Goudsche Courant, maandag 31 januari 1938

leXT RA EDITIE Maandag 31 Januari 1938 RBUNIB SPINAZIE KKOTEN POSTELEIN PRINCESSEBOONEN RADIJSSNIJBOONEN en andere TUINBOUWZADEN afkomstig van faillissement n Gelegenlieidslioopje Verder ELEtTR KOFFIEMOLEN voor winkeliei NORMAALFILMS voor huisbiosooop vanaf 30 cent div TAFELS DRESSOIRS enz J HOOOENOOORN PEPERSTRAAT 16 TELEF 3109 GOUDA Op deze teekening kunt U zien hoe mooi de wvjk wordt ten Noorden van den Graaf Florisweg Het zal U niet verwonderen dat wij weer plannen voor 47 PAND I Vanaf VlIJdog tot en nut DÖi DICK POWELL RUBY KHÈSni West Point Parade 2de Hoofdfilm GEORGE O BRffiK I In Chineesche Watereil Toegang iederen Icettijil ZONDAGOCHTEND 10 30 WARNER BAXTER en LIONEL BARRYMORE in De weg naar wmm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTOECHT MOORDRECHT M SlElJWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz dui ven voorbereiden ym K j t4 Tt n iiiff rLooioVtW tmcAunip N V Utrechtsche Hypotheekbank imtBCHT Verkrijgbaar 3V2 lo PANDBRIEVEN k 100i 2 o Da Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Glory Woetndag 2 uur MATINEE Mié GEORGE O BRIEN in Chi neesche Wat eren Houdt Réunie in t oog 111 DENKT U AAN DE NACHTVOORSTELLING in REÜNIE op dem Nationalen Peestdij SOCIËTEIT ONS GENOEGEN GOUDA DINSDAG 8 FEBRUARI 8 15 UU R BOB PETERS NATIONALE REVUE MET De Gruyter s KENT U ai HYGIDENT de nieuwe zelfwerkende Kunstgebitreiniger Maakt ZONDER BORSTELEN Uw plaot en gebit weer als nieuw en verwijder alfe vlekken Prijs normale flacon 45 ets extro groote flacon 85 ets Koop nog heden HYGIDENT bij LOU BANDY in zijn Liedjes en Sketches EEN PRINSES GEBOREN 32 VROUWELIJKE TAMBOERS 32 GUUS B R O X en zijn Harmonica 16 MURI LOFF GIRLS op Kunstrijwielen 16 HET BESTE ADRES or alle Drogistartikelen RIC RAC RO C injiuii komische pantomines PIET BRECH T S Het Slangenmensch Drog Het Groene Kruis KLEIWEG 91 GOUDA TELEF 20H BEPPIE DE VRIES WIESJE BOUWMEESTER CLAIRETTE HAMMé Thans ook in GOUDA GOUOEN KOETS SIGAREN een fabricaat van iOUDEN liwaliteit 6 en 8 ets ook in blikjes met hoogfrjn Sumatra DeltJ del blad Verkrijïfijaar bü de f ii ma s C J HOOGEVEEN Kattensingel D G V VREUMINGEN Wtidstraat G BAKKER Spoorstraat 24 XYLOPHOONVÏRTUOSEN 24 DRIES K RI J N De vroolijke minnaar MATTHIEU VAN EYSDÈN FRANS BOGAERT e a EN DIT ALLES IN DE GROOTB LACH REVUE Sehep vreugd In I leven PJRIJZEN van f 0 901 f 2 bel inbegrepen PLAATSBESPREKING vanaf Zateixiag 5 Februari des middags 2 uur cj DE GROOTSTE SORTEERING zooals Armbanden Broches Colliers Ringen Oorknoppen Git cols Oiadeems enz enz vindt U bij Moderne Byouterieen adiii van maaren MiW M DE KWARTJES RUBRIEK VAN ZOOMEhEm EETHUIS Croquetten 10 cent S 15 cent Oliebollen 2H o Patats a Frites 5 en Ü Delft s Roem 56 et per pond ook thuisbezorgd Teekens Gouwe 55 Tel 2102 Vermist r Poesje gr s met wit Tegon belooning terug te bezorgen Klei g8traat 30 Te huur gevraagd per half April Gem Benedenhuie Ie Etage of 3 ó 4 kamers met keuken Brieven e prüs Crabethpark 3 Kunststomwge inriohting Gouwre 130 m Kleeding Tapijten Giurdütken enz Voor betere Schoenreparaitie naar Chris Kalme ier St Anthomefttraat 6 De Inieuwste Dames en Hee ren SwiHtmodeüeit 4 95 ChrU