Goudsche Courant, maandag 15 januari 1940

mm nPush houdt a Woensdagavond 8 l5 uur in Ter derak Ouderkerk Krimpen a d IJasel Gouw een vergadering waarop de heer P van Balen een inleidingVzal houden over Middeleeuwache ontginningen lang IJssel en Gouwe het ontstaan van de stad Gouda e van het polderland in haar om geving AGENDA SchOiow1jurg ioecooj Middernacht taxi ThallaTheater Lord Jeff en Honolulit RéunieBioscoop De geiheipwinnige lucht dienst en Harco de bierbaron Woensdag 2 ufur tnatineei 16 Jian 7 30 uur Blauwe Kruis Ver dering NedL Chr Vrouwenbond Jan 8 16 uu Réunie Eerste voordracntleergang Gjérard J Pilger voor Volksuniversiteit Jan 8 1S uur Ter Gouw ergaderingOudheidkundige Kring Die Goude inleiding P v n Balen Jan 8 18 uur Nieuwe Schouwburg Derd Nutssvo Jan 2 uur Stadhuis Zitting commissitGedeputeerde Staten betreffende planonteigening Graaf Flörisweg Jan iSa uur Westerkerk Zendingssa menkonut filmvertoonitig met toelichting Man tem heer Ijegfene Jan 7J uur Concordia Kunst en iulijtavond mannenkoor Gouda s Liedertafel 23 Jan 8 16 uur Réunie Tweede voordradit leergang Gerard J Pilger voor Volksuniversiteit 27 Jan 8 uur ConcoRÜa iubileum uitvoe ring Tooneelgeowlschap Kieuw Leven ta Jan 8 1B nur Itóunie Cerde en laatst voordracht leeirgang Gerard J Püger vo r Volkgunaveraitelt Dieseltractie op de tün Leideiv Woerden Met ingang van heden cyn op het baanvak l eiden AJphen a d Ryn odegravenWoerden de stoomtreinen veAangen door Dieseltreinen Een goeide verbetering in de reis felegenheid is hiermede tot stand ge i waren mej v Eesteren Kr a d RBEUWijK Meisje door een auto overreden De kleine zwaar gewond Toen Zaterdag namiddag de heer Hacdaniel uit Oegstgeeat met zyn vrachtauto een bezoek had gebracht aan zyn vader die in het ziekenhuis te Gouda ligt reed hy op den terugweg over Reeuwyk om zyn familie aan het Kaagjealand e hezoeken Toen hy na dit bezoek wegging merkte hy niet dat een drietal kinderen o de rechterlreeplank van zyn auto hadden plaats genomen Toen de auto g oed en wel in beweging was vielen de kinderen van de treeplank af waarby hetzevenjarig dochtertje van de familie Moerings wonende aan het Kaagjesland het rechter achterwiel over het lichaam kreeg De kleine werd inwendig zwaar gekneusd opgenomen en op advies van den dokter naar het Sint Jozef paviljoen te Gouda vervoerdl Een der andere kinderen van de familie Vergouw werd aan het been verwond erwyi het derde kind eveneens van de familie Vergouw met den schrik vrij kwam Keres wint den itiwe Euwe De dertiende partij vaii den tweekamp Euwe Kerea is na 23 Mtten In remise geëindigd Kcrcs punter tal kwam hierdoor op 7è waardoor h J winnaar van den tweekamp is gcwordfen De veertiende en laatste partU Is na 40 letten afgebroken in een voor Euwe gunstige stelling SCHAATSKNRiiDIN S r kende cüferR vah Nederland op de Bchants 3f te lenl oeht nltgesteld Zaterdag meer dan leob schaatstenrljdor sters die den elf bieren tocht In fVledand over 80 en 60 lm redcft ruim 600 deelnemers die in ie Krlmpenerwaard en 466 die In de Alblasserwaard tochten van pl m 60 km af schaatsten 800 dpolncmera aan ceii sterrlt naar Zwolle gisteren T W deeticmers aan de Zaanster molenen mcrebtocht een 1600 deelnemers aan den drl merentocht In het dorado van de