Goudsche Courant, dinsdag 12 oktober 1915

54e J argang PRIJS DER ADV RTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bewysiWmmer f 0 66 Elke regel meer 0 10 Ui drie achtereenvolgende plaatgingen M onlrn deze t a nfwer btiAend Dienstaanbiedingen per plaatsing viui 1 5 regela f 0 35 b j vooruiUbetaling elke regel meer 6 cU Reclames f O pi per regel Gn ole letters en randen naar plaatüiuimla Telefoon latere 82 De Éitnjd in hel Westeu 4n de Vus iiwhe ïleitung aehri l s Uax Otfbor uug het eeu en ander over het iTttn MJhe oïleiuMo Uet een zorg eu ouwlehiigboid zuo veiieli hij die ook u tegenmaoder i w tet t tuoft lnbotn nen werd luunval voorbereid De bwt UHWiMk jwerdeu veriuuueLd lu oiHaaglijkuuwjuviten wentel zij opgehoopt Wij I hebben thana de bewi Beu dal eeu IJviervuudjge uvermaehl t goaiover ouh I Uedttclieiijk aiju hel veri thotrtW wii jtlie men hierheen gehaald had ge ndeeliulijU oude die men wekenlang In IJi iltH en met bijsoiHler goode v or IjMing P verbaal had lateu koineu en Ijopuivuw gewapend en utlgeruat had IKluUg werd achter hei front ge Ijoeteud de techniek van de bcMiur niing moeet er vaut Inaitlen Ook de avallerie werd opiümiw onderwosen lil de kiiltól om behaalde voordeolen ii gubrulketi Tegelijkertijd wor fc i naar een bepaald plan ver voomltaieiule aohaak utliMi gcilaan De vllegerM kwanwu trtleedt bal front hebben moeteit afgeven Ditarua iMjgun liet lievdlngHwapen I Miu de fraiMN he de aritllerie haarIjwerk Zij rh hlttf baar vuur om dnl v j htoiMle troepen van hun winpunjlten al te Huljden Daarna begon zijjMe lorpen te beüohleten waar zij Miit ht dat Duittftiiie tme n In kwnr jtior lagetL De Duit chera mix len iU iint nkklge bevidking in velltgbiold brengen EarM toen voltimiden lile Frttnf he baUerljen hun werk ilat jvaii buittm naar binnen begnmum l wa door de Dultwhe loopgraven Ie h Hm vuur bereikte hlunnod ook lï ijn hoi gtopunt Wa het tevoren ecm ei woud t w4aii lui werd hel een l rankzinnig alle voormelUngcn te ho l vm gaand tromnKden Van de wild lltt ld van hei Immbardesniml knnmen I zich geen vooratftlltng maken Nonll I op oiuien plafieet ei dergelijk ge laoH gt htionl Een officier die In Uv o onier de verwhrikkingen van AittH Soui hoz en de Utrotto heeft neegcmaakl zeide mij dat dit alte mot de artilImruv aaiival vari dfvzeda Ifün niet Ie vergelijken wait gewenet Da on nnclit vijftiR op cwiigf plok mmw HB II11 m I u x i i i J M 4 llkken verdwenen de vtJrwoiMhsriiig dio er nu uit prak grwntnle aan onl llon jij gek o Ik T vroeg bij Ti5 hlor Uuhte om die vraag V Sen maar geruMt antwooï e hij 1 Jij bent nlot giHc en ik evenmin maak je niet bósorgd om niemuiMlal Ik hatl er mijn redenen voor waarom Je hlar UMteMt eten mi niet ginI der daarmee N bei uit ïa nu I heen ik heb iu g gewlohtlge sakon I af te doen Houd je gereed om elkliiogenblik wet den wagen hier voor I Ie konum ik zal je wei een boo lI toehap zwiden I De knecht mompelde letH en ecbiidde het hoofd maar twh ging hij zidider logeiu reke heen Eriurt Hchreei ijverig en zette in gfoute trekken zijn han ileekeikiikg onder den bri 4 vorvolgene rtrhrwfhij I Vlug nog eenige woorden op een anlicf pttpierr o Hcbelde toen dim obwkellner Oi h iaat dit teh jam en dezen I Itriel op Htoamlen voet naar he4 poatI en tol eg raafkantoor brengen zci hU I Jïier ia geld om de koeten te vol I dr en Zoodra or antwoord kontó I moot ik gewaararhuwd