Goudsche Courant, maandag 13 februari 1939

DINSDAG 14 FEBRUARI s avonds 7 30 hoopt de Welfcheer Ds A DE BUMS voor de J V TIMOTHEUS in het haan de Spoorlaan een rede te houden getiteld De verborgenheid der ongerechtigheid TOEGANG VRIJ INSTITUUT COR VAN LEEUWEN DEKpHAAG HYGIËNISCHE HUIDVERZORGING VRIJDAG 17 FEBRUARI sus te half drie zal in Café Restaurant TER GOUW te Gouda door ons Instituut een DEMONSTRATIE Sfegeven woi den met een uiteenzetting van Het nut van de moderne hygiënische Huidverzorging Aan het Instituut zyn verbonden Huidarts gedipl verpleegsters tevens schoonheidsspec Chem docitoi TOEGANG VRIJ üLËlHE DE HET BESTE ADRES voor OVERAIiUS MANCHESTER BEVERTIEN FANTASIE RU MANCHESTER JASSEN SPORTHipDEN en BOEZEROENEN Iriiksii 20e TREKKING VAN LOTISICO 6 Maart a s 6 Maart 6 Maart Zo gegarandeerd als de Nederl Bank is de kwaliteit onzer Ned Bank Sigaren 6 en 8 et Ook in blikjes van 10 stuks fa D G V Vreumingen TEL 3217 WIJDSTR 20 Het adres voor Smit ten Hove en Bergman Carels fabricaiat HOOFDPRIJZEN 100 000 50 000 30 0000 25 000 20 000 15 000 lO OOO 5 OO0 nz eta Op één dag trekking Termön Poliaje 4 ƒ 2 50 Waciht niet Stelt niet uit Besluit voor dat w j zyn uitverkocht Prijzen gelijk aan de Staatslöterü Verkrüglbaar bü C LAFEBER s LOTERIJKANTOOR Stoofsteeg 10 12 TELEF 2825 GOUDA Giro 235817 Woningen te huur en te k Te bevragen T DE BRUYN Burgvlietkade 78 GOUDA TdK KOOPPRIJZEN ƒ 3750 en ƒ 6000 f 7000 incl gmn HUREN Sophiastraat ƒ 6 25 per week ƒ 27 per maand Wij ontvingen heden een schitterende sorteering in de nieuwste Byouterieën o a Armbanden Broches Colliers Ringen Oorknoppen Gitcols enz zie etali Adri van Maar en wüdstraat FIKASTRO SNAREN JAGER Westhaven 20 DE KWARTJES RUBRIEK r EZOND tSanitairci InstallatiesM Woerlee v h T Verkaaik Naaierstraat Telef 3382 Ruiten stuk Retzema herstelt vlug en goedkoop Stoofsteeg 2 hands Buffet en Schrijftafel Meubelmakerij Zwambach Wachtelatraat 28 Verricht U ve l Dan is een dcuMln waardi BADEN is ADHUIS ËLKEN ZATERDAG plaatsen w de KWARTJES RUBRIEK klelHe advertenties tegen een tarief van 1 3 emalle tekstresals ƒ 0 28 elke regel meer 10 cent bfi vooruitbetaling V or advertenties onder nummer aan het Bureau 10 et verbooging Inzending dezer advertentiea tot Vrijdagmiddag 12 uur Brieven kunnen ALLEEN worden afgehaald eiken dag Tan 9 6 uur Zaterdags van 9 1 uur B ADEN U é ADHUIS VdlttMoendaar Kuipbadön 26 ot Sproeibade i 16 et Baddoek en zeep 6 et Dmsdagsavonds van 5 8 en Woensdags van 2 6 uur Sproeibaden k 10 CENT Naai mach in e Monteur repareert alle merken P G Wiezer Wachtelstr 27 Gouda Donderdag o d Markt Te koop Schoenm naaimach Singer pracht piano salonkast badkuio enz v Beuzekom Keizerstraat 72 Bij ons voonJ reparatie Bekiiw leerdoek nageii lym beits enti alie soorten stoel ciubrompen Meubelmakerij A In en verkoop 2e hands goederen Beuzekom Keizerstr 72 Te koop goed onderh Kinde wagen en HeerenrUwlel V d Palmatraat lOO Wederom eenige 2de hands Rijwielen te koop A Peek Westhaven 2 Idi Gemeubileerde Kamer te huur Westhaven 61 Wilt u een Fornuis koopen Dan naar v Beuzekom Keizerfltraat 72 J P BOOT Electr Hout draaierij Je adres voor alle mogelijke reparaties Groenendaal 67 Gouda RADIODOKTER Reparaties Vlug en blUijk W Tomborgstraat 89 Gouda Uw adres voor vuran beuken kenen eikenhout Jan Postmus Raam 142 Te huur een mooie Woning P G Bothstraat 59 Huur ƒ 4 60 p w Wy hebben nog enkele nieuwe Phototoe t len en Electr Apparaten te koop Keizerstraat 72 Hyacinthen in knop Uaby zaiea a Bezoekt Van Zoomeren s Eethuis De Stoofsteeg Automatiek Dag en nacht tot Uw dienst In kl gez net Meisje gevr 15 j 2 hee 4 halve d p w Br no 1570 bur v d blad Te koop groen Haardkacheltje tjakhout waachkuip tafel Damefifiets Da Coatakade 30 ALLE BLOEMVE G MULSH Gruf fa G L Te huur mooi Bovenhuis mooi uitz nette stand voor echtpaar of