HoU ndaclie leUers r MIJ M Um tm4lma t4 1 ntao 1 Btricht n ANP 0fr 9 16 1 10 mo oon IIJO GodMÜeluUf lial DUI 12 bSS i KKO orke t 12 46 1 10 a jMm ANf en gr mo oon i 2 Vrou Z tt J Mod rurtui 4 Gramorij 446 Antropoiophiich eauicrie 4 20 Zaoon 4 2 Caaa ri K n lidttpunt Zi0 t4den i 4 40 Gramoloon 4 46 jfIMni 4 fiO Gn mofooo 4Ji6 CaoacriejMdleen materie fi l KROMelodiateni loUlt 6 6 06 ellclUÜe 6 56 gMrtkalfuur 7 B ricMcn 7 16 Uzingj j int raattonal Bidweek 7 5 Gra Zatoon 7 50 Keporuge BeriehUn A y inoiMeeliogen 8 16 Stedeiyk orkest n Maastricht en aolUt 9 Voor de u ii ZO Vervolg concert 10 Inter 10 30 Berichten ANP 10 40 RococoMtct il GnmafSeOi 1I K Bertoa vanpiotenn n if orkei 11 30 12 Gramofiw a 482 STAATSI OTEBU it Kl w TrekUiig van 15 ianiiari Hooge prüien ƒ 1000 4362 163 19104 21402 ƒ 400 20706 ƒ 200 3768 7688 9246 12201 17773 IflO 106B 1806 1367 2004 7632 M88 i 16067 l 72 20610 20663 1812 lb93 1Ö27 2011 2139 2iB9 2232 2273 Pry zen van ƒ 70 1011 1314 1443 1884 1936 1069 1973 202 S aMl 2188 2200 2285 2836 2392 2423 254 620 2752 277a 2796 2 6 i 3061 3116 312S 3I3T n 3334 3395 3441 3703 3742 383 im 3938 039 4159 4278 4383 4656 4763 4869 4M0 4997 G 7 5436 5451 5624 6984 992 6010 141 6360 6441 6651 807 6816 7002 7100 73 15 7339 7381 7403 7472 7576 70 7766 7910 7934 7984 8186 8224 823 1 ltM6 84 85 6 8718 8769 8826 8904 9064 9096 9161 9769 9925 9942 10255 10420 10826 10869 IIIW 11228 11276 11460 11494 11530 U696 H720 11759 11849 12021 12618 laoi i 13261 1340 13621 13631 13663 13704 137fi 13783 13S09 13991 14078 14145 14294 1460 11654 14668 14767 14824 14887 15016 15231 16263 15270 15783 15850 15870 101 34 16275 16363 16491 16 552 16816 17013 17113 1716 17179 17235 17412 17637 17759 17998 181S9 S203 182 7 18358 18734 18769 18836 190t2 19020 19040 19076 19102 19164 19277 19495 I9 34 19 584 19618 19702 19991 20278 20400 20496 20639 20708 21003 21117 21121 21154 21471 21876 21916 21969 Nieten 0I9 1044 1082 1116 1180 1230 1296 134 1470 1567 1605 1622 1637 1666 1696 172 729 174 1759 17T8 2034 2057 2063 2138 2HI 2311 2325 2360 2424 2498 2535 26S32 i 2 2726 2726 2764 2777 39 2883 295 i2M6 2982 3057 3185 3202 3210 3216 82303316 3359 3363 3434 3445 3469 3471 3571861 3623 3747 3858 3868 3879 3901 3986 39f7 4030 4227 4262 4406 4407 4432 44J4 4309 4655 4629 670 1757 4797 4S82 4894 J93 4941 4947 6137 J1Ü7 5173 6200 5228533 BS84 5386 8422 6443 644 S 5479 5480 t48S 5600 5676 659J J69S 5601 5615 56S7 6642 5700 6789 6766 5794 5832 5975 6019 056 6066 6075 6101 6143 6147 6212 627 S 283 6312 6336 € 463 0475 6480 6493 65536689 6617 6631 6667 6697 6709 8609 6881 930 6943 7047 7090 7101 7194 7195 72107265 7301 7363 7418 7419 7440 7510 76 W 7716 7738 7753 7864 7945 7959 7969 80018012 8064 8137 8166 8208 8225 8276 8304 17 8339 8364 8379 8393 8408 8416 85798609 8628 8667 8696 8776 8786 8795 88578861 8868 8882 8912 8940 8948 9046 P072 9130 9133 9139 9185 9250 9274 9362 9399 M28 9504 9582 9588 9723 9782 9797 98 29889 9908 9910 9912 9947 19973 10018 1004810087 10163 10191 10213 i0253 10299 1037410390 10404 11407 10423 10424 10428 1046810480 10635 10672 10593 10672 10685 IO16O 10781 10784 10802 10939 10969 11002 1101011028 11104 11163 11269 11278 11305 1136911603 11611 11614 11631 11662 11569 1157311634 11655 11682 11898 