Goudsche Courant, maandag 6 mei 1929

W l f = =3 Wm 17063 Maandag SfMei 1929 68 Jaargang I NOG SLECHTS KORTEN TIJD I VOORTZETTING VAN DEN I OFHEFFIieS UIÏÏERIIOOP M HAAST U J9 De cominislie van deskundigen te Parys 1b het bl lseiS verschillende ingekomen beïrichten eehs geworden g ver een compromisvooratei vlan jOwen Young In dit co npromitvoófst l zou aan Duitschiand zjjn voorgesielÜ te betalen 2 milliard per jaar gedurende 58 jaren van andere zijde wordt jbefweerü gedurende 37 jaaWeen jaariykach beI drag van ZOÜO millioen mark een beflrag waaien de terugbetaling der interJgeallieer de schuldig begrepen is Na 37 japr zouden i de bjetalinge ly dan door de inte ationale bank i worden lïgedaan Uit verschnïénde berichten valt af te leiden Jlat de Duitsche afvaardiging ter Parijfcha 9chade érgoédmgaconferentie zeer veil voelt vwt dit vergelijk dat Owen Young aan deilhand heeft gedaan In den boezem der coMerentie neemt men dan ook aan dat op ifle grondslag van t complo mi üvereenH emming zal worden bereikt De voorzitter Ider commissie heeft Zaterdag aan de vertegenwoordigers der delegaties te kennen gegeven dat dr Schacht onder bepaalde voorbehouden die achrifteiyk aan de betrokken afvaardigingen zullen worden meegedeeld de cyfera van Owen Young aanvaardt Op een beslissing kan men echter vermoedelijk pas morgen rekenen daar l j de Fransche afgevaardigde Moreau vermoedelijk op 7 Mei te Parijs terugkeert i Gaat gij Trouwen Voor een goede ZA L met gebiiiik van piano vröc keuken en aparte kleedkamer is het eenige adres Hit Viriinigiügsgiliovw HMrenttriit 5 Tel 357 Vraagt inlichtingen bq den CONCIERGE Wanneer twee menschen elkander vieemii worden zijn zij het eigenlijk in ilen grond a ltijd geweest FÊUILLEtQN7 HET PROCRUSTESBED Uit het Engelsch van AUOE en CLAUDE ASKEW Nadruk verboden Kan het niet zyn dat Heath de meileplichtige van Ruthven is misschien zelf m oixiracht van hem werkte wellicht heeft Ruthven hem het plan aan de hand gedaan pit schijnt me het meest plausibel hoewel ik moet toegeven dat er een zwak punt in iiiyn redeneering is Als Ruthven in het complot was zou Heath geen moeite hebbt n g ehad om van de diamant af te komen Je wilt toch met zeggen vroeg Arkwright dat Ruthven in gestolen goederenhandelt Ik ben er zeker van was het kaimeentwoord en nu weten jullie ook waarmeeik Ruthven in de val hoop te krygen Het isliet maar een verdenking ik weet het absoluut zeker Ik zeg Jullie dat van alle misdadigers in Engeland Ruthven de ergste is Ofschoon de politie het nog niet weet deiiienschen die voor hem werken weten hetduvelsch goed Maar hun belang brengt mee m te zwijgen als het graf Dat geheimWordt met de grootste zorg bewaard Alshet bekend werd dat ik pogingen in hetwerk stel om Pierce Ruthven naar den kel Loop niet langer met pijn iaat bij ons Uw schoenen maken 20 G v d LINDEN Zn Tel6740 Qoudsche Singel 239 Rotterdam bij de Boschjeskerk PROFITEERT PARFUMERIE APOLLO MARKT 79 cent 3 2 195 29 49 13 APOLLO TONDEUSE voor Pagehaar van 275 nu 175 cent ZAKMANICURE van 39 nti iü Groote afskug van ZEEM nu vajiaf 25 ASBESTPLATEN van I21 2 nu 3 voor 25 PANLAPPEN koperen di aad van 121 2 nu T i