Goudsche Courant, woensdag 9 februari 1938

Wegens huwelijk yal mjjii zbkV WOENSDAG 9 FEBRUARI n 12 uut GESLOTEN ZIJN FRANS VAN VLIET Kleiweg Gouda 4B0NNFMLNTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per weeif lT ent overal zor mg per iooper geschiedt Franco por post per kwartaal fi ir Abonnementen wordi n daj lyks aangenomtn aan ons Bureau MARüT 31 GOUDAfl onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren l Onze bureaux zyn dafeelyks geopend van 6 uur Administratie en Redactie lelpfiterc 2745 Poatrekenm g 4 8400 Inhchtingen T DE BRUYN Buigriietkade 55 G nida Tel 2632 Geruchten over Britsche bemiddeling Het departement van buitenlandBcbe a m en het ministerie van marine te Toki ebben de antw oorden van Jipan op de f r che Britsche en Amerikaansche nota s ten inzien ijgai den vlootbouw In ontwerp op tel De nota s worden verworpen aan ezien ij een om edfelyker e ch 1 e itten Het Japan che dagblad Aiahi Sjimboetl t dit bericht publiceert 1 Maak los die kou Doot mwHjving en in deming vto Dsmpo Pol JO D0 M 10 ei Bil Apoih tn Droi en ampod Voor Tsjang Kaï Sjek en de centrale Cli iarfie regeering dreigt op het genbl Htemniing van leidendet figuren in de Ghineesche provincies een ernstig g te worden Terwyl Jn het Noorden iral m Sjang hai geen Chinees zy i le en T IS die teigemoetikom endheid jegens d irs betoont ia hej in het 7mdep te mton elf tot een staatsgreep gekomen lede regelrecht m de kaart der Jaspan werd speeld Ook in nadere dee en T 7uid Chineesche pro IncIea schijnt een Èoming tot uitmg te komen welke ich t teget het y zag der oeïitrale Chine regeermg tp Harïkau en f en spoed g e féindigimg an het conflict met Japan macht De mo elykheid bestint dat de e iming ger cht tpgen het p zag n jang Kaï S ek en de zynen de centnl hmeesche regeer ug zou kunnen dwingen il z zich ataarde houden tot een Iets femoetkomender houding jepen s de ver ande Japanwhe wenschen ein daarraed t een terugkeer tot den vredestoeitand Het 13 onmogelyk gezien de gebrekkige richtgevrng ten aanzien van de beteeken s Pr verschillende sitroomIng n onder d ineesche leiderde figuren in handel cm itne te bepalen m hoeverre mderdiad ang Kaï Sjek door de dreiging e ner re te in zyn rug genoopt zou kunnen wor tot toegeven aan de Japanner=i Dp mo leid bestaat m ieder geval da zoowel centrale Chineesche regeenng als de Jo rich door de ïil het vooi elk r partyen ifeheel andere omstandig ateeds meer gediwongen zal zien tot goedige beemdigmg van den oorlo tand Voor Japan g aat het gevaar eener ancieele mtputtmg steeds niipender wot nu England en de Vereen gde Stafc n gen met eeij versnelde vlootbou w en land steeds meer troepen m Oost Sibe concentreert pmerkelyit is n dit verband een hencli e niet wil als hij itan ondervindt al k dat hij niet kan als li wil FEUIT LETON t greliïk lig t in de sneeuw Een Wintersportroman van PETER KRAYENBÜHL Nadruk verboden volgende Nee nee u moet er 1 geen polka van mnken t moet t w J Waarom oo eenvoudig meneer S f ompliceerd gaat No eens tS M i V iiaar dan waj minder tochtelijk Zoo if t goed Wie ï Voorzichtig Nou u boft dat Ik rit ï l zou zoon uiaansche knpop eenvoudig doorhak WM ens wat kalmer alstublieft IS bet r als u de stokken mee t op reis 8 geheel is het