Goudsche Courant, dinsdag 31 mei 1932

OIIlcl eel Londfn 9 10 9 11 I rlijii 56 36 6815 l arijs 9 74 9 7M BrUrtJ Ll 34 65 34 60 w Wtrliind 48 32 48 28 W 1 iitii 35 26 36 25 Kopi nha tn 49 80 49 76 OJ 45 40 45 50 st tklii lm 46 80 47 N i m k 2461 246A Nict olficieej Muil 1 20 36 20 36 l t UIK 732 7321 Milaui 12 64 12 67i MËi WÊRK VOOR DeT DIAMANTINDUSTRJE EEN WiEIRELDAANBOD Gegarandeerd echte diamanten ringen 14kawifttB goud zyn verkrygbaar voor 475 Batco de Wereld coupons die verpak worden bg vele welbekende internationalesigarettenmerken van hooge kwai teit I Of U Egyptische Amenkaansclie of Virginia aifttretten rookt sta tr op Baccode Wereldooupons eï by te kiggen GEMENGDE BERICH TEN 1 Vuurwapenen gevonden 0 1 hel I BA Meerkerk 1 I 2 ï0 revolvers en 25 000 patronin i in beslag genomp i l i I I i V ui k inv i ii lillen t n tijn Il l Am tti tam lit ft gistero htend uiilil lU Ie p het s Meerkerk V lil dt Holland Oocil A ie I ijn een buitenl ow UI V iiiHsl gedaan Nauwel ks lag het hip i in den wal of li rei lierphe steldt h1 t t hiiiikilijke ondii7 ek in Onder dt Iiitv ii die aan loutiole vveulen ondcrworptii vias iut labtlg at On li 1 n hoop zei I n in tdivv vond yjeii pakken Toen de i pul vveri 11 kwinitn revolvers en pa II tl I i n Ia lil totiaal wei ii n 250 I 11 25UOf piilnmn in beslag ge De hei zjening dei L O wet De uniforme schaal van 45 kerllngen per inderwUzer bl ft beniinlglngflmaatrf gel Geen overplsatsing aU strafmaatregel errt b mn i hei verishix van d torn iiiiwio vHii voorbereiding uit do Tw e le Kamer in ake de vti ziglng van de Wet op bet I ager Onderwijs Nadat dt y mmi8flie Iwinr ver Hla lan do ivg esing had mtgebracht die liet acfliiif Itlijk bt antwoordde ig nndei met den mi I ister onderling overIt g gepleegd Over te vraag of en zoo ja wanneer hei rappoit ler ommiw ieWp ter zal woiden openboai geni iakt i nog ge n beslissing genoiron In ifwaehtmg van o Klani re beeh winir kun nen iver den inhoud be v aarlijk ined Uphngen l elreffendp en enkel onderweip vvorrien verstrek Voor opneming van een reirehng welke logenioel komt aan don de j laatste jaren van mIi zijden uitijeoefenden j drang om de mrtelljklieid te openen dat o k de lagere hooi dienstbaar kan worden j eiiiaakt aan bet aar Vtren vap t Fuesoh iteiit ook d mmifltei thujis wel den fijd ïe k men Of ftnfrahsei riny van het zevende hei in N mogelijk en wpnsehelijk iis hangt van l mttfindiigbedpn t i plnatflp af 70 dat volsenB den inimsler elk trevai op ïiehzelf 7 mopten wordi n hpo rdtpjd Feai dwang lil de w t moet il onuitvoerbaar worden afgewezen Daaiom 7 011 de minister ook Tl el t t afadiaffini van het itnlrile 7fsfn In lei naar wencellen medL Ie werken Bij eer vele leden haslond ernfitig be 7waar te en de voiigesfpide invoennir vande inif rmo 45 1 erlinffensehaal Naar hunm iiing is invoennG van ttn uniforme ilnal in f ejin ipl onjui t In 7ijn antvvotrd plaat I de ininiöter op den vooreron I Ie nOKl7iak om wit hef L O he tuft 1 l ht mnigjig te geraken Hier onr liijnt nietfl ander ovci Ia hlijven dan n tiiHlige ermindt rmc van het aantal on dtiw zer vou wiej aalaiis sen het Rijkversoeding an gemeenlen en sHioolbeatuleii verheiil Volgens tm nieuwe berekening i edrHai t k vO rL estpll I e7uinigingvoorloopjg lairliiks f 4 476 fOO en na 10 jolen bovendien f 2 016 00 totaal f 6 492 000 Op de o jajiiheduieeii di nt ulteraaid ininndinnK te word n gehiadn n voortdurtn l kleum wordend Iwdiag aanw I Igtl l n tenvM l ook d jaarhjkeehe itijtriu d iiit i n Ifugevolge vaji do t f eiiem KI vin lil i iti I erlingen invloedoefent Dat do 1 het vo irstel vin den ministei sleebLs p n vermindering van lasten vanKijkfl küs naar ie genHontelijke kassen aJ plaajs hebben verwd clit de mmistpinnVjl gomeenten he boventallige onderwij7 s t dienst hebben 7ullen ijiar hijvertoouwtN eiïeens het gendddeld aantalleeilmgen pfll ondervvi 7 er eenlgezins ver h gtii en liwiiw de be7Uiniging vOot deOveiheid kasarfii lï geheel genomen effeotuif inakffi Op de uggÉstie van i enige leden te bepalen dal de V I O cholen vooi elke Wm 11 ondei wijzer zullen hel ben teiwijl even 11 hij Ie hoogert I urgeiseliolen klissen vin 111111 dan 26 i ilingen zullen wolden gesplitst kan dt ministei niPt ingaan Heeds finanrifle le wnnn vci7p t n zich I leilegen rÜn twee grooty stevig gebouwde buitenmtiificKen l zyn uiterlyk kalm Dan staat de offit ier van Justitie Mr Dr Rieter op om vlug maar met duidelijke stem de dagvaarding voor te lezen 4 9e NfÜ SM lsU n KIJ 5e klasue Trekking vah Üintidag 31 iei Hooge pry zen ƒ 1000 2188 ƒ 400 6443 11049 13434 ƒ 200 926 1768 7415 10612 11840 1 9 ƒ 100 964 2 08 2702 6912 9675 128 0 18874 19543 19628 Pryzen van ƒ 70 1 31 108 228 285 45 467 490 499 64b 709 1164 1194 1322 1647 I660 1674 1748 19 3 2036 204 J 2067 2154 2158 2380 2434 2476 2504 2551 075 2735 J815 3079 3114 3269 3343 3400 34 8 3439 3545 3549 3654 3084 4107 4142 4395 4569 4589 4838 4876 4 54 6134 5188 5270 5413 549t 6524 5549 5585 6854 6081 6103 6474 6611 6 31 6756 6874 6896 7280 7367 771 7781 7787 7884 7903 7962 8053 8IOO 8123 