Goudsche Courant, zaterdag 27 oktober 1934

78 Jaargaiig I874I Zaterdag 27 Octotf p 1934 Eenige Recepten Zuurkool tnet aardappelpuree en versche worst 1 K G zuurkool 1 blokje delfrite 2 eetlepels ryst 500 gr versche worst ï ¥ K G I aardappelen ruim L melk BO gram boter zout noot We zetten de zuurkool op mee een weinig water en een biokje delfrite doen er twee eetlepels gewasschen ryst by en lateji ze ongeveer 1 a 1 uur zachtjes stoven waarna het water verkookt moet z fn De geschilde aardappelen worden snel gaar gekookt daarna gemalen of gestampt en vermengd met ruim M L warme melk boter en noot We kloppen de massa flink op om een luchtige puree te krygen In een pannetje wordt de boter warm gemaakt en de worst gebraden héél zachtjes omdat we anders kans hebben dat het vel open barst waardoor veel van het smakelyke aanzien verloren gaat We maken nu een verwarmde schotel op door een rand van de puree te vormen met in het midden de zuurkool en er omheen de worst De jus wordt met een weinig water afgemaakt en apart opgediend Bloemkoolsoep l A L bloemkoolwater 50 gram botei 50 gram bioeni soepgroenten aia worteltjes doperwten peterselie kervel preitje en takjes seldery Wy weten tegenwoordig allen dat in het water waarin we de groenten gekookt hebben zeer waardevolle voedingsstoffen achterbiyven en zullen het dan ook gaarne benutten om er een smakeluke soep van te maken Andijviewatcr is uitstekend geschikt voor groentensoep terwyl wy het water var spinazie eveneens benutten voor soep door boter en bloem te smelten en het vocht langzaam bü te voegen Bloemkoolsoep kunnen we maken als ge bonden soep doch de toevoeging van groenten geeft weer eeKlB Variatie Nemen we nu gebonden bloemÜèdlsoep zonder méér dan moet de hoeveelheid bloem iets ruimer genomen worden De soepgroente wordt schoongemaakt fijngehakt behalve de doperwten natuurlijk in een zeef gedaan en onder stroomend water gewaeschen daarna met zeef en al nog een kwartiertje in een teiltje met water gezet opdat geen zand achterblijft We zetten de groenten op met een heel klein scheutje water en een stukje boter smoren ze vervolgens zachtjes gaar Inmiddels maken we de boter voor de soep warm roeren er de bloem door en tenslotte met kleine hoeveelheden tegelijk het bloemkool i water en de inmiddels gaargekookte groenten laten de soep nog even doorkoKen en gieten ze ten lottö In de soepterrine A ardappelscho tel 1 K G versch gekookte aardappelen 100 gram boter ongeveer 1 kopje melk 200 gram vleeschresten 50 gram geraspte kaas 1 ui zout en peper Des verkiezende nog 50 gram spek Het vleesch wordt fyn gehakt met de uien eventueel het spek terwyl de versch gekookte aardappelen goed fyn gestampt worden vermengd met de boter en warme melk We kloppen deze massa flink op met eeneierklopper en daarna het vleesch en uienmengsel er door en doen alles in een ingevette met paneernïeel bestrooïde vuurvasteachotael Strooien over de bovenkant de ge raspte kaas en plaatsen het gerecht 30 min m de oven 1 Londonderrysoep 500 gram kalfsgchenken met been 1 L water 50 gr boter zout foelie stukje Spaansche peper kerry 45 gr bloem 1 d L room 2 eierdooiers blikje cTiampignons 1 uitje We zetten de gewasschen poulet op met koud water zout foelie en een stukje Spaansche peper brengen het water egen het kookpunt en laten het verder et n uurtje trekken zeeven de vloeistof en moeten nu IVa L bouillon hebben We smelten dë boter in een pannetje en laten hierin het zeer fijn gesnipperde uitje gaar smoren voegen kerry en bloem by en bij