Goudsche Courant, donderdag 2 juni 1938

De Heer en Mevrouw DE MOL MEIJER Steven kennis van de geboorte van hun Dochter ALEIDA MARIA Gouda 2 Juni 1938 Tydeljjk v Iterson Ziekenhuis 477e NBÖERJU STAATSLOTERU Wegens sterffgeval zijn de kantoren van M J Ogier Co Vrijdag de n geheeien dag gesloten Keurig en Fleurig zijn da ZOMERSCHOENEN De laatste Blikgroenten Prima TuUiiiK en kwaliteit SNIJ of SPERCIEBOONEN h 17 cent EERSTE GOUDSE AARDAPPELHAL J W Hotbeek N i r8tr 12 Telef 3018 Y van ZOMER RECLAME Van VRIJDAG 3 DINSDAG 7 JUNI GRATIS een heele flesch LimoBadesireop bij aankoop van i 2 90 Bti aankoop van ƒ 1 45 14 L GILDE PILSENER DORTMUNDER LICHT en DONKER BIER Bij aankoopv n ƒ 2 90 mm FLESCH GOLD LAC LIMONADESIROOP van hoogfijne kwalteit voor ƒ 020 UtlIemSchuld 1 l ffÏJDSTRAAT 23 GOUDA Gonplelt WoÉ iiricliliii Toonkamer CRABETH CRABETHSTRAAT 8 TELEFOON 2C20 DE WIJNKELDER MARKT 15 naast Gebr Spaaa TELEF 3050 STAFFHORST BIEDT U STEEDS HET BESTE i = MAANDAG 2e PINKSTERDAG GEOPEND I Motzakken om kleedingstukken MOTVRIJ te bewaren Prijs vanaf 25 cents bij Anton Coops Dfogitt Wijdalrakt 3t Tel 2482 Mooie Foto s maken mur dM met een GOEDE FILM SeJo Agfa Kodak 55 en 65 CENT BAOIO RECLAUE FIUI M cent J G L A N G E R A A R ErlDMld i otohaniteUiir lUKG MABTENSSINGEL TEL 2839 Bg de Feestdagen behoort eei gottd slgAciP van de van ouds bekende Firma D G v Vreumingen WUDSTRAAT 20 TELEF 3217 GOED DROOG en BELEGEN ALLE BEKENDE merken W O SPANERA WHITE ASH CHASSEE TW BANK enz KEURCOLLECTIE eigen merken nn le KLASSE KWALITEIT w o SI JAN VREDEBEST Ao 1836 SNOEPERS GOUDA VOORUIT en2 Iets GEHEEL APARTS voof d KENNERS I BUGENIA 8 HIGH LIFE 10 FLOR DE CUBEBA Jfi Utgen handwerk kwaUtdt nul vroeger jaren GEÏMPORTEERDE HAVANA S VERSCHE SIGARETTEN in aJle soorten KOOPHANDEL ROOKTABAK i ineel ouderwetsch fabrikaat De zaak is 2e PINKSTERDAG geopend SPORT COSÏUÏÏl MODERNE COUPE PRUS vanaf HZ SO Qaudsch Ki dlnghuls ï APPEL BLAUWSTRAAT 15 a 6e ten huis TELEF 33 38 UAKKER Spoorstraat 1 ♦ WWt beleefd de aandacht voor zii Prachtsortaering ilroog en goad belagen sigaren SIGARETTEN en PRIMA ROOKTABAK U Pinksterdag geopend Bioscoop Schouwburg PAND EN TE KOOP GBVFAAGD Qeutrom Frontbreedte ± n M Diepte 35 M Brieven onder no 1998 bureau Goudjche Courant M At M V BurjferlUke Staaiil GBBOURN 30 Mei sPieter z van M n D L van leeuwen en J van Erfc Hj S Zeedük Corstiaan van C van Dmiren en M Meyvogel Heerenstr 78 31 Mei Anna Maria d van W A Wevei en A M de Jong N Markt 25 Johanna d van J Mulder en S Spierinpahoek J di Haenstraat 2 1 Juni Comelia z van L Verwey en A F W Tebrugge Jan Luykcnstraat 22 Johanna Carolina Maria d van G DiJ hooi en M W Murk Groenerdaal 110a GETROUWD 1 Juni A Nedernoff en W J H Steeoiwinkel H i Zuur en A J iDetermfen J Overkamn en M E H