Goudsche Courant, dinsdag 1 februari 1938

van Neer land de dot pen d stra ten vet vul Una NU JUICHT EEN VOLK Zending Zweedsch Aardewerk Nieuw decor vuurvast Muziek van HANS Teltst van ANNIE DE HOOG NOOY LIVEMDia Toonkamers Crabeth CRABETHSTRAAT 8 Telefoon 2020 ZAhG t Juicht nu fulcht na volk 2 lo dl te den In 3 Zie 1 ge luk rekt door 1 a Schoo nc wenich ging in Kinder en Meisjeskoor onder leiding van JACOB HAMEL De kinderen worden gaarne vanaf Maandag a s aan onderstaand adres inigiesehreven Daar eerst by voldoende deelname tot oprichting kan worden besloten wordt aller medewerkmg gevraagd Het inschrijfgeld bedi aagt ƒ 0 25 WESTHAVEN 55 Ju belt op deeï vreug de dag Langs de stta ten steeg en plein Ie der voert het met zich mee En het volk van Ne der land Siert uw hui zen siert uw da ken Al om vreug de en ge u bel En de Had der en de vo gels Heeft ïijn hart met nieu we lief de Met de Rood Wit O ver ai waar Dra gen hel vet Aan het Vot sten Blau we vlag men schen zijn o ver zee hul vet pan4l JUICHEMD Hoort het buld ren det kale der lacht en i geEn de wind vet telt het t Zal voor t klein PRIN SES JB Hol land sta nu op de bresl Ner genS twee dracht haat of nijd 1 Brengt het heel de we teld rond t Bli ft het trouw In vreugd en smut luk kig ver der wa ken TTCHTIO ibê i Zet e hart ei oo ren o pen Zóó zal Ne d r land steeds blii ven En men prijst een volk ge luk kig t Legt in die tw ie klei ne hand jes Eén en vijf tig Een PRIN SESl Eén In sa men hoo tig bcidi Dat dèér in Blij onttoetd z n vreug de vond z n Neet lands hottllt Van OtK NATIONALE FEESTHYMNE ztjnuitsluitendaan aan het Bureau van de Goudsche C4 urant nog enkele exemplaren met pianoliegeleiding verkrijgbaar Wilt iij eefl veilioe beliigini mr Uwi iildio koopt dan één of meer van deze solide nieuw te bouwen HUIZEN aan den Graaf Florisweg alhier Inlichtingen bü de bouwers G J VAN WINGERDEN Ridder van Catsweg 3 Telef 3273 G VAN DER HORST Turfmarkt 42 Telef 2654 8r bloeien op ons levenspad veel bloemen schoon van kleur Het geluk ligt in de sneeuw Een Wintersportroman van PETER KRAYENBÜHL Nadruk verboden Petra f i heft den kop op en kijkt met en half oog naar Petra Een ongewoon seiuia heeft het oor van den groeten St ernhard getroffen Het gerommel der lawines die aan de laT 5 van den Blauen Wand omL 7 stoiten het kraken van de sparren l oaer de strenge hand van koning Wtn Z 7 n het bosch het hoonende iS gierende suizen van den wina deze groot symphonle van het i natuurorkest Is voor Bollman s breed l erande ooren reeds lang vertrouwde Kamermuziek waarnaar hij met een zeker welbehagen pleegt te luisteren öolman hunkert naar andere sensa le als een sneeuwhoen om de hut fiadÏM iJia voorWchUg naderbij treedt ï de bellen van een ar op verren af Hebt U al kennisgemaakt met onze nieuwe SIGAAR CHASSÉ van 6 8 en 10 cents EEN DELICATESSE Ook verkiflgbaar bö G Bakker Spoorstraat 1 Aanbevelend fa D G van Vreumingen TELEF 3214 WIJDSTRAAT 20 JOH DE MOL v h J de Mol Zoon Kleermakers Turfmarkt 75 Qoiuhi TaL aSM UW U den oiMteMen Shfyuiger Koopt dan een Miele tegen de nieuwe verlaagde prij zen 1 Ideaal Fl 36 25 Model L FI 4Si25 Mellor Fl 5a25 MellorLuxeFI 55 25 Model K FI 78 Verkrijgbaar in alle eerste klas zaken DIRECT GEVRAAGD een Burgerkosthuis met ZIT en SLAAPKAMBH Br met prijsopgave onder no S15 Bur Goudsche Crt Markt 31 Gouda