scheutjes tegelijk de bouillon waarna we de soep 10 min heet zachtjes laten koken De pan wordt van het vuur genomen en de inhoud van het blikje champignons erby gevoegd In de Boepterrine warden beide doolGra I met de room geklopt en met kleine scheutjestegelijk wordt steeds kloppende de soeper bijgegoten Menu s van den dag ZONDAG Gevulde tomaten kilfsfncandeau doperwten aaniappelen appelpudding MAANDAG Londonderrysoep rosbeef princes seboonen aardappelen DINSDAG Koud vleesch andijvie aardappelen havermout met rozyntjes WDENSDAG Gebakken ham aardappelschoteU spinazie rijst met beasensap DONDERDAG Eunderlapjes princesseboonen aardappelen broodpuddinkjes VRIJDAG Versche zalm met botersaus worteltjes aardappelen rÖd gröd ZATERDAG Zuurkool met aardappelpuree en versche wor t vruchten EEN VOLKOMEN PUBLICITEIT Voorlaan Gouda 611 breedo omgeving i ie OOO GEZINNEN IN GOUDA MOORDRECHT NIEUWER KERK A D IJSSEL ZEVENHUIZEN MOERCAPELLE WADDINXVEEN BOSKOOP REEUWIJK HAASTRECHT STOLWIJK BERGAMBACHT BERKENWOUDE KRIMPEN A D IJSSEL OUDERKERK A D IJSSEL GOUDERAK bereikt men in iiuis door onze Dag en Weekbladen Dagblad Goudsche Courant Zaterdag editie 7500 exempl Weekb lad voor Reeuwijk Woensdag editie 1000 Weekblad voor Waddinxveen Vrijdag editie 1650 Weekblad De Zuidpias Vrijdag editie 2350 Weekblad De Krimpenerwaard Woensdag editie 3500 Totaal oplage 16 dÖÖ ex De oplage is met 1000 exempL toegenomen i mgmtm GEEN ENKEL BLAD IN DEZE STREEK BIEDT DEZE WAARDEVOLLE PUBUCITEIT V DIE AFDOENDE IS Smmp GOEDKOOPER EN VEEL BETER DAN ELKE ANDERE RECLAME VRAAG DE TARIEVEN AAN HET BUREAU MARKT 31 TELEFOON 2745 lofte voor een schitterende carnèïe welke haar wacht I e laatste vrouw van Hendrik Katherine Parr wordt voorgesteld door Everly Gregg Geld noch moeite ia gespaard voor d tooneelen van deze film Niet alleen worden in de studio verscheidene kolossale zalen van Hampton Court gecopieerd mïiar ook de costumes die maanden van vervaardiging vergden werden gemaakt van de fijnste t toffen en met nauwgezette zorg werden stijl en snit gevolgd Nieuws uit de stad der wolkenkrabbers Jimm Walker aan de film De Amerikaansche metropolis heeft een van zijn beroemdste zonderlingen verloren De muitimiüionair Edward browning lli geheel de Vereenigde Staten van Noord Amerika beltend als Papa drowning Is gestorven Zooals alle Amenkaansche geldmagnaten had ook Edward Browning een bepaalde hobby Hij had een verzameiwoede jonge meisjes die hij bij dozijnen ot het oesters waren adopteerde Zoo nu en dan verschenen in de groote Amerikaansche bladen een advertentie van ongeveer aen volgenden inhoud Gezocht een knap jong meisje om in een gelortuneerde lamille die tot de hoogste kringen van Amerika behoort opgenomen te worden en als kind te worden geadopteerd Op iedere advertentie kreeg Papa Browning een waschmand vol brieven j duizenden en nog eens duizenden brieven bereikten hem met aanbiedingen alle vergezeld van foto s natuurlijk Papa Browning zocht de knapste meisjes zorgvuldig uit die hij ook werkelijk adopteerde In lyiie ging er een storm van verontwaardiging in de New Yorksche groote wereld op toen Edward Browning een meisje van vijftien jaar nu eens niet adopteerde doch huwde Een jaar lang heeft dat ongelijksoortige paar gehuwd samengeleefd Zelfs voor een multi millionatr bleek het kmd vrouwtje al te kostbaar en veel te luxueuse nelgingen te bezitten Per dag had hqt meisje dat Browning op een kinderbal had leeren kennen rond duizend dollar noodig voor haar kleine persoonlijke uitgaven buitenshuis Na