Klever H J C de Hoop ei C de Pater De nieuwste modellen STOFZUIGERS verhuren w voor 60 cent per week na 1 jaar Uw eippndom RIJWIEL EN SPORTHANDEL H DE GRUIL LANGE TIENDEWEG 61 TELEF 332S H Planken en H den Ouden C H vj n Hoof en A Wensvoen J A Bonr en E Verhoef C Bijinendyk en C J A Sliedrecht R Veerman eiï N C Koomans an den Dnes A Lok en M BiV OVMRLEDEN 30 Mei Coenraad Wilhelm van Reenen 72 J 31 Mei Gertruda Hendnka Maria Boater geh met F R Pruijmboom 41 j BERGAMBACHT Kantoorhuuder op vilje voeten De 56 4axige kantoorhoutler vajj het huipkantoor der PTT te dezer plaatse die Olnadag Is aansehouden wegens onlegelmatlgheden In deSidnüillstratie U gisteren nadat proces verbaal tegen hem was opgemaakt op last van de JusUtle op vrüe voeten gesteld Uit het onderzoek Is gebleken dat de man gestorte gelden niet regelmaug en pas dagen later verantwoordde en zoo telkens het eene gat met het andere stopte om het bestaande tekort te dekken BU de vaststullltig tVan d betten kwam hu ƒ 600 te kort Hoe het tekort ontstaan ts kan hij niet verklaren De kantoorhouaer is uiteraai d in zijn tunctle gescliorst Te dezer plaati bestaat het vermoeden dat de man die niet al te precies was door onnauwkeurig beheer in moeiUjlclieden is geraakt en dat hij geen persoonlijk voordcel heelt getrokken Men leeft algemeen met den kantoorhouder die alier sympathie geniet mede Er tffiBtaan plannen om door een inzamelin te trachten het bedrag van ƒ 500 bijeen te brengen Met de waarneming van het kantoor is belast mej C v d EJMie voordien tijdelijk kantoorhoudster te Reeuwijk SPOET ENiWBUSTRIJDKJS VOETBAL Om het wereldkampioenschap Reims Ned Indie Hoftgarije ö uurLe Havre Nederland Tsjechoslowaklje Maandag 5 uurProgranima voor Zondag Kon Ned Voetbalbond APDEELINQ IV Promotiecompetitie 2e Idasse Bleijerheide Miranda Maandag AFDEEUNQ V Fromotiecompetltie 2e klaase Besiissingswedstrijd Huogezand FVC terrein Be Quick Goudsche Voetbalbond 5e klasse B ONA 6 AmmerBtoi 2 11 uur LAATSTE IBEIUCHTEN Door Dieseltrein ftfegrepen Op oHbewaakten overweg Vanmorgen is de 47 jarige ongehuwde veehouder C Kemp toen hij zich van het melken terug naar huis begaf op een onbewaakten overweg te Breukelen door een uit de richting Utrecht komenjden dieseltrein gegrepen en gedood Het uitzicht daar ter plaatse is goed zoodat men veronderstelt dat het ongeluk aan onoplettendheid te wijten is Do treinbestuurder I had geen erg in de aanrijding De trein reed met onvermtoderde vaart door Eerst na het passeeren van den trein heeft men het zwaar verminkte lijk op de spoorlijn gevonden Onvoorzichti e fietser tcedood Stak plotseling over Vanmorgen om k art voor acht is te Otst in Overijsel een l ietfieif het slacht iter van eigen onvooraichtigheid geworden Even voor Gist bij den afrit