Goudsche Courant, vrijdag 27 januari 1939

67 30t 276 3 0 328 342 353 Jöa 418 661 ioa 711 l 5d 104Ö 106 1453 1571 1M6 10o8 lUtiti 3043 iü8Ü 2120 2167 ilTi 3191 2381 318 2514 385 2508 3633 iuoa 3821 262 164 31 I0 JJ4 J511 3548 3660 3706 3718 4278 4i9J 4370 4jU 4ijy 4Ö J 4627 4 fi9 4881 4943 49 J1 5J24 b2Ja i 28 63J4 5J7U 5688 BQtJ 6722 675J j793 j934 6J Ö 0984 U3Ui 0421 6443 0728 0772 7106 7118 7119 716J 7209 7770 7H t 78Ü4 8228 8313 86JU 8747 8824 BH J4 8UJ5 8 1 51 8 03 8982 ÜQiH JIÖ7 DJU 922 9248 0204 0368 9404 9448 0722 7ai 9338 98 1 lUoO ÜÜ21 laoji 100J4 0063 1 1 8 1 HiJ 1 30J Alleen Vrydag en Zateidag Afgehaald uit de winkel ZAANSCHE KOEKEN per bus 19 ct BORSTULEVELLEN 2 ons voor 19 LEIDSCHE KAAS per pond 14 belden 21 No 19943 77e Jaargang Vrtldag 27 Januari 1939 UE SPAARZEGIiLlvAS MAA rSCIIAl l l DU EENDRACHT m eefi 6 renteTerfoeding aan haar spaarders eischafflnl van bulahoudeUJke loederen Wie nof y cev lUn adres op aan baar spaarders en levert bemlddetlnr bU de aannlet tot haar elllinten behoort ShMCSS W AMSitküAM l Oni iil AM i u i AKNIlhM V Doe net als ie4£reen haal voor 40 cent EIGENHEIMERS klaie bloem NATUURLUK Wi V WIJK Naaierstraat 5 SCH0UWL5ÜRG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 3750 Vanaf Vrijdag 27 Januari t m Dinsdag 31 Januari een Super Universal Picture Moelcr Vrolfjitcr Geestiger 1 ittOt b ZONDK OCHTFNI 10 SO DE AVONfUREN VAN DUIKBOOT Ot met PAT O BRIEN WntNSIMf 2 l UR MATINH mit HHIRItY TfMPIl in ZW£RFST£RTJE Thalia theater ï S sé6e VANAP VRIJDAG 27 JANUARI 11 i CNlEEEN WIJ HET ONOVERTREFBARE lACimCCFS HEINZ RUHMANN GENTLEMAN VAGEBOND UEINZ RDIIMANN wordt bügestaan door PAU IlttKBIGbl en den Jongen Weensen acteur HANS HOLT zU vormen ht trio vrolijke vagebonden dat vla diverse komische si uatlr de we aflegt naai avontuur en geluk n Film vol zonnijje humor geregisseerd door den 6ero mc ii GEZA VON BOLVAHY Gcntlenum Vatebond een rolprent waarvan U aou wensen dat nU tweemaal zolang duurde Vrijdag Propaganda avond Prijzen 25 40 60ct Uese lüm en ons schitterpnd bU pro framtuik kunnen wy met een gerust hart aanbevelen ala een KtaixAt ont spennlnf ook voor Uw kinderen I ÜEOANQ ALLE LEKPnJDEN GltATIS FIETSENSTALLING AANVANG 8 uur 15 ZONDAG V AF 3 UUR DOORLOPEND Woensdag om 2 uur grote Matinee Alle leeftijden Bespreekt vooral tlldlg uw plaatfien De belangstel Ing voor dece buitengewone prachtfilm is geweldig Cassa open dagelijks van 11 tot 3 uur Verwacht Het geweldige werk der Tobls CIRCUS BEI7I GERS met HaiM Alben en het grote Jsblleam werk d r Metro Goldwyn Mayer MARIE ANTOINETTE met Norn Shearer en Tyr In aantocht ZONDAOOCHPEND 29 JANUARI OM 10 ITOR GARY COOPER en MADELEINE CARROL In de grootste sensatie film CniNEFS GOUD Tyrone Power Ook THE DK1TM met Sih Vrijdagavond populaire prijzen 2 5 40 60 Ct KAAS BOOG AZIJN 37e WETTIGE HACO TIEKKINQ 5 ELASSE 4 U ST THEttKlWa VAN DONDEBDAG 28 lANUABI II HOOOE PBEMICN f 1500 18409 I 1000 6527 9283 17100 f 400 1634 2859 8758 16923 19563 f 200 627 1088 6491 1j93S 16311 19231 100 3678 4339 5841 10j15 14388 20160 30731 PBEMIEH VAN f70 46 63 183 259 313 347 383 463 473 1187 269 1300 1423 IS S 