BRANDSTOFFEN voor Centrale Verwarming COKES in diverse afmetingen MAGER INDUSTRIE NOOTJES IV Prima kvraliteit Ooncurreerende prgzen ANTOÜN DmiNG v h Joh Dessing Cc TELEF 2404 OOSTHAVEN 24 NEDERLANDSCHE REISVEREENIGING AFDEELING GOUDA De voor hedenavond uitgeschreven ALGEMEENS LEDENVERGADERING woidt in verband met de BLIJDE GEBEURTENIS UITGESTELD TOT VRIÜDAQ 4 FEBRUARI a s s avonds 8 UUR in TEiR GOUW A Mil WETTIGE HKCO TIEnnia 5 KLASSE S LI ST nEnna vjih maandag 3i jamuah iim HOOQE PIEMUMi t 1000 3204 18773 ƒ 400 1600 13956 ƒ 200 3534 5227 8726 141S9 t 100 15 1140 1369 1520 SIMO M62 1199 7961 IHOT 19092 16204 16770 17199 pbemtEh van ƒ 70 ia 66 276 316 344 401 493 072 700 822 847 882 9ie 1008 1062 1160 1109 1913 1344 1415 147i 161 153 1691 1661 170 1940 2001 202 218 £ 220 234t 2iX 2426 2631 2983 3S18 2638 278i 28 2992 3021 309 3111 3193 S326 323 336 338 330 348 3742 3741 3000 4029 40U 406 4092 4121 416 4164 4271 4480 4S22 tS2i 458 4681 4761 4794 4861 4032 9076 6147 520 9351 638 646 6581 661 676 9858 9041 597 6031 6271 639 6414 6984 706 7190 7279 737 7401 7431 7581 775 7770 777 7856 7888 798 8002 8016 8161 8165 821 8231 8363 8330 835C 838t 842C 8431 866 8761 8824 8922 894 898t 9036 912 9204 924 341 0355 9665 9760 981E 9821 9941 lOOlE 10045 10261 10432 10492 10499 loeas 10138 10825 10914 10954 11164 11291 11443 11668 11783 11906 1236 1247S 1247 12641 12820 13007 13286 1330 13353 1337 13665 13733 1373S 13855 13877 13957 13983 14077 1435 1443C 14433 1462S 14573 14701 14804 14930 14978 14984 16066 16155 15311 15378 15591 16768 15782 15828 15893 1691 15 i2 16405 16616 16697 16713 16811 17013 17161 17422 17644 17728 17945 18042 18246 1828e 18302 18321 1843 18506 18544 18662 18578 18652 1870 18792 iseic 1 891 18923 18936 18966 19096 10147 19244 1D521 19583 19581 19589 19636 19651 19686 19704 19734 19841 19865 19896 20006 20006 20109 10172 2023S 20271 20295 20312 20400 20437 20496 20663 Mas 30700 20645 GEEN PBEMIEN 2 6 09 135 183 238 244 308 372 408 432 467 479 482 484 619 675 583 656 669 758 785 794 839 848 8B5 946 086 991 1011 1100 1187 1220 1232 1238 1340 1394 1398 1407 1491 1609 1513 ia3 1647 1577 1697 1609 1633 1652 1670 1696 1703 1753 1808 1817 1824 1854 1868 1893 1901 1920 1960 1961 1983 2015 2088 2131 2136 2149 2151 2177 2220 2231 2264 2320 2331 2380 2394 2423 2499 2537 2546 2651 2667 2568 2586 2633 2635 2636 2639 2651 2673 2706 2743 2773 2810 2843 2848 2882 86 2889 2918 2919 2936 3024 3028 3034 3036 3043 3052 3056 3086 3174 3179 3202 3250 3262 3272 3287 3315 3336 3356 3384 3385 3408 3433 3459 3465 3479 3501 3507 3643 3548 3565 3668 3589 3632 3640 3641 3655 3664 3667 3687 3 93 3764 3770 3797 3S38 3867 3893 4011 4014 4015 4050 4071 4079 4091 4143 4144 4161 4174 4200 4209 4369 4406 4411 4435 4441 4605 4543 4557 4658 4570 4583 4689 4604 4626 4667 4670 4687 4705 4733 4783 4798 4812 4820 482J 4863 4370 4876 4903 4909 4915 6000 5041 5087 5009 6117 6123 6162 6173 5251 5268 5278 6286 5310 5344 6350 6367 63 D3 6490 6493 5516 5526 5551 6581 6610 6687 6 21 5753 6782 5802 5810 5859 5868 6887 5905 5009 6940 6969 6126 6183 6232 6268 6270 6422 6478 6485 6494 6661 6565 6641 6659 745 6750 6784 6786 6787 6915 7024 7090 7164 7273 7282 7367 7373 7398 7408 7448 7457 7467 7479 7507 7515 7536 7639 7541 7620 7649 7657 7661 7714 7795 7847 7860 7874 7887 7910 7965 7993 B065 8079 8088 8099 8131 8166 8182 