten ïe Koewacht bestaat sinds onhengelgke tijden een vereeniging welke den naam draagt van Sint Ambrosiusgilde Dit gilde aldus schrgft men aan de N B Ct waarschijnIgk in de middeleeuwen ontstaan was oorspronkelijk een vereeniging van bgenhouders Op den standaard staat nog altp een bjonkorf en wie lid ervan wil worden moet een zekere som storten voor een staak bjjen te koopen Later zgn er ook leden nietbijenhouders ingekomen en tegenwoordig wordt er van bgen en wat daarop betrekking heeft weinig of niet meer gesproken Het gilde bezit in de kerk een eigen bank en alleen de leden mogen gedurende de godsdienstoefeningen in die bank plaats nein en Bg de groote processién zjjn de leden op boete verplicht met een brandenden lantaarn in de hand het sacrament te volgen Ieder jaar worden voor de overleden loden een aantal missen gezongen Ook is het gebruik bg dit gilde dat bij don jaarlijkschen teerdag niet alleen de leden maar ook hun vrouwen aan tafel zitten en den geheelen dag ja soms tot laat in den nacht in het lokaal blijven Dit feest begint met een dienst in de kerk en is juist deze week met bijzondere opgewektheid gevierd De penningmeester de heer D Baert herdacht den dag waarop hg vóór 50 jaar als lid toetrad De jubilaris een grijsaard van 85 jaar woonde het geheelé feest dat tot lai t in den nacht voortduurde bg De loden hebben hem zijn levensgroot portret aangeboden Uit Lausanne schrijft men aan t Nieuws De eerste sneeuw is op do bergen gevallen wat vreezen deed dat de winter in aantocht was maar het weer blijft goed de lucht aangenaam uitstekend geschikt voor tochten in de bergen Wie het kanton Waadtland bezoeken wil ga om dezen tjjd van het jaar en neme Lausanne of Ouchy tot uitgangspunt van ijjn wandeltoeren Oucby de Piraeus van Lausanne per funieulaire verbonden met da stad die tegen tal van heuvelen gebouwd schilderachtig uitkomt tusschen het groen van haar avennes en beplante bergen In het centrum van de stad op de Place St Franijois vertakt zich een net van elektrische trams naar de omliggende plaatsjes zoodat men na de hoogte opgez uld te z n de meest loonende wandelingen kan maken door geen Baedeker genoemd maar die juist het meest Icarakteristieke van het land en volk doen kennen En verder Er is dit jaar een druivenoogBt z66 overvloedig als men t zich in jaten niet herinnert Verleden jaar gold do HL 15 francs thans is men blij als men 7 francs krjjgt Bjl Nenchatel o a heeft een eigenaar van een wijnberg een ongebruikt waterreservoir gehuurd om den wgn waarvoor hiJ geen vaten meer had of bekomen kon in te bergen s 5000 liters Mat appelen en peren is t hetzelfde men geeft ze soms aan de varkens het is niet de moeite waard om ze naar de markt te sleepen De Times en de Daily Telegraph hebben van hun correspondenten te Sebastopol een omstandig verhaal ontvangen van een samenzwering tegen het leven van Keizer Nikolaas die gelukkig nog bjtijds werd ont dekt De spoorlijn van Losova naar Sebastopol waarlangs de keizerlijke familie moest komen op de reis van Spala naar da Krim loopt door een aantal tunnels waarvan de laatste 1600 yard lang is Deze haeft aan eender uiteinden een ijzeren afvoerpgp Een week of drie geleden zagen de menschen nit den omtrek daar een jongen man graven In den aanvang meenden zjj dat hjj bezig was met wormen te zoeken maar toen de graafiast dagen achtereen aanhield begon men achterdocht te krijgen De politie werd