Goudsche Courant, vrijdag 16 november 1917

1 imiUiJiti Uuli lruo ivii tot litMVi rrc mi i aan Km trijd lu lUlU tu4 l ii kflg ito ItllVI III VOOriUmfll KUll zijn 1 Bltt ll biKoiMttT rwiwve In e oorio rtt6ii W um u4rurtu oüi w op d zwakMti iiiiii iw v u tHl Irou u kunnen irMvtum tsteun d r I ngtUt hf loloiiHln Op aiUu oriiiK Ai d ii aulimi vAli 1 rftx ix op d II óüi grond in dt iid iiio liiuuiiK aiiMli VüTtl M ïu i H i 4 l dat de gtfwi r i rdt M itlöttR MftUii iiOf n hall iiillllwii poud it rlliig ïtwidt n iiijdrft gtii ill d njkjj oorlog iiitgavt ii aiuigvuo im u oorl ull ii Hl IMH pwut i rlliig aau b t IKlglBtliL Kuwli KnilH m tuwi tiut RoinK Knik vau Munluiugru UoiuKiMÜ wi HtrvUs i lk guwülioiikui er duu BUITKNlANUttCH N1EUW DUITÖCHLAND 11 o It U l UI i u ti u i L ü ri l k Aui Mgt iiat v mi iitir V slijiliikl alii i liif van l t i it Iilhh üvM kii uiit aftT iüi W aiiutM haflo iii ilju plaau lai küuivü lol otvi 1 gmiviriRur ii alk Ijozt tU g lnixUii in 1 Uliaii n ü J oliu i i l uQ HJiid uil I a lk uliuii Il van hu I ruwi li imul Uiii van l udilii iiM Httr 00 na uitgeHtold Opuimw Ib d htntlmmg dt r l niUi hchu kiürtnclilsourMtt lliH tiilK t ld Naa r aauUldiuü daarvan wgl i rwiirtH lu vülgtfid I i nuiiw u KLif ii4i mi tr zi or up nwU u l iUn dwt h 4 kn ii hiVüoTHUl iwi UI diz illiiiig 1 1 i H t r 1 b u t 1 t lu IluiLnUilaiid Lü imii h gonntn util lueu Kt uwininUulu lu iifilliotii K kuii=ilhoiiiK m i jOIXX K t tfiroop iiaii dt JwirihnLitfliuriaux l vird i l ii 1 i r koop aan In t puli kik zal JO di zi r li gin I u laalHlu maand ijn ulUt ii in K il n H pcreontu v oi liaiiHet i d wt tnw o t U dmg ikr 1 voiianididoieiivüor lir It n B£Uile 1 t u a a m 1 a f van k u n l n Iborl lil lltt r vvorit t tf lud Dl 1 gro I ng van litH vuaudil Ier gctigi nhi d van d tl naaiiDdug van kunUig UIj it wt id door i n Huluit r nd i on giuwti I Mi iiiöur ailiui de ViinH iln iijd n de oiJiK ld ld an baron dt Druqu villi biiitLula ltfChi likon adi inU rlui lii in 11 li4id do ioidiüg van dl h d u van ii t ka liiurt Ln aIJt diplünmUii waaiondi i li nn nvvo JupanM h gcuant IJl pi üUiglii iid waarl IJ i koninfi d uor giutraai Juiifel iiiUi wou virl gtnwourliKd w rt n dpolhiHMu van d UraziWaaiitJ lic la 4 i nd r dts kfrfon v an tefft onw UI d i iiCH U I do MraKjliani n UU td k voorailtir van ii l loniil gm iojiI I gi unm HU Uk ipiaak waarop li ilru i jiauiwchi gi Aui anlwounidi ml li rlut 00I d IfVt h l upri cht onailiank lijki ji V riji Ht glij hl n i l kkorpmn Hp 1 d n vtrvolf Bis k vulkf n dti i di g ui imnku Koiuiig il rt viTgi 7il I van j f ii rutl dl winiHok ii ini 4tr van ooi lug v in n IK taal Ifui iiov hoof 1 van U ii gin rul n r iaf I uii ijn gii Il iiiiliiain JniH tl I t II du jH iioinv u n li 1 i i t lul 11 II oiidi r lil lom n di r Kraltan oi m I l onii K vt g viin i n imuri n 11 tl riiU tol dl iiippiti trijilir t i l h 1 1 ntoutniociiïg ovirvullii li 1 I n otid r n h id n npi lih hun It umk r hi i liiiR u O de lior l II oml rh I ji li f nio ii aam 1114 1 t ik d r hu di n I in 1111 r liik t r aan dj pi i hti i 1 i t V rl n 11 l Jg 11 li gtiilg 11 I u II 1 In p II il op l Imi I luU i a di f 1 1 I iiu RUSLAND In I I n 1 a n d De i arliuiilurit orn pund ut ii 1 wa Ig U Sluiklulni t ia ml uU 1 II lund Hult u i wuun ug naai ii in di tut land van It vi Jtiig W l org i i li 1 1 ikvi VI 4Ung l f V ind nd iiiaj t4oliap X n t liijii 11 n nit t ufkiiil van n ijn zl li w sii r aan Kuuit ki ijd i mharrn Urwijl lU op do r de jlgg ink ITAUK adorua n di inlirg al lil r d raad Naar d Itnwpi virneintl he ft 1 a doriia g V iig rd Ital in d ii uil rgiai ln rd n gi 11 ralm Blaf 1 vtil Ri nwoor itgiii Vii Italiö hl r zal vtrii Tiwoordl K i w tut dut+vir nog nul likdu I grinöafslnttlng van Iialié l t gr iu af luiling wordt door llaliL oor lul pt r uninvi rk i r oo rflreng nil 1 voird itat ook z Ifo d kot ri i van h t ltaliaaibM ti gi cOin tiK hap niK int r H ordt doorgilali n I dttpluniatiikt pa t Murdt door d Itftliaaitntht politi ovi r dt grenztn gwi rai ht tn dioor koiriersmt I I ni tn lUwin aan de grtna m ontv ngf tgmoinen OOStENRUK HONGABUEl II t 1 1 o H I I n r ij k H c h p a r 1 onitn tIn 01 n geiiieoaHchappi IIjke vt rgndtTing van do parujen dit rsg riijff steu ni n hweft W eki rli de itduNl r pro ndenl VI rklaard dat hl in ik zliimg van hit IIuu van lf 4 vaaidigdt ii op d n 3l i n tie JI dl hf roolitig in dm diaariiKii tmmtn Imnguid i i laftdng v oorHti lltn voorlB hi I kimrtthtmilwi ip zootn di dn ontwirpiii b liffN ndi lit uvirii nkoniini nopi 11 ln f ank octrooi zal indieBdi Md hc4 oog d artfi dut du in Wiiifii n i rfta h rMidi di liffatWw it 1 Miuiiit Kir k h raadKltmEiiigni higiiini n uil hoi ui r vanAfgtrvaardlgdrn dne rmmixI iiikoli kl in oorHli Ih 11 liotiandi lon lliv ki Mn htonlWi rp zaI otmt b gin Januail ln h o 1 tittliw ter lafi 1 koiivwi l it wttttMuivtorp ië de giondMlng vour hit lüwHaAn d r roget i ing Daarom wor 11 t4 1 zou ttpoetttg iiiog 4iik 1 1 hol llitl MUI Algt V aaitlliKdt 11 hehandt d NoiHiMi dv vorming van ih n nh lU partij loi uilntati r pri iiil lil ilHl ilil ilian b Uh 11 kon g tK hlixUti al Iniar pr gram s yi n vaotgi Ntlt AMKRIKA A m I i 1 k a n ni u a l r t g c I 1 n 1 1 g 1 n V r I o 111 d I M 11 g I 1 l t wet waarbij ln aan al 1 ri inli liiigni Irt viTbodin gibriilk l iiRiki n aii oiilploifiin rtmlddeloii ij inijntfi ik I 1 IihIvi uiid tr vmi bopirkti voorwaordui vail ti t4li Ikii dmor dtn mliilHt r van bhiu niand rtthi aki 11 iri ook van lOfpaH in r kaard op di onduTiiunin van dl nali h wtlki V rlH ndtn zijii mt ik lutu viani nii dp Sinvrlka in oorlog lu Dean U Ih van hotiikcnl i oit nt daar iloor voor hi tirnl dn InrkiMi 11 Do tl nnjkirti nii t d Diiit M h ix op n iipi worchii gi Hi ld ln dt 1 ri iitg ii Mitui BINNENLAND