Goudsche Courant, maandag 11 februari 1935

VERZORGT NU UW TEINT HOUBIGANT brengt vloeibare crème LAIT EN BEAfJTE in flacons van f 0 75 f 1 35 f 2 40 Mangelwas Prijs van pas De tyd dat U 30 a 35 cent per Kilo betaiüde voor Uw was waai van dan alleen het huishoudgoed gemangeld verd ligt nog niet zo heel ver achter ons En thans AL UW GOED dus ook Uw ondergoed gemangeld voor 24 c6nt pep Kilo Dat doet alleen Daalmans H A UST TOAST onmUhaar op Uw avonitJen verkrijgbaar bij A J OPSTSLTES Telephoon SOSii OUDERWETSCHE MAAND 2 OUIIEIIWETSCIIE SClUIMGEBilKJES 8 CENT PER STUK Zie volgende week Gebr KAMPHUISEN N V NIVEA CRÈME Iin Doozen Tubes en Potten vanaf 20 cent per doos bij ADRI VAN MAAREN Wijdstraat 13 Gouda CSOUDA Talaloonnuininap S49S VOOR Philips of Telefunksn Radio naar G A Belonje LANGE TIENDEWEG 7 TEL 2235 ZIE ETALAGE Heeft U óók reeds geprofiteerd van onze EXTRA RECLAME Bij aankoop van ƒ 2 50 ontvangt U een GEMBERHOMP teiwaarde van 30 cent CADEAU VRAAGT SPECIALE PRIJSLIJST ZIE SPECIALE ETALAGES Frans van Vliet TELEF 2267 SLAGROOM WAFELS EN SPRITSEN 10 cent per stuk VRUCHTEN SLAGROOM GEBAK 8 cent HEERLIJKE KALFSVLEESCH BROODJ PASTEITJES CROQUEtTEN 15 cent per stuk Klaar terwül U even wacht ZAAL s Prima Banketbakkerij Telef 3351 MARKT 32 naast de Zalm Strtatweg Gouila Eoileidiii Verpachting GRASGEWAS EN VISSERIJ voor de tqd van 3 jaren Inlichtingen verstrekt de kantümnier Inschrijvingen vóór of op 22 Fai a s in te dienen bü den secretaris J TH v GHESEL GEOTHE Bodegraven H H Bankatbakkep EEN EXTRA AANBIEDING ILucuius Gas bakoven met Wannwaterbak Fa T VERKAAIK Oosthaven Gouda Telef 2164 Uw N us dient om door te ademen Dikwijls is U dit echter onmogelijk tengevolge van verkoudheid Grijpt voortaan direct in met KIPSOL J C LANGERAAR GedlpL Drogist Burg Martenssingel B Smits Poelier SPIERINGSTRAAT TELEF 25 5 Duinkonijnen Blank en Vet vanaf 75 et p stuk I Verder alle soorten Wild en gevogelte ADMINISTRATIES CONTROLERE N INRICHTEN BUHOUDEN BEUSTINGZAKEN KLEIWEG 43 45 PERMANENT WAVE COMPLEET f 3 lac Schaap GROENENDAAL 63 TELEF 819 Nieuwste Zwartkop Haardroogpoeder in luxe verpakking 30 Gr luxe pot Crème 40 Gezichtswater 40 DEZEWEEKnog GROOTE OPRUIMING van Damestassen Spotprijzen Alles moet weg Firma N VERKERK KLEIWEGSTRAAT 6 8 TELEF 2166 Iffarma fXaf 8oroqueimih m lt cent per stuk p A J OPSTJCLTBN leleph 3082 c R E M NIVEA PONDS COLIBRI 4711 LEO MOUSSON TOHALON E KALODERMA HAZEUNE SNOW DROGISTERIJ Os Goudsche Gaper MARKT 6 TEL 2423 KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS NIEUW MALTHUSIAANSE BOND Afd GOUDA BOSKOOP en omgeving Secretariaat Krugerlaan 81 TELEF 2223 Vanaf 7 November jJ is geopend het Dr J RUTGERS HUIS Krugerlaan 81 te Gouda Telef 2223 Consultatiebureau Spreekuur van den arts iederen Woensdag van 7 9 uur n ni Voor inlichtingen geopend op Woensdag van 7 9 u n m Donderdag van 10 u v m tot 9 u n m en Zaterdag van 4 10 uur Schrifteliike en mondelinge inlichtingen inzake ons doel GRATIS i m IM r DE KWARTJES RUBRIEK DezeKWARTJESRUBRIEK wordt alleen in het Zaterdagavondnmnmer opgenomen met zgn gegarandeerde oplage van 7500 exenic laren Wortelboer s VVormpoeders genaamd Fernnitan bevitten een bijzondere vindingi ijke Siimenstelling smaKen lekker zoet en verdryven zeKer Wpoel made maag en andere ingewandawormen zoowel bx volwasaenen als by kmderen 85 cent pö doos 3 doozen ƒ 2 40 Overal verknfg baar I H L BLOK Imbvrtotnuit 212 GOUDA Talaf 2270 ie nuur nog énltnits liuigLiwooiuiuMceu gelegen a in net vuoimalig O i A Lcrreiii mjurpiy ƒ o per we t watemuuinK en ai raatlMiaüting luiwxfepen ie öBvragen dai u j van