1 226 8247 8339 8401 8422 88 7 8S92 Ho m 9139 9205 9264 9375 4 6 9512 toS 17H8 9884 9912 9985 10034 10044 103 2 10481 10648 10650 10697 10813 10874 109711 IJOi 11021 11026 11243 1142 11453 il j6 I ff 11678 11758 11771 11877 12007 I20 3 1 076 12079 12082 12129 12186 1223S 2 47 1 J87 13053 13158 13234 13549 1355 1308 13849 14039 14114 14130 14158 14210 VVèA 14457 14482 14 01 I46ül 14683 14751 4 l 14777 14876 14882 14956 149 14999 15022 r 058 15112 1 141 15159 1517 15306 lo480 15554 15730 1587 15875 15891 1609C lb23a 1629j 16311 16577 16579 16685 1680i 16840 10S53 170217099 17175 17276 7 i04 17407 r483 17517 17520 17570 17740 17744 177 S 17 66 18010 180 8 18162 18237 18308 1838C 184S2 18684 18788 18839 18904 19165 19lr pij fi 19282 19317 19318 19442 19 1I 193 1 I9ö04 19824 19865 19889 19896 2O010 2i s 2 13S 20161 20255 2028 20319 20331 20381 21 53 20816 20847 20957 Nieten 4 16 44 48 6 lis 1 4 199 221 249 286 325 330 m 350 373 394 402 40 410 441 4 j 495 509 Ö16 22 545 54 7 591 GtH W 650 701 706 7J5 49 S08 84 b56 863 8 9 920 937 9 986 10 lOjg 1126 1153 1203 125 1258 1285 1 86 1345 H71 1376 1383 140 1416 1422 14C1 U 1520 1549 1582 1590 1601 1623 IW4 i71o 1726 1825 1878 1903 191 1934 1Ö91 203i 2050 2103 2115 2171 218 2200 IV 2244 2261 2282 2301 2308 2382 2433 24o 24 3 2487 2499 25 8 2524 2 94 2635 26o4 2fr61 2676 2718 2724 2737 2 39 2740 2752 2 64 2798 2800 2806 2853 289 2899 29 0 3000 3014 3048 308Ö 3090 3163 U79 12 16 3215 3255 3263 3283 3328 3342 3411 J41j 3446 3456 3459 3506 3513 3524 3533 i56l 3566 3693 3635 3659 3698 3 09 3710 1730 3755 3760 3768 3793 3 96 3798 3834 3844 3849 3853 3685 3889 1976 4060 4066 400 40S1 4160 4178 4193 4198 4222 4239 424 4277 4287 4306 4316 4320 4347 4379 4i9 4425 4441 4451 4523 4532 4580 4692 4615 4632 4634 4641 4740 4749 4777 4783 47 4790 4813 4832 4850 4862 4892 4948 1981 4999 5054 5081 5094 509o 5168 5171 5209 5213 5219 5229 5259 5302 5382 5403 5442 5472 5476 6662 5696 5716 5732 5747 6 75 5787 5839 884 5891 H97 5903 5941 6012 60r 6026 6030 6066 6070 6154 6155 6191 62 5 6293 6318 6319 6346 6170 6393 64 3 6468 6471 6514 6567 6584 6629 6679 6682 670 6746 6798 6810 6825 6830 6838 6892 6903 6 45 6960 003 01 103 230 7279 7292 7296 7324 7327 7362 7370 371 73 Is 7416 7431 442 475 524 756 681 7720 7758 774 887 908 954 023 8086 B092 8120 8182 8193 821 8219 8242 825ü 8265 8274 8287 8305 8322 8345 835o S390 199 8437 8438 8489 8506 8567 8620 8641 8724 8 69 8779 8815 8854 8860 8906 8919 8925 8986 9078 9130 9189 9222 9241 9246 931b 9330 9383 9454 94 9 9487 9523 17 9592 9596 9625 9 55 9783 9 89 980 9815 9821 98 52 98 9 989 9960 9962 1001 1 10068 100 1 10104 10113 10138 10154 10176 10208 10213 10228 10284 10287 10337 10345 1036 lOlSr 1C417 10522 1052 1054 10607 10615 10667 10734 10739 10833 10853 10952 10974 10976 11053 11093 11095 lllOl 11102 11122 11160 11190 11271 11378 11523 11536 11573 11587 116 2 11650 11695 11727 11728 ll74o 11799 11801 11806 11841 11941 11946 11954 11974 12013 12048 12080 12118 1213 12156 12162 12196 1 246 12314 12353 12359 12408 12424 1244 112497 12606 12512 12518 12523 12626 12651 12660 12699 12735 12757 12766 127 1284 12881 12899 12900 12905 12913 12916 12923 12925 12936 12938 12971 12973 13002 13003 13008 13013 13034 13047 l 095 13105 13123 13223 13264 1328 13361 13370 13394 13403 13451 13493 13508 13551 13604 13655 13657 13722 13763 13790 13800 13872 13930 13946 14018 140 9 14083 14150 14156 14161 14172 14214 14227 14245 4249 14259 14273 14291 14297 14313 14170 14 99 14412 14455 14462 14576 14588 14603 14665 14675 14680 14725 14764 14828 14892 14944 14972 t 15043 15064 15082 15219 15263 15282 15103 15307 15328 15361 15420 15424 15446 15465 16473 16521 15576 15680 15597 15602 15625 11 661 15729 15796 16813 15876 15889 1589 1591 015923 15960 15993 16085 16144 16146 16170 16210 16229 16246 16306 16326 16415 16489 16450 16602 16529 16538 16556 16584 16634 16676 16690 16691 16732 16764 16800 16828 16874 16878 16887 16915 16937 16990 17006 17026 17029 1703S 1 070 17111 17124 17164 17163 17167 17179 17183 17214 17218 17343 17344 17395 17402 17416 17419 17431 17476 17482 17574 17616 17640 17664 17765 17781 17787 17834 17922 17923 17935 17959 17972 17999 18018 18082 18087 18088 18142 1S257 18291 J8364 18407 18437 18458 18549 18557 18563 1867 718592 18593 18604 18658 18668 18683 18735 18800 18851 18893 18918 189Ö9 18962 18990 19028 19075 19123 1914S 19183 19188 19192 19195 19224 19233 19246 19284 19425 19443 19483 19522 19630 19561 19566 19639 19678 19689 19694 19701 19707 19760 19798 19815 19827 19851 19858 19902 19927 19965 19©66 19981 20051 20121 20244 20264 20846 20847 20864 20982 20890 20430 stelling met andere jaren thans iedereschool op haar tyd op het terrem moestkomen waardoor het vei velende wachten 1 van vonge keeren nu niet noodig was K U vier kearen is deze regeling toegepast en I met succes Met tusschonpoozen van 5ii 10I mm meldden de scholen zich aan Alleen verleden jaar heeft de comm toende sportdfcg door de weersgesteldheid eenweek moest wordea mtgeateld op dien 2enZaterdag de scholen