worden Wordt vervolgd 44M STUATS UrrERU B B TrAkim V Diaodag 12 Oct tjrlta van I 1000 J791 879 8545 12 r 400 3640 7421 7923 16429 19 61 1200 m 4726 mtö t Z M O 1 100 2n 9 4181 6148 7801 8804 0830 9601 Wie 15183 Pr can van f 70 171 328 MO 479 571 717 824 9ir m 9na 1092 io9b ii2 1142 LW 1478 149 1623 1630 1755 1 779 178i mm 1878 1892 2177 2244 2Ï94 nlO 2320 2423 2126 2 60 2824 2881 89 MWX 3089 3111 3190 3233 8293 l Mm XüU 3760 395 39 8 9981 4191 4206 4 3 I8 4 139 4882 4 31 4944 5075 5137 5174 5231 5432 Jti4 57 i7 5790 18II2 75 5890 5892 591 032 Wla 6245 281 6774 6792 6864 689 7026 70ri4 7197 7218 7229 7285 7370 7400 74 J8 7461 7581 76Ö1 7685 7TI9 77 51 7804 7818 785 7876 7911 N0 5 81169 82 7 8365 8371 8379 8443 KUili 8ri88 8708 8851 8951 9024 9085 9065 9144 9283 9275 9309 93 26 941 9580 9902 lOlöl 101 10142 10179 1026 3 10ri64 m I07I9 10876 10887 10938 10915 I095i 1U955 10980 1108 11107 111 13 11242 11349 11160 1149f li 3 i 11 536 11743 11835 12 m5 12041 12129 mm 12372 12414 iZiM rütli 12713 12830 13172 1 3463 13 59 13 571 I II15 13716 k t838 I38 t i I38H8 14061 14205 ll tTlt 14112 14466 11 530 H 5M HJ08 HTM H761 11771 1IH82 14WI3 14911 1 5274 l WJO 1M2M 1 5382 1 5538 r 87 1 572 5 15745 15740 1 5913 15950 JS98t 15987 16239 16408 l r 71 1660K 1671 16899 16911 1C910 1H956 16976 1 7020 17MS 17f 08 170417 1769fi 1778 17775 17TK4 17793 17805 178 50 17869 17 2 17928 18090 18110 18131 18 2B mW 18 312 1847 18 523 18 Jt7 IHTMl 18770 18780 190 19119 19411 194 i i I J7 li W 197W ISftIM ilKBH 20072 j n w 2oiH nrm m n Mvm mm iiï Ki jtm 20751 ar77l 20779 26796 JI48H 20847 aoWW 20988 202 Unti VÜt NloUn 232 483 59 33 Wil At 3 1 ul Ui i m i mi titid AWi jmia JdWt jnin KMH J408 3 i j i iWi 4011 4164 4218 4434 4590 4 29 UNO 5191 5526 770 5988 6251 6527 6701 68 703 7819 7531 7765 8037 840 l 8580 8809 9028 9VJ86 9130 M97 9945 I018 10398 10734 10911 11036 ItllO lr202 112181 11 Wl 11761 11960 2IMe 12146 12284 2351 12114 42692 12883 130U 13120 13 l 28 i i4 8 13683 ITBS4 14119 142 14440 14655 14810 11997 1 5090 15170 152 15407 3 l ► Itj n l JB J i8 Bi W4 lUlU 11109 ll i2 iUHH lOlti UW Ui 1163 llNi 12IU lJ4u i 4 1281 13 29 13 8 itHl 13 14W tültl 1533 1 3 i lj4t I5I J loOÏ J5S8 ma 1684 II 12 l M lni9 1824 1860 2028 2046 2Ul2 Utl9 2116 2144 2171 2186 219U m 38 j 2401 2436 2446 2u3 f 2j 9 £ iV2 2543 25Ï0 2581 SWIU ÏÏJ9 2 50 JI9 2783 2818 2821 m 2972 2980 3028 3038 3029 3141 31 i6 3212 24 383 8382 3493 3522 3532 35 4i 8554 356 16 1 3U45 3661 3718 3697 3827 3856 3868 I899 3907 3998 4008 4U2I IU 29 4052 4079 4151 4163 4168 4178 4188 1192 4207 4247 4 289 4284 42iW 4301 4343 4367 4436 4441 1414 4519 4551 4672 4600 4659 4707 4722 4729 4757 4840 4883 4949 4945 4950 5037 5054 5062 5063 5136 5159 5178 5238 3279 5417 548U Ö48Ö 5523 5W5 5570 r8i9l 94 57U 5730 5797 WW 5910 5930 5932 5940 IX 16 0080 6085 6114 6151 6109 6Jfl 6275 03 7 6340 6412 6482 6598 6619 U 27 6665 6668 6695 0712 6719 6762 6804 6815 6820 6886 6925 6939 6959 6977 981 7106 7116 7258 7266 7290 7296 7353 7 i l 7402 7130 441 7473 7538 7 0 7615 7634 7673 7760 7803 78 36 7865 7895 7906 7959 8062 8181 8187 8275 8298 833 84 8 8474 8511 8519 8633 8570 8609 8635 8744 8764 8782 8792 8825 J8863 8874 8934 8963 8980 908a ll2 9148 9146 9198 92 1 9347 9384 9388 9393 9414 9416 94M 9476 9483 9484 9492 M96 9618 96 29 9660 9869 99 22 9996 9959 lOOiM 10123 10170 10171 10 201 10 286 1IW42 lOSM 