Goudsche Courant, dinsdag 14 februari 1939

Wienir Zitmuliiliii lezoikt oize Skiiiiil liRIB liinstriiiii Rotterdam Ta 13 Cifé BBffittm liertspinstiilitiis liln Biirkoilkistio steeda de nieuwste modellen Groot Importeurs waardoor de laagste prijzen Met de beate koeling en zuinigste ijsverbruik 37 WETnOE KACO THEttKïNG 5 KLASSE I3e LIJST tbbhing van maandag ia febbuaki ms HOOGE PBEMIËN 1 1000 3212 6180 17617 18176 i 400 10793 16391 f 200 1206 3106 13647 14277 16414 r 100 872 5363 6807 7641 14r37 ICOIÖ 16551 PREMIEN van ƒ 70 rlai IM 176 107 392 436 517 636 810 W 1110 1179 1220 136Ü 1499 1500 1S42 lfi49 1 1780 1746 1829 1839 1964 2012 2066 2131 3206 2 2306 3410 3463 2499 3664 2690 27M 2790 2001 2986 3017 320Ö 3219 324B 3348 3381 3394 34 3 3731 3770 3818 3878 3952 4123 4180 4S28 Aü2 4361 4406 4415 4418 4539 4578 41 99 47 l 4 tU2 6084 5120 6251 6350 635 6438 5472 5608 JTGl 3723 4374 60ej 5847 6851 5861 5956 6070 C329 6394 6466 iï480 6682 6798 6 ai 6997 7038 707Ö 7212 7413 7433 0 i 7648 7816 8001 8065 8117 8148 8259 0310 8432 0535 8780 8891 9138 9160 D173 0303 9378 9414 Ö683 9i Jr OSr fl 8923 9938 10133 10203 10207 10317 1029B 10325 lU42 i 10429 10459 10573 10633 10861 10900 10915 10999 11239 liJ83 U31I 11365 11429 11614 11632 11667 11659 11849 IISÜO I1QQ3 131Cï 13388 13347 13382 12419 12490 12502 12522 12941 13791 1273 i 12931 12938 13006 13013 13045 13192 13280 13370 1338Ü 13187 13736 13739 13809 13833 13929 13935 13980 HG39 14228 H3fi4 14400 H706 14717 14730 14723 14771 14804 14896 16046 15078 15230 i5526 15615 15718 15841 15867 15877 15986 16111 161 59 16430 16463 16468 16500 16732 16744 10796 16936 6 389 17064 17109 17379 17364 17564 17590 17608 17838 17844 17939 1839C 18398 18581 18704 18723 18816 19059 19066 19IB0 10209 19347 18438 19497 19563 19766 19765 19839 10872 20039 QÖM 2014J 30220 20279 20377 30413 20472 30493 30503 30607 20689 20786 30792 20917 20934 20976 30977 y GEEN PBEMIËN 170 282 295 319 333 453 478 1043 1330 1663 1913 600 516 1053 1086 1087 1133 1170 1330 1343 1344 1362 1380 1597 1663 1669 1676 1713 1950 1958 1908 3024 2063 4ïtio 2286 2389 2323 3335 234 2473 2488 2608 2526 3804 2806 3837 3861 3967 3868 2860 2990 3014 8260 3281 3350 3400 3667 3701 3736 3752 3018 3892 3904 4008 4152 4242 4261 4263 4400 4507 4614 4543 4741 4747 4766 4703 0017 5023 B037 6064 5380 S303 5406 5413 6630 6636 6626 6626 OeiD S636 6840 5883 6118 6193 6212 6294 6513 6523 6563 6665 6893 8988 0013 6963 7168 7199 7206 7230 7368 7373 7388 7438 7672 7606 7636 7660 7020 7830 7043 7873 8186 8158 8176 8193 8888 8446 8461 8466 8700 B862 8878 8908 9060 0077 8133 0141 8352 0254 9257 9372 9453 0465 9473 0868 9583 8611 9619 9660 9690 9733 8841 9863 9873 9898 9010 9923 0931 10007 10037 10038 10074 10078 100Ö3 10136 10319 10264 103U5 10318 10339 10388 10404 10436 10484 10490 10496 10631 10570 10686 10666 10671 10600 10710 10738 10783 10848 10869 10005 10904 11012 11029 11C46 11048 11148 11168 11191 11223 1 2 J 1132111330 11363 11365 11397 11399 11419 U468 11472 11487 11488 11490 11615 11665 11568 11685 11687 11596 11660 11Q71 117S3 11758 11760 11818 11816 11846 11946 11048 11963 12036 13044 1SÜ46 12047 13068 12070 13076 12085 12113 12150 12170 1 217 laase 12208 12270 12307 12373 13403 12445 12575 12593 i a9i 22603 12707 13728 12730 12746 13773 12783 13815 13851 ISülii ISeii 12683 13884 12906 13036 12074 13017 13033 18095 13117 1S160 13167 13103 13204 13333 13253 13255 13291 13302 13301 18 86 13303 18438 13427 13439 13456 13475 13535 13640 13581 18643 18665 18767 13803 13836 13870 13881 13904 13916 14016 S4067 14063 14081 14144 14196 14218 14231 14246 14257 14282 1 39T liSll 14327 14836 14347 14370 14459 I4S54 H564 14504 l4dM 14070 14081 14734 14751 14781 14829 14838 14857 14801 14948 14863 16O30 1S042 15066 15062 16128 15135 