een jaar volgde echtscheiding wegens verkwisting door de jonge mevrouw Browning Trouwens Browning zelf was ook zeer luxueus Zijn prive kantoor in de City van NewYork had hij met zilveren platen laten behangen Nu is heel Amerika in spanning wie van de vele dozijnen geadopteerde dochters erfgename zal worden van de ongetelde millioenen van den overleden Papa Browning m Jimmy Walker eens de beroemdste en de beruchtste van alle opperburgemees ters van New York heeft het plan opgevat voor de film te gaan spelen Kan men zijn directeur Mack Sennett geloo ven dan krijgt Jimmy Walker een salaris van SOüocw dollar per Jaar Ook bij de tegenwooidige waarde van den dollar is dat altijd nog TUü XX gulden En men moet niet vergeten dat in Amerika ae koopkracht van den papieren dollar vrijwel gelijk gebleven is aan de koopkracht van den vroegeren gouden dollar zoodat men beter doet Jimmy s salaris te ver gelijken met een honorarium van i 250 000 gulden in Nederland Zijn daar zulke sa larissen ik geloot van niet De vergelijking blijft dus moeilijk maar in ieder geval blijkt er wel uit hoe enorm Jimmy s honorarium is Het manuscript voor de eerste tllm waarin Jimmy Walker zal optreden moet naar verluidt geschreven zijn öf door G B Shaw of door H G Wells Jimmy doet het ntet minder l e directeur Mack öennett zegt dat hij Jimmy Walker al vijf jaar lang als redenaar heeft hooren spreken in de dagen dat Jimmy nög een groot politicus was zoowel in New York als overal elders in de States Htj is er ten volle van overtuigd dat Jimmy spoedig een van de allergrootste lilmsterreïi ter wereld zal worden Laten wij het wenschen ten bate van de bank saldi van Walker en öennett Kathe von Nagy Zoo langzamerhand schrijft de Magyarorszag verdrijft de Duitsche filïhkunst alle bultenlandsche kuiutenaars I uit Duitbchland Van de Hongaren wastot dusverre slechts Kö the von Nagy die door haar vroegeren echtgenoot Duitschegeworden was overgebleven Nu echtermoet Kathe von Nagy in JoinvlUe eenFranschen filmacteur hebben leeienkennen met wlen zij zich ook zou hebben verlootd Toen men te Berlijn overdie verloving begon te praten werd geconstateerd dat de schrijver in kwestiemet aUeen Franschman maar ook Joodis in verband waarmede Kathe von Nagyer op attent werd gemaakt dat ze aandie vriendschap een einde moest maken waarop deze zou geantwoord hebben datZIJ geen inmenging in hare particuliereaangelegenheden kon dulden Van datoogenblik schrijft het blad dateert deoriénfeering van Kathe von Nagy in derichting der Fransche en Engelsche film wanneer haar tegenwoordig contract afloopt verlaat zij definitief Berlijn engaat in Londen spelen Dat zal je me betalen Deze ruit was van onijroi kbaar glas ONBESTAANBAAR Appelpudding I 1 K G fyne appelen 100 gr lichte basterd suiker room 10 blaadjes witte en lo blaadjes roodc gelatine biscuits We schillen de appelen snijden ze in vieren verwijderen de klokhuizen en koken ze met zeer weinig water gaar en wrijven ze door een paardeharen zeef De gelatine die m koud water geweekt is wordt fhnk uitgeknepen en opgelost in een kopje kokend water De appelmoes wordt weer even aan de kook gebracht en vermengd met de bas terd suiker daarna wordt de pan van het vuur genomen en de gelatine er door geroei d De hoeveelheid appelmoes moet na het zeeven 1 L zyn Begint de appelpuddmg dik te worden dan gieten we ze in een met koud water omgespoelden vorm over Koud en styf geworden stdHen we d pudding en garneeren de bovenkant met styf geklopte room om presenteeren er Colombyn biscuits