naar het dorp stak de 55 jarige ongehuwde D v d Noort die per fiets op weg naar een fabriek was zonder uit te kijken en zonder teeken te geven den weg plotseling over De man werd gegrepen door een auto die uit de richting Zwolle kwam en bestuurd werd door den heer A B Tuinman te Zwolle inspecteur der werkver schaffing De iietser was op slag dood 5e klasse TrekMng vam 2 JulU Hooge prijzen ƒ lOOO 7853 9210 1921S ƒ 40O 6804 8169 14491 14778 f 200 3387 6816 6749 1S664 18682 19609 203a4 21619 ƒ 100 1238 8290 6324 7343 7708 8129 R852 10373 10786 11411 12270 13819 14260 14363 16433 16032 16816 18868 193S4 20173 2107R 21116 Priizon van f 70 1026 1083 1200 1239 1270 1286 1292 13 1422 1468 1472 1487 1602 1685 1711 ITH 1848 1884 1907 2006 2113 2384 2466 2703 2737 2783 2976 3092 3240 3264 3284 328 i 3399 3429 3484 3613 3638 3642 3706 3746 3749 3897 89 64 4019 4219 4227 4490 4516 4803 4943 5043 6070 6 99 6199 6202 6248 6260 6269 5346 6437 6444 6693 6613 6886 691 6940 6083 6115 6172 6272 6276 6396 6407 6624 6632 6608 6681 6689 6764 6944 6986 7091 7104 7228 7254 7281 7333 7402 7524 7660 7714 7128 7758 7767 7800 7808 78 1 7871 79 33 187 8 330 844G 8538 SSi 8979 9323 9324 93 0 9381 9410 9440 SM59 9840 9999 10O92 10133 10213 10260 10283 10296 103618 10428 10444 10603 10501 106O4 10512 10674 10736 10857 11112 11203 11243 11322 11391 11446 11488 11680 11676 11693 11804 11944 11999 12006 12036 12156 12169 12217 12248 12316 12427 12480 12622 12660 I2S53 12682 12728 12732 12862 12873 12884 12891 12923 13066 13124 13464 13507 13519 1 3620 13638 13 6T 13711 13790 13826 14169 14201 14232 14266 14546 il4612 14798 14842 14859 14926 14968 14976 15078 15123 16267 16278 16317 16690 15719 16779 16817 1681S 16012 16166 16249 16482 16436 16544 1 61 16768 16761 16770 16839 16910 18931 16950 16988 17066 17100 17278 17363 17434 176M 17085 17686 17762 17784 17863 17896 1796S Autopeds Kinderauto s en Driewielers koopt U het ïoordeeligst bij RIJWIEL EN SPORTHANOEL a DE GRUIL LANGE TIENDEWEG 61 TElxEF teS 17996 18011 18226 18342 18684 18668 18614 18697 18706 19214 19328 19350 19360 19370 19610 19687 19897 20029 20081 20184 20274 20484 20478 0667 20583 20636 20660 20676 20677 20747 a 4S 21838 21633 21716 21763 21944 Nieten 104O 1080 1126 1134 1173 1213 1319 1248 1290 1523 1349 1378 1436 1434 1494 1613 1547 1658 1676 1677 1613 1669 1860 lk62 1881 1882 2087 2060 2078 2106 217 J 2210 2216 2279 2324 2361 2392 2431 2484 2436 2461 2494 2646 2552 2586 2698 26H 2069 2758 2796 2830 2878 2934 2976 30 3022 3027 3074 3077 3231 3260 3269 3276 3277 3307 3318 33 il 3361 3365 3266 3392 3396 3402 3438 3615 3530 3662 358S 363U 3666 3687 3694 3706 3719 3739 3776 3794 8848 3949 3974 4009 4031 4040 4063 4072 4077 4085 4109 4114 4148 4231 4266 4331 4393 4472 4630 4546 4667 