Eea Courant met achoraing bedreigd In o ii nadi r artikel ovi r dt u kwtMlit il 11 ik riHÏuitii vfui dt Milxkll rt in d dat v uigi iii ik mlidilin i n v an dt inalitfliri II dt r j diaal dl op h t poiiti tiiriaii iiH uvirnaciil n unt iut liij k n undt rdak ui di ka i rni kon krijgt n l b III l lifttl inuittn aaijii dtn bij d ka tin inaai a n n t litxHpitaal waai In kil ulg4ndiin dag om 1 If uur nio nl Ilil lil waar voor j iilkt g v ill 1 slaai gili gtiihiMii i 4 Dok w rd upgiimrkl d at de militi r 1 itii i h k MnldWbnig mo t 11 I 1 I ti I g 11 oml rduk iltbb l zkIi imi v 00 aan II I gariiiiMJt nHi ur au k inniji atin tm ld 11 w Mn buri au db n vuor o 1 lor 1 ik M rg I tl lok word opg tif rkl dat I la tm dii tl MidriUbiiig itaiikoiti n n r k I itio tt i naar W aid hi r n waarin 1 n g n r K U gu il ld nu 1 r i l i iH n 1 I 11 gaan n dal ij k uit di plaiN kdtti iiioi t n waitt n o 1 n 1 is i g iihthi IJ dlit nch daairaan ni 1 i N 11 bl n gun r tht op on li r luk Ml iiblbiurg Dl ridaoli tii rkt hit gui 01 ipdni ooaliH ook gezegd w t r I 1 r g di 11 iH om Un liwiiwim floiJtia t ijt i hip liever wat ln da stMl bk f 1 lüo II dan n li aan h l lio pti ii t m I kn Dl nutin kwun I hilf 7 n t Vlid klinirg n mtlddt zi li i mcli n H 1 1 9 air aan hi l politit bureau to u liad hij al V rgiW ciii po ingtn aangiwi 1 bij d n ihlairm ondirlak f vmdtn D rtrgiaiit aii di wa I t had dien ol laat lucb kiuiii n zoggi u dal Iiij zkh aan in i loijpjtaal pwv 4 ve tvovigen A4 i Ie Ig anl dl nkt will kan mtn aulkw ih oük ni I V til 111 Kul i aai vt wa h Itii V at iifli d andir g vallin b Ir ft wist I Ml VI rl op len Hirf ta l dk 111 t li 11 InÜi vuil Aiimurbnii kwnim 1 i nji ir Dull ar bi nug nu it wa K w c I iiHii ztKht all hol 1 i B 1 utiiluriiik vinikMi to 11 kw 111 ofk 1 n 1 lair cp bit politl ibui iii e bill buir lul biiMatlilig w ir waa 1 II wand I Ig van In uur langs e lil kl null II w g vr wi I o 1 l o nli k I tl an h r g val wnn d il v m li 1 o iil ii lil in 1 1 hftiiïhiirg h ti n 1 Mi Vb il lig kwanwTi tn to ti 1 r n m k n lïu I IhuI i niti v r a I n wa lo i srij i 11 op U i poliii Iruriau iian n Md II 11 m 11 aan ik k i i r 1 v o 1 I iit iiii n iiiOfwtt 11 lioui WH h nlwoirl lal ij tiaai ikjiiBliuig nwjit teii I iiigiimpin Dok bir lurgir ijn op di w I H itlis liink n ot dt r Ink g i ra I l Ml i I I rl trkiiii uu I r g val i irlii dl oidafcn het wm ziUi If lm I I I eii luaar vra gi toch of il 1 iMil 1 oo riih rji ijn liiil tr g tn f I kin mi iiiog li k M ook 11 1 op m iliuid ai Wal bi r n waar ii v rbiuli vaak o Mwiilijk im ut oi k ml 1 ifil waal bil miihiMi van amilnt hik n Mtlvuld ig voorkomt Kosten van het Vluchtoord te Goudtf iSlilkutó litl viiflug dir Ali nfim iti idtanwT ov r 1 tH gaf b i ond r otk vai d mtgavin tm lichoi v aii Intvlu hl ori k I omU i t u 1 aani llin til I I iiioiiwi an bl knklllgen oo trok 1 t I aandttulit dtr Kan i r dut n iji diag van lumi fr waa ntg g vtn lotbUa lig an dt hilfl dir ko lm van cm honing in giwapnd uton witik waa aargibrathl op let t rn ui van tin Hir t uliirt in ath iBppij olg n dt ln 1 h lil g n virrttn d door don ooi ill rd r oiiïuowHi van tofiziihi voor h t v u h uud wit dl Nctio litig g f Jaai l ov r d gleil lingtt van dt kawwi n d r b irok km inaat happij ttn rinijgrot nkw i Brij wa rlarjfcs d hoo dwi g van htlviniit oord hop diit pad etsohli in l lul oog op dt vi ilighi ld dt r daar v oorLu koiiH luk kinden n dringtnd vtri i t ring Di wtidw 1 ift d r ko tm wa gwJragtu door dt iimau happli Ik Kaïntr way door dn antwoord waannoA ij dm ndnkil r van liinnfii iQiidticlu zÜaktn in k nuin sl l i nai over tiiigd van lie noüii zai Ji h id in hilvluclil oord till ftehoeiijig lu giwapmd boloii aan It brengen 4i nw ndc diat hit t i Oügiji dool iiMt Mangl ijk nidtidwr koaten had kiinnin 7ipi iMeiki U i nio i zoo viii niogtHIjk wonJin vtniiH n in dü itnUidngin van tijdt iukm aaitl ko ll n lil duurzAinc werkm uit te voon n voor al wannPir het zooajw in asii mi vbithloord gold gdvcstigd op gthuurdtir ri in llij opheffing der ini ichiing hadnien dirgüh i wirktn gi entiki waard men voor li t Rijk wil x hl T Dti Kmuot gal ikii uiliiiwer tn uvuiwe ging tHii ca 4udi r aliMKjg ttr keimU tt lm ngin va dn 1 oiiiiiili i t vuii tu Ltlil üvpr hM vluobtoord i ü iiuulMtLr antwoordde dat dooi 1 u aniigajituk IfudufJik hootlug riod 111 Ut 1 liugi n wart ingow on ut n welk ook hl til tui l i ittl tiiiddtni kuuneu b vrtdl KI n ixk II kortm ti l wird euhl 1 op v tuil uw ingi u eit hi r Hi illngm to i itil iMlgtuWuid vatkwtgi dtn nikHhouwkuiidl g voor dl gtbotiwi n van oudi rwl onz Voor litH virNolg waH d rhah akerhtld viikrigm dM gun oniUMxligi werkon oiidm wortkii lUlgi otid I t Ivaiini hoefl daarop dt uUgaaf ln dt voraiitwoonling vau dkii voorzitl r van iiitirgtnotnidt uhikii mmIi geloiltn Oud mloiBter mr v n GUo Naar ij vuinemeti hot ft dt ond min t t van 1 iiittiici n mr Viu van Dijii aai vtr K hil tul klMkruig ti van dt 1 1 I rail L uil dltj btiu eeu Kaaiwri iindhla tl ur aanlKNlt n modtgixli tld voor iwoila nigi Kaïntr taudidatuur lUet m aanintr king tl willen kuu tn KtiwielbewsArpUatiCD bii Postkantoren 11 l dug iKWüur vajL dwn A N W il I II rLilmlioniii voui dt riaii I litWt aanlu Mltinii I van att r uiat bot ver xwk giricbt tt wlikn Uvüi d rm dut bij dtn bouw van nmuwi jK Hkantortn om b waarplöfti oor n wi itwi van het publiik II bi l liouw plan wur It o gonoiiK i Proces verbul opgemaakt i o iwlitii II Anwt rdam li fit op grond Mt ingikonitn klucht n procew v ritaal op giiiiaakt itgi n I room zith notintn d vt t iziLltr of iiritit ur aa d Ntd rl tn f inging olkBbi laiig gtn wtlgd li s liinki iblraiaai II t nbtordmii Dp J Nov inlir lJi7 liiwft dv iinllüt t ntHk idajii bijgt ataaji looi ik poiili tilt igmaardlg aan dat