Goudsche Courant, maandag 20 juni 1938

Ho 19755 GARAGE 2001 f ELEF 2001 onderscheidt zich door MATERIAAL BEDIENING en PRIJZEN TELEF 2001 GARAGE 2001 LANGE TIENDE WEG 68 BIK en HOOIMEIJER Ruim keuze gebruikte PIANO s in eiken en zwart Kleine nieuwe notenhout ƒ 375 By aanltoop gratis leeren spelen door igemakkel ülke methode Kfavat iiibo KERPER Karnemelksloot 122 Telef 3i57 Te kuop 2 Nattimacliiiies en 1 Friesche Staartklok Wachtelstraat 21 de Pltuique + r uii flink 2e Meisjf avonds na 8 uur tegei Aanm ïe huur Groot Bovenli Can herat ƒ 3 76 ld OraDethslr 6 1 0 Bevr KrugerlaSn 31 Te koop gevraagd fei klein i lsje fiet je leeJuid jaar I rms Hendrikstraat 36 Ilfro koop 1 bevr 11 van Loon N Molor Centraal G ragii N Markt 28 re koop een zwarte Dsmei oiUI maat 42 Vt siusstraat re huur een Boveéiui g ikt voor éïn of tuée dames ïevr SeerenatraatJ P wijti iaffen Turn vena èjjasïen klapwil met tafeS roen pekinyder Gouwen é il Ipur een IWoonhuia k istraat i f I ÜAMES MANTELS en SWAGGERS in Tweed n Unistoffen onberispelijke pasvorm ook voor oudere dames Uitduiteml van dit seizoen BAMEiS JAPONNEN in gebloemd en Uni zyde Diverse modellen keuze uit 500 stuks waaronder dj beste stofsoorten DAMES REGENMANTELS in linnen satin Tweed en gabardine Verschillende modellen en kleuren met revers en Swagg rsluiting CONFECTIE AFDEELING Ie ETAGE LIFT L HHnöE GOUDA Voor behang alleen in de Be angselbours Zeugestr 86 Tel Bèhangera 20 et per rol Laat bij ons Uw Gostuuni ontvtekken en modelporaen ƒ 1 G Roelofs Walettraat 2 Voor spotprijzen pratht Pracht Sint Bemhard Eng Terrian Bouviers Schotsche Collie aangeboden P J de Boer Krimipen a d Lek Tel 47 Mei E C de Weger Kattensingel 96 hoek Spooratr Fijne Chocolaterie en Banket Pianoles degelijk onderwiJK zeer billijke conditie Mej Verzijl Oostliaven 36 Voor raamh Ten groot en klein Moet men bij de Lattenkoning zyn H Metaal Zeugestraat 8 Te huur Bloisstraat 90 91 95 ƒ 4 50 per week Hogendoom B M 8traat 8 v h Garage Luxe Te koop een nieuwe Koffer ifTamofoon met 71 nummers 4 ƒ 16 Adres L Moering Pr Hendriikstraat 79 Vraa eena prija van mooie glas in lood ramen bü Retzema Stoofsteeg en het zaJ U meevallen Tc koop een iuxe mahoniehouten boot esch oor aanhangmotor Bevr Wilhelminastraat 18 Tel 3664 Voor Vnrwi Beuken Eiken hout en Triplex Wilhelminautpaat 18 Tel 3664 Voor Keuken alaapkaliuf of plaetafels 1 26 stoelen holle kap 1 25 Wilhelminastraat Ie Te koop een Hoogfrequen met verschillende apparaten Wilhelminastraat 18 MUZIEKSCHOOL Westhaven 3 EIcmuitaire Zang en TheorU klassen ƒ 2 per kwartaal Voor Uw loodgietersWflTk ea Electridteït Uw adresJan Spee SpieringEtr 149 Tel 2826 Te koop Kinderwagen ir goeden staat ToUenstwat 84 Onze Markiezen zijn tot in de puntjeH afgewerkt en met het allerbeste BAZA doek Practi sche en solide zonweringen GOUDKUIL EN PRINS Markiezenfabriek Glazen wasscherij en schoon maakbedr Molenwerf 18 20 Tel 2310 DE KWARTJES RUBRIEK Te huur of te koop vernieuwd Huis Riaam 5 huur ƒ 1 50 p w Te bevr Winterdijk 7 Te koop een Toonbank me een eiloen blad Snoijstraat 63 O WAT FIJN 1 Aardbeien met Slagroom 15 cent per portie bü A V d B Nieuwsteeir 2 ELKEN ZATERDAG PIRASSTRO SNAREN JAGER WESTHAVEN 20 plaatsen wy in de KWARTJES RUBRIEK Eem Huis met poort te huur en een Fornuis te koop Gr Van Bloisstraat 51 a Uaiiie advertenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekst Te koop gevraagd Kampeertent Adres de la Reylaan 16 reg ia ƒ 0 25 elke regel meer 10 cent bü vooruitbetaling Voor Heerenrijwiel t g oedeii staat Pry Markt 15 koop ƒ 10 Te tuin Huygensstraat