4611 4640 4674 4702 4786 4791 4799 4817 6092 6102 6118 5Ï28 6164 6172 6196 3219 5238 6326 6340 6381 6387 6391 6394 54O6 5419 6433 643S 6472 5482 5491 5496 3636 6632 6676 568 5686 5694 5698 5707 6721 6722 6730 5741 6751 6754 6807 5813 5814 5820 6836 684li 586 5906 6916 5938 6947 6962 6961 6002 6022 6057 6084 6212 6220 6246 6247 629 6331 6373 6423 6425 6436 6438 6466 6416 66 2 66 a 6577 6645 6666 6686 6690 6698 6706 6745 6886 7007 7024 7041 7120 7126 71 3 7142 7150 7170 7183 7213 7253 7321 7406 7426 7442 7443 7444 7460 7526 7565 7566 7676 7684 7690 7619 7631 7688 7699 7717 7765 7821 7877 7890 798o 8001 8012 8033 8062 8090 8177 8232 8297 8391 8399 8400 S415 8418 842 1 8425 8443 8460 84 14 8480 8620 8507 8608 8536 8684 8 9 8602 8637 8690 8692 8787 8794 8841 8SC0 8927 9012 9016 9064 9068 9192 9340 9346 936 1 9432 9145 9519 9536 9567 9610 9627 9646 9669 9665 9680 9766 9832 9898 9900 9953 10067 10089 10109 10112 10120 10138 10171 10182 10183 10194 10202 10272 10278 1030 10384 10431 10474 10667 10581 10600 10621 10544 10671 10687 10699 10726 10760 10766 10767 10818 10820 10844 llte64 10867 10887 10983 11047 11051 11119 11134 11298 1131 11365 11367 11376 11440 11639 U610 116 2 11566 11686 11592 11611 11722 11727 11738 11743 11778 11793 11794 11818 11829 11868 11893 11908 11913 11946 11948 12026 12067 12142 12164 12163 12173 12183 12231 12234 i2 44 12349 12361 12384 12432 12462 12481 12484 12640 12666 12689 12707 12710 12721 12782 12792 12881 12948 13031 13037 13O60 13074 13096 13132 13174 13183 13280 13232 13334 13377 13397 13433 13450 13480 13568 13617 13680 13696 13739 13844 13846 13849 1387S 13898 13966 13982 13993 14004 14013 14146 14167 14216 14329 14362 14363 14400 11420 14465 14621 14637 14566 14589 14606 14620 14641 14683 14692 14722 14762 14770 14807 14828 14831 14863 14949 14959 14991 15081 16092 15100 16184 16200 16268 15835 16350 15403 16429 16441 16610 16710 16790 15799 16827 16861 15930 16957 i6990 1699 16O03 16007 16027 16039 16049 16092 161K 16136 16163 16187 16242 16286 16300 16348 18367 16442 16466 16467 16471 16496 16606 16663 16599 1664li 16677 16713 16780 16733 16743 16756 16769 168 16896 16929 1693 16983 17088 17042 17O50 17066 17064 17071 17084 17094 17162 17216 17382 17343 1734 17353 17366 17383 17386 17479 17480 17620 17655 17672 17692 17631 17670 17719 17734 18196 18227 18246 18269 18281 18303 18337 18338 18349 18380 18881 18890 18392 18406 18488 18602 18S26 18628 18664 18610 18610 18648 18666 18716 18717 18719 18788 18779 18888 18890 18997 18941 18861 18999 19001 19011 19046 19061 19068 19060 19126 19174 19184 19264 19296 19299 19312 19321 19359 19366 19382 19401 19426 19463 19514 19518 19551 19666 19693 19607 19637 19744 19746 19787 19 82 19930 19946 10962 19989 20062 20066 20000 20061 20136 