Goudsche Courant, vrijdag 9 april 1915

vuiMidrreo eu PribMm Mttria vu Ik li MMiUm r SMvia vwt VIjmmummb mb fVtni kuDitiniiuilï U kilul TlHf££iM i x MW Iv griMÜ Mft MSi ma iW die ilu r via loteiK 4 uiiiltftk m hiIi0 ikYfcuimt Huu MtA Lil l riuM Hooé ijn vn IMn Altiert v n i Imii KitMMU K Mi li $ AlLtert fWMxA u wr matMi cUgr n l 8vliil tfpvo ÉlMt U VftOHttH ilm i wt nii4i umwmUI 4Q£tfiE trrMl 0 i bH k M4 ulILi A M m m dsAMfi iiiii tksar l Pbgc iMMvdp vurig jul t MM r dl DMuur vau 7 i a uioutif Uud o KWtiid WMU jak Ik ki MMfe v ttim mi Itii avt peifi 4f fttler MUi4a B itoor tiln i riuili Ë Mudie RTtrouwri kett wHihsr detuocraUMebcn mhgftim wK xijn I kuofVAdiqi o d vrifludr U U M legwlliyfr iedi r wMrit K MJ in ufir kt kwiHi TüMi WM litj dt rtMI amif 4Mr Vr dfoouier ttio boog wftftrdéfluHd aovtt door utUrrliltUv flrtt t BflltlUi Mft di dag M IjTi nfna Mt ft faij r UK Irii xlHi oo iTuftttg fo iivttift A Moldaat oudiT ih noldiiti vttOT ihii Vflitej KTtrtJUik vfKjftifrrkkk vo r lafNMUMfd MM kwmi wurdm y t utifiuMir vofi Tfitbti U iiriuM Al hfri iA4 g i M Mi tl op vpU ntiiMii burfl bij 14 vrowgfijp verNWui gworiuit Nmwm ti i lMwo km MB dif vn itutdr lioviHt in M lt u voornMiM lfik g t4d ïijii rt U luwr Atnuiika in mfi wMr bij liooltfatakHlJk MpU6r ri Ri ua iimi Ututudw liu davti ftijn fviH UiiMfSuUo jöuriialitft n w fK f 4igt lwh 4 Iibvoun im tj lat grl kiiUt Oilv MditMludim otu cieb tii rt kiiiftlM v n tb f oiio iffH lit i MrMKffd lr v ii iNii groob nHMk ru4 iift l In W wij ti ii n i4i VHtjk ifi liW xfin lieüuigrl i r lii H r tfeo Coaga l ni tMM g Hwblrirtlt WW 4 wl WMfcrofi l prtiu na irijn t ongo r ui in tl lK utuVHiiiR a w rd 2tni ii cu lK r liN buwitv d prinx tl Mttnüli h iii M UgHU di4 vröuwim ItrkftM i luu tfih vBii UfytY IwiwdiilochiiY v n l rln Karl Tbt odour en Trio MN Mvla VMi Itru DMi ip d t uuvorgeM liJk m I Uuwtmjk 4roiul ddlkwnk b i M t dR l M fM ll ltV lUl UtKQK b 4 grwMt d4 4 van IMglA tx ct houdt vttOr tM l J pft ri paar I n hü Ictolwr vi gd dti Nt liiiUTftMlt iiitoi ht In IUukmiJ firi lnntff g i lukklgi huwMijk werd gv wgfiid iwt iw H zorw ii fit itii doctitfr l Kd I licrutff VU4 Hrfttiaiit Ul l Karcl h rtOf vaii V aa kdi r fi 1903 vu prlniMw Martfc Jtm lUOH ltt gruwfitlikiH f ii Im t kMtA alltiroarlugim liNift t t n ti4ii V it nt kuuiièii M H lihm tn aan dtw loopK imt df kiktr tiHi HMgl Moldatwn Mi Koningh t ilMkhMii atK i i iilfe v ouw rul iPti iiaMA lHiar l otMWgriu aaittiitU n N iui4 W4 autwriuWcIwii U uiiulit li Ml itfNMi Wij h 4 ItfVi ii van di i iii f iromiopvoighr nt i altijd 4 vt n gtnuftkkclljk gvWMNt uUUbr M i bcktwil il oom Ml iH ovfr IHfMi rrw tb td gelijk dftoliMti m tn lk fdi voor Hdgtt olk i Hi4 1 t o n gawii i n dat Av ottdt Ko Hlug w r Iftt liU ld van d frinn im um4 TtirtpMwm hüfu dt ttnigul In luui dun pt Toeti v rn iH du w v 4il wol Hig ttid i i trf o Mild n A iMüWihcv IW t Ml Alliert dm irtMtit van Uk4gUt In Maaijt lUtO brachten AIIktI tm t ll imiMix hiltt nerNK pl w4Hlg voriAvliJk W iriN k Ki gfngpii K 4x r WUh lm II utWItJi btf roHt i In dt ma ad cto H r grwfp hiH tt ttilMHtOfk vati d i Kt txi r ptaaiii lri iMNHM vl rdK lidMerrl t HHi Aan alk t iMit frM wappt tkH dn IhiltMctM n lti lglM h kltmrpii broodrrlijk naast Hkattr nvjt ldigv oiimitdctwt van I AiigutitiiH lUU Wijatgdc d vlaffgi t ldyltft wal WMv itM xij liradit ook Koning AltMTl d nMJH df Hewln WMvid door t n lj H t t ilti ini inUltoMitm lwii h woiuViYln voor don 1 Koning dli niUm oflord voor WU J4i 4mi 4 Hf Ml d wMrétgMd viin dMi iiMMuft Kl volkit en iju elgm QUtti vmjMohuldlgé arlittf 1 n tUaroin h v tra Étib ook tk loi aud mog ilju bij Ik g ijn trfttfiiwtu luaar wn door inll Uofvfw Ijwnljtlt Kontikg iW wonan b van i H Varowrd gMMfaut V otfti iin opgavr van tM lo Maart utt r U iMMrong M totaiü aatilftl door do liiilUrlMifi VHTOVcrtl gtw bul Xt n hU V iM$li jlevl Td nam nkn soow t vtrfitaUNawi r gt tit Frankrijk in Un iJi nKalh van di w rtukkt n wt rdi door dv tlriMf I f PP iwdt re lfthrii ktin vooi gi irulk i wchtki itwiMlit V I 1 i Hw IMirtMoho leff r Ha t t it Hkvrn vui Ttjd t ol K van ta i lU nliHiw IMgiiwht rwrn l ti dt i In 00 ovrrgroüU n giiialr diii InaiMtm fl t tiinmtikwanmi xfjn alUm an l Mi liHIikMtti ijver t P tf ll ïij ltvn n rnp In hun lnMrtir ii kampen Wi rd vrootpur vi i ovc voiwftng t ni In diiH kampen tNclam 4J Ihan l nJhf x tpr pTtifO ld Ml hM foIniultM gttukdprd Ik Jongrti kIJb d ui ook ultonit lovrmikv Zo hoiioi vi n otrit jntH Tw xoo lang op hun klix ding lo w ht n 1 rfH rtilm ontvimgan éfm rt A In Fngt anrt vn a n zi dhin Jn d r nf iwi pakje door Ai tratpn iwkk n ln hvt Vttgvim h pHblh onthouKteM klinkt én fp roop tor the lt M Mirlnm Ko h 1 o rforulmi éie d twiMp widitHi Mnkoown wordrtt niwr bi l ibMi uitM kautp u I orfaKTiH g zondeu Mim tkrUMlM bfcdulMteiB oabij bMiMxir j vol booiif bauiur r w tM ootev eH i dM bK fWlgi i Ik Ml r Ut An toHKorutoi R i f bndi aan katbr al bÊtAme m d aro wor d u uil ó luoite ra0rai ni d beau ak iit it Bn H t4udn t g kimni om bw aU ro tn i gvvMlwi voor Att miltaira ttfrptiMii I K OfilcbT op U pidM btl n itM tar 4 Mndra in di taittnwtoi4iMH i o voifi één aaknd dm Mtri l aan hK Ironi n vonh o daarna n gclilfiin cw iiktheM naar d o Hfiit rMiiiHwDl gt MMliRo 41 tn ynaktift MMt tvn IMgbicbw Uit gtwiktit