Goudsche Courant, donderdag 16 februari 1939

77e Jaargang TANDHEELKUNDIB INSTITUÜ DUS dOet het ïn hebt geeischt slee unt slapen en eten u allea te veel i £ en gy u lusteloos gevoelt gebruikt dan SANGUINOSE het zeni waterkeïide en bloei ormende middel Het kan nu nog dus doet het voor het te laft is Sanguïnose geeft u nieuwe energie levenslust en blakende gewondheid Prijs per fl ƒ 2 ö fl ƒ 1 u fl ƒ 21 By Apothekers en Drogisten VAN DAM Co I HOLLANDIA I Café HOLLANDIA MARKT 40 GOum i Spreekuur Donderdag 9 12 Geheel Gebitten f 30 j met arantie PUnloos trekken inbeRrepen T KAN NOG NETl Wanneer g i overwerkt zöt en te veel van uw zenuwen hebt geeiseht slecht s Gravenhage De Ricmerstraat 2c 4 Wanneer U zich moi en overwerkt voelt neem danjiens Tonicum Noury Dlr mooiB cadeau op zichzel ii J aan sonJ reden om CONDOI HUISHOUDZEEP te gebruikn Maar het voornaamste Is di bijzondere eigenschap van lii CONDORZEEP om zelfs het hardste water z zacht als regenwater te malm waardoor het een heerlif werkzaam schuim geeft Ondarga de opwekktnda en versterkende werking die lichaam en geest nieuwe krachten echenkt Ondervind den weldadig kaimeerenden Invloed op Uw zenuwen dif U rustiger en beheertchter maakt Moeheid en slapte verdwijnen doorTonioum Nduryl Eén theelepeltle vMr den maaltijd BU alleapotKakers en drogisten verkrijgtaar 1 1 1M per flacon OQbb flacon f tSS G MIels schenkt fooveel wser tandse mogsn tegen t gejaagdheid an niattloosheld van dezen tijd als Tonicum Noury Welk een weldadig kalmaartnd werking op tiet zanuwstatset weik aan ruatgevenden tnvloaé op dan gaaat weik een krKMIga valitarlOng voor hel gahaale llchatinl Tontcum Nouiirl verdubbel Uw eneifie wZEEPFABRXCE HAAS1 VANBREIIIIAPEIBOORN Anton Coopt Drogist Wijdstraat Vicks Vapo Ruli Vicks Vatronol Vicks HoestbonW WaaM nnii Onn tm muitm tr at Til u om TONICUM NOURY ftee yp Een eervic e taak wachtr Uitbreiding def Fransche luchtmacht AaJikoopen in Amerika versnellen liet bouwprogram Oe Temps publiceert de volgende byzon riieden omtrent de uitbreiding van de Transche luchtstrijdkrachten Het uitbreidin pian blijft nog steeds ast hetwelk is opgesteld door Guy LachamD toen hy iti Januari 1938 aan het miwsterie kwam Het behelst het in Üiiio njen van 2800 moderne oorlogsvliegtui 1 den bouw van ongeveer 4800 vlieg y mpen en 12 000 motoren De belangü tellingen die in de Vereen Staten P geplaatst hebben ten doel den uitvoenngstermij van dit plan te verkorten en en voltooiingsdatum van het plan oor nkelijk bepaald in het voorjaar van J 9 te vervroegen Tegelykertijd wordt e ichtsinspamiing der productie in frankrijk voortgezet JEen dertigtal Curtisa jachtvliegtuigen J it zich thans reeds in Bourges of Ucoublay De aankomst der toestellen e sdiiedt regelmatig Men verwacht de eerste bestelde bombar inent8vliegtuigen in Juni Reeds dezen Wmer zal dua de sterkte van het Fransche tleger aanzieailyk gestegen zijn haar vertrek uit Frankryk heeft de w ie Vereenigde Staten gezonden missie Wuwkeurige instructies gekregen ten aan fn van de verrichtingen die de gekozen h uigen moeaten kuïinen uitvoeren en geluk moesten zijn aan die der moderns panache toestellen Voorts had zy instruc M betreffende de termynen waarbinnen rA moest worden Binnen dit kader Z iÏKe volmachten voor Ket plaat van orders De totale kosten van de bestelde toestel zyn niet officieel bekend gemaakt e I if Tag genoemd van 63 milUoen Eiken militair in het Konlnkl k Nederlandach Indiach