Goudsche Courant, maandag 31 december 1934

De Heei en Meivroilw TOM BISSCHOP geven met gioote bUidschip kennis van de geboovta van hun Dochtei JANTINE LOUISE Gouda 31 Dec 1934 Burg Martenssmnel 69 Wortalbosr B Kruiden m Wortalboar sPillan probeeren beteekent met iniJtis be geeren Zij verdrijven jal si jm g vatte koude gnep mflueïi a k ort aigheid maag en hoofdpijn WbtvlfTi de eetlust op bevorderen de spijsvi i tenng regelen de stoelgaijg u vï rn het bloed maag en mge an n Zestig cent hy Apoth er Dr g Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKEUJKST s Het is HET VOORDEELIGST wanneer U m meerdere bladen advertentien hebt te plaatsen hetz hier of welk blad ook m binnen of buitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU VAN DE GOUDSCHE COURANT Markt 31 Gouda Tel 2745 U zijt dan m eens klaar en de plaatsing geschiedt naar wensch Nagekomen Nieuw earswenschen Gehiklag 1935 G DE BRUIN Mtlk Boter en KaaBhsmlel Ctroenendaal 107 I en se r voortipoedig Nieuwjaar aan al onze Clientèle en bekenden Familie Keus Mos v d Plas VISGHHANDBI De firma met óé grootste omzet en de kleinste winftt SCHEVENlNGEN A D OVERSTRUD I HOOGSTRAAT223 ROTTERDAM vooXvO 16 000 Gezinnen in Gouda Haastrecht Moordrecht Stolwijk Zevenhuizen Berkenwoude Moercapelle Bergambacht Waddinxveen Gouderak Boskoop Ouderkerk a d IJsel Beeuwvjk Nieuwerkerk a d IJsel Bodegraven lezen ons dagblad GOUDSCHE COURANT en onze Weekbladen DE KRIMPENERWAARD DE ZUIDPLAS WEEKBLAD VOOR REELTWUK WEEKBLAD VOOB WADDINXVEEN t De bladen met de meest waardevolle publiciteit DE OMGEVING VAN GOUDA TOT OP 20 K M AFSTAND 1 lUich gioiidig te bewerken door te adverteeien in onxe 4 eelibi ideii die elke week m elk huis in elk dorp de bewoners iniKhtPii omtiert hetgon a onder hun landacht wilt brpnirei HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL GOED KIEUWS VOOR DE VOETBALLERS De allerlichtste Amerikaansdie Sigaret die hun conditie niet zal schaden AMERICAN ENI r V OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET RUREAL VIARKT 11 TEl F F 2745 IS ROOKEN VOOIt SPORTMEN FUNEST NEEN DOOR EEN SPECIAAL DE RESZKE PROCES IS ER GEEN LICHTERE EN ONSCHADELIJKER SIGARET VOOR SPORTBEOEFENAREN POPULAIRE GESCHENKEN IN GEROZILVER Ook in Gero Zilver wordt thans een serie populaire geschenken gebracht die ruime keus biedt voor elke beurs Geen vrouw behoeft zich nu meer de tuxe te ontzeggen van de vele kleine gebruiksvoorwerpen die de gezelligheid verhoogen van ontbijt en koffietafel van thee uurtje en middagmaal Cadeautjes vanaf 95 ets alle verpaki In elegant etui Bij alle goede zaken op dit gebisd Is het boekje Populaire Geschenken In Gero Zilver verkrijgbaar Deuitgebreidtt collectie wordt U gaarne voorgelegd ZILVER KM MENSCHBNLEEFTUD GARANTIB NEDERLANDSe H FABRIKAAT N V Utrechtsche Hypotheekbank UTHKCHT Pandbrieven f 64 000 000 Reserves f 1823 268 44 DE BANK stelt beschikbaar 4 pandbrieven dlOO in stukken van f 1000 f 500 tn f 100 De Directie Mr A J S VAN IJEE Mr P E HOORWEG Per stuk 8 et Doos 45 et Bij Uw drogist fABRÊK VAN MAGGI SVOEDINGS M DDEIEN IE AMSTERDAM DE HUISOE SMULLEN als Moeder M o gg I s Producten gebruikt Bovendien geeft dit honderden Nederlanders een goed bestaan aan de Fabriek van Maggi s Voedingsmiddelen te Amsterdam MAGGr PRODUCTEN HET MERK VAN KWALITEIT S 1