20183 20203 20241 20290 20296 20426 20431 20466 20486 2048S 20 530 20648 20614 20628 20662 207 36 20769 20811 20819 20829 20833 20m 20902 20912 20948 21003 21037 21073 21140 21169 21182 21234 21267 21306 21309 21329 21375 21439 21490 21491 21490 21509 21630 21643 21664 21672 21590 21606 21651 21687 2171J 21726 21809 21832 21836 21876 21918 21938 21974 MARKTBERICHTBN Veemarkt Gouda 2 Juni Aangevoerd in totuil 1443 stuk waarvan 37 alaclitvarkeiia Vette 231 24 et per pond lovend met 2Ckorting 165 magere varkens f 30 42 950 bi een f 13 17 Geldersclie ƒ 17 20 2 runderen f 200 250 146 nuclitere kalveroi ƒ 7 11 60 116 lammeren f 7 10 26 bokken en geiten ƒ 2 6 alles per stuk 3 paarden H ïiidcl ledeiyk Kaasmarkt Gouda 2 Juri Aangevoerd 691 partyen kaas Priizen le kw m r m ƒ 24 25 2e kw m r m ƒ 22 23 are tot ƒ 26 60 extra zware tot ƒ 27 60 Handel matig EQJREN Aangevoerd 146 000 stuks Kipeiercii f 2 90 ea0 Eendeieren f 2 70 2 90 per 100 stuks Handlil willig BOTKR Aa igevoerd 342 ponden boter Goeboter f 0 66 0 70 Weiboter ƒ 0 6O 0 66 per pond Har del vlug Coup Zuid Holl Eierveiling G A C Z H E te Gouds 2 Juni Aantïevoer 155 600 kipeieren Prijüen 66 68 K G ƒ 310 3 16 68 60 K G ƒ 3 16 3 26 60 62 KX ƒ 3 26 3 86 ea 66 KX3 ƒ 8 35 3 66 Bruine 68 68 K 0 ƒ 3 26 4 0O kleine eieren ƒ 3 3 06 Aanvoer 500 eendeiaren Pryzeai ƒ 2 80 3 10 alles per 100 stuks Grflanmarlct Gouda 2 Juni Rogge ƒ 7 7 60 Gerst f 7 26 7 60 Haver ƒ 8 50 11 60 Bruine boonen f 11 16 ijer 100 K FONGERS RIJWIELEN me trommelremmen en 3 veranellitifrsnaven PJUJZBN vanaf 4 sfuidm FongerHagent H DE GRUIL LANGE TJENDEWEG 61 TELEF 3328 Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 1 Jum 2 Juni Officieel Londen + 8 96 8 96 Berlijn 72 78 72 80 Parijs 6 0314 6 03 Brussel 30 62 30 66 Zwitserland 41 30 41 80 Kopenhagen 40 06 40 06 Stockiiolm 46 26 46 26 Oslo 46 07 46 06 New York 1 81 I 81V Praag 6 29 6 30 Milaan 9 67 Beursoverzicht De valutamarkt liad hedenmorgen een kalm voorkomen De affaire bepaalde zich voornamelijk tot transacties voor commercieeie doeleinden De koersen van de toonaangevende deviezen waren meerendeeis maar weinig veranderd en gaven bovendien slechts èerlngc fluctuaties te aanschouwen Brltsche ponden bewogen zich in hoofdzaak tusschen 6 96i en 8 96 Dollars schommelden tusschen 1 8U en 1 81A Fransche irancs tiewogen zich rondom 5 03 Belga s waren 30 63 a 30 67 Het diaglo voor termljnbelg s was onveranderd De speculatieve factor speelt op de v sseimarltt op het oogei bUk een geringe rol en er is dan ook geen aanleiding om thans speculatieve activiteit te verwachten Zwitscrsche francs werden verhandeld tegen 4L28 4152 Duitsche marken gol n 72 72 a 72 83 Voor Sperrmarkenopen arde zich eenlge vraag Effectensperr en golden circa 9 en credletsperrmarBen circa 