Leger wacht de eervolle taak mede te werken aan de beachermlng van Nedcrland i Overieeiche Bezittingen SLUIT U AANI OOK VOOR U IS PLAATS Voor flinke ongehuwde jongemannen tusschen 18 en 30 jaar is er plaats bi de Infanterie Artillerie Cavalerie n de Genie Aanmelding kan geschieden en inlichtingen omtrent bezoldiging dienstverband en mogelijke vooruitzichten zijn te bekomen bij den Commandant van de Koloniale Reserye NIJMEGEN Vader Behuwd en Heden ontsliep vredig onze lieve Man Grootvader JUSTUS ADRIAAN PIETER MONTIJN Directeur van Verzekering Maatschappüen in den ruderdom van ruim 88 jaar Uit aller naam A J MONTIJN SCHELLING s Gravenhage 13 Febniari 1939 Julian 1 van Stolberglaan 100 V ei zoeke geen bloemen geen bezoek geen toespraken De teruardebestelling zal plaats hebben Vrydag 17 Februari half diie op de begraafplaats Oud Eik en Duinen Eeiiige en algemeenë kennisgeving N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECEn 3Vi o PANOBRIEVEN è 100 3 3 PANOBRIEVEN a 99 rentende 3 tot 1949 daarna S ï De Directie Mr A J S VAN LIER Ml P E HOORWEG Noch in rijkwaliteiten zuinig heid licht gewicht ruimte met daar tegenover de prfls NIET TE EVENAREN EEN RUIME 4 DEURS SEDAlf ƒ 1625 Daar de tijd nadert dat men over aanschaffing van een nieuwe wagen gaat denken raden w j U zonder de minste verplichting een demonstratie aan bij den Agent voor Gouda en Omstreken N NOORDEGRAAF Kleiwsg 12 Telef 3016 3T WETTiaE HACO TaEIXIHC U KLASSE IS UIST TBEKKING VAN WOENSDAG 15 rEBRDAlI ISM HOOGE PBEiaCN I X600 14921 t 1000 926 laeOS 18006 t 400 8088 13421 14814 f 300 1091 2124 2666 4074 6709 9034 1Ö847 17383 20206 ï 100 03 169 1290 3768 46K 1 7710 7836 8436 13270 18013 18480 PHEMIGN VAN ƒ 70 133 172 314 256 351 394 631 651 688 716 957 1017 1080 1206 1232 1293 1362 1372 1507 1642 1728 1763 1835 2219 2294 2314 2317 2374 2631 2B70 2056 3072 3077 3Ü81 3180 32U7 3370 3441 3682 3857 4034 4062 4117 4172 4233 4310 4333 4496 4580 4616 4897 4768 4888 4980 5050 6069 5209 6278 5306 6474 5671 6774 6823 6142 6169 6263 3341 6455 6494 6573 6646 6664 6601 6694 6762 6822 Ü872 6897 6899 6964 8B05 7190 IgiöO 7268 7332 7388 7468 7591 7634 7659 77B5 7771 8179 8199 8362 84B0 J661 8634 8727 8881 8900 8966 8974 9066 9233 9421 0629 0770 10009 10107 10111 10168 10161 10170 1Ö248 10259 10274 10304 10317 10364 10682 10664 10705 10744 10893 10916 llOll U083 11143 11207 11354 11293 11346 11359 11379 1 420 11501 11712 11783 11794 11019 11937 11980 12010 12tKJ 12168 lilöO 12273 12279 12340 13374 12402 12418 12463 1247a 13610 12666 12591 12686 12897 13929 12932 12975 13020 13072 13168 13284 13496 13546 13663 13678 13711 13719 13860 14310 14334 14567 14624 14627 14653 14736 14785 16063 15194 15222 15237 15267 16640 15659 16800 16851 15972 16060 16269 16350 16379 16578 16914 16946 16998 17048 17084 17186 17434 17639 17717 18247 18348 18346 1G419 18447 18516 18547 18568 18573 18646 18731 18884 18970 18989 I931B 19367 19474 19603 19821 19836 10900 19965 10997 20023 30324 20823 20378 20370 20449 20620 20650 30702 20787 20851 Ol XN PBEMIEN 46 108 149 162 179 203 210 211 212 326 ÏJ 388 403 476 693 633 722 763 761 780 80a 846 849 851 863 939 978 982 1113 1114 lias 1182 1208 1334 1272 1278 1201 1576 1284 1376 1377 1410 1471 1481 1498 1528 1652 1614 16J5 1640 1601 1861 1686 1704 1737 1750 1762 1768 1769 1781 1793 1800 1830 2078 1846 1864 1878 1901 1906 1957 2007 2036 3084 3084 2133 2187 2103 2196 221J 2275 3354 2378 2484 2648 2690 2620 