Goudsche Courant, woensdag 11 januari 1939

Hongarye verantwoordelgii gesteld voor incident bij Nagygejoec Er wordt een schade vergoed in een officieel comnmmqué wordt mede edeeld dat het Tsjecho Slowaaksche nu i Sjifaterie van buitenlandsche zaken gistren Iden Hongaarsohen zaakgelastigde te Praag leen nota heeft overhandigd ter beantwoording van de verbale nota der Hongaarsche ll fegeermg d d 7 Januiri en tegelijkertijd ter èeantwoording van de nota der Hongaar iche legatie van 9 Januari De nota deelt lytoede dat ten aanzien van het incident van S Januari den Tsjecho Slowaakschen gezant te Boedapest opdracht is gegeven een star t ondernemen betreffende het incident in een nacht vksi Zaterdag 7 op Zondag 8 Januari by Nagygejoeic De Hongaarsche regeering wordt verant woordelijk gesteld voor dit incident evenals voor alle gevolgen voortvloeiende uit het verschrydai van de afbakeningslyn en den Ifanval op Jiet Tsjecho Slowaaksch gebied or Hongaarsche terroristen en geregelde oepen De geJant heeft tydens zyn démarche de officieele Hongaarsche autoriteiten in kennis g ateld van de bijzonderheden die aan den dag gekomen zyn betreffende die incident bij een onderzoek dat van Tsjecho owaakschenikant is ingesteld De TsjechoSlowaaksche regeering heeft voorts streng bevel gegeven dat alle mi imii e en veiligheidsformaties in de rensge eden er op op voorwaarde van reciproci it voor moeten waken d afbakeningslijn et te overschryden I e Bchadevergoedingseiseh wat den Hon aarachen schadevei oeiüngseiseh betreft deelt het ministerie n ede dat het incident van Munkacs van B Januari uitgelokt is door geweerschoten J n Hongaren op Tajecho Slowaaksche genCiirmes by het klooster van St Basilius tf odmonastyn Van Tsjecho Slowaaksche ae is op het Hongaarsche vuur uitsluid geantwoord om den Hongaren te be n op Tajechft Slowaakflch geibied door dringen De Tsjecho Slowaaksche regeoig kan derhalve niet verantwoordelyk fpe ld worden voor de ibetreurenswaardige tcidenten die zidh liébben voorgedaan I e Tajecflio Slowaaksche rej eeriug enacht oprfecht dat in het belang van betrekkingen van goede nabuurschap tusBchen de belde landen de incidenten Wanneer U zich moe e overwerkt voelt neenf dan eens Tonicum Noui Bespreekt 2 dagen tevoren Uw plaatsen want de stonnl op t groot Caasa 10 1 Tdef 2230 Voor Vrijdagavond noe een hc p rlit aantal plaatsen hcsrhilfViaar iOEDKOOPB EIGENHEIMERS klaar bloem en zonder rorst 20 pond voor 40 cent ALLEEN A van rWijk Naaierstfaat 5 Nog één week dus tot 14 Januari 20 korting op alle Dames Swift Schoenen voor hetere Schoenen Wijdstraat 23 Gouda Bestelt üw Brandstoffen bü JAC MUL SPOORSTRAAT 31 Tel 2955 Uitsluitend PRIMA liwaliteit Schouwburg Bioscoop Gouda Telefoon 37SO DINSDAG WOENSDAG en DONDERDAG BESLIST LAATSTE VOORSTELUNGEN VAN SfleeUWWitieiiileZeiiflDwergeD WIJ KUNNEN ONMOGELIJK PROLONGEEREN WEGENS VERBINTENISSEN ELDERS VERZUpiT VOORAL DEZE LAATSTE GELEGENHEID NIET VOOR DEZE WONDER KLEUREN HOOFDFILM WOENSDAGMIDDAG OM 2 UUR GROOTE MATINEE 37 WETnOE HACO THEXima 4a KLASSE 2 UIST DINSDAG 0 lANUABI ItM nOOQE PEEMICN t BOOD 3806 t 2000 1404B i 1600 10024 20388 f 1000 1823 6830 114U f 400 4774 13088 I 200 Ï8B8 11660 S 100 SS6 7472 7637 9710 IHM IIMV IfMl M1 1ST64 PIEMIKN VAN ƒ H 6 316 102 409 127 Ml 219 nas i s f m m sss 678 704 746 767 782 836 8 7 1078 H ti 888 889 929 048 046 947 OHfi 1070 1107 