Goudsche Courant, vrijdag 30 juni 1916

VERVANCrN JaVBOOGUMPEN In de Molen Wie naar zgn voordeel zietEn niet tegen schrijven ziet Vervoegt zich alg wis Waar het goedkoopste is of zend schipper of bode het i van ouds bekend JACOB KÜLMAN Korte Pannckoekstr s Rotterdam Het meest gesorteerd en goedkoopste adres voor de Snoeptafel i Vergeet vooral niet mijn Pcinm i Toffee f 1 60 per bus en mijl i nieuw artikel zonder naam maól O O zoo lekker van et p staU 20 Wtr Telefoon I2292 f FOTOHÖNDEL J J SWART PLflN C 4 B R0TTERDflM I CAMERA S tegen gelegenbeldspryzen met prima optiek als 40 Zeiss Dallmeyer en Ooerz JJ 4 Adverteert in dit Bla fii a B3ïTD A iu li 2 uur OnderstowlBcc mini88 ArJiwiïzorg Gebouw BouwWoiungtoezioht Beleeld Teraoekffll wij geregolj tijd BededMling te mogm ontvsagm ïf Tergaderiag a oaaoertoa vmnakell den MB om d M In obm g l te vermelden EJeotri aie Drukkerij A BRINKMAN ZOON GooA Te koop een volbl ZANEN BOK wit en ongefa geb 23 Febr 1916 en een dito dito MELKQEIT buitengewoon groot Te ziun bij C TUKKER J C an te Ottoland Z H 9 DienstaanbiedingeB hebbeu in de Goudsche Courant êteeOê êmeeea MF Qo adverlrollto kosteD slechte bij ToornitbetillDg 1 6 regels f 0 35 v or elke regel meer 6 oents Opgaaf nitsmitend aan hetBnrean FirmaC SMITS V Schoenli ndel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1379 HET ADRES VOOR IEDEREEN Een ver trouw d adres gjg = voor het maken en stolteeren van MEUBELEN is H s N HESSING § Peperstraat 24 Oouda ggg Billijke prrjzen prima mate SS riaal Reparatie aan alle meu Sa beien H r Dames Met de schoonmaak hebt U mogelijk wel een sék Kleed of VloerzeUover dat U niet meer gebruikt Magde bode van het BROÜÜENIIUIISt dat komen halen Zendteen boodschap aan Rozendaal 22 of per tel 168 Het Bestunr W GOL I VAN DANTZIQ B O GROOTENDORST W DE VEN Zeer mooie soliede meubelenals Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen TheeUfels Buffetten Styiameublementen In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff 17 50 Styikast f20 styitafel f 9 50 Spiegels f5 50 f 7 50 enz 20 SHSfUlTMIi gniDliiiisiiikiKliMiiikiil Rottepdam i MPÖI tl leltii iiD nrdl Timclil op DIT HST MAOiïUH ViM M BilVEN8WAAY ZONEN GOBINCBSM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pMJes van vyt een halt en en Ned mu met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend jf a BIJL voorheen J BREEBAART Lz Vessaneii sloiiilijke FMen giiïe$ IïVoiiii m OPSERICflT r i Voedert uw Vee met de uuivere murwe LIJlV AADROEREN merk TEST en W L 28 en 80YAB00IIEIIK0EKEM mepk Wl L üitmimtende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde aer XHt UHna ParV 1990 Seaen Ooudén Medaüie I is herkenbaar aan den zilveren opdruk MM op ieder paicje Vraagt Uwen Winkeiiep LOOPT UW KAM WEG iMET UW TOOT M I um u 134 KOKO HAAR koko doet het haar groeien oaat het uitvallen teoen vebstekk oe wortels helder als kristal bevat oeen kleurstor olie of vet verfrisschend voor de hoordhu l Koor HET vanBaao van OW DROOMT or coirrtvB rRUSi n OTS n ISO M fl SOO p r IUmml AHaan Vw t i noowügrn GronUinn Utai GekMawL nr a MBlaDHBIKK r N en Z Henanil UmcM Zmland H B b ntïru Kiw V fk mnu avdIu asraMTMW W Awilarta DEPATHOUDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen 8 d IJssel A GROENEVELD Lnz Zegwaard A OOSTERLING 68 0Ef prST 5IBAR DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT LAMPEN W STIJMS H A A 8 T R E C H T MAGAZIJN VAN IJzer waren Keukengerei Kijwiekn en onderdeelen Landbonwgereedschappen en Werktuig en t Iej de¥ed E Alter 269 Gedempte Gracht 269 HEI BAAG geeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedragen Heerea en DamesMeeding Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Is ook naar buiten de stEid aan huis te ontbieden Brieven worden vergoed I t B V p op NAAM en ADBBh Itf Uej deWeiKALTEB 269 Ged Gracht 269 DEN HAAG Franco door geheel Nederland zenden wq 25 prachtige Bolbegonla s met potklmt die direct op perken serre of balcons kunnen worden oitgeplant Dit pakket slechts f 1 25 Va pakket f 0 75 Iedere besteller 10 Wit bloeiende Leliën gratis iloUel Noord Nederlandsche Bloembollenkweeker en Zkadhandel 16 QRONINGIA Soheemda te ROTTERDAM Telef 2305 Hoogstraat 237 Levering van alle geneesmiddelen Huisapotheken Boekwerken voor leeken ast ij L Verzending per bode of per post steeds omgaande Fijne Liiceui en WUNmiD FOCKINK Amstepdam Verkrygbaar 10 irma A DAM Gouda Tel 87 9 V