Goudsche Courant, dinsdag 9 januari 1940

KH mn 40e HACO TBEKIINQ 4a KLASSE 2a LqST TBEKEING VAN Dii DAG 9 lANVAU 194d HOOGC PBEMIEM f 26 000 1607t v3 f 5 000 19988 f 1 000 6078 19860 J 400 874 2064 2999 300 183S f 100 4606 7873 9147 9367 9515 14764 14922 18623 pbemiCn van ƒ es 3 91 110 262 368 427 439 506 616 634 559 599 637 659 683 725 740 789 794 845 849 867 873 919 940 946 847 980 1024 1112 1124 1195 1223 123J 1315 1321 1363 1370 1371 1J93 14 4 1469 1477 1530 1630 1562 1653 1662 1781 1801 1839 1854 1865 1838 1960 3061 2105 2126 3142 2216 3225 2246 2268 2364 291 2308 2335 3348 2387 3441 2449 4 5 2475 2484 2487 2536 2573 2590 2618 3640 2665 2867 2675 2704 2790 2802 2834 2825 3837 2846 2856 2864 2873 2805 2910 2914 2928 3988 3000 3010 1 3020 3036 3095 3137 3144 3156 3158 3160 3303 3206 3336 3269 3376 3443 3497 3518 3628 3571 3576 3607 3649 3660 3678 3743 3854 3869 3896 3943 3966 4006 4021 4072 4093 4119 4114 4172 4186 4312 4317 4253 4371 4324 4414 4463 4495 4520 4656 4532 4592 4603 4609 4602 4667 4716 4732 4766 4796 4895 4902 4910 4943 4975 5020 6050 5080 1 6168 6217 6358 5264 6389 6290 6311 5312 6347 5416 6436 6449 5456 5478 6500 1 S516 6647 5598 5867 5689 5720 5730 5736 5320 5833 6825 685J 5859 5891 6010 6086 6127 6144 6319 6331 6327 6356 6408 6466 6479 6549 6557 6681 6598 6673 6676 6737 6756 6810 6834 6849 6862 6878 6880 6896 I 6942 6964 69fl0 6978 6988 6990 7001 7019 7087 7097 1 7099 7112 7133 7247 7326 7343 7363 7373 7413 7433 7468 7490 7513 7646 7583 7669 7673 7683 7701 7703 1 7708 7711 7740 7745 7792 7832 7840 7886 7909 7923 7928 7934 7957 7993 8016 8053 8078 8113 8121 8136 8134 8178 8230 8341 8243 8302 8345 8363 8 164 8373 8407 8418 8488 8497 8499 8514 8530 8659 BC82 8691 j 8C60 8759 8762 8782 8806 8822 8845 8882 8896 8911 1 8928 894 8983 8897 90U2 9008 9053 9083 ri39 8166 1 9187 9197 9231 9234 9353 9265 9290 9293 9106 9328 9373 9376 9478 9617 9626 9532 9542 50 9390 8646 9686 9793 9826 9849 9937 9905 10003 IbUo 10054 10065 Voltreffers op Gouda H TER MEULEN GOUDA artikelen nde lage prijzen Wie nu van onze BALHS OPRÜIMING profiteert bevoptdeelt ich dubbel De prQzen der grondstoffen Uijvensti zoodat U spoedif niet meervoor de thans geldende prijzen kn t koopen y Holl ndsch Kleedinghuls BLEEKERSSINGEL 56 Eifoi Fal rieken GOUDA lieten huis t o Gemeente Zweminricfating OUDSTE ADRJES voor OPG De Goudsche Fruithandel Firma Wed A RIETVELD LANGE TIEI DEWEG 27 TELEFOON 3316 j Brandkasten en Slotenfabriek HANDEL P ROND Pz Goudm 10011 10181 10154 10168 10169 10176 10210 1U3 2 l l 10318 10323 10346 10350 10438 10623 10o 6 10008 10029 1 631 10632 10643 1Ö651 10663 10743 10766 10794 10808 10812 10 2 10877 10888 10893 10960 11014 11163 11165 11186 11195 11193 11279 11312 11346 11363 11381 11404 11437 11445 11464 11458 11462 11467 11469 11476 11491 11603 11603 11613 11536 llj48 115i 9 11601 11606 11639 11642 11650 11783 11784 11796 J1803 lieoa 11809 11883 11910 11913 11917 11977 13003 12030 12095 