15282 15207 1MQ9 10810 16310 16328 15348 16360 15356 15357 15368 15376 US80 1S806 lUOO 104U 15439 16436 15446 15448 15453 1550J 190 10694 10006 15687 16700 10740 16747 16786 15808 15399 14910 l aO 1B876 laOOl 15009 16017 16018 16030 16104 16122 19140 10104 laiOe ISI75 laSOO 10249 I6277 1631b 16397 1 473 160II 16684 16000 16672 16723 I67S6 16616 18818 16932 1G036 ima 10956 10900 16961 16083 17036 17Q70 17090 17113 17131 171Tfl 17873 17833 17336 17407 17432 17464 17546 17603 17021 JT 80 17031 17667 17680 17694 17733 17736 37740 17786 17833 Ï7M3 17868 17901 1T021 17922 17938 17960 17978 17983 18031 180 inoai 18096 18070 18080 I8IOO 16104 18108 18143 1816 1 1BM2 18381 18901 18317 18336 18361 18372 18373 18303 18413 18SSB 18003 18606 18674 18701 18710 18729 18798 18818 1888 18883 16083 lOOOO 10098 18078 19155 19180 19316 10248 10256 19903 18303 19336 19344 19345 19398 19514 19667 19601 lOOOÜ IMlB 19000 1B6B7 18677 10098 10703 19778 19830 10853 10012 1901S 19018 18048 10000 20012 20025 30044 20054 20061 20076 30090 30105 30125 30127 3015H 20235 20240 20265 2026S 30385 30903 30308 30 63 30401 304G5 2Ü458 20501 20506 30555 20613 30639 30640 20676 2067B 20734 20746 30760 20772 30832 30849 30010 21 036 20943 20051 VertJ vorige lyst 16696 m e 15069 Velen verwachten een extraurkmentair kabinet of parlementsontbindins ywals te voorzien was is de heer Jaapar er fliet in geslaagtf een regeenng te vormen ÜÜ heeft zich gisteravond naar het paleis begeven teneinde den Koning te vraIfen hem van de oparacht tot Itabinetiforraaüe te ontheffen Blijkens het B ï A heeft Jaspar medegedseid dat hij voornemens was een miuistene te vMfmen bestaande uit üen ministers met den minister president Vyf mimsten louden parlenient Jeden zijn geweest de vijf anderen zouden buiten het parlenent ziin gekozen Jaspar voegde hieraan toe dat de twee iociaUBtische parlemeiiLsleden op wie hy eti beroep h d gedaan deze forinuEe niet konden aanvaarden Var daar dat Jaspar de opdracht moest teruggeven Regeeringscrises duren in België dikwyls ianj ƒ 18 de kabinetavornier niet van meet af au liet besluit neemt alle politieke clubjes ovy het hoofd te zien Maar de indruk is in adk kringen dat eerst nu de moeil kheden beginnen wegens de vele gevoeJigheden die zün opgewekt aan verscheidene lijden en dat slecht cón oplossing mogelilk blijken zal nl de vorming van een ïaicenkabinet welke tot taak zou hebben de Parlamentsontbinding voor te bereiden Omtrent wat achter de schermen Is geieurd hebben velen van den beginne aan als hun opvatting doen gelden dat de zaak van de bwioeming der leden van de VlaamMhe Academie een opzet ia geweest van Vlaanuche nationalisten om de regeering in moeilijkheden te brengen Dat de regee1 er door in moeüykheden ia gebracht is zeker en goede profetie geweest Sommigen wilden blyltbaar de proef op de som nemen of de regeering het meende volgens anderen heeft men bewuut de regeering een stok tusschen de beenen willen werpen Zeker is dat aan de Viaamsche zaik een ondienat is bewezen Er is gezegd aat men den koning verzwegen heeft wat sommige candidaten wegens hun verleden tegen zich hadéen De heer Spaak heeft verklaard dat de benoemingen van de Acaderaieleden plaats hadden na uitgebreid overieg met de vertftgenwoordigers van de Viaamsche wetenschap JB h de heer Van Cauwelaert heeft een Jwiderheid onthuld Het is de minister te de benoemingen voorstelt aan den kom mDe koning heeft het recht een benoe te weigeren De lijst van academie welk eaan den ksming werd onder nwn 18 ü Standard bet orgaan 2 1 n heer Sap verschenen wr de beslissing van den koning Zoodat 1192 lJ i 1L91 i w 152 185 i 107Ü 215 2163 2450 2451 2701 2765 2051 3959 1398 1801 2059 2383 2B3B 266J 2589 3865 2936 3941 3026 3003 3092 3218 3222 3257 SilS 3 28 3429 3433 