Goudsche Courant, zaterdag 18 december 1915

54e Jaargang Pebeco gr Tandpasta Pool Tandpoeder TandpasU Boldoot Urbanos pillen Vorken Alpooca eetvoiken dessert vork Aluminium vork IJzeren vork vanaf 30 et buJd Compositie vorken Vetersbreedte roodwol bl met wit MolièreVingerhoeden vanaf 1 et p itéIJzeren vingerhoedenWorm patronenWatten verband VeHen wattenVerband watten Winkel boeken 12 et Wasch pennen 4 et p r doL Wasch knjpers 7 et per te Zeepen Stokpaardjes Kaloderma Doering Leliënmelk Palmetine Roodkapje Amandelmelk Lana crème Eau de Col J M F Sohoonheids Elfen Sweet May 1 5 pond Cocos rozen Zeep 233 Glycerine kl FloralineZeep 502 AnkerzeepKinderzeepZeep DOssegalzeepTeerzeepVlekkenzeep ScheerzeepCloverzeepGlyoerinezeep 50 gram N 612 A Koffiezeefjes met en zonder lekbm Zaktoilete vanaf 8 Zakspiegeltjes ZeemUppen If Züde machine 4 ot per roMp hand 10 meter kluwen Zakdoeken rood wit en blauw BOO dcii VU led der vijnndelijke ioop ni en Ken kruiser en een iitonitor richtten hun vuur tsvergeeis in vennbJllende riebtii ten tegen onze sMUngeii en trokken zich terug Krijgaverrichtiogen ter Zc Do Duitsche kruiser Bremen on een torpedoboot in den g nd geboord Blijkens offlcieele mededeelingen van den Duitschen marinestaf is Zaterdagmiddag de kleine kruiser Bremen en een dor torpedobooten die hem begeleidden in het oostelhk deel van de Oostzee door een duikboot in den grond geboord Een aanzienlgk doel der bemanning ia gered Uitvoerverbod van tabak Naar de Duitsche vakbladen van welingelichte zgde vernemen is de Turksche rageering voornemens een I uitvoerverbod van inheemsche tabak I uit te vaardigen Ook Bulgarue wil I zich bij dien maatregel aansluiten I welke in de eerste plaats ten doel I heeft het voorzien in de eigen be I heeften en die der verbondenen to I verzekeren I Naderende beslissing over Oriekenland Volgens een Rentertelegram alt l onden aan de N Crt verneemt de Times uit Atbaoei Oe Duitsche gezant verklaarde in antwoord op de tegenwerpingen van Griekenland om Oostenrgksch puitsche troepen toe te laten dat de versterkingen die de bondgenooten te Saloniki bouwen Ouitsohland dwingen tot een actie op Grieksch grondgebied teneinde de bondgenooten te verdrgven Skoeloedis antwoordde dat Griekenland nooit den Bulgaren zou veroorloven een voet te zetten opGrieksohgrondgebied Het ministerieele orgaan Embros verzekert dat de r e g e a r i n g v o o rnemens is te protsstssren tegen de versterkingen te S al o n i k i die de grenzen van het toegestane te buiten gaan De t Bmgto ht der Entente troepen I De Daily Telegraph verneemt I uit Saloniki omtrent tin aftocht uit I Gevgheli Gedurende de ontruimiqg I van Gevgheli deed de vgand tien I vergeefsche aanvallen I De toestand der atmospheer beI gnnstigde de operaties des vgands Wit keper Zwart Vizel Oonddraad Wit veter Franioh Wit Zwart veter Mantel koord Doodkisten BraU Bretels Borduursel Opleg band Oplegband geueard Congres gaas Closetrollen Centimeters Dweilen Drokslnitingi Olimaxe Reform L Aventr Thalia £ au de Cologne Boldoot A f VeriUWe Flora Admirable Doable Sanders A I VeriUble Admirable IJilelslijn Boaqnet div sic inotxjo uit do gaiische