9i hetgeen percentsgewijze een ijiet onbelangrijke verbetering was anleidende oorzaak hiervoor moet worden gezocht uit de ex berichten omtrent de schuldbesprekingen tusschen Duitschland en Oroot Brlttannlë Eto affaire op de nlet offlcleele vroegbeurs was onbeteekenend De koersen van de toonaangevende aandeelen waren goed prijshoudend Ook Amerlkaansche waarden waren wat beter gedisponeerd ADVERTENTIES On d ertrouwd S J H MOONS Artg n IELSE H SIPS 2 Juni 1938 I Egmond a 3 Hoef E gmonde rotraat 314 Gouda van Bergwi IJzendoornpark 5 De Hu welyiksivoltreMdnK zal plaats vinden op Dinsdag 14 Jiflii te 10 uur in de Parochiekerk van St Joseph aan de Gouwe Thuis 14 Juni 15 16 30 uur Toekomatig adres Bgmond a d Hoef Egmondeiistraatweg 314 naar Ter Gou UITSTEKENDE KEUKEN en CONSUMPTIES GEZELLIGE OMGEVING CONCERT verzontd door beroepsmusici o I W GRUNDER Grand Café Restaurant Ter Go BLEEKERSSINGEL L Onze Groote PINKSTERRECLAME Op veler verzoek GRATIS EEN FLACON PRIMA ADVOCAAT bU aankoop van 1 45 ÖEGRIJPT UW BELANG koopt bü MARKT 66 BEL OP 2777 V SLIJTERIJ T RAEDTHUY8 Drinkt Hoogendijk s Koffie en Thee Beter en niet duurder KOFFIE vanaf 20 cent pèr V pond en THEE vanaf 22 cent per ons Hoogstraat 24 Telef 280 35 le WETTIOE HACO TBEKKDia S KLASSE 8 UJST TBEKKING VAN DONDERDAG 2 mifl II HOOGE PHEMlEN I 1000 8347 7068 15714 19411 30086 I 400 768 1634 7fi 0 13327 1 aoO 1061 3006 3301 3230 14117 löWl 18468 10376 i 100 laOO 3714 7686 7782 7843 6169 257 16801 1671Ö 16798 PKEMIËM VAN ƒ 70 114 131 314 348 aoo 374 390 415 661 o 084 720 733 909 1077 1268 1312 1680 1580 1586 1B9 1607 1769 1830 IfiB 2383 3480 2647 3B86 3531 3620 2639 3640 2782 3833 3862 3965 3166 JIM 3378 3361 3430 3S39 3574 3641 3676 3081 430S 43S1 44811 4733 4743 4887 5030 6146 6318 5298 5330 6482 5503 507 6681 5790 6990 6040 6133 6416 6420 6830 6810 8938 BO O 6077 7180 7196 7620 7606 7646 800J 80i8 8038 8055 SOOl 8113 8344 8464 8662 8681 8659 8a06 8812 8004 8915 0089 9087 9193 9340 9270 0327 94n 9645 0627 9737 9741 9884 9945 10068 I00B6 10087 10236 10246 10354 10368 10482 10563 10003 107i5 10836 10839 lQtJ8 1 iOB19 lOBaO 10934 10949 11004 11087 11136 11214 11208 11292 11303 11365 11407 11528 11660 11676 12034 12002 12131 ia29 13316 12505 12560 12618 13634 1278S 13884 13887 12987 13160 13186 13196 13238 13444 13662 13743 13018 13036 14032 14057 14138 14141 14250 14 61 14318 14343 14382 14302 14617 1458 15017 15050 15061 15236 16208 15353 16504 15530 15BTI 165 i 1866B 1594 1 16104 16108 16150 16268 16323 16336 16414 184 ü 16485 1ÓÖ4G 18789 16889 17026 17143 17416 17425 17611 l76Ji 17636 17708 17823 17893 17993 18214 18232 18237 18329 196SU 18722 36 1B737 18849 188S0 18901 18923 1B940 18981 10006 19103 19106 19126 10183 19307 19335 19484 19538 10664 10613 19635 19793 10967 