dames X R V Catsweg 34 Kraamverzorgster gevraagd tegen half April Br no iób4 bur v d blad Voor Bindwerk m iedere ge wenschte uitvoering is t adres Cor Sevenhoven Gedipt Boekbinder Snoijatraat 27 Te koop z g a n Damesfiets gen te ruil v chrom accordeon Br no 1571 bur blad Gevr net Meiij d Vryd geh dag Den Boer U id Haken en Breien I met iBruinvisch Visscherskatoen 4H Grasland te huur of te koop gevraagd Br no 1563 bur v d blad Praeiit huia modem ingericht te huur met tuin Te zien Huygensstr 55 Te bevr Burg Martensstiraat 4 Gezell ingr Zaaltje aangeb voor vejg schaakclub o a Café de Beurs Markt Gevr een i g 3 z Schrijfmachine Br m opg prijs efi merk no 1566 bur v d blad Te koop aangeb zeer mooieFriesche Staartklok waaraanniets ontbreekt en prima uurwerk Voorwillens 85 Net meisje 18 j zoekt dito Vriendin met fiets Br no 1566 bur v d blad Te koop aangeb eiken Vitrine en Radio by Kraan Hooge Gouwe IS Gevraagd flinke Verkoopster v r g v met het vak bekend eneen Leerling Boer Groenendaal 5 Jongen gevr V Gebr Meikert fabriek Gr v Bli Nieuwe Philips Radio door omst spotprijs volle garantie en prima toestel met zender lamen f 35 Weth Venteweg H 86 Net Meisje 24 j zag gaanre d mJdd bezet onverscn at Br no 1567 bur v d blad Uw coetuum ontvlakken en modelpersen voor ƒ 1 G Roelofs Waleatraat 2 in 10 verschillende kleuren Wasch en zonecht Net Dagmeiijt boven de lit jaar Bleekerssuigel H Fliailte Jongeji gevraagd 16 j voor Glazenwasschery Goudkuil en Prins Molenwerf 18 20 Sportieve Jongeman zoekt kennism met dito dame pl m 21 j Br no 1679 Bur J e Boskooper Julianapl 16 Boskoop Onderl Brandverz My GOUDA Premie 1ste klasse VERLAAGD tot ƒ 0 60 per duizend Bureau GOUWE 152 Huwelijk Jongeman zoekt net meisje 25 30 j Br m ioto s no 1568 bur v d blad Jongen gevraagd Westminster Radio v Wydstraat 22 Laat Uw Jaargangen n Tijdschriften inbinden btl J A Broer Nleuwehaven 326 A Heen verkoop LOEF Kleiweg 69 I T ef 2705 Ie Goudachfl üi IJsaellaan 84 sl r n mot a Kanariemannen vanaf ƒ 2 Broedpoppen vanaf 40 cent LOEF Kleiweg 69 Ben IJ niet naar wensch geknipt daM naar Spoorstraat 5 gewipt Tarief Knippen 20 etJongens 15 et Meisjes 15 et Dames 20 et Scheren 10 et Lotions 20 et Bep den Edel Pnma harde 1 thuisbez 40 et stuks Schip Ti Eierkolen 1 30 j 2 00 p H L m 1 6Ö p H L A ll Wilhelini ENGELS A J WKMPi Ur r M O Jeubertstraat 142 Voor vuren eiköi beukenhout n tnplex Wilhelnunastraat 18 Heeft U last van pünljke voeten eksteroogan eelt of kalknagels Het wordt pynloos rtrwüderd door Zr van A Gouwe 13 Tel S281 Kippenvoeders Gemengd graan speciaal ge zuiverd per pond 5 et por 10 pd 48 et Legmeel 6 et p pd 10 pd 60 et Keizerstraat 16 Telef 2769 E J Wleatjc VEEMARKT RESTAURANT bütijk te huur voor bruiloften en partijen vergroot tooneel V Middellantstraat 19 Nieuwe Markt aö39 Tel 2625 Dekens overtrekken mach doorgestikt vanaf ƒ 2 25 Dekenfabr Gouwe 130 Gouda Te koop Bakfiets met gesloten bak Te be r L de Jongh Doelestraat 11 Beginner vraagt Orgelles Br met condities no 1573 bur v d blad Scharen Messen slijpen 10 et Bart vap Maaren Middelantstraat 10 Wegens huwelijk der tegenw Meisje gevraagd begin Maart Mevr Staal Wüdstraat 26 V Gend loos Gevr flinke Dagdienatbode Aanm Zaterdag en Maandag 7 9 Krugerlaan 91 Te koop gevraagd een Loophek Weth Venteweg H 71 Dames Laat uw bontwerken maken en vermaken Gouwe 180 3e huis vanaf Groenendaal Gevr Lerenjak of pak motorkap en handsch pry aopgave Te koop Bootenhuis Br no 1569 bur v d blad Ruim Bovenhuis te huur met groote zolder gp schikt V werk of bergplaatfl Huur f 5 25 Peperstraat 48 Te huur of te koop een Burgerwoonhuis Middellandstr 17 Te bevr Dutoitstraat 13 Je huur Bovenhuis mooiuitzicht voor dame alleen ofechtpaar t Te bevragen Zwarteweg 24 Groote platen On voor uiterst lagen i Wilhelm Voor Ie klas Rijwiel reparatie naar Bart van Maaren Middellantstraat 