10 388 10476 10523 10567 10700 1072 10791 10842 10890 10894 IIBHR 109 24 I 8t39 10942 10959 10 73 11012 11068 11076 11087 1109 UIM 11118 111 8 11161 11193 11203 11215 112 20 11221 11289 113 20 11336 11404 11482 U4K9 11 595 nao 5 11695 11727 11742 11789 11813 11870 11879 11970 11977 11987 120O3 12019 rJOfiS 12062 12102 12121 12132 12168 12190 12198 12205 r2206 12 268 12SHÖ 1 2 278 12298 r2818 12375 12376 12881 12WM 13895 I2 I2 12685 12702 12 H8 12546 1 2589 1 2607 127 20 1 2733 12875 129 7 1 28 28 12946 12967 1 3004 13081 1 3074 1 3078 18106 131 37 131 Vi 131 16 i 221 1 1 347 1 3 i92 l l m 1 1415 138 W 14088 14111 14280 144 13 13115 1 1297 13427 1 1470 1 1471 1 1491 13f 3 mS6 1 1700 13702 1 1723 138 11 13911 1 1982 13991 14152 14 281 1423 1 142714339 143 8 14 189 144 1 14168 14183 t45 M 14518 11 520 14e 14673 14711 14766 1479b 14828 14842 14875 14907 14946 150 22 J 10a 15037 15072 1807S 150118 1B127 15147 15153 1 5165 lüÜfM 15211 15231 1 5264 14269 15281 15302 15 305 l W57 15886 15l2 rji5438 15435 15441 15484 1 uc8e 1582 1 KM5 16227 16490 166 16794 16993 17161 17312 1749 i 176 5 178 2 18034 822ü 18306 18427 18640 18733 18943 19101 19475 J9667 20012 20168 202ai 20468 aft79 206 29 20793 206 15 1 i l2 l 7 l l 3l imA 16242 1 6 16698 l 7 6 imr IÏ197 i7r 3 17 iVi 17744 17SH1 mm m 25 18129 IMI 12 ISfil IKÏtiO i r I J31 19181 IWl JOIH J0I76 J0308 20475 J0 S5 20671 J 8t1 1 5670 15782 1 5945 16101 lO l 16574 16709 168 17 K6 17200 173 6 17520 177 M 179 180 58 18262 18 171 18454 ISWifi 187a 18961 19216 19521 l W99 J0123 20 80 20377 204M1 J0f 6 20713 206 1 155M 15809 16001 16188 16 172 16611 16788 16834 17116 17277 17461 176 12 7S32 17990 18084 18279 18415 18498 vme 18849 19055 19328 19M4 199 50 201 KI 20202 20382 20rrfKI 20595 aü7 i8 2089 15814 160O2 162 25 16 189 16641 16798 16989 UVA 17310 17473 17633 17842 18010 18097 18291 184 18 98 18698 18859 19066 19441 19657 99 i3 20 67 202 8 2 M 1M 2056 aof 24 2 790 20911 1 5789 l yj63 16135 16 t 185 16760 16833 17106 172 59 17S94 17 571 17804 17964 18082 18263 18379 18481 18693 18801 190f 4 19292 1952 19900 20136 20181 20378 20000 20f 93 20715 20885 Advertcntiën V VerJootdi MABIK C A TBEPE w Genig kennisgeviiin Gaan rocoptie 1 9 Mevronw USgEL DE 8CHEPPERDi RiDDu Rotterdamscho Dijk vraagt bij baar jongste dochter eeno Malile jeoge Dame voor enkole wan daags 9 Voor dadeltjk aEVRAAOD met opgave van prijs een gMtiM ZiDaneE voor middag au avonduren Ilriaven h Ko 2347 Boekhandol KUYÖ Voorburg 9 NIEUWE SCHOUWBURG Sociëteit Oni Genoegen Oouda Het Hugscb Biijspei EofMsmble van het Boawmeceter Theater ta Oravenhage Direct L0ÜI8 BOOWMEÏSTER Jr Woensdag 13 October 1915 8UUR 7B Op a riim DE LANDSTORM OPGEROEPEN MiliUir biyspol in 3 bedrijven van den beroemden Belgisohe Tooneel sohnjvtt wicUkuiR ONBEOAARLUK LACHSUCCES CASPARD óppaiter Ijoiiis BonwwnMTmi Ji Prynn dor plaatsen Stelles en Loge Niet laden I t 25 Leden I Baloon Niet ledon Leden 0 75 Oalery Niet I en Laden 0 40 verhoogd met pCt Antenrsrechten MMHakoa kMalaii Iwtaa prllaass Plaatabasprekiog Dlnadag 12 October van 10 12 en 2 4 nar k tO IO por plaate 42 Tegen November a a wordt door twee BdglKbe heerea b b b h h Zit m Sliapkainer gevraagd winder peaaioD Brieven met pr aopf urf t aenden aan het adrw Turfmarkt 34 liihUitijtiMarMi Een SOLKD AORES voor aenbelen is b l Mrslr l 14 Rmantia um alk meubelen apoedig aotjek ea bUI k 13 