by Broodp uddinkjes 1 200 gr oud brood 125 gr lichte basterd I suiker 2 eieren T5 gr boter geraspte scliil en aap van 1 citroen 50 gr krenten of ro We hebben meermalen oude sneedjes brood over waarvan we een of ander smakelijke toespys kunnen maken die tevens voedzaam is en maken dus eens kleine puddinkjes Het oude brood zonder korst wordt gekruimeld terwyl wy de eieren kloppen hierby de weekgemaakte boter voegen de citroensap en schil suiker krenten en het broodkruim Alles wordt met een houten lepel goed dooreen gekneed en in kleine blikken vormpjes gedaan die vooraf beboterd en met paneermeel bestrooid zijn We plaatsen de laatste op een bakblik en bakken ze in de oven die matig verwarmd moet zyn lichtbruin Warm opdienen met citroensaus die we maken van drie kopjes water sap van 3 citroenen een klein kopje suiker en maizena om te binden Deensche griesmeelpuddmg 7 d L bessensap 3 d L water 200 gram suiker 100 gram grieameei grove 1 stokje kaneel We brengen de griesmeel en het water aan de kook en iossen er de suiker liefst lichte basterd in op strooien er de grove griesmeel In en laten deze massa ongeveer 10 minuten roerende doorkoken waarpa wy de massa overbrengen in een met koud water omgespoelde vorm Presenteeren met koude vanillesaus waarvoor noodig een h melk 50 gr suiker 35 gr custardpoeder By het koken van deze pudding gebruiken we een alluminium of onbeschadigd emaille pannetje Indien er schilvers van het emaüIe af zyn neemt de bessensap door de verbinding met het ijzer een onaangename smaak aan f iïiFllWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ï lEUWa f i 5 i7 l n mi P A sTRRrHT moordrecht moercapelle gRGAMBACHT UWERKERK BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOÜDERAK HAASTRECHT OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN era Dit blad verschönt dagelijks behalve Zon en Feestdagen 4B0NNEMBNTSPBIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cmt met Zondagsblad iX rtasl n 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt ï post pêr kwart d ƒ 8 16 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen am ons Bureau MAEKT 31 GOUDA j onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureauï ün dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en BedncUe Telef Intcrc 2746 Postrekening 48400 ADVEBTtamEPKUS Uit Gouda en onutieken behoorende tot den bnorgkring I 1 6 regela fiiO elko regel meer 0i6 Van buiten Goud en den beiorgkriag 1 6 regels ƒ iM elke regel meer ƒ 0 0 Adyertenüén in het Zaterdagnummet 36 büalag op den pr s liefdadigbeidfr vertentiën de helit van den prqs INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN 1 4 regels fSJSS elke regel meer DAL Of de voorpagina 60 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot eer geredoceeiden pr s Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte 7500 ex Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomat Tan soUede Boek handelaren Advertentiebuieaux en onze agenten en moeten daags vó6r de r aan het Bureau zün ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn De e Courant komt in rel juizendealerinnen Gega ra deerde lage handen te krijgen Aan het vttsnelde tempo van ons leven zullen we ons loodanig moeten aanpassen dat het ons olet meer veisuft en niet meer de mnerl Jte onrust opdryft In onze genoegens 041e moeten we weer de bevrediging zoeke Van em iger behoeften dan die we thai l4Mrln veelal zoeken te bevredigen Wö poëten ernst maken met het leven diepdl ernst daarbij de eigen individueele veWBtwoordelykheid