20010 20138 30145 20176 20231 20466 3Ü40 J 30620 30644 20670 20778 30871 20974 GEEN PSEMIEN 71 83 184 331 246 1 28 866 1243 1257 130U 1702 1706 1752 i980 2019 303 J 2397 3513 2513 2641 3647 265 J 2780 2802 282 39ÖB 3990 3011 3064 3239 3268 3314 J384 3499 3510 3628 3683 740 332 336 764 755 080 982 1341 1381 1771 1781 2Q40 2106 3B36 2540 2600 2601 2346 3876 3063 3006 3133 3300 3430 34363606 3737 3739 3788 4096 4187 4361 4402 4631 4914 4936 6236 5282 6753 5789 5946 5967 555 562 780 816 843 1135 1191 1226 1540 1556 1625 1824 1835 1006 2138 3278 2565 2593 J706 3752 2930 2930 3164 3171 3238 3436 3486 3473 618 884 1239 1637 1918 1138 1636 1709 2131 3650 2703 2921 09 137 2694 2597 2768 2779 2965 4S47 6643 6674 6938 6944 noa 8717 8747 9048 9066 9171 8177 9472 9602 9686 9703 4673 4Ü99 4734 4760 4861 4883 4904 6084 613 5149 5150 5175 6196 5304 5310 6372 5385 5314 5370 646 6483 8690 5716800 6817 6857 5863 58 1 5fi86 6887 5941 6033 6176 6185 8300 6317 6 Ml 6269 637 6347 6482 6461 6470 6615 6 09 6631 8641 6675 6690 6601 6737 6759 6763 6837 6845 6048 6973 6992 7007 7014 7031 7096 7100 7136 7163 7163 7166 7205 7233 7393 730 7334 7836 7339 7375 7384 7391 7413 7419 7428 75i8 7631 7545 7668 7BB3 7629 7643 7893 7 44 7846 7912 7039 7965 7985 7986 8035 B0Ö4 8331 8373 8282 8311 8439 8473 3519 8525 6541 8643 8580 8593 8064 8038 8797 8807 8847 8Ö8J 8800 8032 8988 9013 9082 9007 9121 9123 9148 0161 OlflO 9168 9339 98O0 9384 0412 0428 0448 0465 9469 9606 0638 9558 9571 9610 9620 9647 9681 0712 9760 9770 9800 9805 9828 0830 986J 9871 9937 9943 9046 094 100G2 10066 10114 1Ü13I lOtJd 10134 10174 10176 10313 10227 10248 10385 10400 10438 1048d 10504 1054 10577 10588 10502 10608 1068 10710 10714 10728 10755 1076T 10804 10813 10827 10843 10871 10876 10803 1090 10914 10962 10987 10989 11048 11061 11123 11143 1U63 11171 11173 11242 11265 11329 11364 11409 11431 11435 11453 11466 11494 11507 11533 11657 11558 11566 11569 11691 11Q99 11706 11713 11730 1175 11787 11807 1183 11835 118Q8 11952 1197d 12056 12065 1213J 13154 12166 12170 121B3 12253 12266 12271 13312 12340 1243 13530 12560 13695 13630 12628 12668 12667 12681 12700 13715 12722 12751 12766 12772 12789 12878 12923 13038 13077 ldl02 13123 1313S 13157 13172 13197 13204 13233 13252 13337 13338 13301 13382 13389 13397 13480 13495 13539 13617 13636 13 13 13660 13684 13700 13715 13729 13745 1376Q 13808 13817 13833 13846 13913 13934 13943 13959 13976 13983 14059 14008 1411J 14143 14156 14196 14233 14229 14336 1438 14373 14380 l44f 4 14460 14562 14664 14631 1464J 14647 14672 14694 14810 14385 14039 14940 14091 15008 15042 16083 15087 15097 15165 15177 16334 15263 16383 16306 15344 16443 15466 16619 15544 16647 IfiÖOO 16607 16036 15680 15691 15703 15741 1S755 15758 15781 1S806 16878 16897 15916 