SHAMPOOSAN DOR prima van 20 nu 2 pakjes 1 25 FRANSCHE TANDZEEP van 20 nu 2 doosjes 25 GLUCKODONT TANDPASTA van 125 nu 79 APOLLO SCHÜENCREME prima groote doos van 15 nu 9 GROOTE GUMMISPONS van 95 nu 49 CLOSETROLLEN nu 10 voor 59 C F H STARK TANDPASTA van 45 nu 27 SCHEERSTELLEN compleet met spiegel kw0 t en losse bak van 95 nu 49 BOXSTEEL SCHEERMESJES voor Gill app van 121 2 nu 10 stuks 65 5 stuks 35 HARDGUMMI HAARKAM van 75 mi 49 VELOUTY DIXOR CREME van 35 nu 25 VELOUTY DIXOR CREME van 65 nu 49 VELOUTY DIX0R REME van 125 nu 98 GUMMISPONS van 25 nu 9 PALMZEEP primia kwaliteit van 20 nu 12 KARNEMELKZEEP van 8 nu 5 KARNEMELKZEEP van 12 nu 8 HAARNETTEN echt haar mutanodel nu per dozijn 39 PETROL BECKER van 149 mf 89 PETROL PELIKAAN van 175 nu 98 GLUCK s CRÈME in pot van 75 nu 45 GLUCK s CRÈME in pot van 125 nu 75 V APO s nieuwe modellen van 295 nu 195 van 225 nu 125 vjui 175 nu 95 FRISEERLAMPEN voor spiritus of Meta CUTEX LAK EN WATER van 100 nu 4 RUIGE NAGELBÜBSTELS van 8 nu LOTION CHIPKE d üUlENT van 250 nu VLOEIBARE BRILLANTiNE van 40 nu VLOEIBARE BRILLANTINE van 7ü nu CRÈME DELMONTE van 25 nu per tulje DE BEKENDE GLUCK s SCHEERZEEP in koker van 49 nu 2 stuks GLUCK s SCHEERZEEP REFILL van 39 nu 2 voor GOLD CRÈME ZEEP reuzen kwaliteit vajn 60 nu BIJDEN BOBBED NACHTNETTEN van 49 nu VROUWEN DOUCHES 3 deelig van 275 nu IRIGATOR compleet van 179 nu MARCEL IJZERS van 45 nu MARCEL 1 JZERS zwaar vernikkeld van 69 nu GLUCK s TANDPASTA in doos van 25 nu GLUCK s TANDPASTA in doos van 50 nu PRIMA LAV ZEEP van 15 nu 3 voor BPONSENHANGER van 39 nu PRACHT HANDSPIEGEL van 125 nu ZEER FIJNE BADZEEP groot stuk velvet van 40 l u DE ECHTE LEVANT BADSPONSEN de beste der wereld nu vanaf PAKJES BADZOUT van 15 nu GRONDZEEP van 30 nu TEERZEER van 30 nu KRISTAL BRILLANTINE Cóte Azm van 125 nu KRISTAL BRILLANTINE iOhipre d Orient v in 125 nu STACOMB van 100 nu LOTIONS alle soorten van 275 en 325 nu MUNDOL MONDWATER van 125 nu MUNDOL MONDWATER van 175 nu S 19 Z2 39 79 45 10 49 29 13 9 STAKK TANDPASTA van 15 nu STAKK TANDPASTA van 25 nu KAU UE CUl UGNE CLEU van 35 nu EAU DE COLOGNE CLEO van 55 nu KOKÜ VUOK HET HAAK van LUotm ItOYAL WINDSOR vam 175 nu 70 PUTTEN SCHEEKCKEME van 69 nu DE BEKENDE IKENEZEEP lyne ISloe mengeur van 15 nu Dr VAN BKUNSCHE WATTEN Kilo van 90 nu GENTRY SCHEERZEEP POTVULLING 25 195 98 25 39 15 30 25 24 29 60 10 15 15 van 35 nu PRIMA RONDE BADZEEP van 25 nu FKOTTE BADÜANDJES van 15 nu APOLLO MESJES voor Gill app van 125 nu iO voor luk cent APOLLO GOUD voor Gill app pracht kwaliteit van 195 nu peiAUXOLINE HAARDHOOGPOEDER van 75 nu PRIMA TANDBORSTEL van 19 nu PRIMA TANDBORSTEL van 45 nu PRIMA TANDBORSTEL van 79 nu HAARBORSTEL zuiver haar van 75 nu ROUGE BRUNETTE van DORIN vaJi 45 nu PRIMA ZAKSCHAAR opvouwbaar van 35 nu EAU DE COLOGNE COTE d AZUR 29 59 115 239 69 29 49 39 heerlijke seringengeur van 35 nu van 70 nu van 135 nu 79 79 195 S5 125 van 325 nu EAU DE CLOGNE ZEEP in doozen van 3 stuks iets beschadigd van 125 nu MUNDOL TANDl ASTA van 35 nu 49 van 98 nu voor bespottelijk lage prflzen MUNDOL TANDPASTA van 60 nu HAAST U CUTEX LAK EN WATER van 45 nu 500 Vraagt Uw wlnkdlar dt van uds bektnde