11903 11961 1196311981 11997 12005 12222 12252 12317 5412381 12422 12477 12496 12501 12605 1260 12640 12564 12666 12747 12766 12856 1286613024 13063 13079 13286 13289 13362 1336413356 13383 13411 13445 18498 18636 1368 13633 13654 13691 13703 18734 13771 1383813844 13922 13963 14005 14027 14034 m9 14046 14148 14190 14356 14411 14436 1444614464 14466 14641 14674 14679 14694 1487315010 15030 16079 16086 16170 16209 1622216297 16316 15341 16456 15460 16647 1663815671 16687 16699 16786 1 802 15820 1689416994 16034 16072 16111 16126 16213 1623716249 16326 16342 16351 16497 16626 16628 tó 06 16686 16694 16711 16725 16736 1674616784 16840 16876 16922 16946 16965 1697416980 17147 17196 17240 17267 17258 17311 1W7 17406 17438 17451 17626 17666 1770617764 17771 17906 17956 17991 18114 1823 UU8 18274 18304 18317 18396 18404 1853618640 18669 18693 18731 18746 18747 1876718781 18880 18850 19047 19166 19163 19175 19SV 19396 19434 1 448 19468 194 a 1949219626 19703 19744 19769 19797 19801 1986219884 nooe 19972 20082 20064 20146 2017226380 2Ó392 20432 20488 20444 20464 20549 W676 20610 20614 20616 20627 20724 20763 W 2 20929 20960 20964 21001 21029 21034 089 21041 5i060 21066 21061 21079 2109221153 31200 21222 21238 21316 il320 2135721374 21393 21899 21408 21417 21511 2154621561 21697 21675 21779 21781 21806 2181121824 2l82è 21904 21817 21960 21968 1 J WEKRBGRIOBT Virhia De BUt seint Verwachting geldig van hedenavond oHnorgenavond ongeveer 19 uur AanvankelljK betrokken tot waar be tot met eenlgen regen lichte dool Jieest matige westelijke int noordwestelUkan wind later wisselende bewolking MtataelUk sneeuwbuien weer tnv nde t toenemende en verder ruimende dnd STAOaNUUWB OOUOA 16 Januari 1940 Orvk btnwk vaa sohiuitaeiurijdani aan uda I Ondank den aj beatond g l aniao voor dm pUpenlocht Ondank het minder gun Uge chkatswe r la het glitoren met het Ijezook aan oni ad leer medogevallen Na den tralendeli Zaterdag die de beate verwachtingen vooV oen mooien iJa Zondag deed koertenin vief de dooi in en daarbij werd het landachap u een dichten nevel gehuld De vree bestond dat het precies zoo zou gaan al de vorige week toen de achaateenrüders wegblevetv maar tot het geluk van de winkeliers en de handelaren lieten de rydera lich niet afBchrikken By honderdtallen zyn ze op Goyda aanjcezwrmd pn in den ochtend trok een onafgebroken gtruom Van vreemdelingen atadwaaru Het betrekkeigk zachte weer waa een aansporing gewe t m toch door te zottin en als men ziet hoevelen by een miezerijr regentje en een flinken mist nog de reu maakten dan blykt de pypentocht by de bewoners van le omliggende steden en dorpen toeh wel byzonder populair te yn Al zoovelen onder toch wainig gunHtig omaUndigheden gekomen zyn welk een drukte zou het dan wel gegeven hebben op eén oiiderwetschen ys Zondag met mqoi weer Oudergewoonte bestond by de Rotterdammer de grootste belangstelling voor den traditioneelen pypentocht Al vroeg doken dp ecrpte ryders uit den mist by de Juliana sluis op en onverwacht nojf zgn ontelbaren gevolgd De taxi s kregen heel wat klanten om naar de stad te brengen maar de meeste bezoeker gaven er de voorkeur aan de twee kilometer te voet af te leggen Overal lang den weg waren kraampje met pypen sprit s en siroopwafelen en ook in