1116 1119 1120 1161 1189 1260 1368 1871 1878 1399 1426 1430 14a V 1441 1462 ISOö 1687 1603 161M 1623 1668 1670 1711 1819 1826 1827 1847 1H4K 1866 1877 1882 1884 1946 1963 2001 2003 2018 3067 2149 3209 2232 2242 2246 2247 3331 3361 3381 2394 2424 2426 2430 2459 2510 3673 2676 2613 2618 3660 3688 3713 2770 2783 2784 2810 3816 2976 3006 3037 3063 3188 3268 327Q 3277 aaHH 3341 3364 3366 3371 3410 3432 3466 3474 3906 3683 3663 8684 3693 37S0 3776 3784 8790 3868 3906 3011 3016 4015 4041 4044 4062 4091 4166 4192 4337 4268 4294 4 irti 4412 4688 4606 4721 4726 4733 4750 4777 4868 4936 4053 4994 5076 B116 5120 B144 5167 6186 6106 6337 5363 6296 6321 6323 6333 6376 5377 ft404 S454 6473 B493 6496 6516 6660 5683 5689 6717 6756 5785 5796 5814 5820 5834 5846 5862 6886 6048 5989 5996 6033 6067 6099 6127 6155 6194 6195 6196 6366 6267 6311 6330 6336 6887 6397 6424 6488 6460 6465 6495 6503 6636 6541 6560 6588 6603 6649 6713 6722 6733 6734 6760 6776 6778 6816 6853 6860 6864 6933 6934 6950 7002 70O8 7043 7065 7086 7093 7126 7300 7208 722S 7284 7316 7426 7489 7508 7506 7517 7623 7637 7561 7688 7589 7600 7614 7646 7656 7679 7680 7706 7709 7740 7779 7806 7810 7033 7944 7049 7978 8060 8069 8093 8105 8113 8190 8364 8269 8272 8276 8286 8314 8329 8333 8338 8341 8393 8411 8414 8437 8430 8484 8487 8581 8612 8616 8679 8731 B748 8749 8806 8860 8886 8021 8084 0013 9036 0040 9140 9147 9186 9338 9296 B346 9407 0460 9452 9480 9487 9480 9669 9572 9620 0689 9706 0736 9748 9751 9781 9790 9795 9810 9818 9848 988S 9889 9897 9932 9964 10003 10142 10155 10106 10202 10211 10313 10246 10367 10276 10284 10334 10381 10460 10468 10474 10636 10537 10677 10805 10673 11 724 10731 10352 108B8 10929 10939 10957 10971 10974 11013 11016 11019 11073 11109 11132 11173 11103 11238 11249 11287 11306 11394 11413 11443 11443 11456 11471 11523 11535 11602 11656 11666 11674 11675 11703 11733 11736 11764 11771 11803 11804 11824 11880 11803 11913 11922 11066 11083 12006 12020 12074 12088 13092 12100 12117 13180 12191 12210 12256 12267 12371 12306 12316 13378 12391 18407 12415 12431 12457 12471 12487 13635 12558 12 55 136B6 12697 12702 12750 12768 12789 12798 13961 12059 12990 13071 13107 13209 1327B 13313 13395 13409 13413 13444 13451 13481 13494 13548 13689 18610 13671 13706 13747 n7B5 13771 13776 13787 13824 13856 13864 13912 13913 13970 13097 14076 14124 14152 14204 14269 14200 14292 14329 14346 14436 14440 14460 14490 14495 14496 14639 14548 14583 14613 14628 14690 14714 14741 14766 14830 14870 14885 14892 14031 14942 14986 14993 14990 15006 15009 16011 15018 15034 15045 16136 15226 15253 16279 15304 15317 15386 15399 15433 15437 15478 15505 15533 15551 15555 16600 16714 15735 15736 15742 16795 15798 15315 16839 15926 15997 16007 16014 16074 16120 16148 16288 16304 16S08 16310 16340 16361 16382 16392 16400 16406 16440 10488 16508 16523 16624 16639 16616 16639 16643 16650 16662 16669 18802 16848 10899 16933 16976 16976 16990 17006 17023 17029 17063 17083 17108 17119 17125 17129 17136 17220 17250 17370 17296 17319 17347 17353 17410 17446 17471 17622 17585 17686 17622 17668 17702 17703 17783 17796 17840 17911 17920 17924 17952 18013 18039 18050 l8 60 18077 18096 18130 18134 18189 18216 18217 18233 18240 18241 18272 18283 18325 18332 18340 18353 18377 18383 18386 18426 18431 18458 18464 18468 18472 18502 18633 18534 18539 18566 18668 18572 18587 18601 18606 