Goudsche Courant, maandag 20 februari 1939

Dancing Café Ter Gouw i BLEEKERSSINGEL 1 ZATERDAGS van 8 11 uur VRIJ DANSEN onder leiding van den heer Van Tljn DANSOBKEST onder leiding van den heer W Gründer De nieuwste VoorjaarS Stoffen KNIPPATRONEN GRATIS Voorjaar Schoonmaak De gordijnen natuurlijk naar D £ MOOELWASSCHERIJ GRAAF Ij01U8WBGU3 116 GOUDA TeiefoM 2084 Vlüg en keurig terug Modernste methode niet meer spannen STEEDS GROOTER wordt de omzet van KLETSKOPPEN Heeft IT ze al eens geprobeerd 7 14 cent per ons 30 cent per i j pond Gebr KAMPHUISEN N V STOFZUIGERS I STOFZUIGERS I V aagt VRIJBLUVKND demonstratie uit één van onderstaande merken De GROOTSTE SORTEERING hebben v ü hierin o a PROGRES STOFZUIGERS vanaf ƒ 33 BELONJE STOFZUIGERS 35 PROTOS STOFZUIGERS 37 50 RUBLI STOFZUIGERS 38 RITSEMA STOFZUIGERS 38 50 ERRES STOFZUIGERS 39 50 ELECTRO BEZEM STOFZUIGERS M 50 HOOVER VOLTA ELECTRO LUX en andere merken reeds van ƒ 19 ƒ 23 en ƒ 30 Wü ruilen Uw oude stofzuiger in Ook In huur vanaf 50 cent per week na 1 jaar Uw eigendom ZIE ONZE SPECIALE STOFZUIGER ETALAGE G A BELONJE Lange Tiendeweg 96 Telefoon 2235 Reparatiewerkplaats voor afie merken stofzuigers Eindeli k GEYONDEN hst afdoend middel voor dames die Iqden aan buik en maaigverzakkingen iugpijnen ena Voor coipulente dames die zoo giiaa n slank en gracieus fiiguur willen hebben Dit afdoend iftiddel is het wereldberoemde Kalasiils Corset Geen sprake van inrijigen Niet meer het benauwende knellen dat t lichaam in onnatuurlijke vormen perst en ernstiger schaadt dan U denkt Kóm Dóndsrdag23 Febr tUMchan 9 30 enj 4 30 bij Van Yperen Een bekwame Corsetspecialüte geeft U daar gratis advies U bent absoluut niet verplicht tot koopen 0 A VAN YPEREN COMPOSé STOFFEN m jmoderne wollen stof en met ruit in groen fnJHen blauw 140 cm blHd Het nieuwste voor mantelcoatuums I 7Cper Meter PIEDE DE POULE 140 cm breed zuiver wg jin bruinwit Marine wit tB zwartwit geruitper Meter MODERNE JAPONSTOF zuiver wol wafel desBia cyclaam bleu en gim 130 cm breed 1 Afl p er Mete r 1 15l tU WOLLEN GEORGETTE met ingeweven streepdesalBi zeer chique voor dam jajponnen in blauw bnll fraise en cyclaam I 7B j 130 cm br p M ImÖ 90 cm breed de gameerstof in 55 TULLE met ingewerkti fraaie meerWeurige Btreepen zeer modern voor garneering en blouses Q g or per 1 90 KANTSTOF 90 cm breedin diverse kleuren en motieven Q Cper Meter VERKADE S BISCUITS vindt U steeds yersch en in ruime sorteering bij L F HOOGENDIJK Hoogstraat 24 Gouda WOLLEN en ZIJDEN KANTSTOF voor blouses japonnen en gameerlng Pracht collectie 75 per Meter 2 25 TACT MOIRé ZIJDE 90 cm breed voor avondjapoIlM in blauw zwart goud wijnrood noot en fraise A Zeldzame aanbieding per Meter De nieuwste en meeM uitgebreide collectie VOORJAAKS ZIET ETALAGES U in onze Dames Mode afdeelilfg zeer voordeelig GARNEERINO vindt Verhuisd van V MiddeDantstraat W naar ZOUTMANSTRAAT 7 W SLUYTER Behanger Stoffeerder en Verhuizer JXBRIE GOUDA MARKT 18 TELEF 2537 E KWARTJES RIJBRIEK Maandag aj a avonda zeven uur Gebouw Daniël Ds Grisnigrt van liarderwilk Als U wist hoe fun helaj Ge werd een trouw bADi IS i laufll AOauiK liminerwerk goed eu koop J Hoekse aannemer Prima hajde Turf 40 et algeb 46 et thuisbez de 100 Schip by Tiendewegsbrug Kierküien liiO Antrnraciet vanaf fZ p H L üabyanthraaet j 1 55 p H b A de Vroom Wilhelminastraat 68 ELKEN ZATERDAG plaatsen wj In de KWARTJËS RUBRIMK kleine advertcntieB tegen een tarief van 1 8 gfiiaUe t ktt reg iB ƒ OM elke regel meer 10 cent by Ttkomltbeteliag Vo r advertenties onder nummer aan het Bureau 10 et verlMoging inzending dezer advurtenttea t t Vrüdagmiddag 12 uur Brieven kunnen ALLEEN worden afgehaald Ucen dag van 9 6 uur Zaterdags van 9 1 uur NaaimachincMoiiteur repareert alle merken P G Wiezer Wachtelatr 27 Gouda Donderdag o d Markt DaDUUU Ulnwiuiiiéul I KuipbaiMi 2S et SpMwitiMlw 16 et Baddoek en zeep 5 et Biiiadaciwrands van 6 a au Woenadaxs van 2 6 uur Sproeilxdel è IQ C£MT Aangeb op Ie stand voor dame Crem Zit Slaapkamer fitr water