Goudsche Courant, vrijdag 20 juni 1902

0 05 1 01 2 70 1 01 0 02 0 00 0 02 0 04 0 02 0 23 0 12 0 44 0 63 0 25 I 21 12 0 08 0 15 0 07 0 66 0 29 1 00 1 41 0 01 0 86 1 00 2 63 watering 0 04 lOi A weiland 0 04 901 idem 0 06 10 idem 0 07 60 water 0 01 80 idem 0 01 90 weiland 0 15 30 water 0 06 20 iooiland 0 26 40 idem 0 17 20 weiland 1 38 10 water 0 11 40 weiland 0 05 60 water 0 02 60 bosch hakhout 0 02 30 water 0 03 70 idem 0 00 45 idem 0 01 20 boomgaard 0 07 50 water 0 01 weg 0 00 0 weg water 1 00 00 weg watering 0 03 iO B idem 0 03 weg 0 02 40 A watering 0 03 30 hooiiand 0 13 00 water 0 24 70 bouwland 0 13 40 idem 0 15 90 hakhont 0 07 00 water 0 32 40 bouwland 0 12 80 hakhout 0 15 00 bouwland 0 18 80 water 0 06 70 bouwland 0 19 90 idem 0 17 60 water weg 0 07 80 weg watering 0 03 10 idem 0 14 80 idem weiland 0 03 46 0 04 40 idem 1 26 80 idem 0 19 80 idem 1 07 50 idem 1 16 00 bouwland 0 07 40 water weg 0 02 59 weg 0 01 82 idem 0 01 07 idem 0 01 08 watering 0 02 44 weiland 1 48 40 idem 0 77 00 idem 0 79 90 watering 0 04 10 idem 0 03 60 idem 0 03 40 boomgaard 0 06 90 idem 0 08 30 hooiiand 1 04 00 water 0 41 20 hakhont 0 06 20 20 T o aa i 1902 Tan de perceelen bij bet kadaster bekei Te onteigenen grootte ter grootte van S ► u B a El ala TEN NAME VAN 00 20 103 O 02 2 17 0 21 hnis en erl weiland idem watering booiland idem idem weg idem watering booiland huis en erl booiland idem idem weiland hooiiand water idem booiland idem water weiland idem hooiiand idem watering hooiiand idem idem 104 105 106 107 108 109 110 110a 111 112 112a 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 126 128 127 128 129 130 0 36 00 geheel 00 01 05 66 geheel Idem Idem 13 03 00 40 00 131 132 133 134 136 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147a 148 149 162a 152l 152 152 i 152c 153o 154 1 65 1 66 167 158 159 160 161 162 163 164 166 166 167 167a 1676 167c 168 169 169o 170 171 172 173 173a 174 174a 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 0 02 70 geheel Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem 0 07100 0 62180 geheel 0i02 0 01 0 00 0 00 geheel Idem Idem Idem Idem 03 10 01 60 00 40 01160 geheel Idem 13180 70 40 16100 03 20 04160 oolio Idem Idem 0 01 60 geheel 0 00170 geheel o oo 70 02 00 00 Of geheel 0 09 00 geheel 45 46 48 49 60 54 55 56 57 58 59 60 1 62 63 64 64a 646 64e Hd 66 65a ItiIra I de 1 TK OXTIDSCB E C0XJI I TT TTS aa TTrij 1 i E Te onteigenen Van de perceeleo bS bet kadaster bekend s grootte ter 9 rootte van s B a als i 3 1 a 1 i M 1 32 0 00 31 hnii erl 0 00 72 1 A 862 1 2 Brakel en cons Pieter flooda Mede eigenaar 1 2 Brakel Johannes Wilhelrans yleeschbouwer Oouda Vruchtgebr tot hertrouwen Hinrichs 1 K Th wed J Brakel Qonda a 0 ooi 31 idenr 0 00 72 863 Idem 32d 0 00 31 idem 0 OU 72 864 Idem 32 0 00 31 idem 0 OU 73 1 1958 Jaspers Elisabeth wed J F Daalmans Gouda 33 0 00 15 inflrmerie en tol 0 61 911 3668 de Staat Departement van Oorlog 33 geheel erl 0 uu 14 3669 Idem 33i Idem water 0 00 08 