Koophandel Tabak En nog zeer vele artikelen zooals SCHEERSTELLEN VAPO KAPSPIEGELS MANICURES KAPDOOZEN J L BRUNS TURFMARKT hoek Gouwe D G Vin Vreumiiiiii Wljditraat 20 touda Dagelijks ontvangen wij NOUVEAUTÉ s in Dames en Kindereonfectie FYFFES West indische BANANEN zijn de BANANKN welke U steeds met genoegengebruikte Door aanvoer van verschillende andere soorten ontstaat dikwijls verwarring bij den gebruiker en men denktdat de kwaliteit niet meer zoo goed is als voorheen Wl zl n ganoodxaakt aan daza vai Mraprlnaan aan alndatamakan door onze Indien U plan hebt voor den Zomer iets te koopen wacht dan niet langer Wij kunnen U een groote verscheidenheid toonen in FYFFES BANANEN welke de van oudt bekende WEST INDISCHE z n vanaf VrfJdagSMei van de woorden FYFFES te voorzien li Damesmantels Japonnen en Deux pieces Kinderjurken Regenmantels Dames en Kinüerhoeden Door bij ons te koopen bevoordeelt men zich aanmerkelijk Vakkundige Coulante bedieningen Uiterst sterk gestelde prijzen FYFFES BANANEN door doctoren aanbevolen zijn malsch sappig voedzaam en licht verteerbaar Uitstekend voedsel voor kinderen en zieken Koopt Ihana I Uw Kousen Sokken BreteU Overhemden Boorden Dassenenz enz Bij C U J Loawa aoaw t4S t a da Turfmarkt Ij Zijn rui m seioriiiepil en zeer niinleelis I LET WEL op de woorden FYFFES 10 WEST INDISCHE BANANENHANDEL 80 W SLONT JODIISOIË COUMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD W OK GOUDA EN OMSTREKEN Dit blad verschijnt dageliik8i ehalve op Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRIJS Ul Gouda an omstrektn behoorende tot den bezorgkring l regels ƒ 1 30 elke regel meer Q 26 Van luiten Gouda en den bezorgkringi 1 5 regels ƒ 1 55 elke wajel meer f OM Advertehtiën in het Zaterdagnummer 30 büslag op den pr 9 Liefdadigheida adi ertenttëlri dé helft van den pr a INGEZONDEN MËDEDEELINGE 1 4 regej 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Opde voorpagifia 50 hooger Gewone advertentiën en ingezondenl niededeeling pr js Grootcf letters en randen worden berqkend Advertentiën kunnen worden ingezijiinden doqr tüi laren Advertentiebureaux en onze aglenfwi en mo ABONNEMENTSPRIJS per kwartall ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagblad jjer kwartaal ƒ 2 90 pé week 22 cent o ral waar de bezorging per looper Sescliiodt Franco per post per k krtaa ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ t 80 Abonnementen word j dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARkT 31 GOUDA bu onze agenten en loojbers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zijn daj ljiks geopend van S S uur Administratie Telef Interc 82Kedactie Telef 83 Postrejfening 18400 i by contract tot zeer gereduceerdan isar plaatsruimte Hrhei mst van soUede Boet hande ï daag vöór de plaatsing aan het Bureau zyn ing on ien teneinde van opname Teriekerd te riin K kS ni SSl MM S BO OOP aOÜDERAK HAASTRECHT MOORDREpHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDEI tERK ÜUDEWATER REEUWIÏK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN ei 1 De d4iLuii i iéii imiL i88i Iraiit veitoonen ei het riieevoerca van wapens iB verboden Al het werk ligt fül OOS