een vrij onderling nap dat Dleter daar inspecteert oot aantal deelnemers maakt den pWh prys strijden oSinHT r die zich te gedraagt De onmoge e uS JJ de meest In evsïk £ beweglnsen en acrobaU rÏÏ H J == len üiTn daarvan voldoende n om de eenvoudige oefening goed BI AUWE URUrVFN AFELPBBEN TAFELAPPELS SINAASAPPELEN CITBOENEN MANDAJBUNBN GRAPE FRUIT BANANEN TOMATEN NIEUWE VUGEN DOOSJES DADELS STUDENTEN HAVFB VRUCHTtN IN GLAS BN BLIK DIVERSE SOOfTlN NOTEN OU DSTE ADRES VOOK OPGEMAAKTE FRUITMANDEN BLIKGKOENTEN van prima kwaliteit tegen scherp lOncuueerende prijzen De Goudsche Fruithandel Firma Wed A RIETVELD LANGE TIENDEWEG 27 IBLEF 3316 Geboorte Lepeltjes Kannetjes Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJZERHANPEL P ROND Pz Gouda Bordjes lil Woonkamers Crabeth CRABETHSTRAAT 8 Telefoon 2020 Mf U dm aUe4 Ue i4eti Shfytuger Koopt dan een De Barbier van Sevilla H n£f zun beioemde lo f 1 1 e d op onze onvolpiezen Vei mouth FIGARO 90 CENT PER FLESCH DE WIJNKELDER HFT HUIS AN VÏRTBOIWFN VOOR UW WIJNEN MARKT 15 TKIEF tO iO Mïele tegen de nieuwe verlaagde pri zen i 3deaal Fl 3625 Model L Fl W25 S elior Fl 5025 eliorLuxeFI552S Model K FI78 Verkrijgbaar m alle eerste klas zaken Juist voor U I pi die prijs steit op betere deeding PLAaTB EEN KLEINTJE VOOR EEN KWARTJE OPGAVEN WORDEN VOOR VRIJDAGMIDDAG 12 UUR INGEWACHT IS t meest aangewezen adres Steenkamer s Kleedingmagazijn Turfmarkt 108 Telefoon 2828 Gouda Wat n Fracht bus zegt ieder die HILLE s fraaie Herinneringsbus heeft gezien Een sieraad vQor Uw tafel een zacht crème beschuitbus met de origineele Prinsehjke wapens in fraaie Itleuren Bestel nog heden bij Uw leverancier 25 Cent met n groote rol HILLE s Beschuit erin HILlE éf KV 7ILITEIT KALASIRIS MAATCORSET DAMES Wanneer U alles Reprobeerd heeft en nimmer geslaagd zut met een goed zittend corset KOMT DAN BIJ ONS en vraagd gratis advies bu onze CORSFl SPECIALISTE welke aannitLDONDERDAG 10 FEBRl ARI van 9 30 tot 4 30 uur Geen harnassen geen elastiek maar met een KALASIRIS MAATCORSET U zich als iherboren Gaarne zenden wy U een gratis prospectus D A VAN YPEREN Markt 18 Gouda Telef SPECIAALZ AK IN CORSBTTTEN 34aU WETTIGE HACO 1 5a KLASSE 10 UIST TIEXKiHG VAN DINSDAG 8 FCMUAWHOOGE PIEMICH i ƒ 15000 2079b ƒ lOOOO 5434 ƒ 1000 1532 4061 4117 10761 137 7 ƒ 400 6621 10511 13181 20208 ï ƒ 200 C64 6635 1J959 20957 f 100 5 912 4002 6594 8178 660 186 MW 9940 10414 10728 11344 12441 12881 14135 16994 18711 PBEMien VAN f n 31 185 79 1731 265 iMa In deze modeine wt k bouwen we huizen welke een modern gerltt hebben zooals U met mogelqk geacht zult hebben 255 259 400 520 543 664 500 1449 845 1036 1223 1281 1286 1392 1408 1845 1942 2030 2163 2164 217S 2305 2 69 2767 2821 2959 2991 2003 318J 3254 3294 3304 3496 3540 3574 3633 376 3 3i l J933 4630 4006 4030 4121 4137 4204 438 4440 8 4641 4739 4837 5152 j252 5259 5368 53ÖJ 5428 5460 5864 5915 599 6073 6150 6178 8320 6341 6477 6597 6628 6634 6710 6759 6188 75 i 631b 69ül 7021 7050 X114 7122 7163 7451 7678 7668 7775 7866 7901 7969 8506 8591 8955 9031 9052 9080 9096 9391 9412 9484 9528 9543 9584 9646 9667 9737 9751 976 9879 9901 9964 9991 10016 10O31 lOllD 10233 10280 10321 10335 10342 10524 10562 10581 10592 1063b 106 4 10732 10949 11033 11140 11237 