mreek t De wlenjok steeg me naar t h Kjfcl niet dat ik Kamp vergat Ik bekende heni allee en hij schreei mij terug geniet van uw jeug l on vrijheid kiiidi Ik schaamde me niet voor bon hij was niet afgunstig al hij zag dat ik lachte en pret had met imjn aanbliklers maar nu luistert gij onder ndjn aaiiliidders was er een dS door allen benijd word Een elegante jonge men pa uit de liesklentJe gAomen en trots zijn jeugd een iwlaiigrijke post liekiecdoisic lilj he tte Van Nieberg en was hierlieeii Ie fungeeren Ik mocht beau eig nüi k I gekomen oen aki klQ t van ion XauAivaA nl H liJ W bij was aatmiatigond en spotziek en scheen ons allen over t hoofd te zien De aiulermi spanden tegen hem samen daarom rsim ik zijn hulde aan Mijn vader bekommerde zich niet over mij hol schoon alsof bij voor mijn nieuwsgieI rige oogen gevrijwaard wilde zijn I Een madaelaehtiae onrust had zich I van hfm meester gemaakt Als ik I hom vroeg kuste hij mij en drong I mij heen te gaan Des te meer tr I het mij iat hij op zekeren morgen hij I mij In de kamer kwam vragciMte I Is t waar krt van Nic ieig nn n I iiw vriwiden Is I Ik knikte hoogmoedig en anlI woonldn Hij maakt me t hof dal i alles Wordt vwvolgd BIOGLOBIN i eusachtige Üiiver koop F G IJ8SELSTIJN Blauwstraat 5 6 GOUDA = zal gedurende 2 weken dus vanaf IMAAIIDJIG 20 tot en met 31 DEC onderstaande artik tot ongekend lage prijzen opruimen Speciale aanbiedingen van reismonslers en restanten Bontelwerk voor allen doeleinden Nagel bonteli vanaf 4 ot Haar 2 i i et Kl r 9ct Bvouteriën Kinder sarnitann vanaf 10 et Dame Cpllier 4 Horloge Kettinci 10 Barrett nekipelden 6 Broohei B Boord baleioen Dora divene lengten Vera Cotiet r t Taille Boorlint wit en w groote rollen 9 ot Band Jalonaie band met en zonder latjei Oeklenrd wollen band 2 ot per el Zwart wollen band vanaf 2 Zwart Ptuobe bandZwart Rokken Koord 2 Gekleurd 2 Blaaw linnen band Wit Wit Kroon band Ean de Cologne spnitjea per maatEaa de Cologne 4711 No 4 Kistje van 3 tnk Vestzak flacons Zak vanaf Tl et Luie 30 Elaatiek Kousenband elastiek smal vanaf 15 et p el Kuif kammen Ronde Kinderkammen Tl Friseerkammen 12 Stofkammen v n Zakkammen Jaskettings 3 i 1 et Zijkammen vanaf 7 et Knoopen diverse soorten Manchetknoopen vanaf 6 et p Fotlooden vanaf 2 ot Inkt potlooden n 4 i Pleisters Portefeuilles vanaf 80 cent Portamonnsies Heeren 15 Dames 16 n Kinderen 10 Pijpen houten 24 cent per stuk Boordenknoopjes Frontknoopjea I Beenenknoopen Agaat Perlamoerknoopen Ankerknoopen Linnen Jaloazie koord Strengen in verschillende afmetingen Oordijnkoord Strengen in verschillende afmetingen Schilderijenkoord Kastpapier Kastranden IB el Kouaen Kousenband gespen Lepel Alpooca eetlepels dessert lepel suiker IJzeren lepel Compositie lepel Compositie suiWlep vanaf 12 ot p d Thee schepjes Mondwater Odol Pool Odol Messen Dessert me Tafel mes Brood mes Aardappelmesjes 4 Zakmessen 8 Migraine stiften 12 j Muizen tarwe 3 Mutsen gehaakte Muizen vallen 4 Naalden Haaknaalden vanaf 1 et per stuk Naalden goudoog 2 et p pakje Naalden ordinair 1 et Naalden kleermaker Stopnaalden 2 1 ei Breinaalden Borstroknaalden Maasnaatden Rggpennen Nachtpittten Odeurs