ia I II 9 All IU rU M iw hladRA wk lm boogM iiiiiird tida artikHtu aan kapitHn Wndiliug i O tn biwMnninSK van dp tf on i r g gaiM I ü diiiira l Isklao pnwkt in éi Voa i t f vltiing uil du de I 29 door m of awW Kn lrtfïb c ilp ondrr ut utrak hiiii l 4 v ag xwi xtjn in tU n grond g iioord Xijnc iM wtfiog wunt op IhK Im ftai MVti U I oiutKn xooK maft M giwn and Tr biJKOlHbfh tkifi gat ti witdi nii ft Mi W t ttft rapport dM oltg iracbt wfir it door b t wMp botw aan raak inuakl op At vi4 in t geland iiil p t HitA prinirii nndrr oodiTzodtm i daar voor Mi M e u aU hH vl uidi ii kamp alwarhlin Itoch h l ook luogt liik liai d a liniraJii 4i pr cii tmi hfM weet In Iki lanioU vvftl xi dt ï jigflMclM ailiniratlu U indim zi aanh l ling lol on viTim ng k vr ufpd had hih iW ultlirMig ii vwn haar rapport ongctwijrcli nirt aaraHHi iJH KMfYvrk wwdt aa d U Jfiro atole gWH nd Sê vt v m wf4m tang up glnbtull 1 liohtif dat Kil ix r rotivt7w b Hduud i u aou hervatusu gaf du rrl Klh l l rii drinb leb hw tniniorg R öVfr aati d AwMTikaauNchc liavwiautorUfttiii van Nvwport Sewn Tol op h i inaMc oogpnhllk wi nddt bet itchtp voor dm H n vajHlM iloiPn utivai In v orlWHdhig wa nlliw wao tn gorw dh ld oni iiU variii i n allf driikic tm ItewfgiiiK waartn4 lit h vt lrffc van era ffroot Aartuig vprKf i4 i gaat wprdm h n toon K 4prf ii hl verwacht ov rban Hgd d KiMHfiVfHTiUt van htit chip d m aniori U lii n d yolgfndt verklaring v vt r war htf hnlp komt nh t op tijd o ida p n Dé MfTklP v n dfti vijand die aafi l ii iouanif van dn twa waiiit nuMkt h t on iiioR liJk i mt uitval te d04 n iiiN wnifT kan op iiitr £K Daarotii ht4t Ik Ixitlo ti n mijn ImiHHining urijn chip mm4 ann n wki t m omhtrgtng jtrlja i geven It wa hi UW lunfelen af Mï ii gt loofl dat dl loenpt ling op do serwiU hio hulp Kl hl hhif wa welktvooMMprool uit hrt gt ncht dM dt Ihtit iu in r Aflno tgtit Von diw Tftnn xi h haa t naar S w ort N n titn eindde vloot aan lo vallen wwlkf dw iBffAng v n df ita h waaktt PAIUJK 7 April U rt ih ooHorm rr H A nlnni vhi da TwipK itdirijft uit iMj n ar aanit kllng vm bnt HuigaaraohMerviMHi iMHifllol ttn aanval van tie tUiltfaarxtilu iHinb hit l liet g dMV Ie land in Wot ring g tiraetit op h rt tljdniip van KdoorrelM van de gttun aalx I bu l agiH tni lerwtttfcTtlJd van traoHpurt v an 0 iiiogi nttU rlaai Kmig ilvg in gvhnk i onikoiido iki ofli lm lo ItuigaarHeiiv NaroiV lil l rav A dat JI OiM ooiitiliidllii gtountMii lr ttr l waren op sfroiimllza h tge4 n n hler gfliKM iniiwtraft werd doonlat 2 daemi lalwr 4I K winltMiji hM Pk rvintilie gruiMi rbitHl iHirtMle Stiii rt lang Uiw iiiildigl tt Ihilgaarnt lie p rM hiertoe van itoogx r hai aaogfWft Htvvtö van alh iiiOgeUike g u4eltlath n gt ph m Maonkmltl tWleu welkn whl jjehM en al verKtHunii xi i ftervilt du hovtiiiiHHiiMtMiJke pogingen doi t Oo 4 mftjk bultm xijn gt l H d ki tKHiden kan uift loentaan dat iiHin bei xulko teittti ten iaatt logt noeli dat imm hlnnen iW greniitn lot hf t itllerMte worth gtOreveii Toeh Itoudt ihilgariji nirt op phMiaiileii op Agt n gToni ehh d te iKgiin tigtm die In 4 rv f ai Ht wanor k riimH paniek en t it vaoruhinwde ntigMt ïaaitii Voor wft vikraiidiTing en oni uimtU r i fu Innig te w ordi n vertelt di pen dat ihin w oner dvT nieuwe Si rvi cli lamWitrc ken onti vrfftW aijjn uiet dr annt xatle en noemt d gv auniv i liin van de grwin öldttiii n lai btofter van liet St viwlie MehrlklM WInd Zij nor inl Kh naiucn van tMnilliën en plaatMt die In werkeli b tFei1wong n xijn naar Htilgarije te enti reeren Ue laatje grenMUivai wft eeh UT tk pfgme T noviT tllOn man konib ii de grtHiHwarhti nMx anih r tWHi dan linigirt 4tkt ii ondiT ai erlatUig an vela diHHl m ltitlg r n naiwn d ka nonn n et nann n liewil an het Htatlon mronntilm wMrna aij ontMdtU ilijk de tt MoonMl tolPgraa lUnen wmleld n welkf e dit f H MMMttg wwT k or de S rvlerft hentletd worA n IV l end ma te geiTtUk an tHtlplothare kogelM Het dool van ik eoipodtlh wa ik Mpoorlijn Salonlki l Ktakuh de i en ge Servlwh I uropee olie verhlttdlng tp wmlehn I r daajfdefl echter t iuMrr tijd viTuterkingi n op en ih IndrtngTTa werdm op de vinehl gi Jaagil I e Bulgiiren HHt hlra van h WwonorA tier grf n plaatNni dal xij h B Mnkti volg n tn hun vit Ï i TvinchP veriiown Ixhdragm 60 doodm en M gpwonifc n wuirondtf ft otnehveii r ii 8 tvlwho ffpwint tt Soflt protcMtci rd hydp Ki tHH ing maar daar hIJ den prtwldf t vait don Kaad dffi heer Ita wiftvof niet 10 Rprf4 en kon krijgiw v tidile hij r iob lot OitierMil PItcM mlnUttv van oorlog rvof gftt tHB ftnlwoord dal bij nieta wtiti van dm ini l toch dat hm it iu tt k d Mii Jat t UfOVitf iKfOuriugt warMi to Tr si JUKidai vf uiwosuft uasr Bulgarije aa fn révu a M liedcK lde sr tIkM rordt ok nog t r loopa aaugf buUd iH Mi dkl de tïi rvttir en Oo 4 Drl kHfite iMiot ÜÊ im xiok Wtedna met mkloaniiM Dom i ooi zakte ém I on iiiJ Man w 1t ni 4 a t wrtk doal I e Üoatfr lkttrH beMieti gHiotwoord IMt e m re gna van t mm mm S op Halgy do Indltw arti xkdi hrnkMeri de daling van i aiiliei komende van llulg ri i n lirite k ov r Sarvü en Ko aNnii nu Kik dai de Tiiriw tro N i uu Adriao l jptrokken zija 11 n gafnlxoen naar iallpt fwtunrd ia gmfi du Wil n ien tol Osvechi in de locht BUDAPKST 7 April fp rt De oorlogscorrespondent van den Az Kilt