8209 8221 8252 8253 8255 8258 8280 8299 8333 8346 8375 8396 8415 8438 8444 8466 8478 8491 8592 8610 8621 8667 8669 8710 8714 8729 8742 8790 8784 8800 8811 8873 8923 8967 8961 9003 9043 9045 9066 9176 9179 9184 6198 9214 9243 9260 9286 0288 9375 9417 9446 9466 0476 9536 9601 9607 S22 9634 9637 9630 9671 9704 9719 9750 9829 9836 9842 9897 0904 9910 9913 9949 9971 9983 10056 10104 lOllO 10112 10163 10182 10254 10257 10260 10279 10293 10325 10338 10346 10363 10403 10405 10406 1041O 10466 10481 10495 10569 10609 10664 10677 10678 10682 10689 10691 10746 10762 10774 10790 10806 10824 10897 10883 10998 11022 11088 11129 11145 11149 11222 11257 11429 11434 11437 11474 11476 11491 11610 11618 11581 11696 11606 11616 11620 11669 11801 11821 11844 11927 11981 11988 12001 12004 12030 12038 12041 12096 12133 12148 12170 12176 12206 12211 12228 12254 12260 12280 12312 12328 12364 12377 12446 12499 12503 12535 12607 12617 12646 12655 12657 12661 12666 12712 12732 12808 12832 12841 12897 12935 12976 13020 13046 13101 13126 13207 13217 13238 13251 13276 13282 13304 13313 J3339 13341 13486 13493 13514 13538 13674 13708 13745 13784 13828 13878 13880 13916 13928 13933 14055 14063 14086 14202 14261 1 4270 14277 14273 14315 14352 14364 14420 14467 14536 14557 14635 14538 14616 14818 14063 14721 14756 14938 14939 14980 14981 16026 15132 15221 16248 15494 15510 15516 15564 16581 15586 15608 15611 16648 15661 16701 15705 15737 1683J 15846 15907 15935 151186 16037 16042 16055 16076 16082 16137 16147 16149 16172 16185 16205 16217 16259 16273 16274 16310 16409 16522 16536 16691 16611 16726 16780 16782 16147 1684 16852 161169 16874 16907 169S1 17002 17003 17017 17020 17049 17104 17119 17290 17338 17341 17438 17478 17619 17635 17684 17764 17818 17841 17899 17007 17911 17913 17033 17B48 17674 17987 18012 18068 18069 18148 18213 18314 18315 18324 18365 18419 18518 18546 18570 18585 18697 18634 18636 18673 18720 18740 18756 18760 8888 18914 19035 19047 19068 19100 9156 9187 19195 9236 10246 30o 19307 19356 19411 19425 19423 19429 9477 J8603 19609 19660 19668 19671 9677 9723 9770 9775 19801 19808 19828 19908 19968 19974 20041 20054 20077 Kna8 30209 20278 30303 20337 20371 10437 90OO3 30627 30E71 20972 20681 10992 KItOt IW x W7n 30700 30889 KM m7s No 19640 76e Jaargang Dinsdagji jFebruari 1938 mwm mm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BEBGAIffiA ramWWOUDI DOOBGIUVEN BOSKOOP boUDERAK HAASTRBCBT MOORDRECHT MOERCAPELLE INIEUWERKBSK OCDBRKBSK OUDBWATER REBDWUK 8CH0 N H0VEN OTOLWUK WADDtNXVHSN ZEVENHUIZEN eoa Dit blad verschijnt dagelyks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal w ar tJp tawrfUiK P loopcr geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 AbonnenieBten worden dagelijks aangenomen aan ona Bureau MARKT 31 GOUDA Mi onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Obm bureaux aijn dagelyks geopend van 9 € uur Admimstratie en Redactie l lef atemc 274B Postrekening 48400 ADVËRTËNTlËPRUS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bexorgkrmg 5 r gels ƒ IJSO elke regel meer ƒ 0 Van buiten Gouda en dien beaorgkring Mill 1 t i ei ined ƒ O JO Atlvtrientien in het Zat rdagnuninier 20 bfiidag op dcin pr a LLefdadi heidB advertentien de helft van den prjjs INGEZONDEN MEDEDKEUNGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elk regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagma 50 hoc er Gewone advertentien en ingezonden mededeehngen b contrary tot zeer geieduceerdeu prjJH Groote letters en randen wonien berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden mgeaMiden door tusaehenkomst van pohede Boek iksdelaren Advertentiebureaux en onoe agenten en moeten dafjgs vóór de plaatshi i aan het Bureau zQn mgekomen teneinde van opname verzekerd te ziïn DE TOESTAND VAN PRINSES JULIANA BAARN 1 Februari Dr de Groot deelt mede Prinses Juliana heeft een betrekkelijk rustigen nacht gehad Ook heden geeft de toestand van Moeder en Kind reden tot tevredenheid EEN PRINSES GEBOREN Laaiend enthousiasme in gansch Nederland Oranje en Nederland een Radiorede van Dr H Colijn moet zien dan thans het geval lf geweest E n wonderlijk ding dat we geneigd zijn on2e hulzen te verlaten en het elkaar op straat toe te roepen dat een nieuwe Oianjetelg geboren werd Er zullen er wt l zijn dat dit warm gevoel van nagenoeg de gehcele natie zullen bestempelen als een soort vanbyzantlnlsme als ongemotiveerde vorstenverheerlijklntg als bewierooking van wie In hoogheid gezeten zijn Wie zoo ooideelen hebben het Intusschen glad mis Daarvoor jjn de gevoelsuitingen te warm en Lt Innig daarvoor zijn ziJ ook te algemee In d dagloonershut op het platteland wordt niet minder hartelijk mecgcleeld met onze Kroonprlnses met haar Gemaal en de jonggeboren bpiult dan in de hulzen uit kringen van hof regeonng en deftige burgeilj In alle kringen van oni volk werd gejuicht tot uitbundigheid toe toen de verloving van de Prlnsts bekend werd Bij de voltrekking van het huwelijk deelde heel het volk in de huwelljksvicugd Toen de eerste geruchten begonnen te loopen omtient de moedei verwachting van de Prinse was het of een golf van teerheid over het land ging En als Prins Bernhard op den Muiderstraatwcg een ernstig ongeval overkomt hoe gaan de gedachten dan ook uit ngiar do aanstaande moeder van eerTnleuwo Oranjespiuit En wie zal de gebeden tellen die In zoo menlgen hulselijken kring zijn opgezonden tot Hem m wiens handen ons leven en bij wlen al onze paden zijn Dit alles is niet gewoon Ei schuilt ets bijzondeis achter Iets dat niet alledaagsch is iets dat mon elders niet zoo dit wil zeggen niet in die mate waarneemt Ook in andere landen zijn eerbiedwaardige en gerespecteerde Vorsten ook elders hebben Vorstenkindcren de geboorte van hun eoistellng tegemoetgezlcn Ook daar was vaak belangstellende verwachting Maar wat men er miste was de spanning die zich bij ons om deze geboorte ontwikkeld heeft Vooi die tot spanning gestegen belangstelling moet een bijzondere oorzaak bestaan een oorzaak die niet uitsluitend ligt in gehechtheid aan personen doch ook rust op andere overwegingen En dan tast Ik niet mis als Ik die bijzondere oorzaak zoek In den zeer bijzonderen band die Nederland en Oranje met elkaar verbindt Soms IS een Vorstenhuis van balten al door een sterker macht aan een volk opgedrt igcn Soms heeft de erfopvolging aan het land volmaakt vieemde per Overal In den lande Is met laaiend enthousiasme de geboorte van tiet Prinsesje gevierd en vandaag qp den Nationalen Feestdag zal die vreugde zich niet minder uiten In een buitengewone Nederlandsche Staatscourant is gistei en degeboorte van de Vorstelijke telg afgekondigd I Deze voor ons Vorstenhuis en hetNederlandsche