prima pens ƒ 40 p mnd verw gaa voor eigen rek Br no IHK bur blad Waar blüven naamde doeden 7 onze zooge atis inl O de Boompjes 1 UeusdestM De Eigenheimer consumptieaardappelen van dhr Braat te Heko ingen zijn elke Maandag en Donderdag van 11 2 uur verkrugoaar in iiet pakhuia Het Lentrum in de Geuzenstraat te Gouda Algehaaid a contant per H L 2 gm a tl L oj meer tegelyk 1 90 por H L van 70 K Ü plus 15 cent statiegeld per zak Zegt het voortui Te huur gevr door kl gezin na 1 Maart ruime Woning met tuin omg KatteusingetSta tion Br no 1694 bur blad Voor Fondapatiënten een sterke Jjchte steunzool voor weinig geld Zr J H V Wingerden Fl Singel 49 Telef 2298 Gdipl voetk en pedicure Prima Groene en Geit Carboluieum lage pf A Hermenet 4e Kil Voor HOUT TBIPLEX en BOAUI il Uw adru bij N VGBDOUW FluvTMlenalngel 9 Tel aHli Groota voorraad lage piijleB Vogelzaden L A d W Wilhelminastraal l Hoofdprüs ƒ 250 100 prijzen van ƒ 2 60 Koopt loten voor jeugdleeszaal Verkrijgbaar o a bji Mevr de Weger Turfmarkt 22 en Mevr de Bruin Boelekade 106 Zalm en Huzaxensla 16 et FÜne Kalfficroquetten 10 et Dagel verse Oliebollen 2 et Gehakt Beiegde broodjes Patat k Frites eaiz Van Zoomeren g Eetfauisr De Stoofsteeg Automatiek Dag en nacht tot Uw dienst Telef 3663 Bestelt tydig Uw Oliebollen voor Vastenavond Croctw en Hyacinthen fa G L Een Iink MeJsjej gevraagd leeft 16 k 17 jaar Aanm Zaterd en Maandagavond 7 9 xl Krugerlaan 49 Zit en Slaa ik aanheb 1ste St centr v dame all ev geat Br no 1692 bur v d blad Bü ons voordeelig TWI reparatie Bekleeding i leerdoek nagels cru lum beits enz enz l aue soortejf stoel fauH clubrompen Meubelmakerii A Zl Te koop Mooie kinderwageft Jüeuw model en LQophe Adn iB MartenBsti t a Kleermakera en Naaister voor stoften en voenngs tegen engros prijzen naar iJ ourmturennuis zeugestraat 42 Gevr een Kampeertent 6 peive iu O d Bo niq je 149 2e handa Buffet en Schuiftafel Meubelmakerq Zwambach WachteUlraat 28 Te koop zoo goed als nieuw ManaoUM ƒ 4 60 J chouten Noolh V Goorstraat 36 Met uitgehaald garen breien wij ook Mach Brei inrichüng Gr v Bioisstraat 26 Flink Meisje gevraagd wegens huwel k Mevr G H de Wilde Kattenaingel 82 Reparatie aan alle o MUeuw bekleedea i Meubelmakerij Zn Te huur Werkplaats f 1 00 p w Woonhuis 40 Kade nieuw ged ƒ 4 08 p w Prachtwoning Goejanverweiledük 47 f 6 50 p w C Noordegraaf Gouda Heeren MoUières vanaf 2 50 Ook op Spaarbonnen v Maaren s Schoenhandel VöVeratraat 10 Te koop prima Philip dtadlVf t f 20 I Adres Turfmarkt 46 Gevraagd flinke Dienstbode voor dag en nacht Emeis Bleekerssingel 71 Uadio defect Lampen of onderdeelen noodig 1 Gefen goedkooper adres dan de Radiodwjcier Alles met garantie W Tómbergstraat 39 B r a een noodhulp Dsgdienstbode of Werkster Adres Snoystraat 48 Heeft U reparatie u merwerk of wilt U veriwfl Dan is het betroui concurreerendste admJ W T d I5AAI1 WalviJStraat M l Timmer en BouwleWB Te koop voor nieestbied Bd Geetetner Duplicator weinig gebruikt G V Veen Czn Zido 71 Boskoop Tel 178 Laat nu Uw Rijwiel vakkundig inen uitwenddg schoonmaken voor ƒ 1 45 bli Knigge s Rijwielhuia L Tiendeweg 78 Sportieve Jottgaman Ben verhinderdl Brieven Bureau 4Je Boskooper Julianapdein 15 Boskoop Dekana ovartreBien mach doorgeMlkl Tanaf ƒ 136 Dekenfatr Gouwe 130 Gouda Gevraagd nette Werkster voor den Vrijdag Gr Florisweg 53 Taxi Bel 2719 Garage Uni cum bedient U met eenrfiieuwe wagen J V d Laak Ter leen gevr ƒ 600 tegen beh rente en hooge aflossing Br no 1733 Bur v d blad Te koop Wandelwagentje Groanendaal 66 Dames Laat uw bontwerken maken en vermakaa Gouwe 180 8e hols vanaf Oroenendaal Een Leerjongen gevraagd G V d Eng Rywielhandel Vorstmanstraat 25 Gordijnen koopt U steeds weer e in Lood ifiaar één keer Rètzeraa Stooïsteeg Meisje gevraagd ochtenuureii van 8 tf üe Jong üvenendaal t Heeft U laat van pijnlijke voeten eksteroogen eelt of kalknagels 7 Het wordt piSnieos verwijderd door Zr van Aa Gouwe 188 Tel 3281 Laat Uw Oostuum ontvlekken en model persen ƒ 1 Gouwe 130 3e huil vanaf Groenendaal Ga