Wingeruen ludüer vun Calsweg d en ü V d Horst iurtmarkl 42 voor ummeinoui en inpiex is je adres ou i vei uuuw j iuweeiuiisiimci tt4 AUEtAAK Kuwlelen hAAifti Heorenstruui 39 AZALKA 8 G MOLJ MA ielel iVii i Mooi iLampeerierrein met zwem en viscngeiegenheid y üie uen Koiuciivieu zujotf aan de Reeuwytcsuiie piasaen willen Itanipeereii vragen mticntmgen Bosonweg 61 Tel 2476 Grond to huur voor I lasnuiBie Adres Boscnweg ól i el 2476 ëLKëN ZATERDAG plaatsen wg in deze KWARTJES RUBRIEK ideine Btfvertentiën tegen een tarief van 1 3 smalle tekstregels ƒ 0 2i6 elke regel meer 10 cent bij voornitbetaUng Voor advertenti i onder nummer aan het Bureau 10 et verboogmg Inzending dezer advertenties tot aiterUJl DenderdmcavoniL Brieven kimnen worden afgehaald eiken dag van 8 k 6 uur Zaterdag van 8 1 uur l£en Bovenhuis te huur Gouwe ióV iiuurp rua Ö 60 per wees plus wateiieidmg Adres lurimuriLt li Wegeiia plaatsgebrek te koop een gueu oüUci mjuuen Uigei Jin ue iie buuw 14 reglHiera uoorloopentle Harp J ruiis neiiariitbi raat 33 Autoryies Clublesaen 50 PnveioBawn ƒ 2 tw per uur C a uroer Kieiw lOl bouda Te huur een Werkplaats ƒ i uu per week ie Devr C Woordegraaf Groenentiaai Te huur mouw Woonhuik met g £ lujn en uitg poort n V Aipnensiraat Oï ie oevr by Maételaar P W ue lieuOf t iuw biugei U l e koop een liaKfi H T Duilemond iiekendorp UmiacAe Verloskundige hare pracijjit mee mioeltnende b z a voor de verzoigULfc van Moeder en Jcmd Uili conuities yt Joaepnatraat 67 Te koop pnma Koemeat A SterK A llU Haastrecht ZÜ die veel Zwarte gwad noouig hebben voor ophoogin gen vragen inlichtingen Boschweg 51 Telef 2476 Jn het i thuiB ötoogateeg 16 haaU mt n de tijMste Vleescncroquetten a 10 cent Gevraagd een tlmke uoetenDienstbode by H J Paul Zuiüeinde 9 Zevenhuizen Te koop aangeboden een Vuikachel Boelekade i Is Uw Kadio defect VakKundig adres voor onderzoek en reparatie Gebr iiravegteyn Gouwe 191 Tel 2566 Dat afgesneden Seringen Tegen eik aannemeluk bod te koop l apegaai met kooi en een stel Goudfazanten Ooelestraat 17 Uns succes Huiarensaiade 15 cent Het i etftuis stoofsteeg 1 6 Draagt onze ijzersterke geel gevert ie Iepen Klomppn Ook verkrijgbaar in groote jongensiTtaten Adr Vermeulen Reeuwyksche brug Gevraagd een net Meisje Westhaven 45 Gouda B z a nette Werteter van buiten Br no 188 Bur v d Blad Maken en vermaken v Kleedinx Centrale Kleermakerij Gouwe 130 WEET Ü Voor alle Bloemwerken naar Bloemenmagazyn A G Kuttenberg Ooelestraat Gevraagd een flinke i ag dienstbode of Werkster by j ü H van der Sar Hoofdweg K 44 Nieuwerkerk a d IJssel Zoo n Stofzuiger van ƒ 35 van Gebr Graveste n Gouwe 191 T i 2566 ie buitengewoon Enorme zuigkracht Bijna geruischloos Volle garantie Demonstratie op aanvraag Wij hoogen voor wemijt geld Uw tuintje of achteruit op met mooie zwarte grond Adi es Boschweg 61 Telef 2476 Te huur ruim Bovenhuis Lage Gouwe 212 ie bevr Fieraonweg 2 Net meisje zoekt Vriendin 36 30 j leeftijd Br no 169 Bur v d Blad Gevraagd een flinke JUienstbocK zelfst kunnende werken by Adr Uitbeyerae s Gravenweg B 263 Nieuwerkerk a d Ussel In Gouda gegroeid en geforceerd Prima voivette Kilokaasjes 50 cent per stuk bü P G Teekens Gouwe 55 Delft s Roem fijne melange 60 cent par pond alleen bU P G Teekens Gouwe 55 Geef met volkomen vertrouwen uw Uurwerken aan W T Hoekstra Keizerstr ïe koop Fornuis Te bevr Raam 156 Biedt zich aan een nette Dienstbode voor d en n Adres C v d Hee Gouderakschedük B 240 FUnk Meisje b z a in de huishouding ook voor verpleging Br no 219 Bur v d Blad Huishoudster gevraagd by een bejaarde werkman Br no 220 Bur v d Blad Woonhuis te huur Bloemendaal 