IJISI 13231 12233 12273 12296 13304 12155 12366 12433 12438 U443 12455 12469 13491 12506 12510 12521 12S22 12568 12580 12016 12624 12039 126 13647 12659 12675 12888 12696 12798 U 82l 12847 12923 13006 11038 13143 13228 13238 13248 13255 11264 13321 13347 13398 13406 1J431 13432 1J451 13470 1J473 13480 13491 1 515 13524 13514 11555 13582 13585 13604 13608 13811 13703 13719 1172S 117B5 13821 13849 13859 13873 13884 13819 13909 13972 14024 14029 14048 14085 14172 14189 14212 14216 14245 14286 14288 14335 14370 14455 14492 14503 14506 14531 14647 14663 14684 14680 14684 14615 14670 14674 14738 I477D 14788 14818 14844 14866 14875 14926 14949 14986 14099 15012 15041 16080 16093 15107 16108 15137 15176 15211 15234 15237 16385 15397 16438 16476 18824 15804 15842 15649 16677 16681 16717 15723 16713 16744 16776 15804 16817 16826 15873 16900 16934 15853 15969 15969 16040 lOlOl 16177 16178 16309 16333 16346 16347 16360 16388 16384 16437 16469 16499 16600 16508 16685 167S3 16793 16799 16846 16868 16073 16998 17064 17078 17088 17128 17142 17151 17172 17173 1731C 17245 17260 47378 17S03 17319 17332 17380 17363 17171 17393 17427 17413 17488 17583 17602 17638 17685 17667 17680 17681 17884 17689 17744 17760 17766 17776 17793 17804 17810 17853 17883 17893 17037 17846 17946 17851 17965 18000 18043 18193 18320 18333 18364 16360 18336 18398 18417 18437 18483 18606 18638 18564 18647 186S3 18691 18736 18775 Ib OO 18784 18843 18854 18014 18916 1894818960 18896 19014 18018 19090 19136 18163 18330 19331 1 10819366 18361 18487 19616 19668 10668 18 78 18613 19633 1864619657 18663 18881 18697 18759 19764 18773 18830 18843 1887618887 18800 19830 18808 18877 189114 18986 30011 30068 2006530130 30166 30178 30301 30318 30333 30363 30373 30388 3080130304 30311 30316 30340 30380 30418 20476 30481 20550 3086720681 30637 30644 30046 30656 30738 30830 3MB1 30911 0839 0836 30863 Sf BRANDSTOFFEN f JAAGPAD 25 GÖÜDATELEF 27i4 ï jii den overleed tot oiac diepe troefheid eheel onverwachti oimü innk geliefde Vrouw en lortianie MMder Bahuwdmooder Grootmoeder en Zuster Mevrouw ANNA SLIEDRECHT geboren VIS m dm ouderdom van 56 Ja r TH J SLBEDHBCHT T BINNENDUK SLIEDRECHT C BINNENDIJK TOMMY J VIS Gouda 9 Januan IMO ƒ Molenwert 2 e teraardobeBtellinic zal plaats heh tx n Vrgdag 12 Januari as te 2 uur vanaf het rterfhuis te 246 uur op lio AlpA eene Begraafplaats te Gouda Mevr COETBERGH Hoyledehiug 11 Hillegei hbejte zoekt per 1 Febr NETTE DIENSTBOOE voor dagr en na Jiit Goed kunnende koken v jr g v WISKUNDE leaaeii wuMfrubaden op wen UllttkW Toor waarden toot leerlingen H B 8 Gymnaalnu voor candidalco BOUWKUN DIG 0 ZICHTER enx door P S DAUVILLIER BURG HARTENSSINGEL U FiRMAtlONNEAAA Oe i Eetiigr scl rijfi Mevi 1 te R Werkelijk éénig is Prodent deze heerlijke zachtschuimeode tandpasta Alle candsteen is dank zij het dispergoa opgelost En hoe geweldig voordcclig PSODEIT om oud Uxor a gg n loinmig mamchan n mU im Uaipyn hebban koopan xa n wlll