16jÜ 1720 1768 3304 2339 3403 2427 3512 3 49 2640 2667 Jl93 3388 3446 J57Ü 36JU 4157 4333 4373 4501 4707 4935 4990 5081 5088 511Ü j326 0375 531U 5426 5448 5500 5513 b5j9 6844 6800 5873 6360 6380 6416 0680 6643 6663 1033 7173 T3J 7731 7793 7831 7848 7993 8151 8387 8016 88 3 8981 915b 960 r 9650 9665 9 73 10083 10401 1U60j 10588 10676 108Ü9 11 47 11343 11374 11017 11510 116 2 1171 8 13054 12330 12780 13163 13470 13723 Ï3 4 13760 13833 13843 1JÜ6J 13877 14023 14U16 14076 14362 14414 14476 1 46 ü 1364U 145Ö5 14660 14853 1 928 14939 14958 10015 16130 16352 It41u 10516 16646 16785 16 15 16910 16964 1Ö974 17134 171 4 17349 1 438 174B5 1747Ü 17oü2 17795 I7B9Ö IKÜ87 18334 18231 1 4 3 18506 18917 19157 19391 19480 1Ö547 1J635 19030 1J7J9 1993J 1JÜ30 19937 19945 19Jt3 19972 1J9H8 19991 20043 30104 30141 20198 20235 30337 2035Ö 30434 20615 20830 30841 aoBflJ 3J9Ü8 GEEN PBEHISN mm EEIS WAT D lESPIUIIT DOOR BIJ ALBERT HEIJN TE KOOPEN 644 1787 20 036 gul 6 3149 4M8 ÖJ46 fiQSa 7007 8978 LEIDSCHE KAAS GOUDSCHE KAAS 40 + VOLVETTE GOUDSCHB KAAS CHOCOLADE HAGEL GDLDERSCHE WORST DIK VET SPEK MOOIE PRUIMEN S WITTE BOONEN APPELSTROOP Ooze Kwartjes Reclame verleDgd Tot en met ZATERDAG kunt U nojt profiteeren van de Enorme koopjes Doe Uw voordeel J84i 1UJ81 11003 11054 11004 11099 linm IIHO tl 47 11332 11 61 1U73 11379 11343 11344 11375 1138 11404 U4iT 11431 11633 11563 11586 1166Ö J1734 11741 1 7C7 117J2 11800 11017 118C9 11870 IlO iS 11060 11073 11900 1JÜ02 1 07 1 030 12136 12318 12 34 12284 132J6 12300 13308 U Ül 12408 I2i 4 I2JÜQ 11 84 12890 129 8 139G3 13966 12970 13054 11070 9165113319 1 13358 1336Ü 13203 13297 13326 13368 mOO 1J418 I34J0 USai 1366Ö 13666 13fl0o 137B3 13785 13703 1 lUU 13012 13830 13872 13879 13900 13944 14061 14109 14108 H2 9 14204 14318 14321 14323 1433Ö 143J3 14354 14360 14405 14448 14460 14451 14458 14473 14530 14531 14665 14676 14738 14841 14874 14935 15054 1512J 151G3 1Ö1J6 15203 15227 15276 15335 15J44 15351 15366 15388 15402 15401 15471 16474 15487 1 21 66a7 16613 15626 15703 15753 15791 15848 15910 15937 15D61 10006 16010 16013 16038 10I6Ü 16189 16232 16370 16293 iU 16389 10399 J0424 16430 16517 16658 16669 16760 16778 10806 16829 16a33n6J3l 16994 17003 17038 17005 17164 17171 17219 17391 1 443 175 1 17517 17628 17GJ5 17646 17053 17765 177D1 17846 17804 17034 18014 18030 18014 1B15 5 18193 18287 181 2 1815 18443 IflMB 18489 18501 1B61Ü 18670 18654 18083 18688 lB7r5 I883Ü 18831 1B636 18893 18912 18027 18034 18977 19002 19035 iSUfl 19237 19239 1JJ17 IBJ54 19393 19429 10446 19454 105117 19B97 19643 19726 19730 19757 19843 10884 19925 3004 120 30136 20168 30173 20194 30202 20357 20300 20741 31 7fl 2 609 30060 30744 30838 30839 3Ü84S 30800 30B7Ü 30873 308 H itOBfi Albert Heiji L MAAKT U HET LEVEN GOEDKOOPERI Ti 61 J ALBERT HEiJN s KOFFIE EN THEE T DE KRACHTIS8 TE EN DE GEURIGSTE Gevestigd Or P BELGRAVER KEEI NEUh OOllARTS FLUWEELENSINGEL 60 t huiïe van A H Howeler Keel Nei Oorarts Spreekuur ledeien werkdae van 13 14 uur DondeidagB bovendien im 11 li uur Spieekuien vooi on en minveimogenden nader te regelen TE KOOP ef TE HUUR eviaagd een groot pand fabrieksgebouw