Nitsdepwteairat GMda BTIfll H Lluwuiiuiiaiwiui T OIVE DOOB HET OPERA SOLISTEN ENSEMBLE Opgericht 1 September 1914 Mfci MARIE JANSEN Jeugdig DranutischeSopraaoT d Ned Opera ANTON DIRKS Ie Banton v d Vlaamsche Opera te Antwerpen JOS MASTENBROEK Ie Tenor v J d Vlaamache Opera t Qent VAN 8CHAIK Pianirt Aocompag nateor Antwerpen OF DONDERDAO 14 OCTOBER IMS des avonds te 8 uur in den NIEUWEN S CHOtlWBU RO te Oouda PKOORAMMA 1 Duo uH de Opera Carmen Sopraan en Tenor O Bizkt 2 Aria uit de Opera 4 km4 Baryton Lko D liuu 3 Duo Crucifix F Faühé Sopraan en Baryton 4 a nLiad Ban Zwaiua b Mecderkc alleen Sopraan Eu Hduebhokck 5 Duo uit de Opera De Parel vlMchera O Bimt Tenor en Baiytoa 6 TriouttdeOpera Troubadour O Vehdi Sopraan Tenor en Baryton PAUZE V Aria uit de Opera Mlgnon Tenor Aubr Tuohas Duo uit de Opera Rigoletto A O VlCKBI Sopraan en Baryton Réc et Arioao de l C ra Benvenuto E Diaü Baryton Oebed uit de Opera Toka Sopraan Puocisi Due de l Opera La Muettede de Portici Aubkb Tenor en Baryton Trio Finale uit de Opera Pautt Ch Qqunod Sopraan Tenor en Baryton Veraadorlatoa la hot Prorramma Vrijen toegang bebbnn de Leden on hunne huisgonooten voor wie plaatsen in do Stallea gereserveerd worden De Leden die evenwel self bnn plaatsen wenschen te kieaen behooron eveneens plaatsen te bepreken ad 10 et per persoon Entree voor niet Ledon f 0 50 Bcnedenxaal Loge en Stalles en de 9 eerste r en van het Balcon de volgende rnen van het Balcon Amphiteater f 0 35 en op de QaleriJ f o lo uitsluitend voor on en minvermogondon Oeiegenhoid tot plaatsbespreken op Woensdag 13 Oekdhn 191 S s morgens van 10 12 ure k 10 Cent per persoon in de Sociëteit Ons Genoegen waar tevens de toegangsbewijzen te bekomen lyn van af 13Óctoborl915 N l Da coatrtkatio voor kotUdmaatsckap koeraatt I4 S0 De Secretaris H6 O J M KROON ThymsfaHMip Thymtabltttten Pertussin 13 by P WEI JER Apotheker Oouwe 135 Telefoon 37 Iej ie¥ed E Alter 2 GMl pte6ra6ht269 geett de HOOGSTE W AAUOÈ voor Gedragen Baena ea DamesUeeding Koopt gneheele of gedeelten van Inboedels b ook naar bmtea de atad aan hoia te ontbieden Brieven woïden vK goed a V p op MTAAM ea AOBMB Kq deWeilALTBl Oed acht S O DEN HAAG Konin klijke M arine Kennisgeving d t gelegenheid beataat lot het aangaan eener vrgviHiaverbintenis bij Hr Ms Zeemacht als minimnm teettod ITisai j maximamleeftydSSJsK iminimnm leeftijd 30 jast maximnm laaft 29 jta Liohtmatroos m l kort dMMStvcriMmI Matroos torpedomaker Matroos kok Stoken 2 klasse minimara leeftgd 19js mazimnm leett sa indien reeds leer vot doende kunnende stokte maximum leeftijd 29 js LeerKng Steker Cxt t V p Nadere inlichtingen worden op aanvraag het ïenden van een brisf kaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aannemingéirIfarine te WILLEMSOOEP DES HELDER 60 Abonneert U op dit BM Zeer mooie sollede meubelenals Tafel Stoelen Kasten Splegela SchHderyen Thectarfels Bulfetten St4lanieublenienten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelèn enz nnz alles Bpotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf 17 0 Styikast f Stfiltatel f 9 ao Spiegels 6 60 f 7M èna 20 snnnUTItt ImililiiaMIüSckl kik RoMardam j£ Sa TlDJ 3 OiJl Nieuw Sohfluwburg 8 uur liaagvch Blijspel Eneemble 11 Gel Nieuwe Schouwburg uur Opera en Liedoravond Nolail parlement Gouda 18 Ooi 2 a Geb Bouw en WonliHiti zifht Outleretandecununiseie Ar ineuKurg 19 Ort Nieuwe