11588 11597 11733 1176 11831 11932 12351 12461 12492 1 508 12612 1264 12761 12868 138b4 12886 12971 13013 13019 13160 13175 132J 13291 13354 13414 134S2 13632 13740 13747 13805 13811 13874 13931 13996 14025 14051 14084 14121 Hl 1 14221 14387 14309 14446 14405 14624 14632 14677 149 4 14967 16263 16452 16471 16668 15666 15682 15708 15660 15933 16997 10171 16464 16672 16694 16640 16728 16818 188 4 6og 18926 16Mê 17161 17362 17464 17460 17941 17988 18180 18275 18296 18316 18364 18546 18674 18627 18800 18881 19066 19146 19481 10533 19544 19670 1959 18594 19662 19709 19844 19967 20012 20014 20147 20180 20203 20311 20 31 30435 20441 20473 20667 20687 20708 10710 20613 Mm 20656 20018 OEEt I PIEMIliN 112 299 124 164 172 197 306 230 276 366 378 386 393 434 437 449 499 677 693 696 804 018 634 660 871 N 926 981 1016 1019 1047 1089 1087 1465 1794 2244 2617 i 1132 1515 1169 1613 1183 1642 1238 1681 1272 1663 1308 1767 1440 1790 181 i 2304 1848 1878 1933 1941 1973 2041 2061 V356 2450 2492 2514 40 2560 2553 2621 HïJ 2696 2727 2863 W04 2907 2949 2952 j399 2970 3311 300 3092 3346 J401 3096 3411 9166 3418 3214 3457 3246 3486 3398 3646 3576 3660 3669 3 6 3728 3773 3841 3660 3894 3086 3980 3988 4077 4076 4130 4146 4107 4338 4254 4267 4334 4336 4338 4386 4367 4377 4427 4465 447 4481 4662 4600 4610 4733 4 28 4737 4813 4834 4659 4891 4896 4024 4939 5040 5067 6077 5214 5229 6335 6344 5266 5296 5322 6323 64W 5334 5347 6357 5396 6400 5404 6466 5466 6635 6553 6664 5666 5 e6 6689 5717 5752 5807 6822 5833 5834 6878 5924 B994 6039 8042 6060 6076 6191 6109 6130 6141 6323 6224 6261 8286 6275 6282 6386 6349 8363 6386 6430 6433 6461 6491 6526 6700 6730 6803 6861 6894 6903 6906 6916 6968 6987 7081 7136 7140 7153 7188 7170 7223 262 7277 731d 7367 7380 7400 7406 7427 7445 7459 7475 7476 490 7635 7557 7591 7671 7674 7683 7705 7715 7762 7846 7869 7879 7907 7921 7953 8041 6075 814J 6150 8162 8194 8199 8246 8282 8288 83U 8324 8348 8392 8402 8431 8449 8672 8634 8643 8874 8711 8712 8727 8749 8808 8810 8833 885 1 8859 8868 8871 6Ö95 8897 8943 8946 9064 9070 9123 0164 9167 9182 9276 9309 9336 9346 9361 9392 9419 J433 9442 9547 9570 9813 9637 9673 9718 9725 9735 D742 9823 9836 9866 9850 9916 9922 9936 9968 9984 10044 10057 10132 lOlM 10372 10287 10360 10419 10435 10479 10484 10636 1055 10663 10611 10616 10621 10041 10663 10698 10802 10808 10884 10913 10916 10972 10981 10985 10097 11003 11032 11084 11093 11105 11160 11188 11207 11210 11314 11363 11813 11327 11381 11382 11401 11411 11448 11480 11464 11470 Ii540 11541 11546 11621 11668 11677 11692 11697 11708 11 07 11729 11738 11775 11786 11825 11886 11931 11630 11950 11953 11959 11961 11986 12069 12066 13269 12381 12 90 12341 12348 12380 12494 12617 12636 13586 12633 12631 12671 12675 12714 12762 12774 12777 137B0 12 31 12337 12865 12869 12929 12934 12947 12951 13001 13036 i3113 13138 13145 13174 13194 1 234 13299 13344 13408 U41I 13470 13479 13481 13502 13576 13699 13814 13638 13725 13729 13797 13804 13864 13949 13971 13980 14019 14035 14059 14074 14083 14106 1412 14128 14137 14158 4163 14200 14226 14340 14346 14353 14354 14380 14386 14403 14408 14410 14446 14466 14469 14473 14478 14486 14503 14616 14522 14564 14614 14775 14761 14836 14 27 14841 14890 14986 15006 15011 