79 Te bevr Sanders Co Turfmarkt 68 Een zoo goed als nieuwe gesloten Bak voor Carrier te koop Jac Straver Weth Venteweg Laat machinaal breien by Joh V Eijk Gr V Bloisstraat 26 Nette en vakkundige bediening t Sterkste z jn Witten plafond of gang vanaf ƒ 1 00 Raam 40 Te koop of te httur Pakhuis of Werkplaats Oppervl 4 0 M X 5 70 M twee verdiepingen en garagedeuren Te bevr Kuiperstraat 27 Wegene vertrek te koop aangeb Bad met geyser Buireau met opstand Stofzuiger met toebehoorai merk Protos Eleetrische lamp Twee bureau lampen Jaarsma Haard Te bezichtigen Oosthaven 63 ZeUboot Jol te koop gevraagd in goeden otaat Brieven met prysopg en volledige inlichtingen onder letten DAH Hor v d Blad Reparatie metselwerk Goedkoop adrea Raam 40 Magnetiseuse Reigerstraat 64 Gouda Dag te spreken van 2 7 u En t langst duren Lente potjes Crocus 16 cent firma G L Kleiweg 38 Radio kunt U overal koopen Toch vindt U nergens voor zoo n lagen prijs toestellen met zulke sublieme eigenschappen als by Gebr GravetóeynGouwe 191 Tel 2566 Reeds voor J 98 compleet een toestel waarbü U niets hoeft te zoeken Slechts afstemmeai op de naam van den zender en de geluidsterkte regelt U naar eigen smaak Laat het U deraonstreeren I Corsetten met voorsluiting en veter 0 95 1 75 2 50 3 75 4 50 4 9Ö D A v Yperen Kleiweg 34 Gouda 1 Dekens overtrekken vanaf ƒ 2 50 Mej öernbach Gouwe 130 Te koop een Kippenhok en z g a n Kinderwagen Dorpsstraat 119 Moercapelle KWEEKERIJ Telef 2934 Te huur de Huizen Bothstr 97 en 99T v Bloisst 95 Achterw 5 Bevr Houtw fabr Zwarteweg Tuinaarde bn elke hoeveelheid te leveren 4dre6 Boschweg 51 Tel 2476 Luxe auto te huur met of zondw chauffeur I ge prijzen C Michaeiis Jr Boelekade 132 Tel 2903 ALLK BLOEM WERKEN G MOLEMAN Telef 29S4 O MOLïalAN I Tafeldennetjes 1 50 cent firma G U Kleiweg 38 Groote Zeilboot te koop Te bevr Middellandatr 13 Te kooo Pathefoon 110 numerg Heerenstraat 111 Te taiur k f 2M p w Huis Speldemakerateeg To bevr Doeleatraat 28 Te koop een geheel compM Radiotoealel ƒ 20 3 Vlag Westhaven 61 Meisje gevraagd 15 k 16 jaar voqr halve dagen Maandag en Vrydag heele dagen Zich aan te meiden by W van Bergen Onder de Boompje 4 Ford i Opel voor darect te koop gevraagd FoTè 4 cylinder 4 d 31 of 32 Opel iito 32 of 33 of Willy a moeten er schitterend uitzien en zonder gebreken Br met prysopg onder lett DAP Bur V d Blad Schoorste vegen vanaf ƒ 0 40 Raam 40 Een zoo goed als nieuw Kippenhok met kippen te koop Tweede Kade 72 Voor twee dagen per week een nette Chauffeur Sevroagd Schriftelglce aanbiedingen m inlichtingen onder no 238 Bur V d Blad Zeer voordeellg te koop een goed bnderh Burgerwoonhui Br no 184 Bur v A BW Smakelijke voivette Kaas tegen bai ke pHta in tgroot en klein P G Teekens Gouwe 55 ADELAAB Röwiekn lUMPS Heerenitraal 39 Voor de OMGEVING vdn GOUDA zqn onze 4 weekbladen De KHntpenerwaard De Zntdplas Weekfclad voor Rc uwijk en Weekblad veoi Waddinxveen het EENIGE AFDOENDE en GOEDKOOPSTiB PUBLICITEITSMIDDEL Zend Uw opdrachten aan het Bureau MARKT 31 GOUDA Telef 2745 I o iH a 78 Jaargang Maandag 11 Februari IBSS fioiMini mim NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE I IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCljlOONHOVEN STOLWUK WADDINXA EN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENXmPRIJS Uit Gouda eni 1 6 regels ƒ 1 80 elke regel meer ƒ Oi 1 6 regels ƒ 1 66 elke regel meer ƒ 0 3 bijslag op den prijs Uefdadigheids adve INGEZONDEN MËDEDEELINGEN de voorpagina 50 hooger Gewone jidvertentiën en ingezonden prgs Groote letters en randed worden Advertentiën kunnen worden ingezcL handelaren