3625 2643 2647 2682 3602 3731 3739 3781 2764 2773 2774 3786 2793 2628 2830 3866 2911 29S2 2992 3010 3167 3178 3193 3223 3334 3382 33 8 3366 3388 3405 3467 347Ö 3493 3503 3634 3628 3564 3569 3697 8610 3623 3675 3696 8717 3740 3766 3792 8800 3817 3937 4003 4037 4043 40B2 4118 4148 4181 4314 4330 4264 4379 4380 4302 4304 4830 4321 4364 4369 4371 4409 4423 4449 4461 4624 4643 4660 4688 4636 4637 4698 4773 4844 4851 4 65 4860 4861 4863 4890 4890 4927 4941 4090 5011 6180 sao6 6273 5384 6386 6394 5372 6389 6418 5419 6431 6468 6466 5482 5602 6626 5640 5643 6570 6658 5005 OT36 6730 6777 5778 5791 68U0 5804 6824 5860 5907 6909 6968 5981 6985 6902 6051 6075 6113 6176 6300 6361 6323 6359 6389 6423 6529 6533 6572 6597 6606 668Ö 6699 6719 6738 6746 6781 6818 6837 6889 7106 7175 7104 7207 7240 7251 7254 7265 7260 7279 7304 7835 7341 7342 7344 7346 7350 7437 7444 7451 7495 7532 7561 7881 7611 7638 7647 7663 7701 7758 7766 7S4I 7860 7870 7877 7878 7890 8082 8086 8091 8137 8143 8170 8184 8108 8210 8233 8230 8361 8204 8351 8367 8360 8388 8434 8440 8450 8451 8476 8496 8645 8665 8569 8687 8680 8688 8706 B763 8770 8818 886 i 8887 8007 8037 8987 0008 9067 9131 9134 9143 9l45 9179 9317 9236 9267 9302 0327 9332 0361 9439 9458 9404 9491 0603 9606 9636 9632 9613 9664 9721 9741 8763 9787 9707 9820 9868 9877 9894 9921 9934 S062 9980 9962 10068 10151 10159 10262 10365 10273 10331 10391 10430 10438 10444 10476 10644 10663 10681 10684 10681 10T76 10784 10790 10808 10859 10901 10911 10941 10953 1000 11001 11008 11033 11048 11163 11102 11195 11190 11219 11368 11319 11324 11325 11428 11436 11447 11474 11480 11499 1155 11567 11605 11626 11630 11637 11642 11860 11604 11704 117U 11748 11773 11823 11863 11976 12021 12040 12148 12173 13185 H2a08 13329 12336 12249 12262 123 9 12426 13436 13469 124 T 12500 12624 12641 13S48 12563 13572 12573 12634 12643 120e 12718 13758 13767 13790 12839 12888 12904 12076 13009 13014 18098 13108 13134 13170 13199 13203 13228 13264 13281 13322 13351 13357 13309 13434 1J464 13466 13403 13498 13613 13517 13619 13523 13543 13666 13576 13690 13604 13613 13732 1375U J3766 13784 13800 19869 13898 13924 13081 14026 14106 14100 14213 14654 14872 14225 14273 14296 14394 144G1 14543 14678 14594 14600 14736 14782 14764 14767 147D3 I48I3 14825 14828 14836 14B40 14066 14960 14986 16029 15124 16144 16147 16171 16188 15209 16290 16302 16316 16334 15343 16370 15485 1648G 165113 16649 16654 16600 16617 16721 16779 15811 15836 15840 ma o 16870 16881 16895 16897 15924 16989 15991 15996 16032 1604T 16073 16108 16196 16199 16203 16205 16276 16326 16474 164T 16634 16664 16669 16603 16631 16636 16683 16688 10694 16710 16725 18737 16763 16764 10783 167H6 16827 10835 16840 leecj 16889 16894 16950 16970 16981 17011 17040 17049 17059 17107 17124 17150 17309 1723Ö 17242 172C3 17274 17310 17354 17371 17420 17431 17440 17444 17606 17512 17531 17575 17597 17640 17708 17718 17767 17781 17834 17831 17851 17859 17880 17888 17904 17935 17963 17980 17996 18017 18043 18065 18074 18102 18136 18178 18170 18IB1 18227 18204 18303 18339 18344 18346 1S366 18440 18448 18474 18644 18691 18621 I86G4 18G72 187Ö5 18709 18716 18739 18783 18764 18B 2 18866 I8B97 18940 180 11 18968 18997 19038 19068 10080 19083 19091 19113 19334 19270 19283 19306 19404 19448 194Ö4 19475 19488 19519 19523 195n 186G3 19586 19694 19617 lOeai 19646 18646 19688 10718 1073 19744 19768 19B14 10886 19069 19076 19970 19989 20003 20016 300 7 2Ü062 20088 3O140 