odeur Boldoot Meiklokjes Helian trope Seringen Sanders doz stel 3 7 breed vanaf 18 2 aCt BV Hoeden elastiek Blouses Koord Peaton Feston o a 100 dessins vanaf 1 et p el Oarene Wit Katoen Strengen i 1 ons 22 et Ongebleekt katoen 20 Extra Madura div nommers Redtes Clarks katoen Zwart Clarks katoen Kaartjes garen wit en zwart Haak garen div num en kleuren Crème haak garen Rood IJs gareil Keger Rok n Bordnurkatoen Merk garen 1 cent per bolletje Brook s machine garen Diamond hand Qespen broek en vest 4 4 1 oent Iri fels Haarspelden vanaf A pakjes k 1 cent Haarspelden Munopól HaarwaUr Vegetal Ean de Quinine Uaarolie Brilliantin Schud id vanaf 10 cent por flacon Hoofd eau de Cologne Byloos Helios 12 Va cent per flacon lloedenpendoppen 2 cent Uorlogekettings Horlttgekoortjes Hoedepennon vanaf Tj cent Haken en oogen p pakje en p gewicht Horlogekasten div nummers Haarlemmerolie de echte 12V Ct p fl Jarretellea Jartetelknopjes Jarretelgespen Inkt Kamman Aohterkammen 2 et per el 10 et per stuk vanaf 3 ot p st 8 a cent per doos n pot j lichtbeelden gekleurde lichtbeeldenGlobe PoetsartikelenSidolBrassoPostpapierPortreUijstenZebra pastaZebra potloodMeubelpolitoerRicketts Zakjes blauwBijenkorf wasPunaisesLinoleumwasPoetsartikelen Rex 71 2 Anker gr 10 11 B Heisétui s vanaf 1 ot p st div breedte Rouw garnituren zilver Rouw belletjes Ringen been Ratten vallen 12 cent per stuk B ot 3 ot per eli Sajet Zw loodan sajet gekl vanaf 3 ot lot 1 ot 0 a BOO des ii vanaf 80 oent per el 7 oent Diverse pryzen Schaarkettingen Scharen vanaf 25 cent Knoopgaten schaar vanaf 10 cent per stuk Sigarettenkokers Sigarenpijpjes 7Vj r Speelkaarten vanaf 5 cent per tok Sehrijfgarnituren 71 2 n n 1 Schesfkwasten 20 cent Shampoon per doos I per stuk Scheermachine 45 cent Sierspelden vanaf 3 cent Spelden brieven vanaf 3 et p stuk Doek spelden l i Sponzen A gebleekt en Naturel Fabrieksprjjien l Veiligheid spelden vanaf 4 ot p doosje Reform B ot per doos vanaf 35 oent 3 cent per flacon vanaf 10 ot l Monopol Beneden Fabriekspry en Schuur Linnen Spiegels Fabrieksprijzen Tandborstels vanaf 13 oent Tandmiddeten Peboco kl Van artikelani waarwan de prijs niet ia vermeid wordt wan 10 tot 40 procent itorting gegewon Oadurende da uitwariioop UITSLUITEMD è oontant Aanbevelend Telepli No 122 i Blauwstraat 5 6 7 Winterliaiide zalf Purol Drogisterij WestliAren 11 kWOlPF C HORNEMANN liMilllli lllllljM32li MiwiiriMii Onovertrefbaar Yersterkingsmiddel bg rwakte bloedarmoede oleekzocbt en censwswakte Aanbevolen door talrgke Nednlandsche Artsen Proeflacon met Uteratonr op aanvrage Crati verkrijgbaar bq de Chemische Fabriek ENER K S 50 ROTTERDJIM FirmaC SMITS Schoenliaiidel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IGDEREEIV Onovertrefbare keuze in 50 PELTERIJEN vaa af de goedkoopste tot de fijnste soorten leer lage prijzen Bijzonder geschikt roor Kerstgescheolceii Pni f 1 1 Voor eiii stuk iiont bij ons gelioolit wordt gegarandeerd Zondigs t it 2 uur geopend 1 0 12965 Maandag 30 December 1915 GoiMM miwft j Ti© a ws eii A d Tr©rt©3 a ti© blsud oox G o vj d © aa Ona tr©lc©3a Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HBT ABONNEMENT Per