18632 18694 18760 18757 18758 18763 18857 16046 18974 19015 19038 19066 19076 9107 19143 10163 19210 19237 19246 19304 19340 19386 19389 19428 19500 19540 10558 19584 19587 10611 10623 19638 10639 19653 19656 10660 19759 19833 19888 19962 19970 19074 20040 30078 20100 20113 30122 20147 20196 20206 20236 20347 20260 20353 20386 30473 20481 20488 30652 20fal9 20628 30636 20638 20681 20728 20757 20758 20785 30707 20810 20901 ïl erbet vorige lijst 49654 m z 19664 18031 ni 8083 Hollandsch Kleedinghuis Klumpers Kleeding BLEEKERSSINGEL 56 GOUDA gesloten huis t o Gemeente Zweminrichting Onze BALANSOPRUIMING zal geweldig zijn ZOOLANG DE VOORRAAD STREKT bjnden vij BIJZONDERE KOOPJES aan Wanneer U hiencan wilt PROFITEEREN ttdoi wU U aan SPOEDIG l konimn Het beteeke f Uw voordeel KAAS BOOG AZIJN maiil l lol é mmmm az WiS VERUAGO m verder In alle afdelingen van ons Huls l ullengewene aanbiedingen legen enorm lage Oprulmingtprljxen 1 GEmzpN m modehuis DEN HAAG VEENESTRAAT vereeniging voop ï acultatieve lijkverbranding Minimum contrih ƒ 1 50 p j teven voor echtgen en minderj k Tarief voor leden Crematie dragers en orgelspel in totaal ƒ 82 60 voor niet leden ƒ 166 InliditingenbladeB en inl omtrent het verzekeringsf ondi ko ooa verlnijgbaar by de afde ling secretareu HttirMleiiuiutel 87 UHU U dm oUeAteMeti Shfyuiger Koopt dan een Miele tegen de nieuwe verlaag de prij zen 3deaal Fl 36 25 Model l Ft 45 25 Metlor Fl 5a25 MeliorLuxeFL55 25 Model K FLZa Onderga de opwekkende en versterkende werking die lichaam en geest nieuwe krachten schenkt Ondervind den weldadig kalmeerenden invloed op Uw zenuwen die U Rustiger fn beheerschter maakt Mo held en slapte verdwijnen doorTonioum Nouryl Eón theelepeltje vóór den maattQl BU alleapothekers en drogisten verk g baar é f 1 S0 per flacon Oubb flacon f 2i5 lialiiti m ét tdumneiu MU l Ar IUmb tF I M tmmaiiim WiMtft él maoMIt Gein htttr miaumw mar mÓofMft ftt U wordin MIets schenkt zooveel weerstandsvermogen tegen de gejaagdheid n ruste loosheid van dezen ttjd als Tonicum Noury Welk een weldadig kalmeerende werking op het xenuwst Isel welk een ruMgevenden Invloed op den geest welk een krachtige versterking Vbor het gfheele llchaami Tonicum Nouryl X verdubbel Uw enerfle fieem TONICUM NOURY 77e Jaarsrangr No 19929 Woensdag 11 Januari 1939 60OISC1HË MMNT InIEÜWS en advertentieblad voor GOUDA EN OMSTREKE Ibergambacht berkenwoude bodegraven boskoop gouderak haastrecht moordreciw moerca lEÜWERKERK OUDERKERK ÖUDE VATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen i t ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overat wa r de t bezoririnir per looper geschiedt Franco per post per kwataal ƒ 3 15 i Abonnementen worden daffelöka aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bii 0HZ6 agenten en loopers den boekhandel en de poatkantooren Onze bureaux zijn dagelUks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 AdÏ KTENTIEPRUS Udt Gouda en omfltreken befeoorende tot den iKaorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van kiiten Gouda en den beiorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer f 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bflalag op den pröa Uefdadigheids advertentiën de helft van den priis INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel maer ƒ 0 50 Opde voorpagina 50 hooger t i Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusachenkomst van soüede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de pJaatang aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceer prfis Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte wellicht mede in verband met den lagen priJBstand welke tot het vormen van voorraden aanmoedigde In elk geval doen de oorraadstatistieken uitkomen dat de zichtbare voorraden op het oogenblik gfo ter zyn dan een jaar geleden Volgens de laatste statistiek der firma During bedroegen de wereldvoorraden bü het begin van dit jaiar 7 8 millioen zak tegen een jaar geleden 7 millioen waarvan in Nederland S49OO0 tegen 262 000 Op grond van deze cijfers zou men derhalve kunnen Wggei dat er geen koffietekort bestaat Voor den Nederlandschen koffiehandel welke toch al reeds gebukt ging onder het verlies aan afzetgebied in Duitschland ook door inlyving van Oostenrijk en het Sudetenland lijken de vooruitzichten niet rooskleurig in verband met de verdere beperking van het verbruik in dit land CHAMBERLAN s REIS NAAr ROME Besprekingen aan den Quai d Orsay men dat doet viel er in het jongste verleden nog geen merkbare daling van h t kof f it verbruik in Duitschland waar te nemen Dat zal nu wellidjt anders worden en het laat nauwelijjp wijfel of op de koffiemarkt zal ditreen ongunstigen invloed oefenen Als gevolg van de gewijzigde koffiepolitiek van Brazilië in November 1937 daalde de prijs voor koffie en Brizilië zag in de eerste helft van het loopende oogstjaar 19S8 39 zyn koffieuitvoer met ca 75 pet stygen vergeleken met het daaraan vcwrafgaande jaar Deze gestegen Brazil iaansche uitvoer ging uiteraard voor een goed deel ten koste van den lexport van andere koffieproducee lende landen zooals Nederlandsch Indi van waaruit in 1938 belangryk minder koffie werd uitgevoerd dan in 1937 De total v reldexport van koffie nam echter toe zijde deelgenomen door Sir Alexander Cadogan Mlaurice Ingram en de Britsche ambassadeur te Farijs Sir Eric Phipps Behalve Daladier en Bonnet namen van Fransche zijde aan de besprekingen deel de se cretarisgeneraal van den Quay d Oraay Leger de adjunct directeur van politieke zaken Roohat en de directeur van het kabinet van den minister van buitenland se he zaken Bressy De besprekingen der Bntsche en Fransohe ministers die direct na aankomst begonnen eindigden om 19 uur 05 De Britsche ministers begaven zich daarop Ohamberlam vergezeld van Daladier en Halifax vjui Bonnet naar het station vanwaar zy met den trein van 19 uur 30 vertrokken Na de besprekingen werd een communiqué uitgegeven luidende Op doorreis te Parys oip weg naar Rome hebben de Britsche premier en LorJ Halifax van de gelegenheid gebruik gemaakt om van gedachten te wisselen op den Quay d Orsay met Daladier en Bonnet Deze bespreking stelde in staat volledig de Klgemeere identiteit te bevestigen der opvattingen welke tevoren was vastgesteld tusschen de beide seceeringen Omtrent de besppelygeni der Britsche en Fransche ministers verluidt nader dat de geheele toestand onder oogen werd gezien in het licht van de reeds genopien besluiten De Britsche minister gaven een overzicht van ihetgeen zij te Rome zouden zeg Algemeene identiteit van de opvattingen van beide regeeringen bevestigd gu zijn vertrek van Downingstreet voor zyn reis ndar Rome is minister president Chamberlain luide toegejuist door de menigte