15058 15114 15313 16333 5229 15292 15299 15302 15310 15328 16347 16398 16412 1j431 15496 15530 16651 15582 15669 15693 16706 16777 15179 IWOO 15945 16969 15972 16994 16002 16068 16106 1 178 16240 16241 16313 16321 16324 16366 16412 16459 6474 16506 16633 16582 16600 16669 16674 16690 16759 817 16845 16878 16881 16898 16992 16996 17007 17014 17043 17144 17212 U215 17224 17247 17271 17265 17321 n3 8 17334 17337 17348 17436 17495 17531 17531 17643 74 17594 nj99 17801 17625 17649 17694 17704 17726 7749 17766 17771 17870 17891 17913 17918 17923 17990 18030 18041 18048 18084 18085 18097 18106 18120 18130 16136 18170 18181 18188 18237 18244 18258 18297 1834 19384 18408 18440 18469 18521 18589 18609 18838 18847 18701 18707 10113 18720 18732 18734 18774 18780 16885 mo 19013 19025 19049 19062 19096 19119 19233 19270 19t76 19321 19368 19371 19413 19420 19431 19437 19458 19610 19511 10613 19545 19556 19629 19812 19713 16754 10778 19789 19813 19851 19893 19921 20009 20059 20137 J1I52 20194 20227 20241 20304 20317 20366 20367 39367 20403 20451 20454 20659 20586 20697 20605 20609 30634 20636 20660 20670 20703 20706 20717 20741 208 8 20868 20927 20968 Verbeteringen vorige lljat vergeten 8833 zonder premie UNO m 1 8 met 1 400 936 u mH Mr eoiimii mmm EUWS en advertentieblad voor GOUDA EN OMSTREKEN ERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK lEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJJK SCHOONHOVEN it blad verschijnt dagelyks behalve Zon en Feestdagen HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE STOLWIJK WAD DINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgknng 1 5 regel ƒ 130 elke regel meer ƒ 0 2 Van buiten Gouda en den bezorgknng 1 5 regels ƒ 155 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentien m het ïaterdagnummer 20 c bijslag op den prfffe I lefdadigheids advertentien de helft van den prijs l waar rle INGEZONDEN MEDEDFELINGPN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer f0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelmgen bij contract tpt zeer gereduceerden prys Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte IJ nterc Advertentien kunnn worden ingezonden dao tusschenkomst van soliede Boek handelaren Ad verten tiebureaux en onze agenten en moeten daagg voor de plaatsing dan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zyn NIEUW OFFENSIEF IN NOORD CHINA Japan verwerpt de nota s maarschalk Von Blomiber de afgetred n mindsrter vaiu Oorlog verloofd is met Aen zoon van generaial Keitel die zoo juist b n emd s tot opperbev lliebber onder Hith r FRANKRLm Watervliegtuig verongelukt Acht dooden 7 Havaa seinit uit Marseille dat een watervllegtuigf van dfin dienst op Ajaccio en Tunia IjHj het opstylgen te Marignane tegen eendÖk IS gebotst Het toesbel werd vermeldEr zouden aoht dooden zijn tm ROEMENIé G eimzmnige veidw ning Sovjet diplomaat vermist Btiteswo RuBsisch zaakgelastigde te Boekarest waarschgnlijk ontvoerJ of v inoord De Sovjet zaakgelastïgde Butenco is up geheimzinnig wyioe uit z jnt womr g vercwtnen Men gelooft dat hy het slarht ffervan misdaad is Butenco die sede t in tverl ek varf Ostrofaki de letdung van hetg i itschap had had het gebouw Zonda M nd t B n 8 uur verlaten om ich perauto naar zyn wonlmg