3382 3658 3769 3774 3846 3867 3869 3873 03a 33 4087 4095 4096 4120 4315 4393 4397 4398 4438 447J 4567 4668 4583 4604 4881 4700 4813 4853 4922 4957 4960 5000 5133 5198 5311 5244 5 303 5312 8430 6421 5425 5435 5 7 5464 K 3 5730 5780 6044 6006 6017 6054 607 1 6103 6240 6298 0440 6449 6468 6500 6679 0896 6737 6773 Ü7 r7 6812 6973 6984 7ü36 7063 ü7ö llU 7361 7301 7311 7312 732 7 30 7468 7469 7502 7604 7508 754 7767 7769 7311 7817 7882 7J19 7980 8018 8028 8057 8079 8ÜU4 aiöf 8302 8308 8350 8371 8379 8481 8525 8568 8590 Ö ÖJ 8684 8946 8985 9009 9024 9041 90 U 9160 9169 9189 0190 0246 9511 0526 ÖÖ48 9743 9756 90U 0949 9053 9016 2111 2389 3638 3944 LEES DIT MET AANDACHT zooals U ook onze vorige advertentiee heeft gelezen waarin U aangeboden wordt op de zeer gemakkelyUe wekelijkarhe conditie van 76 cent per week of drie gulden per maand de nieuwste BRRËS SOLO 1989 RADIO in huur kunt kragen iM een kleine vooruitbetaling waardoor U zonder zorgen voor reparaties of l nip ikosten jarenlang pleizier ven Uw radio kunt hebben en het toestel na dw huurtijd Uw eigendom wordt Wij hebben door het p roote succes in iedere plaats onderronden dit aystwra uitgebreid en bieden U on dezelfde voorwaarden thans ook de nieuwste Philips Radio 470a 1938 39 Dus voor eta meer dan wftt U voor radiodiitributie ptr Mk UUalt wox U thans itenaar vp n de nieuwste Philips of Erres Radio 1938 39 vanaf 75 cent per week of ƒ 8 00 p r mauid Wilt U hiervoor verdere inlichtingen of demonstratie met een der belii toestellen het geeft niet waar U woont want w brengen deze aanbieding dW eheel N d rland dut ook in Uw omgeving dan raden vfii U aan te doen ioioi reeds henderden d den en die nu de gelukkige bealtters van een Philips of Erres Radio zijn Vlir DUS NU DIKECT ONDERSTAANDE BON IN DOE DBZE IN BlW j ENVELOI PE frankeeren met 1 cent postzegel niet diehtplakken en de enveloppe N V HEES Co FILIAAL KLEIWE jl 54 e van Weizmann menvattaig wordt gewezen op de g van de historische feiten door Balfour Dr f i P 9 februari door p J eizmann afgelegde verklaring wel I y gepublieeei toont aan dat I Jt r den nadruk op heeft gedegd nuT het Joodsche vraagstuk ïtofi h Joodsche volk t l o al een minderheid f iS hulpeloos is wer Wd aan de wiUekeur van anderen MiL op Palestina is nimmer lil S eeuwen heen hebben tifln Zr groepen Joden in PaJes ftevestigd en in de laatste zestig jaren w en actieve hervestiging Dit werk font hl verklaring van Bal Vtrvni iüatorisGhe feiten erkend 8ïi v Weizmann een overzicht TvJ l ontwikkelingen ainds de benoe de Koninklijke commissie te v i f het voorstel Palestina nCZ heschouwd ols de nakovat l Pronkelijke belofte welke ver et rnTJI verklaring van Balfour en Sïï y oe de ytfleid e onderzoeken van samenwer 1 hT regeering op de basis rapport wegens de twee leidende GOUDA NAAM woneïide te wenscht inli htiiijren volgwuf advertentie wenacht demonstratie met Philips of Ërrea STRAAT IK N V UZERHANDBL P ROND Pz Goudfc Voor LIPS Brandkasten en JSlotenfabriek 1 Door onze 35 jarige er V olgens nieuwste ont varing de vakkundlgatewerpen en architectuur uitvoering GEBR BOUTER NET EN GOEDKOOP GEKLEED GAAN Vraae dan een vertegenwoordiger van VLAG s Kleedingbedröf met modellen en Stakn naar Maat en Maatconfectie Daar het niet mogelijk is divei ae prijzen te melden verzoeken wü U beleefd reizigersbezoak aan te vragen Westhaven 61 Gouda EEN ROEP OVERHEERLIJK zijn de Harde Mocca s 8 et per stuk Gebr KAMPHUISEN N V KLETSKOPPEN 30 et per z pond Firma ABENDS Gouwe 218 220 vraagt BEKWAME INPAKSTERS Leeftijd 16 17 jaar Aanmelden aan de fabriek CARNAVALGOSTUMES COSTUUMHUIS SCHIPPERS ROTTERDAM verzekert V SUCCES FRISCH en BILLIJK Oppert 110 hoek Meent Telef 15552 Geill overzicht gratis PRIJSCOURANT BRANDSTOFFEN Echte Wales Anthraciet 20 30 en 30 50 per H L