Waterleiding Sanitair M Woerlee vJi ï Verkaaik Naaienti t Tel 3382 Nette Jongeman z kenaism m dito juffr 20 30 j P G Br m foto o e terug no 1691 bur V d blad Een Jongenafietk t koop Vorstmanstraat 35 Te koop Handwagena vanaf ƒ 4 00 tevens in zeer goeden staat zijnde Bakfiets met open laadbak Speksnijder Gouwe 8 Gevr een net Meisje Voor de morgenuren Aanm Eaterd tusB 8 en 9 u Jouberatr t 192 unstatoppage Inrichling Gouwe 130 in Kleeding Gordijnen Tapijten era bilIBk Gevraagd begm W Baker in klein gem buitenshuis Br m ojw onder no 1787 bur ï ïtrïftt Sehalirtie te koop 3 x 2 x 2 i aohotteftipevr Zwarteweg 8 ne jie Gevr net Diens dame alleen Lage Gouwe 32 E r kunnen eenige nette Kostgangers geplaatst worden in net degel kosthuis Werkenden ƒ 6 niet werkenden ƒ 5 St JosciAstraat 9 Te ko6p een geg Fornuis gr 83 X 63 en een em VulMkacheltjc C KeteUtraat 77 Oe Sehoenen met de gemakkelijkste pasvorm vinijt U bif Jan van Dam Keizerstr 45 62 Gouda Telef 2376 ïe huur Boveniiilis i deweg 98 Te bevr ïi 96 oi makelaars Te koop mooie Heidexahond teef reuze waakhond Weth Ventewcg 167 s Zondags niet Gevr een net Meiaje v halve daflfen s Maand en Vryd den geh dag Zich aanm Peperstraat 10 Flink Woonhuis te H Dwarsstraat Huur ƒ s j Vraagt ean Weelde a Rook en Pruimtabak Sleed het beste Een haUwaa Handdnuuar gevraagd Br no 1696 bur v d blad Haal of bestel Uw aardappelen bil Blok De beste tegen dg laagste prijs Doet Uw voordeel Kleiwegstraat 14 Wilhelminastraat hoek Cappenerst Keilerstraat 39a Tran p wtiüwiel met torp naaf te Itoop O Ae Boompjes 149 Gevraagd nette Jongen 14 tot 15 jaar om boodschappen te bezorgen en behulpzaam te zjjn iif den winkel A J Opstflten Hoogatr 8 I ïe koop een pn compleet lo JHoe Uendrikatraat 79 Go Voor Zoodeder niiar Joh Maurlo Lange Gi Xe Goudsche Koat Usselisan M st pt WB mot sn r Mg i Vaste Waschlaf A Geysers Jan Spee nof per Waleetraat I Vakkundig Orgel J men ƒ 3 lot ƒ S ontbieden Aanbev ft Orgelhandel I Gezell ingr Zaaltje aangeb voor verg schaakclub oa Café 4e Baun Markt Pracht huia modem ingericht te huur met tuin Te alen Euygenaitr 66 Te bevr inrg Martensstiraat i Uw costuum ontvlekken en modelpenen voor ƒ 1 G Eoolofs Waleetraat 2 Muziekschool DE BEUN WESTHAVEN 89 3 pracht Fa teuila i nieuw iets beschadigd per stuk ƒ 16 fifTC Kleiweg 27 Pracht Tuinsdiommel en prieel te koop Te bevragen bü Joh Smit Jr timmerman Kar ncmelksloot 118 ENGELS i 1 A J WEMPB Leraar M O Jsukertstraat 141 Gevraagd eert Meisje voor halve dagen Vr dag i den geheelen dag Aanm tusschem 7 en 8 uur J A de Gelder Lazaruskade 12 Te koop Haan met 7 jonge Kippen partes leghorn a d leg Gr Beatrixstraat 6 FJectriache Uurwerken Hoekstra gedipl H rloger Gouwe 61 Tel 8761 Mervtouw als een van Uw huisgenooten geen vleeschjus mag gebruiken kunt U in Reformhuis Natura Plantaboter met Marmito Yeastrel of Justablet verkrij genvoor een heerl brolne jus Verkrijgbaar in Reformhuis Natura l EcMe Friesdie Roggebrood Zie etalage Ong 2de Etage te Imur aangeb voor 2 4 3 pertHnet pens Mooie kamers en prachtig uitzicht Markt 42 e te hjiu lertHnet Te koop Groen geSm FlornMs zonder gebreken Kleiweg 110 Korte Vest Uw adres voor vureo be k men eikenhaat Jan Postmus B 141 Ual Uw Jaargangen en Tijilaeliriften inbinden Uj J A Broer Nieuwehaven 26 Net Dagmeisje gevraagd P G Adres J H den Boer Piers onweg 3 Verfepsit met 10 letters voor etalage doeleinden bllUJk G T Veen Czn ZJde 271 Boskoop Tel 178 ♦ Gevr Leerenjas of pak motorkap en hanaeii ü sopgave Te koop BMtenhult Br no 1698 bur v d blad VBBMABKT RESTAURANT billijk te huur voor bruiloften on partijen vergroot tooneel V Middellantstrast 1 Nieuwe Markt 86 3 Te l 2626 Kippenvoedere Gemengd graan speciaal ge zijiverd per pond 6 et per 10 W 48 rt Logmeel 6 et p pd 10 pd 60 et Kelzerstraat ie Telef 17M E J WUMJw Te huur Huis Weth Ventewcg 80 ƒ 4 p w Te bevr Gouwe 112 i Rolfllms ontwikkelen 10 et Afdrukken 6x9 4 et Briefkaart vergrootinij 15 et 13 X 18 26 et 18 X 24 40 et Boeldi Bovenkamp WaleMr 4 DunesUecdlng naar m at Voor a 