fENRÖK Een nibotataig Gisteravond bptÉte in de Maiia Hiil erKtras e te Weenen twee tntfns tegtjn elkaai De ichok kwam emBtig aan Nege tien personen werden gewond wajirVan wi 1 i 1 VER ÉTATÈN I J li hgeffol att a ten Zyn fonwj kual eA S nach n in bc gevangeni Vpeemde vwini iiei worden er rechter ge Mdj Del veroordeelmgl keren heer iMiUcïtafle te NeW York ik er e lj treffend voorhield v n ai a mpldli e Tek Hij was ervafif e i hi tdigd ijjn vUuwt v ooitdurend te heöyon H lagen En tie rjefchter Niet alleen d nieuwe wereld kent origineeJe rechleiiijtó uitspraken De rechter te Manchester is ïyet aehtergebleven De hctv Knoch LathanijJeeii gepensionneerd leeraat in deze Engels e t tad plkcht m de dui tfcmi alle ibloe jien in de parken te plukken die hij maSir in teiketii en dragen kon Om den 71 jaHge deze methodes af te leeren heeft de rechter hem tot nachteiyke gevangenisstraf veroordeel s A onda zes uur moet Latham zich melden aan de gevangenis b ochtends laat jlWn er hem weer uit Deze wonderiykt straf moet de oude heer drie jaar lang ondergaani maai alleen van 15 April tot 1 November il w z zoolang er bloemen zyn gr ƒpt j snelheid tegen de brug Officier vlie gp B ierts Was op slag dood sergeant l in gefaar slechts licht gewond aani been en hotilfd maar het geheugen kwyt Volgens ileal loltter is dit met blyvend maar zou hij na een dag vyeer geheel goed run Korwnjiial Symons wah licht gewond aan de hfup overigens niets j De begraferiib van officier vlieger Evtrts zeu door M Royal Air Force met militajre eèr geschipnei anjj er iar en Hymons zijn in het h bitaal en zullen per boot nair Een AnieiiWaansch bem ipdeUns Ivooiis el Jüe j iiiv apeiiifti 4commisie Kr dS verklaarde zich bereid de organisatie Ifaa de filmvoorsteUingen op zich te nemen Een pi otest van Graaf Bljnst i iff een conventie bmmi siri heeft jltl wat de onti het oog verloj us Bernstoift Ïj en met over Jcheid gedeelderkzaamhedeh pe Duitt er e fHtier nooït twijfel ten velkef bbreke i Ü taak in ieder apenii te i nd bttieft ren Ikj h ib jaar en dag ip de commiasie meegew tuiging d i verantwoor van den tche regeej Staten bieden ter vaststelling an de ng over 1927 sluitende in oiitvangst tot een bedrag van ƒ l l tiOT ïSl ló en m uitgaM tot een bedrag van ƒ UiA itiS2jO i r e en batig saldd van ƒ l iH 7 J9lo7 Udie ¥ kken na geheel herstel over latenjMestaani dat zy èm ojplossirgfi waarbij geM relStnifLg gehoudtffl wordt m t alle UfewaMningsfactoren n ilgeen a nI merkeiajke erbetefiii wopdtjkebiaftht in de np stords boveméiatige b if apcn ngen niet alj eeij eiste stap naarflptwapening zal aativaaAen Want een dejlfe ijkp Öp o sing komt mh overeen met WfeJbeginselen van h t Handvest en de verdVMen IlJ zie mü jjaarom gedrongen Tnij vÈmler te onttrekken aan het program dat WM commissie luer heeft opfeéateld en haar vsfei dit oosrenblik af de voÜe verantwoorjjjtiykheid te laten voor de voorbereiding der conferentie zooal s deze thaifs plaats heeft Niet i i d zd commissie echter maar in andeif instanties in het bijzonder in de ontwapeningsconferentie zelf moet de definitieve bealis iing over het ontwapeningsvraag tuk al en Ik weiger daarom de