of iets deig l jka Centrum King houdt U fris en monter Bneven no 301 Bur Goudsche Coulant Markt 31 Gouda KING PEPERMUNT Een natuinlijhc verkwikkinii ViNÜUiA CIE FABR f AN KING ftHMAJHT SNUK UITSLAG Ga naar ANTON COOPS en haal een tube DARODERM ZALF r 35 cent U zal versteld staan SUCCES GEGARANDEERD COMDOrt HUISHOUDZEEP maakf zelfs het tiards+e water zoo Z ACHT als RECiENWATER Ziedoar het geheim waardoor CONDORZEEP éa overvloedig wollig schuim geeft dat lang bli ft staan en ütle vuil losmaakt De pri s per zwaar W dubbel stuk is slechts IV Frooi J IUJIU Mooiincht aordewark VO AgO t THEEPOT voor 40 bom l fi SUIKERPOT 20 MELKKAN 20 G NboR HUISHOUDZEEP u ZEEPFABR DE HAAS VM4 BRERO APEIDOOIN itisft eODMHG CODMNT REUNIE 1 iinaf r dag i7 tot nn nu t DliiRdtj r HIRLEYTEMWI FILMLANDi FIR5TLADT ZWEPF5TEWi NIEUWS en advertentieblad voor gouda en omstreken lilliKaof slNNYBRC Kf JïlERGAMBACHT BERIffiNWOUDE BODEGJFU HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ift H 1wii le Hoofdfilm I Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2Jt6 per week 17 cent overal wa r de hêiorltoï pet looper geschiedt Franco per post per kwataal ƒ 8 IB Aboimementeii worden dageHjka aangenomen aan on Bureau MARKT Jl GOUDA hö onïe agejiten en looperB den boekhandel en de postkantooren On bureaux njn dagelUlu geopend van 8 uur Administratie en Redactie Telef latere 27 6 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRUS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den bezorgkring i 6 regels ƒ 155 elke regel meer O 30 Advertentien in het Zaterdagnummer 20 beslag op den priJs Lsefdadigheida advertentien de helft van den prifs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN X i regels ƒ 2 25 elke regel meet ƒ O 50 Op de voorpagina 60 hooger ROCHEH HUDSON ROBERT WILCOX BORRAHMINEVIICH ƒ n illn Mondharmon kanM Toegang voor Meien IwfUji Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daag vóór de plaatsing aan het Bureau z Jn ingekomen teneinde van opname verzekerd te z n Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerdenprfls Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte dedigen van gebieden die een erfdeel vormen maar tevens dat ik die aolida riteit verdedig die zich langzamerhard gevestigd heeft tusschen het moeder land Frankryk en alfe Fransche landen die geboren zyn aan de overzyde der zee door denzelfden vryheidszm n hy besloot aldus Ik vraag Frankryk eens gezind te zyn voor de verdediging van zijn mateneele Ryk en vooral voor de verdediging van zyn ideaal dat het i iet Bucces heeft verdedigd in een minder harde wereld maar dat het bereid is te verdedigen in een wereld die hei teeken an het geweld is getreden Motie van vertrouwen aangenomen Meerderheid van 132 stemmen De Kamer heeft daarna met 364 tegen 232 stemmen haar vertrouwen in de regee nng uitgesproken De tekst van de motie luidde zooals reeds gemeld als volgt De Kamer keurt de verklaringen der regeering goed vertrouwt op haar waak raamheid om de onaantastbaarheid van het Pransche ryk en de veiligheid van zvJn ini penale wegen te handball weigert iedere toe oegmg en gaat over tot de