te begeven De Russische chauffeur van het gezartschaT ver klaart Butencff tot Vmr zyn w mg gebracht te hebben en met weer vertrokkente Titjn dan nadat de zaakgelastigde de deurachter iich gesloten Had Slndsdtn heftmen mets meer an den diplomaat venomen He Boemeenache dienstmei e he ftinefltgedeeld dat Butgnco met thuis gel omen waa toen zy zich tegen negei uur terruM+8 begraf Z zag Maandagoc tand totnaar jroote verwondering dat But nco niettaiuis slapen had Op het gesartsc ap began Tif n ongerust te worden eif t en denmiddag be raf de secretaris xioh naar Butenco s woning Hier heerschte I grojt téorde doch ojp de trap vond men eeni er A h vlekken die lekei op blo Jvlelkenp cll e men had willen verwijderen De ecretans waarschuwde onve wijld dfe politie doch het ortóerzoek heeft geen enkel pssultaat opgeleverd Op het geraitschap i m n f van overtuigd dat But n o on eKl 3f ermoord is De zaakjelaatigde was twee maanden geleden uit Moskou ge komen m het huis waar hy zyn intrek had genomen worde vier appartementen be wootid door ambtenaren van het gezant kend oe een nroord gepleegi tp hebben Her p achtoffe van deren tweeden moord IS een Gentsche herbergierster Bertha PetiE ATen had ten huize vani den moorde naar Fdouard Bru geheeten kleedingstukkem gevonden van Bertha Petit Bovendien had hy sif raden op de Bank van Leen nir gebracht Tijdens zyn ondervraging hierover is Br i door ft mand gevallen en heeft hy wl dezen moord bekend Ten slotte verdenkt mep hem er van een jong meisje dat bi h m in de buurt woonde te hebben doei verdiwynen De rechter v an in ructie heeft eir ele da gen geleden ook dio vrouw van Bru doen arresteepen Men verdlenkt haar ervan 70 al niet raedeplicht g dan toch op de hoogt te zyn gefweest van dezen taatsten moori Vannacht heeft Bru beke id nog een der den moord bedreven te Mbben en wel op eetn vrouw m een hotel aan de Emile Ticnn 1 linn te Brussel Dit misdryf reeds een jaar gpleden gepleegd DUITSCHLAND Het proces NiemoUer verdaagtl Blykens een bericht van het D N B heeft ds Niemoller van de belydende kerk giatwavond zyn drie verdediig frs het vertroirwen opgezegd Daardoor s een regelmatige voort7ottingvan het proces ontmogelyk gemaakt Hetpermanente speciale gerechtshof dat groote waarde hecht aan een op den geest vande wet berustende procesvoering heeft Niemoller een off c eel en Daar deze nieuwe verded gt r zich e st moe inweiken n het zeer uitgebreide pro cesmatenaal ia het proces verdaagd Vrijlating aangeboden Van toonaangevende zijde wordt be vestigd dat 1 ds Niemoller gedurende zyn gevangenscha p tweemaal vr lating is oangieftwden De eene maal werd als voor waard © gesteld dat hy met n eer den kansel üitm bestygen de ajnidere maal werd hem een functie by de oorlogsmanne aangebodT Beide aanbiedingen heeft hij echter afgewezen Naar men meent be weten heeft d = N e miller tydems de verdediging aangevoerd dat hy een vmng patriot is Hjj be chrecf mjn loorlofistaren als duikbootcommandant en betoogde dat hy na den oorlog de Spart kist5n had bestreden en reeds in 1924 v o d © nationaaJsocialisten had gestemd Hy zeide vewjer alle aanklachten tegen hem te kuranen weerleggen aan de hand van uit lat rgen van de leiders zelf Een merkwaardige verlovmg NaoT Rieuter