1 3670 Idem 33e 1 Idem erl en water 0 uu 78 3871 Idem 3i 0 05 40 watering 0 76 60 i 3067 Bloemendaal de polder 35 0 44 60 weiland 1 56 ü 2091 de Moraaz Imans en cons Henri Saranel Francois Utrecht Mede eigenaar de MoraazItna Nicolaas Marinns Anthonins Arasterdam 36 1 54 m stal en weilan 2 04 90 711 Idem 37 0 54 20 weiland 1 67 40 706 Erberveld en consorten Willera logeracnlhonder Oonda 38 0 27 50 idem 1 4 6U 3409 van Klaveren en cons Johanna wed Cornelis Boogaard Parqni Botterdam Mede eigenaren Richard Uoroelis Johannes Johannes en Stephanua Parqui 39 geheel booiland 0 m 90 3 07 Idem 40 0 01 30 water 0 Mi 60 3408 Idem 41 0 06 50 booiland u 12 00 3403 de ïoey en cons Elisabeth wed Potrns do Graaf Gonda 4 0 10 00 idem ü 40 20 1 3406 öonda de gemeente 43 0 01 80 berm 0 12 00 i 816 Idem 44 geheel boBch 0 04 30 1 821 van Klaveren en cons Johanna wed Cornelis Boogaard Parqni Rotterdam J 1 Mede eigenaren Richard Cornells Johannes Johannes en Stephanos Parqui GEMEENTE BAASIRECHT t 0 16 40 A 14 0 37 20 1193 0 46 70 1192 66 68 1577 0 01 35 1600 0 65 80 12 0 26 30 11 0 23 80 376 0 11 10 1478 0 02 40 377 0 40 47 1665 0 66 40 a 1482 0 66 K 1483 0 32 70 1484 0 13 40 1486 0 40 47 1665 0 01 20 1M B 0 01 00 1594 0 01 00 1595 0 03 86 1596 0 33 66 1597 1 0 77 57 1598 t 0 08 50 geheel 0 00146 0 30 80 gebet 0 00 60 0 06 00 0 07 00 0 03 40 gebe 0 I2 3l 40 0 01 60 0 13 20 t 14 10 0 11 X l 0 07 00 ICm Idem Idem 1 0112100 0 07 ooi water de IJsel weiland idem booiland idem idem idem idem weiland booiland watering weiland idem idem idemwatering hoi eri idem idem t idem weiland water I Slegt Balafilszoon Jan koopman Qoaderak Idem Idem van den Bergh Cornelis Pranciscns logementhouder Stolwokerslnis van den Bergh Johannes DaniPl kaashandelaar Stolwpersluis o r Stolwflk van den Bergh Cornelis Pranciscns logementhouder Stolwijkersluis Idem van den Bergh Cornelis Franciscns logementhouder Stolwjjkerslnis Mode eiger anr Adriaan Stay te Blcskcnsgraal Stolwjjk bet Gemeene land van Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem den Hoed Cornelis Willem timmerman en aannemer te Haastrecht Idem Idem Idem Stolwgk het Gemeene land van Idem GEMEENTE QOUDERAK 0 74 60 C 651 0 84 80 650 2 30 40 631 0 84 80 650 0 03 30 630 0 02 65 629 0 84 80 650 0 02 52 628 1 92 70 626 0 76 80 624 0 03 70 625 66 0 14 00 67 0 15 00 68 0 76 00 iHa 0 04 00 69 0 Ul 10 70 geheel 70 0 01 00 71 0 00 50 72 0 73 00 73 0 01 60 74 0 00 70 water weg weiland weg water booiland weg water booiland water idem Crimpenrewaard Commissarissen der Geoctlwyeerde VerVeening in de Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem GEMEENTE STOLWIJK 0 03 90 A 1819 0 00 63 2427 0 02 60 651 4 60 70 650 0 02 87 653 0 02 02 654 0 72 60 793 2 92 10 796 1 34 40 797 0 a5 00 799 0 68 90 800 2 92 10 796 2 67 40 795 1 17 60 B 1292 0 01 85 1291 1 m 60 1290 t 63 40 1206 0 85 0 1290 1 S3 20 1245 1 20 80 1224 0 85 60 1290 1 63 40 1206 0 OS 60 1209 0 01 09 1349 0 17 40 1220 0 01 78 1213 0 OS flO 