20190 20204 20258 20263 20200 2030 203 1 20336 20382 20388 30393 30766 3D420 20431 20484 20486 20530 30Q57 20614 30719 20787 20784 30807 30930 30067 Donderdag 16 Februari 1939 No 19960 eOHSGHE RIIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN Dit blad verschünt dagelijks behalve Zon en Feestdagen IBONNBMBNTSPBUS per kwartaal f 2 25 per week 17 cent overal wa r de jjjj per looper gescMedt Franco per post per kwataal ƒ 3 X6 Abmmementen worden dageiaka aajijrenomen aan ons Bureaa MABKT 31 GOUDA bU esH agenten en loopers den boekhandel en de postkantooren Ojk bureau tin dagelgka geopend van 9 6 uur Admtaiatraöe en Bedactie Telel 1 ÏM Postrekening 48400 daagd werd gebracht zal worden tegen 10 M art Zooals men weet komt Schnurre de chef van de afdeeling Oost Eurotia van den dienst der handelsverdragen in het Duitsche ryksmmisterie van binnenlandache zaken in Moskou de mogelijkheden ibestudeeren van een tot meuw leven brengen der handelsbetrekkingen tusschen Duitschland en Rusland Het ia niet uitgesloten dat Duitschland Rusland zelfs oorlogsmateriaal zou kunnen leveren Voor zoover men weet wekt het bezoek van dezen ambtenaar geen enkel bezwaar van den kant van Polen dat binnenkort een handelsverdrag met de Sovjets zal sluiten ENGELAND ZAL DIT JAAR 580 MILLIOEN POND VOOR DEFENSIE BESTEDEN bescherming der scheepvaart tegen duikboot booten luchtaanvallen Er zal voorts nog een vliegkampschip worden gebouwd waarmede dit aantal op zes wordt gebracht de reeds voltooide Ark Royal niet medegerekend en tenslotte zullen er vier groote kruisers komen en eemge kleinere schepen De moderniseering der bestaande alagschepen gaat gestadig voort Er wordt voortgang gemaakt met de versterking der bewapening tegen aanvallen uif de lucht by andere schepen De luchtmacht Wat de luchtmacht betreft zal volgens Sir Simon gedurende het loopende begrootingsjaar de maandeJijkflohe aflevering meer dan verdubbeld worden en zy zal ook verder aanzienlijk worden uitgebreid Omstreeks 31 Maart zal het aantal vliegtuigen der eerste linie tot 17 550 zijn ge stegen overeenkomstig het oorspronkelijke program De capaciteit der industrie is belangryk uitgebreid en de moeilykheden bij de productie zyn overwonnen Deze zal op vergroote schaal voortgaan Van de ontwikkeling van den internationalen toestand zal de toekomst van den vliegtuigbouw afhangen De Boyal Air Force wordt dusdanig uitgebreid dat er 20 000 man recruten voor moeten worden aangeworven De begrooting voor de luchtmacht alleen bedraagt ruim £ 200 millioen voornamelijk voor de aanschaffing van een groot aantal moderne toestellen In aanbouw zijnde schepen Er zyn thans schepen in aanbouw tot een totale tonnage van 600 000 In 1935 bedroeg deze 139 000 Er zijn stappen genomen voor den bouw van fabrieken m de Dominions Ook zyn in Canada contracten geplaatst voor groote gevechtstoestellen Er is een missie onderweg naar Australië en Nieuw Zeeland In de Vereenigde Staten zyn verkennings en oefenvliegtuigen besteld De verdediging tegen aanvallen uit de tucht is verder ook aanzienlijk uitgebreid in het bijzonder wat betreft nieuw luchtdoelgeschut en zoeklichten Ook de verdediging der burgerbevolking vergt aanzienlyke uitgaven 17550 vliegtuigen in eerste linie Sir John Simon de kanselier van de schatkist heeft gisteren in het Bntsche Lagerhuis medegedeeld dat de maximumgrens voor uit te geven bewapemrfgsleeningen in de penode van vyf jaren eindigend met het begrootingsjaar 