orde n f Pn dag Betoogingen in Rome Na den val van Barcelona l e menigt roept Mtx Fsrljs en Naarfiiuiia IX val van Barcelona la in Rome In extra cditlea bekend gtunaakl Creestdrll tig werd van lal van Vcnui en de vlag uHgestoken Rteüs tegen zts uur deö iiüüdagb Kwamtn stoeien zwarthemden bijeen die naar de Plaaza VenLzla zullen optrekken Mubboluii vernam het nieuws van den val van Barcelona toen hij aan t skieen wai gp den btig iermiiullo bij Rome Hij keerde teri tond ttrug naar het Pa lazzo Vtntzia Men wijst er op dat ook ditmaal de Itallaansche legtonarlssen belangiijk bijgedragtn hebben tot dtu iitaeiiaiig der legeertngstroepen In Ca talonië Om kwart over zeven terwijl een oJi telbaro menigte zich op het plein voor zljn paleis verdrong verscheen Mu solLal op het bdlLun waar hij lang en luide werd toegejuicht Uit de menigte klonken kreten Naar Parijs naar Parijs üroepen Italiaan sche olllcleren schreeuwden terwijl zy op het verschijnen van MussoUnl wacht an Parijs Tunis MussülLnl spiak dt menigte als volgt toe De kreet van uw trotsche gerecht vaardigde vreugde vermengt zich mtt den kreet die opstijgt uit alle steden in Spanje die thans bevrijd zijn van dt schande der rooden en met den kreet der anti bolsjewlsten van de gehcele we reld De bchltterendc overwinning var Barcelona vormt een nieuw hooldstuk In de geschiedenis van het nieuwe Euro po dat wij bezig zijn la het leven te roe pen Door dt prachtige troepen van Franco en onze stoutmoedige leglonarls sen ii niet alleen de regeering van Negrln veisla4en maar bijten nog veel anderen onzer vijanden in het stol De leuze der rooden was no paaaran zij komen er niet door wü aijn er dpor heen gekomen en Ik zeg u wÜ zuUen er door heen komen Na deze toespraak barstte het gejuich opnieuw los Tientallen malen keerde Ongestoorde intocht in Barcelona FRANKRIJK ZAL ZIJN ONAFHANKELIJKHEID BLIJVEN HANDHAVEN Spaansche grens waren vanochtend in dichten nevtl gehuld Het was n voort durend komen en gaan tusschen Perplgnan en I lgticras De minister presides Negrln en Dei Vayo minister van bultenlandsche zaken begaven zich Iji den loop van den ochtend naar Pcrplgnan terwijl de Fransche ambassadeur te Bïircelona Jules Henry die van Port Venrdres kwam te half twaalf de grens pas scerde Aan de andere zijde van den bergketcn heeft men geen groepen vluchtelingen wajjgenomen Volgens mededeelingen van uit Spanje komende reizigers worden aan de grens de vluchtelingen In kampen opgenomen Het be tieft hier ovcial vrouwen kinderen en menschen op leeftijd Opmarscti gaat verder De rechtsche troepen rukken ook aan het front In Estremadura op zoo wordt te Burgos gemeld de vijand wordt uit vcrbchllicndc centra verdreven Te Val w quillo los BlasQuez waai de regeerlngs troepen hun laatsten aanval hebben gedaan hebben de troepen van Franco een tegenaanval gedaan en alle verloren ge bied heroverd De regeerlngstroepen leden zware verliezen Aan het front tn Catalonië wordt de opmarsch voortgezet Vrouwelyke stoottioepen deelen levensmiddelen uit 1 inksche troepen trekken naat het Nooiden terug Vele vluctitellngew De eenlieden van de vlooMvan Franco