welke zich hier had verzameld Voor zün vertrek had htf tallooze teleI rammen ontvangert met goede wenschen Mevrouw Chamberlain vergezelde haar ohtgenoot tot de deur In zyn linkeVhand lield de minister pneaident de thans we eldberoemd geworden parapluie netjes opgerold Ook by het Victoriastation stonden honlerden om den mlmater president vaarwel te roepen terwyl iby een ander deel aft het station de werkloozen betoogden Ie betoogiera poogden het perron fe bereivanwaar de trein van den ministeriresident vertrok doch de politie wist dit iie verhmderen Op het perron werd de minister president groet door den Franschen ambassadeur orbin en den Italiaanschen zaakgelastigDe drie heeren onderhielden zich eeni en tyd vroolijk met Altaar Drie personen die in verband met de beoging bij het Victoriastation gearresteerd Ivaren zijn op borgatellmg vrygelaten Ohamberlain en Halifax zyn blijkene oen Havas bericht uit Park s om 17 uur 46 aan het Gane du Nord aangekomen i Vergezeld van Daladjer en Bonnet bega caar zij hebben begrepen dat iedere terroi istische manoeuvre op een onverbiddelijke onderdrukking zou afstuiten dezen keer een aanval hebben willen doen op de krachtige figuur die zich op doeltreffende wijze heeft verzet tegen de aanhangers van de IJzeren Garde en hun politiek Het plan Schacht Joodsche emigratieleening te vereffenen d or prysgeven van d€ai boycot Nieuwe anti Joodsche maatregel bij mislukking der onderhandelingen Bijzonderheden over bet vliegtuig Enkele bijzonderheden omtrent de Welhe mogen hier volgen De Welhe wouw m het Nederlandsen is een product van de Focke Wulf Flugzeugbau A G te Bremen welke o a de bekende vler motorlge FW 200 Condorverkeers vhegtuigen vervaardigt Zij Is een tweemotorlg oefenvUegtulg zooals gezegd voor e opleiding van vliegers en de andere leden van de bemanning van bommenwerpers en is uitgerust met twee met luchtgekoelde Argusmotoren elk van 240 pk De spanwijdte bedraagt 21 m de lengte ruim 13 m en de hoogte ruim 4 m Leeg bedraagt het gewicht 1890 kg de lading weegt 910 kg het totale gewicht Is 2800 kg De maximum snelheid bedraagt 258 km per uur de kruissnelheid afhankelijk van het motorvermogen bedraagt 210 238 km per uur De landlngssnelheld is 80 km per uur het vliegbereik bedraagt 740 km De romp welke rechthoekig van doorsnee is Is vervaardigd van gelaschte stalen buizen welke met linnen zijn bekleed In den neus bevindt zich een mitrailleurpost Daarachter bevindt zich een gesloten stuurhut welke aan twee personen plaats biedt De kajuit Is geheel Ingericht met richt en afweermiddelen draadlooae telegrafie blind vliegtnstrumenten enz Achter de stuurhut bevindt zich de tweede mitrailleurpost Do Welhe Is een laagdekker met eenigs ziitó Vvormigen vleugel wele ten deele verspannen is Het onderstel is Intrekbaar en heeft olie veering en oliedrukremmen In oorlogstijd Is dit type vliegtuig goed bruikbaar als bewaklngsvliegtuig Bovfendien kan er thans een nuttig gebruik van worden gemaakt als controle vliegtuig btj luchtbeschermingso fenlngen speciaal om het effect van een verduisterde stad van de lucht uit gade te slaan De Welhe Is bovendien goedkoop In onderhoud en exploitatie Voorts Is het vliegtuig gemakkelijk als drijverviiegtuig uit te rusten hetgeen dechts een verwisseling van wielen in drijvers van zeer kotten duur vordert Dit laatste Is dan ook de reden dat talrijke