1941 42 van g 400 miU tot S ÖOO mill wordt verhoogd Daar tot nu toe reeds voor bewapenmgadoelemden ongeveer £ 200 mill geleend ia kan in de toekomst JuervoK r nog een bedrdg van jE 600 mill in den vorm van leemngen worden opgenomen iDe wet waarin de verhooging van de leejungflvolmachten opgenomen lal ziJn zal tevens een andere belangruke nieuwe bepahng bevatten In de toekomst zullen de geïilen verkregen uit defen ieleeningen niet Biteen gebruikt mogen worden voor de bewapening zelf maar ook voor maatregelen ter bescherming van de burgerlyke bevolking en voorts voor den aankoop van ewnsmiddelen en belangryke grondstoffen In het gepubliceerde Witboek inzake do Engelsche bewapening wordt medegedeeld dat in het begrootingsjaar 193 1940 dat 1 April a s aanvangt de bewapeningsuitjaven van Engeland voor marine luchtmacht en leger natir raming £ 523 mill rillen bedragen tegen £ 388 mill in het iwpeade begrootingsjaar en £ 262 mill over het begrootingsjaar 1937 1938 Het cijfüi over 1939 1940 zal wanneer men de uitgaven voor de luchtbescherming enz daarhy voegt zelfs £ 580 mill bedragen Het is daarmede £ 175 roill hooger dan het overeenkomstige cyfer voor 1938 39 In dit oodrag is f 5 mill v j £ 8 5 mill begrepen voor uitgaven wegens de vorming van voorraden aan levensmiddelen meststoffen en benzine De vloot Minister Simon heeft medegedeeld dat wat de vloot betreft in het program voor 1 39 nog twee slagsohepen zullen worden opgenomen zoodat in het geheel negen deler schepen in aanbouw zullen zyn Hec program voor 1939 voorziet in den bouw van twee nieuwe flottieljes torpedojagers en twintig snelle escorte vaartuigen van n nieuw type die bestemd zyn voor de In drie jaar tüds een som van 1173 millioen I Bij Griep n Koorts Mijnhardtjea maken U griep en koortsvnj Doos 30 en 50 et DUITSOHERS IN LITAUEN STELLEN EISOHEN Inzake opgave nationaliteit m paspoiwten en uitbreiding aantal volkMcholen De cultuurbond der Duitschers in Li tauen heeft den minister president een mer morandum overhandigd waann o a de volgende eischen worden gesteld Er moet verbetering worden gebracht in het onjuist noteeren der nationaliteit in de passen der Duitschers en aan de moeilykheden djft zy ondervinden bjj het opgeven van hun nationaliteit moet een emd komen Het aantal Duitsche volksscholen m L tauen moet m den loop der eerstvolgende vijf jaren worden verhoogd met ten minste 50 r Onwettige pressie en andere wederrechtelijke maatregelen der politie tegen Duitsche organisaties en haar leden moeten worden verboden In het memorandum wordt er op gewezen dat het vroegere aantal van 40 Duit sche staatsvolksscholen tot zes particuliere volksscholen is verminderd Aan het memorandum is een lyst toegevoegd van 1504 gevallen waann wordt voorgesteld de opgave der nationaliteit m de passen te wijzigen Tweehonderd tanks voor China in Rangoon Aan boord van Amerikaansch schip Herdenidng der Fransche revfrintie Dit jaar zal het 150 jaar geleden zyn dat de Fransche revolutie die elk jaar op 14 Juli in Frankryk wordt herdacht bego i Ter gelegenheid hiervan worden zoo schrijft ons de persdienst van de Ned Eeisvereeniging in Frankrijk verschillende feestelijkheden en manifestaties voorbereid Zoo wordt van 1 April tot 1 October in het Slot van Versailles een tentoonstel linjr nigericht welke betrekking heeft op de Fransche revolutie Op 18 Juni zal in het Pershing Stadion te Vincennes een nat unaai feest gehouden worden waai E