Kalmeüer St Ant tr 6 B z a BuitenmeiBJe voor d en n P G 21 j zelfBt kunn werkene en koken Rljnzaterwoude 118 ELKEN ZATERDAG plutMsn wü in deie KAARTJES RUBRIEK lcl t e advertenties tegen een tarief van l 3 snuUle tekstregels ƒ 0 26 eUfe regel meer 10 cent bU vooruitbeatUng Voor adVertentJea onder nummer aan het Bureau 10 et Twhoogiag liuendinE de r advcrtcraties tot Vntdagmiddag 12 uur Brieven kunnen ALLEEN worden afgehaald elkcD da £ ran 9 6 uur Zaterdagrs ran 9 1 uur Volvette Kaasjes 36 50 70 et p Teekens Gouwg 55 TeL t Levende Voorn te koop è 10 et p K G bij A Schilt BeUerscheweg B 159 Gouderak RUIL UW RADIO IN teRcn de hoogste waarde bU WESTMINSTER RADIO Wydstraat 22 Gouda Reparatie van alle merken Te koop een Jongensfiets ƒ 4 Speksniider Gouwe S Te koop eenige j ige Scimauzen prima stamboom a ƒ 20A Steensma Gr F omvi Te koop aangeb een goed onderh Duitsche Piano merk G Schmidt tegen elk aannemelijk bod Br No 776 bur v d blad Waarom meer betaJen Wö hebben weer nieuwe voorraad pnma harde turf k ƒ 0 40 afgeh thuisbez 45 et per 100 af b i schipper Schouten ligplaats Nieuwe Vaart W Z PnUSStRO SNAREN JAGEB WeitluTca 20 Te huur Modern j Woonhuu Bodegr bü J 113 t o wielerbaantamB slaapk voorz v vaste f tafels Gr voor e achteB j Te bevr Westhaven Wf Laat Uw reparaties en verbouwingen verrichten door J Hoeksel timraerwan v HeuBdenstraat 21 X onc prijzen W A Hoppenbrouwtra Gedipl vverpleger en Masseur Aan huls De ontBieden BilU ke oand J Philipsw 12 K 4kt De Muziekschool Westhaven 12 Br HaaWen Nog eenige nieuwe Haarden ter opruiming aangeboden tegen lage prijzen A W Kok Zeugestraat 92 Het adres voor eigengemaakte Dressoirs Kasten Ledikanten enz is C v Onselen IJssellaan 13 of Nieuwehaven 109 ADHUIS roenendaal Alleen voor dames Donderdags van 7 8 uur Zaïterdags van 7 9 uur Gevraaffd voor direct een net I Meisje voor een pakkamer Gebi Eavenstein Spieringstraat 87 Eén adres voor loods werk en electriciteit 3a Spieringstraat 149 Telef i Camelia blofmijBre Azalea Baby Azalea s in knop vanaf 25 ïent fa G L Te huur een Bovenhuis geschikt voor 1 öf 2 dames Te bevr Kattensigel 27 Zoekt ü een goede fokkonijn dan moet U ba v Vhet zijn Tollenastraat 56 In en verkoop van Kippen en Konijlien Te koop gevraagd 2 of 3 jonge Kuikesw van half Juli Burg Mj Singel 8 Wegens verbouwing ie koop 1 tafel 4 stoelen eiken Gez V Dantzig Hoogsti 9 Betere Heerenmolliera 2 95 3 25 3 50 3 75 Phris KalmeU r St Ant 8tr 6 Plateau Damesschoeii de groote mode 2 95 SJi Chris Kalmeüer St AsU Dagmeiaje gevraagd niet jonger dan 18 jaar Zich aanmelden a s Zaterdagavond tusschen 7 en uur b L Albada v Itersonlaan 17 Heer alleen vraagt Huishuudster 30 50 j van F G Br No 736 Bur v d blad Gew Filiaalh loon ƒ 15 p j vrij wonen Br no 740 bur blad Bet antw gew Een paar gebruikte Philips Radio s te koop bij Luitjea Vossiusstraat 32 Telef 3704 Aangeb zeer goede Studie piano bill prijs en wit eüiaille bad en geyser alles prima wegens vertrek Bevr Krugerlaan 39 Slaapkamer te huur gevraagd Br No 810 Bur v Ü EJ GELS J WEMPE Leraar M O Joubertatiaat 142 Te huur pricht nieuw Woonhuis Vossiusstraat 63 Wegens ziekte der tegenw eon net Dagmeisje gevraagd Kattensinget 42 Ter overname gevrMg goed