stoomen thans de haven vjii Baicelona binnen g jhccl gepavolseftrd met de roodgouden kleuren van dt vlag van het rechtsche Spanje De vliegtuigen van de luchtvloot van Franco voeren acrobatische toeien uit boven de stad De rechtschtn hebben alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen om wan ordelijkheden te voorkomen Do nieuw benoemde burgemeester heeft overal In de stad guardla civil en speciale poll le geplaatst om te zorgen dat niet wordt geplunderd Vooral bij de plaateen waar voedsel wordt uitgereikt is politie gest i tioneerd aangezien de uitgehongerde bevolking hier haast niet te houden is Het intact gebleven leger zal naar hunmeening stelling kiezen ten Noorden van Barcelona De regeering Negrln heeftzich te Figueras gevestigd Nog voartdurende komen daar de vluchtelüiii instroomen aan De bergtoppen aan de Pransch Niet inmejnging gehandhaafd Maar trankruk kan met toestaan dat zUn verbindingswegen met Noord Afrika worden bedreigd Aiutie van veiiruuwén aangenomen Viaterenmiddag ia ilt 1 ruimche Kamer bijeengekomen In verband met de aangekondigde rede van Bonnet den mt oiflter van buitenlamlsche zl en bestoi J er groote belangstellmg van de s de van het publiek en de tribunes waren oveiv 1 De meeste leiien an het corpa diplonm tique waren aanwezig Mimster Bonnet gat ui z n rede als zu eersten indruk te kennen dat allen het eens njn over het doel dat moet wor ltn Deretkt i 1 de handhaving van do grooi heid van het vaderland Hoeveel verschil van meening bestaat er echter ten aanzien van de middelen welke moeten worden g bruikt om dit doel te bereiken Wy lebb i getracht de internationale betrekkingen iV ue basis van gerechtigheid op te bouwt n uoch er hebben zith coiülicten voorgeaaa Ulereer t hel Isjecho ijlowaakache Aii men de overeenkomst van MUnchen beoor eelt moet men terugdenken aan de besetting van het Hynland en de febeurtenis sen waarbij tirankryk rechtstreeks belang naü maar waartegen het meende zich met met geweld te moeten verzetten l e feiten nebben bewezen dat Daladier gelyk hu Loen ix i naar MuiiLijen guig om een accou u tot behoud van den vrede te tetkenen AUea was klaar voor een mvftl m Isjecho blowu kye Het tranache leger zou oP de bien Xnedlinie zyn gestooten en vrywei ille t ebben gestaan Tijdens de Tsjecho Slowaaksche cri Bia ia de waarde van de Iransch Brii sche vriendschap gebleken Deze vriend schap is de hoeksteen der iransche poU tiek Onze twee democratieën koestaren hetzelfde verlangen om den vredt t behouden maar zy willen haar erfdtcl ongeschonden bewaren Bonnet herinnerde vervolgens aan de woorden van Chamberlain die gezegd heelt dat de V ransch Britsche betrekxingen het kader van normale diplomatieke vor plichtmgen verre te buiten gaan Het b loelc van het Bntsche koninklyke paai lieeft deze vriendschap geïlluBtreerd Bon net zette uiteen hoe frankrijk en Eng land op elk terrein besprekingen hebb n aangeknoopt met het doel hun politiek m overeenstemming metelkaar te breng n In geval van een öftlog zouden al hun brachten naast elkander staan Die krach ten moeten P h ® hoogste peil gebracht worden i rankryk heeft gestreefd