ongeveer 20 000 jeugdige sportbeoefenare i i ullen medewerken De Federation musicale populaire organiseert te Parys op 30 April een groot muziekfeest dat in den loop van den zomer ettelyke keeren zal worden herhaald o a ter gelegenheid van het deide congres van deze Federation up 15 en 16 Juli en dat derlialve zal samenvallen nict de 150jarige herdenkingsfeesten op 14 Juli KOOPT RUSLAND KRUISERS IN AMERIKA Men meent te weten dat de volkscommissaris voor de marine in Rusland admiraal Isakof zioh binnenkort aan het hoofd van een mt zes Russische vlootingenieurs bestaande missie naar de Vereenigde Staten zal begeven Men weet niet of het hier gaat om een studie aangelegenheid dan wel om aankoop van materiaal Men herinnert er echter aan dat men in den loop van het vorige jaar de Russische regeering herhaaldelijk het voornemen heeft toegeschreven om in de Vereenigde Staten schepen wellicht zelfs een of twee pantserkruisers te koopen Duitach RuasJBche besprekingen in Maart Voorts meent men te weten dat het beaoek van Schnurre aan Moskou dat ver aai gekomen Te Rangoon zyn volgens Reuter aan boord van een Amerikaansch schip 200 lichte vechtwagens bestemd voor Ohina aangekomen Verdere byzonderheden zyn niet bekend Waarom Imredy aftrad Eén van zyn overgrootouderB van moederszijde was een Jood Minister president Imredy heeft zyn aftreden officieel bekend gemaakt in de vergadering van de tegeenngsparty welke gisterochtend is gehouden Hy motiveerde zyn aftreden met te wyzen op zyn Joodsche voorouders Een van zyn overgrootouders van moederszyde was jood Men zal zich herinneren dat Imredy eenigen tyd geleden hiertoe door de oppositiepers genoopt in het openbaar zy joodsche afkomst ontkende Het Hongaarsche telegraafagentschap pubhceert het volgende officieele communiqué De leden van de regeering zyn gisterochtend in ministerraad byeengekomen en hebben op voorstel van Imredy besloten den rijksbestuurder het ontslag van het kabinet aan te bieden Na den ministerraad ia Imredy door den rijksbestuurder ontvangen hy heeft hem toen het ontslag van do regeering overhandigd Horthy heeft het ontslag aanvaard en het kabinet belast met de afdoening der loopende zaken Minister van staat Henry Jaspar f Plotseling einde van den BelgiHchcn staatsman Minister van staat Henry Jaspar di Maandagavond van de opdracht tot kabinetsformatie had afgezien moest in den nacht van Dinsdag op Woensdag in allerijl r aar een kliniek worden overgebracht om er een heelkundige operatie aan de maag te ondergaan Woensdagochtend vroeg was de toestand zoo bevredigend mogelijk Koning Leopold begaf zich persoonlijk naar de kliniek en wenschte den 69 jarigen staatsman een spoedig herstel toe Later i den ochtend begon de toestand van mr GOUDA EN OMSTREKEN HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 B regels ƒ 1 0 elke regel meer ƒ 0 25 Van Vuiten Gouda en den bezorgkring 1 regels ƒ 1 65 elke reael meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 btjslag op den prtja liefdadigheids advertentiën de helft van den pr s INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke reg l meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hoogor Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daaga vóór de plaatsing aan het Bureau z n ingekomen teneinde van opname verzekerd te zün Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden pros Groote letters en randen word en berekend naar plaatsruimte Pierlot zou vrijwel