uit Berlyn m dt bevestigd men daar dat de jongste dochter van veld I BTITFNLANDSCH NIEUWS uit Jaipansche bron als zou de Chineesche regieenng tot Groot Bnttannie het ve e hebben gericht om tasschen China en Jap n te bemiddelen Het verluidt te Hankong da e nieuw benoemde Tngelsche gezang by d centrale Ch neesche legeering sir Archibald Clark die ongeveer midden Februari De Sjanghaa zai arriveeren hy is thart order weg naar Chma be paalde viedelvoorstel len met zidi brengt Het Japansche lajgblad Nitsji Nitsji weet te melden dat de vooi de Chineezen ongunstige ontwikkeling n den oorlogstoestand langs de spo hjn Tientsinr Poelkaa en de onberekenbare ebemmmg in fe Zmd Cluneesche provincie de Chineesche lei Jers meer geneigd mask tot het lanvaarden van vredesvoorstellen dan toen de Duitsche rcgeenng haar bt middeling trachtte te erleenen Het s me twyfelachtug dat zoowel de Japansche al de centrile Ohmeesche regieer ng den stiij I gaarne beëindigd zouden zien Intusschen is vandaag na een stilstan I van dne maanden een nieuiw Japans h if fersief in No rd China ingezet Uit Zuid Hopei komen berchtem binnen over he ig g vechten waerbj de Tapanners opnikke i langs den spoorweg Pekmg Hankau en d meer oostelyk gelegen straatweg Langs den spoorweg hebben de Japanne = een groote troepenmacht geconcentreerd t Tsjang teh in No rd Hortan en oor ich tig trekken dp vooi hoeden langs de spcorlyï De Ohineesche strydkrachten ver etter Kioh krachtig tegen den Japansehen ni marsch langs deni straatweg waarvan he uitgangspunt is het op 80 k m ten N O var 1 sjangteh gelegen Teming doch de Japan ners be eren be it te hebben genomen van iet 24 k ra zuidelyker geleg en Nanlo waa de Chinïczen naar menWe duiatnd doo den op hot slagveld achter hebben gelaten Volffens een onbevestigd bercht van Chin esche zijde zouden ongeregelde troepen het Tiiwnsche garnizoen an ioenkian verra vt en de stad heroverd hebben doch h t bericht moet met het grootste voorheb u I worden aanvaard De Japansche v rl ezen Ofschoon volgens de officieele opgave van het Jaipanscbe mraisterie van oorlog de Japansche verliezen 20000 bedragen gelo ven betrouwbare buitenlandwhe waame m rs dat ongeveer 50000 Japarners ged od en 150000 gewond zyn terwyl de Ohmef sche verliezen waarschynlyk ongeveer vier naftl ZWO groot zyn meit naar verhoud r een groote aantal dooden als g voI van h onbbreJteii v j aiutaire diensten ENGELAND Bntsche komn paar naai anjs Officieel wordt medege e d dat de Ko jiing en de Koningin vam 2S Juni tot 1 Tuli a s een off cieel bezoek aan den president der Franscherepubliek zulcffi brengen Tijdens zyn bezoek zal de Koning het oor logsgedenikteeken voor Je Austialische tro pen te Villers Bretonneux onthulleni Fran he perestemmen over het a gekondigde Britsche bezoek aar aanleiding van het aanigekondigde bezoek van het Efligelsclie koningspaar aan Frankryk schryft de Boho de Paris det de e tyd ng met alleen een bewys voor de duu a imheid van de Entente Cordiale die stdert 1936 een hecht bondgenootschap isgfwirden is maar ook beteekent dat de regeermgen te I onden en Parys yich bP wust zyn van dien ernst air het oogenbl k op inteinationaal gebied In Juiu zal Hitler een bezf eV aan Rome brengen hetgeen za I leiden tot