billijke huur Te bevr Martensstraat 4 advertenties onder nummer aan het Bureau 10 ct verhooging huur modem Huis met nieuw gedeelte Goiu t Inzending dezer advertenties tot Vrijdagmiddag 12 uur GARAGE QTAX Prima 2de hands Rijwielen Bart van Maaren Middellandstraat 10 Dienstmeisje gevr ongev 18 j om in Aug 4 weken mee i aar badplaats te gaiiii Br no 3034 bur v d blad DamesrUwiel te koop Turfmarkt 112 Ruime stalling vrachtauto s luxe auto s bakfietsen enz P V Loon N Markt 27 Brieven kunnen ALLEEN worden af8 ehaald eiken dag van 9 6 uur Zaterdags van 9 1 uur Te huur pracht Midd st woning lage huur Bevr C Noopöe graaf Groenendaal 62 Te huur Bovenwoikirig voor 2 personen ƒ 4 26 p w Zeuerestraat 58 Te huur ruime Suite met of zonder pension Zeugestraat 58 Jevraagd een net Dagmeisje V g g v leeftïfd pl m 18 jaar Mevr Eggïnk v Swietenstraat 2 TELEF 3000 Waarschuwing Geen geld of goederen af te geven aan miji zotm P de Zeeuw daar doo mii niets wordt betaald J E J de Zeeuw Mosstr 10 Te koop gecomb wiaselsti Radiotoestel Heerenfiets eiken Salontafel rond Pathefoon m 50 platen Alles moet we LAGE GOUWE 64 Sumes en Spaansche wijn ƒ 0 50 p fl Het Wapen van Gouda L Tiendeweg 101 Vest 67 voor dit seizoen WEET U dat uit Uw schoenen de harde neuzen gehaald kunnen worden E i oofc dat eike hak lager of breeder gemaakt kan worden Bij JAN VAN DAM Keizerstraat 6245 Gouda Tel 2376 Gevraagd ChauffeiT voor Luxe Verhuur Bakplat n 10 et dubb Stroopketel ƒ 10 siroopwafel ijizers en stellen specalaasmachientje gebakdoozen enz Achter de Vischmarkt 52 Jongen gevraagd Pa M Mullaart Jiywielen en Motoren leugestraat 70 72 Bovenhuis te huur bev 5 kamers vaste waschtafel B M singel 44 Gevraagd Kappersieeriintf ongeveer 14 jaar H M Leeriang Heerenkajiper Pr Hendrikstraat 59 Br no 3033 bur d blad Jachthaven De Waternimf ALLE BLOEMWEUKEN keurig en voui delig TH IA Wydatraat 7 Telef 2659 Elk kwantum witte muizer g T P J den Boer Krimpen a d I k Tel 47 Winkelmeisje de ligplaats Auto Rules ƒ 1 50 per uur hogen 30 Tel 264 Auto on Motorreparatie H WEURMAN Bogen 30 Tel 3264 IJzeren roeiboot M ƒ 35 P p s Gravenbr w F 2 450 X 140 Hagend ijk Reeuwük Boekbinder D t Leeuwen Turfsingel 23 Het betere adras voor inbinden van alle soorten boeken jaargangen en rnnciek De Kleine Winst vraagt een net Meisje om op jeleid te worden voor de winkel geneigen lichte huiselijke bezig heden te doen Aanmelden Zeugestraat 2 KA AC Smakelijke volvette nnnsj j boegen en oud grooto voorraad billyte prijzen Ook voor wederverkoop p G Teekena Gouwe 56 Tel 2102 Volvette Kilokaasjes 62 et iper stuk Te huur B z a flink Dagmeisje 15 j v g v katoen en zwart dragend Onder de Boompjes 79 eenige goed onderlioudai Modsme Woningen Gevr d 2 dames Bovenh of ged woning goede st centrum Br no 2903 bur v d blad Nette Wej kBter gevraagd voor Zaterdagmorgen Joubertstraat 144 Meisje gevr voor winkel en huish wertk 18 j Ook Zond L Tieiïdeweg 17 IJszaak B z a net Meisje 14 jaar liefst voor halve dagen Br no 29Ö8 bur v d blad B z a Gedipl Costumière V h maken v Japonnen en Mantels v d Palmstraat 61 jt Paar gebr dekzeilen en Usmach te koop gevr Br m prijsopg no 3030 bur blad Gevraagd Meisje oor halve dagen beneden 17 jaar Adres Mevr Kolyn Park i3 Auto Zonder Chauffeur verz tegen W A H Weurman Bogen 30 Tel 3264 op het voormalige 0 N A t r rein Huorprija ƒ 6 26 en ƒ 6 60 per week Te huur Houtmansplantsoen 7 voorzien van gas water electr ƒ 2 90 per week Tq koop tegen epotprljs 4 prima Race fiets n W J Houdyk Laag Boskoop 3 Te huur Zeildoek t nt 3 è 4 personen Te bevr Westerkade 9i Jacquet costuum