8 seizoen spèclaarmantelcostnums Vraagt prtj Tel 8139 Dameskleermakerg C T i SUk Oorthaven 48 In kl gez net Meisje gevr halve dagen Vrijd geh dag Br no 1766 bur v d blad Een WoMmis te huur voor ƒ 4 25 per week Persynstraat no e Te bevragen Onder de Boompjes no II Gevr een net Dagnieigje v halve dagen P v d Wolf Welh Venteweg 169 Voor 27 Februari gwvnuigd n tte Dagdlenatbod II livev 88 Boekbinileril iD t Leeuwen Tuifsingel 28 Hot betere adres voor Miiiidn mvtweksn ook uw Ml hi msts Janrpiiwen n muaiek van esnvoudigsts tst lm litrenliic Te koop 2e han fiets Te bevr Jaal i Puttekade 71 BMW B ZJL CM OMHadlwwioK het maken van Japonnen en Mantela v d Palmstraat 91 Ila4l i f a rfcoop Philips en Erres toestel prima staat 14 J ïar Wrth V it g H 86 77e Jaargang No 19 3 Maandag 20 Februari 1939 ftlIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN RPRGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE 5ffiUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz lOit blad verschïjnt dageiyks behalve Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 55 elke regel meer f 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 btislag op den prijs Liefdadighelda advertentiën de helft van den prijs nuNEMENTSPBUS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent ove al wa r de IböOTta P P geschiedt Franco per post per kwataal ƒ 3 16 I Bureau MARKT 31 GOUDA itooren INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 50 Opde voorpagina 50 hooger ikoimementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bure IbJ ia agenten en loopers den boekhandel en de postkanto Oma bureaux zün dagelijks geopend van 6 uur Administratie en Redactie Telef Iitere il Postrekening 48400 Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van ojiname verzekerd te zijn Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden pros Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte der autocratie De handhaving van den vrede op het Westelijk Halfrond Is een zaak waarbij alle Amerikanen het grootste belang hebben Nadat Roosevelt aldus de openlngeplechtlgheld voor de Goldengate ten toonstelling had verricht opende hij eveneens door de radio een tweede tentoonstelling en wel te Tampa In Florida In de rede die hij daarbij hield zelde de president o m Wl3 wenschen met alle wettige middelen de vrijheid van handel en toerisme en de vrije uitwisseling van cultureelo denkbeelden onder de landen te bevorderen Wij streven niet naai territoriale expansie Wij werpen geen begeerlge blikken naar de bezittingen van onze naburen Wij zullen onze medewerking verleenen aan Ieder oprecht voorstel de bewapening te beperken Wij hebben een afschuw van geweld doch wij zeggen tot de geheele wereld dat op het Westelijk Halfrond In de drie Amerika s de democratische instellingen gehandhaafd moeten en zullen worden Reuter meldt nader uit San Francisco dat op den eersten dag reeds duizenden personen de Goldengate tentoonstelling hebben bezocht Zcs en dertlg natie zijn er vertegenwoordigd Het eiland waarop de tentoonstelling wordt gehouden zal waarschijnlijk na afloop wordehi ingericht als basis voor de vliegtuigen die den Transatlantischen dienst onderhouden Duitschers in Tsjecho Slowakije Nooit zullen wij Duitsch sprekende Tsjechen worden aldus verklaarde volgens Reuter onder toejuichingen de afgevaardigde Kundt leider der Duitschers in Tsjecho Soiwakye in een scherpe rede bij de opening van het nieuwe Duitsehe cultuurcentrum te Praag Kundt vervolgde Wij willen en zullen ais vrije Duitschers leven in den geest van het Duitsehe nationaal socialisme volgens de nationaalsocialistische wetten en natio naalsocialistische rechtvaardigheid in het particuliere goowel als in het openbare leven Ik reik den verantwoordelijken Tsjechen de hand bereid met hen samen te werken doch er kan geen sprake zijn van een compromis omdat het Duitsehe natio naalsocialisme in prihcipieele kwesties elk compromis uitsluit De beslissing moet spoedig komen De geschiedenis wacht niet en wy