voor eigen en anderer l idet trachten af te schuiven op de m lli mentaliteit die tegenwoordig de persool iPtÊeid moet vervangen Dit wil niet zeggen dat gOi kven stroef en zwaar behoeft te worde De tyd van gemaakte ernst en van zure gezichten ak mtdrukking van een ernstig streven is gelukkig voorbij Maar we moflWtt ons rekenschap ervan geven dat de grondslag vau het leven ernst is en dat die miBt wortelt m de verantwoordelijkheid va iedere persoonlijkheid voor den gang van dat leven Nouveauté s is Betoe i Jo imyia m namtam bartast olt twee bMen en een BjJYoegaeL in ONZE COLLECTIE OVERTREFT ALLES Wy bieden U steeds het nieuwste dat de Mode brengt loovvel in MANTELS en JAPONNEN Deze week extra aanbieding HHaiFST JAPONNEN reeds vanaf J 4 25 FALCON REGENMANTELS MANTELS COSTUMES MIDDAG en AVOND JAPONNEN ontvangen EERSTE BLAD Onze onrust iM CDUDA de stervende tram komen de gratisadvlseurs uit het publiek los met hun hooge wijsheid Algemeen roepen die om tariefsverlaging maar dat Is natuurlljlt in 99 van de 100 gevallen niets dan eigen baat Geen der adviseurs wijst eens op den zeer ruimen bouw van den Haag waardoor op een vierkanten meter veel te weinig personen leven De tram haait op zijn lange traject te weinig menschen op en de ril duurt te lang Met het bestaande tarief zou de tram per maand één miliioen menschen meer moeten vervoeren zonder uitbreiding van materiaal of personeel Een kind kan begrijpen dat dit niet op te haten is Gaat men het tarief met 20 pet verlagen daa diens dit etei w wr én mlUioea grooter te zijn Dat is alles onmogelijk Men gaat nu trachten met allerlei lapmiddeltjes van kindertarieven eüidtraject tarleven iets te bereiken H zUn slechts druppeltjes in den leegen onmer en het zal niet baten Opheffing van eenige lijnen loonsverlaging en nog meer krasse maatregelen worden in overweging genomen Zal het baten Ons lijkt het van niet Men haalt er het verlies niet mee op De tram is reddeloos verloren en dat wisten wij twee Jaar geleden al I Regeeren Is vooruit zien Wat blieft u Wij zijn wel benieuwd wat het gemeentebestuur zal doen nu vaststaat dat er dit Jaar een milllüen gulden te kort 1 komt dat uit de gemeentekas moet wor auto s Alles Is eigenlijk al vol en men vraagt zich af waar het op den duur heen moet Over die vraag van vooruitzien sehijn t men zich nog niet druk te maken Men Is nu bezig de straten nog meer te ontsieren met formidabel leelijke borden die aanwijzen waar wel en waar niet geparkeerd mag worden Het zijn dePborden met strepen er door Het wordt voor een automobilist wel heel moeilijk om uit al die niet al te heldere gegeven wijs te worden Het wordt bpvendlen een dure geschiedenis want overal staan bewakers die een dubbeltje opelschen Dat loopt natuurlijk In een Jaar tijd aardig op maar daar schijnt het juist om begonnen te zijn Op den duur zal er ruimte te kort zijn om voor al de statloneerende auto s plaats te bieden fateeds weer worden zijstraten in beslag genomen maar dat helpt telkens maar eventjes en de toevloed blijkt veel sterker te zijn Het verwondert ons dat de particulieren nog niet het Initiatief hebben Beno men om hulp te bieden Die doen dat al tijd beter en goedkooper Er is natuurlijk niet veel open ruimte in het centrum n die er is is erg kostbaar Op den duur zullen de trams uit vele straten verdwijnen en dan komt er misschien weer meor gelegenheid te parkeeren Want het is wel zeker dat de tram geleidelijk haar matjes In deze beeldspraak haar rails kan oprollen Nu er eindelijk alarm is geblazen voor