gereed z jn Spaak voor buitenlandsche zaken aangezocht In parlementaire kringen in Brussel wordt vernomen dat de onderhandetingen van den heer PierlK t op den goeden weg zyn Er doen zich nog enkele kleine moeilykheden voor doch men denkt dat indien Pierlot er in slaagt ze op te lossen hij na door den Koning te zyn ontvangen de lyst van zyli medewerkers zal kunnen bekend maken Pierlot heefl Spaak de portefeuille van buitenlandsche zaken aangeboden doch deze heeft geweigerd Men gelooft dat Spaak xn het buitenland eemge weken rust wil nemen Het heet dat Pierlot nog een nieuwen stap ziou ondernemen I Jaspar echter groote zorg te baren Gisternamiddag ontvinfe hij nog een bezoek va den pauselyken nuntius te Brussel die z jn biecht hoorde Iets voor 5 werd de ziekf plotseling minder goed Eenige minuten Ifiter was hij gestorven BINNENLAND Mr Henry Jaspar werd 28 Juli 1870 in de Brusselsche voorstad Schaerbeek geboren Hij deed zijn middelbare studiën aai het katholieke instituut St Louis en promoveerde op 20 jarigen leeftijd in de rechten aan de Vrye Universiteit te Brussel Na zijn militairen diensttijd vestigde hij zich als advocaat in de hoofdstad en werd hy lid van de katholieke party waar hy zich aansloot bij de sterk anti Vlaamsche groep Spoedig nam hij begaafd met een groote welsprekendheid op zeer actieve wyze deel aan de partijpolitiek In het berucht geblayen proces van de erflating van koning Leopold II pleitte hij samen met mr P Janson tegen den Belgischen staat voor prinses Louise Ons land telt 877 millionairs Vah de aangesLagenen in de inkomstenbelasting had 96 pet een inkomen beneden ƒ 5Ü0Ü Bedrag der vermogens het grootst In Den Haag Over het belastingjaar 1938 1938 had 95 pet van de a anëeslagenen in de itvkomrstenbelafatmg een inkomen beneden ƒ 5ua Hun Inkomenj bedroegen 74 pet van tiet totaal terwyi zij in verband met het progressieve tarief slechts 37 pet bijdroegen in het totaal der inkomstenbelasting m hoofdsom Daarentegen was Ü Ü2 pet der belastingplichtigen aangeslagen voor inkomens van lOO üüü en meer in totaal 282 personen Zij hadden 2 pet van he4 totale inkomen terwijl zij 14 pet in hot totaal dezer beiastüig by droegen Over hetzellde jaatf was 46 pet van de vermogensbela lLngpUchtlgen aangeslagen voor vermogens beneden ƒ so ouo Te zamen bezaten zy 14 pet van het totale vermogen ein droegen 9 pet bij tot de totale opbrengst der vermogensbelasting in hoofdsom De B77 millionairs tö 49 pet van het totaal aantal aangeslagenen bezaten tezamen 15 pet vaai het totale vermogen en betaalden 16 pet In het totaal dezer belasting Behalve bovengenoemde cijfers voor alle gemeenten tezamen komen tn de eerste allevering van het maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor 1939 nog een aantal gegevens voor betreifeade de 4ó gemeenten boven de a uou inwoners en voor de provinciën De groote verschillen tusschen den welstand der bevolkmg blijken wel hieruit dat in Bussum 56 pet en tn Kerkrade 65 pet van alle aangeslagenen in üe inkomstenbelasting een inkomen hadden van üuo tot ƒ 140ü terwijl In Kerkrade 0 3 pet en in Bussum 5 pet van hen een inkomen hadden van ƒ lo ooo en hooger Een vermogeai van ƒ I6 0oa tot 30000 bezaten in Rheden 30 pet en in Kerkrade 6i pet an alle aangeslagenen In de vermogensbelasting terwül lm Emmen 2 pet en in Rheden 15 pet van hen een vermogen bezaten van ƒ 200 000 en hooger Van tie zes gemeenten boven loo ooo inwoners ia het bedrag der inkomens