10 Te koop Broedpoppen Parkieten geel wit en blauw Turfmarkt 99 ing poort Kunststoppage lnrichting Gouwe 130 in Kleeding Gordijnen Tapijten enz billijk Voor prima Pluiai Vogelzaden L A Wllhelminuti Goedgevulde Berlinerbollen G voor 1 kwartje 5 et p st Bii A B Bel aanb A v d Brand Nieuwstr 2 Gevraagd nette Loopjongoi c a 14 jaar Aanm Kleiweg 79 Gevraagd net Dienstmeisje pl m 18 jaar oud Aanm s av 7 8 uur Mevr Belgraver Fluweelensingel 60 Dagmeisje gevraagd ongeveer 18 jaar Piersonweg 4 Dagmeisje gevraagd niet beneden 16 j Zondags vry Adres Oosthaven 58 Ter overname een Divan met kleed ƒ 6 50 Gouwe 130 Te koop een Kinderwagen R Nibbering Keizerstraat 86 Muzieksc DE BEI WESl HAVl Met uitgehaald garen kan ook gebreid worden Mach Brei inr Gr V Bloisstraat 26 Te koop prima zingende Kanarfeim p st ƒ 1 50 broedpoppen ƒ 0 40 Staringstraat 22 Te koop gevr een Malariamug capaciteit tot 40 Br no 1596 bur v d blad Te koop zeer g strijkstok en kist Br no 1689 bur Reparatie aan alle meubelen opnieuw bekleeden enz Meubelmakerij Zwambach Wandel wagentje te koop gevraagd in pr st dikke bandjes Br m prijs no 1672 bur bl Te koop mooie mod Parapluiest met aangeb kastje zeer geschikt v vest of hal t e a b IJssellaan 104 Vaste WaschtafA Geysers Jan Spee a per Walestraat U PIET Ziezoo nou heb ik ein deiyk werk maar nou nog een paar flinke Werachoenen Waar haal ik die t best HENDRIK Wel moet Ik Je dat nog zeggen Natuurlijk bij JAN VAN DAM in de Keizer straat Ik koop ze er al jaren en laat ze er repareeren ook Te koop gebruikt Heerenrij wjej in g oeden staat J Zwarts Veerstal 22 Te koop Zeilbootje zeer sportief doch safe groot 1 40 X 4 00 M vleermuistuJg 11 M2 slechts één zomer gevaren PriJs ƒ 160 Dr no 1647 bur v d blad Konijnen KippH Vellen en MarraoHe gevr Rien v Vli straat 66 Te koon een houten Ledikant met stroomatrassen Onder de Boompjes 30 Te koop een partij gebruikte Drijfriemen Wilhelminastraat 18 Te huur Werkplaatn 1 00 p w Woanhuls Turfsingel 10 4 00 p w Pracht Huis GoeJanvenv d 47 6 60 p w C Noorstegraaf Groenend 62 Timmerwerk goed en goedkoop J Hoeksel timmermanaannemer V Heuadestraat 21 JSen Jongen gevraagd leeftyd pl m 14 jaar Scholtcn Co Peperstr 116 TimmemiantJB net en accuraat fc achtwerf Reeg Gebruikte Jacht Kajuitjachtje 16 bootje raet aanh i Jachtwerf R Jachtlakk Vi lln Teolin Hm Huidverf Brow Zuso en vele anda Jachtwerf Re Heeft U reparatie aan timmerwerk of wilt U verbouwen Dan is het betrouwbaarste en concurreerendete adres B z a Geripl Costumière het maken van Japonnen n 1 kant lB V d Palnuèrut 61 Te koop eenige prima 2e h Dames en Heerenrijwielen RÜwielh Kamps Heerenstr Te koop een Bakfiets en een Jongensfiets Speksnijder Gouwe 8 Elk kwantum Kanarlevogph gevraagd ook kleurvogels Aanbiedingen Dierenhandel P J den Boer Krimpen a d Lek Tel 47 Adres voor Gouda Reebeen Keizerstraat Winkel Woon en Pakhuis to huur en Sigaren m akersbergplaata Doelestraat 26 Gevraagd van particulier een OrgeL Br no 1581 Irar v d blad n Jfloigen gevraagd leeftijd 16 A 17 jaar Martens L Tiendeweg 65 W T d LAAK Walvisstraat No 1 Timmer en Bouwbedrtff Te koop een Philips Radio compleet ƒ 15 en Philips compleet ƒ 22 60 spelen schitterend Moerings Prins Hendrikstraat 79 Te huur gevr Qen Pakhuis om aardapp in te bergen opg Van inhoud pry s en straat Br no 1574 bur v d blad Gevr net Meisje voor halve dagen Vr d geh dag v Doornen Martenssingel 101 Prima Groene en Gele CarboILneum lage prUs A Hermenct 4e Kade 77 Te koop een goed loopende FHesche Staartklok Te bevr Raam 227 Wa leert ons het SplrltusHsmeT Gratis inl Spirit Bur O de Boompjes 8Ö Wegens huwelijk der tegenwoordige gevraagd een flinke Dagdienstbode boven dë 20 j Aanm na u Fhiweelen singel 60 Boekbindcry D v Leeuww Turfsingel 23 Het betere adres voor inbinden van boeken ook uw xeldzaamste jaargangen en muziek van eenvoudigste