te koop zoo goed ala nieuw Billüke prys Maat 48 Br no 3001 bur v d blad WaachtafeiB aoaetinrkhtingen Baden met geysers JAN SPEE nog goedkooper Dames Boertinmicn schoenen ƒ 1 75 1 85 1 95 en Heeren mollières ƒ 2 50 Van Maaren Schoenhandel Vijverntraat T bevragen bö G J van Wingerden E v Citsweg 8 G V d Horst Turfmarkt 42 Te koop compl Zeiltuig voor zeükano 7 è 8 M2 Br no 2996 bur v d blad Op ieder uur van den dag of de nacht Cigaretten uit mijn nieuwe automaat Anloon van Katwijk Walestr 8 Te 2320 B Z 8 voor Kraamverzorging Mej W Bongers Gedipl Dorpstraat K 16 Moordrecht KuUmrMder amwnad luA grot en fijii 7 tent por pon i 10 pond 6 et Opfokvoeder 12 cent per pon E J Wlenljea Keiieratraat Te huur gevr Luxe Auto a 5 et p K M ± 700 K M p mnd Br no 2997 bur v d blad Te huur centrum Winkel m sal of nmg Een woning m poort ƒ 5 p w Een woning m poort ƒ 4 p vBovenwoning ƒ S p w Te bevragen Gouwe 55 Te koop Motor merk Triumf in goeden staat loopt 1 op 40 Te bevr E Berg Kattensingel 50 Gouda Uw adres voor Asbest platen goten buizen enz Groene Carbolineum A Hermenet 4e Kade 77 Tel 2439 Hulpmotor voor rijwiel in goeden staat I fchmaetstraat 50 Te huur een ongemeubileerde Kamer aan én der singels Br no 3085 bur v d blad Goed onderhouden MeisjePfiets te koop leeftijd 8 10 j Julianasluis no 3 Beeft U laat vai püniijke Toeten eksteroogen eelt of kalknagele H t wordt pünlooa v rwijdotd door Zr vaxi A Gouw 138 Tel S281 nspoBa EB Mooi Zeilbootje z g n tuig ± 10 M2 ƒ 46 P P Hagendük sjGravenbr weg F 2 Reeuwijk Voor versche faling Hj C Borger Tentweg E 37 StoMkBestel 1 dag vooruit s v p koude en wanne b ïreiding Tel 2986 Taxi Centr Garagf Ruime 7 p rB Auto s T P vaitt Loon N Markt 27 Nieuwe Koffergramofoon m 17 moderne platen te koop Pracht instr Wale traat 8 12 verchillende amaken h contant P Bczomer v Heusdefitraat 5 Voor de OMGEVING vao GOUDA zÖn ome 5 wceMiladen De Krimpenerwaard D Zgldplas WeekUad vow KMUwjjk W k liid Waddtaxvesn en De Boskooper h t EENIGB AFDOENDE en GOEDKO0I m PUBUCFTErrKHiDDBl Zend Uw opdmditM aan het Bonaa HAKXT 31 GOUIM TtM iS 77e Jaargang Maandag 20 Juni 1938 eODDSOIE MRAJT NIEUWS EN ADVEKTENlibüLAU VOUK UUUUA JiiN OiVlaiKüJUüf Wwppépw mS41 S E BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPÉLLE NIEUWbRKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Ditbladverschtjntdagelvjks behalve Zon en Peestdagen ABONNEMENTSPRUS per kwartaaj ƒ 2 26 per week 17 cent overal waar de kMorging pellooper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 Abonnenienten worden dageHjka aangenomen aan ons Bureau MAKKT 31 GOUDA bil onie agenten en loopers don boekhandel en de postkantoren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regele ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 byslag op den prys Liefdadigheida advertentiën de helft van den prija INGEZONDEN MEDEDEELINGENj 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte GELE RIVIER WAST NOG STEEDS konlnklyke recliten welke de ilongaarsche Ryksdag hem thans heeft geschonken zyn hem dan ook volkomen gegund en toevertrouwd VEREENIGDE STMEN Trein in een rivier gereden Een wolkbreuk had gedeelten vaii een brug in Montana weggespoeld Ongeveer 20 doeden en 47 gewonden Bij Saugus ten Oosten van Miles City Montana is de Olympian lixpresa in de riviei gereden Er zijn twintig personen om het leven gekomen aldus meldt een Havas bericht uit Chicago Reuter meldt nader uit Chicago Bij het op 40 K M ten Oosten van Miles City by Saugusmont Montana in een kreek is terecht gekomen z n 15 tot 2 j passagiers en 4 leden van het