hij dui vol g 11 b n lag teiiif bolk n aan bei poli liDurtau b orf d hii ft II m Ih ihti oin tan iig Mil or loor b x lltit afg no Jhr mr A ï L Hora ccama f II r mr I 1 Hora Siixtyna thif vut dt k afdtfUng ik r provuniab gri fl It 1 trtcjit IH giett rav ond li 11 g v olg CBiei atAATR llQISLEN AWktdurt ia v rbftnd roet iiet tygend melktekortin dea H g faebben vwaciuUende melkinncbtangep een sowt vi wilhg rantsoeneeringfliittelflel ingevoerd zy geven hun klanten niet mee dan een bepaalde hoeveelheidMen verwa Jit dat binnen korten tyd detoestand nog aanzlenlyk verslechteren zalreeds thans wordt 35 000 liter melk per dagvan buiten aangevoerd nagenoeg 20 derconsumptie melk en dat is 10 000 litermeer dan op het tjjdfltip der geringste productic in den winter 1916 li 17 Deflkundigen yn van meenmg dat de melkproductiedit jaar nog verre beneden de raming blyven zal De van buitenaf Fneslapd en Bra bant aangevoerde melk is bovendien meestvan slechte kwaliteit als gevolg van het vervoer lel Brandstoffen voor het bakkersbedriiif Het hoofdbeatuup der Nederlandache Ver eeniging van Werkgevers in het Bakkersbedryf heeft aan de Rykykoleodistnbutie als zyn oordeel medegedeeld dat behou dns een enkele uitzondeng voor alle bak kersovens in ons land die met steenkolen worden gestookt met blauwe turf kan wor den volstaan Met het oog op de groote kolenachaarsch te en de slechte hoedanigheid der kolen is aan de Kyksfcoleodistributie geadviseerd met den meesten spoed opdracht te geven dat blauwe turf m voldoende hoeveelheden ter beschiïtkmg yan de brandstoffencom miBflies wordt geBteld met opdracht deze turf uitsluitend voor de bakker te reeer veeren In verband met het feit dat het vervoer van blauwe turf b na geheel per schip zal moeten plaats hebbeu is het hoofdbestuur van iheening niet Ueen dat met het oog op eventueel invallende vorst onder eenig Uitstel moet worden begonneai doch ook dat de gemeentel ke brandstoffencommisa es opdracht moeten krygen de turf zoo dra deee zyn aangekomen onmiddellyk te doen lossen zoodat de schepen dadelyk weer nieuwe turf kunnen guan halen Volgens de meenlnj van het hoofdbestuur moet m iedere gemeente waar steenkolen moeten worden vervang i door turf een voorraad blauwe turf voldoende voor een behoefte van ten minste twee maanden worden geslagen De dietrflratle van metalen De Uzerwarencommissbe heeft aan den Minister van Landbouw Nyverbeid en Han del het volgende telegram gezonden In verband met de stichting van het ko perdiatnbutiekaatoor neemt de Uzerwaren commissie de vrylMid Uwe Excellentie er bescheidenlyk op tfl wijzen dat de distnbu tie wan Jzer en staal ten nauwatfl met de distrSnitie van andere mutalen samenhangt en mitsdien de instellmg van afzonderl ke bureaux voor metalepdiBUnbutie met alleen tot wr Ting en onaangenaamheden tusHhea deze buiyjauz onderling doch ook tot watbawt onoverkomelUke b iwar a n moallUUiaden voor de con ument n unlelulng moet geven De UterwareneommlNle meent derhalveUwer Excellentie met den meeitwi awidrang te moeten advlseeren de distributievan metalen bU mo enkel centraal bureau bil voorkeur de RUkscommiiale voor de distribuUe van ijxer en staal met daarby aangestoten onder fdeellQffen onder te brengen Maximum broodprijvn Het hoofdbestuur der Nederlandache Ver eeniging van Werkgevers in het Bakkers bedrijf heeft er ten tweeden male telegrafisch by den Mimster van Landbouw Ny verheid en Handel op aangedrongen de nuiximum broodpryzen zoowel voor water brood als voor melkhrood t heraien Met het oog op den onhoudbaren toestand heeft het hoofdbestuur der Vereent ging aan den Minister verzocht spoedig de gevraagde verbeteringen m de maximum pry zen aan te brengen Langer uitstel acht het hoofdbestuur zeer bedenkelyk omdat de stryd om het bestaan door vele bakkers met kan worden volgehouden Met groote spanning wordt in bakkers kringen het antwoord van den Minister te gemoet gezien Uitvoer van Schapenvleeach I I Mtitil tl van landbouw heifi naar lm olk mtldl op ton te ltgrajii van tl t uiralt Loiiiuiusriio uU dit arb idiiiwigani sailtis V oor dt vofvktl Voorzal nlng gtanl woord 1 i lofsttvnitndng tot uitvair van i iiill Imn K t achaptiivkench tó leodn lu Ut titaaiid Juli I ut nu tot ir tr totaal ItöHI K l Ig vtxrl Urwijl nog vtK i uilv ü r g 1 l hggm pliu 4MU00 Ki inlii sell n htl ik na dtii laaWUu ver Valdnium dt iikacbtiging ni t wi r voo l gtliit b hotvulbii 1 vtrltiigd inaar it I k I paa I ti 1 d oinbiiiatii dt r v ll iioud 1 7 iiii k zm uitAOir b w rkbtilligi mij i iktuiuak waiuKHr ir gtlig nlitid lot uitvoir m zulks zal vragin ouidai u I ihIh rtktiiing kan lioudt n lu t dt biiUR ntoiidsthi oiiwlandigjindf 1 virzotk u In aaiMiiorking tt m ui n dal ik bt lialv int t do voorziening n dt viethchbiliotfii ook Iwb te zoirgt 1 voui tm vemundt ruig van ótii v t iap 1 liti iaatrile m vtrbund met h l t kort aan vtsvofdti lïi wijd u virtiür op dt zttr ruiiiit gi le ciihtid om op het oogt 1 li l g n iagi prifitn rundivktscli It Ktxipm tie SeheepTaart de Oerlog Pe IJ muiden 67 M n nKldi uK IJiiiuidAi bij tl j ri fdt 1 IJ van dtju naar nge land opg l ru hi i loomireikr IJiiwildtu f iJnitwi in nu torat bericht ingi kouitn tiiat tilt i hip zich ia d bav n van Har Het Duitsche versperde gebied Naar het adcriand vi rnttiint zal i iiil tliland Ijinntnkort zijn ofgii pi rd gt 111 d dicliliT aan onzt ku9t brongon Ot lijk iiHn wt t litt litH bijl tk aanJtondi giiig van dm rboln rpten diuiklKKitoor log op I i I bruari langs oikz ku 4 tin vrij vaaiTwat r opi n van 2i uHjl vaiib t iiidt n lol aan lut uu rut hip van 1 tr Htj lil ng Dit vaarwaior aai nu aau i n lijl word n v riiatiwd nl tol 4 of tol mijl int on i ku t omlr nl dt juLtIo I ri iHlti koiu n wij zt l l btt blad getn kl rimd krijgtn I loarfni gi