kmirig pljn lll n4 inIddaL Vraag m aan daganan dia Wttta Krab poadart Icènnan of xa ooK lata andari tagan hun pijn narndn Al hragan xa hat cadeau dan dadan xa h l nög niall Witta Krult poadan tablattan an cachati Italian gaxonda opgawaklhald bi da plaati van pijn MM poa4 rl Pryt per poeder S et Per deot van 12 poedert labletlen ol cachali 45 et par koker van 24 lablatlaii BQ et Verkrijgbaar bfj Apothekera en DregMen nUTIHrfa OEGSTGEEST Gedé Zaif teflr n eeft en llMooms zat nimmer o er tr ffen urden door elk middel ook 46 cent jier doooje Geaé Vnetbadzoul c nt Gedé L lt doornpleiBter 46 cent tiLAUWE DBUIVEN TAPELPEREN TAFELAPPELEN SINAASAPPELEN CITROENEN Tapijten Ons bekende ijzersterke en onverslijtbarc VELVETO KARPETTEN thang in de nieuwste dessinb naat 3 x 4H a e gs van 26 66 nu AXMINSTER KARPETTEN diverse mooie gewerkte en iaape dessins ons speciaal koopje maat 3x4 qq van 18J 0 nu maat 8V4 4 iA Qg van 22 50 nu v ftOLTAP KARPETTEN Het sterke Huiskamer kar pet aan beide zyden te e bruilcen maat 3x4 fi gQ van 10 50 nu maat 3 4 x 4H Q gO van 1150 nu Pluche tafel en DIVANKLERDEN in 6 versdullende mo iefriasche Perzisclie JeseinsTafelkleed r gg van 390 nu ƒ Di ankleed van 10 90 nu Dressoiren Sdwiorsteenioopers Q Q van 1 25 nu 27 O BAN NIEUWE DOOSJI VRUt riJGEN ünis adels conserven DIVERSE SOORTEN NOTEN 4DEN ruimt onderstaande tegen ongeke Bedden Meubelen MATRASSTELLEN 2 Mrsoons zeer z naar ijevujd mooie damast bvertrek g go van 10 90 nu O HUISKAMER gestoffeerd m t prima im leer beat uit 2 armfauteuii 4 stoelen t gg van 82 50 nu SPIRA VL MATRASSEN Pfima spiraalmatras met langdurige garantie Spotkoopje 1 gg van 15 90 nu U SALONGARNITUREN gestoffeerd met prima moquette verschillende mooie Ideiuren 9Q 9 van 45 00 nu Partij im WOLLEN DEKENS z fare Icwal mooie frisA he kl euren gg v n 2 90 nu i MODERNE EIKEN DRESSOIRS met mgeibouwde theevitriAe ceersoliede afwer i gg krner van 16 95 nu SATINET DEKENS persooiui prima licnle y ïilling ïjxtra goedkoop van 6 90 nu 398 Groote Partij EIKfiN SALONSPIEGEI met koord en kwasten zeldzaam knopje gg van 36 nu Noe enkele stuks Restanten ZIJDEN DEKENS met moderne Stikpatronen eer licht ge uld M gg van 8 90 nu Partij DIVANS zeer soliede uitvoering q heel veerend spotgoedkoop A 98 van 10 90 nu Vloerbedekking DubbelgelaM n los nu 58 per Meter Voor N V Op zoek naar de Kolen leverancier Gordljnttofféi en Vitrage Dubbel breed ETANINE Sli er8e loorten m Wit en Hcru j j van 16 nu J per meter Dubbel breed MARQUISETTE fun geweven diverse mooie weefsels j i van 22 s nu per nietT Dubbel breed OOMONET De grove filtt 7eer atPiVc gord natof iets byzonders m q van 89 nu 3ö per mrter HANDGEKNOOPTE MYSTffiRES met moderne randen maat 130 x 225 BuTonder koopje 1 4g v an 2 90 jnj M MODERNE HAND WEEFSTOFFEN 38 Iets bvzonders mooie kleuren een koopje op zicVzelf van 69 nu per m ter GORDIJN VELOUR Partu Aelours in off en en bedrukte dessins divpfFe kleurep QO van 1 95 nu r per mete r té i