Advertentiebureaux en onzi aan het Bureau z n ingekomen teneind streken behoorende tot den bezorgkiing i Van buiten Gouda en den bezorgluing dvertentiën in het Zaterdagnummer 25 tentiën de helft van den pt s U regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal waar de iKiorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 leelingen by contract tot zeer gereduceerden rekend naar plaatsruimte door tusschenkomst van soliede Eoekigenten en moeten daags v6ór de plaatsing van opname verzekerd te z n Abonnementen worden dagelüks aangenomen aan ons Bureau MARKT 81 GOUDA btj onia aganten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onie bureaux zün dageiyks geopend van 9 uur Administratie en iDterc 2745 Postrekening 48400 Het En8 elsch Fransche Verdrag Het politieke forum over het nieuwe verdrag Het za slechts bii benadering datgene bevatten wat in feite tusschen Engeland en Frankrijk IS overeengeKomen zegt een Engelsche correspondent W orden de Uuitsche rechten er in aangetast Unte Lutiaenbciie coii favuiiueiit aciuy OOSTENRIJK i Upwmdmg te WeénenJi DE KAMPIOEN Zoowel nieuwe actie van naaijl I socialisten Daily Teleerdph meldt uit Weeneitójii in verband me de hermeuwde activiteif verjadfi dag va i den strijd tegen de flj jten té demonatreeren oyeral groote oi ding heerscïit Er zyn voorzorgsmaaB Jen gdnomed tc beschern mg van de kanseiarij 5Üfl personen z jn geajrresj Het pr es tegen dr Rintelen jn j zal dr lüntelen ideiff Külitair geïechtabdf t dat I de behandel ltermid 5ag ipu hett cieel de a nklacRH mer wenschende zich aan de Bchilderkun t te wijden volgd fl ij het Gymnasium maar inmiddels nam Iffl leElby den paarden schildei Steffeck J j V EilPL WVTSl V l feoSTHiè EN 23 staande diplomtieke onderhandelingen zijnstempel drukt Hoe gerechtigd men istot deze verouder stelling blykt uit het arlutei van een JJritschen krantencorr spondent te i arijs die nog voor de publicatievan het verdrag schreef Wat Ket te verwachten comriiuniqué over de ijondenscheonderhandeimgen ook moge brengen het iaislechts by benadering détgene beyllteri Watinderdaad tu sschen Groot Brittalm enFrankrijk overeengekomen is Dafc italie geweigerd heeft zich aai tesluiteX bij dit verdrag blijven nog slechtsde beioJkiocamopartners Duitschland enBelgië ovlH Je FranschentiHjb zich methun vodfatel tot het sluiten vanfeen luchtmachtsverdrag weer eens als uitstekendepsychologen en kenners van de Engelschedefensieve nooden betoond en zij hebban deBritsche politici in de reeids gevestiéde oyertuiging gesterkt dat bij de tegenwoordigestand der militaire luchtvaart Engelandeven kwetsbaar is alsof het geen ntprinehad bezeten Het blijft aan de goede i l enaan de toekomst van Engeland overgelaten of de vrije pacten een gestalte zuUeif annemeii die de Duitsche verkregen rïfflitenin geenen deele zulilen aantasten o veflcleinen Op poene van BUIT ENLANDSCH NlEUWSiT FRANKKIJK Annabella door een beer aangevallen De Fransche filmactrice Annabella i Vrydag bij het opnemen van een circusscène door een beer aangevallen en tegen den grond geworpen Dank zij het onmiddeliijk ingrijpen van haar man den acteur Jam Murat en eenige andere acteurs heeft Annabella géén zware verwonden opgeloopen Zij heeft echter een dubbele enkel fractuur en moest daarom naar een ziekenhuis worden overgebracht DUITSCHLAND De bekende schilder JMax Liebermann overledrai De wereldvermaarde Duitsche schildei Max Liebermann is te Berlijn overleden Max Liebermann werd den 20sten Juni 1847 uit een welgestelden Berlijnschen Jodenfamitie geboren Zijn vader en grootvader waren aanzienlijke katoenfabrikanten