n zal dt sunalle vaargt ul dl in lii t Noorden inoar ht l Aoog naam If vbjchwattr li idt tu waardoor ook onyc cbi p l naar Skandanav u Am t ika n varm aamnt rkt lij wordiin verbrted tsi ook dal vrijt vNohwatir uitbeelding krtj m 1b döt laatste voor oiieo achieipvaart tn voor oiifzi MH Jtïhtrfl een aanwinst die vor nauwing van dt vriji vaart lang on WiHlikuf+l iB ir een nwtiwe groolt liindtr vooi ooral d v i achera zuMen het pijn litk votlen Nitt alle n d t hun Viwohtcr riin opnicww bipt rkt wordü maar t giroo Kl al ln 1 gevaar wordtn dal vis iwh rs vaartuigm bnikn linn 1 ngt vaan ia h t versperde getbleul gtraken 1 n zoolong ir nog du kboott oiiifliiantlianit n ijn dït e tii ro kt loo m onbannliartig naar dv 1 I tl r van hun bi vej i Ik vi Bctii r ivaar tuig onder vuur mintai tiat fvi n builtn h t vrijt goldod is gikomwin aW dnzir ihigi n niet zoo noodiotligie gevotgt n dtn loggtr Ihiilnrljt uit Schtveiiingtn ity we krvarttt kan r voor ons visKtlitr olk I I n liangt tijd aanhrrki n Wat dt Duitwjhe i gearing tot haar iiiuiwen inaatrc gei h ft geiKfOpti Wij hou ikn bti voOr het naarit dat zij rekening houdtiidt met di niogilijklii ld dal iiu n gt lsclu vloot bij hit offonslef in Vlaandt nil zal niedfwerken in dt huurt h V aarwBU r waair dn loli buiten gv v aar van iniiniti tn duikl oot n ou kitnn n vertiMMit n wil 1 perken Wij kuiuifn vro aannetnen dat onye fi gefriiig tegtii deac ni iiw ln pi rking van ik vnjhild vau dt u o litfeft gepro Uwiterd gilijk zij het K eni vorigi bepor kingvii van Dnitm he ol ugtHncla zijde heiTl g daan waar vfirdir zal alj ir 7kh eveUttls tivoroii hiJ iiiotHUii lit tvr i g ii Scheepspapieren weggevlogen De gfzogvoordtT 1 ppinga vanikiircho mr UtIl liua il gl tfrun ti lJniuik uvau Italntar Idmiongtkoiiim rapjwrtetrl dBl hij op de toriigrois deu I leii NoveiiituT door till Hulutüh wattxrvll gtuig op tv I rd aatigelioudejn Lte sehuttpt apit nu V t rdt n tl r oiukrzAek ingiiioiinoii ook dtn tl bin f UI dl 11 me tbnef 1 ijdt iiri hut on dirzütk kwam do iui 4t opzetttii en v r dwetni htt vliogtnig met imdent iinng vuu ulU papil itn GKUJCNOOK BËUlCUTIiU Weer een scheepsrtmpT Dl in Unilildtu aang komen Hlooiii drilli r IJ M lUt ii trtrulda rapporiw 1 1 op o eui loggtT t liebbon gi prauid wilkf i n t chtt inbooi in t I ltmilk iihioli vi ctmuminiti bad opg viMttit Men niaakt 7nb lui tl 1 Jiiiuidtii oiigoru ii d t tenc nimwi ramp di plaatst iijkf vloot hettt gi trofkn omdat nog gev n schip ondi r iKtot i tl riigTsikcHid Meei ilai gftfchutH dit diadl lijk oiiidat bIj verlifB van een bool inin van alk retklmgiamiiddeUqi versloken Voorzorgsmaatregelen Ie litmingtni is mtai aaii d Ivon Mij do stiioldt 1 evig dt zaïikm daktm van dt maohuifiooills in de nationale k uren tl flehildK rtn ttntmde vrei nidt vliegt rs t waarHchuwm dat zij boven n utraal gt bied zijii Dok te t aa van tieat woi dm nmatn gtim gffiOïiien om dt vlitgtrs fi waar Hthuwon De Éiuik rfat riek licift vour d n nacht i k clriselit boogJajiiypen in ntitiona It kliniren lattn aanbr ngt l oui d v i lighiid tn dt riitrt It li Ipm bovordtrtn LAND EN ZEKMAOHX Langer in dienst houden van ingeiyfden bü de militie landstorm en landweer Ingediend zyn wetsontwerpen inzake het langer tn dienst houden van ingelyfdrai b de militie landstorm en landweer Zooals in de memorie van toelichting betreffende het wetsontwerp van 23 Mei 1917 werd opgemerkt behooren de dienstplicht gen op wie de wet en derhalve ook dit wetsontwerp betrekking heeft hooMzakelyk Btj de bereden korpsen tot de lichtingen 1906 1907 1908 1 1909 by de korpsen pantaerfortartillerie en torpediBten tot de lichtmgen 1906 1907 1908 1909 en 1910 by de zeemilitie tot de lichtmgen 1909 1910 1911 en 1912 jndlen de heerschende buitengewone omstandigheden na 31 December as voortdu ren wordt het noodig geacht dat deze groepen van dienstplichtigen langer van de tmhtie deel blyven uitmaken De personen te wier aanzien naderever lenging van den dienstplicht by den land storm wordt voorgesteld zyn de landstorm plichtigen die m 1916 of m 1917 hun iOste levensjaar volbrengen Het zyn voomamelyk personen die landstormplichtig zyn geworden krachtens de wet van 11 Juni 1915 m 1911 of m 1912 als dienstplichtige voor de landweerlichting 1904 of 1905 mihtielichting 1896 of 1897 mt den dienst zyn ontslagen Duren de heerschende buitenge wone omstandigheden na 31 December 1917 nog voort dan is het noodig dat bedoelde personen voorloopig tot de landstorm blyven behooren De dienstplichtigen van de landweerlich tingen 1907 1908 1909 1910 en 1911 militielichtmgen 1899 1900 1901 1902 en 1903 zullen om gelyke reden voorloopig in dienst moeten blyven RËCHTBZAKS De inbraak bij Begeer De de Kamer der Amsterdamsche rechtbank de heden uitspraak in de zaak te gen de beklaagden betreffende den diefstal by de firma Begeer Zy veroordeelde de beklaagden J A Bolkestein W G Feltman en J F Klopper wegens diefstal door twee of meer vereenigde personeii door middel van braak tot 6 jaar gevangemastraf De eisch was 8 jaar De beklaagden C Lust en H Kors tegen wie wegens heling 3 jaar was geeischt werden vrijgesproken Door Peltman zal appèl aangeteekend worden KENNISGEVINGEN Vervoer bronzen of nikkelen pasmunt HUIK M I sn K tn WLirHDUDI KS van DDA l r ngm Itr algeanetne kennis lat bel veivo r van Nederlan laOhe 1 ron in of nikk lm püainmnt verlrti kn 1 d aL bt suh I vtriiwldfe virbod iiieitot pawtw lijk w op kil 111 re hoevtielhedendan 2 K D UI dat van ht ub I vermeld ver I oil onlbiffliig kan worden vtriemd zoo noodig ondi r daarbij te teilleii v oor waar d n diior het Uijksbureau voor kopert H ravimhagi Buitenhof H I dal vorecistaande bepaiiuig n l n in werking treden niel ingang an 2 Novitiniber 1917 lOiida dm l i Novtmbir 1917 lUirgenK eflteT t n