gewaarschuwd en ging eens zien wat er aan de hand was doch zoodra de jonge man gendarmen zag naderen staakte hjj zijn arbeid en zette het op een loopen Men achtervolgde en greep hem en toen een onderzoek werd ingesteld bleek dat hg een stuk van de afvoerbnis had opgegraven afgesneden en opnieuw begraven aan den ingang van den tunnel na het gevnld te hebben met een gevaarlijke ontplofbare stof voldoende om niet alleen den keizerlijken trein maar ook den tnnnei te vernielen In verband met deze zaak zijn reeds een aantal inhechtenisnemingen gedaan De overheid bewaart streng stilzwgge over de aangelegenheid üit Dresden komt het bericht dat de remmer Diattrich die 17 jaar schijndood gelegen had en over wiens toestand door de geneesheeren veel geredetwist is geworden Donderdagmorgen met afgesneden keel dood en ziJn vrouw opgehangen gevonden werd Draadlooze telegrafie in staatseiploitatie Marconi de uitvinder van de telegrafle zonder draad is op het oogenblik bezig geholpen door Belgische ingenieurs in La Panne zijn overbrengingstoestel in den vorm van een 40 meter hoogen mast in te richten voor het eventueel overseinen van telegrammen voor den rgkstelegraaf dienst waarmede hj in t einde van deze maand hoopt gereed te zijn Marconi verwacht dat de staat waarmede hij te dezen opzichte aan t onderhandelen is zich binnenkort geneigd zal verklaren om zjjn interessante uitvinding officieel toe te passen Een rechterlijke dwaling met ernstige gevolgen is in Italië ontdekt Drie en dertig jaren geleden werd een man nit Napels Francesco Crea geheeten voor levenslang naar de galeilen gezonden wegens een afsohuwelgka misdaad dio door ham zou zijn gepleegd Twintig jaren lang bracht Crea door in het bagno van Civitta Vecchia vier in dat van Porto Longone en negen in dat van PortoFerrajo en zeker zou de onschuldig veroordeelde daar gestorven zgn als niet ter elfder ure de ware schuldige zich vrijwillig bij de autoriteiten had aangemeld natunrljk wetende dat na 33 jaren ziJn misdaad was verjaard en dat men hem deswege niet meer zou veroordoelen Ondertusschen is Crea thans een man van 76 jaar op vrge voeten gestold geknakt naar lichaam en naar ziel ATJEH Aan een nit Kotta Badja ontvangen telegram is het volgende ontleend Een gedeelte der kolonne van de Westkust ondernam op 14 dezer een tocht naar Botoeng te Djamboer Kroeëng alwaar op de 17n d a v werd gebivakkeerd kreeg men vuur van de overzpe van de ondoorwaadbare Kroeëng Inong waardoor de Europeesche Insolier Kat sneuvelde levensgevaarlgk werden gewond de kapitein der infanterie A J P Kesler die sedert aan zgn wondan is overleden en de Buropeesohe tamboer Versprille terwijl niet levensgevaarlijk werd gewond de Enropeesche fuselier den Dopper Den volgenden dag werd de marsch voortgezet tot nabij den kam van het hooggebergte doch door totale afwezigheid van drinkwater was verder doorgaan onmogelijk en werd teruggemarchaerd naar Kintjo dat den 20n dezer bereikt werd Het invallen van het ongunstige jaargotSde en gebrek aan beschikbare troepenmaken een tocht naar Samalanga voor ditjaar naar men aan de Javabode meedeelt onmogelijk zooveel meer krijgsroem en slachtoffers zullen ar in het volgend jaarte behalen zgn meent dat blad als TosoeTji en de partijgangers van Panglima Polemzich daar inmiddels te krachtiger zullen hebben versterkt Met de Atjehboot is de familie van toengkoe Mohamed aangekomen die in afwachting van zgn