tot luxe uitvoering Zeer blllük aangeboden ZitSlaapkamertje voor nette kostof slaapganger Turfsingel l2 Mooi Tiieuw Vloerkleed te koop 4 X 5 f 25 FJuweelensingel 49 tusschen 12 en 2 en na 8 uur gesloten Vakkundig Orgelsch en stemmen ƒ 3 tot ƒ 5 overal te ontbieden Aanb Gebr Koov Orgelhandel Boskoop Voor AZAL alle kleuren j G MOLBJ zgn onze 5 weekbtaden De Krimpcnerwaard De Zuidpias Weekblad voor ReenwflkJÏ Waddlnxreen en De Boskooper het EENIGE AFDOE NpE en GOEDKCK PSTE PUBLICI ZendtTw opdrachten aan het Bureau ÏWARKT 31 GOUDA Telef 2745 Prima Werkschoenen ook op Spaarbonnen bij ▼ an Msnrpn n ftrhoenhandel Vtfverstraat Voor de omgeving van Gouda g S7 77e Jaargang Maandag 13 Februari 1939 mimmwmt ftJIEÜWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ff KS onSSKTin w BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN en Dit blad verschünt dageltjks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal wa r d Ifiiorgtng per looper gwachiedt Franco per post per kwataal ƒ 8 15 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA li oiM flg nten en loopera den boekhandel en de postkantooren ObH bureaux zijn dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie TelefIitm 8746 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Udt Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 65 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prljs Liefdadlgheidfl advertentiën de helft van d n prifs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 60 hooger Advertentiën kumien worden Ingezonden door tusschenkomst van soUede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bü contract tot zeer gereduce rden prUs Groote letters en randen worden lierekend naar plaatsruimte HET VATICAAN BEREIDT DE PAUSKEUZE VOOR De plechtigheid der verkiezing naar Stefani meldt van de SixtUnsche ki i el overgebracht naar den Sint Pieter Tot den dag der begrafenis blijven overal in Rome de vlaggen halfstok hangen Do kerkklokken luiden driemaal per dag de morgens om 12 uur en des middags De Italiaansche bladen wyden heele pagina s ran de gebeurtenissen welke samenhangen met het overtijden van Paus Pius XT De Italiaansche koning Heeft kardinaal PaceUi een telegram gezonden waarin hij de diepe droefenis van hemzelf en de i ot ingin over het ove lyden van den Paus tot uitdrukking brengt De gisteravond onder voorzitteracha van Mussolini büeengekomen groote f i oiBti sche raad heeft een motie aangonon n waarin hij eerbiedige hulde brengt aan de nagedachtenis van Paus Puis XT die do verzoening tusschen de kerk en de ItaIfaanschen staat wilde en die door hft concordaat betrekkingen van samenwerking heeft gevestigd tusschen den staat en de kerk waardoor de fascistische en katholieke eenheid van het Italiaansche volk werd gewaarborgd De Duitsche ambassadeur by den H H Stoel heeft gisteravond een bezoek gebracht aan kardinaal PaceUi om de deelneming van den iDuitschen Rykskanselier en van de rijksregeering over te brengen Het dubbele ongeluk zou te wyten zyn aan het weigeren der remmen van den eersten trein op het oogenblik dat deze de helling begon af te dalen SNELSTE MACHINE TER WERELD NEERGESTORT Lockheed met een maximum snelheid van 640 K IVI TijdeJia een proefvlucht is een nieuw type gevechtsvliegtuig dat volgens de militaire autoriteiten de snelste machine ter wereld was op het Mitchellfieid te NewYork omlaag gestort De machine werd evenwel niet ernstig beschadigd en de bestuurder kwam er met enkele lichte verwondingen af Het nieuwe gevechtsvliegtuig een éénpersoons tweemotorlge Lockheer zou volgens mededeeling van den chef van de luchtmacht generaal majoor H H Arnold een maximumsnelheid van 640 K M per uur kunncin ontwikkelen Bij het dalen heeft de piloot enkela boomen die dicht bij het vliegveld staan geraakt waarna het van geringe hoogte op den grond viel