borirht dat op 5 dez r een lurhtgevecht ptaftta had tuMchen één Oo t artikH h aviat ar en drie RubBische Laatotgenoemden vervolgden huil togonRtander rite bommen wierp op agn vervoïgwB I n RoHsiwh vliegtuig werd geraakt en vi l van een hoogte van 1500 U naar beoeden De twee andere geraakten in een wervelwind en vielen eveneenR De OoHtenrykiche vli ger ontkwam totaal ongedeerd Spanje en de Uarokkf qaaeaiie WKENEN 7 Apn part Volgen hei T Neu6 Wiener Tageblatt dringt de Madrileensche Patria Öp de bezettmg van Tanger door Spanje aan Het blad zegt dat Engeland noch Frankrijk zich daarentegen zou verletten daar hieidoor het Marokkpvraagstuk geregeld soa zyn Oe bezetting is een plicht voor Spanje daar het hierdoor den leatel van de Straat v n Qibraltar in handen zou krygen Indien Spanje de rtad zou moeten teruggeven zou het tenmiunte eenige voorrechten genieten De Dardanellen BERÏilJN 7 April part Volgens het Turksohe biftd Tantn zyn op 18 Maart in de Dardanellen ook nog de Kngoliiche Unieschepen Prince George en f Gornwatlet zoo zwaar beicbadigd dat ïü voorltKipig bulten gevecht zijn geiteld BERN 7 April part De Bondsraad heeft den uitvoer van de volgende artikelen verbotlen biscuïta en ander banket met of zqoder auiker versche melk hout eleolro magneten koper ttsf looderte en loodglans De houding van Griekenland ATHENE 7 April Het persbureau publiceert de volgende mededueling De Regeerinj die zich van zekere gebtiurtenissen in kennis i gesteld welke zich sedert haar vorming hebben toegedragen verklaart dat de Koning nooit in onderhandeling ia getreden over het afstaan van Orieksch gebied en dat hij nooit ztilke voorstellen beeft to estaan De Regeering ziet zich tot het publi ceeren van die mededeelingen genood zaakt op grond van de laatste door Venizelo in de bladen verspreide berichten BlxxaaezxLaonLd Vervoer herkatiwendo dieren De Minister van Landbouw enz heeft met ingang van 8 April verboden het vervoeren of doen vervoeren van herkauwende dieren en varken uit naar of binnen een kring a in de gemeente Alkemade begrensd ten noorden door de Ringvaart van den Baarlemmermeerpolder en den Hanenpoel ten westen doorde Ade don Kielpoel don Koppoel de Zomersloot den dwarswog door den Hertogapoider en den Akkerslootpolder en het verlengde daarvan tot aan d n apoorw Leiden Hoofddorp ten muiden en ten oosten van dien spoorweg b omvnttende het gedeelt dergemeente Werkendam bekend onder den naam Biesbosoh begrensd ten noorden door de Nieuwe Merwede ten oosten door het Steurgat ten zuiden en ten westen door de grenader gemeente Werkendam en de gemeenten De Werken c a Dossen Made en Drimmelon en Dubbeldam Wanneer by ondere redenen afwgking van dit Verbod noodzakelijk maken kan zoodanige afwtjking worden toe staan reap door don btirgemeestor vaöi Alkemade en die van Werkendam onder de reap door d n distrioUveearts te Leiden en dien te 9 H itogenbo Qh aan te g ven voorwaarden Oploopen van levenamiddelen De Minister van lAndboow J elt metle da naar hem bekend la door ver Bch deD panonen m den lande groote boeveelhedm levemmiddeien en oedar zyn gekocht en opg aU0BO en aldos ajm de oonsamtieKiJB onttrwkra dat hierdoor in strijd wordt g andeld met de wdt vsa 3 Aognitiu 1914 ter voorkoming vaa vaitJtooding a l rytopd rij ving vaa war flai de Mmtater hun die skïh aan deie handelingen hebtwo acholdig gemaakt ten erttttigite rsikdt cm de atdu aan de markt onttrokken voorratlen ten spoedigste wederom in omloop te brengen dat bijaldien op 15 April a s aan dezen rüid niet naar bebooren vtrfdaan zal zijn de Minister tot de onverwijlde inbezitneming van de hem bekende voorraden zal overgaan ten eindeS diefibij het publiek in omloop te brengen Leeftydigrens voor onderwgzers te s Oravenhage Naar wij vernemen hebben de hoofden van openbare lagere scholen te sGravenhage die den leeftgd vanG jaar hebben bereikt een aanschrijving ontvangen van B en W di r gemeente waarin zij worden verzocht m ingang van 1 Auguitos a s eervol ontatag aan te vragen Ook een onderwijzer aan een openbare lagere school ontving reeds eeni gen tgd geleden een dergelnk schrgven waaraan tot dusver door hem echter geen gevolg werd gegeven Dezer dagen werd hem medegedeeld dat indien hg niet binnen een bepaalden termgn znn ontslag aanvroeg bg door B en W voor ontslag sou worden voorgedragen De betrokken onderwgzer lid van het N O G heeft deze zaak in handen gesteld van het afdeelinga en hoofdbestaui van zijn Bond In onderwgzerBkrinffen wordt met belangstelling het venoop van deze zaak afgewacht Bloemen voor bnitenUndsohe hospitalen Het hoofdbMtnur van de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencnltnnr heeft een commissie benoemd ter uitvoering van het denkbeeld om afgesneden bloemen te zenden naar de hospitalen der oorlogvoerende mogendheden De bloemen zullen kosteloos worden ingepakt en verzonden De kosten van de kistjes worden gedragen door het Internationaal Gongiès van Vrouwen dat eveneens de kosten van het vervoer op zich Qeemt In April zullen narcissen in Mei late tulpen gezonden worden daar hyacinthen wegens den sterken geur voor hospitalen niet geschikt xgp Door bemiddeling van de Nederlandflche regeoring wordt getracht van de oorlogvoerende mogendheden de gewenschte medewerking ter bevordering