f 2 30 per 100 K G ƒ 3 25 Prima Belg Anthraciet 20 30 en 30 50 per H L ƒ 2 15 per 100 K G ƒ 3 10 Belg Anthr HoU kwal 20 30 en 30 50 per H L ƒ 1 90 per 100 K G ƒ 2 70 BabyAnthraciet Belg kwaUteit prima brandstof per H L L55 per 100 K G ƒ 2 20 Prima gemerkte Eierkolen per H L f 1 30 per 100 K G f 1 78 Prima gemerkte Krieleieren zeer geschikt voor Haarden en Vulkachels per H L ƒ 1 35 per 100 K G ƒ 1 85 Gektopte en Parel Cokes per H L ƒ 0 70 EENIGE WOONHUIZEN te huur P C BÓTHSTRAAT 100102 104 106 Huurprijs ƒ 4 50 Te bevraigen P C BÓTHSTRAAT 66 ALLES FRANCO THUIS Alleen bö de GOUDSCHE BRANDSTOFFENHANDBL TELEF 2465 PIERSONWEG 5 Park TELEF 2465 EEN MOOIE WITTE BOORD TREKT STEEDS DE AANDACHT Droogt doarom de echte helderwitte MEY s BOORDEN Is de boord niet meer schoon dan neemt men eenvoudig eennieuwe BOÖSDEN Crematie Tra nsporten Door geheel Nsderlaiid en daarbuiten onnüddeliyk te ontbieden W H J v d Toorn N V BOEZEMSINGEL 164 Gereitigd 1867 Tel 52578 ROTTERDAM Tel 716788 DEN HAAG mei prima unnen Goud A A Bilieoliop Hoojstr 1 C 3 Loeve Gouwe 146 Haastrecht W Faay M f e Stc i Oudewater O E de Keijtere Wfidstr 15 Schoonhovan M J Stekelentarg Lopikorstr 10 Woerden J H Wajbocr Voorstr 21 Alphen a d SUn D Raaphürat Sr V M inderloostr 43 Waddinxveen M v d Zwaard Ne qBtr 7 Zoetcrmeer J v d Goea Dorpetr 77 IN HEEL NEDERLAND E OPSEVOERDE KWAUTEIT mmimi V rdw varkrljgbaar In afla olaatiffn in d b k nd winltftli mat da MEVi r d Gi n V rl J W lid ymok Cl d Vrl t loon 13 = R dom Stopbf helEsso leeken Toen op l Juni de opgevoerde kwtliteit d r Staodard benzine werd ingcvocfd over geheel Nederland wisten wij dic deic kwaliteit aan alle eischen óei moderne automobiel en motorrijwielteclinick moest voldoen De enthousiaste ontvangii van dit proJua en de kenmerlccode voorkeur hiervoor waren een doorslaand bewijs voot de buiteagewone kwaliteiten Inderdaad ieder automobilist en motorrijder in Nederland ku thansde voordcelen genieten vaneen brandstof van hooge kllIM meer kracht betere kwaliteiten en düs beiumigïng Daarom hebben wij besloten deze brandstof Esso te aoem WAT BETEEKENT £ SSO Esso is voor alles het symbool van de hoogste kwaliteit DAAROM iS Esso de brandstof die mevr kilometers voor minder kosten gutt i Esso hetteeken dat U een uitzonderlijk goed produa garandeert Esso het woord dat een eerste kwaliteit waarborgt votir een lerie ffutomobieien motorrifwiel produaen die over de gehetle wereld als 2oodanig erkend worden Hel is nu dt tjJem di motoroUt li vtrvirxhtn 7 Vul htl carttr mil j Cssolube Jt N V GEBOUW PETROLEA S GRAVENHAGS Dt wintmlU uit di itrie Esst proditaea STANDARD AMBRIKAANSCHE PETROLEUM COMPAGNIE NO 19958 77e Jaarsrang Dinsdag 14 Februari 1939 eoiMHE coimnt RIIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA ÈN OMSTREKEN RERGAMBACÏIT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE jyiEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENpUIZEN enz ADVERTENTIEPRUS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 26 Van Vulten Gouda en den bezorgkring 1 regels ƒ 1 55 elke rejfel meer f 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 WJalag op den prüs Ldefdadigheids advertentiën de helft van den prü s INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels f 2 25 elke regel meer f 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prya Groote letters en randen orden berekend naar plaatsruimte Dit blad verschtjnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen IBONNBMENTSPRIJS per Itwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal waar de JiJJlig per looper fnjschiedt Franco per post per kwataal ƒ 3 16 Abonnementen worden dagelflloi aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bij 0B agenten en loopers den boekhandel en de postkantooien Ome bureaoi lün