Kirdinaal PaceUi als opvolger genoemd Deeda treft men in hot Vaticaan de noodzakelijk voorbereidende maatregelen voor het conclave waarvoor de Juiste datum nog niet blükt vast te staan al wist men aanvankelük te melden dat het concl ve op 28 Februari zou begmnen Volgens een later bericht zou de datum zijn b paald op 1 Maart Uit alle deelen der wereld komen de kardinalen naar Rome die uit hun ipidden den opvolger van Paus Piui Xi zullen aanwijzen Zooala w j reeds melden op gezag va i den diplomatieken medewerker van The Star acht men in Italië de kans dat het conclave den tegenwoordigen staatssecretaris Icwdinaal PaceUi tot opvolger van Pii s XI lal kiezen vrijwel verzekerd andere namen worden echter gelyk na don dood van een Paus steeds geschiedt ook genoemd Mgr PaceUi is in elk geval een krachtige persoonlijkheid die de laatste jaren op de boitwilandsche politiek van het Vaticaan een r grooten invloed heeft gehad Zoo li nttn weet ia hü in 1930 tot zün tegonwoordtge waardigheid verheven als opvolti r van kaïdinaal Gasparri die met Piu ÏI het belangrijke verdrag van Lateranen iat itaad heeft gebracht De Romeinsche corr va het Alg Hbld schreef toen dat zelden of nooit de benoeming van n nieuwen staatssecretaris minister van buitenl zaken van t Vaticaan ïooveel tongen en pennen in beweging had gebracht als destyds de toenemende ïolitiéke beteekenia van het Vaticaan Je rivaliteit der landen ten gevolge van tot et uiterste opgevoerde nationalisme aUmede de nieuwe positie van het Pausdom na de Lateraanache verdragen gaven daartoe aanleiding Die factoren gelden tegenwooidig in zeker niet verzwakte mate Mgr PaceUi is reeds op jeugdigen leeftijd hü is thans 61 jaar substituut bU de PauselijJte staatssecretaris geworden en eds toen zag men In hem een toekomstt en opvolger van Gasparri In 1913 weid echter plotseUng tot Pauselijk nuntiii s in Beieren benoemd en nam de veel mee plooibare Cerrettie z n plaats als substituut aan de staatssecretarie in Te Müncl n vond PaceUi een dankbaar arbeidste in Daar hij voor alles geestelijke was en w Bt in de tweede plaats Italiaan wist hiJ ch ook gedurende den oorlog niet alle n llftL 1 r 1 de sjrm held woordigers der partyen hebben wy gisteren den gemeenschappelyken wil kunnen constateeren front te maken tegen alle moeilykheden en den stryd voort te zetten niet Lchijnt vast te staan doch dat naar men aanneemt over circa twee weken zal beginnen Men is reeds bezig met de trone op te stellen voor de 62 kardinalen die dp keuze hebben Op den dag na de plechtige opening van het conclave in de Sixtijnsclie kapel beginnen de stemmingen die viern aal daags gehouden worden twee des n orgens en twee des middags De kardinaal die tot paus gekozen wordt mnet Dinsdair 4 uur uitvaart van Paus Pius XI Rouwbeklag van Duitsche e Italiaansche zijde Paus PiuB XI zal naar Havaa verneemt a a Dinsdagmiddag eirca 4 uur in de St Piett r begraven worden Het stoffelijk overschot zal worden bijgezet in de crypte dicht bl de graven van de laatste tw e Pausen Benedictus XV en Pius X De lijkrede zal worden uitgesproken d or mgr dr Perugini secretaris van de Congregatie der I atijnsche Brieven Het stoffelijk overschot van den Pau is De minister zeide vervolgens niet voornemens te zijn te antwoorden op den last T welke de laatste dagen tegen de republikeinen ia opgehoopt De museumschatten zyn geëvacueerd file gevangenen ijn naar de grens geleid in de laatste dagen heeft zich gecj enkele vijandige daad jegens de regeering voorgedaan De evacuatie der burgerbevolking en van het leger kon tot een goed einde worden gebracht Wij hebben onzen plicht gedaan In Katalonie i de stryd geëindigd Onze post i thans hier Terwyl de ministerraad vergaderde verschenen er bommenwerpers boven Valenci i Zy lieten bommen vallen op de havenwük waarbij o a het Britsche stoomschip Lucky