spoorwegpersoneel om het teven gekomen 47 personen zijn gewond overgebracht naar het ziekenhuis van Miles City Waarschijnlijk zijn de slachtoffers Volgens een hoogen ambtenaar der spoorwegen zijn de locomotief de bagagewagen het postrytuig en twee slaapwagens van de brug gestort De trein bestond ui 12 rytuigen Volgens dezen ambtenaar moeten ten gevolge van een wolkbreuk gedeelten dezor brug zijn weggespoeld Nader wordt uit Chicago gemeld Het aartal doeden tengevolge van de i spoorwegramp bij Saugusmont is tot 28 R stegen Volgens de Hatste berichten zijn de lo romotief en zes wagons in het water gestort Een slaapwagen ligt volkomen onder water Met een ambulancetrein zyn 65 g wondf n naar Miles City gebracht Uit Miles CTity meldt Havas Omtrent de treinramp wordt nog gemeld dat de zware regens het reddingswerk bemoeilijtcen Volgens de eerste berichten i het ongeluk veroorzaakt doordat het water van de sterk ge wollen rivier Custer een peiler van de metalen spoorbrug heeft ondermijnd tengevolge waarvan het middenstuk der brug is ingestort De spoorlijn passeert de rivier na een lange boent het ffeen verklaart dat de machinist do vernielde bfug niet heeft kunnert zien ZWEDEN Afvaaidiffine vertrokken naar feesten van Nieuw Zweden Kroomprinn en Kroonprinses aan het hoofd er van De Kroonprins en de Kroonprinsea zyn Zaterdag aan het hoofd van een uit ongeveer 50 leden bestaande Zweedyche afvaardiging naar Amerika vertrokken De delftgatie zat daar op uitnoodiging van president Roosevelt aan de feestelijkheden deelnemen de half Juli naar aanleiding van de eerste Zweedsche immigratie in NoorU BUITENLANBSC H NIEUWS DUITSCHLAND üoejjbels eischt Uquidatie van Versailles VVy willm aldus de DuUsche mi niEter niet langer de pakezel va Europa zun In een te lümigaberg gehouden redevoe ruig heiilt muiisltr bo ot is ir veroand me de vaak m het buitenland verkondig È nieenin dat dè upunliti tige taai van d uitsche staatslieden een element vaji verontrusting vormtiverkla d dat er i Jluropa problemen zyi waarover men zeker niet rustig kan sprekem Dal jijn Sprekende over de Sudt ten D uitsche kwestie waarschuwde de piinister btpaald buitenlandsche kringen er voor het geduld vdti het Duitsche volk dat laatste weken opnieuw zyu liefde voor 4en vrtde getoond heeft verder tt misbvuikön en I iaag op ce hitsen in plaats van het tot d orde te roepen Ten aanzien vf n de Ooitenryksche jchul den wees Goebbels er cp dat Oostenrijk geen buitenlandsche leeni ge o lodi v g h zou hebben wanneer in il918 gevoijf wai o gegeven aan zijn wensch zich bij Duitschland aan te sluiten Wij Willen nie lange zoo riep Goebbels uit de pakezel van Euro pa zijn en de lasten dragen die anderen te zwaar zyn Wy raoetei de liquidaiie van d vreeselijke gevolgen van Versailles eiachen dan zal aan de vredelooaheid In Europa ei delijk een einde komen HONGARIJE Riiksbejjtuurder Horthy zeventij jaar Eeu groot Hongaar De Hongaarsche njksbestuurder Hortl y vierde Zaterdag zijn zeventigsLen verjaardag Admiraal Nkolaas Horthy de Nagybanya stamt uit een oud adelyke Protestantsch familie die dateert van KiKö Nicolaas wap veertien jaar oud toen hij zich liet inschrijven als leerling van de mawn academie ei blotiit boven zyii medescnolieien na ooor zijn leider verstand en practiscn inzicht omtrent tielaugryke kwesties betrclfende leger en vloot Hy maakte dan ook spoedig caiTière en reeds op achttienjarigen leeftijd verliet hy net instituut te Fiume om de loopbaan van zee officier te kiezen Na aanvankelijk erscheideni rangen ti hebben doorloopen werd hy geplaatst op