Goudsche Courant, maandag 8 januari 1940

I Heden ontiUep In Oaixe Julisna xacht en kalm in de hope ies EJeuwigm Untiaa m jn liefde Vnanr onte lieve Hoeder Behtiwd Orootftn Ovwrpwtmoedar I Bfevzoaw J NEELTJE CORNl LIA DE WEGER gelxKcn MKI KBRT m Jen ouderdom nu ruim 87 jear OoW A DE WEGKR A DE WBOBR A C DE WEGKR OBEÏVEBDING Utrecht C A SWANENBUBG DE WEGER B SWANENBUBG Gouda H A VAN VLIET DE WBGEB M J VAN VLIET Den Haa r I TW wvn PK C DE WBGEB BBICKBNKAMP Verzoeke teem bloemen Gtrida 7 Januari 1040 Bogen 28 De teraardeibeBtellinsf zal plaaté hebben DonderdBK 11 Januari a s op de AlgemeMK BeKraofpIaats Vertwi vanaf Huize Juliana trai 2 uur Heden overleed na een lengdurig geduldig gedragen Ujden on geliefde Broeder en Behuwdbroeder P HABBEN JANSEN Weduwnaar van A Mi DUBBIS in den ouderdom van 60 jaar Uit aller naam J E DUBBIS s Gravenhage 6 Januari 1940 Comelis Spedmanstraat 55 De t raardÖbeetelUng zal plaats hebben Donderdag a s kwart over één in het familiegraf op de NJI be graafplaats te Wilsvyen Leidschondam Vertrek van de rouwkamer Hooikade 46 s Gravenhajce te 12 uur Bezoelmreni der rouwkamer van 10 uur Inplaats van kaarten E nige en algemeene kennisgeving Heden overleed plotseling ome besit Zwager en lieve Oom de Heer J VAN DER TORREN Kzn in den ouderdom van ruim 79 jaar Uit aller n am Mevr de Wed F A VAN DEK TORIHEN BAüMAN N Zeist Wadifinxveen 8 Januari 1940 Kuidkade 9 De begrafemg is bepa Id ag Donderdag 11 Januari 11 uur te Waddinxveen Met wederkeerigen heihvenech en hartelijken dank C VAN ELK Arts GELD Ambtenaren ook jremobilis ti t maandinkomen zonder borg Wettelijk tarief N V NATIONALE VOLKSBANK GELDSCHIETBANK Mauritsweg 3 Rotterdam C Inlichtingen postz v antw en afwikkeling schriftelijk WARMTE Door een flinke MODERNE MAN EI WINTERJAS WOLLEN en GESTIKTE DEKENS eèn fraaie HAARDKACHEL enz op gemakkelijke betalingsvoorwaarilon verkrUgbaar by A C Korpershoek OOSTHAVEN 8 TEL S7M GOUDxt R Moderne Fotografie Foto c in I Jtcostuum 56 vctBchiUende edite karakter opnamrn ƒ l fraaie vergroothigeii ook geachelaten in natauriyke kleuren niet alleen naar iigen opnamen maar ook van bestai ide poHretlen REAL FOTO OOVD L TIENDEWB6 1 nAIIE U LqtT muma v in haavd g ijunuiu iMi HocMw na mM t OUU liHill f 1800 178OT loou saos na t 4w iT7aa aooaa 1 200 S48S esas 144BS t 100 6717 7BS7 iaM7 llWa7 ISSM PUMICN VaW ƒ ISv 28 83 7 81 882 817 a e 72S 781 102U 1042 1073 1248 1288 1281 1802 1603 1612 17B0 1667 1B30 2232 22S2 2305 2S41 2581 2655 2783 2792 2807 8114 8138 3148 164 848 782 1087 1281 1618 2035 2334 2595 2935 3169 248 846 827 1181 1401 1642 2164 2421 2676 3089 3216 88 368 278 881 882 SI 837 IQIB 1037 1171 1201 1204 1481 1816 1678 1875 1704 1720 2172 2179 220B 2423 2466 2486 2712 2718 2779 3099 3108 3110 3231 3255 3296 tae iM SU Ma 888 1117 1878 1632 884 uia 3382 2639 30 Jl 3204 130S 162 2043 23M 2620 2966 3187 3426 3449 3465 3706 3745 3755 4053 4056 4133 4322 4336 4339 4471 4612 4634 4767 