Weib 001 n J VAN DALl N lx H De Secr taris M VAN IH K Vi UJt AfleTerlag en vervoer ran Koper I UB i M m K ini WKTTUOUDi lifl an OtlDA liTcngtii l r algeinot ae keunls j dal dt V erkoop d aflevci lug aa het t rvotr van oud rood kopt r mui hrutm ln ioorlm UI oud geel koper iiKt nwing verbod II dat van litt sub I viTuifkit vtr unlhiltlng kan wortkn vtrkHoul zooBO Hg oiiikr ikarhjj k t t lliii vooi waar 4bi k or lul Kijkitbuiian voor koper U fÜta eiihi4 liulUvihof H UI dut zijn vaëtgt Meldt de uAvulgeu du toaxlnniui priiztai nid roixi kopt r t 50 oud hfOiiM in soorten f oud fel kolMfr tmewwing gtwlagen ol licht l i oud g tl kope r tn t wln H gogoU n o Ewoar IJÖO ailiB per K D en af plaato van leve ring JV dat vormmaaiide bipaliu tu tn wtr king HiJku Irfdtn met tikgang van No viinbor I9l7 lOndft dm r Novtjubtr lJi7 Ikirgeïiu t ti r t n VVt tli v oom J VAiN tALbN Lo B Dl tiecritarls M AS DiK V UK Verbod tot vervoer en aflevering van Graanstroo mm M I bfl K n UHPHOUDIUfci van trtWDA hrtn tti n r algiiinit tie kenniH dal Iwt vorvoer van graanatroo naarCB de ftfiivtrlug van dai ar Iki 1 aan atroo carton fabritken ie vurboden dat htt Mub l V TuiiPlde verbodniet Uk puflseli is ft op partlje i welke op 12 Noveiiiber 1817 10 schip of op wftgoii warm gela den iiiUU de aflovering geelahiedi vóór 20 NovtHubw 1917 b op parlijoii gediokt dk or een ver lotrbewijs afgigtvin door den Ironin ger l aiid M uw bond III dat vorvoerlKwijzm U hedoe dt iid T I flub b uit lmlmd wordien a gegtiv voor partijm slroo dic on ii eliikt ijii voor vee voiHkv t n nkt dan ti tnvotrufgaande bttaling van 25 cent perIIHO K j Miroo waari an virvoer en a 1 ring wordt tooge taan i omla dm l i Novm btT 1l7 Uurgeuitester tn Weth voorn J VAN UJjI N Ia B De t ecretari M VAN Di R V UR Maximum pnjzen versche Eiervn I I K r M iSI i eti Wm HOlIDiRb van CK UDA brtngen ter aigenatne kenniH dIat tot nwfcri aankonddgmg geenM rwclie eieren nwer door bounddeling derg intmten nulkn kynnoii worden be hicliaar gcetild d niet ingang van Ib November1SH7 blj levering aan hit publiek van UI dat voor vereehe kljK ieren tot ba ik re aiMikondlgmg bij kvoring door den loothandel aan gro i i ri zal g Iden een inaxiinuiiiprijB van f K ptr 100 stuks en I ivertng door grainiern aan winke liM een maxiuuunprija van 15 pr 100 stuks W I diat de nuaxinniniprijzm bij lev tering door den grootliandt I aan groftun rH ijn te v rstaiaji frame utation van btwtt m Biing ïpoor boot of laatatü vet r n di nuiximlumprije tn by hn irlng door grosfliCH aan winkel trs af pakbnwgio ur otida d n 15 Nov mbiT 1917 BurgtmifOhltr en Wi th voorn J VAN DALI N IvO B De hfcretarw M VAN Dl R IR Maximum pryzen Kristal Soda HUR ri M I s R ni WiTniOUDl Kb vati DUDA brengen li r algemtxiie kennis dat zijn vastgenHod de volgfnde nia xmmniprijyiH voor kn tal twla bij levering door deu groothand I aan grossier f 14 by levering do r groa iers aan wiiike kers i alles p r 100 K D bij levering aan het publiek cents P r K G Ou dia dm 15 Noytmber 1917 Hurgemiet tor en Weth v oorn J VAN OALKN I B De becritaris M VAN Dl R UR Maximum prijzen groenten HUW M 1 R m WirraDUD RS vai rtU UDA br iigtn lor algemeen © kennis dial aifliog zijn va slgtst ld de navol S idt nuaxinmntprip cn voor gro nien bii P f mtring aan het publiek enkelfl spircieil oontn afgohaald 23 ct i l r K duhbde apeiTck l oonen afgehaald IH ents per K G ftoiidia dtn 15 Novuubtr I I7 Hurgeini ceier en W t th i oorn J VAJs G4LEN lx B De Secretaris M AN D R V UR Maximumprijzen Runderkoppenvleesch en Runderharten n fRGl M I sm R en WETTHOUDI RS ai UHIDA pJigm ter atgmiPene kennis dat lot nadert aankondiging voor run wreoppenvtttsjch en runderharten bij 1 t g a 4i liet publiek de navolgende irnxiiminiprijstim uilen gt idfen rundtïrkoppinvlet ch 20 cento p r pon I runderharttn 15 cents per pond Ou fc kn 15 Novtinbtr 1917 Burganieetitor 1 n Welli vooi n J VAN DADKN Lo B De Secretaris M VAN I R V UR RantMMieertngs bona HURgim STIR en W THOUD BS r GOUDA breng n i p alg ne ie kennis I dat in dl week van 19 tot en met 20 Novqulwr 1ÖI7 op volgwidt bons d i daarachter vermeldie hotwoeilwden zul kn verkrljghuuzijn tegen bijbi ating van dl ituLfblJ genot mde bedriigeiv Bon 9fi ons haveruKMil 2 o nl rontaoen voor 4 wdtMi Bon 1 ofu bak n braadvet K o nl rant toen voor 1 week lk n 17 1 Olie zacht sifp i cont rant toen voor 1 week lk n W 4 K G vcenaardfcppek 22 et ranlHOtn voor 1 wet II dat hy gü hjktijdige liklevorng van nitKr l on nofl 95 en 97 di volgend u Reling Al gttden B dt op bon 95 verkrijgbar ho v il h Itl havermout wordl b rekttiid naar 2 2 i tent m de op bon 97 vorkrljgban bo ve llMid zachte zet p naar 2 4 5 cmt h iw door winkeliers aan ingi zi neti Il lH ri4 eneni lolaa ttoiii ln gWiJklijiligt Ini vering van iiietr l onfl nioi t wordtn V ni lgt flteld in ovt reen temliilng uict die onder 11 Huh a vermeldt regeling met lun VI r tandt dal wannier genoemde totaalnoiii tn gi liwl gi tal en een breuk in ienten aanwijHl di hntik nvoff worden afgrond lol tini lialvt o nt naar ttoveii lOiida dtn 1 1 November 1917 Btirgt raetwti r en Weill voorn UIJ10 J MUS I i Set riHaria M VAiN imxt T I it Gemeentelijke bijslag op maximumprijs Petroleum GimTMMffliK tn W IHOUDiRfa van GOUDA bringm Ier algeiute t ktnnH dat ingevolge deMl etrtlfmd Kaadal osiuil van 2 Novernbi r 1917 voo looplgtot 1 Maart 1918 aan U douila gedtMulcilkerde houderM van RijknpctrokHunKJIii tiibutifiiaarten dit op dt kohienn dfrplaatHelijkt directe bo a ling naar htt lnkomen voor den dienat 1917 voor t n liedrag van 70Ü ol daar bimden nwel in htt gehetl nlft zijn aangti agenvan geïiie enlewege een bij kig juü wordei uilgike rd van 14 ctnta voor eikenJoor hen gekochtm 1 iter peirokuni dat aan lun die voor hu verkrijgtii van dn uh I