onderhouden SWn Br No 737 bur v i Gezocht prima Tweedehands Piano Prijs tot ƒ 150 Brieven met opgave merk en bouwjaar C Frets Boskoop Wegen tel eystel ling terstond Fhnk Meisje gevr voor halve dagen Vryd den geh dag in gez 2 pers Aanm Zaterdag na 5 uur Houtmansplantf oqn 23 KippenToedei imengd graan 5 et p pond 10 pond 48 et 100 pond ƒ 4 40 E J Wientjeo Keizersliaat Zeer gemakkelijke Damesschoenen voor de breedste vodten Van Maaren s Schoenhandel Vijverstraat KranmTerzbrgster gevTaagd vo r eind April Br no 785 Bur y d Blad Gevraagd door Heer ZitSlaapkamer Prüsopgave met opgave van volledig pension oiïder no 786 Bur v d Blad Net Dagmeisje gevr voor halve dagen P O Gragf Florisweg 32 Nieuwe of gerestaureerde Woning te koop gevr AanU No 738 bur v d blad Te koop wegens gebr ruimte mooie raszuivert CockerSpanieL Br No 760 bur v d Veemarkt Bestaurant billijk te huur voor bruiloften en partijen v Middellantstraat 19 N Markt 88 39 Tel 2626 Een heerlijk kopje theeT Probeert dan eens onze Vakkundig Igemêleerde speciaal thee h f 0 27 per ons M J KAMPHUIZEN Lage Gouwe 14 Telef 2755 Zü die een net Kosthuis zoeken komen naar St Josephstraat 9 Kostgeld naar overeenkom s t Te huur eenige goed onderhouden Moderne Woningen op het voormalige OJMA ter raai Huurprije ƒ 5 36 en ƒ 6 60 per week Te bevTagan by 6 J ran Wincrerden R v Cataweg 8 en G 1 d Hout Turfmarkt 42 V or isbestplaten en püpen naar A Hermenet 4e Kade 77 Tolef 2439 Een nette Jongen gevraagd ca 14 jaar Adres Gouwe 55 Voor direct gevra gJ Nette V aschvrouw Br no 9B Boekhandel Verkaaik L T ndeWeg 31 Dames B É erken null vermaken Gouwe 130 k vapaf de GroenendaaL De beste en goedkoopste Honing haalt U in het Reformhuia Naltura NU staat de Radio in t brandpunt der belangstdling Een goed toestel is eerste eisch Niet te veel betalen de tweede En de derde bij WESTMINSTER RADIO koopn voor ƒ 85 wai t WESTMINSTER RADIO spant de kroon Wü vertellen hierover meer in onze filmvoorstelling Zaterdagavonds van half acht tot half negen WüdBtraat 22 Gouda Distributie Luidi te koop als nieuw Spoft L V Egmond Boschwt Verkouden Haal dan nu Honing in i Reformhuis TWef 36 Boekbinder Je adnes voor alle soorten Bindwerk 3 t Broer Nieuwehavan 826 Gouda Verf GlaB BootUkken Kanov Piet G J Een net Dagmeiaje gevr v g g v Mevr Bol van Bergen IJzendoornpatk 9 B Net meisje vraagt Werkhuizen Br No 76 Bur v d blad Flinke Dagdienslbode f evraag l r oven 17 jaar Krugeriaan 31 Hnurrerlaging Nog slechts één modem huis l d Const HujsensBtr è ƒ 6 ri Ta bevT Martenwtraat 1 Luxe Sigarenkisten Vorm i Tabak enz te koop Vischsteeg 9 Te koop Woonhuis R van Catsweg 170 Te bevr eiken werkdag Winterdyit 7 Ter overn gevr in goede staat gebr Kijiderwagen door werkl Br No 73i bur v d bl ENORM sue BIBiyr DEZE KWAl BUHOH KAAS KAAS Smakelijke volvette kaas tegen billyke prijs ook voor wedervorkoop by P G Teekens Gouwe 55 Geen Knalreclame maar kwaliteit v Weelde s Rooktahak No 1 12 cent per Vi ons Huizen te huur P C Bothstr en Gr v Bloisstr Veel verminderde huumrijs Bevr Pluw Singel 64 Heeft U füne Honing noodig Bel dan 3602 op Refocmhuis Natura Te koop een Muller Orgel prijs 45 gulden Adres Zoutmanstraat 31 Vooi de OMGEVING van GOUDA ztjn onw 