Schouwburg Concert ZandfVerceiiigingHi 1 Zanen 21 Ooi Nieuwe Schouwburg Aboaneoicnt voo retelling DRACHEN qUELLE FLESSCHEN WORDEN OP REKENING j 6EnEli D0 i 8U TERUCGAAF VERGOEl M LITER A 15 CT Nov Nieuwe Schouwburg V Opvoering Opera Carmen MeeU rmotken lj genyeld ÜM me i illng Ie mogea onlTMigiai orgaderlngen amcfrtm vorniskellji den ens om dese dan in onse sges te vemwlden NATUUR BRONWATER PREMIE I voor de Lezers van de Gotidsclie Goanii I MÏ o nrm na ORMinr ta Mtorrio toaol tta Tab MM De Oorlog in België Dit werk ksvat n PbotofrapkioêB co4rokt op kaaatpapier kat fsksd gooit ooa waar bsold ovor o varwooMlaioa la BoifU oa la eoa vanaaiollag grooto waarde DB PMM uawuwT auoim r um Praaco 4oor gokool NodorkuHl voor f 041 aa oatvaagat vaa aoataagals of iMStwMal paQTsrr OM rtotookoa woaackt ah ioaor vaa o aaaasskoCA tooatvaatoavudoI a OEBR aRAAUW SiBgoliva M D Onriog in Baigii voor so coat at Iraaaa aa oatvaafst vaa poctwiaaol ol ootaogols a4 I o s WtHrnnjUTS NAAM Woensdag 13 October lgl5 3ri © a WS ©3=l ®= ®= ® 2k n em Feestdagen Verschijut dagelijks XSfar PRUS VAN HET ABONNEMENT fl ï5 fc kwartaal SSo nirrrllen dageliiks gT 31 büOT = Agenlen Jen 1 50 1 50 1 90 aangenemeg aan ons Bureau Boekhandel en de Postkantoren fêlafoon latere 82 Ui n gronie verÜescen aan den vljantt l lloe en deileii twee motiUorH op de jiDonau zinken I Op Sen Balluui 1 i uu Uiuden wunk U d i Uft ge 1 II meid Il Il AnUibutd Uurd de mariiieHle 4 uaI lldiKe au de Uail i elugrapb wubrylt j iial de dramaUHeho ouLwikkeling der I Uulkangebeurtimitwen kan dienen ala I x U henuueriug aau hetgeen v i doel der Untiieiie vioot voor Ui zaak dei liitiaJIliHerdeu duet De iawliug der OeaUieerdeu te tia iuiuki wttu eou on le i l g op be Uwyelfcologirtch ogenblik toegebracht ivuigi us h begiuwel ener xtiaiegie jvau verroMung zooalii nlleeu n eeüiogeiwilieidtie kan uitvoeren Ter wijl itutgarije en de DmbichM M haa ug do verdodigingtrwerken van DehleagutHj voorbereiden waren de Uealtieerdttn ruHitg boMg met du lauihiig lo balouiki De omvang der half ijte u aler hall te lautl uitgevoerde Ijopfratiee der jeallieerdon if in de ig wihiedËUJH zonder voorbeeld Zij I naudolen mol vertrouwtHi en z ker I Jieid en DuitMohland en OoMenrljk I lloiiffarije laten zich treffen up pun I liit die voor hen een levmiHbelang 1 vi rmen Zij durven hun sohoepen niet I jwagen ztrittt om die vlagen to pa 1 Ijreeren j 1 De Uritm he traniiport ver richt igen j llin desen o rlog lju retorda en wonLderou van htwöt liappij uvur do zw I Zij leveren bewl van den hortgaten I moed en van vnllödlgti zi erh In I do defen eve en off meve nmatrege llteii tegen DuitiM ho duikbouteu Il In Oottenryk t Do Wiener Zig publUeert d d 12 0 t een oigonbandig ecbtrljveu van oLuergkli V aurblj het lUMi l vn vau I tiet gtsnoeiwchappelijke wapeti voor 1 jde Uytrtcnriikm he lauden wordt vaat hgtMield Ueze atleriioogale hcmthikklug j litttiiigt inutg ttamen met xv L gel jktij liHg daamH e vufftgettieldp wapen vour jfde gemeouHchuppijUjkü UostoorlJkBühlUloiigaarsvht inrichtïlt Door het I vuKü tülleii van bot tïoatïiprijk ehe I r oaiifwapen tt uu voorgoed oen he l raldiek leekeii van oenegezindheid gel ihapeii waartbur de lAaatkuiidige eetaheiU der UutfteurtjkfKihe lam dm MoUjk op den voorgrond wordt ge I De lutiei lijkt mi organim he MaainItoorlgbeld van hi4 hechte titautifreehi tHljke mmoutHolMd vau al doze