de winkel die speciaal in verband met het ysvermaak geopend mochten zgn stonden de specifieke Goudsche producten gereed Do vree dat de groote voorraden geen be stemmmg zouden krügen bleek ongegrond er was flinke vraag en er werden goede zaken gedaan Oud en jong tooide zich met PÜpen op hoed of kleeding en liet zich met sprits of siroopwafelen omhangen Hoewel de Ictraliteit van het ys speciaal tusschen Nieuwerkerk en Gouda niet zoo büzdnder was namen toch weinigen voor de terugreis den trein Het overgrooite deel der vreemdelingen ging ook op de schaats terug en nat iurlgk werd het de kunst de pgpen heel over te brengen want dat Ls de attractie van den püpentocbt de tropheeën ongeschonden mede naar huis te yoerefl Het i eenige uren een vlot en fleurig gedoe geweest met al lie koAende en gaande bezoekers jn hun sportieve costuums De 1 gezetenen kwamen in groot aantal kyken en zy verhoogden de drukte De sfeer met een vroolyk schpnend zonnetje dat aan een ysKondag in Gouda altyd zoo n feesteiyk karakter kan geven ontbrak wel maar piettemin is het toch een levendfg en prettig verkeer geweeat Er is flink verkocht en in het algemeen hadden de zakendoenden re den itot tevredenheid In alle geval U by het dooiend weer de verkoop zeer medegevallen Waar op de Rinifvaart by de Juliana sluifi de schaatsyeg Rotterdam Gouda eindigde had het actieve Roode Kruis uit Gouda een post opgesteld waar eenige leden den geheelen dag present zyn geweest om zoo noodig hulp te verleenen Een aantal ichaatspnrydoïs is voor kleine blessures behandeld maar gelukkig zyn er geen em tige gevallen geweest Het was overigen zeer te waardeeren dat op dit drukke schaatspunt hulp direct by de hand wars Wat hert ysvermaak verder betreft de aardigheid was er door de dooi wel eenig lins af maar tocK hebben nog velen de schaatsen ondergebonden en in het byzonder bleken opnieuw de Reeuwyksche Plassen met heï prachtige ys een gezocht oord Niet alleen vele ingezetenen trokken plassenwaaj maar per trein kwamen ook van elders scRitatalieühebbers om op de Plassen lustig te zfvieren Het biykt wel dat in wyden kring de ook in hun winterkleed zoo mooie Plaaaen voor ysvermaak zeer gewild zyn Al met al heeft deze y Zond g heel wat vertier g geven C4 mmia8ie voor ecoiKtaiüsdie soep ontviiiK 8000 erwten bonnen Dank aan alle Mangatelltnden De commissie tot bereiding en uitdeeling van economische soep b ngt haar dank aan alle stadgenooten Üe door het inzenden van ehwtenbonnen het mo eiyk hebben gemaakt om de deeling van soep te doen voortgaan Ook betuigt zy dank aan tal van belangstellenden buiten Gouda die aich de moeite hebben getroost érwtenbonnen te vename len en itoe te zenden Nu de erwten per 19 Januari wederom zyn vry gegeven kan de commissie de in zaraeling stopzetten In een tydsbestek van een lOtal daifen kwamen meer dan 8000 erwtenbonnen in haar bezit De commiasie is verheugd door dit bUJ van modeleven en spreekt de hoop uit d de dlstributiemaatregelen de vereeniging ai het vervolg al het eénigsxins mogelyk ia met rust tullen laten en dat de zoo gewilde voedselverstrekking ongestoord voortgang kan habboi Ned Chr Vroawenbond Dinsdagavond half a hoopt rte afdeellng Oouda van den Ncd Christen Vrouwenbond een hulshoudelllke vergadering te houden