dagelSks geopend van 6 uur Administratie en Redactie TelefIgtm a 6 PoBtrekemng 4 i400 m den gevangenisvleugel voor de ter dood veroordeelden geplaatst was waren 25 moordenaars vóór hem naar het vertrek der executie geleid Nadat Wanier ter dood veroordeeld was werd in 1934 de voltrekkirg van het vonnis opgeschort en de toenmalige gouverneur van Kentuckie kon gedurende de drie jaar van zijn ambtsbekleeding het niet met zichzelf uitmaken of de voltrekking van het vonnis diende te geschieden ja of neen Deze gouverneur Laffoon werd echter opgevolgd door Chandler Ne langdurige overpeinzingen besloot Chandler dat de straf ten uitvoer moest worden ïrelegd en zoo is thans geschied Warner was met twee anderen Huaton Jeffries en Carl Hardin schuldig bevonden aan diefstal met moord van twee oude mannen in het district Casey De Ujken van de slachtoffers waren met steenen bezwaard en in een rivier gegooid maar toch gevonden Wamer en Huston Jeffries werden ter dood veroordeeld Hardin kreeg levenslang Sindsdien was de straf van Jeffries ook in levenslang gewyzigd maar Warner is dan nu ter dood ecbracht BINNENLAND Nieuw R A P Woensdag in werkinc Tekst van het noodwetie in zake autobussen is er in opgekomen Gisteren is uitgegeven StaatBblad no 560 besluit van 13 Februari 1959 tot intrekking van het Reglement Autovervoer Personen en vaststelling van een nieuw Reglement Autovervoer Personen 1939 De datum van inwerkingtreding is l Februari a s In aansluiting Meraan kunnen wü het volgende m iledeeien In dit reglement Is thans onder art 2 en voorts ook in andere artikelen opgenomen de nieuwe tekst zooals deze is vastgesteld in het Zondag Jl in werking getreden noodwetje betreffende de autobussen Zooals men weet is daarbij de omschrijving in paragraaf 47 der wet van 29 November 1935 tot verlaging van de openbare uitgaven het herhaaldelijk vervoeren of doen vervoeren van personen tegen betaling gewijzigd in het exploiteeren Het nieuwe artikel 2 zal voortaan lulden Een vergunning wordt verelscht voor a het exploiteeren van autobussen Inde uitoefening van een autobusdlenst b het exploiteeren van autobussentot het uitvoeren van toerwagenritten c het exploiteeren van taxi s d het exploiteeren van huurauto s Verder is het reglement nu doorloopend genummerd zoodat ook de bestaande nummers 4bifl en llbls In denieuwe nummering zijn opgenomen De woorden van het eerste Ud van het bestaande artikel 2 onverschillig of het vervoer al dan niet ten deele in het buitenland plaats vindt zijn thans overgebracht naar het tweede lid van artikel l hetwelk luidt Dit besluit is van toepassing op het exploiteeren van motorrijtuigen tot vervoer van personen over de wegen onverschillig of het vervoer al dan niet ten deele In het buitenland wordt bewerkstelligd Voorts is aan artikel l een derde Ud toegevoegd waarin uitdrukkelijk wornt bepaald dat voor de toepassing van het reglement onder exploiteeren van een motorrijtuig tot vervoer van personen niet begrepen is het verhuren van personenauto s zonder chauffeur Het nieuwe reglement treedt lm wav klng met ingang van 15 Februari Voor premievry staatspensioen Initiatief van het Tweede Kamerlid Van Houten De heer H S van Houten Ud der Tweede Kamer héteït naar de N R Crt meldt In een te Winschoten gehouden vergadering van de plaatselijke afdeeUng van dwi Bond voor staatspensionneering medegedeeld dat hij eerstdaags de fractievoorzitters in de Tweede Kamer merzal uitnoodlgen tot een conferentie over invoering van premlevrij staatspenslon Jhr De Geer zal worden aangezocht het voorzitterschap van deze conferentie op zich to nemen Mocht deze conferentie geen resultaat hebben dan zal de heer van Houten waarschijnlijk nog dit jaar met een initlaUefvoorstel in de Tweede Kamer komen om premievrij staatspensioen