kwartaal f 1 Ï5 Idem franco per poet 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 AlMMiQementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Mahet si by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 6 U Elke regel meer 0 10 Telefoon Intero 88 By drie achleteenvolgende plaatsingen worden deie teaen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO Ï5 by vooruiUbetaling elke regel meer 6 cis Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 ïïitgevers A WISKKÈS Bf ZOOH llil ft i t e u r ij k S h e coiumi 1 tiHiiié ii 19 Dec hridt De ve I volgiingMgevecbten in Montenegro heb 1 Wn een gunstig Verleop Wij na 1 men gjtHeran ongeveer HOO Monten 1 Knjneii en ServiAré gevangen li j 1 den strijd Uveii ile UoBteDregrijnen het vtxirgekoiiien daf de vijaiKl zij I overgave veénflde door ons ros oj I geheven armen en met doeken zwaAieskl tegetnoe te iMpeo zoodat I ZIJ om t rttaken vtm t f schut ver I zooht k cb onze linie ptoteeting op 1 zeer dMilen afstand ad haii gran 1 ten ginu bestoken K t spreekt va i I znif dat zulke versmKlelijke krijgslUtwi een Scherpe weerwraak voiv den en dit bij herhaling verder zu leii vinden C den Ballnui Met D u i t H c h e communiqué van 19 Dei mol k Bij Mykovac en Bielopolje zijn opnieuw 750 Serviërs en Mouteniigrijnen gwvangen genomen liet Montenegrijnsche comrimmiqué van 1 Dec roddt TroeI pen die verre in de ineerderfaeé l vnI ren hubiiau oitfi leger in den Sanjak aangevallen IHl neemt nu lUeuwe verdahgiiigHsteHingen In Uns leger iti ilerzegowiiltt werd eveneens krat tig aai evaHen Het slaikg er la na ureiiJange verwoetlegeve bten den MJaiKl naar den andMen oever van M Histi 4ka terug te werpen en hem zew zware verlinten ta berokkenen 1 PARIJS 18 Deo De toestand in 1 Macedonië is ongewyiigd I DuUrioho munitiefabriek in Turkije I beschoten 1 De F r a n s c h e tnArinestaf meUh I d d 18 Dec officleeli Een FrBnSohe kriiiwr heelt de Duitselio tahr3 4t I van oorlogstuig te Haifa Palestina tM rhoten en geheel vemieid Wie zal Saloniki kragen Die vraag wordt gesteld door de Frankf Zeit Zal het aan Bulgaren Oostenrgkors of Duitschers komen want het is dnidelgk dat Saloniki niet Orieksch zal bUjven En het blad verbaasd zich over Oriekenland s lydelgke houding I De passiviteit verwondert sohryft Fritz Maurice in de Figaro niet alleen Duitschland Alle vrienden van Griekenland verbazen zich reeds drie maanden lang en z betreuren nog etkon dag do fout die begaan werd toen men den groeten patriot aan het Keen b iiau rijlie gebeunenwweft te ve 1 inc Q Metz werd s natthta nog 1 iiiaals door vijandelijke vhe rsaau 1 Kevalleu Er werd slw te malerieele 1 m iiade aaitgeriüfat aIh het OMMyk Front He Hussisehe comonumqué I van n Dec meli Bij Hlga eindigden alle verrichtingen van vijandelijke V9rkennen4 afd elingen in de 1 richting van Kaggatzem Anting ea 1 den weg naar Tukkum onveranderli k te onzen voordeele One vuur vei I Jf eg de Dtriteohers Op sonanige I plaataen drongen wij bij de vervo I giug van den vijand in delinLednder I üuiuichera Irimien Ten N W van 1 Dwinsk in de streek er dorpen Mit 1 rfehel en Sarkaid beschoot onze ar 1 tillerie doeltreffend een