gelyik moeten ontvangen De kinderen waren toen op advies vanden Wetih van Onderwys eerst naar schoolgegaan en kregen daar een boodschap vanhet staahun Dus èn in 1929 èn in 1930 13 deze regeling gevolgdj Verleden jaar kwamen er reeds eenigegroepen in den regen aan doch moest decoman noodgedwongen op den 2en Zaterdagalles gelyk ontvangen Lr namen dit jaar 650 leerllnigen deel aan de vrye oefeningen en ruim 400 aan de wedstrydeni WciWlucht postduiven I De poatduavenvereemging De Vriend schap hield Zaterdag een concours uit I Noyon afstand 296 7 KM De uitslag is als volgt D Kulik 1 K V d Voorde 2 C v d Kley 3 L Kuhk 4 19 20 22 23 C W Blok 5 9 24 M Massar 6 M Middelkoop 7 11 21 A Eist 8 10 12 25 28 J V d Valk 13 A Verme j 14 J Jonge neel 15 P Vermeulen 16 27 M Dykman 17 28 W Kulik 26 Los 10 uur eerste duif 1 36 lo laatste 2 15 56 uur Oprichting van een speciale wandelsport vereenigmg De tot nog toe gemaakte wandeltochten door leden van Vires et Celentaa in aa menwerking met de Propaganda commissie j van den GoudscJien Athletiek Kring georgamseerd waren steeds nog propagandatochten Dat de wandelsport in Gouda populair IS geworden bewyat het groote aantal deel nemers die de tochten hebben medegemaakt Thans echter acht bg combinatie den tyd gekomen om tot opnchtmg van een speciale wandelsportvereeraging te gera ken waarvoor met alleen de vele deelne mers aan de reeds gehouden tochten doch ook alle anderen die met de wandelsport sympathiseeren worden verzocht te komen ter vergadenng op Donderdagavond a s ten 8 ure in de achterzaal van Cafe Central ingang Zeugestraat alwaar getracht zal worden tot opnchting van bedoelde vereeni gmg ta komen Geslaagd Voor de 2e klas van de Kweekschool met den B ibel te Rotterdam Haringvliet 48 is geslaagd Willem Geneugelyk te Ouder kerk a d IJssel leerling van de Gereformeerde School voor L en U L O Keizer straat 09 Een paard doodgebleren fit ld ti middag Ha en vo n en wuigen e paniien paaid toebehoorende aan A V tp Gouda op den Fluweolonemgel plotseiuig dood gevallu Het cadaver u door den genieentielyken reinigingsdienst vervoerd iinai liet abattoir vyf en twintig jaar in politiedienst Ue lu t r W V Bekkem hoofdagent van poliliy t dezei stede ziil morgen 25 aai 111 pduieduen st zyn Openbare verkooping gehouden door NotariB J van Kranenburg lti de ttisteiiivond door notiiiis J van Kr UHnIjuij gehouden openbare verkooping VV ld kqipd v tin htt httienhuse Bleekers iiiKel 74 de NV A dm niatratiebank te Midi vooi 7000 van het winke en vvi nliiii kuipeietmnt 40 weixi kooper de h I Th U Bo t alhier voor 3400 en V m hel woonhuis Kuiperstraiit 36 58 de ht ei I J Iftkai aLhiei vo 1 f 2450 Uitvoering Invaliditeitswet Betreffenden den Raad van Arbeid te Utrecht met inbegnp van den oormaligen LUCHTVAART Oe Giaf Zeppelin naai Nedeiland Voor Zaterdag 18 Juni m totaal 91 pawagiersptaataen bo chikl aar Uti huid ugri bezoek va n de Giaf q l e liii 1 iLtidag IB luiii naai Nederland gaal g inmid iiiLt tie gtltgenheid tot het niakeni aii 3 j a sagieirt v urteii De etr te tmlit girtthiedt uiteiaaad mt l J iiediuJialiafen alö uilguigHpimL Hel vt itrck te 1 iiedrithsliaftn vindt ptaatH 18 Juni 2 uui v ni Do 1 uLt IS Ma 1 iankfuil het Ruhigebiod IL linlit n II h I vlugveld Iwtnte wxui t I IJl lm jl I 7 1111 n 8 uu gt stJucdl 1 I I lil I niimn 35 piissagur I bitiii II IJ t k üiit gail van hel vliegveld Iwiiil vmOfenabiutk Ibeiiieu Huuiburg V i il 11 sdie tjilanhn W adden edan len iü pa voltoouk uföluitlijk uideiate N 1 ii lu ituig kniiiial logt land t ven lil 1 d uwrtthe ktiat naar het vhegve ld iilhi n tt Rotterdam II villi K van het vliegveld Twente h I 11 J UUI defl othtt ndh de aaiikonit Jl I I hl l vtiiteH unlmig Rotteiiüum I IhI iliegvild VV lalhaven tó 0111 pi m 4 45 6 UUI k I i de A tothl 7ijn 35 p jg t ispl latsen ttaihikbui Dt leriii t ht gaat terug naar trie ill I shin n l p e tocht u eveneens ton z iitlia tii M viirl aangpziein het gedt el 1 lijk m ivoul 111 til nachttocht Vs II I III htAiJiij I if Zeppelin vertrektieJimil 11 ink II I ill vii v ld Waal h IV 11 1 I J I 1 5 UUI iXi f ochttii K I li ui ti gthgtniieid iiioel woideii I ven dit pas sugieni die Aieh een gedeeJ tt van den unlit tei luste ouden wen lull ii givtn ilaaitoe in etaat t stellen I I i f I loiht vo i alle pas agiers I q 1 L nhe I itiBeneiit Hiei dooi ig bij I zi to 111 lul ii nl il passngieiflpLaatrten nut 35 maar 24 Ini tiiuli leleiiiat Uing tt vtwAomeii w I It nog mxiageviitid d it het insohiijveii I pa ssagiei niit ge ehiedti dooi de Rot 1 I Imii piIio Aeio Club Nationale Lucht V laiisrhotl N 1 uthtvaiittenein Tw nie f do tmliak Bniejiux lai Klulxiei doeli p i i agen u am de Fa Waiiibersie A n III f Ip I S igii I Vgenlin vooi Nederland 1m Hull I uig Jarktbebichten Veemarkt Rotterdam 31 Mtl Aangtvoerd 171 pan h 11 4 vtuleiijs 13 t tlh 976 ma le iuiid itn 740 ctti rundtun 405 veK kuiveren 1031 nil htere kalveitn 144 schapen of lainmt 11 12 vaikun 33 biggen l rij en Konen 1 kw 36 37i 2t kw 29 32 3f kw 171 22 O fien It kw 34 35 2 kM 27 30 3t kw 17 21 Stitien 1 