Brieven uit de Hofstad MCCU king verergerd is door de verontrusting vaii een uitputtebden oorlog de voortdurende onrust van revolutionaire giaungen en de alle normale verhoudingen verbrekende cri sisver schynselen hebben ons verdoofd Wy willen waarachynlyk ook maur liever niet meer atilfl taan voor beschouwing en zeLEmkeer We weten velen van ona althans weten dat we voortjachten langs een hellend vlak aan het eind waarvan de afgrond van den chaos dreigt Maar we nussen den moed en de kracht om ons schrap te zetten Dat 13 het noodlot van onzen tyd met dat we geen tyd meer hebben als we zelt 300 telkens zeggen maar dat we geen rusr meer hebben en de kraoht niet om ons zelven te dwingen tot het oogenblik van innerlyke rust dat we noodig hebben om ons zelf te worden en het leven te bezien We zyn ala menschen m gevaar die het hoofd verloren hebbéh en om zich heen grypen om een steun in plaats van zich rustig rekenschap te geven van aard en beteekenis van het gevaar en van de middelen lot roilding Het eemge middel dat ons redden kan is het overwinnen van onze eigen innerlyke onrust en van de zenuwachtige vrees die ona omspannen houdt en stil btaan tot zelfinkeer en redelijke ordenmg van ons leven We moeten ons met laten voortjachten maar probeeren zelf weer de teugels m Het auto parkeert tn de stad Men heen iliju uit i v B AÈ ei ae aieiüim veiiujauibu u iL H lflluiP il Q6 aw p aatto vuur Uitzien m iud ar in ue pidK i jjü uea ievtiis uebpeuti men van ae Luepematiig uier guuenuuijue leuze mee veei aer nei leaeiiueei naiueiijK iiec byüieem van ttijK ue Katuit aen üuom we züuaeu ait wu iii muiueeren met nog etna ae aanaacni te vtiugen op tiet zeer nupenae vradüStuK van net auu pariteeren in liet centrum van üe btad aet IS weiKeiijit ae moeite waard om jtnb op ateraagmiaoag en avund een kuaje ie nemen in net nart van üe oude stad Daar is m de eert te piaatü het groote Plein t Lijkt een auioishowloom in de open lucnt De groote Üwuger btaat er in zijn plantsoentje omgeven üQor eenige rijen autos Wet is voor iiet cachet van dit plein met vertieilend dat het voor dit do l wordt gebruUtt maar het is nu eenmaal onvermijdeiljk dat in de stad gelegenheid wordt gegeven tot parkeeren Het aantal auto s en dit zijn allegaar particuUeren neemt wel ontzagluk toe en men behoelt dan ook niet te vragen waarom de tram ilet meer rendeert Nl it alleen het Pl eln wordt ontsierd ook het Buitenhof t Tournoolveld en diverse straten zijn dien middag en avond steeds gevuld met dichte hagen van B TOT 10 NOVIMBIR 1tl4 ONTVANGT U TECIN INLfVEMMC V VAH O VOORZIJDEN VAN PRESTO PAKIES AAN ONS ADRES TE AMERSFOORT GRATIS IIN RACTISCH GIRCHIMK Wn leven in een onevenwichtigen tyd Do VBWchanselen daarvan openbaren zich tei in ons leven en in allerlei vorm en op gebied We kunnen ze waarnemen 111 iMt moedwillig vernietigen van de waardevol vruchten die de beschaving van eenntt ons heeft geschonken en de terugim lilt de methodes der Middeleeuwen wMiQP onlangs generaal Smuts m zyn rede ta swivaardmg van het rectoraat der St jlalnwsUmverslteit m Engeland heeft gewezen en die in een groot deel de resultlten van lange pohtieke hiaatachappelyke 1 geestelijke ontwikkeling heeft teniet g dUQ m de heftige opleving van het naLiuMlisme en de oorlogszucht in aanslagen il pas te MarseiUe aan het leven van koning Alexander van Zuid Slavie van den Franschen minister Barthou en van enkele wdercn een emde maakte in de revolutionaire onrust die door de wereld trekt maar ook in de voortdurende onrust die het maaU chappelyk