laii dun tot d n oonhiHdiMtaat Ooiïtenri k wiirdt hiiTd i ir zinnebeeldig voor I uogen gevoerd i f liuigujen m deu iryd i liet i iALbe ge aul hap te uu l tltóu oiiiv lug hel Vülgoud Wtegram uit I Msti Swlert gistorennachl ziju ite I I Uuigurttu den aanval begonnen 11 de 1 n bung vun Vlaairiti Alle aanval10 wenleu mol zware veriiezeu oor dfii V ijaihi algeelagjen t e bladen itoelen mede dat de piualti vau den aanvat zich Jj oujI leii leu Zaïd üusten van NiMi b I mdt I i vi ServiBche commuulLiuó Ij I ogt Creduronde deu n worden 1 he i4 e gyv echten gdeverd by do tel I Üij Uolgrado poogde de vijand nu f u krachtige arüUerlevoorberoidlng de heuvüla van Wrlti ar etoruienderI blind Ie veroveren De aanvat op I VrBl j r rrtuitt af op den togeu lAnd I iittzer troepen die d a vijand g tote I De lAg bij Belgrado De Uada verneemt uU Nlsdi naar I mt PanjH wordt geui U d d lUOct Een eplseh gevei lit oflitwtkkelde zich iiver hot gdioelo front De Duitwhers drongen Helgrudo binnen De Bta d ifl ontruimd Een hftrdnekkig geI x bt wordt voortgexet op de omI ringende hoovel EenJgo topp nwerl den genomen en heroverd I e artil 1 I lerle geeft zonder ophouden al 3 da l gen de volle lang IlWleninorgcsi kre I gen de erviijis de overhand en zij hebben Ith van oeiiige voortw elijke utellingcai mee tor gemaakt in de Icbting au Topchidez Zij wierpen de UuilHchers op de voorstad van Belgrado Grand Vrftlchar geheeten Ie I mg Het gevecht wordt nwrt hevigheid voortgezet Vlut ielingen vertellen allerlei bijwondereiltnraardlge I rtlaftlljw van de dapperheid van Bel grado s verdiedigent y He vijamt wiwp mxet dan 50 000 granaten op de atAd De ftynagoge werd o a vendeld I Ond r hot puin werden honderden I I raelltiMthe gezinnen begraven die I luinr het hf4ltgdom gevlucht waren im daar beH erming te zo en Een batterij Kranache artillerie nam aan dp verdfvtiging dp De Engel ftoben brafhti n mef een ge zwaroHtuk I I Ill I I i l l BMa i g B J l l i l TJitgeTers A BBPnOIlLH BI ZOOM Verder Oostelijk bij Tahura aijn De Oorlog I Aaa bet WestelQk Front grt F raus e he communiqué van li O Inidl In den loop van den lïdit duurden de gevechten bij de gravm wdke de I ranschen gi vm noordelijk van Soucheï en op de koogien van La Folie veroverden Kut Hst aantal gelmakte gevangenen be lM t 150 Ér wonlt een heilig wederzijdsch btabarikinE nt in de atr k van KeilIta m Ancerwillcr bericht Bat Dnitsohe oommnQiqaé van 12 1 Oet loidt tui noorden van Atrecht se ten h Franschen hun aanvallen voort Iweo gedeeltelgke aanvallen op de liwpgraven den Sen dezer door ons lea inidwesten van Loos heroverd warden afeeslagen Krachtiger aanvallen op het front ten noorden van Souchez tot oostwaarts van Neuville mislukten op sommige plaatsen onder leer aanaienlijke verliezen voor den vijand Slechts op twee kleinere paniea slaagden de Fransohen er in tot is on voorste linie te dringen Ook in Champagne eindigden de 1 f tasehe aan beide zgden van Tahare 1 mt gsvoelige tegenslagen voor den l i n £ Ondanks de krachtige artillerie I teiding kon hy gisteren nergens winnen Zgn poging om heden I vroeg op dezelfde plaats door 1 tn mislukte eveneens 1 tlft Betl ijn wordt d d 12 Oct ge dd dat de gevechten in Champagne TOortdnrea zonder ophouden Tot intanterteaanvallen der Fransohen kwam het in de laatste dagen niet maar er woadt een hevig artilleriegevecht dat dikwijls in hevigheid toeneemt