6 weekUaden De Erimpenerwaard De Z uidplas Weekblad voor Reeowtlk WeekbUJ Waddlnxveen en De BaAooper het EBNIGE AFDOE NDK m GOEDKOOPSTB PUBLIcmr Zend Uw opdnditain aan het Bavean MARKT SI GOUDA Tdef 274t Dit blad verschli nt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwarta l ƒ 2 26 per weei 17 cent overal waar de bBorPM P I = = f kwartaal ƒ 8 16 i Mit n worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA Ml I Mton en loopera den boekhandel en de postkantoren fi uur Adrajöietratie en Redactie Telef OM bureaux zün dagelijka geopend van I tatBM 2 6 Postrekenmg 48400 Foto Zieglcr Het Gelukkig Ouderpaar HOEZEE EEN PRINSES IS GEBOREN H OEZEE Een Prinses is geboren Deze bJiJde mare is heden uit het Paleis te Soestduk tot ons gekomen en m enkele oogenbliklteTi ook over de geheele wereld verbreid Een juichtoon is opgegaan bij het vernemen dezer verblijdende lading die elk Hollandseh hart met vreugde vervult en deze vreugdekreet plant zich voort on herhaalt zich En overal waar Nederlanders wonen zal het heden en morgen feest zijn Er za feestvreugde zvjn in onze stad in de gansche omgeving m geheel Nederland in Oost en West En in vreemde landen zal op het kleine plekje van Nederland dat Neerland s officieele vertegenwoordigers tot woonplaats dient de Hollandsche vlag met flen Oranjewimpel waaien en zal ook daar in de komende dagen feest worden gevierd Een juichkreet gaat op als enthousiaste welkomstgroet aan de Prinses van Oranje Nassau dic het levenslicht heeft aanBchouwd als eerbiedige en hartelyke gelukwensch aan het jeugdig Prmsclijk ouderenpaar by de geboorte van de Prinses die nieuwe levensvreugde zal brengen in Hun Gezin aan H M de Koningin Wie het geluk beschoren is de vreugde van het Mofjderschap Harer Koninklijke Dochter te aanschouwen Wier levensgeluk hot Hare is en aan H D H Prinses Armgard van LippcBu bterteld die in deze heugelijke dagen te Soestdijk verblijft Deze gelukwensch gaat gepaard met een gevoel van innige dankbaarheid liet ernstig ongeval aan Z K H Prins Bemhard op 29 Nov j l overkomen dat groote deernis en ernstige bezorgdheid wekte voor den Prinseltiken Gemaal maar evenzeer voor onze Prinses heeft dank zij het gelukkig verloop Wifeidoor Prins Bernhard sinds eenige weken bij Z n Gemalin in het Paleis te Soestdiik is weergekeerd geen nadeelige gevolgen gehad De sombere wolken die korten tijd het geluk van het Prinselijk Gezin hebben orasluierd zijn thans weggevaagd De zon is weergekeerd in dezen Vorstelyken Huize en bestraalt met gulden gljins het gelukkig Ouderenpaar en allen die met Hen ziJn De geboorte van do Prinses van Oranje Nassau opent een blij verschiet Hiit is als toen op don 30cn April 1909 H M Koningin Wilhelmina aan Prinses Juliana het leven schonk De geboorte van onze Prinses werd met zoo uitbundige vreugde begroet wijl met en door Haar het vraagstuk der troonopvolging dat b j een kinderloos huwelijk aan de oude zou komen geen vraagstuk meer was De geboorte van de Prinses van Oranje Nassau van wien wi hopen dat Haar een lang en gelukkig leven zal zijn beschoren komt thans bevestigen dat ook in de komende tijden Oranje en Nederland mèt elkander zullen blgven verbonden Hoezee een Prinses is