houding van de commissie in zake ontwapening te land als het laatste woord an de door haar vertegenwoordigende regeeringen on van de regeeringen die aan de tot nu tpe gehouden be sprekingen geen deel heibben genomen en later op de conferentie vertegenwoordigd Kwllen zijn + e beschouwen Met het oog op den enist van den toestand doe ik een beroep op al deze regeeringen Mogen 7 j voor de bijeenkomst van de ontwapeningsconferentie den wil der openbare meening tie steeds dringender wordende wenschen van de volken van alle landen eindelijk ieereii begrypen en haar delegaties met andere instructies uitzenden dan ditmaal geschied is namelijk een instructie die werkelyk met het doe van de conferentie overeenstemt dat we geen om handigheden uit het oog mogen verliezen nl een werkelijke vermindering der bewapening Litwinof Rusland weea er op dat hij in de Fransch Amenkaansche resolutie een eerste poging ziet om definitief van de beperking van het oorlogmateriaal af te komen büïtënIandsch nieuws ENGELAND 21 dooden en 20Ü gewonden in ïïonibay Volgens berichten uit Bombaj bediaagt het aantal dooden Lc Bombay 21 terwijl h t aantal gewonden op 201 geschat woi dt Na het samentrekken van een vry groote Britsche troepenmacht ia het niet meer tot incidenten van eenigen omvang gekomen Gedurende den nach mag men zich niet op Openbar e gezond heidure geling 1 34e iungreH Op Vrydag 2 en Zaterdag 21 Juni a s half tien zal te Middelburg het 34s te Gj ngres voor Opeiibare Gezondheidsregelmg worden gehouden Behandeld zullen worden de volgendeonderwerpen i De social taak van arts en vroedvrouw voor en na de geboorte van het kind Mpraeadviöeurs mej S Sievertsen Buvig adj directrice j an de Kweekschool voor vroedvrouwen td Amsterdam en dr 1 A Wysenbeek vrouwenarts te Amsterdam 2 De verheid en de ongehuwde moeder praeadviaeur dr C i T J Aleuleman geneesheerdirecteur van de Kweekschool voor vroedvrouwen te Heerlen i De toekomstige organisatie van d maat schappelyke gezondheidszorg jn Nederland praeadviseura dr W Schuurman s Stekhoven arts te Utrecht en dr M D Horst directeur van den Gemeentelyken Geneeskundigen Dienst te Leiden Provinciale titaten Geldleenin Zuid Holland Voorgesteld bedrag ƒ tfÜO OOO Ged Staten van Zuid HoIland stellen aan de Prov Staten voor ten laste van de provincie een ieening aan te gaan van ten hoogste ƒ t iO0 000 tegen een rente door Ged Staten by de uitgifte te bepalen Ged Staten zijn bevoegd om eventueel de bepaling op te nemen dat vervroegde aflo ising niet vóór het jaar Id S S zal geschieden Aanvangende 1931 zal telken jare op 1 Apnl op de leemng a pan worden afgelost l lü van het bedrag der dan uitgegeven serien eventueel naar boven afgerond tot het naaste veelvoud van ƒ 1000 De Provincie behoudt zich het recht voor om te allen yd in tenig jaar meer dan het genoemde 1 40 of wel het geheele overblijvende bedrag dier serieii a pan af te lossen tied Staten stellen aan de Staten voor een aantal wyzigmgen te brengen in de begrootingen van 1928 en 1 29 waaronder een verhooging is met ƒ üOO ah aanvankelijke kosten voor filmvoorstellingen ter bevordering van de drinkwatervoorziening Het pro vinciaal