bwtotl n toeslag Inaannerkiit konitn tot 8lng kaarti ni zulknwordtn toegezonden dat de houder der toe lagkaarttnvtirplieht 7Jjn dit op do linkerhelft ifearvai opginoin n btpaliuijtii Htrikt na Ie Ifvin dat dt houdtrs dt r toealoigkaarl nalken pe roieum l gen tlon luei H contivinmnderden maximumprijs per Liter zulkn kunnen koop i wanneer zij togeli i et dfn bon der Rijk pttrokuniidistributiekaarl oeii to lagbon met elfdi nummeraan hun winkelier inleveren lat tk winkeliers de dOor hem ont vangt n toeblagbans in dte eerste helft van iedt rt maand voor de etrste maal in de eiratt lu lft der maand Januari I9l8 tti kantore dier tTeaneente LiohtIiabrit ken Ur ver llvenng zullen kunnen aanWeden ea voor tlken ingelip verdlen lot slag bon zooveel maal 14 tJtnts zullen ontvangvn alH op dien gi U genunanerden bon der Hiika petrolfuaudLstrrbutiekaarten Utera pp Lroleum worden beschikbaar g t 11 1 dat overir ding van htt hiervoren lM i aak e alsnitde van de op de linker htift dier toeaiagkaart opgenomen hopal n gti en andire fraudk zal wordien gestraft net intrtkkmg van de Rtjks pe rol inidiatrtbuliekaait in die geme nti lijkt tot lag kanrl bmevens mei eventueele uit uiling vai elke petrojinini dasinbutit VII dat de bons no I der toe lag kaart goldlg m1 mju mot ingang van 1 DtHirmler 1917 m iijUijdlig im t bon no 4 dt Rijk i petrokliindlistrthulkkaort en Mo vtrvolgiena ouda d n 16 Novenibtr 1917 Hiirgtineeeter en Wdh v oorn ULBO J MUS De bt r tari M VAN D jR VS UR Ontheffing der staking van gas afgifte op Zondagoi FJl R 1 Ml 1 Sn R tn W IllDlIDl Kb van OUDA breng n Ier algeiiteent kennis dat HK l Ingang van Zondag IH No vtinbir 1917 de staking van ga H afgifte op loudagia door do Geniemte I i liifa brieken zal worden opgeheven eti dtrhal ve in den vervolge tot nadere aankondi ging weder gedurende den gohe km 7on dag gae zal worden afg lev rd ouda dtn 16 Novivwber 19rl7 Burgenieöstpr en Weih voorn ULBO J MaJS 1 h Seerptari M VA Dl at VluUR Distributie van Petroleum BUitt l M I sn R n W PHOUDl RS van OUDA brengtn ter algomt ne kennis dial van 16 tot en mei Noveauiber 1917 op lion 3 der aan Iwlanghcbbenden uitgereikte Ri ts pt tro euimftatrihutiekaartt n zal verkrijgbaar Ziljn 2 Hier petroleum Ouda dm 16 NoveanJbir 1917 Burgemeester en Weth voorn ULBO J MUS De Seereitari M VAN DiBR VKUR STADSNIBirvrS GOTJDA 16 November 1917 Weer g § op Zondag BI y kens gevieentel ke publicatie zat Zondag a fl weder den geheelen daf gas worden geleverd Hnidirand BlykMis publicatie van de Brandstoffencommissie district Gouda is vanaf 18 Nov i 1 wederom de gelegenheid op gesteld tot het bestellen der brandstoffen voor huisbrand in mindenng van de toegeweien rantsomen Er kunnen worden aangevraagd ten hoogste drie eenheden van één soort De kolenelausolc De Directie van de R jkskoIendiBtributie te s Gravenhage heeft aim de Electziidie Centnües dus oek tmn de 0 nMent Liehtfabrlekan aiUer bet Tolffend dvflren geionden Aangetien bet in Tortwuid met de pHI etaliaaüa van brandftoffan van Tenehillende herkomst gewenscht is hierin ook de verbruiken van electriache mergie te betrekken heb ik de eer u mode te deelen dat aan verdere toevijtingen van kolen voor uw bedrijf door de IMJkskolesdistributle de voorwaarde wordt verbonden dat in uw loopende overeenkomsten voor stromnlerering voor krachtdoelelnden waarin de prijs niet is behaald ln verhouding tot de geldende koleoiprijxen een kotenclauiule lal worden opgenomen In de veronderstelling dat ln de laatste tijden geen oontractm voor stroomlevering met grootverbruikan door u ti n afgesloten zonder kolenclausule wordt door mU als voerwaarde voor verdere toewijzingen van kolen voor uw bedrijf gesteld dat de kolenclausule sooats die ln de nieuwe contructen is geformuleerd in de eontraetm waarin die clausule ontbreekt uü worden opgenomen voor den tijd dat de toewiisingen van steenkolen door de RiJkskolendis trlbutie zal geschieden R K Klesverecnlgini in t gebouw der R K Leeivereeniging werd onder voorzitterschap van dr A C A Hoffman een ledenvergadering der R K Kiesvereeniging geltouden In behandeling kwam het coneqttreglement der R K Centrale Kiesvereeniging 3tatai kieskring Gouda wat na eemge wijciglnging werd goedgekeurd De heetm H J v Nlekerk en J C Rietveld werden benoemd tot afgevaardigden voor een vergadering van locale kiesvereenigingen in den toekomstigen iVen kieskring van ZuldHollaiHi te houden op Zondag 18 November e k Vervolgens had een verkiezing plaats van candidaten voor een definitief bestuur van de R K Knogklesvereen Kamerluesknng Lelden Candidaat werden gesteld dr A C A Hoffman Gouda A C V Berkel Gouda A J van Oost dam mr Brandjes v Rijn Leiden Kol laar Lelden G Bulten Zilk Bodeers Sassenheim Paardekooper J B Bei Alphen Joh Vlasman idem A A Jansen Bodegraven Th A Houdijk Boskoop Tijd HAASTEBCnr Mn diagavond gaf die nmzlekveretmiglng Primo Voha alhie r ondir ietdtng van det btwr Joli Are ntB baar jaaill fitht uitvoering in t onoordia lïe zaal was 7ooals Hteitlb bij iiuizn uitvoi ringtn m aiig hi z e De oiu tandtghi id dat liet bt tiuir en lie iodt n niet a vtjken v au hil o I lEntthl ing momen tand nt n I dut iedtrt vtrttnigln op haar eigen ter riiin moet blijven zoodat u imui ktn hfljnble geen verkapte fsone lcIuK iimg wordt i heeorgt Prin Xefta lU i u kkiit maar doorgaans dawJuiar publiek I n welgekozen prograiinis waarondt r eer iraotilijke nnnmiers bezongdte dfsan v zigen f en gtnoegelijken avond De viooUolo H voorgedragen dioor dpn iieer Arent m begeleid door iiKj Zi Mwurling werd en onberi pekrk utUevoer voor al dt Dance dea sortièrf kon on bet nw e i hekoren Al eon bljaonderhtsitf kun nen we nog vermelden dat di zaal bteriijk verwarmd wa eu vooradcn van il tirischt vtjilehting eeir wei kit iu Ie zen