volk zoo heuglijke gebeurtenis is voor de directie van deNederlandsche Staatscourant aanlei jding geweest dit nummer een fees jtdtjk aanzien te geven De verslerine18 ontworpen door den Haagschentekenaar Jac H Molier die de Ne jderlandsche Staatscourant symboli seerde In een figuur van een de blijdegebeurtenis afkondigende herautAchter dezen Heraut verrijst eenoranjeboom welks vruchten ook alsmotief vooi de randversiering zijngebezigd De uitvoering geschieddem zwart en oranje Hedenmiddag heeft Dr H Colijn onze mlnlsteB prestdent zich tot het Nederlandsche volk gewend om zi n vreugde over de geboorte van deze nieuwe Oranjetelg uit te spreken Rede Dr H Colijn Geachte luisteraars landgenooten hier en overzee zoo sprak Dr H Colijn Heb Ik mij in den loop der Itvatste Jaren vla de radio enkele malen tot U gericht de aanleiding daartoe was niet altijd van vrtmlljken aard Meestal betrof het aangelegenheden van regeerlngtiwield waaromtrent toelichting en verklaring op brecde schaal wenschelijk geoordeeld werd Ik hprak dan als woordvoerder van de regeering Thans richt ik mij bü vernieuwing langs dezen modernen weg tot de bewoners van Nederland en van de overzeesche gebledsdeelen van het konink rijk maar ditmaal niet als woordvoerdei van de regeering om tekst en uitleg te even van bepaalde regeerlngsdaden doch enkel en alleen omdat wij elkaar y n hart Uit hart iets te zeggen hebben nu wij allen vervuld ziln met blijdschap over den goeden afloop van de verwachte gebeurtenis in het palcis te Soestdyk Het Is toch eigenlijk oen wonderlijk ding dat ten heel volk in angstige spanBibg het oogenbllk verbeid hoeft dat een kind zou geboren worden een gebeurtenis die eiken dag In ons land eenlge honderden malen plaats grijpt die wij zelfs in eigen familiekring nauwelijks met grooter belangstelling tege sonep op den troon gebracht Elders zien wij landen op zoek naar een voist Niets van dat alles bij ons Nederland en Oianje zijn samen geworden saamge g r o e i d tot wat zij nu zijn Zijn wortelen in dezelfde aarde en hun wortelen hebben zich In die aaide onder den gi ond Ineengestrengeld zoodat zlj tot éen wortel geworden zijn nationale gebeurtenis Ongetwijfeld heb ik uw gedachten slecht vertolkt waar ik ei niet eens in geslaagd ben mijn eigen diepste gevoelens tot uitdrukking te brengen Maai dat doet er eigenlijk niet toe Het gaat niet hierom of ik vandaag goed of min der goed gesproken heb maar het gaat hloiom dat wlj allen enkele oogenbllkken ons vereenlgd hebben om g e z a menhj k onze gedachten te bepalen op een nationale gebeurtenis van groote beteekenls In veel Is ons volk verdeeld Laat ons daarom te sterker waardecren die momenten in ons volksleven waarin wij eén zijn waarin alle versclUUen wegvallen alth ans ov erkoepeld worden door wat WIJ gemeenschappelijk in hooge waardeering houden Zulke oogenbllkken hebben wij thans nu wij ons samen verheugen over het geluk In het Koninklijk gezin nu wii ons allen verblijden over de versteviging van den band die Oranje met Nederland verbindt nu wij ervoeren dat ei toch ook nog wel wat is waarin j wij eensgezind kunnen zijn Ik spiak tot Ü als een dergenen die met U In de volle feestvreugde deelen Ik eindig met een woord uit naam dei legeering Geve de Almachtige God dat zijn zogen ook verder ruste op ons Koninklijk Hui en op dat huls zoo zeer