betooging n van gemobdiseerde massa s Hef bezoek v an het Fngelsche hof zal niet met een dergelyke ensceneennig g paard i uan Doch Enigelschen en Franschen zullen door de vorsljen toe te juichen uitm f geven aan hun vertiouwen in de 7aak d hen vereerogt den vrede en de vryheid De Epoque en de Jour schryv en dat hp beitel het vonbool van de Fransch Fngtlsche vriendschap i De Petit Paris en zegt dat het geheele Frai chc volk zal willen loonen hoe zeer het fe broederlyke sameriwertting met het rngelsche volk daf ei en trouw is aan de vryhtid en den vrede op prlja stelt Volsreitfl de Matin beteekent het bezoek e n emou stratie van de Fransch Britsche vHendachap die die banden tusscheh beid Ln cn TiiOg nauwer zal aanhalert Bntsch chip achtervolffd Door militaiie vliegtuigen Dinsdag is te 1 onden bericht ontvangen dat het Britsche stoomschip Peckham dtraadioos bencht heeft gezonden dat het door militaire vliegtuigen aan de oostkust van Spanje wordt vervolgd De Peckham is van Odeaaa op weg naar Barcelona Aan boord bevindt zich een waarnemer der niet immengingscommiss e De kapitein en de officieren zyn EngeKchen De verdere leden der bemann tng 7i n Fng schen en Nederlanders Fen belangryk voordeel van de nieuwe Mynhardt cachets Mynhardtjes 8 Hat zy veel vluigger pynen stillen en kou en griep verdrijven zoodat de duur van elke pyn Cl rngesteldheid er belangn ï virkort wordt BELGle Een Belsrische niassamoorclenaai De moordenaar van de daens bo te Ju a de Ktmpeneer wier lyik te Steann by ontwerpen gevonden is heeft gist i avond 1 e to doen Diotcr dott alle mogelijke moeite den c ikken commissaris over het hoofd te zien maar dczo dringt zijn rondbollige veischiinlng onvciblddclluk naar voren Htt wolden ctnige pijnlijke oogenblik km en waarlijk niet alleen voor Dleter tot dt dikkcid eindelijk inziet dat het bij zijn llcliaamsomvang eenvoudig on mogelijk is zijn been zóó hoog op te hef fen als noodig is om de ski te kunnen steunen Dl Muscïile U wenscht f Neent u me niet kwal k meneei e Pnusnitz daar chiet me plotse ling te binnen stottert de griffier roodals eon kalkoonsche haan ik heb watveigeten ik moet oijmlddelhlk naar hethotel om te telefoneeren Ifij heeft zijn skis al afgebondiW i Misschien mag ik deze les later inha len Dieter ziet hoe dr Muscïile zich haas tig uit de voeten maakt Hij begrijpt hem niet De man is toch werkelijk niet zoo onhandig die onschuldige draal oefe nlng kan hem toch niet op de vlucht hebben gedreven Even later bemerkt Dleter echter dat Brigitte en baron Glrsholm zich bij de schare toeschouwers hebben gevoegd Heeft iedeieen een beurt gehad Mooi dan staken we deze oefening Ik mag u zeker allen wel op het hart druk ken flink voor u zelf te oefenen anders komen we niet vooruit En nu de hoofd zaak voor vandaag de glij oefening Ai lemaal in de rij alstublieft De slcipun ten In dalende richting en nu even goed opletten Rechterbeen iets naar voren de knie bulgen het lichaam vqor over Dleteï doet het driemaal voor dan moet elk op zuniwurt volgen O en koordoanseri alstublieft me vrouw ni t zoo met uw armen door de lucht propelleren de handen tegen de knieën en de stokken naar buiten Ne fnijnhoor Marktbïeit als u uw itvlak oxponeert dan is dat nog geen lauiken Flinke diepe