van snelle doorzending der bloemen te verkrggen Duikdag ter wrfi van Nederland i e ttazit vau ItrutMul be ptMl wn daukdati Ut Mttf o van Sf liiu laud door ihi IW s x alii uiuug V aii erk ululijkb dd voor ilu imvolpr HU n lH ftiktdigb td Vui ouzo oorder bro k rH I Hf t4 ttiitdag van 11 M du Rooiugin xuu xoor dttu datikda Uwrt gotioliikt ajjn maar Iit4 hlad acht den datum l vurwljilerd en bvt Wil nu iK n Juliaoadttg op U liojier vioroo IV torritorialo bovolbohijer lo l VOTiji K lvivK hvt militair geaag ulto f Hit d inde provmcitiM v i tK4 Gttidwland tt itoordt n deii t di r iti u eo Utrooiit oo twaartH van Ut üOHt lijke grens der oitHiWü UoilatHbi Watorlini Uet t Heriiiannuo Vain iuk 9i hor n te Wiieriiwio Maart 1871 van bwotp labrleksarbeiik r woiHnde te ver Hkel O 410 geuttvnte IjOifHeT het verblijf hlnitm bet inHiaat van h lt g vtHrktaanh do l vau ge ii04Hud anil i gft U i oiMïegd oiadat rijnauuwciaigbetd voor du rtiHt en de alg9 iiH 4ii i vi llght4d wordt geacht fovaa lijkif jii N K Ct Waar Is mijn vadorland Men nchrljtt vui do OverlitielBcbo grons aan de N K Crt l B r dagen paiiKoerde u Oldtnaaal een ge i oh dame aan wie do toegang tot fhiitMihIaiid was geweigerd wnlai zij een K igf lHi tie wa I e diuue d eldi mede thit zij in t Hfrelaud had gewoond met haar iitan een DultuMdier die gi volg gevent aan dun oproep om onder de wapem n Ie koitien Inj htrt uilb D van d it oorlog naar xi vaderland was it ruggekwrd Voor een paar wefccm bad haar t treurige tijding bereikt dat baar man geRn Hiveld wa Nu word otn lal uj gehuwd a met een Uultacher die d wapenen tegen i ngeland b opgi vat g noodcaakt haar luid te verlaifo In de hoop nn In Duitaofaland hjj de faotilb van baar overleden man wn wijk daata te vinden bad iij rich maar wHider fiuooe derwaarttt willen bcfreveo Warir wa nii haar vaderland Noch iugeland noeb Ouiiaehland wilde haac herliergvn daarom hi xij met haar mo der in bet ga tvriie Sgderlaod in den Haag waar ook funitie van haar woonde wn loevluetitMord xoeken itevxr i ra km I iHitsnwsl m rvtterrelulteiiiaBA uH Canada aao dieab vn illig Y enat bad gnuunen in bel KaCetacbe kager l eor de Duitsefaera krij npwitg fi goioMkt m naar een fevangN ukaoip vorvoeré wiil bij eobter te OBtMiappen o voigen sIIb undedef ing door ZwHAerland b Franki over Eogeland ona laaA to boreikw oet vnn hiar tn da aahilbeU der I Bltache gnna Miaarhien xijn vromr esB Uuilaebe danw dit sidt bij m aitkf ken ran den oorlog in haar geboMlHaod bevond te kunnen tMriehtes dat bij baar iuar o wachiie t n dh geluktfr betn Undw vm p ieiidoriiefu wiitptetde hij met Ki a clitgenoote veracliiliendn teiegrauiuien 1 na em paaar dagen moclH bij haar aan bet ilatk n te Otdeozaal oatiuoeteti De faan wilA nu maar weer met zijn rroow nur anada terugkeereo Ken aardig hicideot bad dene luitcuMtnog aan de Nedorlaodhch rhiiliiche gmiamet een ingexrteoe van Oldencaal bagalhij zich ttiTWurtii waw hij IliiitiMbe enHotia idKche rreoahewaken ontmoetta Zichvoordoende alH Zwitser verzoekt hij hun HrUderiwhaft te drinken en hij de gullotraetatU w ke er volgde lieten vm 20tal greoatx wakerH die den vrijen Zwit er ia hun nviddra naoRD dek niet miltetulgdu t js4t Ntvierluid en Bel Oe b T r de Ha4e4eer achr alf Hrnaael aan NeM lasMHn lJe Hteniming jegen Holland ia im heel wat verlMAerd ofiobooD atle fg waan nog niet in verdwenen maar wm Hprt l hem veel voorzichtiger uit Ik beh redenen om ie g toov i dat de gorufhien welke xoo lang de ronde deden kHsadwillig weri gezaaid door onewlijke perwmen I e ruirne invoer ran leeftocht met iloUuMbfcbo merken voorzjln zal wet het iiiw W bijgedragen be wu de gemoederen to rttiiien Hel Ih imiDers moeilijk onvrt nh lijk t jn tegen wie onx lie maag vult Het l yeren van eetwaren 1 Jan ook aan den aderlandiiichen ban iha in België geen kwaad dot wel integendeel Sommige BeigiBche tinna a verpakken thauM hun waren in paptet met NecktrlandBotio opecbrlfien om te doen gHooven dat zij uU Holtand komen Oat Ie Hotlandacho koopIhMlen nu maar geen Krannehe verpaickinc i a i invoeren want ilat 7 0 1 gelieel verkeerd uilval t 1 o I luilftche onderzeeéra ra de Bc ield Vaa hevoegdo ïleigimbe njde aoMjfl HNfi Do Ik Mm hij madtt om bmn heel nauwkeurig op tl gwvwi D booten Ie Hobok n tn Mkaar gezet varen niet d Sobotde af maar de Sobeide op langa Denderiiwndi Weiteren Melk on Cïent Te dent varen zij door de ginia van da viiweherij ikw vorldndIngMrm af dtm Napoh on deed graven tuMcben do Sobetd en do l e Lang de HilalH aan da St JorWmig komen zij In de Loie verlaten langa dien weg de atad en gent ken dan in het kanaal van Wnt naar Hrugg d 4 loopt lang Mariakerrke VlndiThoule Imven B 41ein Aalter en BeerniHii Van Brugir uit gaat dn vanrt door het nieuwe zeekanaal van Brugge lang KUwew i naar Zeebrugig De db Müeur van het postiiantoor teAmsU rdam maakt hekand dat het alooni iiohip omsnowyne van den Konlnkli ie WpMtIndSwhen Maildienst van Amivterilam naar Paramaribo Qt 4 zal vOTtrekkcn 9 April dooh Vrl d f 16 April De laatDtt tiuslichting voor de mM die golegenlieid te verzenden correopondentie U gesteld op 1 uur namtddig de laatste ontvangHt voor a Bg teekende stukk n op 12 uur nmi fens Stadsnieuws GOUDA 9 Apifl 1916 l oor WK S Donk r AlUer a ng tn de hoer Joa Rc her8 Ihrrahl piano xal