kw25 26 2 ku 20 22 3i kw I6 17J 1 xpoitI Hv ici I i 47 50 2 kw 35 37è tI V 22i 371 Ikl 1 n 140 240 Kilfkoeien 135 230 tfMu ISO 30 1 Pinken 45 9fi Vaar en 1 151 Mu m 2 4 RiK en p w 0 30 0 40llill n t 110 iiilen i 20 45 hokknhit K 18 si uht ilvueii 3 7Oj I ttt II ikt vva die aanvoer vank 1 II n s 11 III It imt t uiierijii vhigg linidi l I ij iii uii 1 leien konden t mak kelijk hcdongen woi ieti De rate aooTttn rlpn zt lfs hiiirlei veikochl Een pi irmiI tlinf ko L iiij li I nt toven noleering It Mvoii vnii V 111 kalveren wah wet r t I It Dt il n IpI w ifl itdi lijk en de pnjaen I L I i in Bii teun 1 en puma kalf I nl hovtn nit 1 1 irw veiktnlit dl le I nt It mailt vvi deaaiwoei van Ik Ii kilfkteien l eiioorlijk Hier was I I vimg ho wel dit met lot uitdiukkin I w 111 111 i piij n Vol en prima koc V I I 110 wil lets loven not tiing btvst ti I nt V ztii niatiL tei markt etllh han iti U i nverandiide piijïin Nnehtero ft k l i tk itvpiin reiJotijk aangevoeld met lai lijk Uiitf o hindel en lio lere ptijKen I nanvoii van weik n laelilpaar It n ilteii n V nlenfi wa met o groot de handfl wa i nog al viol met hoogere prijzen R gRGn iiKi mbedtiidendin aanvoer weinig hüdidel Aanvt ei vi n chapen en lammeien I milig met dpizelfde prijzen Oe aanvoi ui dt maand Mei Runderen 12682 paaide 967 veiilmB 30 vette kalve len 768 t bapen en lammer n 1485 hiirapn 261 ifkkin 68 el 1 v iikenw 8459 Kaasmarkt Bodegraven 31 Mei Aangevoerd 401 partyen wo 3 m rm 16207 stuks 145863 KG Piy zen le kw m rm ƒ 21 24 2e kw m rm ƒ 16 19 Handel matig Coop Tuiniersvereen Gouda en Omstr 30 Mei Spinazie ƒ 8 15 Postelein ƒ 3 40 m per 100 K G Seldery ƒ O 70 180 Peen f 8 16 50 Rabarber ƒ O 603 60 per lOO bos Kropsia I ƒ 140 3 80 idem n ƒ 0 40 1 20 Bloemkool I ƒ 12 31 idem II ƒ 2 11 Komkommers ƒ 6 10 14 20 per lOO stuks Aardbeien 24 54 tentper pond SPORT EN wcdsthijden WATPRPOTOWedstryden te Alphen aan den Bijn I idi I udd isr 11 Juni 3 uur zulten m I t l lun I wen hiitl de navolgende wed hijdeii wolden ïewpr oid afd Ned Zwem lond G Z Goudflr A Z C 1 Alpben B HZ VV r Scho nhoven G Z O TT On 11 da fd Goud ehe Zwembond A Z A P7 II Sehoonhovpn G7 C IV Gouda B De Gouwe Waddmxveen A Z C II Olphen 1 pil 1111 Obrpi od lei iek weid ingesteld iluuïl l wist gttn lei pv nenden zoo I fle itok rfl als di niatiw n zijn Clii I izL n lioi de vuuj wap ntn en kogels ajin iooid vvir n lïtkompn H t Mhip het ft hit I I Mti ilimliirg en Vnlwirppn 1 ingpdaoji rmru i lijk i de putij t An werpen aan t 1 rd nomen Jong kind verbrand D I t 11 ilotfi to V 1 viel 111 d ki iiit van kil g iij vot rdi 1 Hrii si van de ilohmiKiot Aptldooin te Kiimpen a ti lek 11 ktlei nul kokend wat van liet petro I imlyishl Fm kind van tien maanden ki e ten iiln u I vt 1 het luha 111 Di 11 Limii Ml be de i Ie hulp ier nde uhtfe ovprir ngine nam het 7iekenhuiB tt 1 tliidam iiood7flkelijk Het kind is nog d ii7elfdm avond aan d gevolgen oVer It len Wandelen van Holland naar Friesland lia Ie if luil iijl V n i iudei7 Il I i ov n w iter was Lingen 7atPidag 1 M 1 ig n LI ondeiineiiiende lieden van fl Hand naar frit Iand ovei land Fen van it 11 I if i i x afstand an Wienngfn naai K niw idiizand tojBMet afgelegd in ruim 5 Min Ptn and r nB de fipf T ij zifii en I M w 2 K M ffiet zipi 1 wul p d n I I I j I t I I eni bigffei n RECHTZAKEN De dnevondige moord te Putbroek Behandeling voor de mhtbank tt Roermond Heden werd voor de rtchtbdnk te Koer imond een aanvang aMQ akt met de behan idelmg vnn de trifflPttk tegen de beidt I jatbtopzieners vader en zoon Zy wurdeiieivan verdacht in den nacht van Vrijdag 2 op Zaterdag 28 November van het vorigejaai in de nabyheid van Putbrotk een gehucht by Roermond den ë jarigen I Werens den 19 jarigen M Kertten en dien 2 jarigen broer W Kersten vanuit etn hinderlaag te hebben neergeschoten mtt eenjachtgeweer en etn parabellum y zondenhun slachtoffers hebben begiaven op eenpiek m het bos h dicht m de naüijheid vanden weg waar het niisdiyf plaat vond 1 De beide jonge mannen waren op den be wusten avond uitgegaan waarschijn yk om strikken na te zien Zij kwamen nooit terug De ouders deden aang fte bij de politie en de boaschen werden grondig af geztKht Lindelyk had dit onderzoek resul j taat In ee i kuil van ongeveer een meter diep werden de lyken vin dt drie vermi ten gevonden nadat op die plaat was gi I graven I By de sectie bleek dat de slachtoffervanuit een hinderlaag lafhartig waren neergeveld op nog geen kilometer afstand van de woiung Met man en macht werd een grondig po htie onderzoek ingesteld Weldra werd een apoor gevonden het resultaat was dat de 55jange jachtopziener H v d en zyn jarige zoon M v d fc politie agent tePosterholt in hechtenis werden genomenTe hunnen huize werden vyf revolvert envier geweren m beklag genomen In hetzelfde dorp werd sedert eenige maanden een jarigt jongeman Rot broek genaamd vermist Politie en bewoners trokken op onderzoek uit en ook zyn lyk werd gevondenDit laatste geval 13 de beide verdachten met I ten laste gelegd Tydens het vooronderzoek hebben beide verdachten hardnekkig