marcheeren op met de geschiedenis van den modernen tijd geleid door Adolf Hitler Frankrijk s vliegi uigaankoopen Roosevelt blijft onverstoorbaai Uit een door de Senaatscommissie voor militaire zaken te Washington vrijgegeven getuigenverklaring blijkt dat de chef van het luchtcorps van het leger genaraal majoor Arnold geprotesteerd heeft tegen het toestaan van een onderzoek door de Fransche missie naar de laatste typen Amerlkaansche militaire vliegtuigen In den speclalen trein welke hem naar Florida voert heeft president Roosevelt geantwoord op vragen welke hem door journalisten werden gesteld Hij heeft het verkoopen van vliegtuigen aan Frankrijk gerechtvaardigd Hij noemde dit voor hoinderd procent wettig en verklaarde dat de regeering de transcactle heeft vergemakkelijkt Ten aanzien van de besprekingen met den Braziliaan 4 schen minister Aranha verklaarde de president dat de betrekkingen txisschen de Vereenigde Staten en Brazilië normaal zijn De president zal zich per auto naai Key West begeven waar hij zich aan boord van den torpedobootjager Warrington zal begeven welke hem naar den kruiser Houston zal brengen aan boord waarvan hij de vlootmanoeuvres zal bijwonen De kruiser maakt deel uit van de verdedigende vloot zijn positie wordt derhalve geheim gehouden Hugh Wilson de In Washington vertoevende ambassadeur der Vereenigde Staten te Berlijn heeft In de Senaatscommissie voor militaire zaJceni gesproken over de toestand in Europa De vergadering geschiedde met gesloten deuren Zelfs de officleele stenograaf werd naar gemeld wordt niet toegelaten Na de büeenkomst waarin aan alle sena toren geheimhouding werd opgelegd Is medegedeeld dat Wilson op vele belangrijke kwesties niet wenschte te antwoorden met het motief dat hij den Internationalen toestand te ernstig acht Ook wordt gezegd dat Wilson In de commissie verklaard heeft dat antwoorden welke hij op zekere vragen zou geven do internationale betrekkingen zouden kunnen storen De vlootcommlssie van het Huls van Afgevaardigden heeft formeel een program voor den aanleg van vloot en luchtvaartbasis ten bedrage van 52 milHoen dollars goedgekeurd Daarbij Is Inbegrepen een post van 5 mülloen voor de verbetering van luchtvaartaccomo datle op het eiland Guam In den StlUen Oceaan zijn regeering tien ministers zou omvatten met ervaren figuren voor de ministeries me een technisch karakter Voor de liberalen zullen geen portefeuilles worden gereserveerd Het program zal in de eerste plaats gericht zyn op t verwezenlijken van financieel evenwicht op een economische politiek en een nationale politiek die de gemoederen kan kalmeeren Pierlot zal trachten een regeering met normaal karakter te vormen die op een parlementaire meerderheid zal steunen en meerendeels uit parlementsleden zal bestaan DE SOESOEHOENAN VAN SOERAKARTA OVERLEDEN Pakoe Boewona X iHet einde van een in menig opzicht zegeni yk beleid Zondagmorgen ia op 72 jarigen leeftijd te Soerakarta overleden de Soesoehoenan vw Soerakarta Pakoe Boewona X de hoogrtgeplaatate van de vier Javaansche lelfbflstutirders De voll iige betiteling van den overleden zelfbeatuurder van Soerakarta den SoesoehMnwi luidt Pakoe Boewono spijker van de wereld Senopati Ingalogo aanvoerder indenKrqg Abcioerrachman dienaar van den Barmhartige Sayldin Heer van het Geloof Paiioto Gomo regelaar van den Godsdienst Kaping Poeloeh de tiende Hg was luitenant generaal by de legere ïanHare Majesteit de Koningin der Nederlanden voerde het Grootkruis der Ordj van ÖranjeNassau met de zwaarden en vele buitenlandsche onderscheidingen met deze verruiming Hoezeer de Soenan persoonlijk hierin belangstelde biyirt o a wel hieruit dat het onderwys in zijn rijk niet alleen bekostigd wordt uit de rijkskas maar hij ook zelf van zyn civiele lyst bedragen hiervoor beschikbaar atelde Een der geschenken die hem werden aangebolen bij zijn veertigjarig regeeringsjubileum waa dan ook een handelsschool De Kerkvervolging in Duitschland Katli theologische faculteit te München gesloten In katholieke