in Het Blauwe Kruis R J wlel ontvreead Ten nadeele van een brievenbesteller is een heerenrywiel ontvreemd dat hy had neergezet voor een perceel aan den Turfaingel en dat een half uur onbeheerd had onm d WMMtodér Bramm r en Katerplaiim en S400 inschrijvingen voor den ruim aoo km langen prestatietocht In FrlcMand den elfstedentocht die echter In verband ijiet den dool la uitgesteld Dit zUn slechts flauwe l wllzcn van de fivMTdented luul gvniitic ante jaar RuiM KMD beaoaken Oe overdekte iweminrichting i paardersbad Gouda wan gisteren een jaar in ex ploiUtie Op 14 Januari 1939 werd de in i bU Jong en oud nog altijd tnrichting officieel geopend en onafgebroken ons land voor de schaatssport leeftzonder eenige stagnatie is het bad alnds I Een prachtige Zaterdagmiddag en Zon dien dageiyks in bedryf geweest dag dlo dJkke nevel welke voor de tweede Omtrent den financie len gang van laken maal In successie wat een prachtige IJszyVi op dit moment noK geen cyfers bekend Zondag scheen te worden volkomen bedong wat het bezoek betreft zyn de gestelde dlerf verwachtingen in vervulling gwgaan In to Maar het verschil met voslgo eek was taal werden 65436 baden genoteerd hetgeen groot Toen kwam er van het week elndc voor Gouda zeker een respe t bel aanUl is o de schaatsen niets en tHans Is er ZaHet slechtst is het bezoek w I in de tfree af ar en ook Zwidag nog flink gereden gelóopen weken geweest h t tis had toen meer de belangstelling Verordening hulp bU raiHtalre werk xaanilieden afgekondigd I e onlangs door den opperbevelhebber van land en zeemachrt vastgeateldc verordening betreffende het verrichten van persoonlyke diensten voor hulp by militaire werkzaamheden i Zaterdag te deker btede afgekondigd en onmiddeliyk in werking getreden A Oudheidkundige Kring 1 i Goude Inleidiiig P van Balen De Oudheidkundige Kring Die Goude Neffen dorpen tocht doofKrimpenenvaard uitstekend eslaaKd Rnlm leshonderd deelnemers Uitgeschreven door do IJsbond de Krlmpenerwaard en verzorgd door de ijsèlub StolwUk Is Zaterdag de negcndorpentocht door de Krlmpenerwaard gehouden als snelheldsrlt en prcstatlcrlt Er waren voor de snclheldfirlt 76 en voor de prestatlerlt SM dcelnemers rs E c tocht ging vanaf de startplaats Ijsbaan StolwUk langs de ringvaart In de richting StolwUkersluis en vandaar over de sloten langs de tlendcwegcn naar Qou Krimpen a d Lek Lekkerkerk Daarna ging de tocht over de Ijsbaan Lekkerkerk naar de Loet waar men de banen volgde naar Berkenwoude Vandaar ging het langs den Groenen Kcrkweg naar Bergambacht om ten slotte de richting Ammerstol te nemen Over de vliet langs de Reekade kwam men weder op de ringvaart om op de Ijsbaan Stolwljls als eindpunt aan te komen Do geheele route was 60 km Voor de snelheldsrlt startte men om 1029 uur De vUf cerstaankomenden de heeren M Llngen te Lekkerkerk C Speksnijdcr to Ouderkerk a d IJssel L de Vries Cz te Stolwljk P Stlgter te Ammcrstol en D Oskam te Bergambacht kwamen mot eenige seconden verschil na elkaar aan en wel om 12 22 Het geheele traject was dus binnen de 2 uur afgelegd De vier eerstgenoemden behaalden de uitgeloofde prljien resp 2D 15 10 en 5 Al spoedig om pi m 1 uur arriveerden de eerste deelnemers van de prestatlerlt dlr hoewel 20 min later gestart niet illcen de