verknochte volk van Nedeiland Prins Bernhard stelt den ex keizer in kennis van t heugelijke nieuws Z K H Prins Bernhard heetl gistermorgen telegrafisch tn Innige bewoordingen den ex keizei en diens familie kennis gegeven van de gebooite van zijn dochter en medegedeeld dat de Prinses het uitstekend maakt Oelukwenschen van den Fuehrer Tei gelegenheid van de gehoorte van de Prinses dei Nederlanden heeft de Puehier en Rijkskansellei Adolf Hitlei 00wel Hare Majesteit Koningin WUhelmiiia als H K H Prinses Juliana en Haai Gemaal telegrafisch geluk gewenscht Engelsche persstemmen In een hoofdartikel schrijft de Daily Telegiaph hot volgende over de geboorte van het Nederlandsche Prinsesje De geheele wereld heeft op de geboorte van deze baby gewacht De Nederlanders zouden gaarne gezien hebben dat het een jongen was maar zij weten dat ëe geschiedenis weinig Kcminglnnen kent die in haar taak tekort schoten Koningin Wilhelmina zelf heelt den titel verdiend van een groot vorstin Het hoofdaltikel van de Times bevat do volgende zinsnede Het Engelsche volk dat zijn eigen monarchie zQozeei waardeert kan dezen zeilden geest In Nederland goed begrijpen en brengt hulde aan het jonge Prinselijke paar dat op zoo in het oog vallende wijïe zich gemaakt heeft tot de natuurlijke vertegenwoordigers van de Nederlandsche jeugd Over het vooruitzicht eener vrouwelijke opvolging op den troon behoeven de Nederlanders geen valsche voorstellingen te hebben evenmin als hun Brit sche vrienden on ondeidancn eener andeic dynastie weikei toekomst bij haar dochters schijnt gelegen te zijn eerder dan bij haar zonen er aan twijfelen dat de 51 schoten voldoende zyn om een algemeenen feestdag te vieren Is niet de jongste dor drie Prinsessen de speciale gunstelinge van de feeén Kranslegging bij het monument van Koningin Emma te Soest Vanmorgen is door het gemeentebestuur van Soest een kram gelegd bij het monument van Koningin Emma In deze gemeente De krans werd gelegd door den burgemeester den heer W A J Visser In g zelschap van don loco secretaris den heer W de Groot en de belde wethouders H J Gasllle en D A de Bruin De burgemeester sprak daarna de volgende woorden Dezen Nationalen Feestdag willen wij niet beginnen alvorens een minuut van stilte gewijd te hebben aan Haai die bij de bevolking van Soest in dankbare herinnering zal blijven Daarna werd een minuut stilte in acht genomen De krans bestond uit takken van blauwe dennen on sparrenappels Op het lint stonden de volgende woorden Op dezen blijden Oranjedag door Soest in dankbare herinnering der Koningin Moed ei gewijd Parijs leeft mede De geboorte van de Prinses in het Oranjehuis was tegen liet middaguur te Paiijs bekend geworden door groote op schrlltcn in de Paris Midi het Parijsche Twaaltuurblad Het wa s wonderbaarlijk te bemerken met welk een snelI held het nieuws aich m de Fransche hoofdstad Lrsprelddt en tevens zeer Dat verklaart het eer bijzondere kalakter van de twee eenheid Nederland Oianje zij zijn onafschMdelijk van elkaar geworden Maar juist om deze K dcn valt het ons zoo moeilijk ons in te denken tn een toestand waarbij die enge band met meer bestaan zou De vrees daarvoor al spraken wij het liever niet uit Is ons niet vreemd geweest heeft ons van tijd tot tijd zelfs wel beklemd Van 1890 tot 1909 wa onze huidige Koningin de eenige telg uit het Oranjehuis