naar verbete nng zyner betrekkmgen met Duitechland ial iemand den minister verwyten dat hu Mn overeenkomst met Duitschland he ïft K teekend Smnet gaf mting aan de hoop dat het tnaschen de twee landen tot vertrouwelijke menwerking zal komen De oorlog 20ü voor beide een ongeluk zgn De betrekkingen met lUDë Bonnet betoogde dat h j ook naar vebetermg der betrekkingen met Italië heeil tfeatreefd Hy gaf nog eens een overzioht van de besprekingen in den loop van lUSS tnaschen Rjme en Parys gevoerd en ondet broken na de rede van Mussolini te Genua Na München heeft Franltr k een ambassa ieur te Rome benoemd Het scheen dat er afgescheiden van de Spaansche kwestie Reen moedykheden tï pschen Italië en ÏVankryk bestonden jpfe Itallaansche r geering heeft echter de overeenkomst n an 1935 opgezegd en de Fransche regecring heeft daarop geantwoord dat zU het Itahaanadie standpunt niet aanvaardde het acco van 1935 had trouwens reedrf een begin Wan uitvoering gekregen Onz BfitefAft enden begrepen ons standpunt volkomen De houdmg van Tngeland i volkomen Uyaal geweest De Transche ip peering heeft geen spyt an de maatrege len die zy heeft genomen tot verbeterlnjf der betrekkingen met Ttallfe Het puWle heeft begrepen dat Frankrijk geen verwet gedaan kan worden Zooals de minister president en ik reeds herhaaldelyk hebben verklaard zal Frankr k niet toestaan dat een aanslag wordt gedaan op het ryk uat IS opgebouwd door het bloed en doo den arbeid der Iranschen De regeering zal de onschendbaarheid van het Fran sche l k handha en De zegetocht van Daladier heeft aangetoond dat de me uing van het publiek m Frankryk over eenstemt met die van he publiek m de andere deelen van het ri k Frankryk aldus vervolgde Bonnet het t er ook naar gestreefd de vnendschap met België Nederland de andere Oalo staten en de Mldden huropeesche landen staFd te houden Wy wenschen ook voortaan met Roemenie de beste betrdckingen te onder houden Lichamelijke opvoeding en volkskracht Frankryks betrekkingej met de Sovjet Unie en Polen werden gekenmerkt doi f voortdurerid nauw contacf Bonnet herin nerde er aan dat Beek heeft verklaard dat de I ransch Poolsthe vriendschap een der grondslagen van de Poolschf politiek vormt Er moet een einde komen aan de geruchten over pacten m Oost Europa Irankryk handhaaft de verdragen niet Rusland en de andere landen in Midden en Oost Europa Nationale Stichting gevormd ZU lal haar actie op een xoo brec d mogelijke basis voeren Het rUkscollege voor de liclmmelljke opvoeding heeft met de hierna te noemen organisaties be rekingen gevoerd over de vraag op welke wijze en door welke middelen de lichamelijke opvoe ding van het geheele Nederlandsche volk dooi een eensgezinde actie Ijevor derd kan worden Deze besprekingen hebben geleld tot de oprichting van een federatief ver band dat voorlooplg is genaamd Na tlonale Stichting ter Bevordering van de Volkskracht en dat zal arbeiden op de door het college In zijn rapport de school en de lichamelijke opvoeding aangegeven grondslagen in de eerste plaats dus met inachtneming van hot t eginsel dat de lichamelijke opvoeding vóór alles aan het