tocht hadden volbracht doch een ongeveer gelijke tijd hadden gemaakt wat ook het vorige Jaar Is gebi urd De vier eerst aankomenden Jac y d Berg Bergambacht M Zljderlaan iStolwlJk SpeksnUder Ouderkerk en J V Kluijve Stolwük hadden hierdoor de medailles welke beschikbaar waren volkomen verdiend h UIT DRN OMTRRK Onder de 534 deelnemers aan de prestatlerlt bevonden zich 39 militairen uit Schoonhoven 157 uit Gouda en 10 uit Krimpen a d Lek De milltALre autoriteiten van de verschillende gttt ilzoenen hadden prijzen beschikbaar gesteld Do eerst binnenkomenden van garnizoen Schoonhoven waren korp Zondervan en de dienstplichtigen W ten Beeken Hoekstra en S de Jong van het garnizoen Oouda de dienstplichtigen D H E R Doomsplelt en Poepjeè fen de korporaal Meyerlng en van het detachement Krimpen a d IJssel J Hendriks In tegenstelling met het vorige Jaar waren er weinig dames onder de deelnemers Oe eerst binnenkomende dames IJssel te Bergambacht derde mevr Hailing te Berkenwoude en vierde meJ Vonk Noordegraal te Ouderkerk a d IJssel Tot laat In den middag kwamen nog 1 deelnemers binnen Op het groote aantal deelnemers waren er maar enkele uitvallers totaal twintig Het is een genocgelUke rit geweest Niet alleen was het ijs In de Krlmpenerwaard In goede conditie en scheen er een heerlijk zonnetje maar ook waren allen vol lof over de regeling die uitstekend In orde was De negen dorpen tocht Is dan ook prachtig geslaagd Spannende strijd tnachen ateriie rDder I te Zerenhaixen Beroepakamptoen Zeldenthnls wln I naar Zaterdagmiddag is op de Uadub Ze I venhuizen een nationale hardrijdertj op de korte baan I60 m gehouden tehadden zich 25 deelnemers vrijwel hoofdzakelijk uit Zuld Hollond Groningen en Friesland opgegeven Dat er flink gestreden zou worden was wel te vo slen Immers er waren mooie prijzen uitgeloofd n l voor den winnaar 100 voor den tweeden aankomende 60 en voor de derde 25 Bovendien was voor den snelsten verliezer een geldprijs van 10 vastgesteld Het ia tusschen de uitstekende rijders die aan den wedstrijd deelnamen een uiterst spannende strUd geweest De uitslag was 1 SJoerd Zeldenthuls uit Joure kampioen van Nederland der bcroepsrljders op de korte baan 2 P Hulsman uit Westerbroek Groningen 3 M W Verbruggc uit Utrecht snelste verlle er P Nlcolal uit De Wllp I Wedstrijden In sehoonrUden te Schoonhoven Zaterdag aUn op de banen van de IJa club Zwanenburg te Schoonhoven en omstreken onder auspiciën van den K N S B nationale wedstrijden In t schoonrijden voor dames en paren gehouden Dames 1 mevr Loggers Booptje i Hulzen 3i p X mevr Schoort Keetman Barslngerhom S p 3 mevr Van Leeuwen Kooy Heemstede p Paren 1 mevr Loggen Boontjes en Meeuwig 3t p 2 mevr Schoml Keet man en Tlmmermana 7 p 3 mevr Van Leeuwen Kooy e Cuperua 10 pptan AMERICAN CIG RETTE Bstalette wedslrUd voor paren IJsclub StolwUk Voor de Zondagmiddag gehouden estafctte wedstrljd voor dame en heeren waren 24 paren Ingeschreven Vk ie prijs 10 werd behaald door den hoer Filer en meJ de Knikker Waddlnxveen 2e pr ƒ 7 50 A V d Berg alhier en mej R Ulttenbogaard Vllst 3e pr 5 M Zljderlaan en mej E Verslulja alhier 4e pr 2 50 N V Dam en mej A v Vlijmen alllier terwijl extra prijzen werden toegekend aan G Dutman en mej C Kleun alhier 1 en C Achterberg