ontkend ook maar iets met het geval uitstaande te hebben 7y I worden verdedigd door Mr P C G Tripels I advocaat te Roermond I Door net O M zyn 35 getuigen en des kundigen gedagvaard Reeds lang voor den aanvang stond hel in de Boazstraat waar dö ingang voor de pubheke tnbunie is zwart van de men schen Omstreeks 10 uur was er nergen meer plaats te krygen Voor de groene tafel wa 2 kleine tafeltjes opgesteld waarop een groot aantal In beslag genomen wapens zyn geplaatst al jachtgeweren en kogels en de in beslag gwiomen kleeren en de schoppen Om 10 uur precies kwam de rechtbank binnen Pre is Mr J C Koenegracht rechters Mr J A Marres Mr M J A M vön der Grmten Gnffier Mr P C M Gerard Het O M wordt waargenomen door den subi off y Juatatie Mr Dr P J W Rieter Dan komen de beide verdachten vader en zoon van Klzen fcocnnen Z J zyn gekleed m groen fluweelen boachwachtcrstenue Het Uier liebt C 111 uu De Dorloi penning geslagen door s Rtjlci Munt teUtrecht Hi ziet er uit als geld hi khnkt alt geld èn hi geeft recht op geld Ali U er moor vol doende van bi elkander spaart Wie op 1 October a s het hoogste aontot Dorlai penningen aan Dorlas Inzendt ontvangt doarvoor 1000 gulden De houder van het daaropvolgend aantal krijgt F 500 Tien prijien z n er verder elk bestaande uit een prachtige Burgers fiets mat hulpmotor Vi f pri zen van F 100 Tien van F 50 twintig van F 25 En verder als extra attractie twee duizend andere waardevolle pri zenl Aon het sparen dust U vindt den Dorlas penning verpakt in ieder pakje Dorlas Thee in ieder pokje Dorlas Koffie van welken prqs don ook En dit is een extra Dorlas verrassing Boven en behalve alle bekende voordeelen die U reeds ten deel vallen door het gebruik van Dorlas Koffie en Thee Dorfot thee 19 39 cfs p ons Dorlas koffie 24 ÓO c p T 2 pond DORLAS koifie nthee Een eeuw vennaard n pnma verJc aard HEER VRAAGT Kost en Inwooiog Bi m pi 3opgaaf onder No 2154 Bui Ooudsche Couijnt Maikt 31 8 Stoomen en watcrdichtmakan vm Reg n ss ii DE PELIKAAN GOUDAStoomerxi en Vervem vanaf 190710 Telefoon 3066 Hilversum 6 30 6 00 Kovacs 1 ajos en zijn ofkest refreanzang Eijb Scholte 6 00 6 30 Uitzending van het Onderwys fonds voor de Soheepvaart te Amsterdam 6 30 7 00 Voortzetting Kovacs I ajos mu ziek 7 00 7 30 Moderne Fransche Kamti muziek Pianist Georgaa L nderiee Iniei dtr Caeper Howeler 7 30 8 15 Groningbch programma duoi mr J de Vrieze en Getrt leib Pzn 8 15 9 15 Aansluiting mft het Concertgebouw te Amsterdam Eerste lon tertgebouw orke tconeeit Leiding Nico Ireep Soliste Ldith Lorand viool 9 f 9 40 Causeue door Vv Vogt Onderwerp Met de hoed rond 9 40 10 30 oortzet tmg concert door het Concertgebouworkest 10 30 1045 Nieuwsber en koersen van Vaz Dias 10 45 11 00 gramofuonmuziek IHM 12 00 Aansluiting met het CaiUmhotel te Amsterdam Dinsmuziek rtoor John van Bruck and his Bovi LAATSTE BEKICHTKJN DRAADLOOZB DIENST Preflident Hind nburg ontvangt de partyleiderB BI Rl UN 51 Mei Togen Iq uur vmi j I Lil uiitvHn piféioent von Hindenbuijj 1 II j ieluat Ka h ila veiliegenwo rdigei m II t ciilruiii tn iaitma de Duitsch 1 alionale jwilijkidtis Di Hugtnbeig n Üi V WiiUiftid a elkiiai volgden de vi ilet Lnwo idigti dei uveiige partijen met uU ndeiing van dt coniniunisten dit niet ntvangen werden De Rijk i ie6idk nl lio pt nog hedtn met It liosprikmctü met de piiitijleideiu ger td te komen De oudste inwoonster van den Haag overleden DiEN HAAG 31 Mei Gisteravond k de oudste inwoonster van den Haag Mevr de Wed J P Slegt geb van de Graft m den oudei om van 103 jaar overleden UitBluitmg b j de werkverschaffing 96 arbeider i it den Haag die gisteren m de nabyhöT van Almelo weer bij de werkverschaffmg aan het werk zouden gaan hel ben ondanks herhaalde aanmanin gen van den leider eerst een groot half uur na den vastgestelden tyd het werk willen hervatten Hierop ib schorsing gevolgd welke heden door den Minister van Binnenl Zaken IS omgezet in e i uitsluiting voor 14 dagen Daarentegen zyn 28 arbeiders uit den Haag zonder bezwaar te maken op tijd begonnen De arbeiders uit Denekamp Bus sum en Weerselo di de vorige week door den Miniater voorloopig van plaatsing waren iBtgcaloten omdat zy met naar de werkverschaffing waren gegaan zyn gister herplaatst omdat gebleken is dat hier geen werkweigering aanwezig was doch molestatie hen had verhinderd aan het werk te heer W C Molenaar ambt ter Secretarie te Lekkerkerk De Raad benoemde tevens tot onderwy zer aan de O L school den heer 1 Schramm te Rotterdam BOSKOOP 1 01 1 dt i olitie IL dezer plaatse ib proces vtihaal pgeiiiaukt tegen en inwonei dezer ffuiietnte wtgens het ten Verkoop in voor land hebbtn va i buitpnland ohe loten Een h Lve Duid doM i loten vvLid in l e6lag ge nomen 1 veiiaK voiige j iien ïuUen el in de had en Aweminr thlinj wedetom zwenicur ii en gehouden worden voor damoö en Il len alsmede voor het l ehalen van het I lonia V of B van den Ned Bond t ot ted lui Vin dienkt lingen reddend wemmen Burgerlijke Stand ONüFRIlïOI WD C G eia en C it htl l 7wiii 1 tr luijvpn ht f 1 0 hikn wtikei 1 1 lingtnfol 11 neden 