waarin die aloude band met Nederland tot uitdrukking kwam En wel schonk de geboorte van Prinses Juliana in 5909 verlengmg van hoop en verwachting de band bleef toch bijna 50 jaren lang erg broos want het hing tusschen 1890 en IS R alles aan een tweetal etericlijke menschen Die vage beklemming Is nu weggevalJ n nu het huwelijk van Prinses Juliana den klndeizegen mocht ervaren endaaiin schuilt de nationale zin van de algemecnc volksvreugde Zieker wij zijn ook blij om de blijdschap van het jonge ouderpaar wij verhj ugen ons met de Koninklijke Grootmoeder nu zij de derde generatie In haar geslasitit aanschouwen mocht maar de vreugde van het volk als geheel draagt nog een ander stempel Die vreugde is sterk gemengd met historisch besef God heeft als het ware een venstei geopend waai door wij weei over wijde vlakten naar buiten blikken weer m de toekomst duiven staren Oud en jong rijk en arm hooggeplaatsten en ij die in nederiger sferen verkeeren die allen voelen zich in deze dagen als het waie ledcni van éen gezin dlc tezamen vreugde bcdiijven on die hun blijdschap m verschiUendf vormen uitjubelen Als wil konden zouden wij elkaai allemaal de hand willen di ukken elkaar deelgenoot willen maktn van oh e innerlijke gevoelens Dat kan nu eenmaal niet en Ik weet dat een poging om door de ladlo uitdrukking te geven aan wat m ons hai t leeft en In ons noofd omgaat slechts een mager surrogaat is van wat WIJ zouden doen als wij allen eens bijeen konden zijn Wij kunnen niet eens samen ons Wilhelmus zingen althans met zooddt wij elkaai kunnen hooren Toch Is het wqI Iets als deze schare van luisteraars van Noord tot Zuid en van Oost tot West een schare die als de concentratie van dt natie gezien mag worden zich er enkele minuten toe heeft willen zetten om gelijktijdig de gedachten te rlchtlen op dezelfde vangen Allen inlormeeien nleuw ieilg naar het veiloop van de expeditie naar het resultaat viaagt niemand Wie daarvan nog niet bij vooibaat overtuigd mocht zijn geweest kan het nu v fl van Glrsholm s gezi ht aflezen Nee zeg moet je hooren Tot eer van den baron Ment g fezegd dai zijn verhaal vrijwel met de waarheid overeenkomt De orakelachtige sensatie Wie u bent barcm dat zie ik verzwijgt hij echter Hfj piekert er nogovei of dat eigenlijk niet als een beleedlging moest worden opgevat en besluit de bij de handde hutbewoonster zoo spoedig mogelijk nadeie opheldering te vragen Bi lgltte Clamor Is ei alles aan gelegen meer over die sprookjesachtige Petra te hooren en op haar verzoek roept dr Muschle den eigenaar van het hotel meneer Hohraln naderbi 1 maax deze maakt een atwerende beweging Hij Is partijdig en heeft een grenzenlooze antipathie tegen Petra In den afgeloopen zomer wilde Hohraln het hotel uitbreiden met CLn dependance op het Helle Joch toen Petra hem het stuk grond voor de nou wegkaapte Tenslotte wordt dan toch in dr Beizner de toevallig aanwezige arts van St Valentin den julsten man gevonden zaam om teneinde den terugtocht naar het dal te aanvaarden Tjonge die Is niet op haar mondje gevallen Binnen in de hut bespreekt Petra het intermezzo met Bollman Haar handen btreelen zijn ooren terwijl het dien zijn voorpoottn op haar schouders heeft gelegd Heb e dien monocle gezien Bolles Achthotkig Ski met een scherf Bolles sjiek waf Nu gaa het zaakje daar beneden beginnen Vijanden in