het grootst in Amsterdam daarentegen Is het bedrag der vermogens het grootst in sGravenhage Van deze groep la üi laatstgenoemde gemeecite ook tiet gemiddelde inkomen en vermogen per aangesJagene het hoogst Hoogere cijfers voor het gemiddelde inkomen worden nog aangetroffen iin Bussum ƒ 3453 Hüversum ƒ 2704 en Zeist ƒ 3645 alsmede voor het gemiddelde vermogen In Almelo 114 000 en Enschedé ƒ 130 000 Van de gemeenten boven 20 000 inwoners heeft Kerkrade het laagste cijfer zoowel voor het gemiddeld Inkomen ƒ iSOü ala voor het gemiddeld vermogen ƒ 37 000 Worden alle 1056 gemeenten In het ondwzoek betrokken dan blijken 146 gemeenten nog een lager gemiddeld inko men dami ƒ 1500 en een la er gemiddeld vermogen dan ƒ 3O00O te hebben Verder blijken 6 gemeenten een hooger gemiddeld inkomen dan ƒ 550o en 9 gemeemten een hooger gemiddeld vermogen dan ƒ 150 000 te hebben Tijdens den wereldoorlog bleef Jaspai n het bezette gebied Hij nam de leiding van het werk van bescherming voor de jeugd en werd lid van het nationaal comité voor werkverleening en v9edselvoorziening van de Belgische bevolking Ook na den oorlog bleef Jaspar president van het nationale werk voor kinderwelzïjn Onder de bezetting redigeerde mr Jaspar als secretaris van de Orde van advocaten talryke protestnota s tegen de schending door de Duitschers van het recht dep burgers magistraten en advocaten Herhaaldelijk werd hy gearresteerd doch telk ns weer na eenigen tyd in vryheid gesteld Met den Spaanschen ambassadeur den markies de Villalobar riep hy een centralen dienst voor weggevoerde Belgische burgers en arbeiders in het leven Onmiddellyk na den wapenstilstand werd mr Jaspar die een zoon op het slag etd had verloren minister van economische zaken In 191 verkozen de katholieke kiezers te Luik hem tot Kamerlid Hy bleef minister van economische zaken tot 1920 en piiig toen over naar bmnenlandsche zaker om eenige maanden later minister van bui tenlandsche zaken te worden Deze laatst portefeuille behield hij tot Maart 1924 Als minister van buitenlandsclie zaken nam Jaspar deel aan talryke internationale conferenties en aan de werkzaamheden van den volkenbond Hy was o m president van de bekende Haagsche conferentie Zeer Fransch gezind stuurde hij aan op het sluiten van een Fransch Belgisch economisch accoord dat echter door het parlement werd verworpen wat zyn aftreden tot gevolg had Twee jaar later na den val van het katholiek socialistische kabinet PouUet Vandervelde keerde Jaspar naar de Wetstraat terug als minister president Onder zijn leiding met Franqui als z g dictator van den franc werd het Belgische betaalmiddel voor de eerste maal gedevalueerd Als minister president werd hii tevens achtereenvolgens minister van Kolo lien en van Binnenlandsche Zaken Het kabinet Jaspar viel in Mei 1931 op de kwestie van de credieten voor de grens Toen in October 1932 het kabinet Renkm ontslag nam als gevolg van financieele moeilijkheden werd eens te meer een beloep gedaan op Jaspar voor de portefeuill an Financiën in het kabinet de Broqueville dat eenige maanden later om speciale volmachten verzocht teneinde door middel van een reeks koninklijke besluiten het evenwicht van de begrooting te kunnen Sedert 1936 was hij ook geen li j meer van de Kamer Zyn laatste politieke daad was de aativaarding Zondag j l van de koninklijke opdracht tot samenstelling van een nieuwe regeering die de plaats In zou nemen van het afgetreden kabinet Spaak