kniebuiging De blonde Friezin suist omlaag en komt daarbij isi een sierlijken bocht Nochtans weet zij zich op de been te houden zoodat ze in gopden stand be reden aankomt Ze doet alsof het zoo hoort maar Dleter weet dat het slechts een gelukkig toeval is Slechts een zeer gering percentage komt beneden aan zooals men baven vertrokken Is pe dikke commissaris de monstpeert ettelijke malen lefts wat hij zelf voor een diepe kntebul ing houdt n glijdt dan toch nog onvetwacht en volkomen tegen zijn wil op zij weg waar door Jnj Juist In de baan van een In volle vaart op skis naderende Jorige dame terecht komt Hij landt op Isijt rug beide skls als een St Andrleskruls in de ischt Dieter spoedt 7ich erheen bm hem de behulpzame hand te bledBn maar de Jongei dame wie het niet aan tegenwoor digheld van geest blijkt te ontbreken is reeds tot stilstand gekomen en Is hem juist voor Resolyut bindt zij den dikken man zijn latten at en helpt hem over eind U hebt gelijk dame dank u zeerStop met die plagerij Mag ik u naarKaïserhof veigezellen De man blijkt zich echter in het adreste hebben veigist het is Grace nietom ee naderQ kennismaking met dendikkend te doen Nee dank u i el maar een goeie 1 lad wil ik u toch wel geven Om teskiën bent u te dik en voor clown ontbreekt u de humor Gaat u m ar lieverlodelen Dietei hoort dat alles aan iftet eenop€ n mond van verbazing Als hij zicheindetljiii hersteld heeft is Grace reedsverdwetien All en Ijencden blijven i Voor van daag is l et genoeg Morgen de Stemm tmgen oQ ening Het volgende oogenblik zet hij zich in beweging met een scherpe bocht suist Jilj omlaag zijn schapen ver achter zicH Jat end Als hij eenigen tijd later in Hotel Kai r serlfof bij een kop koffie In een geillus treeid tijdschrift bladert valt zijn oog op een ongewone zin in een roman van Peter Kraveribühl De taal van het toeval is de ontmc ting u Grace Precies negen dagen geleden reed Grace In haar klelijén Chevrolet najr Hampstead waar Reginald Arlen haar boven alles beminde Pap in een kleine villa aan d n oostelijken rand van de stad zijn incunabels verzamelde Reginald Arlen was vrij laat en niet bepaald gelukkig getrt vd Grace bleef het eenlge kind zijn verlangen naar een zoon Bing niet in vervulling Dat deed hem er te gemakkelijker toe besluiten de van zijn vader geërfde spinnerijen in Lancashire van de hand te doen HlJ vericocht de in den loop der jaren sterk uitgebreide en wereldbekende fabriek zonder verlies Grace was destüds zeven jaar oud Het lag niet In mr Arlen s karakter de toe komst van zijn dochter door de hoop op een geschikten aöhoonzoon aaft die van zijn zaken te Verbinden Tuüthen de ouders ontstond daarover nogal wat nveendngsverschll dat eens zelfs in een openlijken strijd ontaardde welke lus schen belde partijen een onoverbrugbare kloof deed ontstaan Reginald Arlen blee echter onverbid delijk Grace werd In den geest van haar vadei opgevoed dwz niet In een van üe roemruchte internaten welke het voor haar leven geschoolde hofffthige type der Engelsche Lady plegen af tej leveren maar op een Zwitsersche ica t school die weliswaar op niet geheel V9 i thaakte maar nochtans met de practijk an het leven rekening houdende pae v fdagoglsche principes was gegrondvest Worit rvolfd