h lbnavond ia iHt VtiichtHingenliamp mn tD iKt kavoiid § e evi n worden Door BnrgameMter en Wetboaden ia UD de Raadsleden het volgende ingekomen stok toegeioDden Oonde 3 April 1915 Wy hebben de eer Uwe Vérgadering hierby aan te bieden een rapport der Commissie van bnstand in het beheer der gemeentewerken betrekking hebbende op eene verbetering van de Nobelstraat in dexe Oemeente Uit dat stok met bglagen waaronder ook eene sitaatie teekening al U blijken dat de Oemeente in de gelegenheid is gesteld liet niet reeda aaA haar toebehoorend gedeelte der Nobelstraat kosteloos in eigendom over te nemen waardoor het mogelgk lai worden de bedoelde straat in een behoorIgken toeetand te brengen Waar verder ook eveneens kosteloos in eigendom kan worden verkregen een strookje grond langs de woningan vaa het Jan van den Bnitenweghofie aan de tgde der Vest zal de bedoelde tacd van particulier turein oog iLgevolge kannen hebben dat de eb atra t ook uitgang verkrijgt op jliTVart Als algemeffiie voorwaarde wordt r de te nwooRËge eigenaars geiteld dat voor rekening der Oemeente a aorgd wordt voor eene behoorlijke i ting waartegen natuorlgk geen beswaar bettaat De bijzondere voormi n B oader acliikt liahtag zooala U kan blijken nit het Itierna volgend coucept beslait Ons CoUege is het eens met de toomoemde Commissie dat de totrtsndkoming eener verbetering van de Ijlobalstraat op de aangegavea w jaai ten zewste aanbeveling verdient zoo wij Uwe Vergadering in overwe Ag S ven h volgende besluit te De Raad der G ttieente Gouda Oeaien de voordracht van BurgeniMiter en Wethouders dd 3 April 1915 No 31 624 èn op het daarbij overgelegd advies van de Oommiiaie laa l tan tn het beheer der geBUMat werken d d 29 Maart t v 110 985 Besluit M bfliioeve van eene verbetering vaa de Nobelstraat in deze gemeente kosteloos voor de Gemeente in eigendofli tiver t oenen 1 van het Jan van den Buitenweghofje hrt aan den buitenkant der woningen gelegen gedeelte van het parceel kadastraal bekend in $ ectie D nummer 747 2 van M A Heerkens bet perOMtkad bakattd ia Saotie D no 2U3 groot 93 M 3 van M van Vliet het peiceel kad bdcend in Sectie D bo 2141 groot 5ö M onder voorwaarde dat de Gemeente zorg zal dragen voor eene bestrating en bet in behoorlgken staat onderhouden daarvan w ooatraijNraeatatie geschat wordt op f BO dat de dorpels der dearkozgnen van het voormelde Hofje welke toogang gevea tot dw opanbaren wagi niet onder het niveau der nieuwe straat komen te liggen en dat de uitbouw aan de Veatzgda tot het meergenoemde Hofje behoorende eigendom blijft van dat Hofje en zoolang als het Bestuur dat noodigacht daarop geplaatst mag blijven De Raad voomocmid Secretaris Voorzitter Niad Protestantenbond Naar wij Vernamen aal op Vr jd 16 April das avonds te 8 uur iu oa Remonstrantsche kerk een openbare vergadering worden gehouden van de afd Gouda van den Proteatantenbond Ala spreker zal optreden Prof Dr J J Hartman Hoogleeraar te Ijeiden met het onderwerp Wat een Gristen en wat een Heiden denkt van het Leven Uoudsch iJooperatitil ZiekenfoodM In do giBtoreo geiioudeu vergadering van do JouAiehe tjoopwfttleve Voreenigii voor gmaea tieel en verlpMkundigf luilp wa OM de ordo het jaarvorstog over 1914 iJaaraan outleenen wij biH volgttndu Het ledental bedroeg over 1914 38UÜ legen 384U over 1914 Door vertrft Van t r Boijers uit dees gi nwMmte werd na evnlffe maandm zipi ptaalM ingtniOftteo door Dr D W KeneHse die zkib Uv tef ated vestigde Dver 1914 werd aan 19H lod n kranmKcld aithctaaW en w 4 tot een totaal twdmg an 1485 Kuaalv rlotwhigen door H H doktoren in het afg loopeu ja r verricht lieliepen het getal 2U tegen 19 in bet jaar ie td4 naoitt viMtes werd n ddW genwftheeren geuHuikt Van do apocla4iaten werd evenals Ik i vorige jaar e Mi zeer druk gebruik geHiaakt Vooral do ogarU beeft aan e o z HT groot aaatai onzer leden zijn gewaardeerde hulp verleend getuige ook het uniOenlijtM quantum brillen oameli 219 Miik atle door en heer Polak geleverd D do neiiA keel w oorarta werd menigmaal door de leden feraadpleogd Ia tie apotheek wMden over 1914 klaargtnnaakt ii t minder dan 60086 te pien d l vm tni r dan tn 1913 Voor du oootrólt der zieken verpleging artikWen is aaogeetetd D Stoppehmhurg I e mobIHaatie liracht In de e erato wepk pl Ri f 100 minder oontrihulle op Paariloor wan het heatuur genoodzaiüct wat trewgere maatregWen te nemen waardoor aDen xpoed weer wa g reifreld Voor ben p geen inkomsten hadden oden doctoren aan gratis hulp te vorloeneo Koodat die f hmen niet ata Ie afgevoerd beho Hi en te worden Voor tic geheet vrijwillige hulp van de zijde h r geneeaheeren Ofdk hun in het ver N een woord vwi hanc4i ten dank gehracht Ia die eerste moeilijke dt en was het tanr allrni led n tenriHe die niet konden hrtaleo hoewel er enkelen waren die VH konden ouur niei wilden oentrihneeren la 1914 luei aadue hier bestaande ti Atnlnn i n een ng Uns g ttolfé dat men iiitn luet iM huid van bet eene aaar hrt ander tHKki kan ovwgaan l ai moge etn krasae maatraffe aijn maar hg Meck uoodaakoliik t e vertMniffmg bieef ook dit jaar aangealoUn bij Iwt Buroau Voor Arbeid r c t terwijl bol heabiur qua vere nigtng xii b aaoKlooi l j dna Aati t kirlograad Leden van ei bij den A O R aangoolotai s reeaigii behoeven sU obif 10 ct