4800 4813 4961 5008 6008 6132 6143 5313 5365 5406 5414 6564 6694 5610 6839 5857 6867 6047 6088 6098 6286 6301 6310 6593 6594 6603 e691 6928 6983 7158 7168 7169 7402 7423 7426 7748 7776 7779 8278 8294 8298 8414 8461 8878 8931 9064 9141 9388 9432 9611 0014 B798 9609 8881 3333 3343 3395 3405 3416 34iQ 8604 3520 35 1 3606 3622 3673 3686 3764 3790 3819 3942 397 £ 3984 3988 4136 4146 4163 4165 4316 4272 4289 4872 4380 4391 4396 4402 4411 4412 4662 4669 4589 4633 4689 4709 4714 4839 4868 4892 4899 4935 4937 4967 6010 6014 6022 5038 5071 6073 6074 8316 6S47 6261 6263 5371 8320 5342 6462 6477 6491 5497 5510 6627 6631 8819 6640 6867 5767 6777 5779 6788 6841 6956 6965 5972 6000 6031 6034 8131 6167 6158 6163 6168 6220 6259 6367 8866 8488 6509 6520 6538 6561 8616 6632 8852 6680 6718 6730 6886 7020 7023 7030 7068 7088 7108 7121 7313 7332 7275 7290 7320 7360 7401 7463 7498 7647 7660 7691 7803 7676 7806 7926 7947 8100 8171 8182 8214 8458 8937 9188 B404 9633 31 10244 0582 8319 8324 8331 8378 8408 8411 8413 8469 8473 8626 8687 8692 8780 8863 8952 8966 8971 8998 9019 9033 9057 9193 9377 9294 9307 9378 9381 9386 8408 9438 9483 9486 9494 9500 0560 9640 9663 9738 B744 8760 19765 9786 9868 0873 9907 9990 10031 10177 10193 10314 102 8 10253 10268 1032J 10389 10416 10472 10541 10650 lC5 i7 10699 10641 10648 10665 10072 10712 10732 10774 107Ij7 10800 10810 10869 10687 10870 10873 10948 10977 10979 lO lSü 11045 11056 11081 11083 11091 11098 111S7 11260 11276 11333 11359 11878 11647 11880 11696 11728 11737 11753 11761 U786 11790 11867 11853 11863 11873 11896 11950 12018 12035 13048 12103 12132 12139 12166 12216 12332 12290 12317 12319 12367 12425 12427 12483 12640 12646 12681 12767 12762 12793 12830 12835 13888 12897 12966 13026 131C2 13106 13115 13127 13167 13172 13215 13269 13273 13285 13286 13301 13305 13335 133Ö6 13364 13382 13418 13434 13437 13440 13441 13464 13483 13506 13528 13537 13643 13544 13571 13687 13688 13690 13762 nUOl 13818 13851 13915 13918 J3963 13979 14053 14101 14140 14 l i 14236 14241 14247 14264 14255 14268 14292 14337 14401 14414 144 3 14464 14464 14494 14499 14513 14540 14577 14586 14621 14664 14693 14737 14749 14758 14772 14793 14802 14861 14891 14893 14968 14963 15015 15049 15061 16052 15062 15090 16098 15106 16131 15125 15149 16162 15168 15182 15192 15318 15221 15273 16338 15876 16388 16390 16398 16430 16433 15477 15607 15516 16623 16632 15634 16669 16722 16737 16780 15831 15884 16000 16026 16062 16100 16102 16147 16188 18190 16289 16409 16422 16452 16470 16627 16569 165B6 16710 16828 16835 16855 18860 16888 16914 16921 161146 16948 16958 16992 16993 17060 17067 17076 17168 17194 17199 17210 17222 17275 17380 17295 17818 17349 17355 17444 17440 17550 17603 17620 17630 17892 17767 17760 17805 17812 17881 17911 17983 17986 18027 18078 18096 18111 18143 18161 18207 18219 18227 18259 18324 18363 18 88 18396 18401 18419 18422 18428 18432 18439 18474 18606 18608 18627 18868 18674 