geboren T Het is heden en morgen feest in stad en land De sirenes hebben de feesttenen ingezet de klokken hebben hun vreugdetonen over de stad verbreid waar zulks mogelijk was hebben de saluutschoten het welkom toegeroepen aan de jonge Prinses Laat thans de vlaggen wapperen muziek en fang weerklinken ontsteek de vreugdevuren Juicht thans Hoezee aen Prinses is geboren Oranje Leve ADVESTENTIBPRUS Uit Gouda en omstreken behoorende tol den beiorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den beeorgkring 1 5 regels ƒ 1 56 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnmnmer 20 bijalag op den jïrüs Liefdadi heiüa advertentiën de helft van den prijs INGEZONDEN MBDEDBELINGBN 1 4 regela fïSi elke regtó meer ƒ 0 50 Op de voorpagina BO hooger Gewime advwtantiën en ingezonden mededeeilngen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letten en randon worden berekend naar plaataroimt Advertenties kunnen worden ingeeondea door tusschenkomst van soliede Bookhandelar Adverteatie ureauic en onze agenten en moeten daags vóór de plaataing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname vemekftrd te zijn Hedenmorgen bereikte ons te 9 59 uur de heuglijk tijding dat H KH Prinses Juliana het leven heeft geschonken aaneen Dochter Prinses der Nederlanden Prinses van Oranje Nassau Prinses van Lippe Biesterfeld PROCLAMATIE De bekendmaking der Blflde Mare De blijde tijding die te hedenmorgen 9 59 door ons werd ontvangen werd 2 mmuten na ontvangst doorde stoomfluit van de N V GoudscheMachinale Garenspinn rij bekend gemaakt Terstond ging de vlag aan ons Bureau uit verbreidden onze bijUfetins de heugelijke mare verder in de stad de brandweer zorgde iikorts dat overal ieder de blijde tijding wist en in nnnder dan geen tijd hingen overal do vlaggen uit beierden de klokken en verzamelde zich een gi oote menigte voor het Stadhuis waar voor de Pui de Proclamatie van de Geboorte der Prinses werd afgekondigd De feestviering is aangevangenmet blijheid en vreugde Morgen is hrt de Nationale Feestdag WIJ HEFFEN HART EN HANDEN VOOR T HEIL DER NEDER LANDEN EN ZWEREN VAST DEN EED TOT DOODSBEPROEFDE TROUWE WILHELMUS VAN NASSOUWE MET U TE STAAN GEREED Eed van trouw afgelegd op den dag ran de Willem de Zwiigcr § herdenkjng Delft 1933 Text van Cyriél Verschaeve PRINS ASCHWIN IN SOESTDIJK GEARRIVEERD BAARN 31 Januari Hedenochtend om kwart voor tien is de broeder van Prins Bernhard Prins Aschwin per auto uit Duitschland in Soestdijk aangekomen Prins Bernhard begroette ztjn broeder op het bordes van het paleis Ked van Frouw f Den goeden fcui geren van de Stad GOUDA wordt bekend gemaakt dat tot groote vreugde en dankbaarheid van het Nederlandsche Volk op heden geboren is een PRINSES DER NEDERLANDEN PRINSES VAN ORANJE NASSAU PRINSES VAN LIPPE BIESTERFELD die zich reeds thans verzekerd kan houden van dezelfde groote liefde en aanhankelijkheid dië Haar geëerbiedigde Ouders worden toegedragen LEVE DE JONCxGEBORENE LEVE HET VORSTELIJK OUDERPAAR LEVE DE KONINGIN ORANJE BOVEN V N DEZE EXTRA EDITIE IS EEN KLEINE OPLAAG GEDRUKT OP ORANJEPAPIER GOUDA den 31 en dag der maand JANUARI van het jaar 1938 De Commissie voor Oranje en andere Openbare Feesten te GOUDA