schoolonderwljs on verbrekelljk verbonden moet blijven Naast een doelmatige piopaganda tei stimuleering van de lichamelijke school opvoeding zal er naar worden gestreefd de belangstelling en medewerking van het geheele volk te verkrijgen voor de lichamelijke opvoeding der schoolvrije jeugd waarbij wordt uitgegaan van de gedachte dat de lichamelijke vorming als integreerend deel van de opvoeding de volkskracht verhoogt Derhalve zal de stichting ter bereiking van dit doel haar actie op een zoo breed mogelijke basis voeren Deze nieuwe organisatie zal voorts in htt algemeen werkzaam zijn als coórdl neerend en centraal dülgccrend lichaam op het gebied dor lichamelijke opvoc ding Een dergelijke werkzaamheid waaraan algemeen behoefte werd ec voeld ontbrak tot nog toe in ons land Het college onder welks ausplclèn de coórdlnatle tot stand kwam zal In de stichting uitsluitend een odvisoerendo stem hebben terwijl de aangesloten or lichamelijke opvoeding g de Neder landsche Arbelds Sportbond h de na tlonale vereenlging tot bevordering van harmonische llchaamsontwlkkelüig i het comité ter bevordering van de lichamelijke opvoeding van het Nederland sche volk j het comité araalland Het bestuur zal binnenkort worden samene flteld Eem ïAcfloopige commissie ter voorbe leidüBg dv werkzaamheden is gevormd ond Ji zltterschap van mr A baron SchflMMpenninck van der Oye Het secrejirlaat dezer voorloopige commissie is getesUgd in het departement van on derwij kunsten en we tense tiappen Oostdulnlaan 2 te DenHaag kamer 37 Na herinnerd te hebben aan de goede betrekkingen met de Vereenigde Staten besprak Bonnet het vluchtellngenvraag Btuk Tan aanzien van de Spaantche kwes tie verklaarde de minister At de poli tiek van niet inmenging moet wordei gehandhaafd De Spanjaarden moeten hun eigen aangelegenheden regelti irankryk zou met kunnen dulden dat een staat zou intervemeeren om door bpanje heen de onschendbaarheid van I runkryk te bedreigen De regeering te Burgos heeft te kenn n gegeven dat zy geen enkele buitenlandschi bezetting van Spaansch grondgebied zou aanvaarden Het Britsch Italiaansche ac cooni voorziet in de algeheele ontruiming van Spanje door de Italianen en dat ge Ut HET NIEUWE WEGVAK VAN DEN AUTOSNELWEG s GRAVENHAGE UTRECHT zoowel voor manschappen als voor wapt nen Lord Hallfax heeft gezegd dat de Britsche regeering evenals de l ransche er het grootste belang aan hecht dat op geen enkele wyze de onafhankelykheid var Spanje in gevaar wordt gebracht Frank ryk kan er niet in toestemmen dat zyn vet bindin swegen met Noord Afrika worden pci pond 15 ct 25 32 29 49 M tf 39 If O 12 per K G bus 27 bedreigd door buiten landsche vestigingen op het Iberische schiereiland op de Spaan sche eilanden en in Marokko Engeland zou op Malta en in Gibraltar met mmder bf dreigd worden Ik kan aldus Bonnet dan cok verklaren dat Frankryk en Engelard in dit opzichl geheel solidlair zgn Toen Bonnet het spreekgestoelte verliet juichten de afgevaardigden hem langdurig toe ipurte routes voor tiooge autos in aansluiting op het bencht dat het weggedeelte van den autosnelweg s Gri venhage Utrecht an de Gouwe tot den