Ingevoerd to krijgen der bevolking Zy zyn voor tweederden of meer verantwoordelyk voor de economische en cultureele activiteit van Palestina De Joden wensohten de Arabieren niet te overheerschen doch zouden zich ook niet door de Arabieren laten overheerschen Een grondslag welke gunstig voor beiden zou Kyn kan slechts liggen in de basis van het mandaat een Joodsche immigratie op groote schaal het verleenen van een economische opnemingscapaciteit het beginsel van actieve politiek de ontwikkeling van doeltreffende waarborgen tegen den status van minderheid PUROL In huis By Brand en Snywonden Pynlyke Kloven Ruwe handen en Schraje huid voorbeeld van het hoofd der kerk verschillende malen de nieuwe maatregelen sterk afgekeurd In sommige milieux spreekt men vandaag van een niet Italiaanschen paus die gansch onbevangen zou staan tegenover den invloed van de burgerlyke regeering te Rome In verband hiermede werd de naam van kardinaal Mundelein aartsbisschop van Chicago genoemd Doch deze heeft zooals men weet zoo beslist mogeiyk stelling genomen tegen nazisme en zou met tegenstand hebben te rekenen TSJECHEN EN DUITSCHERS NOG GEEN VRIENDEN Kundt geeft uiting aan zijn misnoegen over de slechte verstandhouding In een zitting van de fractie der Duitsche nationaal socialistische afgevaardigden en senatoren te Praag gehouden heeft de voorzitter afgevaardigde Ernst Kundt o m verklaard dat het een dwaling zou zijn te veronderstellen dat het den Duitscl ers in Tsjecho lowakye thans beter gaat dan vóór 1 October 1938 Wel zyn zekere vroegere methoden vooral wat het optreden an politie en justitie betreft opgeheven eBs men ook in veK kwesties van uiterlijkheden tegemoetkomender geworden byv ten aanzien van h t dragen van het hakenkruis en het gebruik der hakenkruisvlag maar toch is met be trekking tot de feitelyke rechtspositie der Duitschers geen verbetering en economisch en sociaal opzicht zelfs een verslechtering ingetreden Men heeft door de meest verachillende methoden en zelfs met behulp van twee receeringsverordeningen de Duitschers uit de bedrijven gedrongen Aan Tsjechische zijde heerscht de neiging den nieuwen staat slechts als een nationalen staat der Tsjechen te beschouwen waaruit de overgebleven Duitschers weliswaar niet met geweld maar toch langs kouden weg moeten worden weggedr n gen Zoo schynt men de oude historische pos tie der Duitscliers die een geschiedenis heeft van duizenden jaren thans in a j stilte te willen liquideeren door om economische en sociale redenen de overgebleven Duit chers te dwingen te opteeren voor het Duitsche Ryk Het ligt voor de hand dat de fractie dpf Duitsche nat soc afgevaardigden en senatoren en de leiders van de volksgroep met besloot de staatsminister de koning niet meer vry atond in zyn beslissing Minister Marc heeft ook bevestigd dat alle ministers op de hoogte waren van de personaliteit van den heer Martens Zijn benoeming tot lid der Academie voor Geneeskunde is op 20 November in het Staatsblad verschenen Toen veertien dagen geleden de nieuwe liberale ministers hun eed aflegden had burgemeester Max zyn orde maatregelen doen nemen die er meer op gericht waren met de enkele honderden fascistisch aangelegde oudstryders te hetoogen Zy wisten van de zaak Martens dus alles De heer Spaak had het hun overigens gezegd en niemand maakte bezwaren Nochtans hebben zü den eerste minister nu in den steek gelaten alhoewel zy 24 uur vroeger Spaak hadden verzekerd slechts ontalag te zullen nemen en dan solidair met alle ministers op een negatieve stemming van het parlement betreffende een kwestie van algemeene politiek Het is waar dat de ministers P E Janson Dierckx en Jennissen aanzegging hadden gekregen dat ofwel dr Martens moest ontslag nemen ofwed dat zy moesten heengaan Deze