werd getroffen Het schip is gedeeltelyk gezonken In de havenwyk ziintwintig menschen omgekomen en 45 g wond Oi griep in het land Dan Mynhardtjes bij de hand Doos 30 en 50 et Ook ia de schade veroorzaakt aan de Stanford Op dit schip werden twee personen gedood en 25 gewond ADRIATISCHE EN ZWARTE ZEE RECHTSTREEKS VERBONDEN Een groote sneherkeersweg van Triest aar Constanza Binnenkort zal een begin worden gemaakt met den aanleg van een grooten snelverkeersweg van Triest naar Constanta De uitvoerin r is opgedragen aan een K l aansche firma De rechtstreeksche verbinding van de beide zeehavens het Italiaansche Trië t n het Roemeensche Constanza aan de Zwai o Zee loopende over verschillende belangrijke steden in den Balkan vormt ongeve r een rechte lyn zy het met een beetje kromme Uneal getrokken die tusschen begin en eindpunt van West Noord West naar OostZuid Oost loopt Alsof de natuur de voordeden van zulk een verkeersweg tusschen de beide belangryke zeeën nog heeft willen onderstrepen kwamen stor men sneeuwjachten en wervelwinden nog zeer onlangs een groot aantal schepen op de Zwarte Zee dood en verderf brengen De zeeweg van de Adriatische Zee om half of heel Griekenland heen en over de AegeïBche Zee door den Bosporu naar Con tanza is tusschen winter en voorjaar zfcr weinig aangenaam vooral by de Zuidpunt van Griekenland voor zoover althans hol kanaal van Corinthie niet als route in at merking komt Bijzonder gevaarlijk is het op het traject van den mond Van den Bos porus via de Zwarte Zee tot Constanza waarby de Bulgaarsche havens Burgas or Warna worden aangedaan De riffen i deze Oostkust van de Zwarte Zee en df stormen op deze onherbergzame ga tvrye zee Pontos Euxeinos zyn zelfs menig groot schip reeds noodlottig gevorden om van de kleinere maar geheel to 7wygen Met dezen snelverkeersweg krijgt Italië ecn rechtfltreeksche verbinding met Joegoslavië Hij loopt van Triest op het schiereiland Istria naar Postumia Adelsberg en vandaar over de Joeiro Slsvischp grens na iLjublejana Laibach en Zagreb Agrarn het belangryke centrum in NoordJoego Slavië Dan maakt de weg een bocht en volgt het breede dal van de Savo om In Zuid Oosteiyke richting naar Belgrado te loopen Daar bereikt hy den grooten waterweg van den Donau waar hij een belangryk stuk afsnydt om uit te komen op het laatste stuk naar Constanza Dit laatste stuk dat door de rDoebroedsja loopt is al in aanbouw Van Belgrado I oopt de weg langs den Donau naar Toernoe Sverin gelegen aan tie beroemde IJzeren Poort van den Donau en bereikt steeds den Donau volgend met een lichten omweg de Roemeensche hoofdstad Boekarest Dan kruist hy den Donau waarby de plannen en werken voor de kanaalverbinding CernawodaConstanza in dit moerassige gebied de uitvoering van het wegenplan zeer te stade zullen komen Wanneer deze nieuwe snelverkeersweg gereed zal zyn zal Ehiropa van het Westen naar het Oosten weer een aanmerkeSyk stuk smaller zijn geworden Nadruk verboden Bij een luchtaanval der rechtschen pp Icoy op 100 k m te zUiden van Valencia gelegen zyn acht personen gedood en twintig gewond Zullen Londen en Parus Franco erkennen Het Giornale over Italië a houding Oot Bern zou er toe besloten hebben Del Vayo heeft in den ministerraad meegedeeld dat zich naar schatting ten De Britsche regeering baseert haar gebeele Spaansche poHtiek op het vertrouweo in de loyauteit van Franco Engeland en Frankryk kunnen hun belangen niet waarborgen indien Italië en Duitschland het terugtrekken van hun troepen en oorlogFmaterieel vertragen In de tweede plaats is men te Londen van oordeel dat het in het belang van Frankryk en Engeland is niet met de Spaansche regeering te m ifchandeeren over de financieele en technische hulp waaraan Franco na dertig maanden oorlog behoefte heeft Bérand de verhlindingsagent tusschen Paryg en Burgos zal naar het blad