het departement van marine te Weener Niemand minder dan keizer Fnuiz José E btïnoemde hem tot zijn adjudanit Tydens de Balkan crisis van 1908 190J werd admiraal Horthy aangesteld tot com mandant oorlogsschip lauies en zy naam als zee officïer kreeg meer en nifcer bekendheid In iai2 werd admiraal Horthy coinmandant van den kruiser Budapest welk oorlogsschip hij met vaste hand § n energieken wil bestuurde Bij het uitbreker vun den wereldoorlog werd admiraal Horthy aangesteld tot commandant van de 3absiburg op welk schip hy de leiding voerde tot December 1914 om te woixlen overgeplaatst op don m den oorlog om zijn siielheid vermaarden kruiser Novara Tot Mei 1917 voerde admiraal Horthy het bevel over dit schip en de successen welke de fNovara tydons de oorlogsjaren heeft mogen boekein zyn ongetwijfeld voor een belangrijk deel Le danken aan het manmoedig beleid van aen tommandant I Na de instorting van de centrale landen I trok admiraal Horthy zich op zijn landgoed j te lienderes waar hij geboren werd terut om eeni welverdiende rust te genieten Hfer bleef hij t het voorjaai van l l toen hij net lidmaatschap aanvaardde van de tegenregeering te Szegedin Dit lidmaatscliap aanvaardde admitaal Horthy hoofdzakelijk d oor de opkomende macht der commui isten die in de woelige BalkanlanUen niet zoo heel veel moeite behoefden te doen om aanhangers voor hun revolutiomiaire ideeën te winnen De propaganda der communisten m OostEuropa was voor admiraal Horthy aanli iding tot de vorming van een con trarev olutionnair leger dat onder zyn lolding met den dag in oimvang en beteekcnis toer ar In Maart 1920 aavaardde de aüiniraal het regentschap over Hongarije bij welke aanvaarding Karel IV i naanu nog koning was Eerst een jaar later werd deze monarch tengevolge van een nieuwe wet vanwege de Nationale Vergadering van den troon geze De bevolking van Hongarije onderging echter nog den bolsjewistischer invloed op het opkon rd communisme en var admiraal Horthy heeft het afgehangen of deze vei derfelijke invloed verder in het land en tot de jeugd zou doordringen of dat men hem witit te bestr yden Admiraal Horthy trot fel ten strijde tegen het bolsjewisme en wist tenslotte te overwinnen Toen GraaC Bethlen in April 1921 als Hongaai sch pre mier werd aangesteld werd liet bestuui des lands weer met vaste har d geleid Horthy gevoelt voor Bethlen een grnolp sj mpathie en de samenwerking tusschen deze beide mannen was altijd bevredigenj Doordat Horthy een man was die weet mee te leven met het wel en wee van de Hongaarsche bevolking is hij een geliefd persoon en staut hy bij het volk ün Hongarye in hoog aanzien In de jaren dat Hoithy als regent vrn Hongarije optreedt heeft hy zich de achting van geheel de Hongaarsche regeariuK en der bevolking weten te verwerven De Advertentiën kunnn worden Ingezonden door tusschenkomst van solkde Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatning aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opirame verzelcerd te zyn iWanhopiffe toestand in Noord Honan tóolkinjj vlucht vooi het water KriJgjveiTichtingen worden enistijf j belemmerd Japainsche militaire autoriteit n hebbfn medegedeeld dat iu de afgeloopen 24 uur de overstroom ing in Hoiian zich hei ft Söude Jangtse Daatdoor ïullet zegt menin kringen van buiténlandcf a de Japannerswellicht gedwongen wurde n huu actie inhet Nooideu op te geven en uvoi te gaai Ij tot een kostbaar offensief in Zuid China I Over de krygsverrichtingen woi dt vanChineesche zijde uit Har kong medegedeeld da door het foit dat beide partijen aanuitgebreid