on mcj G Scheer ƒ 0 60 HardrlJderl in het Belenuhe ZaUrdagmlddag hield do Ijsclub Het Belersche een hardrljdcrU voor mannen op de korte baan De prijzen werden behaald als volgt J V Ooyen te Moordrecht Ie pr ao J W Baas te Gmiderak 2e pr ƒ 10 Ni v d Heuvel te Stolwljk 3c pr 5 W v Mourlk te Polsbroek e pr 2 50 ZWEMMEN AU StUl verbetert wereldrecord Vrijdagavond heeft Alle Stijl lid vttti do Meeuwen in het Sportfondsenbad post te Amsterdam het wereldrecord over luo yard schoolslag dat sedert 14 Augustus van het V rlg jaar ten name stond van Doortje Heesclaars met een tijd v 1 min 15 6 sec gemaakt te Rb tterdam met niet minder dan 2 6 sec ve beterd en gebracht op 1 min 13 sec Ook nieuw Ned record Zondagavond heeft de zwemvcrecniglng het Y nationale zwemwodatrijden georganiseerd Alle Stin slaagde ciln bet Nuderlandsche record op de 100 M schoolslag dat met een tijd van 1 min 22 6 aec op naam stond van Jo Waalberg A D Z gevestigd op 3 October 1937 te Gent iBié l een hocle seconde te verbeteren en ia brengen op 1 min 21 6 sec LAATSTE BERICHTE N Ernstig ongduk bg militaire oefening Vier dood twee irewonden GRONINGEN 16 Jan BU een oefening met ontplofbare stoffen In het oostfta der provincie Groningen Is een ongeluk gebeurd waarbU twee soldaten zijn gedood terwijl een onderofficier en drl soldaten werden gewond Nader wordt gemeld dat de gewonde sergeant en een der soldaten later zijn overleden Oude vrouw en dienstmeisje in kolendatnp jrestilit WARFFUM 15 Jan Vanmorgen heelt men In haar woning te Warf fum in Groningen de nilm 70 jarige mevr Mulder Perdok en Kaar 25 jarig dienstmeisje Tlne Rlepma dood In bed gevonden Zeer waarschijnlijk zijn belden door kolendampverglftlglng om het leven gekomen Op onbewaaicten overweg jredood DELFT 15 Jan Op den onbtwaakten overweg te Delft Is vanmorgen het stoffelijk overschot gevonden van een 20jarlgen dlenstpllchUge uit Delft die door een trein uit de richting s Gravenhage was gegrepen Beurs v n Amsterdam WISSELKOERSEN 12 Jan 15 Jan Officieel Londen 7 40 7 4 Beriyn 76 20 76 30 Parys 4 20 4 22 1 Brussel 31 64 81 67 Bazel 42 02H 42 10 Kopenhagen 36 22 Vi 36 27M Stockholm 44 67 V4 44 72 H Oslo 42 60 42 70 New York 1 87H 1 87 BEURSOVERZICBT Het feit dat hier te lande geen nieuwe periodieke verloven Worden verleend en in België overeenkomstige maatregelen zyn getroffen terwyl de Belgische militair autoriteiten tevens hebben besloten aan de mobilisatie eenige progressie te geven riep op de wisselmarkt te Amsterdam een gevoel van onbehaagiykheid te voorschyn De stemming was aan den nerveuzen kant en de markt liad een onzeker voorkomen Het tevofg van een en ander was het in een r snel tempo oploopen van de buiten landsclto munteenheden Deze styging sproot niet zoozeer voort uit werkeiyk gVod te vraag dan wel uit een zekere schaars ht aan materiaal De termynmarkt was zeer stil en gaf geen mutaties van beteekenis te zien Op de ochtendbeurs bestond in den effec tenhandel een zwakke stemming die eveneons voortsproot uit de militair maatregelen in Nederland en België genomen De locale fondsen waren algemeen lager Dlvorae pecialitoiten werden elfs vry aanzienlyk lager afgedaan De omzetten waren echter beperkt De Amorikaanwïhe fondsen vorkeerden over d i ihaele linie in reactl