landen dit type vüegtulg bij hun militaire luchtvaart reeds gerulmen tijd m gebruik hebben o a Brazilië Argentliüë Zweden Hongarije Roemenie Bulgarije en TurkUè Nederlandsche boter op de Engelsche markt Waarom brengt zij minder op dan de Deensche Het Tweede Kamerlid Van der Sluis heeft aan den minister van Economische Zaken de volgende vragen gesteld Heeft de Minister kennis genomen van de mededeellng van den voorzitter van de Frlesche Kamer van Koophandel dat In 1938 de gemiddelde Leeuwarder comclasle noteortng voor de boter 803 cent per kg bedroeg terwijl de Deensche noteering in Hollandsch geld omgerekend 915 cent bedroeg Is de Minister bereid zijn meening te geven omtrent het oordeel van vorengenoemden botereSport dat de Nederlandsche boter haar goeden naam In Engeland alleen terug kan krijgen wanneer voldaan wordt aan de volgende drie eischen datumstempeling wederom invoering van restitutie van de heffing van den dag van productie en uitvoerverbod voor boter ouder dan drie weken Ais de Minister de meening van n voorzitter van de Frlesche Kamer van Koophandel niet deelt kan hij dan meedeefen hoe het betreurenswaardig feit dat de Nederlandsche boter op de Engelsche markt zoo veel minder opbrengt dan de Deensche moet worden verklaard Reuter verneemt dat de beraadslagirg welke Rublee vandaag zal beginnen geschieden zullen op de basis van een p i dat Schacht mee naar Londen bracht Tlublee heeft geen pasklaar gemaakt plan meegenomen Voor de vervolgden om geloof of ras Totale opbrengst Nationale collecte 47 1 033 6 igulden De totale opbrengst van de op Zaterdag 3 December van het vorige jaar gehouden nationale straatcollecte ten bate van de vervolgden om geloof of ras bedraagt naar thans bekend wordt ƒ 473 033 68 hetgeen neerkomt op een bedrag van 5 5 cent per inwoner of 25 cent per gezin Het Joodsch Comité voor bijzondere Joodsche nooden ontvangt van het totaal bedrag 5 dfiel dus rond 180 000 Het resteerende 5 5 deel al gelijkelijk worden verdeeld onder het Joodach Kindercomité het R K Vluchtellngencomité en het Protestantsch Chrlstelijk comité Deze drie comit s ontvangen dus elk rond ƒ 90 000 Van het totaal bedrag is afgehouden het geld dat reeds aan plaatselijke comité s In de grensstreken Is verstrekt In totaal is In looo van de 1080 Nedeiv landsche gemeenten gecollecteerd De provincie Utrecht bracht op 31 85128 dat ts 6 9 cent per inwoner waarmede deze provincie de kroon spant De tweede plaats wordt ingenomen door Zeeland Zuid Holland en Friesland onderscheldelijk met ƒ 17 306 78 f 142 364 39 en 28ö35 94é Alle drie provincies per inwoner 6 8 cent Daarop volgen NoordlHoUand met ƒ 1CGM3 I9 per inwoner 6 6 cent Gelderland met ƒ 6507014 per inwoner 69 cent OverIjsel met ƒ 5l i27 98i per inwoner 5 6 cent Groningen met ƒ 21 637 95 per inwoner 2 7 cent Noord Brabant ƒ 5 37116i per inwoner 2 7 cent Noord Brabant met f 17 421 111 per inwoner l a cent Limburg met 9 256 58 per inwoner 16 Van de gemeenten heeft Zutfen het grootste gemiddelde per inwoner n L 55 2 cent AANSCHAFFING VAJ DUITSCHE MILFTAIRE VLIEGTUIGEN Voor Soesterberg zijn drie FockeWulf Wei he vliegtuigen besteld Naar wij vernemen heeft het depaite j ment van Defensie drie Fócke Wulf vliegtuigen van het typö F W 58 Welhe besteld ten behoeve van de vllegopleiding bij de luchtvaartbrigade te Soesterberg Met deze bestelling doet een geheel