aanzegging kwam van de liberale i artyleiding en van de leiding der parlementaire groepen onder wie zich nogmaals de heer Max bevindt In deze omstandigheden viel er geen keus meer over vermits de liberale sternen in het parlement wegvielen In de Belgische grondwet staat dat de koning zijn ministers benoemt en ontslaat Eens te meer is bet hier een clubje van partyleiders geweest die zich er mee bemoeiden Men doet opmerken dat de liberalen terecht het sterkst hebben geprotesteerd toen de heer Spaak regeeringsbeslissingen ondergeschikt maakte aan de goedkeuring van ziJn party ofwel toen hy bepaalde personen niet in zyn regeering opnam omdat zijn party er niet mee accoord was Thans vervallen zü in hetzelfde euvel Het is lang geleden dat in België een regeering is afgetreden na een stemming in het parlement zelf Men venekert dat de heer Spaak het sedert geruimen tjjd totaal beu was In een ten paiieize gehouden ministerraad had de koning nog pas naar verluidt een becoog gehouden voor doelbewust regeeren met budgetaire en economische doelpunten Dat kon de heer Spaak niet omdat hij het dient gezegd op dat gebied het belangrijkste zyn zwakke zyden heeft Intusschen zal de oplossing welke ook moeily k blijven beheerscht als zy is door het geval Martens die volgens sommige geruchten bereid zou zyn ontslag te nemen om de moeilijkheden op te lossen volgens anderen integendeel nu aan minister Spaak andermaal loyalistische verklaringen te hebben afgelegd aan geen ontslag denkt MOEILIJK OP TE LOSSEN CRISIS IN BELGIË Jaspar geeft het op Mussolini s belang blj de Pauskeuze Enorme belangsftUlng voor het atoffeiyk overachot van den Paus De belangstelling voor het atoffelyk overschot van den Paus in de sacramentskapel van St Pieter is overweldigend groot Er is vooral gisteren een toeloop van menschen geweest zooals men te Rome nog nooit voor onverschillig welke gebeurtenis heeft gezien By troepen van eenige duizenden tegelyk werd het publiek tot de kerk twegelaten In de kerk zalf had de pauselijke gendarmerie eveneens een zeer strengen en goed functionneerenden ordedienst ingesteld en er werd niemand toegestaan voor de kapel te blyven staan Men moest zy het dan ook langzaam voortdurend circuleeren Naar schatting zyn alleen in den loop van den ondag 400 000 personen langs de kapel getrokken De drukte was af en toe werkelyk Ijeangstigend en vooral in den namiddag zag het er trots den uitstekenden ordedienst zeer gevaarlyk uit Telkens werden de cordons verbroken en tegen 5 uur werden toen een enorme menigte achtereenvolgens door drie verschillende cordons heenbrak met geweld de toeganshekken tot de kerk gesloten daar men voor groote ongelukken vreesde Dit moment was werkelyk ontstellend De aandrang van de opstuwende menigte maakte dat diegenen die zich in de nabyheid van de toegangshekken tot de basiliek bevonden tgen deze zware hekken werden geperst zy moesten door in de spylen van het hek te klimmen zich het leven redden een aangelegenheid van de Duitsche volksgroep maar als een kwestie van de toe komstige verhouding van het Duitsche Ryk tot het nieuwe Tsjecho Slowakije DE AMERIKAANSCHE VLOOT BEGINT HAAR MANOEUVRES Denkbeeldige strijd om het bezit var de Westindische eilanden Reuter meldt uit San Juan Porto Rico Te middernacht zyn de groote manoeuvres van de Amerikaansche vloot begonnen Hieraan nemen 150 oorlogsschepen en eOb vliegtuigen met meer dan 6000 officieren en minderen deel De witte vloot onder admiraal Kalfu 5S wil pogen uit den Atlantiachen Oceaan ter hoogte van Brazilië op te rukken om een van de Weatindisciie eilanden te verove en ala basis voor verder optreden tegen de Ver Staten De zwarte vloot onder bevel van admiraal Andrews zal met Porto R co tn de Maagdeneilanden alg basis deze verovering trachten te