straatweg Gouda Bodegra en dezer dagen voor het verkeer zal worden opengesteld deelt de A N W B nog het volgende mede De nieuwe routes zullen voor het ver keer komende uit de richting Bodegraven pn gaande hi de richtingen s Gravenhage reap Rotterdam in verband met de uitvoe rmg van een viaduct naby den evenge noemden straatweg vOorloopig alleen ge schikt zyn voor voertuigen met hooger dan o35 M Teneinde het verkeer te waarschuwei zullen door den A N W B de noodige aan wy zingen op de wegwyzera worden ge geven V forta zal het verkeer ter plaatse van het ioordPlyk beginpunt van den autosnel w gf ïig uitdrukkelyk op de beperkte door j kÖWte worden geweren door middel van do en Dienst van den Rykswaterstaat te plaateen aanwysborden Daladier over de Italiaansche eischen Na Bonnet sprak mmister president D i ladier Mussolini op het balcon terug Tenslotte eanlsatles haar volkomen zelfstandig vormden publiek en fascisten een op tocht door de bevlagde stad waar de fonteinen geïllumineerd zijn BRÏTSCH SCHIP VERGAAN Vermoeden dat 31 meiuchen ii n omgekomen Lloyds heeft een bencht van de kust wacht te Saint Ives in Cornwall ontvangen waarin gezegd wordt dat een reddlngsboi i met den naam a a WÜston Glasgow gevonden IS Ook IS het lyk van een man on f ihaald Zes myl ten westen van Sanit Ivei een aan den grond geloopen schip gp ien tenvyl lyken in de nahyheid dreven Op giond van deze berichten vreest mt dat de Wilston met de geheele beman ning bestaande uit 31 koppen in den lan sten storm vergaan Is held zullen behouden doch i emeen schappelijk zullen nagaan welke mid deipn aan het beoogde doel dienstbaar gemaakt kunjien worden Bij de keuze der organisaties die tot samenwerking werden uitgenoodlgd heeft het college aan een kern gedacht die uiteraard voor uitbreiding vatbaar Is Do volgende organisaties hebben aan de oprichting medegewerkt en zijn der halve in de stichting vertegenwoordigd a de vereenlging van leeraren en on derwijzers In de lichamelijke opvoeding In Nederland b de Nederlandsch christelijke vereenlging van lecrai n en on derwijzers in dt lichamelijke opvoeding c de Nationale R K vereenlging van leeraren en onderwijzers In do lichamo lljke oefening d het Nederlandsch Olympisch Comlt c de Interdiocesane Jeugdcommissie f het Centraal verband van Christelijke organisaties voor de Onder luide toejuichingen verklaarde Da ladier vervolgens dat Frankryk kalm d dreigende woorden van Italië Ala oud strijder brengt Daladier in het byzonder hulde aan de Itallaansche solda ten die hy heldhaftig heeft zien str jdfn Dat veroorlooft mij met kracht te verkla ren dat Frankrijk met kan dulden dat een aanslag wordt gepleegd op zyn territorial onaantastbaarheid noch op zün rijk in Afnka noch op de vrye verbindingswegen of die nu over zee loopen of niet tusschen het moederland en het Rt k De afgevanr digden van het centrum rechts en Hnks staan op en juichen Daladier langdurig toe waarop Herriot constateert dat de Kamer eensgezind Ia Frankryk aldus vervolgde Daladier 7al niet dulden dat men aan zijn rijk of aan z jn rechten raakt Ik ben er mij van bewust niet alleen een l nd te ve