nieuw type vliegtuig zijn intrede bij dft Nederlandsche luchtstrijdkrachten Het zal gebruikt worden als overgangsvUegtulg ten behoeve van hen die deel zullen uitmaken van de bemanning van de Fokker luchtkruisers T 5 Verder zij er hier op gewezen dat thans voor de eerste maal in de geschiedenis van de Nederlandsche militaire luchtvaart buitenlandsche vliegtuigen worden aangeschaft Voor de marine tn Indiê zijn zooals men weet Domlervliegbooten hier te lande In de maai waarvan een ouder type reeds meer dan tien Jaren geleden In gebruik was Een J twee motorlg overgangsvUegtulg is even 1 wel bij de Indische militaire luchtvaart niet In gebruik ofschoon het als oplel j dlngstoestel voor de zware Glenn Martin bommenwerpers uitstekende diensten zou kunnen verrichten Het is evenwel niet j onmogelijk dat men in de naaste toekoon t tot aanschaffing van vliegtuigen van dit type en merk in Indië zal overgaan Wij herinneren er nog aan dat gedurende de luchtvaarttentoonstellii Avla in den zomer van 1937 met eeai Welhe op Ypenbi irg Is gedemonstreerd Het plan van Schacht dat beschouwdwordt alal een maximum der Duitsche eischen wordt in zijn tegenwoordigen vormonuitvoerbaar geacht Het verluidt dat Pchacht te kennen heeft gegeven dat zlin jplan niet het laatste woord van Duitschlan lin deze aangelegenheid inhield en Chamberlain en Halifax zich van het j n en Daladier en Bonnet bleken het vol ation naar den Quai d Orsay zy trokken komen eens met het Britsche standpunt lich nmiddellyk terug in de iSalon de la béien gelooft da Daladier en Bonnet een uit potonde waar hun de thee werd geserreerd Aan de besprekingen der Britsche en nsche minister werd van Eng lsche eenzetting hebben gegeven van hun stand punt ten aanzien van de Italiaansche eischen en dat de Britsche ministers het daarmede geheel eens waren Tsjecho Slowaaksche antwoordnota geregeld worden tot voldoening van de beide partijen Bijgevolg herhaalt zy haar voorstel t etreffende een onderzoek door een gemengde Hongaarsch Tsje choSlowaaksche commissie Zij is bereid de oplossing van de verantwoordelijkheidskwestie te laten afhangen van de resultaten der voorgdfftelde gemengde commissie van onderzoek Voorts herinnert de Tsjecho Slowaaksche regeering aart dei door beide regeeringen aanvaarde verphchtii gen by de arbitrage van Ween en Ter voorkoming van een hernaling van grensincidenten stelt zy vo jr oen neutrale zone in te voeren ter breedte van 150O meter ter weerszijden van de gc heele afbaken ingslyn van Sub Karpathisch Rusland De Tsjecho Slowaaksche regeering hoopt op deze wijze uitdrukking te hebben gegeven aan haar verlangen volledig en objectief de incidenten te liquideeren en te na de normale opbouwende betrekkingen tu ischen beóde landen voort te zetten Voorzorgsmaatregelen in Roemenië Berichten over samenzwering tegen den koning tegengesproken De bedrijvigheid der politie len de buitengewone voorzorgsmaatregelen in Boekarest sedert 5 Januari telkens wanneer Koning Caral zich ergens heen begeeft wekken den indruk dat de autoriteiten in het by zonde bevreesd zijn voor misdadige voomem n3 tegen den vorst De ontploffing die 7 Jan in een huis te Boekarest is geschied wero algemeen beschouwd als een mlsluKte aanslag Voorts liep het hardnekkige gerucht da cp 8 Januari ter gelegenheid van het Driekoningenfeest eenige jongelieden onder leiding van een officier