Van zijn grootvader verhaalt men hoe deze op een audiëntie bij Friedrich Wilhelm ÏI gezegd moet hebben Majestat ich bin derjenige der die Englander vom Kontinent vertrieben hat namlich in der Kattunbranche Als een zeer middelmatig leerling im Van Steffiwk ging hij naar Munkaezy te Wcimar eh in 1875 i ar ParjjB waai lui onder den irlloed kwaife van d i groote I ran schen UaA Courbet fen Mili Ue buitenlandsche Britache politiek geelt woord hteiLoe ia reedo zes oi acnt maauuen geleden neergeschreven Het begmt met ue conciuaie van uen piaatsveivaugenueJi muualerpiesioenl tialUwin in Uen zomer van verleden jaai t tie greng van biigeland niet meer ianga ue KigLveui n laii ijQVtr nep maar langs de Kyn Het voorwoord besiuu met een u tspraak van eviue Oham08rl im ongeveer 14 ilagen geleden te Uellaat in een reoe gedaan waarin de üritMi ne HchatKan3eher een der drie o vier sterlw maiinen verklaarde dat het uitzenden der Bntache troepen naar het Saargebied een dwaaig heelt geschapen in de buitenlandBcJie poijuek een bepaalde koers te volgen Toonaangevende interpretera Mütjea toen deze eenigszmg vreemdkim kende bewoordmgen zoo uitgelegd dat daar in geenszins een vyandige stemming ten üpEiohte an Duitschland te zoeken moet zgn maar uitsluitend een reeds lang gewenschte activeering van de Londenache politiek tegenover het vasteland met het doel m iiet belang van en gezonde politieke en economische ontwikHeling der toestanden binnen de grenzen van het imperium op het continent een atmosfeer te acneppen die de gevaarafaclor voor het wereldryk zoo klein mogelyk maakt Hieruit is langzamerhand hA Wef ontstaan dat zelfs by de hooge mi die men stelt op het behoud der Fran he vriendschap het vasthouden aan een TMdesverdrag dat ten opzichte van het de Uitrte jaren danig versterkte en niet meer tfl onderdrukken Duitschland tegenwoordig nog slechts een politiek lijk te noemen is In Ue zin opgevat zal nog moeten blyiMi of het Kngelach Fransche verdrag dat dewr dagen tot stand gekomen is elementen bevat die ook van een Duitsch standpunt bekeken te verwerkelijken zullen zyn Dfl bewoordingen van de overeenkomst toonen regel voor regel aan dat hier een meester in de buitenlands he politiek tevens een tomdig jurist aan het werk geweest is Sir John Simon Het verdrag houdt regel voor regel rekening met de gevoeligheid van ie Britsche krmgen dje principieel tegenJtanders zijfi van een band tusschen Engel ad n het vaiiteland Misschien is dit ver ook een offer aan de stemming onder Mt Pransche publiek en van het Fransche PWlement waarvan het ministerie Flandin Mhkelyk is Het verdrag slaat voorzichJg een brug tusschen de feitelyke overeen flt van Engeland met Frankrijk eener Ma en de andere mogendheden speciaal iïuitschiani anderzijds Dat laatste punt J aUs van belang daar het op alle aan rHj ferli Toen k e iie hij nttar Bej een theoritüch en tafchniscl kunstenaat en zijn verder daar sticllttte de Berliner zijn taaie polharding en w prd hy m eerste ëh meest kochte SCTulder van zyn L huis jtot huis in jerdej wolven zijn dSpimie tot voor Imen y moesten de me worden fit van de rkeer ligt ïeby SaniWdboü j tiinate 1 1 4 tand te houdfen itgeh i eeniffe kiïaatser in iixieureiyder huiïenl egel i atige wel B ijk alrijkt f leeuw inje f Hel oor het grootste det t mder By Tortosa ers vermist die E leeuwstorm zijn omgek a ïpel en olijfstreken vr V e schade door vorst jidienen 1 bevat sa et fUi getikte h 1 He ppenb egenwoordigd t lodai g ÏH opÜ ariéttaj den n L wuiegeViUr no niet Éfwek n J dagpn heeft heiSKewoonde jijpje hlK i lenberg in de ZilW taler Alpen bereikt en i