verneemt Dinsdag weoc naar Spanje vertrekken met nauwkeuriger instructies Jaspar Kabinetsformateur spaak definitief verdwenen Komng Leopold heeft naar de Crt meldt een bélpreking gevoerd met oud minister Henri Jaspar Toen de heer Jaspar het paleis verliet verklaarde hy aan de pers dat koning Leopold hem opdracht had gegeven de nieuwe regeermg samen te stellen Ik zal Zijne Majesteit morgen een definitief antwoord geven en ga thans onmiddellyk aan het werk voegde hy er aan toe Hy zou heden zyn werkplan opstellen en zich morgen in verbinding stellen met diverse persoon lykheden Sommige politieke waarnemers meenen te weten dat de opdracht van den koning oudminister Henri Jaspar niet zoo heelemaal lieeft verrast Zelfs zou htf naar hef voorbeeld van den heer Paul Spaak die enkele maanden geleden buiten alle party bemoei ingen om een regeering samenstelde spoedig een regeeringscombinatie voor elkaar brengen zonder de partyen te raadplegen Henri Jaspar is gewezen katholiek Kamerlid voOr Luik en 69 jaar oud Hy had sedert 1919 de ileiding van verschillende departementen en was premier van 1926 1931 Hy ie een oom van den gewezen liberalen minister Marcel Jaspar De toekomstige premiei staat bekend ah fen van de meest onbaatzuchtige staatslieden van na den oorl og Ministerraad te Valencia Del Vayo rekent op steun van alle republikeinsche partyen 400 000 Katalanen in Frankrijk Havas seint uit Valencia dat Del Vayo tegenover de pers heeft verklaard de refevering bevinut zich thans in haar ticheel ïn het niet ovprweluigde deel van 3t are Zy IS thans in vergadering byeen De minister president en ik zelf zyn gisteren aangekomen en hebben geconstateerd dat het buitengewone moreel der bevolking zich heeft gehandhaafd gedurenJe twee en een half jaar en ondanks den tegenstand krachtig bUJft Tydena een onderhoud met de vertegen 400 000 erkenning van Franco door de Westersche mogendheden kan niet vertiaagd worden ioor de vestiging van net republikeinsche Uwind te Madrid aldus is volgens Havas het oordeel in Britsche diplomatieke kringen Men meent dat de erkenning niet meer afhangt van het voortzetten van den atiüd door de republikeinen aangezien de stiijd niet lang meer kan vooilduren en vooral geen wijziging can brengen in het feit dat Franco driekwatl van Spanje heeft bezet Tn de tweede plaats concludeert men uit de telegrammen uit Madrid dat er aldaar geenszins eenstemmigheid bestaat ov er het beginsel van het voortzetten van den strijd Me acht het waarschüniyk dat het er vooral om gaat om in de komende dagen en staking der vyandelijkheden op de minst harde voorwaarden te verkrügen Hoe het ook zy besluit Havas in politieke kringen is men van oordeel dat de houding van Engeland Cj Frankryk vocral bepaald zal worden rfoor toekomstige politieke overwegingen en niet door den aard en de positie der republikeinsche regeering die in extremis opnieuw is gevormd De Fransche bladen voorspellen dat zoowel Frankryk als Engeland zeer spoedig vermoedelyk reeds deze week zal besluiten de nationalistische regeering te Burgos deJure te erkennen De Matin verneemt bovendien dat ook Zwitserland reeds heeftbesloten tot de erkenning over te gaan mt het oog op de vele Zwitsers lie in Spanjewonen en weges de handelsbetrekkingentusschen beide landen liïaiuche stemmen De Temps koppelt de kwestie van de erkenning van Franco vast aan een opheldering van het bombardement van Minorca tydena het verblyf aldaar van den Br tschen kruiser Devonshire Dat incident aldus het blad bewyst voldoende het belang van de onafliankelykheid der regeering te Burgos Dat Italiaansche vliegtuigen uit Majorca tydena de onderhandelingen tegen den wil van het Spaansche opperbevel tot een bombardement overgingen geeft aldus het blad te denken Daardoor bestaat er alle reden tot twyfel aan de waarde van Mussolini s verzekeringen