40 laait binnen ztkeren teimijn moeten werden opgeheven De ministei iel ei geen overwegend bezwaar m aan den gpnieenteraad di be Twie t veiwpginf en hoblun len mimsli 1 I wogen de kpuiingsbepaliiig p te nemen t dunt etii oigpuiefin fiiianeife l belang mdat i niet valide ereonen uit het on ieuvijzei orps zal weien tn zij 7al de ilingen be lienieii tegen den omvang et leiders aan niet hiidelijk sprekende 1 fedieyiekten Fen 111 pi gediffeienlieerd stiaffenölelstl volgens len minietei m b belang dei onderwijztis omi nl dan nit l m vlug b hoeft to woi den ovoigetraan tot ontslac aaj dnileiding vaji l waten geuit teue f veipbiatsing a itraf verklaarde dp ni nj it i Itreid de btpiduigen te nehrappen De I ini ter kan gf n viijheul vinden Ie I zoi liffing van vakon terwijzei V n het R jk te nemon Hij niideie overweging is de 111 ord I I dat htl jiii tei ia de ia liilksveigoedm vooi ptnbare obolen vou uil ebieid lager onderwijK lan elijke mini II tiiiJ eistiien te bindpn iLs vo 1 ie nv r nk n lige bij7ondeie soiioteii IP itn g ftt telt de 11 mist r 11 w n ini voor H t komt dei minNtei wensjielijk v oi ip liipalin van een uiiniii nm w iphtg eid m Ie wtl ie bestendigen Ai n he streven naai hP7Uinigin meent te mini tfi in 7o v ei te iiii et n tei moet koiiion dit hij 7ijn voorstel ni voi 1 dt iho l vot r wiikzinnigen dt IS tihaal te hl I f dm ttru n ml tn liflivooi de l8 h lal in de pi latj sttlt overepnkomslag lt iitweip dei Stttatseonimifisie I m niftpt rt 0 I bttlisl afwij7 ii elkvo istel m dl oprichting v ui bij xaidereholen te dotn i eoord tlen door een be iifltmi toliege Dit li 1 in ïtnjd net deOiondwit Fen ven hei piug van de finan 1 lp wairboigen aehll hij de eenig brnikbirt in afdoende lem tegen het te lichtvaardig oprieliteji van bijzondete scholen Het vei lag ifi voorts vPiee7eld van een 1 nota van wijzigingen 1 RADIO TËLtGRAFIbCH WKEKBI KICHT 31 Mei Hoogste stand 768 3 te Isafjord i aagste stand 752 3 te Berlyn Verwachting Zwakke tot matige wind uil zuideiyke nthtingen Half tot zwaar be wolkt Aanvankeiyk weinig of geen regen let warmer overdag Raad vaji Arbeid te Gouda 3eelt men onhet volgende mede Tot op 1 Mei 1932 werden toegekend 199 irvaliditeitsrenten tot een totaal jaaibedrag van ƒ 281846 47 5095 ouderdomsrenten tot een totaal jaarbedrag van ƒ 764 322 1098 weduwenrenten tot een totaal jaarbedrag van ƒ 184 571 05 660 weezenrenten tot een totaal jaarbedrag van ƒ 108689 36 Geneeskundige behandeling en of verpleging werd verleend in 2880 gevallen observatie had plaats in 39 gevallen Betreffende alle Raden van Arbeid te7amen Tot op 1 Mei 1932 wtrden toegekend 35647 in vahditeitsrenten tot een totaal jaarbedrag van ƒ 5 167 132 22 95626 ouder domsreniten tot een totaal jaarbedrag van ƒ 14 36276608 20671 weduwenrenten tot een totaal jaarbedrag van ƒ 3 439 120 95 1309o weezenrepten tot een totaal janrbe drag van ƒ 2 136 154 22 Geneeskundige behandehng en of ver pleging werd verleend in 42385 gevallen observatib had plaats in 1211 gevallen Agenda Jum 8 uur Hotel 4e Zalm Alg VergVVV jBJii 8 uur Cafe Centia ingang Zeugstnat Optichtingövergadeniig specialevvandelspoitveittnigmg Apotheken De apotheek van den heer E Grendel fiendeweg zal vanaf heden tot en met 3 Juni benevens den daarop volgenden nacht geopend zyn na 8 uur dea avonds des nachts echter alleen voor recepten M en aai GLBOHfN t hiiatma Elieabelh d v A HdUifn en C Bekken Wilhelinina d V ï Rrtmp en W V Donk Üaniel z V vmi Klaveren en A W Bremmer mnelia Aiinii d v W Brinkhort t en C Camme MOORDRECHT Een jubileum Gisteren was het 40 jaar geleden dat den heer W Radaer in dienst trad by den welbekenden bloemkweeker den heer J Bier al hier Hoewel Radder geen bekendheid aan dit feit had gegeven was het toch den heer Bier niet ontgaan dat bij hem een jubilarLs was en hy verraste den jubilaris met eer schitterend bloemstuk en een geschenk on oer couvert Ook het personeel liet zich n et onbe tuigd en hebben den jubilaris geschenken aangeboden Het werd door dit alles voor dezen yverigen stoeren werker een onver getelyken dag De heer Radder heeft dtn dag verder m huiselyken knng gevierd Gisterenavond heeft de muziekvereenigmg Kunst na den arbeid hem een serenade gebracht Va Beurs van Amsterdam Wl ihELKOERbEN 30 Mei 31 Mei ten naslpr v in 1 spraak p I Klon fttie 1 BeurMveriicht Dl iK lituke onzekerheid in Di ite Jand ilrukle o k hedeniniddaig haar sbempeJ lo Aiiift tr iani he beurs De koerfien iwa i n ilh iagcr daar de vraag absoluut ont lik Dt kot rAvaiialies waren dan ook van L 1 kleine afmetingen Philip t werden ex 4 i l div lend verhandeld Dit m aonnier 1 111 enofnen vv t de noteeriiig prijAhou iltn i Al u i tlau Unilevers en Accouittiek j diirkt In Kon Olie ginj weinig om de not rini wa evenaU die van Amerikaan th pttioleuinwaarden beneden de prijzen V wi i teien AnLbt rdain rubber liepen nk It punten leiup uikerwaarden onder t ingen i lecht weinig verandering Tabak ken utlager Sehtopvaailen gedrukt Neii in pv Unie renwet rden U t beneden 40 Mijnvvatrden heldeneen vast verloop Ana oond rinuw