een samenzwerinjr voor een aanslag zouden hebben gesmefd Eenige ureti voor de plechtigheid zouden zij zyn gearresteerd en onTOiddell jk aan het gerecht zyn overgeleverd Intusschen spreken officieele kringen categorisch alle berichten omtrent een samenzwering teg n doch zij erkennen dat politiemaatregelen moesten worden genomen en dat ettelyke arrestaties zyn verricht Deze tami van zaleen is een gevolg van de jongste geibeurtenissen De dood van Codreanu en zlJn medebesehuldigden wordt door hun vrien oen in binnen en buitenland smartelijk ge oeld en gaat in Duitschland gepaard met heftige commentaren De agitatoren zouden Het Duitsche voorstel voor een Jooil Bche leening ten bedrage an een halfJi millioen pond sterling terug te betalen toor een extra uitvoer doet het pro bleem rijzen hoe deze vergroote afzet in het buitenland zal worden geregeld Naar het schijnt stelt Duitschlatid zich voor dat de Joden over de heele werela bereid zullen zün den boycott van Duitiche goederen te staken teneinde hun broeders in Duitschland te helpen Doch zelfs indien het wereld jodendom zou willen zou het dan in staat zyn een dergelijke leening op te brengen Er is goede reden om aan te nemen dat de hulpbronnen der buitenlandsche Jodei teeds zyn opgedroogd door de hulpverleening aan Duitsche Joden Dan wordt gevraagd hoe oudere Joden die Duitschland riet verlaten gesteund zullen worden terwyl het Duitsche plan inzake een emigratie over een tijdvak van drie jaren eveneens ver scheidene kwesties opwerpt Naar het schijnt is de organisatie van het financieele deel vaTi het plan zeer ingewikkeld en vaag Duitschland stelt vour het in handen te stellen van een groep trustees o w een buitenlander Intusschen heeft naar verluidt dr Schacht de zeer bepaalde verzekering gegeven dat er geen verdere antiJood FEhe maaitregelen in Duitschland zullen worden genomen aleer de onderhandelingen voor een emigratieleeniuig definitief zullen zün mislukt Het is niet zeker of Rublee en zyn cotlega s leden zullen zien van de Joodsche gemeente te Berlijn och het is in ieder geval zeker dat zij zich niet dan met tic volledige goedkeuring der Duitsche regeering met hen in verbinding zullen stellen Na de besprekingen zal Rublee eerst in den kleinen kring van zyn commissie welkp op fi3 Januari te Parijs bijeenkomt verslag uitbrengen waarna op 26 Januari te Lon den een voltallige vergadering van de commissie zal worden gehouden Te Berlijn zullen geen mededeelingen norden gedaan over het resultaat der besprekingen DUITSCHLAND RANTSOENEERT HET KOFFIEVERBRUIK Nederlandsche koffiehandel zal hieronder lyden De berichten dat in Duitschland het koffieverbruik wordt gerantsoeneerd zullen wel weinig verwondering wekken Sedert men i dit land op alle mogelijke artikelen welke moeten worden ingevoerd gaat bezuinigen Ock et prod ct koffie doet wel uitkomen hoe buitengewoon ontwrichi d wereldhan jel is Sedert 1931 heeft Brazili ongeveer 65 millioen zakken koffie van inferieure kwaliteit vernietigd terwijl men nu van den anderen kant in de koffie consu meerende landen waartoe Duitschland In de eerste plaats moet worden gerekend tot beperking van het gebruik overgaat tn het afgelooipen jaar werden in Hamburg byna 2 9 millioen zak koffie ingevoerd tegen 2 5 millioen in 1937 Daarbij moet uiteraard de vergrooting van het rijk i aanmerking worden genomen maar ook als