1210 0 03 10 D 1110 0 08 60 nil 0 00 36 2567 0 01 15 2566 0 00 50 2625 0 03 90 1112 0 06 30 1113 47 geheel 1 61 Idem i 75 0 00 60 76 1 17 00 77 0 01 00 78 g eheel 78a 0 02 00 79 0 13 60 80 0 03 00 81 0 01 40 82 0 08 60 83 0 60 00 84 0 66 00 86 0 63 00 86 0 01 30 87 0 00 20 88 0 05 00 89 0 04 00 90 0 07 00 91 0 22 60 92 0 42 00 93 0 27 00 94 K eheel 95 dem 96 OiOO Soi 97 OiUO 90 9S 0 02 80 99 geheel 1 100 Idem 1 100 Idem 1 100 Idem 1 100 Idem 1 lUl 0 U0 90 102 U 04 6UI booiland idem water booiland watering weg idem booiland water booiland idem idem Idem idem watering booiland weiland booiland weiland idem booiland weiland weg bnis en erl hnis schonr erl weg watering idem weg idem idem idem hnis en erl booiland van den Bergh Cornelis Franciscns logementhonder StolwjjkerBlnis van den Bergh Johannes Dani l kaashandelaar Stblwp Crimpenrewaard Commissarissen der Geoctroyeerde Verveening in de Idem Idem Idem Stolwijk het Gemeene land van Crimpenrewaard Commissarissen der Geoctroyeerde Vérveening in de Idem Honkoop Jan Pieter kastelein Stolwgk Idem Crimpenrewaard Commissarissen der Geoctroyeerde Verveening in de Idem Idem Idem Idem Idem Idem Koolwyk Niesje wed Klaas Vonk Arieszoon Stolwjjk Hogendoorn en cons Cornelis bonwman Stolwijk Crimpenrewaard Commissarissen der Geoctroyeerde Verveening in de Idem Idem Crimpenrewaard Commissarissen van de Geoctroyeerde Verveening in de recbt van opstalhouder Leenwins Jacobus arbeider Stolwtjk Hogendoorn en cons Cornelis bonwman Stolwgk Idem Crimpenrewaard Commissarissen der Geoctroyeerde Verveening in de 1 2 van den Hebvel en cons Hendrik Stolwgk Hedeëigenaren 1 2 van den Henvel en anderen Maria vronw van Arie Knoop Stolwgk Idem Ztjderlaan Cornelis bonwman Stolwgk Verdoold Klaasje wed Com Dogterom bonwvronw Stolwgk Zjjderlaan Cornells bonwman Stolwgk 1 2 van den Henvel en cons Hendrik Stolwgk MedeSigenaren 1 2 van den Henvel en anderen Maria vronw van Arie Knoop Stolwgk Crimpenrewaard Commiieariuen der Qeoctroyeerde Verveening in de 1859 1868 2627 1121 1120 1119 1120 1406 1404 1406 1401 1940 1400 1380 1363 1348 2159 1342 1334 1324 1322 1323 1321 1308 1309 1310 1311 1312 1309 1618 Krimpenerwaard De Commissie in de Geoctroyeerde Verveening in de Erfpachter Diaconie armbestnnr van Stolwgk Crimpenrewaard Commissarissen der Geoctroyeerde Verveening in de Zgderlaan Cornells bouwman Stolwgk Crimpenrewaard Commissarissen der Geoctroyeerde Verveening in 4 Idem Idem Idem Pieter arbeider Stolwijk Commissarissen der Geoctroyeerde Verveening in de Idem Verkaik en eons Crimpenrewaard Idem Scheer Teuniszoon Klaas arbeider Stolwgk Crimpenrewaard Commissarissen der Geoctroyeerde Vereeniging in de van Vliet Marrigje wed Jan Baas Teuniszoon J tndbonweres Stolwjjk Crimpenrewaard Commissarissen der Geoctroyeerde Vereeniging in de van Vliet Marngje wed Jan Baaa Tenniszoon landbonweres Stolwijk Idem Idem de Jong Geertje bonwvrouw Stolwijk Idem Idem Idem Idem Idem Crimpenrewaard Commissarissen der