over 400 vierkante mijl Op het weq szyden van den Jangfese sUan in de oogWibUk staan duizend vierlunte mUl or Itiaate paar diagen slechta weinig wordtd rj ivater Tweeduizend dorpen zijn gehete i göv chten J rfeö oomd ej vijftienhonderd gedepltV t JMingezien helt overstroomde gebied een iQjf zevènhond rdtluizertd persoren Worden térigtocht der Japanache troepen in der beÖreigd en honderdduizend fijn niet meM fK sta t heeriicht er eenige Lezorgdhei t iredden Vfilijtn tn het overstroomde W Japansche troojreni in Oost Hoium bMd = klemmen ich vpst aan de dak n vau hl i izen d flj ansche Pfficieele instanties bewaren il2wijgen over d toestand Jfi v met de weretroümiiiKen vwi én Gelf jj icH De Japanscltte milHaire Woordvoev neeft teS novei vertegen vloordigers 4e per oJjfegevcn fat het hoofdkwijr het c ftwtjt heeft verljjJei mf t de voór h d n Ni echter door een anderen Japan t tusschen d n de Chineesche autorin huR l at de slaChtoffera der overiming n in Honan hulp te bieden Reids ïijn meer dan hünderddui7end slachtj off4rs opgeiomf n in vluchtSlinitenKampen dieji ten Westen van i den apnonveg v m reij ing naar Hankau zyn ingtricht Doo den vefbettirdeii toestand kon iiet spoo I wegverkeer op de lijnen van Ping llan naar Loeii Uai gedeeltelijk worden leiateid De overstappen Ook kon het postverkeer in verscheidene steden van Zuid yajnsi dat eeiuge maanden geleden moest worden gestaakt worden hervat Japanüche troepen waren op deji Zuidelijken oever van den Jangts tu s chen Tatoeng en Tatoekau op twaali plaatsen aan land gegaan Naar officieel woidt medegedeeld hebben de Chmeezen hau daar Donderdag ernstige verliezen toegebracht De Chineesche bevelhebbe m NoordNonan verzekert dat de Japuusche troepeii iiet m de door hen bezette stieken m We it jantoerig en Noord Honan zwaar te verduren h bben In neutrale kringen maakt u6n melding van het lijden der Chineesche üe olkinK in de door de Japanneezen bezette gebieden die thans izes provincies omkatten So iy Yoean T jabar Ho Fei Sji i toenig ei Kiangsoe Voorts is nog een derje deel van Anh Wei en Honan en de heL t van Tsjekiang door de J apanneezen bazei In dit gebied wonen 150 mit oeii zielen d i een derde der geheele bei oUting Hiervan zijh dertig millioen gevlucht De ovenge 120 millioen hebben ernstig te lyden Behalve dat hun eigendommen vernield worden staan zij ook verder aan groote tevaren bloot Hej ergste is evenwel de hongersnood Bedoelde kringen vexi ekeren aldus deze door het Chineesche officieele persagëïiitschap verspreide mededeeling dat Je hongersnood in hoofdzaak het gevolg is van het vernietigen van den uogfit het i quireeren van vee en levensmiddelen voo de Japansche troepen iXaien funotipijiaris te aijn gesouffleerd reizigers moeten nu wel te T jen tajaa haasttf de Wttbrd voer der iich uiteen ih ze ten dat hij bedpeld had te zegifon dat i o J pannej s geen inlichtingen voor de p ii bifschikbaar hadden Vgt omen wordt dat e n half inillio n Chiiieezen in paniek naar hH Zuide vluchten uit het overstrooniinifagebicd waarbij zij gebruik maken van kiuiwagenH bofrenkarrer jongen n sampans T e ovftrstroom ingsw ate ren hebben thans een punt bereikt op bijna 80 mijl ten Zuiden v u Kaifeng Kaifeng dat in handten van de Japansciip troepen is wordt ernstig door de ovpvstrooming bedreigd Het water is ge m zes kilometer meer van de stad vewydord De strij is hier gestaakr en de Japanners trekkei hun troepen terug uit het bedreigde g sbied Men vreest dat de overatroOminu aog Z iT toenemen aangezien tic Gele Tivier hap hoogsten waterstand nog niet iieeft