colonne vijandelijke Infanterie en verstrooide ze 1 Aan het overige front deed zicli een wijziging voor Het Oosten r Hon g communiqué van 18 Dec meldt Op het Rnsiische front heerscht rust De Kussen beweren in hun stafbericht van den 15o dat hun cavalene by Useiesko aan den Dnjester een ontmoeting met Oostenrijksch Uon1 gaarsche verkenners in Hussische uniformen heeft gehad Van deze 1 mededeeling is gwn woord waarM wij gebniiken dngelgke verwerpaiykel middelen niet i liet Duitbche oomimiijiiiué ail 19 Dec luidt Kleine Ruainsehe a I deelin en döe ver heldeiie punten p I onae liniee benaderden werden teI mggeworpen I Aan het ItaUaamche Front I I Het ItaMaaneche conamini ué van IH Dec luidt De Italianen vermeeflterden den Norre4op op het punt waar de Torta en de AsUco ïalen in eikaar overgaan Ilij beiieerrtcht den bovenloop van de Astira Ooatenrijk he aanvalspogingco bij Oalavla werden gestuit Aan hei Z Oosteiyk Front Het Oosten r Hon g communiqué van 18 Dec luidt De streak ten Zuiden van Bielopolje is van vganden gezuiverd Het aantal gevangenen die by de verovering van I deze stad in onze handen zijn gevBnen t steeg tot 1950 Een onzer divisies 1 nam gedurende de laatste vier dagen 1 in Noord Oostelijk Montenegro 13 500 man gevangen 1 BERICHT zij Ml mrnlt sm I Jms IM au K blasi raw aatMuTXE kwirtaal t nairs Mrt Mia s De Oorlog 1 Aan het Watdyk Front lici Frauache naniiiklag com I luuiüqué van 18 Dec meim Ue a 1 liUerie l de In den loop van den I i t in Artoto enige aotivltait aan 1 ilHi lïag Ten Ooaten van Kootio I court werden torpedo s geworpen Ue 1 b raiuK batterijen bombardieerdeu de UuUeche loopgraven bij BlaiaviUe I leu Zuiden van Alrecht 1 iu fk lAreek vau Chauloee nam del l rauscbe artillerie met tniccee een aauul vyandolijke voertuigen onder vuur I Twee Duilache walervUegtuigeu van 1 het Htatlün te Zeebrugge werden Jour I ren torpedobool besnerkt toen zij twi I uKjleii teti Noord Wwten van Nieuw I puort vrij laag boven de see vlogen 1 tj werdeit oaiier vuur genomen met I het gevolg dat een vliegtuig in aee i viel De twee iuzlUteude oftioiereu I werden gered en gevangen genomen I liet Franeche avoml cotuuttim I qué van Ib Dec meldt De Duit I 4 he loopi r ven tueeohen de Soamm j en de O e zoowel al0 tusechen Sole I mua en HeinW werden krachtig be i tchoten De bïUterijen van den te 1 geoMamïer in het taatet genoemde 1 IMrict werden tot swijge gebraoh 1 Het Franüche avoud comomniqué van 19 Dec luidt Aan beide I zijden hadden hedennacht eiechts iwakke artiUerie gevechleB plaat In ite treek van Vauquoi werden de unjngevechten voortgezet in hel voorderil van de Fraooche troepen De bamhietin van de miUtaire werken en de legerplaatsen van den vijand in Ion ootor van Apremont ten Z VV van Saint Mihlel werden geduromle dien avund vooitgezet eib hebben gunstige reeultaten opgeleverd lu den nArlU van den 17en op den IHeu heeft een afdeeliuig van vier vliogtuigon het station M etz Satolon Dliiiienw gabusobardeerd Een voartiglal bommen zijn op de gebouwen en de bijgebouwen van het atftUon gevallen Hel DuilBche conununiqué van 19 Dec meat Van hot front zijn hoofd der regeoring ter zyde schoof I Maar