al U t 10 tietalen zoodal nu de leden lieh vour 10 cmt pN jaar ktmnea auuw4lea i ok hij de Federatie voor dvn at kenfoadwiMtriid bleef de vemenigi aao ealoten vooral daar het zich laat aan itm dat na do mobibsatie die strijd opnieuv zat Duthraodnn Wtót luocbten bijna ovtral met dMten riaiatijd de Mcb atrtid op maattK t peiijk geJrted wat mbtdur nija do wetMeld jer vao zh4reafondwn de Nelerh Maatrtcbappij tot Bevordnriog der nOBbkuQül aldiia bet reraiag gaat Irotw Ie benauwde lijden dOor met te tiaefaton k nocratiNeli ingerichte aiekenfondtaen het l 4 taan onmogelijk te maken Do w X D V d Vooreti die ali oomniiasari van toelicht aan de lienrt van altreding en niet h trklf ebaar ae werd lervaagen door den hwr H Wrhniggen Uit i rekenlngi van het Ziriitivifondw liliplt dat over 1914 de ontvangaten l e h oegen aae44 M en de uitgavm 29122 4 1 1 zoo t er een nadeeüg thk iri vaa I AimVt apotheek leverde bij en nlvangot va 1 10S17 M een win aido op van f 1070 16 aoodat dMrmede het tekort van bet Ztf en ondH meer dan K dekt lü Pit de winfit ca verliesrekening van de TW wigii over 1914 blijkt dat een v rlleB iA gelüth n va f I20 4fi Boskoop Naar aanleiding van ons bericht over de te honden tentoonstelling in de groote zaal van het Hotel Klaassen van de meeat bekende en nienwe Polyoctharozen verzoekt men ons mede te deelen dat de toegang geheel kosteloos is voor iedereen Op Zaterdag 10 April van 9 12 2 é en ÏVa lO w Zondag 11 April van 12 6 uur Haostpooht I isieremiiiddttg hrachl de voerman Hoiuliiirg een vracht Htroo naar Sleau 1 oor de vracitl niot togen dvo hooK Mi ehjk aan de V eerlaan op kunneodt komen gingen paard m wagen van ten dijk tloob bleven Iwvim vorwachllng nog op hel droge 1 e Hchade aao wag n en tuig ia n al lanfri Haa tr Crt 1 hor de WfWortötH HawUredil ïoiidowerden mei do hMde Panfiohdagen 2 t0piWH gler vervo d HaaKtr i t SohoonhovoHa It e c t i f l e a t i e in liet giatensn opgtmoun n artikel over U lmrgeim eHteriil enoeimng li e m alfaiea loor iRt uitvallen van en ri el onbegrijpelijk fi wordni Wij laten haar daarom liiiT verltelerd volgt n Nogmaals Wat verwacht men van den lueiiweu burgemeester f Kn wat wil jft vooral t wat wil men zelf l rogrra ilevo lielaatlngbotting wU bibq en wil men niet eeoimtttie wil men n Mil men alet woningbouw wil men i ii wil men uift Wal wil men al een III au Abusievelijk Maat lo hot arili el alH één mMi Verder laae men in den zin Zal het ehariiigon van de Mangtm der g iiieeBtu daironr boefaan inplaata van dkiroiu daarin De naain C H Ade ia van Kohettoma aan bet Htot i natuurlijk de naam van lien difthter van hoi vt a i o IMad aarvan het iwrwto couplet werd aange Itaakl XJlt Slb ore 1 0 Uod vr d0 IH tJbriat Hiat Nederlander h rijft Wij vernemen dat alweer tegoo bet IMMtaad gezoodiffd wordt Wij konden reed ala zoodanig da klaoht 0V V dn btAiandelhig VMi de ooru aartlelijke vtvoordeellug hoew in l eginoe4 dio reg llng ook door Iwoe recht el o Katdnetttv wa voorgcMefd en de Standaard osdaoka de waohooptdirettm van den tiooglüoraar FahloH nooit die négoting priooii ieei tud heatredm tir uijl hij het openbaar det at de priocipleete oppOHitie allereierst van de br Hlatori 4cbu groi p is uiigegaaa en eertrt daarna r wij beweren a ourlt niet in navolging daarvan van antirevolutionotre arijde xoodat niemand te voren vermoed heeft dat het Bertand die l ehandeling verbood Verder dt klacht over het ecdavraaffflluk waarovor wij het onze re bett Iwn gec Nu ook de lijkvtvhranding Opgrond dat de R eorii antvow dal xij er niet aan doen wil de wetgen tng laat in B t a 1 11 g u o Wat wil xl ander dm iitdi tij liRt er atee e iBS 1 Had zij een ontwerp ingedtend om de lijk verlira ntÜng op de iffit te doen ruBien dan zouden wy de kladri liHitwn Ix epen Maar ni t Indien xij nieta doet Of had do Regeoring ooi ontwerp ouieten ii e ue dat rt chtd gewet IM war toch to veet gunrfè Hrt erz H van de NnInrIaoSaohe Proie taiit nv rM igiac tegm het heratet vaa het geaanl hap hjj twt VMieaan wordt ook u Mtrijd geniet um het BMMaad en wel van dez Jfde a die dinmqiiae lie geJurtfnde het Beotand aelve bel eena heeft opgeworpen thi aehijDi de BeMand poUtit4 weiiMg er l fu B Larid en Tuinbouw i e alg M iie Mtgaderiog van de SederlandRdte I otnologiHi iH V4 Msiiging zat orden gi houdm op Doodordag 23 deaerte rtrechu Uevrouw M t van Ujen GoeihaU zal iti lozing houdrwi owr 3ohade hjj fxrfthooua n door hoogoro aanmmeo veroorzoaki terwijl de hew O H i Uaa vn n taiiHfiHiuw t eruc te Bt oop aal ml i h n Wat weten we van di rcAialililteit van de fruitteelt f Laatste Berichten Aan het Westelijk Pront I AKIJ S 9 April liet ootimmniqu ulïii teravom luidt In den afgelooptvnacht en hi den heliaaldtw wij nieuwe imcu risen uiH cbcn Maai en Moezel ondank het slechte we T l oor een nachtelijk esaanval hij 1 pargi kwamen wij opnieuwiM langrijk vooruit tndanki drie htwigetegenaanvallen handhaalden wij oD Wijvonden rtsedH meer tian duikend Ii en vanDuilw ers Rij Lajwrvitle vwnneiigdWiWIJ l ij een infanterieaanval en Duitsdiepompagnie en natnen tien overlevendenKevar geii In het iKMich van MiffUnare krt rtw wij vool in de vijandeliike atdllngon en handhaafden 0U8 iHidanktt tegenaanvaliiai Door ie aanvallcji tusschen Maan en Moewl m diTt 1 April wonnen wij aanztmliik