bereiki Het Internationale Roode Kruis te Sjanghai heeft een oproep gepubliceerd om huif voor de millioenen ChiTieezen die bedreig worder = door hongersnood Deze honger nood is hefgevolg zoowel van het vernielen va de te velde staande gewassen ais wel van het opeischen van alle levensmiddeler door de soldaten Zoodra het graan hoog genoeg stond om schutters te verbergen werd het langs de wegen systematisch veiwoest Op het oogenblik is er nog geri hongersnood hoewel onder de slachtoffers yan den oorlog veel honger worilt geleden en velen ondervoed raken doch de moei lykste tyd zal komen in den winter Men geloofte dat Hankau wfldra geïso l eerd zal zyn door het water van de wasi een rationeele exploitatie van de schatten van de Duode Zee interesseerden dan zouden zy zich zeker reeds bij voorbaat van een concessie bij de Palestijnsche regeering hebben verzekerd ook al was men dan nog niet van de rentabiliteit der exploitatie overtuigd En In ieder geval zou men onmiddellijk alle pogingen in het werk hebben gesteld om de Duitsche Industrie van een wedloop tot het verki ijgen van een concessie uit te schakelen En nu Nu ligt de zaak geheel anders tk geloof dat Ik erin geslaagd ben een plan uit te werken dat alleszins rendabel kan worden genoemd en nu zullen de Engelsche of Amerlkaansche magnaten tenslotte nog blij zijn als het Sulfide syndldaat aan de zaak wil deelnemen Weckerle schudt zijn zeehondenhoofd en het eindje potlood In zijn rechterhand begint weer te doceeren i Dan biyft ons slechts de conclusie meneer Kalserllen dat de nauwgezetheid waarmee u aan de elsch tot gehelmhouding gevolg hebt gegeven oorzaak is geweest van het verlies van uw villa Wanneer ook maar Iemand In Starnberg op de hoogte was geweest van uw adres dan zou het zeker nooit tot een executorialen verkoop zijn gekomen nu moest men uw zwijgen wel als oen bewijs van oen slecht geweten opvatten Werdt vsrvslgd verkoop verzet Het heeft immers in verschillende kranten gestaan dat uw villa publiek zou worden verkocht Ik hub het niet in de krant gelezen Weckerle vindt dat niet zeer waari schijnlijk Naar zijn meening moest Kalserllen toch van de dreigende publieke verkooplng op de hoogte zijn gebracht ook al zou hem dan de daaraan gegeven t publiciteit zijn ontgaan Want het was I toch moeilijk denkbaar dat ook Kclser hen niet door een der vele kanalen waar 1 langs Jobstijdingen den betrokkene ple gen te bereiken van den stand van zaken kennis zou hebbengenomen Ik vertoefde buitenslands zegt Kalserllen I Maaz ook In het buitenland is men j toch niet geheel en al van de wereld afgesloten U hebt toch waarschijnlijk gejioeg vrienden en kennissen in Duitsch land die toch een dergelijke belangrijke mÈdedeeling niet voor zich zouden hebben gehouden meent Weckerle I Misschien niet wanneer hun mijn adres in het buitenland bekend was ge weest Weckerle behoort reeds sinds eenige tientallen jaren tot de gezeten burgers van Starnberg De on dlt s dringen ook door in zijn kantoor en nu herinnert hij zich ook wel te hebben gehoord dat dr Kalserllen de scheikundige in die villa beneden aan het meer op zekeren dag plotseling ver lwehen was Er was heel wat over gefluisterd Ja de dwaaste plaatjes hadden in die dagen de ronde gedaan en in de romans die de praatgrage gemeente inet haar ongebreidelde fantasie had opgebouwd was ook aan die mevrouw Ina Heldt een verre van fraaie rol loebedeeld En toen eenlgen tijd na zijn vertrek tot executorialen verkoop van zijn villa werd overgegaan bleek niemand zich daarover te verwonderen Integendeel vrij algemeen beschouwde