het is geen uur meer van I klagen en achteromzien Oriekenland 1 is zichzelf niet meer en de mannen 1 die het regeeran kennen maar één 1 dryfveer ds vrees Hen vreest n at I alleen de Dnitschws maar ook de 1 Bulgaren en tegenover de Bulgaren 1 door Koning Conslantijn nog altgd 1 erfvijapden gentjemd denkt men aan demobiliseeren van een doel van I het leger en aan onderhandelingen over een neutrale Mnel Een aardig nitvindsel inderdaad 1 Een neutrale z6ne dat zou cijn voor de Bulgaren een strook Grieksohe grond waarin de Bulgaren zonder verzet kunnen doordringen en waaruit £ y niet meer zullen vertrekken indien het Oosteiyk avontuur in bun voordeel afloopt Dit zou voor hen allicht I het middel zijn om Gavalla te krHgen I zooals zij Monastir reeds in bet oezit I namen vlak voor den nous der Grieken I weg die vroeger zoo f n en zoo si m I waren maar thans zoo naïef dat zg I gelooven aan beloften terwgl reeds I vaa Duitsche z jde wordt aangekonI died dat zg Saloniki niet zullen I benouden I De Frankf Zeit vorge t oohler rde Figaro Bchrnver voort dat Geallieerden te Saloniki zgn endat ati er zullen blgven niet om het te benonden maar om het aan ign eigenaar terug te geven soodra i 1 hun taak daar zulten hebben volbracht I en Servië gered Men mag dan ook te 1 Athene wel blijde zijn dat men ons I eindelgk de gevraagde waarborgen 1 gaf want onze aanwezigheid betee 1 kent op het oo enblik den eenigen 1 waarborg van Gneksnland tegenover de onverzadigbare hebzucht der Bul1 garen 1 In en om de DardaneUen liet T u r k e h e comMiuniqué v n I 19 Doe luidt Bij Analorta on Ari Itoenuie word met artiUeriu ea bo o iiicii govü bt i K n brand die o is I geschut bij h landiogsplaats v n I Ari Boernoe in dee nacht van lU I DeiMsnber veroorzaakte duuple tot I den vo nni klag I Bij SMkhil Uahr wierp de vlja mI I ouder gewoonte een griKit aantal I lioinmen en luchttorpedo s togeii d I loopgraven van ons centrum en oiir I zen linkervleugel Onze kanonnen I bescjioten ak antwoord met goed g I volg die der tegeitstanders welke ze I t t zwijgen brachten toen de vljaivl I kiaruit hc4 vuur open en verid 4 Ken guda 4iie vloog mij door t 1 hoof f Wanneer ge dians ikiet dwingt I hot raadsel van dit huwelijk op te I l wMcn dan zal de sluier Me doze vrouw omu eelt nooit opgeheven wor 1 d ni in een broeder zal men ver 1 tn uw n hebb a sfirak ik I Wal betkielt gij Zij zocht mijn hand J Nog sineds weet ik niet 1 Zij sprak nel ik kan niet 1 Ik kan niet en zij scheen opnieuw I in tranen te zulten uitbarsten 1 moet u bodwingen sjirek I ik strei eid voorwendeiïde I Zij liet zirh bevelen en weersprak mt niet Nu Zij Iwgon Goed een oogenlblik hield zl sUI dan eens haperend en beklemd daarna zeer vlug in heftige bewoordingen vertelde zij steeds vlugger Gij weet wal tu s t en mlJ enRssnp voorgevallen i toen wij al I s iield naine t Was lente wij hoopI ten lat wij hij ons wederziefi In den I herfst verioofd zouden zijn ook voor I de wereld dot Is niet gebeurrl Zt I zwoeg stil I I angzaam aan maande ik Z I Hichtle en ing voort De zomer I kwam en vader bracht mi voor het I etrti In groot geisMiap Ik had me I at zoo lang een onervaren kiiid