lijii Na a loop bleven d leden tol ditp 11 dtf naehl op k bo niKsat van d n h ir Jnapuw gozollig bljeeo Dl lieer O alhier dio zijn hniirmiui eveii wilde spreken n dlaaitoi ntiit r om ging dwz langw ilen U elkant athttr de Hcbultmg om rli l bij dli n to It water doth kon zichzelf nog bijlijd re lden TOLWUK Tot kerkvoogd der Ned lUrv nietnte Jh in dn pla Ud van dtn hwr 1 Wijnen Sr diie wegens lu Ogen l eftijd had t edankt gekozen de heer A Graaf BOimORATBN etl Staim van ZuidHoUandi heliben lil laadUbeHluit dezer ganeento om de openbare Hohool voor mulo alhier op Ie hfffen niei gotxig itoiirtï Bond van Kaaaproduo nten Vervolg van de virgaderlng v n I kmderdag ih Nov Na de pauze ze te tte voorzitter ui etMi hoe iiH n zich deaJtt tol de oprichting Il geraken De bodoeSIng zou zi voor dezt coop kattHfltn in el en kleurHtifa briek een aparte oaidier Ideeliog van iku Hond in het le vtii te rofpon n finan cieel ztHNtandig liiJiaam Ingesteld wordt daarto een onan lsak ati adivkw loe te voeg n auii het dlsgi lijJtaeh bestuur welke staiultn al onl werpen onn do zaak nsder vooi Ie hirel den In duse comiindHBit wordra beiiO nd dt heeren 1 den Toorn J Got en G den Hoe De hew A den Hertog bepleitte e i aansluiting van leden voor do ooop I xpoTtalathterij jnet het dwl at e af l zetten vellen ndtr in t potrt toiimde Ie Ie br gen teneinde zieh sohrsp tt zeiti n ttgenover dt Duitsolie centrale organk a tie te Den Haag de Z 1 G Varkens b koeien zijn er niet mwr al te zetltaii maar aclMipen nog wW Koeien zijn Pr Moor h hinneühind lot 1 Mti mogelijk met eena meer geootg De Veree nlging voor dtjzen I cporl kMi bietbik ken voor hei alachten over h abaltoir te loeiden dit vermlnd rt dtis het risico aanzlenJyk Uil éo vergsidering werd opgemerkt dM het wensrhelijk wan dat Iwdoelde eoop Verettiiglng niel behaJv e v oor den x port ook voor binneiiIandHch verbniii zou werken r e voorzitter wM Op het lic4 Mg van aansluitlufi oiu tte kraohtlfu tnilten laudonhe orgonloatiflu die loli Un lodringen het hoofd Ie kunnen biedvu De IwdoelJig ie dt de esportAlaobterij onder Mn oeotraal liotiaaiu t hrongen IJetlanl eou daartoe ln kriiigtn lunKlen wordtn verdeeld met ooumdMarllMen Desi deelm htl sang bodt ii vev In klsiMtni ln De veehoudir Is aaittpiiakelljk voor h i vee tot de paats vsn afleveriiid lUijkl i n Ie kw genoiorrd bewt bij launUng tol em logt re klsM te lu lKwrai Ain Is due rUJco voor ite V erwtrig ng Wliu en Vi r ll H der h xt rt ilaol ieriJ zon ooop rallef wordon aaiigetdageii Spr besloot uxt ei n woord lol opwtkklng zieh aan to idult n Na afloop der vergaderintr rou daartoe gi k genhe d worden gehodtti Nh ettnige dhiOUMilfin word hiJ teninilng Ix lulmi dt contrlhuUe vi rhoogiug voor di u Bond V KaAMproductiilen van tl iti l brengt u op I 2 50 zulkfl nu t 72 tit nnit o vi ór 59 tegiji en 9 blanco werd ntet algenK u lU n iiMii bofloten dtn itecri tari een ealaris toe te kt nn n v an f 5U0 dtti penning mttHiiT wtrd na tenaiHng tji 4ott n f 100 uil tl kt er n iliern kwamen In bt hsndt ling de v tr tKhlllimVi ardi t llngHvoorMii lli 11 Vatigmo mt it werd nitnit in vitIhumI met de plan iwn Inzake ten v op kaa trttiiH Ifu lirkk Int voorKtel Almelo ou Mialve Mr inai I ook kaa rzuut gtaann lijk aan tt koopt n De aM Droot Amniorpf siekk voor tt trachten te bt worken tiat de frau b gi piitgd blJ hl l Invulkn th r aanv raiigfor miiliereii voor ve voeik r worde t g ng gaan Hij tie toil thing elih dt af t v dat htt weiiKehetiJk ln opnieuw bij het Vip voeder url au aan tt dr ngt i op htt aan Hti Hen van een i OMtroletir ln elke g ine n te voor hel nazien der luvuihiljetttn en de loniriik op het aantal Mtukft M Lie Dl I ontrol urn dliiii n t ok th Mkundtg li Kijn Dl voor ilter regde maatrigi 1 n lu deze loi ViK rI8 weni ohti dtze afdit ling ilat ili Itond er U b votügder plaatui op zou aan driagi n ten wii igltg te brmgi n in Jte I i tr biitli wel opdat ovoi treding 11 t wi r It gu iraft mtH eeni geldiKitti maar ilt Hlulund mi 1 giivangeni tral Itlj do tot il htmg we d e gemerkt dal de Di aributlt wt i Aiedkrt ln hoog mal word ov i rtreik n vooral m at ile nwml mum prij rtt illag aangaat Het g volg l i dal IV n t onlv angtn gt IiIIkh tt bij ont dekkuig vftr wordt overtrofftn door dt woikerwliLsttn dit worlen g maakt spr zt ide alH dl nrinlster wisi hot it int t Il wttkn wordt onig Sprongen dan hati hij refdtj langi n iugogr pon Het kou g en kwaail ali tnkeltm tl dooa t iWM ingin g ii an andert zijde werd o g lueikl dat naant ile gevang nl tra ihc gil twetm nMiteii blijven oplat dt rijl e n niet rl uitgaan m anin n die zij h t proti icl la tin b warm latm oppakken alti die fki der4 terwijl di grootini loih liitgeldop strijken Ui dt vtrgadiriog weni op itttrkt d t He ledt B au 4ttn Bond wet eens 1 o ven den maximtim pn h zuIUn heliben ge koelt en btvwaarlitk du i dit voors ilkun nen Hleiinen U V o o r z wilde dSt laatrtt reehl z 1 ten Het koopen boven dni j rije is nomH aibeohiut noodig wil mm zn vee m 1 vm hoiidtn fM iidslTiji waartcgm dit voorwtil zieh ketrt Im lïan ooi nl l hit te duur tnkoopen mawr he bovenden n axinnim priw verkoopen Besloten werd dan ook dit het b tuur in ih richting van i t voor tt i 1 rooi Amnjeri stappen 7al doen te afd Dlioland eji Omrtnk n vio 4 of bet nitt moge iijk u t legrammen 1 1 ln ffeiide ikn kaai+haiwk l en dt r i jke vroeger te veryemk n Dl V o o r 7 i t l r ef e ilat dil nl l inog brk Ift Bf slotm werd nog dat hl b tftuii 12 leden zal aanwijzen voor de Algtui er gadering Ar KaastviTeiniglng te Den Haag Ifl plaala v oor de v olgtvdt A Igein Krgailering van drn Rond wird 011 in nal gewe eIl Na kork rondvraag doot de voorzitl rdt heer Wijnen deae goed bezochte v pgatlering 8PQBT N V B progranune voor DwitiKbtir voor de liotidRche oIuIm 2 