kringen in Munchen is sensatie gewekt door de aankondiging dat op bevel van den minister van Onderwijs dr Rust de katholieke theologische faculteit der Munchensche universiteit ts gesloten Verklaard wordt hier dat de studenten de colleges hebben geboycot van een door Rust aangestelden hoogleeraar Men beweert in nazl kringen dat die boycot ingesteld Is op bevel van het lm reau van kardinaal Faulhaber en dat dit de reden Is geweest voor de sluiting der faculteit Het conflict hier tussc ien den Staat en de Katholieke Kerk schijnt verband te houden met vele controversen tusschen professoren die door den Staat zUn aangesteld en andere professoren ten aanzien van de rogeeringscampagne tegen de religieuze scholen Kardinaal Faulhaber bevindt zich op het oogenbllk te Rome ACTIE TEGEN KATHOLIEKE J M V TE DUSSELDORP Bezittingen in beslag genomen Te Dusseldorp zijn xolgens Reuter alle roerende goederen der Katholieke Jonge Manncnverccnlglng in beslag genomen Naar officieel wordt medegedeeld zijn deze goederen door den Prulslschen Staat gcconfisceerd Ingevolge een wet waarbij communistisch bezit en de bezittingen van tegen Staat en partij gerichte organisaties verbeurd verklaard kunnen worden Oimtersch vorst in Westersch staatsbestel De overleden Soenan de tiende van hen die lich tooien met ihet praedicaat Pakoe iBlWwono dJ Spijker der Aarde Spil waarom de Aarde dreait was geboren op 29 NpWffllwr 1866 ZiJn vader Pakoe Boewono IX Ibid hem al tot kroonprins laten proclameeren op 4 October 18C9 7 Augustus 1890 sloot de kroonpriiis een huwelijk met de dochter van Mangkoe Nagoro IV den dichter vorst grootvader van Uin tegenwoordigen bekenden Mangkoe NaiSi Bloro VII Dit huwelijk bleef evenwel kin rloos Den 17en Maart 1893 tieif Pakoe iwono IX en 30 Maart 1893 w erd hy op lïevolgd door Pakoe Boewono X die dus iet minder dan 45 jaren geregeerd hoeft 0p 27 October 1916 sloot hij een tweede orstelijk huwelijk ditmaal met een dochter van den Sultan van Jogjakarta HaImangkoe Boewono Vil Deze geinalm kreeg Iden titel van Eatoe Mas en schonk dei Sue Jsoehoenan op 23 Maart 1919 oen dochter Voor pnm Plu mve flsek r Kedaton d i Bloem van den Kraton eenige jaren is zij de Ratoo Penibajjoen de Hooge Prinses van het Solosene hof Verdere kinderen werden den Soenan uit Mie huwelijken niet geboren de zoons die optreden als pangéran rijksgroole aan het hoofd staan vait de verschillende diensten van het ryk de afgevaardigden bij het huwelijk van Prinsei Juliana en bü liet jubi Jleomder koningin zy n zonder onderscheid uit bijvrouwen gesproten Van hen zU er mwr vier en twintig zoo ook van de Mehters De afstammelingen van den Soe liln zóó talrijk dat zij zicli georgnni Een Oostersch vorst als de Soesoehoenan weet zich zeer wel afstammeling van de dynastie van Mataram Hij weet dat dit de voortzetting mas van het ryk van Modjo pahit het machtige van vóór de Vereenigde Oost Indische Compagnie Dit rgk omvatte een gebied ongeveer zoo groot als nu van Buitenzorg uit geregeerd wordt De vorat werd na zyn dood in den godenbemel opgenomen en afgebeeld met de goddelijke attributen Gedurende zijn leven was hy absoluut gebieder schonk deelen van zyn ryk mèt zeggenschap over de ingezetenen aan zyn leenmannen Zy waren de hoogwaardiggheidsbekleedera en de beJpers m den stryd die voor hem groote stukken land regeerden zyn regenten uit wie ook latere regentengeslachten zijn voortgesproten Drie keer per jaar hield hij wapenschouw garebeg welk oorspronkelijk Hindoesch feest nu nog een steeds terugkeerend Voratenlandsch festijn vormt van klank en kleur lyn en geur Daar zit dan de vorst en ziet de troepen aan zich voorbytrekken alleen m gesprek met den hoogsten vertegenwoordiger van het Nederlandsche gezag Vroeger zal hy alleen gezeten hebben bewegingloos zooals andere vorsten uit Achter lndiê eveneens doodstil moesten zitten bij hun inhuldiging en andere gewichtige momejiten AANSLAG IN NABIJHEID VAN MUSSOLINI S VILLA Politiebeambte door schot gewond Vrijdagavond werd in Rome