waterleidingbedrgf 111 Noord Holland dat in het bezit van de film i heeft zich bereid verklaard cie film oeschikbaar te stellen ten dienste van enkele in ZuidHolland gelegen gemeenten en liet be stuur van den Zuid Holl vereeniging Het Groene tied Staten stellen aan Prov Staten voor een $ ubsidie toe te kennen ten behoeve van dö restauratie van het westelyk gedeelte viiii de Groote of dnze Lieve Vrouwe Kerk te Dordrecht groot ƒ 56 000 te voldoen in vier termijnen van ƒ 14 000 uit te betal n telkt i nadat ztil zyn gebleken dat het jaairljkt ch rijkssubsidie is uitbetaald Gm Staten stellen voor aan de vereeivin ln y Nat Technisch Scheepvaartkundig Muaaum te Rotterdam voorloopig voor het jaar 1S 21 een provinciaal subsidie te vcrleenil n ten bedrage van 1 3 gedeelte van het gemeentelijk subsidie tot een maximum va n i36 25 onder voorwaarde dat van rykawege tot dit doel wordt toegekend een subsidie van ƒ 7500 Ged Staten stellen voor om het aan kerkvoogden der Ned Herv Gemeente te Den Haag verleend subsidie bij resolutie van 11 December 1922 verhoogd van ló termijnen ad ƒ 1000 tot 19 termijnen ad ƒ 1000 uit te keeren nadat gebleken zal zyn dat ook uoor het Rijk een 20e termijn van ƒ 7000 i uitbetaald Dure drooglegging der Zuiderzee De koaten vcrmoedelUk 35 p t hooger dan geraamd Zuidelijke polders eerat aan de beurt Dg Voorbereiden üntwapejiingscommi sie litseft met 2Z tegen Z t temimen Sovjet Uu lund en China en met stemonthouding van tmi Bernstorff iDuitschland e n door Gibaon Vereenigde Staten en Mansigh Prankrijk voorge lelde rei7 olutie auiigo11 omen De bedoelde moLie luidt Nadat de Na de stemming over de FranbchAmen kaansche resolutie heeft graaf Bern storff de volgende namens de Duitsche regeeri ig ÜINNENLANÜ Vliegtocht naar Indie De vliegbouten zetten hun tocht naar Indié voort Hlijken s bij iu t departement van di f n tie ontvangen telegram zijn de Dormer VValvliegbooten D Jl en D 23 gisteiochlend ter voortzetting van de reis naar Ned Imiie ten 6 ure van Bagdad naar Ilenjaur ertrokken Büzunderheden omtrent het geval Bij het departement van Defensie is Zaterdagmoigen van den gezimt te Lo leii het bericht ontvanger dat op 1 Mei van len achtermotor van de D 22 eenigen cylinders verwisseld waren en dat de officier vlieger Everts op 2 Mei ten 11 uur 15 min v m voor een proefvlucht startte Van den giond af te hooren liep de motor goed Ten H uur 35 v m botste het vliegtuig tegen de vlotbrug over de Tigris te Bagdad Vermoedelijk doordien het tegen telel oundraden welke over de rivier gespannen waren gevlogen was Het vliegtuig landde normaal op het water maar kwam door de nog zeer In de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer over de begrooting van het Zuiderzeefonda voor 1929 en het daarmede verband houdende wetsontwerp tot wüziging der Waterstaatsbegrooting voor dat jaar zegt de minister van Waterstaat dat ook hy betreurt dat hoogere bedragen met de afsluiting van de Zuiderzee gepaard zullen gaan dan aanvankelijk geraamd werd De vraag of het aanbeveling zou verdienen ten nieuw schema op te maken van het geen men in den loop der jaren en verdeeld over ieder jaar afzonderlyk