t r rein noordoOBteÜjk van Verdun nikten WIJ over wn front van 20 K M an 1 lol T K M voorwaart bezetten èf hoogten He de Orde Ix ieeretdien en ver ovcrden ile dorpen fiufioainvllle en ForiiH ïoj op do Maashoogten voroverticsi wij hi B de golieok aterke vljaadel e poi l tie en handhaafden on t Hidankrt di vi le uiterttl verliillerd tegenoi vaMnn hoW n dien veroverden wij het geheele ziildwtMteljjke deH van het Ailly lHmh dat dt DuilBoherz ondMk veie tegenaMivalItvh niet konden htvoveron In het Zuid van Woevre kwanven wij ovor em front van 8 K M 3 K M votwwawt Overal leden de I htitfloherz zware verliezeit KtM het Oostdllk front jr iTUtMHïAD 9 April Offlcu l Inde Karpathen rukten onze troepen voorwaanif in het tindava dal n drcnrlh nop ft A ril tUi floHtcnrijkerH uit d n léctor Kc hopkol ukitjatïz De t o nrijk ri en Du M er tracht tim met aanzieiili e versterkingen het o fentdef te nwMWi In do rlclülng van Mimo I abof z Maar onïic troepen aloefp n alh aanyillew af ondnr zware veriitfeUi voor hti vijand en bezetten htst front T 4ial loe Sjoeko Ten Noorden van don aptoerweg Dh zakBerezlna Irekkiti on troepen zi evierend over dl vfwrn wlo bergkeUjii dep K patben I til uit lakUwoh oogpunt zeer iMtlanffTljk n nltaat in bereikt © i il hoogten ten Ztjlden m ten Noorih n ii f laloaalo an de overige dipelen van hel front in W toeotand nie4 iioeoieoswaardig veranderd PKTUOr RAD O April fflo eH Van hel Kztiliaitifiche front wordt gomeld On z lroe eo vijn aan het Iriwt Wj dt ee en tij do i tre e4c tiiMcrfien Olty ao Ariwin niH d Turken laagM g raakt n IwIiIhu leee voikottM n vtvMlogen Aan de nn lere fronten liad ge w noemeaa waardige verandering plaat Bpoorweffon in Bel AKI N 9 April Dtf DiiitiWhCTa iehlM iiin HHgië nle alleen alle door dvn oortog vernielde poorweg i heratetd m weerlil exploiiaile geliraotii maar zij zijn ookt t zig iiHt di n aan leg van een gt iis nieuwe lijn van Aken over Vln i oo naar iirUMiel I eze Hpoorwegverbindingverkori liet traject tuiiBojM n Dttitnoblamlen Belgifl Briiaael tient Aatwerp n i ht seekuMt aanmerkelili Vewr d toekoiiiKi hiKft dfwe hjn fhter meor traleginche dan coimnerci ele Iwteekeole zei echter wpj tjtHangrijke aanwtoM voorbet Helgtm4ie spoorwegnet Ken kortenverbiDding tOHMcbm BHgi on Duitaehland BniH H Akf w nv lan in gip ter Mprake gehraeht doch tuitte uIkeiw af op fokale betangen van Duik Zooalfl men wee U vroegier rwde U r prakH gt tnfhl i eeit liêgtn gewaaktmet de ondfvtiinn 4lng van het AkonerWoud ter verkrijgtn van oon korierenverhlndingfrweg me Belgll De Britsche vertiesen Men meldt uit loonden Ken mededeeling d Britache Admiraliteit omtrent de door daikbooten tot zinken gebrachte Britache koop vaardijtohepen gedurende de week die 7 Apxil eindigde toont dat deze week voor de Duitschers op een na het minst succesvol is geweest sedert hot begin van de zoogenaamde blokkade Slechts vijf schepen sgn tot zinken gebrat t uu een totale tonnemaat van 7904 ton Hierby zijn niet opgenomen vgf kleine vissachersbootan met een totale tonnematii van 914 ton Ia spgt van het verminderd aantal der vertrekkende sfhepen tengevolge van de Paastïhvacantie btnlraagt het totaal d overseesche stoomschepen die ia het Vereenigd Koniukryk aankwamen of nit lyn havens vertrokken gedurwtde de afgeloopen week 1234 I OND S 9 April l mi triegram uil air ii 4dt dat gitttermiddlif drie uur eeti iiioordaan lag i gn plt egd op den nulisn loen deie voor ven Iktioi aaa eentgt regeerlngfiperaonen zijn pahda vtvliet Het Hchol niiHte di dader een lolandt r werd gegreiKV I e quavatie van de Krye VASHINt l A 9 Aprii IV Dultuwbe rt erug beeft geantwoord op den elwh HU chad vergoo Hug wegvni Iwt m dt grond boren van de Vryt dow de l tiel FritjdTlch Ui hel antwoord wordt wkend dat iiitHcblBbd tot schadevergot ng viTpUohl U maar wordt veraorhl de aango eg nlield oor hel l njzenhof te laten hehanilelen miï igendoin van aohlp en lading Ie onh rzorken Gebrek aan ammunitie LONDEN 8 April part Volgens een artikel in de New Vork Times verklaart de ammnnitiefabri kant I Lehman te New Vork dat de oorlog tegen de herfst afgeloopen moet zgn wegens gebrek aan ammunitie Voordat hij Liverpool verliet trachtten de agenten orden bU hem te plaatsen ter grootte van 700 000 000 granaten welke echter niet aitgevoerd kunnen worden daar de fabrieken niet moer kunnen produceeren Dt houding van I t a I i O TIUIJN 9 April Part In de Htampa ehrtjft int Kamerlid f imwnl m t heIreitkliig tot h oiMVerhaiwhOlngeo tUMootien Oouunrijk en Iiaiift dat dt t onderhandelmgen nooit zi t oiu rlirokea tw than in ücn IjeflhHwnid Mtaüium zijn gotrednn Zij hebben ihant in Weeneu plaM tuHactien tkm OoattiirUkHoben Miolal r van ItuitetilaudHche Zaken baron Hurian en den ItahaamKihen gexant tien Hertog van Avama Nader mtNhMteellngeo Hirtrent den gaeg dur onderhandiBti gen kunnen thaa nog luvi gemtild worden 1 hANKFllUT a MalQ 9 April Part rit ifuua wordt aan de Frankfurter Zeliaug gtwfind dat aldaar mn roet maiithfrtaUo tiii giui t van IkM deulneuieu vau Italhi aan dtm oorlog bevtl ptaatx gebad Twintig luizend personen trokken door lie Mtad l tm DultHcho vlag werd iu het openbaar verbrand terwijl la eenlge DultM he e f n de vtmMernilltm werdep In gewlageu Ml het gebouw vao de 3or tdeut iie l loyd