het land Bolles Die biengen beschaving In het Valentiner dal Koest toch dwnme Bollman ik ga weg Petra neemt haar ski s en stokken un den hoek werpt nog een houtblok op het vuur brengt den huilenden Bollman tot kalmte en draagt hem op de hut goed te bewaken Met iets van diepe teleurstelling in zijn trouwe honden o en strekt de St Bernhard zich voor den haard uit waar hij ontevreden brommend zijn kop tusschen de pooten legt en dreigend in den zachten gloed staart Buiten glijdt Petra In suizende vaart de helling af de droge poedersneeuw stuift hoog op en met een lulde vreugdekreet begroet zlj het doel van haar tocht het Helle Joch maar bijna onmiddellijk daarop werpt zlj een woedenden blik m de richting van het dal naar het breed uitgebouwde Kalserhof waar de gong de gasten juist voor de lunch roept Glrsholm komt precies op Ujd en wordt met een luid hallo aan zijn tafel ont pakken en zoodoende moet hij In bed blijven Peti a frommelt wat met haar hand in oen van do vele akken van haar trainingspak vindt daar eindelijk een stuk kauwgom on steekt dat In haar mond Hij moest s avonds wat meer thuisblijven die Sepp En bovendien is ook zijn assistentweggebleven de hulpleeraar voor de beginnelingen we zijn dus in alle opzichten een kudde zonder behoorlij tenherder En daarom dacht Gugelhofer U mag ook wel meneer Gugelhofer zeggen baron Een donkeie blos glijdt over het gelaat van den aldus gecorrlgeerden Glrsholm dat juffrouw Petra zijn plaatsmisschien zou willen innemen Petra staart even met een spottend lachje langs haar bezoeker ïieen In het oneindige vóói zij met Iets van grenzcnlooze minachting m haar stem antwoordt Dat heeft Gugelhofer zeker nietgedacht een dergelijk dwaas Idee kanalleen bij den directeur van Kalserhof opkomen Wie u bent baron dat zie ik maar wie ik ben dat weet u nog langniet Vertelt u ze daar in Kalserhofmaar dat ik geen sklzuigellngen verpleegster ben En Petra verdwijnt achter de deur in haar hut Glrsholm staat eerst geruimen tijd perplex maar dan keert hij zich lang stand voorbij klingelen dan komt de St Bernhard In zijn element maar t meest boeit het hem wel als 2C0 meter lager een menschehjke voet In sneeuwschoenen van de Raauenpas afbuigt om langzaam den weg bergopwaarts naar Petra s hut te beklimmen Bollman Is een en al aandacht maar zijn waardigheid als goed afgerichte St Bernhard verbiedt hem vooralsnog zijn plaats bij het vuur te verlaten Eerst als het zeldzame geluld zich herhaalt zoodat een vergissing uitgesloten is strekt hij de korte pooten onder het krachtige hondenlijf loopt naar de deur en laat een waarschuwend gegrom hooren veel te vroeg voor zijn meesteres die hem onwillig toewenkt stil te zijn Hallo Juffrouw Petra Drie maal moet bulten een mannenstem roepen vóór Petra eindelijk vanhaar berenvacht afglijdt en het kijkgat jin de deur opent Neemt u mij niet kwaJijk juffrouwPetra als ik stoor Een paar woordenmaar een vraag Petra pakt den hond bij den halsband dwingt hem om te gaan zitten en opentde deur I Een slanke mannelijke gestfelte wendt zijn ski s naar de hut tikt even groetend met twee vingers aan zijn blauwe alplnamuts en stelt zich voor Wordt vervolgd Baron Glrsholm sinds gisteren InHotel Kalserhof Compliment vanSepp iGugelhofer en hij Is tot z n spijt verhin derd den sktcursus te houden Een zware kou met keelontsteking heeft hem te