18994 16016 16080 16009 1C104 161l fl 16370 16317 16335 16339 16330 16347 16366 16439 10456 16461 18478 16494 16498 16606 18719 16728 16733 16772 16841 16842 16844 16878 16886 16913 16956 17008 17044 17047 1705 17100 17113 17131 17143 171t6 17174 17181 17186 17308 17387 17486 17B46 17562 17602 17625 17880 17696 17742 17883 17808 IIÜO J 17924 17038 17949 17958 17964 17970 17993 1B003 18038 18064 18101 18185 18361 18330 18336 18367 18374 18437 18439 18455 18476 18602 18631 18633 18671 18681 18798 18811 18835 188 jö 18866 18880 18961 19121 10135 19191 19196 19209 19277 10280 18287 19836 19839 19330 10336 19403 19405 19480 lOli i9494 19604 19652 10658 1BBB8 19676 19698 19704 19710 10730 U74t 19780 1B8SB 1B865 1B8BB 19970 109B2 19985 30029 20047 20078 20a02 20344 30347 30380 20270 303BB 20323 30348 30381 3044i 3066e 20682 20684 3061B 30602 30706 80718 20760 30830 3088 Vftbet Torig U rt mw m u wm J L BRUNS Fa C V TONGERLOO TELEF 2685 GR0ENENDAAI 2 4 Turfmarkt Qouda Steeds Goedkooper 16 ctö per ei oot blik 3 blikken voor 47 cta ERCIEBOONEN N De kwaliteit sigaar is EDELACHTBAAR Gefabriceerd uit de edelste tabakken Seiiemerk in prijzen van 3 tot 12 cent F VBRIKAAT Firma A H J WYTENBURG SNIJBOONEN ANDIJVIE SPINAZIE DOPBRWTEN Hero per groot bBk 20 et PRIMA PINK ZALM per blik 15 ot Extra Zalm 17 gi oot blik 24 28 FR MB0ZEN MANDARIJNEN BOSCHBESSEN 3 blikjes voor slechts 70 ets TABAK EN SÏGARENMAGAZIJN DE HERDERS WIJD STRAAT 43 hoek GROENENDAAL RLCLAME TOFFEE S per half pond li et LIMONADESIROOP aUe smaKen per ff fl 35 et EXTRA FIJNE LIM SIROOP 55 GA EU8E LIMONADE 10 MET DE PINKSTEREN OP EEN ONZER NIEUWSTE MODELLEN Fongers Simplex Burgers E N R R S Stokvis D C R en Elite Rijwielen ZIE ONZE ETALAGE PRIJZEN vanaf ƒ 29 50 Rijwiel en SperthandelH DE GRUIL TELEF 3328 L NGE TIENDEWEG 61 Het kan slechts voordeel voor IF hf teekenen wanneei U zich de moeite geeft onze Mr en Mevr Falcoü op Duliidigt Bij belangrijke sportieve gebeurtenis t ten ziet men altijd opvallend veel Falcons Dat ligt voor de hand De Falcon ii een sportieve chique jas voor Dames en Heeren met een zeldzame coupe en vlot van model Prettig licht en luchttg in het dragen en daardoor geknipt voor ons klimaat Neem ook een Falcon maar let op het zijden halsetiket en het certificaati Sorteering Kwaliteiten Pasvorm en Afwerking doch VOORAL ONZE PRIJZEN te vei geUiken met wat V elders woidt aangeboden Wü leveien steeds het BESTE t gen den ALLERLAAGSTEN PRIJS =® Hollandsch Kleèdinghuis BLEEKERSSINGEL 56 GOUDA Gesloten huis Let op het juiste adres fo Gem Zwembad 19 22 24 27 32 37 45 30 VERKOOPMAGAZIJNEN EIGEN FABRHIKEN Uitsluitend contant lijvjil Bil Motorhuis Koowe l van oel aJL Bi M i Miii i M Tal 3630 GOUWE 81 Eysink rijwie en en motoren Shell rijwielen Reparatie inrichting