werden uithangt rth i na r omlaag gelrokktti in tri Mn rontlgtidraK i Ml vervolgentt Op atraat guworpen en vertrapt Voor hut Belgiavhe otmaulaat y iTd t eti HyiikpathieiH tonglng gcliowlen Dr tleiiHNir traUt werd bijgewoond diMtf l epino arilialdi HOMK 1 April Part I it Rome wi Na iplN eii mt anihtre Khvhv van ZuldItaUiï Ik een groot dei van th leden tthr DuitM ie kolonie vertrcdckim In Napeht verllHen de mettvt gwzleiie leden waarvan mmmigen reeda meer daa veertig jareft in ItaliA womaotitlg war n de Htad lu Kouw htwft zich wa Natlvnaal CoKlit gi voriml len gunste van liet ingrij eti vMi Italië h den oort I n monanhistisohe revolutie in Portugal MADRID 8 April Vo ni d bladen is in Braganza Chares ea T nM door Portugeesche Hoyalisten da monarchie geproclameerd De President hoeft nogmaals de constitutio naele geranties opgeheven volgeni een op voorstel van den miniater van oorlog door deo ministerraail mat algemeene stemmen genomen besluit De miniflter van oorlog generaal VaHtro is te Oporto aangekomen om zioh aan de spita van het garnizoen van Oporto te kt b dat opgeroepen is om tegen de m Braga en Chares samengetrokken monarchisten dp te trekken Het gerucht loopt dat 20 Maart ex koning Manuel met zijn ge troowm op een neutraal schip te Hantandéé is aangekomen LONDEN Er worden thans te loonden premies betaald van 40 guineas per honderd bij verzekeringen tegen een otwlog tusschen Duitscbland en Nederland De actie aan de Dardanellea UOVK 9 April Part Aw de Triliitna wordt uit Athene gexeind dat 2f 000 n an van do DardaaüHen expedltto ondiT In vel van Generaal d Antfli naar Kgypto vertrokken lo MiidroH zijn sïechl mtgnvitsr 50 J0 man oehtivgeWevrn He voor de helft uil V iiagalcfzen en voor ép andere b 4h uH An tralti rK baataon Op 4 AprU baeocht Van de Zaanwach Vlaamaoha grens Kngelsche aviateun hebben gisteravond omstreeks 9 uur bommen gewornea op do DuitsGhe verschansingen in He st en Knocke Duikboot gepasseerd Uit IJmuiden wordt aan de TtA gemeld Het Nederl s s Danw hedenmorgen van Liverpool te IJmuiden aangMoman rapporteert dat het Donderdagmiddag te 3 uur by de Noord Hinder een groote Doitsobe onderzeeboot is gepasseerd Aan dak zag men 8 man ait4 n MAASTRICHT 8 April Part De Duitschers blgven groota hoeveelheden vee opeischan Dt or Ijiik passeerde een train mat 300 stuka vee die iu de omgevine van l ngaren aijn getequireerd Het wordt alles naar Duitschland doorgevoerd Te Luik is een verdacht persoon gevangen genomen op wien photo r en weAen gevonden en in wien Duitschers een Ëngalsch spioa meenden te zien Te Luik zün de ouders van een twiatigtal Belgische dienstplichtigen die zien by het leger hebban gevoegd tot boete van 400 tot 1200 Mark veroorde d Te Monland warden een veertigtal dienatplichtige Belgen bH een pogmg om de grens over te steleen iioor de Duitschers aangehouden £ en hunner die trachtte te vluohten kreeg een schot door bet hoofd limbon en de ooHog MAASTRICHT 9 Anril Da industrie blyft steeds tobben met dan aanvoer van grondstoffen uit bat buitenland De grondstoffen komen w l geregdid uit Duitschland dooh het Duitscha gouvernement in België geeft vandaag haar toestemming om morgen weer hot verlof tot uitvoer in te trekken Keno fabriek die speciaal aangewezen ia op het betrekken van aan balanf k deel harer grondstoffan nit Belgitt ontving deaar dagen mat toestemming der LuibKjhe Kommandaqtur een aantal waggons dia langn tyd te Viae waren opgehouden Na meende men daC ander grondatoffen eveneens zouden worden doorgelaten De Kommandantur te Luik houdt echter de zoo gewanaohte grondstoffen tegen en verdedigt haar oouding mat de bewering dat wanneer Holland zijn grenzen sluit voor de uitvoer van levensmiddelen de Duitachers uit Belgi geen grondstoffen doorlaten voor de Nederlandsche industrie Ken Zof ln oatmtiet Op den 2den April op 54 gr m N II en i gr m O I heeft de ghNoron tK IJiiHildfn binnenvekoowm atoomtrawier Batavier H op zee een Zeppeita oniuKHrt Ilt4 hiohtirhip uil het OOMtüi komendf ging twnige malon over bet Vi Tlutg htjeii dot h Hrt b t me rnet en BUtJSHKL per koorier tot de rrena on Ix rotiwlAre zijde verwwm ik dat tUf tHiffetien van de tatlona te Kruaiiei vtMir den iljii van lil jsren door hm DultMolin iMwtour fnpacht at Van dn HeighM e grens i Ito bonr mn WffliA gcfntwniK antvan per lo Oapelle la door het DultMjho lieotuur onlftlagifi llH gi iieentetH M uur kreev bavel Mntien 4 uur een andere ontvanger te tienoemen I aaroiii wan hedenmorgen en vergadering be gd Het genteentelM iiuir wfigerdw de ItwT Wou te ont Hloan zoolang de redi n niet Itetiend in uaarom hij oalMlagen werd Wel werd ti hlijk de autl Mor tarlN i gemtwote1 ml vanger aangewezen Telegrafiiek Weerbericht van het Koninkiyk Iteteriologltoh Institnnt te DE BILDT Hoogste barometentand 760 7 te Miinchen laagste stand 740 6 ttSkodesnaens Verwachting tot den volgeaden dag Aanvankelgk krachtige later afnemende westeiyke tot zoidwestelUke wind betrokken tot xwaar bewolkt tijdeiyk opklarend waarschgnlijk regen genof hagelbuien iets zachter BUUtJERLUKE STAND REEUWIJK ÜEBOREN Sophia Maria onden A de Lange en H Okkerse Hendrik ooders C Verboom en T van Nielen Johannes Adrianas ouders L van Leeuwen en J Rükelükhuizeo OVERLEDEN A li Boere 4 weken J A van I eeuwen 3 dagen