vernietigde 12 wo ngen 23 stallen de herberg en het kerlde De lawine had een breedte van 2 KjM In het Snelrainn dal ten W van Innsbruck werd een toerist uit Weenen door een lawine overvallen maar hy kon nog worden gered In OostTir l werd een boer slachtoffer van een lawine zijn lijk is nog niet geborgen De wintersportplaats St Anton was langen tyd van licht verstoken daar de kabelleidingen gestoord lyaren De hotels werden verlicht met kaarsen en petroleumlampen Op eenige andere plaatsen werd aan hotelletjes eenige schade toegebracht Sommige dfilen zyn van de buitenwereld afgesneden By sterke Oostelijken wind heeracht in Silezië strenge koude Uit de bergen wordt 15 tot 20 graden vorst gemeld Ook op het vlakke land is de temperatuur meest ondertien graden vorst gedaald Op de sneeuwtoppen werd Vrijdagavond bij windsterkte 8 een temperatuur van 18 graden vorst geregifitreerd SPANJE Een koudegolf th Sevilla is het koude dan op IJsland Na enkele warmere dagen is thans over Spanje weer een koudegolf getrokken die de temperatuur op sommige plaatsen tot 12 graden vorst heeft doen dalen In Sevilla is het de laatste nachten kouder geweest dan op IJsland By Santander zijn de hooger gelegen plaatsen van elk contact met de buitenwereld afgesneden In Reinosa in de provincie Santander moesten loopgraven door de sneeuw worden gegraven om ten I BINNENLAND De ordeningsgedachte Uiteenzetting van pirof Aa berse In de Vrijdag gehouden I5e vergadering van den Partijraad der R K staatspartij te Utrectit heeft de voorzitter van de Roomschïfatholleke Tweede Kamerfractie prof Aalberse een rede gehouden over het onderwerp De Ordeningsgeaachte Prot Aalberse begon met er op te wijzen dat de tegenwoordige crisis geen gewonen crisis is waarbij na enkele jaren herstel volgt Thans heerscht een soort van economische aardbeving met groote grondverschuivingen waarvan een blijvend veranderde structuur het gevolg Is Door protectie autarkie en nationalisme IS het vnje wereldverkeer op indlvldueelen grondslag omgezet in een sterk belemmerd ruilverkeer tusschen afgesloten nationale volfcshulshoudlngen Nationaal en Internationaal moeten wij ons aan den nieuwen toestand aanpassen Wij moeten niet streven naar herleetd Mercantilisme of naar staatskapitalisme maar door organisatie moet ordening gebracht worden Üit alles heelt een geestelijken ondergrond zoowel individualisme als socialisme zijn halve waarheden maar grondslag van de katholieke sociologie is dat de mensch tegelijk individu en sociaal wezen is Men moet dat niet beschouwen als een compromis tusschen liberalisme en socialisme maar als een synthese Toen v pr de Secession pen was Jocht hij ipVloed bl Academiefdie Ijem WeMra toiÖjHaar voordt t r koos Het oudftrlyk huis ie Berlijn Jat hb ïiog altijd bewoonde werd een brand I ünt van ïïerhjnsch kunatv rkeer s Zoiperg 3childerd hy op zijn villa te i annsèe Hu pjbrtretteerde offideele perstten den bur gémtester Peter sen trofi Virctiow eeibewüij stro iimden het toe zijn jubilea 70 75 J80 85 jiar werde klïnkeiid festijnen waftrop 1 wat naam dp aanzien heeft in ar tisiÉeke en intelleofceele kringen hem kvwinÖ begroetenj Hij werd eere burger van zyn stad kreeg de gouden s taatsmedaille de Berlynsche universiteit verleende hem een eeredoctoraat Tot kort voor z n dood stond hij aan het hoofd van de officieele Berlijnsche kunstboweging door zyn oorzitterschap van de Academie der Kunsten iHet spreekt Vanzelf dat Liebermann als Jood onder het regime Hitler zyn invloed verloor maar hij werd ibetrekkeiyk met lastig gevallen De schilder van Hindenburg s portret werd als taoüaxAg