geI voeM ThaiM werd Ik gehuldigd als een koi4ng4n Was Ik niet hel rijk FEVILLETOX Waimeer zij in dit oogenhllk eene zag zij die da m nacht voor nul in zorg w 3at jik aan t vender Hiiep wa geweest om 9 zien of zij reeds De Gunsteling gouveruour uit de dtUstenus 1 zocht een stool die ik mot een ruk 1 naast haar zetel zette Zij groep inijii hand en omklemde fUe kramp f Ik wendde mij om Met haar pracb 1 tig kapsel teekende de gestalte va i I mijn vriendin zich in een scherp i silhooet af tegen den lidUien achter grond Het blonde haar waarin zij I zich nlü t ware afspie eJde omgaf I haar met een wondere stralenkrans 1 En dit allee moest Helene daar even 1 gezien hebben als zij aan het ven 1 ster geweest was Doof dat vuur 1 rima Ik Zij sehrok van de klank van imjn 1 tem Wat Is er stamelde zij de gou vernpeur O ik dacht niet aan hem Steeds seheen het vuur nog de kamer in Buiten zou men iets kun J nen vermoeden Ja De gouverneur antwoordde ik kottaf om verdere antwoorden te voorkomen Zij sloot de kacbedienr De kamer was opeen la dul lemds gehuld zelfs de oratrcUen van 1 hare gentalte waren niet meer zichtbaar I Ik trad weer naar het venster en I keek naar huilen Alles doixkKii en I stil evenals zooeven Een zucht van I veriiohting ontsnapte mün borat I Kom hier ik ben bang klonk I de slem van de ecUgenoote van den 47 Haar alaapkamer lag op dezelfde hoogte aV de mijne zij kon dM door de ramen in oMJn woning zien en zij mocHt lan wel gezien hefcben de vrouwelijke geetalte door hek vuurKhiJnsel beacbenen in de leumngatool die ik o zoo gaawe oo arnid bad t Wae mij aleol het bloed in mijn deren rtoWe Ik sloeg mij met do vuJM in t gelaat en etreek nd zenowacblig over het haar mi opeens sloop na de gedaobte van hoop door M hootS weülcJit glaapt zij dezen P t Ja ja Jij elaapt risp oen tem in mii Eeo goede geert horft kaar oogen geeloten het waBimmeie gruwell $ ale zij niet iep 1 Ga overtuig j zeil Ik apring naar het venater Daar buiten was alle rtil alha donker De venfltere waren opeo gel en de gordijnen schemerden wit Wel vijl minuten stond ik zoo doch wnerkte nietB Zeker I Zij sliep Ik wadltle weer een oogenhKk Endaar P greep me een nieuwen angst aan Weder begon het in nrijn aderen te 1 gloeien Mijn nlapen hamerden 1 I beefde van beklemming Wdk ee I m Miient I Haar adem kwam mij tegeBiKïOt 1 ü mijn vriend fluisterde zij 1 hoe zeer zal ik u iniMKin Nietwaar I Ik versjircek mij Zult ge me in 1 OHT LieflM bcn als een broeder zijn I I iiatpr Hoe kan ik anders stamdlde ik terwijl een gevoel van bedrog nd door de ziel ging En zegt ge dan zuster tegen me I Ik greep haar vast zuster Hsvs I zuster flttirterde ik den druk van I haar haml beentwoordende Voor I één moment was bel mij alsof ik 1 vrieml en bruid verraden kon ais I ik haar in de armen Muilen mfukt Ik beilwong mij Orfukkig dal de I kachelileur gesloten was I Ik durf er nog niet aan denI ken voer zij voort met spreken dat hel elleniHge leven dat ik had thans I geëindigd is t Is me een nare droom I vaiSlf den Aig dat ik de vrouw werd I van een man die n j naar beneden I haalih en t nog wil doen Wij luisterden op apns Dof klonken voeMappen tot on foor