Duit d e obligatie lagen leta heter doch de Ned oorten waren ge RADIO NIEUWS Programma voor heden Huizen 7 00 7 10 gromofoonmuziek 710 7 30 Een stierengevecht m Barce lona door di F de Boer 7 30 7 46 Poli tiebenchten 7 45 800 Verbondskwartier tje 800 gramofoonmuïiek 8 30 9 45 Een heveling van het publiek bly spel m dne bedryven van Bruno Frank vertaald door Ferd Stemeberg op te voe ren door Het vereemgd Rotterd Hofstad Tooneel Regie Jan van Eee 946 10 00 Nieuwsbenchten van het Persbureau Vaz Dias 1000 10 lö De opening van den Vischtöd bezongen door G H Goössens 1016 12 00 Het Kunstensemble o 1 v Piet lyi tenhouwer UIT DEN OMTREK BEBKEMWODDE Verlof verleend Aan den heer M Gautier Burgemeester IS door Z E den heer Commis ans der Ko ningin een verlof verleend van 1 t m 27 Juni a In verband hiermede benoemde de Raad heden tot waarnemend gem Secretaris den irt onvige duruen met teuten ed tta kamimreo o Ae middelen daartoe opstaUeii nlon mikken en lnj zich la hebben I ouMije Imnen ijn alle diililen weUte j met ijii uaiigegfveji aly viij diun door niiddei au palim iriet Itet op whnft VD K I naar de buiten ijde aii de vrijverklaarde L i ij anderen diui Rijnlaad in onder li md i ebiaehte duinen Ue arindfliht van tiet publiek woixlt er op i pvtstiRiI lat hel beztt van een kaurt af 1 geven dom of nnwetjc den eigenani an njo duinen gicn reolil geeft om de on rij duinen te betreden Kaarten bv afm geven door de A meterda iiJ8 ihe Wflterlei j it ng dooi dtn eigenaar an Uuin en Kruidbeig of dooi den Ontvanger m Re gistralie on Uoiin inen te Noordwijk voor i iduinen eigendom van den Staal kun I nen de iieaneken dus alleeii an diewst zijn vf i De vleeschuitvoet naar Fianki lk De handel ip schapen AanlVoord o de vragen van dea heer Van den Heuvel In zijn I eantivoorduig un de vragen van I liu lii fr Vin hn Heuvel in verband met de rLgelmjf an den uitvoer van vleeech en Dl upvattingen over de methode van verJeeling der certifiuUfn zOf ai deze tn dii Mteide vraag wordt vooigeiteld is ni et mr iiöteii nimg met de werkelijkheid 1 Ht t Hintiil exporteurs dat kunnende vol riun aan de ee telde voirwaarden voor een aind i 111 ddi b tieffenden exfx rt in aan iLikuig k inl bediaagt onf eveer 50 Inderdiad k liet jui t dat de exporteuro thans pn i roote opbrengst verkrijgen Ver gfleken hij v M rln 11 Dit i i en srevolg niet dieen vim het iploopeu der pnjaen in I innkjijk ui verlund met di invoetbcpei 1 mg aldaai iiiiiar ook van prijsdaling bier 1 lande Waar njiden iifzetgebeden vrijwel ontbreken veinifLidert het gioiil aanbod n ig dl prijsdaling Ut niiniflt r vestigt hieibij de aandacht lp II pxira heffingen welke thans ten de ie g cliieilen en waardoor d exporteurs hun f xtrn win goeddntla hebben af te ataan F be in ft 7teh inderdaad nog een vnj I iiziLnlijke o iiaad rhiip n in Nederland in het uoiiimi van 1951 geboren welke nditn met spoedig afgeslacht luir handels waaide verliezen Dil w eehter en niet e voorkomen gevoli van de sterk verj nder de af7e iiogelijkheden Hel IS eclitei den miofeter boVBiwien be kend dat vdseJiiUende tusachenbandeiaren in hef najdöi van 1951 speculatief groi tr ooria le i MoJiapen hebben opgekoclH vei vvaehtendö vooi hel verhnijgen van een uit v trvergunning n aanmarkmg te nullen korneii jiltlian van de betrokken expoi tcurw n hooweren pnjs tie kunnen hedin gen I 1 dit do l i n Keunineii ti d vooi lilden v Hlgi houden Hel 1 1 n Miniatei bekend dit boven genoem ie xportetiis nu h ihI lammeren aankoopen gelwien in 1932 en daarop nog een gnoUie winflt maken dan op de an 1 lert inptn terwij de export dei achapcn göboien 111 1911 nog vtel meer wordt beperkt Ingevolge de voor Ie v erdeelinig van het unlingfnl gpfltelde regelen ia het niel mo gelijk dtii hieil edoelden tuiSsciienhnndt hiRii eititicateii Ie verstrekken tervvi l vtr minderde al etmOKe i kheden piiiining Iwer voorraden verhinderen Dat de extra heffing voor den uitvoervan fl hdpenvlufieh welke voor do w kvan t lit 21 Mei op 15 rent per K C ik giwteld ten dotte op de belanghebbende aehapenveikoopere wordt veihaaJd denmmiskr nut gebleken In emge gevdien waaiin n vermoeden in die iiehhng gereditvairdiifd seSm n biet k bij nader ond r7otk de rtijuistiieul van deze klaohtHovend n s 1 ds in lm aanvang dern gdiii uitdrukkelijk tuiren prijsdrukkinej vv jaischuwd I ij ciKulaue van 3o Ji iuari 1932 V 11 het vhef iiexpoitl ureau en wordt vooitdiiiend win dergelijkt versoh ij nftelenijindachi l e t d len einde terstond maati iftitt It kimi e nemen 7oo ih nog bij I uhiiie van enoemd bureau d d 11 Mei l i me t n gewaarwciiuwd j E t Ijeantwoi rduig der vorige viagen lihjkt iil o k m veret nstenmiing net den vv U eh kr fian ehe Regemne ei nauw It lil worit e et at de Tiondel tn Il i ivl s h niai Frnnkiijk naai ver Inii Jing op de lfde wijze ploal heeft als i iiucxiinn iei Oniieuitvoeiwef en dal n Hl lippeikinc van het aantal exporitui nooJi van hiizondere beVooiiechtUifg fli ö Mpirtke kan zjjn De minister u niet imnitn maatregelen te nemen w i 1 h wid I an lera mw gesebiedtn i ii s l f Hd bupioefde