ten aanzien van de belangeloo8hei i van Italië in Spanje en ten aanzien van de handhaving van den status quo in het Westeiyke deel van de Middellandsche Zee Aa die dubbelzinnigheid moet Franco in zün Pigen belang een einde maken De FranschBritsche erkenning kan slechts gelden voor een vry en onafhankelijk Spanje dat vrU over zyn lot kan beslissea De Jour legt den nadruk op twee fei Uit Toulouse meldt Havas dat duizenden ï oldaten en burgers van wie men dacht dat zy door de rechtsche troepen by Andorra ingesloten waren in het departement Ariège over de grens zijn gekomen en naar concentratiekampen gebracht Drie Fransche generaals die een tocht door NoordoostSpanje hebben gemaakt heibben verklaard dat zy nei gens sporen van offensieve of defensieve voorbereidingen hebben gezien op de wegen die naar de Fransche grens leid n Over de Internationale Brug te Hendaye zyn 8 861 Katalaansche miliciens die den wensch te kennen badden gegeven naar hf t rechtsche Spanje te gaan uit Frankryk vertrokken Volgens het Spaansche Persbureau hebben derechtftche autoriteiten de haven van Barcelona vrij voor alle scheepvaart verklaard PERSOONLIJKE BRIEF VAN FRANCO AAN HITLER P öil6 van de regeering van de ge steïïk t e ambassadeur van het rechtsche Spanj heeft rykskanselier Hitler een door Franco eigenhandig geschreven brief overhandigd Omtrent den inhoud van den brief is niet hekend gemaakt W en van de rechtzinnige bevolking De f gold hem steeds als supernationaal T dens de Duitsche revolutie trachtte hy Mr woord eti daad zoowel royalisten als TiT bewdigdheid te vermanen L rrf t kt mogelijke o ö he d Zün ijver voor de katholieke en zyn diplomatieke gaven leidden W = er stlge r tuBflchen den H Stoel en de fi e regeeHng J a werd hij tot nuntius te Berlijn Jjd waar hU zyn grootste triomfen 2 n Het gelukte hem nameiyk het moellüke Concordaat met het pro Cbe Pruisen af te sluiten Toen hiJ De belangstelling der Duitsche pers i weer in sterke mate gericht op de Spaansche aangelegenheid De brief van Franco aan Hitler trekt in Duitsche politieke krii gen sterk de aandacht Ook hecht men etn Ujzonder belang aan het onderhoud dat Hitler in gezelschap van Von Rlbbentrop met den ambassadeur heeft gehad Officieele kringen nemen een 7eer groote reserve in acht doch de avondbladen bevestigen dat het rechtsche Spanje vastbasloten is niet in te gaan op de bemidie lingspogingen van Engeland en Frankryk De Lokal Anzeiger verklaart d U Franco de tactiflche manoeuvres van F ngeInnd doorziet naar Rome werd geroepen waar BW purper wachtte was nog geens TjwHst dat hy ook staatssecretaris zou De Paus wenschte dit doch PaceUi 2 e voorbehoud te moeten maken en de voorwaarde dat hem het recht Wtden toegekend desnoods een groot na het personeel der secretarie te ver ijftn door nieuwe krachten Toen dit 6 ingewilligd besloot hÜ het hooge wibt te aanvaarden dat hjj sindsdien met j ffoot prestige en een buitengewonen I d op den gang van zaken ook in het ti an heeft uitgeoefend Voorbereidingen voor het coftclave technische afdeelingen van het Vatl 1 r o Mint Stefani zün reeds begon het JT 1 8 voorbereidingen voor lOT waarvan de juitte datum nog De Angriff schryft Franco heeft hit thans bevryde Spaansche grondgebied bpzct zonder voorkennis van Groot Brittannië en Frankryk ZU waren cr zelfs nadrukkelyk tegen Franco kon bij zyn politiek steunen Op de kracht van de as TREINRAMP IN KATALONIë Meer dan dertig dooden honderd gewonden Een van Terraea komende trein is by aankomst in het station I as Plan j inbotsing gekomen met een uit tegenovergi stelde richting komenden trein De schokwas zeer hevig De tweede trein gleedlangs de heling terug tot het station SaiGervasio waar hy tegen den tunnelwandbotste Het aantal dooden bedraagt op het oogenblik SI dat der gewonden ongeveer honderd De reizigers waren allen burgers