en het eigen leven vergiftigt Allerlei oorzaken doen zich hier gelden Voor een groot deel dragen de wereldoorllg en de vredesverdragen en da crisis die lis reactie daarop onvermydelijk moest volgen de schuld ervan Maar de eerste grondllsg is toch al gelegd voor den oorlog Hy Il te zoeken m de ontstellende versnelllnf n ons leven Sinds jaar en dag leven wo i een onevenredig versneld en zich nog Iteeds versnellend tempo Het is of het Imn ons meesleurt in een opwindendü jicht En wy kunnen geen tyd vinden om lot ons zelf m te keercn Eigenlijk ontbreekt iit a niet aan den tijd Niemand van ons Mt het zoo druk dat hy niet nu en dan een oogenblik zou kunnen vinden voor nadeiten en inkeer Maar we missen de rnrt daarvoor Het nerveus jachtend leve dit ons meesleurt en dat ook ons zelf nerve jachtend heeft gemaakt laat ons niet de gelegenheid tot rustige zclflnkeer WU jachten ons zelfs m onze genoegens En TOmeer we zeggen dat we geen tyd hebhen den meenen wc feitelijk dat we geen rast hebben geen geduld We voelen ons al door een innerlijke onrust voortgedreven en kunnen niet meer ook niet een oogenblik stil staan om aandachtig rondom ons te zien en m ons zelven De onevenredige versnelling van ons leven welker uitwer God zij gedankt dat ik dit nog be leef Ho e laat kun Je hier weg Om negen uur Nog tien minuten dus Ik heb de groote auto voorstaan Kun je een week verlof nemen Ja dat denk ik wel Ruth ook Ik zou het prettig vindenals ze bij ons huwelijk aanwezig was Mag Ik vragen wanneer dat plaatsvindt vroeg ze met een nerveuzen lach Morgenochtend hl Londen Ikdacht dat we er wel vanavond met deauto heen kunnen rijden Ik heb je zooveel te zeggen Op dat oogenblik verscheen de leider en werd aan Statham voorgesteld Op de vraag oï de belde meisjes geniist konden worden ging hij naar de telefoon en kwam weldra vertellen dat hij voor aflossing gezorgd had Om negen uur voegde Kuth zich bU hen en ze reden regelrecht naar huls om hun koffers te pakken Gelukkig was het een koude avond en zou de rit wel aangenaam zijn Ik ga bil den chauffeur zitten zei Ruth en liet zich niet van haar voornemen afbrengen Het was een snelle wagen en zij reden hard maar toch was het al laat liever gezegd vroeg toen ze in Londen aankwamen Sir John wachtte hen op en had voor een warm maal gezorgd Hij straalde van genoegen en overstelpte zijn ZOMI met vragen Wij aan het front weten van niets behalve wat ons kleine gebied betreft hebben je goed gehouden Ik hoop Je spoedig weer in ons midden te zien Öclirljt me hoe het Je gaat Hij keek Geoffrey aan glimlachte en verdween Een beste kerel die kolonel Ik wed dat hem een pak van het hart genomenis na dezen aanval Nu weet hij dat demannen zeitvertrouwen gekregen hebben en dat is het belangrijkste voor eensoldaat Heb Je opgemerkt dat de meesten er al heel anders uitzien Geoffrey knikte We zaten alle in de rats Ik tenminste wel Geoff zullen we nooit weervrienden worden Ik weet wel dat je nustatham hebt maar ik heb de oudsterechten Ik ben sedertdien heelemaal vera iderd antwoordde Geoffrey koel Ik ook Deze oorlog verandert ledereen Maar ik wil je niet pressen Kan ik Ruth een boodschap voor Je brengen Neen dank je Herinner je je nog den dag dat zebij Jullie kwam wonen Wat een knapmeisje was ze Ik kocht haar bonbonsIn het Palace Die keer was Ifc je tevlug af Geel me eens vuur ik kangeen lucifer afstrtjken Dank je ouwejongen En toen sloot hij de oogen en zonk achterover Hl was flauw gevallen en had t ll kbaar hevige pijn geleden maar lilj had er niets van