officieel bekend gemaakt dat op 14 dezer om twee uur s middags een geheime politiebeambteaan de Via Nomentan een nog jeugdig individu opmerkte die door eigenaardigehandelingen en wild geschreeuw sterk d aandacht op zich vestigde De b sanibl vroeg den man naar zijn documented welke iedere Italiaan verplicht is bij zich tfdragen Daarop trok de man een revolveren schoot den politieman in de buik Deaader werd gearresteerd en bleek te zijneen 38jarige machme bankwerker Bruno Simoni geboren te San Giorgio del Piano ir de provincie Bologna Het blijkt dat de man reeds twee maal in een krankzinnigengesticht verpleegd werd eenige jaren geleden te Napels en daarna te Rome Hij werd koit na Nieuwjaar uit het gesticht te Rome ontslagen De plaats waar het incident voorviel is in de 0 1 middellijke nabijheid van de Villa Torlonia waar de Duce verblijf houdt en het is dan ook wel zeker dat de gewonde beambte een der geheime politiemannen is die met de bewaking van den Duce la belast Wandelende berg in het Salïdtammergut Sedert eenige dagen bevindt volgens het D N B de in het Salzkammergut liggende Schoberberg waarop de ruïne Wartenfels is gelegen zich in beweging De grondmassa s die een oppervlakte van 3 4 hectaren beslaan schuiven per uur een meter voffruit waardoor aan de bosschen reeds zeeij groote gchade ia aangericht Talrijke boerderyen die tegen den berg liggen worden met verwoesting bedreigd Was hij vroeger de onbeperkte gebieder over den grond en kon hy wegschenken wat en aan wien hy wilde nu is dat voorbij j Maar er behoort wijsheid toe om een toe stand te verkrijgen waarbij de onderdanen onvervreemdbare rechten op den grond kunnen doen gelden en dus aan hun land de noodige zorg voor onderhoud en verbetering besteden waarbij ondernemingen voor hun handeisgewassen de benoodigde landerijen toegewezen krijgen en de vorst zelf toch nog ook het gevoel heeft vorst te zijn Twee Britsche ministers naar Berlijn ni hebben in de adelsvereeniging Narpo Wandowo De Soesoehoenan heeft zooals ook zijn voorjaBfiers eenige jaren geleden een bij ni aangenomen waaronder hy by het geslaolit bekend wenscht te blijven Deze Jdnaam is Soenan Witjahsono Dit is Ie vaansohMaleische weergaven van ExfS entie op bet dragen van welken iitel cnt had door den rang van luitonant al dien hy bekleedde Maar WitjakS ra in hrt Jayjuin èh ook w ü s li H t l wa hÜ gerech het voeren van den titel doch ook mertaad had hij recht op den naam Daai getuigen vele personen die door nun niel hem in aanraking kwamen Hij jet in het bijzonder een scherpen kijk op WMchen gehad hebben lf w s hü opgegroeid in een periode Bevr Kleiweg 60 Invl v P nsen nog een NederBevr Kleiweg h lnds l pleiji egen doch alleen Ja r 6 werden Reeds vroeg heeft enan ingezien dat hü met de volgende ie nieuwe wegen bewandelen moest oo heeft hü al zün zonen een Wester e opleiding gegeven Daar in Solo lts korten en 12 in den uitvoer vergeleken met dg cyfers van December 1938 De New York Post meldt dat von Strauss directeur van de Duitsehe Ryksbank op het oogenblik onder een schuilnaam te NewYork vertoeft Het blad herinnert er aan dat von Strause aanzienlijken financieelen steun aan Hitler heeft verleend en ook tegen Schacht zou hebben geïntrigeerd Het blad vraagt zich af met welk doel von iïtrauss dagelyks langdurige gesprekken m t Amerlkaansche financiers heeft Te Berlij n is niets bekend omtrent een missie die Sthacht zou zijn toevertrouwd m Zwitserland Gelijk men gemeld heeft zou dr Schacht binnenkort voor pen particuliere ontapanningsreis naar Nederlandsch lndië vertrekken Achteruitgang van Duitschen handel De diplomatieke medewerker van de Time schrijft dat de Duitsch Britsche handelsbe sprekingen welke de volgende maand zullen worden gehouden van grooter omvang zullen zijn dan tot nu toe werd aangekondigd Twee Britsche ministers Stanley en Hudson zullen naar Berlyn gaan ongeveer tegelijk met een reputatie van den Britschen bond van industriéelen Voordien zullen de besprakingen worden voorbereid dgpr de