men dit als het resultaat van het losbandige leven van den vroegeren bewoner Aan de stamtafels en onder de kaartvrienden werd meewarig het hoofd geschud over zooveel spilzucht Want Iemand met een goed geweten verdween toch niet met de Noorderzon Al deze geruchten gaan den notaris thans door het hoofd Mogelijk laxeert hij dat Kalserllen s bewering als zou hij twee Jaar In het buitenland hebben vertoefd op waarheid berust Maar dat is dan eerst recht een bevestiging van de geruchten volgens welke Kalserllen een dringende reden zou hebben gehad om zoo spoedig en zoo onopvallend mogelijk uit Starnberg te verdwijnen Als u naar het buitenland vertrokzonder uw adres achter te la ten danhebt u alles aan uzelf te wijten merktWeckerle koeltjes op U schijnt zich niet te kunnen voorstellen dat Iemand ook om zeer fatsoenlijke redenen eenlgen tijd onbekend naarhet buitenland wenseht te gaan De notaris haalt zwijgend de schouders op Hij gevoelt allerminst lust metdien man daar over het al of niet geoorlooïde van een incognito reis te debatteeren o Maar ik stel er prijs op dat u weet waarom Ik zoo onveri acht vertrok zon Zorg er voor niet de slaaf te worden van uw dagprogramma Volg liever af en toe de ingeving van het oogenbUk Gi BUlt dan meer origineel en minder vervelend 7ijn FEUILf ETON der aan Jan en alleman het doel van mijn reis mee te deelen vervolgt Kalserllen hardnekkig Het ligt allerminst m m n bedoeling mij zelf een pluim op den hoed te steken maar Ik gelooi dat Ik met dat zwijgen mijn land een niet onbelangrljken dienst heb bewezen Welkom thuis De wondeirlUIie belevenigsen van dr Kalserllen door WILL AMBERG 10 Wie was Eduard Stolzenberg En wie was die andere Heinz Kalserllen die daar tn Berlijn op naam van zijn Starnberger naamgenoot schulden maakte en deze op dleaas kosten betaalde Men heeft chandelijk misbruik gemaakt van mijn naam valt Kalserllen uit Van dat geheele vonnis is geen woord waar Waarom bent u dan niet in beroepgegaan vraagt de notaris Ik kende dat vonnis Immers absoluut niet Maar men heeft het u toch doentoekomen Men heeft het niet mij doen toekomen maar Iemand dte wederrechtelijk van mijn naam gebruik heeft gemaakt Weckerle is nog niet direct overtuigd van de waarheid van deze bewering Iedereen die schuldig wordt verklaard pleegt te beweren dat hem onrecht is aangedaan Tja maar als u zichzelf voor onschuldig hield waarom hebt u 2lch dan niet tegen den executorlalen Straks vertelt hij me nog dat hij met een of andere geheime diplomatieke opdracht belast is geweest denkt de notaris met cenig geamuseerd maar tevens nieuwsgierig scepticisme Nu mijn werkzaamheden zoo goedals geëindigd zijn kan ik daar rustigover spreken gaat Kaiserlien voort ennu maakt hij den notaris deelgenoot vanzijn onderzoek in Palestina voor het Sulfide syndicaat Dat waren toch Inderdaad feiten waai van men de beteekenls niet kon onderschatten dat wekte toch geen vermoedens van grootspraak Weckerle had 1 den indruk dat Kalserllen niet loog Maar een ding begrijp Ik toch niet zegt hij als Kalserllen aan het eind is van zijn verhaal n l waarom u daarbij zoo 1 geheimzinnltj te werk ging Waa om 1 mocht niemand weten dat u la Palestina vertoefde Ik heb mij tegenover het syndicaatmoeten verplichten niemand behalvemijn secretaresst ï iets te vertellen over het doel van mijn reis en den aard van do mij opgedragen werkzaamheden Alles hing er voor het welslagen van do onderneming van af ol de noodlge discre tie in acht zou worden genomen Als Engelsche of merikaansche maatschap pijen er achter kwamen dat wij ons voor