laten merkwi en Geoffrey mocht hem liever lijden om dat bewijs van moed HOOFDSTUK XXX De herfst waa gekomen en nog steeds wCTkten Ruth en Ethel In de tent Heel wat regimenten hadden elkaar in het kamp opgevolgd en ze hadden het steeds druk gehad Gerald schreef geregeld van het front waar hU al heel wat gevechten had meegemaakt maar tot dusverre waren hij en Geoffrey er zonder kleerscheuren afgekomen Er werd een concert gehouden en de tent was letterlijk tot in den nok gevuld Een dankbaarder gehoor dan soldaten Bestaat er niet Elk lied werd geestdriftig toegejuicht en alle refreinen werden meegezongen Ik word het nooit moe naar hen teluisteren zei Ruth tot Ethel Ik verwachtte vandaag een bneivan Jerry Het is al drie dagen Ze weegineens en slaakte een zachte kreet wanteen bemodderde man in verschoten khaki kwam op de toonbank toe Het Is Gerald Ga naar de cantlne ik zal wel op de toonbank passen zei Ruth snel tot Ethel en begroette Sta tham Ga door die deuf aan Je rechter Dank je wel Kuth Geoffrey maakthet best Ik verliet hem drie dagen geleden Zeg hl is voorgedragen voor deDMC Distinguished Service Medal ikzie je straks wel Hij haastte zich verder en even later lag Ethel In zijn armen en hij kuste haar hartstochtelUk Wie al te veel hichlkasteelen bouwt brengt heft met eens tot een bewoonbare hut FEUILLETON De uitgewischte scliuld Naar het Engelsch van PAUL TRENT Nadruk verboden 51 Laat dat kapitein Geoff We moeten eens vertrouwelijk met elkaar spreken Ik ben oprecht tegen je geweest wat Ruth betreft Mag Ik Je vragen oX je vanplan bent met haar te trouwen Dat ben ik niet Bestaat er geen verstandhoudingtusschen JuUle Van mijn kant niet Dan zal ik mijn geltik beproeven Je gelooft me misschien niet maar ik heb eerlijk spel met Je gespeeld Behalvedan met die eene keer toen Ik Je vaderwUde opstoken Maar ik vergeet vat Hetwas gemeen van die brief Dat spijt me Nu hoe Je ook over Je daad oordeelt het land heeft er voordeel m merkte Geoffrey kalm op Ja ik hoorde wat je met je vaders geld gedaan hebt Het was edelmoedig maar absoluut onnoqdig Op dat oogenblik betrad een officier de onderstand Het was de kolonel blijkbaar In de beste stemming Het speet me te hooren dat Je gewond bent Hurst JU en je compagnie U behoelt niet te luisteren naar wat een frontsoldaat u vertelt tenzij hij bij de stat is Ik kan u alleen zeggen dat de Dultschers goed vechten maar dat ik er van overtuigd ben dat we van hen wln I nen zullen verklaarde Gerald I Sir John zond de meisjes naar bed maar hield zijn zoon op om nog wat te rooken Jerry die naam bevalt me Ifl bent veranderd jongen merkte lilj op ledere man die dit heeft meegemaakt moet anders geworden zijn Vooïik naar het front ging had een menschenleven een zekere waarde voor me ik meende dat ik persoonlijk van eenigbelang was in de wereld Nu niet meer Levens zijn goedkoop geworden ik waarschuw u voor één ding vader In Frankrijk wordt een nieuw volk opgebouwd IKwilde dat u de mannen aan het fronteens kon hooren dan zouden u de oogenopengaan ik kan u één cSng zeggen Alade oorlog over is beginnen de moeilijkheden pas De achterblijvers en de politici zullen zich dan tegenover ons moeten verantwoorden voor wat ze gedaanen verzuimd hebben terwijl wij vochten Slaap lekker vader Ruth en Ethel waren samen naar boven gegaan maar gingen niet terstond naar bed er was zooveel te bepraten Jerry nam als vanzelfsprekend aan dat Ik toestemde Maar dat kan me niet schelen Ziet hij er niet eenlg uit vroeg Ethel met ongewone schuchterheid Wordt vervolgd