In het midden van de I nvecbtslinie nam de kanonade het 1 israkter aan alsof gedurende den I uoht een nieuwe aanval zou volgen Zuidelijk van Py St Maria ii Py en Somma Py was de grond door onophoadeiyke vuurblitsen der kanonnen 1 o laohtkogelsalvo s hel verlicht TeidÜkertjd zochten de Franschen de K terwaartsche stellingen en verbindiagswegen der Duitsohers nogmaals Ubsimatig onder vnnr te nemen doeh het kwam niet tot een aanval Kochtans bestaat er geen twijfel sa of het tweemaal beproefde zal door een derden keer worden gevolgd I door gevechten in de afgoloopon week 1 eigenaardige eigzagstelbngon ontstaan Hierdoor hebben da Franscb n vooral zich aan gevaarlek fl nkvnnr bloot I geateld Aan het Oosteiyk Front I Het Dttitsohfi cotanxanique van 12 I Oet luidt I Legergroep Uindenbarg Op het I weatelgk front van Duaabarg leidde I ome aanvftl tot het stormenderhand I veroveren van de vyaadelyke atellmgen ten weaten van IllouBk over 2 iK U frontbreedte Drie offi leren en 1 317 man werdon gevangen genomen i I een maohinegeweer buitgemaakt De Ra sohe tegenaanvallen w rden al1 geslagen 1 Legergroep Leopold van Beieren I £ r valt geen nieuws te vermeiden I liO groep Linamgen De vyaodeIgke oavalene heeft by i i eroy het I veld geraimd De toeetand der DnitI sche troepen van Botmer is onveranderd I Het Ooitenr Hoog oorama iqné van 12 Oot luidt Do toestand ia onveranderd In destreek ten auid n van Burkanow sloe1gen wij drie Kossitche aanvallen af I liet afweren van een vierd n aanval 1 die tegen een frontbreedte van 2 ii 3 1 K M was gertcbt is nog cau den gang By de Korminbeek en ten noordenvan Hafftlowka aan de Styr deed dei v and eveneens eenige aanvallen QVi der sneoes I Aan het Servische Pront f liet Uotflenrijkuciiie eomBiuI luque vau Yi Uei iuhH Ten moL u van de Save en de Donau eti iittii U boven Drma werd over het ouoele Ituiit emi uauvoi geduan L e i uuit t be iritept n die uit iielgr voort I vttii Am heuvot Lipar ten Ooateu 1 1 letstad oen zoekltcht bui Alle 1 Uougten lil de omgeving van Hel l griwlo die vau al u © overzijde der I nvier door hel veld eHchut worüeo I bofaeerauhl zyn in het besit der ver I Uc Uuitachor vferoveirdeft Semen I tliia zooat WIJ roedtj niel tdcn cu I drongcu den vijand lot l oharevaa te I I ug Op de grens tusHt hen Uerzego winft eu Montenegro hadden op ver richeidüuü ptaattwn scheriüuleeliugen A a M met Uuuieaeigtri iwch6 afdee rigen obor keilnier In banden ga I zetde hij 1 Breii mij p rts apier enveloppen 1 eu Hn hrijtgeruedvehap I Ja wel mijnheer I De reodH oiUvatigeu fooi eu bet I uitJ nht Op nog zulk eeu meevalU r 1 ije doden deu oborkellnei buigen asl ipn knipmetf 1 ValeiHijn zat er vol verbazing met I groote oogen en den mond wijd op n j naar te kijken VerdulveWl nHimï eHle MJ Dat inoe ik eeittr naderU zieu Ki tond op frtak de handen In I de broekzakken ehoof de tdgaar met I de tong naar llnka en kwam langI zanm nader Hij bleef slaan voor de I tafel waaraan Enwt zat en waarop I de oher kftllner het verlangde jnlat I had geplaatat 1 1 Verlang je leU vroef Ernrt j Neen Uli f dan op je ptaata n bind r j ndj lüet gebood hij op barncben toon Ulj Tgerdc zieh over den zon dertingon glimlach waarmetkr Valonliju hem aankeek Ja ja Ik wou Hij bleef steken en trad terng tf en Enwt ptotMini opf ond om eenige papler n uit zijn mantel te haten Wftnneer rijilen wij naar hnl i Dat iH mijn