Goudsche Courant, vrijdag 7 juni 1940

De eerste baders op Schevenlngen SteJenweJslrijd Den Haag Utrecht l 4r HOEWEL HET BADSEIZOEN TE SCHEVENINGEN NOG NIET GEOI ENP IS kmden deze jongens en meisjes de verleiding niet weerstaan om een bad in hel fris ïClie wdter Ie nemen VAN HOGENDORP GEËVACUEERD Het standbeeld van van Hogendorp is van het naar hem genoemde plein te Rotterdam overgebracht naar den tuin van het Museum Boymans waar het zal blijven zoolang de opbouw vai den Coolsmgel dit wenschelijk maakt Nu houdt van Hogendorp toezicht op den aanvoer van gevel steenen en andere fragmenten met kunstwaarde welke uit de stad worden aangevoerd GROOTE HOEVEELHEDEN SNOEKI MEER worden bij gebrek aan ze IN BADHOEVEDOIiP IJ AMSTERDAM ISslJLN DER DROOERIJEN VAN NKdI RLAND GROOTbTli GR b KN GEWASSEN IN handeld Het inpakken van de kisten te Hoorn ARS UIT HET USSEL ALS SPEELGOED VOOR EEIS IJSBEER visci te Umuiden ver een parasol een aardig ding Maar oï e lang in tact al blijven DE BINNENVAART IS WEER XAN DEN SL G EEN DIENÉT MET ROEIBOOTJES OVER DEN RUN Ondernemende schippek hebben te Arnhem In co AAN DE N AMSTEL BIJ DE MApERE BRUG TE AMSTERDAM HEERSCHT GROOTE BEDftiJVIG currentip ntet de overzetveren over de Run een dienst met roeibootjes ingesteld om het lange wachten bij HEID ER IS WEER EEN OPLEVING IN DE BINNENVAART ONTSTAAN cferzetveren ta verkorten Men kan nu Voor 5 cent een roeitochtje naar den overkant maken