verdere bestemming inhet civiel en militair gevangenhuis te Bataviais opgesloten Zjjn familie die voorloopigin de woning van den schout Hinne aldaaris gehuisvest wenscht den toengkoe naarhot ballingsoord te vergezellen STADSNIEUWS GOUDA 23 October 1900 VEKGADERINÖvandenGEMEENTEEAAD op Vrijdag den 26en October 190O des namiddags ten 1 nre zoo noodig voort te xettan des avonds ten 8 ure 10 100 1147 iTlV 8 10 74 104V 87 J l 9jV 4s i 53V 160 810 108 lOi 99 11 100 117 117V 101 S4V dito dito dito IMl dtio 6 TAUlSpoorwl 1887 89 A Bobl Si Zwd Ilal Spwmij A H obl 3 I OLM WarMhau Weeneoaand llUM Gr Kua Spw My obl 4 Baltiaiilu dito aaad Fulowa dito aand 6 Iwani Dombr dito aagd 5 Kank Ck Aiow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 i wiA Cent P O Sp M j olil Cliw k Nortli W pr C r aan i dito dito Win 8t Peter obl 7 Denier k Kio Qr Spm oen y a UUdou Central obl in Roud 4 loiÜK h Nashffllli Cart v B nd Moiieo N Sp Mij lebyp u 6 Miaa Kanaas v 4pCt pref aand N Tork Ontasio k Woat aand Penn dlo Otio obltg e Oregon Calit Ie hyp io noud S St Paal Minn Sc Manit obl On Pae Hooflgn ob ij 9 dito dito Lino Col ie hyp O 5 Oahada Can SoutH Ohert i aanil Vm 0 aallir k Na lo h d e O Amaterd Omaibua Mjj aand Botterd Tramwe Haat8 and NlD Stad Amatardam aand I Stad Aoltenlam aand 3 BiLOn Stad Antwerpen 1837 8 Stad Brusael 1886 8 HoKO Theiaa Eogullr Q aelaoh 4 Ooeiim Staataleonij I860 6 K K Oo l B Cr 1880 8 3rA l Stad Madrid 3 1868 Nk Tor Bai Aib Spoel eert Aan de orde De ontwerp begrooting dergasfabriek voor 1901 De ontwerp begrooting dw öemeentovoor 1901 De le lnit F G Eiesz van het instrucüabataljon te Kampen wordt 1 Mei 1901 op zgn verzoek nader overgeplaatst bg het 4e rag mf alhier Geslaagd bjj het Examen vrge en ordeoefeningen der gymnasüek te Rotterdam de neer L Janssen alhier De heer I W K Hoovers pred bjj de Hervormde gemeente te Graft is in de Evang Luthersche kerk beroepbaar verklaard De commissie nit de Dordtsche burgerij heeft haar rapport over de grensregeling ter opzending aan Gedeputeerde Staten met algamaene stemmen vastgesteld Op voorstel van den heer J H P van Zadelhoff z jn nog eens weer in t bijzonder onderlijnd de bezwaren die de commissie heeft tegen de uitkeering van de f 14 000 aan de gemeente Dubbeldam waarvoor geen enkele redelijke grond is aan te wgzen 86 Onder de voorstellen die in de wintervergadering der Provinciale Staten zullen behandeld worden is er een tot toekenning van een subsidie van f 130000 aan dan civielingenieur H Paul tot droogmaking der Keeuwgksche plassen Ongunstig wordt gepraeadviseard op het verzoek van landbouwers om de vaste bruggen over den Vliet onder Voorborg beweegbaar te maken en op t verzoek om de subsidie voor den proeftuin te Boskoop te brengen van f 650 op f 1300 Stolwijk 22 Oct Bg het alhier in het koffiehuis van A Natzgl gehouden Billardconcours werden de prijzen behaald als volgt Veemarkt te Rotterdam Dinsilaj 23 October 1900 Vette Ossen en Koeien redelijk aanvoer prij lea waien voor ie kwaliteit 34 je kwal 31 ic kwaliteit 29 cent per half Kilo Magere Oksen Melltvee en Vaarkocien groote aanvoer Vette Kalveren goede aanvoer 10 kwaliteit 28 ade kwaliteit 26 3de kwaliteit 22 cent uer half Kilo Graskalveren en Stieren goed aangevoerd Be handel was voor alles stadig prijahoodend Ie Prijs een Régulateur door den heer D Zuidervliet 2e prijs een verguld zilveren remontoir horloge door den heer M van Dam 3e