Mak Oa heen l Valentijn keek hem met groote oogeii aan Alle uttidndïkfog van I liet en geslepenheid wad uit sljne iiugen fEVthtETOm Bij voorbmU verheugde hij zieh reedH over het wederzien over haar wülkoimrtgroet met woord n hllK Het werd hem wann om het bart en üofHi zou hij Aid iJk vollen 4lral naar hulM gereden zijn Doeh zijn kalm overleg hield hem d yv m u ruK EenH mo t bij yn pUchf t eiiwle toe vervullen en dan helde eluU en vreugde liet m ient ditmaal een l worden zooal zjj nog f ha 1 Hij g in zijn verbeelding haar recd met verheugd gelaat onder den Kerstboom taan Daar kwam een ruiter in fUnkon draf de straat in ErnKt werd opeens uit zijn droomen ipgpechrikt Itie ruiter wa Km op met oen dnlveladiügen grijnelarh en hoojiende beleefdheid nam hij d n hoed ai voor Ern t die lang a ni voortliep Mfthler verwaande den eehandrti ken lasteraar roet geen ma ht l zifu van dien man bedierf tw 7 nii goede luim Voortdurend p inw nde hoe hij de boosaardige praa je van Knoop on chailelijk kon maken trad hij de gelagkamer van De KroonpriuB binnen en ging van daar in de aangrenzende kamer waar Valentijn juist een igaar nstak BimJelijkl bromde de knecht doch Ern t cheen dit niet te booron Terwijl hij zijn mantel aan den voltive iiannierkolljk trtljg dat zij van hoo gerham daarover verwijten zouden I inoetPn hi oren als hot ihiarblj nog 1 h il Hii keek op en bejwrkte hoc ai Bwt ierig do oberiïelïner het oog n h ii gevestigd hield Kijk me mjkT met zm aan im met zei hij tamelijk barach Dat is niet noodig ik weet er iwcb en veel meer vao dan gij prik de athder inet trotwhe houtetg en ttearinede overblufte hij den kmrtit zoodanig dat drae geon woord w r jirak totdat Ernat Mahler me kttrtiRen tred de kamer binnenstapte Aan zijn gelaat was wei te zien 4 de eaken niet zoo geechikt wane ftlH hij gehoopt had Hij had de hewen van het pro ianAimgaziJu op hun kantoor getHïffen maar zij waren niet genegen weeHt den termijn van levering te Mi en De tijd wae reede zoo Jf mogelijk geeield en wanneer de Ü ïAMis van den Enx roolen niet g en den bepaalden termijn kon jjjw Ud stij de leverantie aiet op iBorten nemen m onden dan noodzakelijk van H i moeten laten aanvoeren en raoor zouden de vrachtkosten zoo I Wel heeren juiut omdat ge dit I vooraiet zou het aoo erg met zijn I ala ge wlwhts vier weken u tslel wil I tiet gevou Dut zou voldo ide zijn I Do h do heeron haalden de s ihiiuI der op en aenden dat zij eerst daarI toe vergunning zbudeu mot m vraI n LMi niet op eigen gezag nio bten I bwllBHen Zoo werd het gesprek geI lekt totdat Erntit Mahter zijn hoed reep on in woede wegstormde i £ r mo6 t een middel geVondwi wor i dcTi om haar te hrfpen den molen I I te redden want de boete bij nte4 I tijffige levering wau zoe hoog dat bij I toe MiSMng daarvan k v d k op van I den molen onvermi leiijk scheen livi I I zou VfM r hera oen kltönigboii tgeweefft 1 I zijn haar h t geld voor de boete t © I I geven maar mocht hij als onderge I rtPhiktp fiaar aoo vernederen En I zon zij zich kin niet kel n t dankI baarheid aan he n overgeven Zou I zij dan i et dmken dat hij haar alI leen verlangde ale loon voor zijn I hulp I Neen neen dat kon Ih geen ge1 val hij moeet raad whanen een I ander middHI vinden aln het niet andww kon haar een beetje mirfMden jim haar te helpen fljRar hij moest Verhinderen dat zij onler zorgen gehukt gfng i haar mooie oogea rood