met rust gelaten hoewel hy niet meer kon tentoonstellen Hij bleef in zijn woning wonen waar hij nu is gestorven Het Duitsche leger Uitbreiding van 100 000 tot 400 000 Op het oogenblik worden in Berlyn naar verluidt plannen geopperd voor de vorming van een Duitsch leger dat 400 000 man groot zou zijn en gebaseerd op het tegenwoordige geregelde leger aangevuld met de semi militaire nationaalsocalistische formaties Intusschen wordt hieraan toegevoegd dat de uitvoering van dergelijke plannen afhankelijk is van de loopende internation e onderhandelingen betrefende een militairen status van Duitschland HenneBsy krijgt bevel te vertrekken Van Heimburger De directeur van bmnenlandsche zaken Heimburger heeft Hennessy den chef der Saarlandache politie een brief gezonden inhoudende dat hij uiterlijk 14 Februari zijn post moet verlaten zyn uniform moet inleveren en met verlof moet gaan Heiinbur ger verklaart in opdracht van Knox te handelen Men verwacht dat Hennessy niet zonder protest aan dit bevel gevolg zal geven deur van Mannerlng s kamer voorbij ging zag ze hem met ge sloten oogen In I bed liggen terwijl zijn gezicht rood en opgezet was Ken plotselinge angst ver vulde haar en ze liep op haar teenen de 1 kamer uit i De koorts was teruggekomen maar toen ze zich over hem heen bukte zag ze i Iets dat haar angst deed verdwijnen j een kieln straaltje zweet op zijn voorj hoold HIJ haalde regelmatig adem en scheen in een natuurlijken slaap te zijn I gevallen Rustig en verlicht ging ze de kamer weer uit en Uep naar buiten Het meerendeel van de zwarte dragers lag uitge strekt in de schaduw van den muur maar ze hoorde de stem van der Swahilihoofdman op bevelenden toon iets zeggen op de plek waar ze den vorigen avond een schuilplaats had gezocht de plek waar zooeven dat eigenaardige ge luid vandaan was gekonien Ze Ijtep in de I richting er van en stond al spoedig voor den lagen muur waarover ze den vorlj gen avond was gevlucht Beneden aan de helling zag ze den hoofdman bij een der dragers staan die bezig was met e n klein houweel Ze ging den heuvel af en toen 2e dicht bij hem kwam zag ze dat de man aan het werk was aan een stuk steen dat half verborgen lag tusschen de struiken De hoofdman draalde zich om toen hii haar hoorde maar zei niets en ze keek zwijgend naar den steen waaraan de inboorling beitelde Wordt vervolgd Gij die in alle dingen Slechts zonde ziet en schuld Van leelijke gedachten h vast uw ziel vervuld tuigen En steeds meer onverklaarbare kleinigheden kwamen haar voor den geest Ze herinnerde zich George s angstlgen toon toen ze over haar val had j gesproken en die angst had opnieuw in zijn stem geklonken toen hij vroeg hoe ze wist dat het voorwerp waarover ze gevallen was een steen was Er was iets zonderllngs in dien angst geweest Ze had gezond en wel gestaan dus was er I geen reden voor ongerustheid Ze begreep er niets meer van en trachtte net zoolang een oplossing voor het raadsel te vinden tot ze van uitputting In slaap viel Toen ze wakker werd stroomde het zonlicht tn breede stralen dc r de reten van de blinden Haar hoofd was nog pijnlijk en ze bleef een poosje onbeweeglijk liggen terwijl in haar ooren twee verschillende geluiden klonken het onduidelijk gemonpel van stemmen en het slaan van ijzer op steen alsof iemand bezig was een stuk steeh af te beitelen Dat geluid deed haar weer denken aan den atgeioopen nacht Ze stond haastig op en gooide de bhnden open Het raam keek uit op de kleine heining waarheen ze den vorigen avond gevlucht was en hoewel ze niemand zag hoorde ze duidelijk dat het geluid van dien kant kwam Ze