INh Olyiiipla A W Nopimiu 1 O P Gouda Alphen lynipla 2 t Gooi 2 9 Deo Viotorlo GIviiipla D H TO l ioud I 1 t VIplien Water graakauter Kampong 2 GivniMa 2 16 Dec Dl n piai Ajax 1 Forfuna TO P Gouda Kporiiwan 23 Deo kaïupong Glynipla T O P V Sportman Alphen Voorwaarts 2 ObTn ia 2 26 D Olymipia O D Dlvnipla 2 Viooria 2 30 Dec U T o p Alphen routfa r e wtnk tr dtn van OljTOpla 2 zuil n IntUKSKïhen einktd veranderingtn UKHten ondergaan daar op 2 en 26 Dec 2 Olympia thulftwedtHnjdpïi va tger4 ki werden Voor den wodirtrijd om ilen H udeiiOnafhsnkHiJkheJAbeker Zondeg as teRotierAini te houden lutnehen en Kott rdanwch en een Nederlantfat h oiftil Ishtt Ned I lflal alti volift Hamengewtelddoel Schindil r Blanw Wit aoht r Verwt H r en Roeii rt Be t k Znddden Maznrel Blauw Wit Tekelenburg Ilaarkm en Pt l r Ajax voorde Natri Ajax an Soa WiPem 2 Bult nweg en V W tJ V en GuppfertAisi INOBeONDEN BuUên vmmtttoorM khetd der Sêd De braadatoffenvoOTtloBing to Stotwttlc Mijnhetr de Redarteur Beleefd virzoek Ik u liet volgende te plaatwen Bij voorbaat mijn dank Gietera ond zng Ik ln uw blad een paar üigixondvn siukjeH over d dltltribtirto van brandfttoffen Ook daar khutblen Ook daar dt 1 oopi ratk op Mtii gezet I toch holriien verwoJglngwi weUe nl 4 lol hft diotriet Gouda be ioorm o a li Srhoonhox n en WaiMniveen w l ko il n oor huiim Men ontvangM V an Mssr dH I o h er 1 meer Vulgi no verklarincvan dNi Dlrwctiur sotiden de ooperalies aU vergoetUiig voor kan kk n een kortliif krijgen Toen Ik nu tn bet Ubnt tt vanSipUiitlHT zng dal ik braiidi toi voor dm wliitir werd algeg v n ï daJ tljk dooriiilj g raugd kut vul dit pirrowntege be droeg ItitMiltast nihil De Dlrttlt nioetinog ondi rimtidekii nut het R K I eodan mHi Int iiilj ti rzetfikir tijd gemeldworkw II hoi w l Ti vdta ite e rHti brandiliit In afgi evt n iA tr van korting uoggien prake k lil hl I notMilg W opheldering ver dient II In ik V ergaderlug tier oop BraiidstAanikooi Vi n eiilging op W Aug deeldel Voort der I 1 P iiwde dal al t ii t gi li e wuM gi tkMin om brandatt In ón Mir bulshrdnd n voor klem Induftri tl knjgin Dok prak hij overet II Miild dii rond r kolen zijn k ziehut riitflim tol de I l liad geweivli son r r Multaat en dal ook tot tk n voorzkr PI H i w wn hij krijgt nltt ijiUv aldun d V oora dell B ifi er ism parlieulier ou uit I Kaan m lom kreeg d i iild koten 2i U aerom heb i ii ik lutmMaren to pliiatHtii hullen het dMrIet Ooiiilh ten voorraad tn i hantk laren bier n I e l h Mi rti hit 11 n hun op ag dnats lUet groot geiuMg we nu ook d oop Brandai Aunk v reenJgliig wtl tllan wil voor ein fl nke opKkigplaatM zorgen eotxlal dll dan H i leswaar betio ft te zijn enlgi ophHikring hieromtrent i zekor gi weiiHoht Mtt ilank voor ik plHat in 1 VFmUM RN Sotr oop BrandM LAND SN TUINBOUW Conoerveeren van talnbouwprodocten Het bestuur van het op 80 Oct jl t s Gravanhajre opgerichte Comitt van Tuinders heeft thans tot de tuinbouwvereenigingen in let land een circulaire gericht waarIn plannen worden uiteengeiet voor de oprichting door de tuinders van fabrieken voor het conserveeren der tuinbouwproductm Het bestuur Is van meening dat zal dan de Nederlandscbe tuinbouw ook voor lUn steeds grooter geworden hoeveolheid pro ducten afzetg ied kunnen vinden het noo dig sal zijn dit gebied te zookon tot in verre gewesten In vertchen staat luUen de artikelen slechts moeilijk hun beetemmlng kunnen bereiken in gezouten of gedroogden toestand is dit beei goed mogelijk Het verduurzaamde product toch kan indien bot vakkundig is bewerkt gerulmen tyd bewaard worden Mocht het geval lieh dus voordoen dat do markt wordt overvoerd dan behoeft het product niet dadel k ala waardeloos te worden opgeruimd maar kuL het bewaard bleven totdat een gunstig r prys te bedingen zal zijn In het verduurzamen ligt dus de tookomst Voorzitter vnn bet Comité Is de boer R Fimterman te Delft algemeen soerotaris de heer D Uspet to Poeldijk Veevoeder uit afvalproducten Naar de V e ni b ivx hhaudt 1 uwHdt buft lilt reg ering aan t 1 D V A K ebriek en ilrogerij van animale kunMUïiwt rtotten en kraehtvoedtro te in tl rdani aangelmtkn algentenio nmdiwir king te verlii nt n mdit n aan hi t h lirljl tin lurkhling virltontkn wordj van hel M Bte i Van fllcar De regeering waarltorgt dan ti 1 v ring van ikn droog fiiütallattiM rt i lieiti an a4 ar kortom verw ki rt duadanige med werking dal in ti tiJdÉttH ek vau 1 t woken bij de hijna voltooWe fahri k til inriehting gemaakt kan wordm wel kt ptr etiuaol IIMIIHX K vi evodir kan pro iueeerin Deze inrickllng zou almlan oiwk rge braiht moeten worden ln ttu voorloopig gebouw van bout en iiMwUnlet Ik gang van sakm tt ojdht t g daOit II D V A K Mlcht iiaa t hart Ia brUk dit nieuwe be farlj levert voor groud rttof blo dl en vle tsehilijk afval Di rts gterii Itvert de planlaanMgt grondrfof ligm wn liepaaldeii priJM en niewwdege l ik productie ook süf voor e n btpaaldttn prijs Ai waarborgt die afn iotng Voor IV ee jaar maakt hot raogeliik dat ln dien tijd etn belangrijk procent op d koH en van den nimwen Ihmiw word afgi hrevin en bovnirfien een ruUue wln tt marge voor de fabrlkante I D V K overb tjft De iMMtaande lalH lek krijgt dan alleeniK endi ren te vtTw riten en zal o a ewba T vet kunnen proiluteir n Ook methe oog daarop m van rtgeeringswege Ievtrlp t yn koUn toegezt ili BUBOBRLUKB STAND REEUWIJK GEBOREN Dirkje ouden J HoogeveoD en B HooKenbooni Wilhelmm Oethuina Tbeneu oadon F Verbe en £ de Voa Telegrafisch Weerberickt Verwachting Zwakke tot matige woitolijke tot Zuidwestelijke wind nevelig tot iwaar of half bewolkt weinig of geen gen zelfde temperatuur Ztm en Maan Zlmwopgon 7 uur 22 min Zonsondergoaf 4 uur 8 min Rtiwiottantaanu aantt en 4 u 8ft m Rijtuiglantaams 6 o 8 m Eerste kwartier 21 Kovember