verhinderen Sedert begin Januari bevindt de geheel Amerikaansche vloot zich in den Atlantischen Oceaan om by Cuba oefeningen to Itouden President Roosevelt zal aan boord van den kruiser Houston twee of drie weken de manoeuvres volgen Moordenaar wachtte vijf jaar op zijn executie De vergeten man van Kentuckje In de staatsgevangenis te Edyville fn Kentuckie is gisteren een moordenaar terechtgesteld zekere Sylvester Warner dk yf jaar op de voltrekking van het vonnis had gewacht De ongelukkige had den bijnaam gekregen van den vergeten man va i Kentuckie Gedurende al den tyd dat hij Vandaag was de toeloop van menschen nlie krachten daartegen zullen stryden Dit wederom enorm Te 12 uur werden echter nioet ntet slechts beschouwd wordeai a de hekken gesloten en begon men toebereidselen te maken voor de begrafenis die te 4 uur plaats zou hebben Aanspraak op Palestina is nooit prüsgegeven Wlarüiir beginselen n l dat alleen de Joden binnen het toegestane grondgebied de immigratie zouden oontroleeren en dat zij er gevrijwaard tegen zouden zyn een minderheid te worden en het leven van een minderheid te moeten leven dat zy op de geiheele wereld hebben moeten leiden Weizmann gaf toe dat deze voornaamste beginselen hun moreele bindingskracht behielden Hy kon niet begrypen dat de BritSche regeering na 20 jaren een uitlegging van het mandaat zou zoeken die deze fundamentele rechten der Joden zou beknotten Een dergelijk afwyken vaan het moreele standpunt zou het Britsche ryk tot in zyn grondvesten schokken Palestina is in staat honderdduizenden vluchtelingen op te nemen Ten aanzien van de betrekkingen tusschen Arabieren en Joden zeide Weizmann te betreuren dat de conferentie zou beginnen vóór de orde en ruat in Palestina ziJn hersteld Hü legde er den nadruk op dat het de wensoh der Jodeft is een goede verstandhouding tusschen de beide volken te vestigen Palestina is nopit het nationale centrum geweest voor de Arabieren zooals Damascus dat wafl De Arabische eisch dat Palestina een Arabische nationale regeering dient te hebl en was volgens Weizmann niet te verwe De Joden vormden reeds één derde deel bx Het overlijden van den Paus heeft vmjIgens een bericht uit Parijs voor Mussoüni een ernstig vraagstuk van binnenlandsche politiek in het leven geroepen Sedert een jaar reeds was de Duce bekommerd over de opvolging van den thans overleden pausZooals men weet heeft de rassenpolitiek den laataten tyd de relaties tusschen het Vaticaan en het paleis van den Duce zeer vertroebeld Jedurende de eerste jaren van het fascisme waren de betrekkingen ui stekend het was Pios XI in hoogsteigen persoon die toen Mussolini den man noemde die ons door de Voorzienigheid was gezonden Later deed zich een radicale kentering voor en men weet dat de paus geen blad voor d i mond nao om de rassistische uitzonderingswetten scherp te hekelen De toestand was voorail gespannen toen de regeering ook de gemengde huweiyken reglementeerde wat door Pius XI beschouwd werd als een flagrante overtreding van het concordaat Zelfs was de paus voomwnens het met den Italiaanschen staat gesloten accoord te verbreken doch Mussolini die van dit ipzicht werd verwittigd dreigde op zijn beurt het verdrag van Lateranen op te zeggen waardoor de kerk in een oWhoud baren toestand zou hebben verkeerd Om dergelijke wrijvingen in de toekomst te voorkomen stelt Mussolini thans alles in het werk om een kardinaal benoemd te krygen wiens gunstige houding tegenover het fascisme in het verleden een waarborg zou zyn Ails zoodanig neemt de kardinaalaartsbisschop van Milaan Schuster een eerste plaats in Een andere kerkvorst die gedurende lange jaren een vurig voorstander van het huidige regiem was is kardinaalAiscalesie van Napels Na de laatste rassenwetten heeft deze evenwel joaar het