banen De VlootcommiHsie I t K ri tt tliiit IS op 7i n vPi7oek e ivol ontheven uièt dank mr H J Knottenbelt 1 hl II looteommissie en is als 700 11 r n md Iut Ittiede Kfuiuilid mr fïiddei UI Rappaid ChnsteHJk Nationaal Zendingsfeest 1 Op het ZendingBfeest dat oensdag 6 Juü te Soestd k wordt gehouden zal des tiMmddags half 3 op spreekplaats UI een jeugddienst plaats hebben waarbij als snrekers optreden Ds J C Konmr berger van Amsterdam en zei deling I S Kyne leider der opleidingsschool te Miei op Nieuwöulrrta 2M52 20491 20494 20509 20528 20532 20640 0642 20674 20698 20742 20162 20 7 20800 20 813 20833 20870 2087 20930 20941 20971 alADbNibUWb GOUDA Ai Mei 1932 Ue bezumiglngBplannen btj den P T en T dienst Een adres aan don Mmistei De Kamer van Koophandel oor Gouda en omstreken hoeft zich met het volgende gchryven gericht tot den Ministerraad De iCamer van Koophandel en fabrieken voor Gouda en omstreken mocht dezer da gen in een onderhoud dat zy had met den heer Inspecteur der Posteryen Telegrafie en Telefonie te s Gravenhage keimis ne ipen van de plaimen tot bezuiniging welke het Hoofdbestuur dezer ataatsinistelling iich voöuieemt in verband met het tekort dat deze dienst over dit j r dreigt te vertoo Hoewel de Kamer ten volle overtuigd er van IS dat m musder gunstige tyden maat regelen iwodig zyn die ertoe bydragen dat een dergelyk bedryf een sluitende rekening km overleggen meent zy toch dat er aan de andere zyde aan de voorgenomen bezui nigingcn ernstige bezwaien kleven Hoe medi deze zaak ook ziet het publiek wordt m met geringe mate gedupeer4 en apeciadl de kleinere handeisziken culten bij de voorgenomen plannen zooats inkiimpmg van poitbestellmgen en mindere openstel Img der kantoren daarvan ernstigen hmder ondervmden Daarby meent de Kamer dat nog een ander gevaar dreigt waar van de giootte ekei luet mag worden onder chat 7y heeft hierby het oog op het gioot aantal hulpkrachten dat by uitvoering dezer bezuimgmgsplannen het toch al Bchrrkbarend leger der Nederlandsche werkloozen zal komen vergrooten Afgezien van de vraag of deze labt tenslotte voor de Gemeentebesturen met teïwaar zal worden en uiteindelyk toeh wederom overgedragen moet worden aan de lïegeenng meent de Kamer dat waar m normale tyden de wmst uit het Staatsbedryldei PTT in de Ryksschatkist moet worden gestort de Ryksregeering m deze tyüen met mag voorachryven dat y zichvoor tekorten van dezen dienst met aanBprakelyk btelt en ten koste van publieken personeel dvvangt tot maatregeien dienaar het oordeel der Kamer verwerpclyk jmoeten worden geacht Zy acht het dan ook begrypelyk dat dooi j het PTT personeel welkt arbeid toch reeds dank zy de leiding by dezen dienst tot het mteri te s opgevoerd een vergely king wordt getrokken met den arbeidstyd van Depaitementsambtenaren wier diensttud zeer belangryk ten gunste afsteekt by dien van bet PTT personeel De Kamer meent echter dat bezwaren t gen dezen langeren diensttyd by dat per ioneel niet bestaan en zy gaat nog verder in iiare bewering door te meenen dat zelfs geiioes n zou worden genomen door het lu p personeel met een lagere bezoldiging om het dreigend gevaar van werkloos te ft orden af te wenden Wanneer daartoe zou kunnen worden overgegaan zou dit met alleen een groot moreel voordeel beteekenen doch zouden tevens de belangen van handel en mduHtrie met behüLven te worden geschaad zooals thans dooi sterke beperking van de open stelhngsuien der postkantoren inkrimping lan het aantal postbestelhngen etc Wanneer het Ryk het verschil n den vorm eener subsidie zou bypasaen tusschen dit lagere loon en de bedragen die anders in den vorm van werkloozensteun zouden worden verleend aan dat voor ontslag m aanmerkmg komend personeel zo t naar bet oordeel der Kamer meer officieel wor den gehandeld dan zooals thans de voome mens van het Hoofdbestuur der PTT 7yn Reeds thans bereiken der Kamer ernsti ge klachten over de opiieffing van middag fceateUingea in kleinere plaatsen welke klachten straks zeer zeker zullen worden Kamer verzoekt U daarom door haar hierboven aangegeven maatregel ernstig te willen overwegen daar naar hare meening net Staatsbelang m byzondere mate is gediend mdien het aantal werkloozen zoo Wem niogelyk worde gehouden opdat by iiet aanbreiien va betere tyden niet een groot deel van Nederlands volkskrat ht door gedwongen lediggang zal zyn verlamd De weg I Haag Gouda De weg naar Gouda verkeert wederom in n slechten toestand m het byzonder het gedeelte Zoetermeer Zegwaard Kruis eg Moercapelle De A N W B en de K N WX hebben andermaal aan Gedeputeerde t n van ZuidnHoUand verzocht hun ttedewerlüng te verieeöjen voor een spoedige verbetering Dipl Hna kraainverpleging Gisteravond slaagden voor het diploma ifaamverpleging de Zusters Jo van Os en Timan opgeleid in het Ziekenhuis van Wykverpleginig De gchoolsportdag secretans van het Comité tot voorbe e van den Schoolsportdag sohryft ons Z ik U namens de Commissie School ffortdag even vijzen op een onjuistheid in f verslag van den Zaterdag gehouden hooUportdag Daar atond in dftt m tegen