prgs een Porto monteau door den heer L A Stoppelenburg 4e prjjs een Boekenhanger door den heer D Kroon Pz en 5e prijs een Nikkelen Theelicbtjo met Trekpot door den heer N Zgdarlaan allen alhier Zeveshuizeh Van den 22 jarigen H Jongeneel alhier is de linkervoet verbrijzeld doordat bg ongeluk zijn geweer afging GROOTE KEUZE DAMES en HEBREN PARAPLÜIES A vAsi OS Az Md Tailleur Kleiweg E 78 GOUDA Telephmm Mo ai Ueuis vau Aiasleidaui Burgerlijke Stand GEBOREN 18 Oct Adrianus ouders J E Agten en C C de Korte Jansje Adriana ouders A van Sprang en P Oudp 19 Jaoübn ouders 1 van der Heiden en M J Snol Dirkje ouders 0 J Kok en D Radix 20 Wilhelmina Maria ouders D Hulschiy en J van Hofwegen 21 Cornelia ouders K van Vliet en h den Besten Dirk Johannes ouders P Lugnenburg en D E Everling Elizabeth ouders S den Hertog en T van Ep Pieter Hendrik ouders J F Revet en C A Roodbeen Elizabeth Wilhelmina ouders P de Zeeuw en 1 E J Krebs 23 Apolonia oudere B van Tongerloo en P Eerdmans OVERLEDEN 19 Oct L Brouwer 72 j 21 p den Ouden 71 j H do Jong wed J H van der Want 63 j = lADVERïENTlEIN B81l Bevallen van een Dochter P VA TONGERLOO geb EsBDHANS Gouda 23 Oct 1900 Heden overleed zacht en kalm na een langdurig en geduldig Igden onze geliefde Eclitgenoot Vader Behuwd huwden Grootvader de Heer J VAN VLIET in den onderdoro van 66 jaren Stolwukersluis 23 October 1900 bij Gouda 1 Vks VLIET BB Jnüfl ï VAN VLIET A VA VLIET Vebmeu F VAK VLIET M VA VLIET OUDUK Algemeetie Kmnitgemwj aa net baal oMduddrkat aa n makkdykaw poetaodddal ffDor Ueara en noral damaa m Klndwaeboaawcrk ladaAppretuvaanC MUDr fc Ca Nrli MlrtkMr M Man latta o I op naam en fabrtakamack Waritaaan la aMMaawfe HlMtarlaa 1 11 Naaaaa Terstond GEVRAAGD EEN NETTE JONGEN voor de Bierbottelarij Haventtcaay V D STAM Jr vertegenwoordig A Korte Akkeren 309 Er wordt terstond gevraagd EEN NETTE Dienstbode P tl bg J TEEKENS Karnemelksloot bij de Boelekade Thee Koffie Op alle plaatsen van Nederland worden anBe geaoeht die zich tegen zeer hooge provisie met den verkoop dezer artikelen willen belasten Franco brieven onder No 2494 aan het bureau van dit blad 1000 Gl Voor bovengenoemde som wordt te s Gravenhago door overplaatsing AANGEBODEN een ZAAK in KRÏÏIDEÏÏIERSWAREN en aanverwante artikelen met nette inventaris en voorradige goederen Brieven franco onder letter Q No 807 aan KOOV KER S Centraal Advertontie Bureau te Leiden NOUVEAUTÉS WH Tmo kra de Damai dl out HRlntiTMtd mode album voor het Wlntw l io n noQh niet ontvanfon bobbu dit i villen aatTraiiMi aan II JULES JlLUZOTSC r rk H tHlve wordt dan omfuiid gratl t franco tM MondMi BMtollinnn van af ts tmum vrl vw koataa aan huia raat S varliooalni IIMB lidlllB488h8r IB l m 8 l LI f sf F o IXX ODD K SCHIEDAMMER GEFEVEE Merk NIGHTCAP VorkriJKbaar bili m PEETERS Jz N B Ala bewiJB van ecbthoid la I oaohet on knrk ateoda aoor CHIEDAM Ki n van den mum der Kirnin P HOPPK H eker z jb wu i Echt © L mel taCM te ontrangen twunen at U m na vel prtB emlngon 1b den 1 bandel gekonun ondar den num det uitvindeni Dr Hiohaalli vervurdhrd p d best machine in het wereldS Cikel eacao ta vterkmhn bt r Den EtfaiMlMiMi h Mt mdk kaakt J W in gMoiul dnmkvoor 4 9 l41w h bnik een t S faMhnb VH pato voor em kop Ohooohttd Ut g fe druk bTïwS v ainrfaae ibciit mtt water t VknUo rtrkiiJgUv by ét pot akan m bK a Val i ijw e iW 9 OM I a w lml j tw woartag VMT Hadif liod j JuRiw attmUMR Amsterdsm Ktlvefitrwtt 103