Geoctroyeerde Vereeniging in de Idem Idem Idem 1 Idem Stolwgk het Ambacht van GEMEENTE BERQAMBACHT 2953 4122 662 663 3932 3933 664 3934 667 668 669 4161 670 4152 672 4154 4964 4153 677 4965 4966 3935 2346 2347 4967 2956 678 681 679 680 683 685 682 684 688 3956 687 689 3066 4148 1002 3067 3068 1006 1007 4947 1004 997 3089 3090 3427 3426 3428 2694 2695 2702 3430 3434 3433 2710 2709 713 2740 2750 s Gravenhage Maatschappg tot Exploitatie van Tramwegen te Idem Idem Idem Hem I Idem Idem Bergambacht de Heilige Geett Amen van Idem van Vliet en cons Adrians wed Jan Snoek Dirksoon boswvronw Bergambacht Idem Idem de Hoop Jacob boawUan Bergambacht Idem Idem Idem s Gravenhage Maatuchappg tot Exploitatie van Tramwegen te Idem Idem Idem I Idem Bergambacht de poldei i Mays Cornells bonwman Bergambacht van Vliet en eons Adriana wed J Snoek Din Bergambacht Mak Arie koopman Stolwijk Mak Adrianns bouwman Bergambacht Idem 1 I J Idem Idem Idem Oskam Dirk hoogheemraad Bergambacht Idem Idem I Idem Idem 1 Oskam Dirk landbouwer hoogheemraad BergambaoUt Lieltinck Franciscns lid der Tweede Kamer Haarlem Idem Lieltinck Franciscns lid der Tweede Kamer Hgarlera MedaHiüiniaar Art Verkaaik koopman Bergambacht van Vliet Dirk landbouwer Bergambacht van Wijngaarden Pieter Cornelis bonwman Bergambacht Bezemer Leendert bonwmam Bergambacht van den Berg en cons Gerrit koopman Bergambooht Mede eigeoMW van den Berg Dirk Cornelia Annlgje en Klaasje van den Berg Willemtjntje te Bergambacht 1 4 Blanken e s Arie koopman Bergambacht Mede eigenaren Antkoaie Antbonia Neeltje en Neeltje Blanken Baardman Dirk landbouwer Bergambacht van den Berg en cons Gerrit koopmam Bergambacht Mede eigenaren van den Berg Dirk Cornelis Annigje en Klaasje te Bergambacht Lieltinek Franciscns lid der Tweede Kamer Haarlem Idem Baardman Dirk landbouwer Bergambacht var Hardeobroek Carel Jan Gijsbert baron 2de hdtenant regiment Sr nadiers en Jagers s Gravenhage Kappetegn Alida wed Willem Kentie bonwvronw Bergambaeht van Hardenbroek Carel Jan G jsbert baron 2de luitenant regiment Orenadiera en Jagers s Gravenhage Idem Bnysen Pieter Bergambacht Iden Idem Idem Bnysen Johannes bouwman Bergambacht Idem Idem van Hardenbroek Carel Jon Gijsbert baron 2de lailenant ragimaot Grenadiers en Jagers s Gravenkage Idem Idem Co o xscaa t 1©02 Hkend I heepsaannemer Rotterdam Medeika wod Jacobus van Holst Ouder horen landbouwster Ammeratol mbacht irgambacht t Borgambacht dokter Rotterdam Mede eigenaren lias Amsterdam en andoren mbacht tobt Bergambacht ïd Cornells Stalenburg Jr Berg Geertruida Tennis en Samuel Ortip Schoonhoven Ütatie van tramwegen te Grüp Schoonhoven belastingen en accgnsen Overschie etenr der reg en dom Leenwarden k Jteur der reg en dom l e uwardea fakhdbotiwster Ammeratol liman boawvrouw Vlist h Wtdbonwster Ammerstol I rgambacht den Berg viucher Waddinxveen tabrikant Schoonhoven bacbt ir Schoonhoven lolt van 27 Mei 1902 No 47 kend tam Ilmdel m NijotrhM I Onn der Koningin Toomoemd PATUN te