handelsaf deel ing van de Britsche ambassade te Berlyn en door Ashton Gwatkin hoofd ambtenaar van het economisch departement van het Foreign Office die de volgende week naar Berlijn zal gaan Ashton Gwatkin de ambtenaar van het Foreign Officie die deel heeft uitgemaakt van de missie van Lord Runciman naar Tsjecho Slowakije vertoeft ook overigens voor zijn gewone werkzaamheden dikwyls te Berlyn Hy zal thans te Berlijn als waarnemer aanwezig zyn by de besprekingen die tusschen vertegenwoordigers van de Duitsehe industrie en een delegatie vap de federatie van Britsche industrieën binnenkort gevoerd zullen worden Hij zal tot begin Maart in de Duitsehe ho jf stad blijven Uit deze reis van Gwatkin blykt wel hoeveel belang de Britsche regeering hecht aan de commercieeie onderhandelingen die gevoerd zullen worden tusschen de exporteurs van beide landen en die ten doel hebhen te trachten een pryzenpUn vast tej tellen voor den verkoop in het buitenland waardoor een einde zou kunnen komeg aan de moordende BritschiDuitsche industrieele concurrentie Naar verluidt toont de buitenlandsche handel van Groot Duitschland in Januari een achteruitgang met 13 in den invoer De regeerende vorst van een wereldryk kan een ornament zijn zonder meer een constitutioneel koning alleen het hoofd van de staatkundige machine zijn en vooi een deel der onderdanen niets beteekenen De Soesoehoenan van Soerakarta is de vertegenwoordiger van het Javanisme in al zyn uitingen lniet alleen jn zijn eigen gebied maar ook vei daarbuiten Hij wortelt in het verleden en staat in het heden Zyn oude geboorteadel verbindt zich met den ambt s adel en nieuwen geeatesadel doordat hij z n dochters en kleindochters uithuwelykt aan Javaansche regenten en intellectueelen loo placht de Soenan te doen en ook hierin handelde h wijs G ldem Gate Expositie dooiRoosevelt geopend Plechtigheid door de radio va Key West Florida uit verricht De Goltjen Gate tentoonstelling is doorr president Roosevelt geopend De president die onderweg Is naar de manoeuvres der Amerlkaansche vloot en die dus niet persoonJljk op het tentoonstellingsterrein aanwezig kon zijn heeft de openingsplechtigheid van Key West Florida uit verricht waarbij hij een radiorede hield waarin hij o m zeide De volkeren van het AmerlkaaJischc continent kunnen door een voorbeeld te geven y i IntematloJiale solodaritelt wederzlj ch vertrouwen en wederzijdsche hulpvaardigheid de hoop op betere tijden In de harten van de beangstigde menschheid doen herleven en tevens laten zien dat de democratie verre uitsteekt boven de kwaadaardige bitterheid Over de opvolging is tijdens zijn leven niets bekend gemaakt Voorvallen aan het Jogjasche hof hebben het der regeering beter doen voorkomen niets van haar bedoelingen te doen blijken De gouverneur zal ongetwijfeld zyn verzegelde instructies hebben Biiuienkort kan dan ook de troonsbesty ging van den nieuwen Soesoehoenan tegemoetgezien worden DE KABINETSFORMATIE IN BELGIË Verklaring van Pierlot töd een middelbare school Van A i = prinsen inrichtingen OMerwüs buiten Solo volgen en kregen r r 1 Met alleen een Westerschc olopleiding maar ook een NederlandJter Verscheidenen hebben hoo pleiZ Nederland en hun as dit l d e xS k atonmuren en Nederlandsch leerenJTo K legenheid tot lioen r to Soesoeveel vlj aanvaardde en hoo verschillende inrichtingen van onderzijn moet wel ingenomen zün W jl er nu Pierlot heeft Zaterdag aan de pers medegedeeld dat de Liberale Party volhard heeft in haar besluit niet tot de regeering toe te treden De Koning 4iad hem opgedragen de hem toevertrouwde taak voort te zetten en hy zou thans trachten een regeering te vormen die by gebreke van den steun der liberalen op de andere elementen van de meerderheid steunt Indien tegen alle verwachting in volg ens deze formule geen regeering zou kunnen worden gevormd zou in elk geval binnen den kortst mogelyken tyd een ministerie worden gevormd dat zich begin volgende week aan de Kamer zal voorstellen s Pierlot heeft verder nog verklaard dat