van den tyd dat de afsluiting zal duren moest tot stand brengen wordt door den minister ontkeniitnd beantwoord De noodzakelijke bejierping van hetgeen m eenig jaar zal worden uitgevoerd ligt vast in de jaarlyksche begrooting en het schynt op grond van de verkregen ervaring met verstandig met een iietailleenng der uitvoering verder dan een jaar vooruit te iien Ook van het verraoedeJyk totaal der verhüoging van de kosten is thans nog slechts benadering mogelyk Den minister staa echter een bedrag groot omstreek dj van de aanvankelyke raming vooi oogeii hetgeen gemiddeld op j7 tj milhoen per jaar neerkomt Deze overschrijding chynt hem geenszins verontrustend of te hoog Met betrekking tot de opmerking dat hel voordeeliger zou zyn geweest het voor de inpoldering van de Wieringermeer noodige der te helpen zou mijn leven geen ooit je meer waard zyn Maar om a hemelawil wees toch voorzichtig waar jchuwde John Arkwright Ik kan haast niet gelooven dat je nietoverdrijft Paul vergeet niet dat je liyaarzelde je i iskeert niet alleen je leven Het was hem niet mog eiyk in Dora s tegenwoordigheid zoo openlyk te spreken als hy zou willen ziJ wist immers niets van Morley s identiteit ou Grale L niet op een of anderemanier kunnen heipen vroeg Hairj Hy isdiscreet en betrouwbaar Hy heeft betoverigens buitengeiwoon druk op het oogenblik met het onderzoek naar den inbraak bij Sir Wilfred Brand en hy vertelde me juist dat hij vast overtuigtl was vpoedig de handop de dieven te zui en leggen Morley schudde het hoofd Het zou nutteloos zyn zei hy absoluut nutteloos Het was reeds laat g eworden en Harry dacht er juist over om naar de stad terug te keeren Net toen hy opstond v erd ut deur van de kamer geopend en de huisknecht kwam binnen met een telegram dat voor Harry bestemd bleek te zijn Harry scheurde het open zyn blik vloog over den inhoud en daarop las hü het hardop voor Het was kort en nuchter zakelijk maar het verwekte hevige sensatie Kom morgenochtend by hiü Heath gearresteerd in verband met den inbraak bij Sir Wi fre i Brand Grale HOOFDSTLFK XLI Een week was voorbijgegaan en Dora be gon de dingen weei van een opgewekter kant te bezien Ze voelde weer belangstel ling voor het leven 1 1 den huiselijken kiing en het verkeer in de ociety had haar me hïiar eenigszins scliuchtere natuur toch nooit zoo byzonder aangetrokken Ze voelde zich nergeiif zoo gelukkig als by haar ei en familie en goedt vrienden 0ora en HaiT zouden m het üegin van den zomer met den grootnten eenvoud trouwer en Harry stelde zich voor een huwelijksreis te gaan maken die een zoo met twee jaar duren ou Ze zouden een reis om de wereld doen yn Hjrry verheugde er zich reed op dat hij haar a de plaat sen tou laten zien waar hy vroeger zelf gewee it was en zooveel avonturen had beleefd d Balkan ZuidAfrika Japan Wanneer zy dan v ler waren in Engeland zouden zo zich in Higihmoore vestigen en zou hij het leven van een matigen landedel man gaan leiden Alles van de verdenking die tegen Dora gekoesterd was zou tegen dien tijd vergeten zijn Bovendien wa Stauton Heath thans gearresteerd en het leed geen tiwyfel of hij wa s de dief van den groenen diamant