18 198 18706 18741 18778 18794 18888 18938 18968 19063 19064 19069 19094 19098 19143 19184 19331 19383 19307 19425 19444 19457 19469 19470 19494 19650 19688 19636 19692 19712 19729 19745 19748 19756 19787 19790 19848 19804 19927 19954 ig 63 19970 20096 20111 20138 20141 30143 30144 30149 20176 20183 20192 20216 20252 20256 302SS 30323 30343 20363 30373 20409 30416 30438 30604 30530 30649 30584 30604 30612 20621 20061 20707 30734 30778 20783 20792 10821 20847 30865 3087 30S17 30S24 3099 Verbetering klua 8 lU t 4070 moet sUn 4076 Voor LIF8 Hrandkasteii en Slotenfabhek N V UZERHANDËL P ROND Pt Gouda BLAUWE MtinVBM TAFELPEREN TAFELAPPELEN I f SINAASAPPELEN CITROBNBN BANANSN NIEUWE VUGEN DOOSJES TUNISDADELS VRUCHTEN COiJSBRVEN DIYBRSE SOORTEN NOTEN OUDSTE ADRES voor OPGEMAAKTE FRUITMANDEN De Goudsche Fraithandel Prima kwaUteit BIikc oeiiteii tegen scherp ooncurrec ende prqcen Firma Wed A RIETVELD Wanneer U na griep nog slap en moe bent daf $ neffit Tonü mHwry Dw eerete weken oa hel ziek ü n dat 18 een gevaarh ke tijd Men is uit bed men doei 2i n werk weer maar tock voelt men zich nog lang niet de avék Nbg slap in de beenen licht in het hooM lusteloos en gauw moe én nog erg vatbaar voor kou en tocht Om m dien liid snel op te knappen niets zoo goed Is Tonicum Nouryl De krachtige werku van dit buileogewooe middd sterkt de spiereh en schenkt nieuwe veerkracht en werklust En bovendira oeienl Tonicu Nqury een weldadig kalmeerenden invloed uil op de zenuwen Werkehgk om in korten ti d weer heel maal de oud Ie worden sterk fliidt o opgewekt moet men Tonicum NoMiy gebruiken I Dm Hoe theelepeltje vMr deo inaaltqd h eeu weldaad vOor Uw fikeéle wezeill TONItUMNOURY mrdMelt U tmrgêl wn LANGE TIENDEWEG 27 TELEFOON 3316 c hmst rouu tvcet prtcies wat smckettjk en goed i $ Daarom bestelt ze de ft nste rookworst die er maar kan worden gemaakt t A O V Verras hem eens met xoo n stevig maal waar hi dol op is Zoo n echt Holland schc schotel die den meest hongengen man tevreden stelt Ieder hapje Unox Geldcrsche Rookilvorst is een attfactie op aichtetf En U ki nt hem ook vertelleo hoe dat 200 komt Unox Getderijche Rookworst wor4t gemaakt van het beste malsche vleesch waaraan de aromatische kruiden een fijne geur gcveii Het speciale proces van rooken doet geur en smaak toi bun volle recht komen en geeft aan de worit een fijn zacht rook aroma Gcuouw ivar Olid Geldersch recept doch volgeiu de strengste hygi£ne wordwde Gel lersche rookworst in de moderne Unox fabrieken bereid De fijnsu Geldcrsche rookworst die er maar kan worden gemaakt Unox DE FIJNSTE GELDERSCHE ROOKWORST LU van onze Wie BALANS OPRUIMING profiteert bevoordeelt zich dubbel De jtrqzen der grondstoffen Mijven st en zoodat U spoedig niet meer voor de thans geldende prüzen ka t koopen Holiandsch Kleedinghuis I BLEKKBnUaS fiHL 56 Sicoi iMkiieken GOUBA Geiten huis t o Gemeente Zweminriditin HET KWALIjlELlSaMERK Xo KO FlilfHEjE DOUWÉ EbÉERTS ANNO 1755