bleef een paar minuten staan luisteren en vroeg zich af waar dïe onzichtbare persoon toch wel mee bezig was Toen kleedde ze zich vlug en verliet de kamer Het gemompel dat ze gehoord had was opgehouden doch toen ze de Ik zou weer een aanval krijgen enwat zou Jij dan moeten beginnen alleenIn de wildernis Je zou volkomen hulpeloos zijn Ik zou geen mijl kunnen loopen zelts niet indien de koorts wegbleef We moeten hier nog een paar dagen blijven totdat deze aanval voorsij zal zijn Je hoeft niet bang te zijn Ik geloofzeker dat je je vergist In Legrand Hijdrijft handel Ik zal hem goed betalen en hij zal dit heusch niet willen verspelen Hij nam haar hand in de zijne en zei toen plotseling op heel pnderen toon Je zult alles wel anders beschouwen bij het daglicht lietste en dan zal Je zeil lachen om ie angst Je moet gaan slapen anders wordt JU ook nog ziek Die slag tegen je hootd zou je anders ook nog kwaad kunnen doen Kom meisje ga naar je kamer en neem wat klnine Ik zal de wacht houden tot het licht is en Je hoett niet bang te zijn Zijn woorden klonken overredend en Honor besefte plotseling hoe doodmoe ze was Ze wist dat ze hem niet overtuigd had maar ze miste op het oogenblik de kracht om zich langer te verzetten Zonder verder iets te zeggen nam ze de lantaarn op Mag ik die meenemen Natuurlijk Uefste Hij bracht haar tot de deur van haar kamer en kuste haar en Honor ging naar binnen Ze viel neer op het kampbed en trok de dekens dicht om zich heen Ze pijnigde haar hersens met de vraag hoe ze Qeorge zou kunnen over Wat was het Er klonk angst in Mannerlng s stem tóén hU deze vraag deed maar Honor dacht dat het ongerustheid was over haar FEUILLETON OERWOUD GEHEIMENISSEN 18 lil zeg je dat tiet zoo Is Oeorge En M hooMman Is weggegaan om hem bil oen rand van het bosch te ontmoeten nmlnste hu ging Iemand tegemoet die tt signaal had gegeven drie geweerMhoten en wie anders dan Legrand dat kunnen geweest zijn Ik ben naar Ie dragers gegaan om hun te vragen j de hooldman was Ze zelden dat Wl M gaan Jagen doch Ik zag hem rugkomen zonder geweer En later zag Legrand Je dacht dat je hem zag kindje Mannermg haar in de rede Ik denk de koorts Je te pakken had Die doet meest fantastische dingen echt lijken J 8t maar wat klnine nemen en SrJ 2eg Je dat ik Legrand gezien heb J oordde ze heltlg HIJ heeft ml niet J aen en i as zoo angstig dat Ik ben Mehold bulten de muren tot n een kleine omheining Ik wilde me wrgen maar onder aan de helling JfouMlde Ik over Iets hards dat In hel verborgen was en Ik moet het bewustzijn verlorenhebben Mijn hoofd doet mü nog pijn ik moet daar een heele poos gelegenhebben en toen ik bijkwam hoorde ikjou roepen Kn geloot Je housch dat dit allemaal zoo gebeurd isV Je moet n koortsaanval hebben gehad Zie Ik er uit als Iemand die koortsgehad heelt vroeg ze ongeduldig Ik zegJe dat het aoo is de twee mannen dieik daarginds bij het bosch zag de dansende negers en Legrand die uit mijnkamer kwam en de steen waarover ikviel Maar hoe weet Je dat het een steenwas vroeg hij met een stem die haarverbaasd deed opkijken om de onrust enden angst die er in klonken Omdat ik me toen Ik bijkwam eraan vastgehouden heb Ik herhaal wemoeten hier vandaan zoo gauw als hetdag is Legrand is een slechts menschHIJ is niet te vertrouwen en hlj Is tevertrouwelijk tegen mij en gisteravond toen ik hem zag voeWe ik dat dat George we moeten hier vandaan Het kan niet Honor zelfs als hetwaar is wat Je zegt kunnen wij nietweg Ik ben niet in staat om te reizen HU kwam naar haar toe en legde zijn hand op haar arm ZIJ voelde zlJn bran dende aanraking door haar mouw heen