Als zy wilden konden zy Dora s onschuld thm voor de heele wereld bewyzen Het was evenwel niet zeker dat ze deze gelegenheid zouden aangrypen Dora wilde geen nieuwe vervolging beginnen tegen iemand die ai zoo izwaar getroffen was Boivendien ws r het voldoende wanneer Lady Kenard dengenen die op dien denkwaardigen avond aanwezig waren geweest den stand van za ken meedeelde om Dora van eiken blaam te zuiveren Het belicht van Heath s arreatatie Vfrcorzaakt een geweldige opschudding d uir de jon e man t at een oude familie behoorde en een bektnde ver chynmg was m de uitgaande weseld De feiten ken eiM vooudig genoeg De daders van den inbraak m de woning vaa Kir Wilfred Brand hadden een zakme achteigelaten waarva de politie na eei igo tyd Heatii al den eigenaar opspoorde i m toen de politie zoover met haar on ieizoek gevoiMerd wa kwamen van verschillende kanteu alecht befaamde lommerdhouders en antic Uair opduiken die pioL c lng last hadden gekregen van hun geweten en tot hun groeten schrik hadden ontdekt dat ze voorwerpen in hun bezit hadden die f haar van den mefstal by Sir Wilfred m tifj waren Ze brachten deze naar de ie en huji verklaiingen strekten ook al om Stauton Heath te ontlasten Lteze laatste dee i niets ander dan zyn crsthuld volhouden en weigerde op iedeie venlere vraag antwooid te geven De publieke opinie was zeer ongunstig voor hem Men beschouwde hem als een lichtzinnige verkwister die bovendien een eervol len oudfen naarn had beklad Dora had echter mcdelyden met hem Ik geloof zei ze dat hy in slechte handen is gevallen hij vertelde mij dat Mr Ruthven hem altüd poeden raad gaf en probeerde hem uit zyn moeilijkheden te helpenMaar ik geloof dat als de waarheid bekend werd het juist Mr Ruthven zou bJyken te zyn die de oorzaak van al zijn ellende is Dat neem ik graag aan antwooidde Harry ik geloof zelt s dat by verborgc i achter stroomannen hetgeid op Hva h vtrmogen heeft voorgeschoten maar efii ding begryp ik niet hoe jy na wra hy jou heeft aangedaan nog mtnleiyden met dien kerel kunt hebben Dora zuchtte Ik kan met gelooven dat hy het uit eigen beweging deed zei tA Dora deed ook nog iets ander zonder een wooi d tegen iemand te zeggen schreef e Marion Kenard en verzocht haar geen t tappen te doen in verband met de diamant Marion had immcii naar diamant terug en Dora was wat haar betrof bereid de aken te laten zooala ze waren John Arkwright en zijn zoon hadden hun ewone bezigheden weer hervat en gingi n geregeld weer naai Londen hoewel Philip met als verontschuiuiglng dat zijn vacantie eigenlijk nog niet om was dikwijU thuü bieef Zyn vader chieef dit toe aan tie aanwezigheid van Greta Franklyn en Helen en gaf glimlachend zyn toestemming Wimt de goede man meende dat Philip en Greta e n meer dan gewoon behagen in elkanders gezelschap haden Beiden waren ook inderdaad dikwü a alleen Morley wa vertrokken Mr Arkwright was naar de s tad Dora die dezelfde gedachte had als haar vader liet hen onder het een of ander voorwendsel allee i en nam dan Helen mee tot groote teleuirtelling van Philip Maar deze hield zijn geheim voor zich en nam noch Harry noch Dora in zyn vertrouwen Wordt venrolgd